www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_F_2012

*


Fabris, Dino Il valere educativo dell' insegnamento dell' Esperanto nelle scuole [pref. Dino Fabris] Trento : Istituto Italiano di Esperanto, 1970. 27 p. / dokumento it

Esperanto
FACILA LEGOLIBRO Facila legolibro ed. by K. R. C. Sturmer. London: Esperanto Publ. Co., 1932. 62 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1932
FACILAJ ESPERANTAJ LEGAĴOJ Facilaj Esperantaj legaĵoj kompil. de G. Waringhien. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1935. 94 p. / dokumento eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto ; 2

Faes Lucette Esperanto kaj Amoro : komedieto en du aktoj
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[35] - 47 / dokumentoparto eo [el Internacia teatra^jetaro : originale verkitaj teatra^jetoj]

Faes-Janssens, Lucette Amaj Ruzetoj : unuakta teatraĵeto

*


Faivre, Fernand La predikoj de Sankta Petro Thézard, Joël trad. Niort : Ed. Artes-Tuae, [s.j.]. 8 p. / dokumento eo


Fajnstejn, D. Unua kaj sola en Esperantujo Mnemonika Instituto de profesoro D. Fajnŝtejn : laŭ memorfortiga metodo trifoje premiita de la Pariza Akademio
Vilno : Fajnŝtejn, [proks. 1931]. 14 p. / dokumento eo

mnemoniko
FAJRA ELPROVO La fajra elprovo Raportaĵoj Hanoi : Fremdlingva Eldono, [s.j.]. *


FAJRO FAJRO Fajro fajro kaj aliaj teatraĵoj
Aalst : [s.n., s.j.]. *


FAKPRELEGO Fakprelego : 41 Internacia fervojista Esperanto kongreso, Salou 1989
Salou : [s.n.], 1989. *


FAKTOJ PRI DANLANDO Faktoj pri Danlando [red.: Helge Larsen ; Bo Bramsen ; Finn Rosetzsky. trad. P. Thorsen ; H.V. Rasmussen]. Köbenhavn : Politikens Forl., 1948. (1. eld) 63 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo Internacia serio de "Kiu - Kio - Kie"
Danio : gvidiloj
FAKTOJ PRI ISRAELO Faktoj pri Israelo
[s.l.] : Ministerio de Eksteraj Aferoj, Depart. de Informado, [proks. 1970]. 19 p. / dokumento eo

Israelio
FAKTOJ PRI NEDERLANDO Faktoj pri Nederlando
's-Gravenhage : Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 1967. [48] p. : multaj Ilustr., mapskizo / dokumento eo

Nederlando : gvidiloj
FAKTOJ PRI NORVEGUJO Faktoj pri Norvegujo [red.: Johs. B. Hegna ; Ragnar Wold ; Finn Magnus]. Oslo : Schidstets, 1953. 64 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Norvegio
FAKTOJ PRI SVEDUJO Faktoj pri Svedujo
[Stockholm : Sveda Instituto por Kultura
Interŝanĝo kun Eksterlando, s.j.].
* / folioj eo

Svedio : turismaj informiloj
Falck, Hélčne Reĝa Esperantista Brusela Grupo : Centjara, 1907-2007
Brussel : [Hélčne Falk-Bracke, 2007]. 97 p. : dokumento eo


Fallada, Hans Nu hometo -kion nu romano -tajpita manuskripto. Rahm I. & Manceaci J. trad.
*


Fan Thi Kujen Tiel li vivis laů la rakonto de Fan Thi Kujen kolektita de Tran Dinh Van. Hanoi : Fremdlingva eld., 1965. 105 p. : ilustr. / dokumento eo

Vjetnamio : politiko
Fante, Alberto del- Kiu estas Patro Pio? Decorte, Arni trad. [Bierbeek] : Fratoj de la Karitato, [1959]. (1. eld) 47 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Pio <patro>
Fante, Alberto del- De la Dubo al la Kredo Decorte, Arni ; Ruyver, Leotadio de-trad. Bierbeek : Fratoj de la Karitato, 1960. 32 p. : ilustr. / dokumento eo

Pio <patro> : stigmoj
Färber, Heinrich <red.> La ergokrata evangelio [kunlaboro Kraintschan Matthias] Wien : Kraintschan, 1969. (3a eld.) 98 p. / dokumento eo


Faria de Bastos, Miguel Timor - o maior campo de extermínio do mundo : = the biggest extermination camp in the world : = La plej granda ekstremejo en la mondo Miguel Faria de Bastos Lisboa : Associaçăo Portuguesa de Esperanto , 1998. 67 p. / dokumento pt-en-eo

Osttimor / Völkermord / Geschichte 1974-1997 /
Fasani, Marcela Venos liber' <audkasedo> Korseti, Renato trad. Piza : Edistudio, 1979. [60] min. + tekstkajero / dokumento eo Muzika kulturo ; P-2
kanzonoj eusklingvaj : tradukoj
Faulhaber, F[rits] Ne tiel, sed tiel ĉi ! : konsilaro pri stilo
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1965. 63 p. / dokumento eo

Esperanto : stilo
Faulhaber, F[rits] Esperanta mozaiko
Haarlem : Asocio de Laboristaj Esperantistoj F.L.E., [1966]. 119 p. / dokumento eo

Esperanto : kulturo : enkondukoj
Faulhaber, F[rits] Examen doen handleiding Amsterdam : [s.n., s.j.]. *


Faulhaber, F[rits] 100 vragen over grammatica en onderwijs ten dienste van candidaten voor het Esperanto-examen B
Amsterdam : Libro-Servo F.L.E.,
[proks. 1950].
16 p. / dokumento eo-nl

gramatikoj Esperantaj-nederlandaj : ekzamen-demandoj
Faulhaber, F[rits] Tra la labirinto de la gramatiko : handleiding bij de beoefening der esperanto-grammatika, eveneens ten dienste van hen, die zich bekwamen voor
kursus-leider of eksamen willen doen

Amsterdam : FAE, 1950. (5. eld.) 333 p. / dokumento eo-nl

gramatikoj Esperantaj-nederlandaj
Faulhaber, F[rits] Faulhaber rakontas
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1972]. 32 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Faulhaber, F[rits] Handleiding voor leiders van kinderkursussen
Amsterdam : [s.n., s.j.]. *


Faulhaber, F[rits] Gebonden stijl : een en ander over poezie in Esperanto
Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten, [1937]. 38 p. / dokumento eo-nl

metriko : Esperanto : enkonduko ; poemarto : Esperanto
Faulhaber, F[rits] Faulhaber wijst de weg om een goed Esperantist te worden

*


Faure, Sébastien La krimoj de Dio : (kontraŭkristanaj prelegoj) = Les crimes de Dieu. Carlos, Louis & Buokin, F. trad. [s.l.] : La Juna Penso, 1976. 32 p.* / dokumento eo

prelegoj franclingvaj : tradukoj ; kristanismo : kritikoj
FAUST KAJ GRENJO Faust kaj Grenjo : Unuakta komedio heredaĵo de Alfred Nachtergaele [s.l. : s.n., s.j.]. 16 p. / manuskripto eo

manuskripto
Fauvart-Bastoul Esperanto ŝlosilvortoj glossiare de cents mots clefs d'un usage journalier Paris : Hachette, 1911. (2. eld.) 162 p. / dokumento eo


Fauvart-Bastoul, Marcelle Cours élémentaire pour apprendre l' Esperanto sans professeur
Paris : Hachette, 1912. 143 p. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj-francaj : 1912
Faux, Derrick P. Du teatraĵoj por junaj esperantistoj Derrick P. Faux. [Bicester : Faux, 1965]. 24 p. : ilustr. / dokumento eo Legu kaj Lernu ; 5

Faux, Derrick P.<red.> Idetoj : Legu kaj lerni ; 2 [red.: Derrick P. Faux]. [Bicester : Faux], 1965. 24 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo Legu kaj Lernu ; 2

Fáy, András Elektitaj Fabeloj Fáy András. el hungara trad.: Maŭro. Budapest : Esper. Libro -Eldonejo, 1948. 32 p. / dokumento eo


Fechner, Gustav -Theodor Libreto pri transmorta vivo Kadik, P. trad.el germana. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. 67 p. / dokumento eo


FEDON DE PLATON Fedon de Platon : (la morto en la filozofio kaj la scienco) Sokratis Sakellaropoulos. Athenai : [s.n.], 1978. 160 p. : bibliogr. p. 158 / dokumento eo


Feitsma, Jac. Ho Esperantoland' : tango komp.: Jac. Feitsma. Bergen-op-Zoom : Esperanto-Muzik-Grupo, 1949. 4 p. : ĉefe muziknotoj / folioj nl-eo

muziko
Feitsma, Jac. Esperanto marŝo : oficiala marŝo [piano]
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Feitsma, Jan Van Vreemde velden vertaald uit originele Esperanto versie Assen : [s.n.],1946. 168p. / dokumento eo-nl


Fekete, István Vuk : bestromano [La bildojn desegn.: Pál Csergezán]. trad.el hungara Magit Leszko. [Budapest] : Corvina, [1966]. 82 p. ilustr. / dokumento eo

romanoj hungarlingvaj : tradukoj ; vulpo : literatura temo
Feldbaum, Sigvard <elekt. ; trad.> Juda saĝo elektis kaj trad. en la svedan Sigvard Feldbaum. Esperantigis
Leif Gunnar Karlsson.
Aarhus: Dana Esperanto-eld., [1980]. 52 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-99-0

FELIĈO La feliĉo : kolekto de noveloj
Beijing : Fremdlingva eld., 1953. 150 p. / dokumento eo


Ferber, Edna Fanny Fabo, Berno trad.el angla. London : Esperanto Publ. Co, [s.j.]. 240 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj
Férez, Hubert Cours d' Esperanto
[Paris] : [Association Française des Cheminots Esper.] , [1958]. [22] folioj / folioj fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj
FERIOJ EN RUMANIO Ferioj en Rumanio Speciala n° en Esperanto de la Revuo Romania Pitorasca [s.l. : s.n.], 1983 *


FERIU KAJ DISTRIĜU Feriu kaj distriĝu En kamaradeca etoso kun Tanef Basel : [s.n., s.j.]. *


FERMO KAJ SEKIGO DE LA SUDA MARO La fermo kaj sekigo de la Suda Maro
Den Haag : Nederlanda Ĝenerala
Fremdultrafika Asocio, proks. 1933].*
30 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Zuiderzee : sekigo
Fernandes, Alberto Couto Curso de Esperanto em 20 liç~oes por A. Couto Fernandes e H. Mota Mendes. Rio de Janeiro : Liga Esperantista Brasileira, 1957. (6. ed.) 100 p. / dokumento pt-eo

lernolibroj Esperantaj-portugalaj : 1957
Fernández Flórez, Wenceslao Filozofio de fantomo : (fantazia rakonto) Hernandez, Luis trad. Zaragoza : Hispana Esperanto Fed., 1959. 23 p. / dokumento eo


Fernández Flórez, Wenceslao Filozofio de fantomo : (fantazia rakonto) Hernandez, Luis trad. Zaragoza : Hispana Esperanto Fed., 1959. 23 p. / dokumento eo


Fernández Menéndez, M[anuel] El Esperanto en la opinión de hombres eminentes y diversos hechos : compilación y comentarios
Montevideo : La Bona Semisto, [1949]. (2. ed. aumentada) 32 p. / dokumento es


Fernández Menéndez, M[anuel] El Hombre en su Camino : =La homo sur sia Vojo
Montevideo : "Bona Semisto", [1965]. 373 p. : ilustr. / dokumento eo-es

krestomatioj Esperantaj-hispanaj
Fernández Meréndez, Manuel Valor educativo del Esperanto kun dediĈo de la aůtoro Montevideo : Direccion de Ensenanza Primaria y Normal, 1949. p. [78] - 115 / dokumentoparto es

Esperanto : edukado
Fernández Moratín, Leandro La jeso de knabinoj : triakta proza komedio Maclean, Norman trad. Valencia : [s.n.], 1906 [1907]. 95 p. / dokumento eo Biblioteko de "La Suno Hispana"
komedioj hispanlingvaj : tradukoj
Fernández, Alberto Esperanto : Een kritische kijk op de Internationale Taal Albert Fernández in overleg Bert Boon, Rymond Wylleman en Ghislain Jacobs. voorwoord door Marc Braet. correctie Willy Courteau. omslagontwerp Gerard Alsteens. Ontwerp Bernard Desmet. Brussel : Masereelfonds, 1995. 88 p. / dokumento nl ISBN 90-74907-03-2
originalaj dialogoj : popularscienco
Fernández, Alberto Senĝenaj dialogoj : popularscienca esploro de fundamentaj demandoj : [libro originale verkita en Esperanto] [grafikaĵoj de Jan Verwest. kovrilo kaj klarigaj bildoj de la aŭtoro]. La Laguna : Régulo, 1972. 197 p. : ilustr., bibliogr. p. 192 - 194 / dokumento eo Stafeto : Popularscienca eldonserio ; 4
originalaj dialogoj : popularscienco
Ferré, Encarnación Krado mondo = Hierro en barras. Diego, Fernado de- trad.el hispana. Saarbrücken : Iltis, 1983. 144 p. / dokumento eo Jubilea eldon-serio ; 2 Beletro tradukita ; 3
romanoj hispanlingvaj : tradukoj
Ferreira, José Gomes La patrino Nunes, Adolfo trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[33] - 44 / dokumentoparto eo [el antologio de Porugalaj rakontoj]

Ferričre, A[dolphe] Kiel eduki niajn infanojn? : Revolucio en edukado per celkonscia, centrigita laboro Ith.Welle, H. trad.el franca. Purmerend : Muusses, [1939]. 71 p. / dokumento eo T.A.G.E.-Biblioteko ; 1
edukado : principoj
Ferričre, Ad[olphe] Estonta eduko : alvoko al gepatroj kaj eduk-estraroj El "Transformons l' Ecole" . Danneil, H. trad. Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1929. 72 p. / dokumento eo


Fersman, A. La vojo al scienco de Estonto Rublev, S. trad.el rusa. Leipzig : eld. Fako Kooperativa, 1928. 52 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 7 Serio Moderna Scienco

Fersman, A. La kemio de l' universo Rublev S. trad.el rusa. Leipzig : eld. Fako Kooperativa, 1925. 79 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 1 Serio Scienco

FERVOJA TERMINARO Fervoja terminaro
Utrecht : [s.n., s.j.] *


FERVOJA TERMINARO EN ESPERANTO Fervoja terminaro en Esperanto : suplemento al "Lexique
général des termes ferroviaires
Terminara Komisiono IFEF, Fervojista Sekcio GEFA ; Gernot Ritterspach [red.]. [Mainz] : Terminara Komisiono IFEF, Fervojista Sekcio GEFA, [1989]. 100 p. / dokumento eo

terminaroj Esperantaj: fervojo : 1989
FERVOJAJ TERMINOJ Fervojaj teminoj -listigitaj : Esperanto-germana-Esperanto := Eisenbahn-Fachwörter-Liste : Esperanto-deutsch-Esperanto Fachgruppe Eisenbahner-Esperantisten des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR. [s.l] : Fachgruppe Eisenbachner-Esperantisten der DDR*, [s.j.]. 70 p. / dokumento eo-de


FERVOJISTAJ NOVAĴOJ Fervojistaj novaĵoj DDR 1979-1986 [s.l. : s.n., s.j.]. *


FERVOJOJ TERMINAROJ ESPERANTA GERMANA Fervojoj teminaroj : Esperanta Germana Esperanta
[s.l. : s.n., s.j.]. 70 p.

[teminaroj]
FERVOJ-TEKNIKA LEKSIKONO Fervoj-teknika leksikono : = Lexique technique ferroviaire français-Esperanto trad.: Blin kaj Blondeaux. reviziis : Rosher kaj Simon. finreviziis: Lienhardt. Paris : Franca Fervojista Esperanto-Asocio [k.a.], 1955. 111 p. / dokumento eo-fr


Fettes, Mark <red.> Al lingva demokratio ; Towards linguistic democracy ; Vers la démocratie linguistique : aktoj de la Nitobe-Simpozio de Internaciaj Organizaĵoj, Prago, 20-23 julio 1996. Mark Fettes kaj Suzanne Bolduc, redaktoroj. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 1998. 212 p. / dokumento eo-en-fr ISBN 92-9017-054--
Esperanto lingvopolitiko : simpozioj : Praha 1996
Fettes, Mark <red.> Kiel diskonigi vian asocion = Comment faire connaître votre association (Crédit Mutuel, 1984). Tradukis Germain Pirlot el la franca originalo. Rotterdam : UEA, 1991. 24 p. / dokumento eo Konsilaroj por aktivuloj ; 1

FEUILLETS ENCYCLOPEDIQUES DE Feuillets encyclopediques de documentation espérantiste
[s.l. : s.n., s.j.]. *

[dokumentaroj]
Feydeau, Georges Kial ili estas famaj ? trad. Kaj plilongigita de Fernand Doré. Paris : Librejo de l'Esperanto, 1907. 11 p. / dokumento eo


Fez [=Zamenhof, Felix] Homa doloro : poemo
Paris : Pres Esper.Asocio, 1905. 14 p. / dokumento eo

originale verkita
Fiaux, Jules Kiel sukcesigi la vivon de Jules Fiaux. Ŝalom tradukis. London : The Power Book Co, [s.j.]. 71 p. / dokumento eo


FIDELA DEKLARACIO PRI LA VERO ELMONTRITA Fidela deklaracio pri la Vero elmontrita lau la Sankta Biblio (la
neerareblaj skriboj), kaj distinginda de la kredo populara, *-
-* kiu, tute pruveble, multe konsistas el la fabloj kiujn venontajn, la apostolo Paulo prediris / Melbourne : Atlas Press, 1910. 51 p. / dokumento eo


FIDINDECO Fidindeco Krimoj kaj katastrofoj IK 1985, n° 1 [s.l. : s.n., s.j.]. *


Fielding, H[enry] Malmultekosta infaneto Fanshave, Rupert trad.el angla. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el La Revuo]

Fighiera, Gian Carlo Kongresistikaj notoj de Gian Carlo Fighiera. Bydgoszcz : Esperantotur, [s.j.]. [60 p.] / brôsuro eo


Fighiera, Gian Carlo La strategio de Esperanto en la nova jarmilo Gian Carlo Fighiera. Escenca bibliografio pri lingvopolitike p. 21-24 Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2000. 24 p. / dokumento eo Diskutkajeroj / Universala Esperanto-Asocio ; 4
Esperanto-movado : agadplanoj
FIKSPRONULO Fikspronulo laŭ E...fika maniero 1a kaj 2a parto [s.l. : s.n., s.j.]. *


FIKSPRONULO Fikspronulo : Blagoj kanteblaj por plu e-fiko 30 kantebla blagoj & 50 maldecaj anekdotoj [s.l. : s.n.], 1980. *


Filar, D. La teorio de konservita memo en Prognozio. Sciencfikcia novelaro elpoligita de A. Madej. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1973. p.17-23 / dokumentoparto eo Juna Penso ; 92A

Filar, D. Formoj kaj ombroj en Prognozio. Sciencfikcia novelaro elpoligita de A. Madej. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1973. p.24-30 / dokumentoparto eo Juna Penso ; 92A

FILIĈA BIRDO La feliĉa birdo : Ĉinaj popolaj rakontoj enhavo: Rano-rajdisto ; Ĝomaĝi Beijing : Ĉina Esperanto -Eldonejo, 1984. 49 p. : ilustr. / dokumento eo

ĉina literaturo ; popolo literaturo
Filip, Jan Fino de la mondo : simbola socia simfonio en tri aktoj : dramo Muziko de Oldrich Svoboda. Brno : eld. de Malkaraj Libroj, 1937. 58 p. / dokumento eo

originalaj muzikaĵoj : simfinio
Filleul, Jacques L' Esperanto : un facteur de l' avenir européen Jacques Filleul, professeur agrégé, membre de l' Académie des Scienes, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Lyon : C.E.R.L., [s.j.]. 24 p. / dokumento fr


FINALO '73 Finalo '73 : hajkaro.
Oosaka : Hajkista Klubo, 1973. *


FINBATALO La finbatalo : dokumentaro pri la ne limigita U-boata milito.
Berlin : Deutscher Esperanto-Dienst ; Ellersiek, 1917. 30 p. / dokumento eo Internacia Bulteno : Aparta Eldono ; 3 (1917), 5a
Unua mondmilito : propagando
Findlay, J.J. <komp.> Ĝoju ni: versoj kaj prozo en Esperanto por komenĉantoj ĉiulandaj : kun ĉapitro pri gramatiko kaj vortfarado : = Gaudeamus : verse and prose in Esperanto for beginners… arranged by J. J. Findlay. London : Gregg Publ. Co., 1928. 45 p. / dokumento eo-en


Fineman, Harry Plena Esperanto juda vortaro kaj plena juda Esperanto vortaro : kaj suplementoj
Montreal : [s.n.], 1966. 149, 316 p. / dokumento eo-yi

vortaroj Esperantaj-jidaj : 1966
Fingeller, Hans La vero pri Suda Tirolo : 1918-1926 kompil. laŭ fidindaj aktoj kaj aŭtentaj faktoj de Hans Fingeller. Esperantigis laŭ deziro de la aŭtoro Sud-Tirolano. [s.l.] : eld. de la aŭtoro, 1927. 51 p. / dokumento eo

Alto Adige : politika aparteno
Finot, Marcel Vidaĵoj de senlimo : originala traktato
Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto, 1911. 24 p. / dokumento eo Dekspesdeka Biblioteko Esperantista ; 5

FIRMA UNUANIMA DEKLARACIO Firma unuanima deklaracio de la hispana registaro de nacia unuigo
[s.l. : s.n.], 1938. *


Firu, P. [=Rabinovici, Enric] Rumana bonhumoro : en elektitaj rakontoj P. Firu kaj S. Pragano. Arnhem : Moreau, 1932. 63 p. / dokumento eo

rakontoj rumanlingvaj : tradukoj
Fischer, Wilhelm Cahur kun la sako : fabelo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1911]

Fischer-Galati, Hendriko La fabelo pri la granda turo kaj la malgranda doktoreto : sekvata de aliaj konvinkigaj rakontetoj
Bucuresti : eld. De la Esperanto-Centro Rumana, [proks. 1934]. 24 p. / dokumento eo Biblioteko de la Propagandisto ; 1

Fiŝer, Andreo [=Fisher, Andreo ] Historieto de Esperanto kun subskribo de la aůtoro Tiflis : Presejo Esperanto, 1911. 48 p. : bibliogr. p. [45] - 48 / dokumento eo

Esperanto : historio: 1887 - 1911
Fisher, Dorothy Canfield Infanoj kaj patrinoj = Mothers and children. Guéritte, T.J. trad.el angla. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1938. 175 p. / dokumento eo

edukado : patrinoj
Fisker, Robert Morso -klubo [La desegn. faris Ingeborg Strange-Friis kaj Hans Jörgen Bröndum trad. Gudrun Riisberg]. [Aabyhöj] : Dansk Esperanto-Forlag, [1973]. 31 p. : ilustr. / dokumento eo [Literatura Serio por Geknaboj ; 2] ISBN 87-85020-70-2

Fjodorow, Aleksandr Didaktikaj lingvaj ludoj
Sofija : Bulgara Esperanto Asocio, 1985. 91 p. / dokumento eo

ludoj Esperantaj
Flageul, P[ierre] Fariĝu stenografisto [aůtoro: P. Flageul]. [Issy-les Moulineaux : Flageul, s.j.]. [8] p. / dokumento eo

stenografio Esperanta
Flageul, P[ierre] Esperanta metagrafo : supera grado de l' Esperanta stenografo
Issy-les-Moulineaux (Seine) : Fluganta Skribilo, 1924 [-1926]. (1. eld.) 63 p. / dokumento eo Kolekto de Fluganta Skribilo
stenografio Esperanta
Flageul, P[ierre] Méthode de sténographie Espérantiste et de
sténographie francaise : rčgles, thčmes et versions

Issy-Les Moulineaux : Impr. Spéc. de Fluganta Skribilo, 1924. 25 p. / dokumento fr-eo Sténogr. Espér. Duploye-Flageul : Collection de Fluganta Skribilo
stenografio Esperanta
Flageul, Pierre Lernolibro de Esperanta stenografio : laŭ la sistemo Duployé
Issy-les Moulineaux (Seine): eld. de Esperanta Stenografio, 1932. (4. eld.) 16 p. / dokumento eo Kolekto de Fluganta Skribilo
stenografio Esperanta
Flageul, Pierre Malgranda lernolibro de Esperanta stenografio laŭ la sistemo Duployé
Issy-les Moulineaux : Speciala Presejo de Fluganta Skribilo, 1924. (3. eld.) 16 p. / dokumento eo Kolekto de Fluganta Skribilo
stenografio Esperanta
Flageul, Pierre Amatora iluziisto : facilaj iluzioj fareblaj sen speciala aparato
priskribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul
de Magi Emulo. Issy-les Moulineaux : eld. de Esperanta Stenografio, 1930. 16 p. / dokumento eo


Flageul, Pierre Doktoro Pierre Corret, esperantisto kaj stenografisto : parolado farita la 27-an de novembro 1936 en la Esperantista Grupo de Parizo de P. Flageul Issy-les Moulineaux : Stenografa Instituto Tutmonda, 1937. [20] p. / dokumento eo-stenografita [8°] stenogr.eld.
stenografio Esperanta
Flaguel, P[ierre] Malgranda lernolibro de Esperanta stenografio laŭ la Duployéa sistemo
Issy-les Moulineaux : Speciala Presejo de Fluganta Skribilo, 1914. (2. eld.) 16 p. / dokumento eo Kolekto de Fluganta Skribilo
stenografio Esperanta
Flammer, Wilhelm Katolika terminaro: Deutsch - Esperanto kompil. de W. Flammer. Tilburg : Internacia Katolika Unuigxo Esperantista <IKUE>, 1963. 44 p. / dokumento eo-de Serio de I.K.I. ; 4
terminaroj germanaj-Esperantaj : katolikismo 1963
Flamo, J. La maja festo : rakontoj
Leipzig : Ekrelo, 1932. 46 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
FLANDRA KANOJ Flandra kantoj Esperantigitaj : 1a flandra kongreso
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
FLANDRA MOVADO La flandra movado : klarigita al la partoprenantoj de la XXa Universala Esperanto Kongreso en Antwerpen : (3a - 11a *- -* de augusto 1928) / [Antwerpen] : Flandrema Grupo Esperantista, [1928]. 11 p. / dokumento eo

Flandrio : sendependeco
Flaubert, Gustave Herdiase
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Franca Esperantisto]

Flaubert, Gustave Simpla koro Bourgois, Lucien trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Franca Esperantisto]

Fleischer, E. Die Ermittelung des Datumtages im christlichen Zeitalter : La difino de la dattago en la Kristana epoko
Dresden : Ader & Borel, 1914. 20 p. / dokumento eo


Flint, M. Porfirinoj : biokemio de vivnecesaj pigmentoj, ĉefe tiu de la ruĝa ĉelo de la sango
Ličge : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. [proks. 60] folioj / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1974

Flood, David Mi serĉis oron kaj oleon, sed trovis… Gustafsson, Karl trad.el sveda. Stockholm : Eldona Societo Esper. ;
Förlagsföreningen Esperanto, [1946].
132 p. / dokumento eo Stelo Libro ; 3
prozaĵoj svedlingvaj : tradukoj
FLORAJ STELOJ La foraj steloj : novelaro.
Hanoi : Fremdlingva eld., 1974. 254 p. / dokumento eo

noveloj vjetnamlingvaj : tradukoj
FLORETOJ Floretoj : por infanaj rakontoj trad. de la "Vendreda Klubo" en Winschoten. Groningen [k.a.] : Wolters, 1931. 64 p. : ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Florian Du biletoj : unuakta proza komedieto Bulthuis, H.J. & Touchebeuf, L. trad. Paris : Presa Esperantista Societo, [1907]. 31 p. / dokumento eo

komedioj franclingvaj : tradukoj
Flourens, Johanino* [*Jeanne] Teatraĵoj Esperantaj
[s.l. : s.n.], 1911. *


Flourens, Johanino* [*Jeanne] Duonsurda : duakta komedio
[s.l.] : "Tra la Mondo", [1908]. 15 p. / dokumento eo


FLUGAS KANTO TRA LA MONDO Flugas kanto tra la mondo : kantaro kunmetis: Jordan Markov ; Dimitr Terziev ;
Stefan Kiraĝiev ; Nikola Nikolov.
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio ; Nauka i Izkustvo, 1968. 70 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

kantoj bulgarlingvaj : tradukoj
FOĈJO KAJ OZAK Foĉjo kaj Ozak
Aix en Provence : [s.n.], 1979. *


Fock, Gorch [=Kinau, Hans] El "Navigado estas necesa" kaj aliaj rakontoj = Seefahrt tut not <parto>. ilustr. de Georg Zimmer. [Jarczewski, W. trad.el germana]. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1928. 32 p. : ilustr. / dokumento eo Ilustrita Biblioteko ; 8
rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Földes, Jolanta La stratro de Fiŝanta kato* Halko, Ladislas & Spierer, Ladislas trad. Budapest : Literatura Mondo, 1937. 268 p. / dokumento eo

romanoj hungarlingvaj : tradukoj
Follereau, Raoul La libro de la Amo Homo kiu Ĉirkaŭbrakas leprulojn. [Gabrielli Lina trad.]. [Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1977]. 59 p. : ilustr. / dokumento eo Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 5
kristanismo : karitato
Follereau, Raoul La testamento al la junularo de la mondo
Luksemburgo : Asocio Luksemburga de la Fonda^joj Raoul Follerau , [1977]. 4 p. / faltfolio eo


Fonseca, Branquinho da- La anĝeloj Custódio Costa, Carlos trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[63] - 78 / dokumentoparto eo [el antologio de Porugalaj rakontoj]

Fonseca, Manuel da- Panduono kun memorelvokoj Almedo, Bigotte de trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[125] -137 / dokumentoparto eo [el antologio de Porugalaj rakontoj]

Fontaura Liberecanaj vivkonceptoj pri Soci-organizado : (La juna Penso. ’1975’, 106, b, suppl.) Fontaura. [trad. Liberecana Frakcio de SAT] Laroque Timbaut : Junaj Pensoj, 1975 28 p. / dokumento eo


FONTO DE L' VIVO Fonto de l' vivo : el la sankta Biblio [Ivar E. Karlsson]. Östansjö: Kristliga Esperantoförbundet, [1971]. 64 p. / dokumento eo

biblio : eltiraĵoj : tradukoj
FONTO DE L' VIVO Fonto de l' vivo : el la sankta Biblio [Ivar E. Karlsson]. Hällabrottet : Kristana Esperantista eld., [1949]. 64 p. / dokumento eo

biblio : eltiraĵoj : tradukoj
FOR LA NOVAJN CAROJN For la novajn carojn
Beijing : [s.n., s.j.]. 25 p.

[eld.de Peking]
Forel, Aug[ust] Kulturceladoj de la nuntempo : parolado farita en Berno la 27an de februaro 1910 por la Internacia Ordeno por Etiko *- -* kaj Kulturo (I.O.E.K.) / Uhlmann, Fr. trad. Genčve : Universala Esperantia Librejo, 1911. (1. eld.) 49 p. / dokumento eo

paroladoj germanlingvaj : tradukoj ; kulturo : etiko : scienco
Forge, Jean [=Fethke, Jan] Nia Verda Breviero : satira novelaro el Esperantujo
Helsinki : Esperanto Fonduso, 1974. *


Forge, Jean [=Fethke, Jan] La verda raketo : satira novelaro el Esperantujo [Antaŭparolo: Julio Baghy]. Köbenhavn : eld. Koko, 1961. 145 p. / dokumento eo

originalaj noveloj ; originalaj satiroj
Forge, Jean [=Fethke, Jan] Saltego trans jarmiloj : romano originale verkita
Leipzig : Hirt&Sohn, 1924. 191p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Forge, Jean [=Fethke, Jan] Abismoj : romano originale verkita
Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako, 1923. 149 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Forge, Jean [=Fethke, Jan] Mister Tot aĉetas mil okulojn : romano
Budapest : Literatura Mondo, 1931. 244 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Forge, Jean [=Fethke, Jan] La verda raketo : satira novelaro el Esperantujo
Helsinki : Esperanto Fonduso, 1979. 146 p. / dokumento eo

originalaj noveloj ; originalaj satiroj
Forge, Jean [=Fethke, Jan] Abismoj : romano originale verkita
Helsinki : Esperanto Fonduso, 1973. * / dokumento eo

originalaj romanoj
Forgesito, la- [=Baena, Nuno] Ama stelaro : tradukaĵoj kaj originalaĵoj originale kaj trad. Marktredwitz : Ziegler, 1922. 119 p. / dokumento eo


FORMO KAJ SONO Formo kaj sono Internacia komutado* 1985 n°3/7 Budapest : [s.n., s.j.]. *


Forst de Battaglia, Otto La mistero de l' sango [Jung, Teo trad.el germana]. Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. XII, 155 p. : ilustr. / dokumento eo Historiaj monografioj ; 36

Forster, Peter G[lover] Sociologio : ĝia historio kaj problemoj
Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 130 p. : bibliogr. p.123 - 128 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1976 SUK-Kursotekstoj ; 29

Fortmann, H[an] Orienta renesanco : kritikaj konsideroj pri la nuntempa kulturo Mulders, E.N. trad.el nederlanda. Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1972. 56 p. : bibliogr. p. 47 - 56 / dokumento eo Serio de I.K.I. ; 25
teologio : raciismo : modernismo
FORTOJ DE L' VIVO Fortoj de l'vivo Vilho Setälä. Helsinki : Fondumo Esperanto, [1967]. 208 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj artikoloj ; originalaj poemoj
Foscolo, Ugo Pri la tomboj = Dei sepolcri. Minnaja, Luigi trad.el Itala. Romo : [s.n.], 1970. 13 p. / dokumento eo

poemoj itallingvaj : tradukoj
Fössmeier, Reinhard La Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS) : = Die Internationale Akademie der Wissenschaften San Marino (AIS) de Reinhard Fössmeier kaj Helmar Frank Berlin ; (k.a.) : Akad. Libroservo, [2000]. 449 p. / dokumento eo-de ISBN 3-929853-12-4

FOTOKOPIO DE LA NASKIĜATESTO Fotokopio de la naskiĝatesto de L.L.Zamenhof
[s.l. : s.n., s.j.]. *


FOUR SONGS FOR CHILDREN Four songs for children : = Kvar infanaj kantoj teksto Applebaum, J.D. muziko Mabon, Charles B. London : British Esperanto Asocio, [s.j.]. 4 p.

[kantoj]
Fox, Len Amika Vjetnamio trad.kun dediĉo de la aŭtoro Dao-Anh-Kha ; Nguyen Minh-Kinh. Hanoi : Fremdlingva eld., 1959. 182 p. : ilustr. / dokumento eo

prozaĵoj anglalingvaj : tradukoj ; Vjetnamio
Frá Hamri, Thorsteinn [=Jonsson, Thorsteinn] Sub stelo rigida = Tannfé handa nyjum heimi. Thorsteinn frá Hamri. Prologo kaj trad. de Baldur Ragnarsson. La Laguna : Régulo, 1963. 131 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 21
poemoj islandlingvaj : tradukoj
Fradier, Georges Oriento kaj okcidento : al reciproka kompreno? Capp, C.D.A. trad. [Rotterdam]: U.E.A., [1962]. 50 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


FRAGMENTOJ EL REVUO SOVETA UZBEKISTANO Fragmentoj el Revuo Soveta Uzbekistano
Taŝkent : [s.n.], 1981. *


FRAKASU GRANDAN USON-SOVETUNIAN Frakasu grandan Uson-Sovetunian konspiron ! de la observanto de Renmin Ribao. Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 12 p. / dokumento eo


FRANCA TURING-KLUBO Franca Turing-Klubo Esperanta frazlibro de l' turisto Paris : [s.n.], [s.j.]. *


France, Anatole Klopinelo el la franca tradukis H. Stroele [s.l. : s.n., s.j.]. p. 245-303 / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia]

Francini, Walter [A] Paroloj al miaj gefiloj : = Palavras a meus filhos Com carta-prefácio do Mário Graciotti. Rio de Janeiro: Spirita eld. Societo
F. V. Lorenz, [1978]. [2. eld.]
79 p. / dokumento eo-pt


Francini, Walter [A] Doutor Esperanto : (o romance de Lázaro Luis Zamenhof, criador da
Lingua Internacional)
Com carta-prefácio do Mário Graciotti. trad. Vicente di Grando. San Paulo, Brasil : Assoc. Paulista de Esperanto, 1973. 135 p. / dokumento pt

romanoj portugallingvaj ; Zamenhof, Ludwik Lazar : literatura temo
Francini, Walter [A] Esperanto sen antaŭjuĝoj : (objektiva analizo de la Ĉefaj kritikoj kontraŭ la Internacia Lingvo, originale verkita en Esperanto) Erlindo Salzano [antaŭp.]. Rio de Janeiro, [k.a.] : Kultura
Kooperativo de Esperantistoj, 1978.
208 p. : bibliogr. p. 201 - 204 / dokumento eo


Francini, Walter [A] Paroloj al miaj gefiloj
San Paulo : Esperanto Asocio Brazilo, 1967. 40 p. / dokumento eo


Francini, Walter [A] Esperanto sem preconceitos : (uma análise objetiva das principais criticas contra a Lingua Internacional, escrita *- -* originalmente em Esperanto e traduzida em portuguęs pelo seu autor) / Com prefácio do Erlindo Salzano. San Paulo : Assoc. Paulista de
Esperanto, 1976.
189 p. : bibliogr. p. 187 - 188 / dokumento pt

Esperanto : defendo ; Esperanto : informiloj portugallingvaj : 1976
Francis, John [Islay] Misio sen alveno : romano verkita en Esperanto
Antwerpen : TK Stafeto, 1982. 159 p. / dokumento eo ISBN 90-6336-021-5
originalaj romanoj ; sciencfikciaĵoj
Francis, John [Islay] La granda kaldrono
Antwerpen : La Laguna, 1978. * / dokumento eo

originalaj romanoj
Francis, John I[slay] Vitralo : [libro originale verkita en Esperanto] [Antaŭparolo de Ferenc Szilágyi]. La Laguna : Régulo, 1960. 135 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 4
originalaj noveloj
Franciscus <Assisias> Kantiko de l’ kreitaĵoj : = Cantico delle creature Francisko de Asizo. trad. T. v. d. Voort. Vlaardingen : VoKo, 1987. 12 p. / dokumento eo-it [8°] Voĉoj kristanaj ; 16
itallingvaj kantikoj : tradukoj Esperantaj
Franco, Divaldo P[ereira] Filigranoj el Lumo diktita de R. Tagore. En la portugala lingvo tradukis Esperanten Benedicto Silva. Rio de Janeiro : Fed. Espirita Brasileira, 1976. (1. eld) 154 p. / dokumento eo

prozaĵoj portugallingvaj : tradukoj ; spiritismo: kontribuaĵoj
Frank, Anne Taglibro (la postdomo) de Anne Frank Degenkamp, G.J. trad.el nederlanda. Scheveningen : Heroldo de Esperanto, 1959. 219 p. : ilustr. / dokumento eo

taglibroj nederlandlingvaj : tradukoj ; Frank, Anne ; judino : 1942-1944
Frank, Anne -Fondaĵo El la taglibro
Amsterdam : [s.n., s.j.]. 36 p. / dokumento eo


Frank, Helmar Propedeŭtiko de la Klerigscienco Prospektiva : = Vorkurs zur Prospektiven Bildungswissenschaft de D-ro Helmar G. Frank ord. Profesoro en la Universität Paderborn kaj direktoro de Institut für Kybernetik, Berlin & Paderborn. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1984. 126 p. / dokumento eo-de [21cm] ISBN 3-87808-706-3

Frank, Helmar ; [k.a.] Lingvo-kibernetiko kaj aliaj internacilingvaj aktoj de la IX-a Internacia Kongreso de Kibernetik Komp. laŭ komisio de la Association internat. de cybernetique <Namur> far Helmar G. Frank, Yashovardhan, Brigitte Frank-Böhringer. [illustr.] Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1982. 190 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 3-87808-577-X

Frank, Helmar ; [k.a.] Kibernetiko de la homa lingvo kaj aliaj internacilingvaj aktoj de la IX-a Internacia Kongreso de Kibernetik Helmar G. Frank ; Yashovardan ; Frank-Böhringer, Brigitte [ed.]. Paderborn : Esperanto-Centro, [1981]. 192 p. : literaturindikoj / dokumento eo-de [20cm]


Frank, Helmar ; [k.a.] Kybernetiche Pädagogik : Klerigkibernetiko Schriften 1973-1992
[s.l. : s.n., 1993]. 1123 p. : illustr. / dokumento multl. [21cm] ISBN 08-85586-05-3 ; 88-86051-28

Frank, Helmar G. De propedeutische waarde van de interntionale taal Esperanto = Propedeutika valoro de la Internacia Lingvo. Kempeneers, Paul [trad.]. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 1984. 16 p. / dokumento nl

lingvoinstruado : propedeutiko : pedagogio kibernetika
Frank, Helmar G. Europ* sprachpolitik * * *


Frank, Leonard La patro : [skizo kontraŭmilita]
Graz : Paulus-eld., [proks. 1922]. 16 p. / dokumento eo Internacia libretaro ; 1

Frank-Böhringer, Brigitte Ekesto kaj celoj de la akademio internacia de la sciencoj
Paderborn [k.a.] : Institut für Kybernetik, 1985. 120 p. / dokumento eo ISBN 3-8080-0091-0

Franks, A. Esperanto for the English : [grammar, exercises, correspondence, conversations, vocabulary]
London : Milner and Co., 1908. VI, 122 p. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1908
Frasheri, Kristo Gjergj Kastrioti Skanderbeg : nacia heroo de Albanio (1505 - 1468) Muĉo, Gafur ; Pistoli, Vasil trad. Tirane : [s.n.], 1907. 43 p. : ilustr., mapo / dokumento eo

Skanderbeg, Gjergj Kastrioti : biografioj
Frato Izidoro [=Clé, Karel] Katolika Kantikareto
Paris : [s.n.], 1909. 23 p. / dokumento eo


FRATOJ NI IĜU Fratoj ni iĝu : kanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
FRAZLIBRO POR ESPERANTISTOJ Frazlibro por Esperantistoj en Kopenhago [Repr. de la eld. Kopenhago 1908] [Köbenhavn: Carlsberg, 1975]. (repr.el 1908) 31 p. / dokumento eo-da


Freche***, L. Ranomanĝulo : Kanada rakonto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1905]

Freddi, Giovanni Quarderni per la promozione del bilinguismo := Monographs for the advancement of bilingualism := Hefte für die förderung der zweisprachigkeit := Cahiers pour le développement du bilinguisme n° 23/24. Giovanni Freddi ; Jos Nivette Bergamo : Minerva Italica, [1979]. 32 p. / dokumento fr-it


FREEDOM OF SPEECH Freedom of speech : the case for Esperanto.
London : British Esperanto Association, 1965. 35 p. : ilustr. / dokumento en

Esperanto : informiloj anglalingvaj : 1965
Freinet, Celestin Iu instruisto
Cannes : [s.n.], 1984. *


Freinet, Célestin La diroj de Mateo = Les dits de Mathieu. de Célestin Freinet. el la franca trad. aro da instruistoj [s.l.] : G.E.E., Franca Sekcio de ILEI, 1981 176 p. / dokumento eo


Freire, Maria da Graça La arbo ostiĝinta Maria da Graça. Mecedo, António de- trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[207] - 215 / dokumentoparto eo [el Antologio de Porugalaj rakontoj]

Freire, Natércia Animo de antikva domo Nunes, Adolfo trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[193] - 206 / dokumentoparto eo [el Antologio de Porugalaj rakontoj]

FREMDLINGVA ELDONEJO : PEKING Fremdlingva eldonejo Peking : kolekto el 1965 [1a volumo]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, 1965. *

[kolektoj]
FREMDLINGVA ELDONEJO : PEKING Fremdlingva eldonejo Peking : kolekto el 1964
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, 1964. *

[kolektoj]
FREMDLINGVA ELDONEJO : PEKING Fremdlingva eldonejo Peking : kolekto el 1965 [2a volumo]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, 1965. *

[kolektoj]
Freneuze, Jacques Per telefono : sceneto Guivy Josée trad. Sainte-Radegonde : S. Martino, 1907. 7 p. / dokumento eo


Frenkel, Roman[o] [Abrosimoviĉ] Krestomatio por infanoj kaj komencantoj : [kajero unua
Bucarest : eld. Esperanto, 1911. 34 p. / dokumentoparto eo


Frenkel, Roman[o] [Abrosimoviĉ] "Verdaj fajreroj" : kolekto da versaĵoj
Brugge : Witteryk, 1908. 42 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Freto, Diderto Mistikoj : distikoj el monosilabaj versoj
Rio de Janeiro, Brazilo : [s.n.], 1980. (1. eld) 27 p. / dokumento eo Kolekto de "Danubo" ; 1

Freto, Diderto Monosilaboj : (sonetoj el monosilabaj versoj, sen verboj)
Rio de Janeiro: Ed. Intercięncia, 1990.* (3.eld. *pligrandigita) 422 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Frey, Peter Esperantaj historietoj
Haderslev : [Frey], 1935. 48 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1935
Fricke, Wilhelm Universala legolibro : modelaj tradukaĵoj el la tutmonda literaturo kaj originalaĵoj Esperantaj
Berlin : Ellersiek, 1922. 176 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1922
Fridell, Folke Portu la ŝarĝon unu por la alia
[s.l. : s.n., s.j.]. p.75 - 84 / dokumentoparto eo [el Sveda novelaro].

Fries, Wilhelm Esperantista kantaro
Leipzig, 1913. 70 p. / dolumento eo


Friess, Heinrich Ĉiuj formoj de la pasivo
Schlitz, 1967. 16 p. / dokumento eo


Friess, Heinrich "Ĉiuj formoj de la pasivo..." : analiza provo pri "ata"-"ita" el propra vidpunkto
Schlitz : aŭtoro, 1967. 15 p. / dokumento eo


Friess, Heinrich Intersteno de F. de Kunovski : gvidilo en Esperanto
[s.l.] : Tutmonda Interstena Asocio, [s.j.]. (4. eld.) [8] p. / dokumento eo

stenografio Esperanta : Intersteno
Friis, L[orenz] 1-Esperanto - Dansk 2- Dansk - Esperanto L. Friis ; P. Frey. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1958. (4. eld.) * / dokumento eo-da

vortaroj Esperantaj-danaj :
Friis, L[orenz] Esperanto ordbog ; I og II del Esperanto-dansk og Dansk-Esperanto L. Friis og P. Frey. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1958. (4. udgave) 167 p. / dokumento eo-da

vortaroj Esperantaj-danaj : 1958
Friiz, L[orenz] Esperanto Stilovelser
Aabyhöj : Dansk Esperanto Vorlag, [s.j.]. 19 p. / dokumento eo


Friiz, L[orenz] Esperanto for ungdommen : laerebog for begyndere 1a parto. [illustr. af H.E. Jensen]. [Aabyhöj] : Dansk Esperanto Vorlag, 1967. * / dokumento eo-dk

lernolibroj Esperantaj-danaj
Friiz, L[orenz] Nogle til progresu
Aabyhöj : Dansk Esperanto Vorlag, [s.j.]. 15 p. / dokumento eo


Frijs, Lorenz <red.> Rakontu, samideano
Aabyhöj : Dansk Esperanto -Forlag, 1966. 69 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj : antologioj
FRIPONETO DE TORMES Friponeto de Tormes = El Lazarillo de Tormes. aůtoro nekonata. Bonaero, Ergoto de- trad.el hispana Buenos Aires : Argentina Esperanto-Instituto, 1973. 72 p. / dokumento eo


FRISAJ RAKONTOJ EN ESPERANTO Frisaj rakontoj en Esperanto [prizorgis: "Frisa Esperantista Rondo".enkonduko de S. S. de Jong. trad. Tjerk Boersma ; Tine Brinkman [k.a.]]. Drachten : Laverman, 1964. 184 p. / dokumento eo Fryske Akademy ; 246
rakontoj frislingvaj : tradukoj : antologioj
Fritz, Klaus Peter Pratiku kun ni Esperanton
Bonn : eld. Grupo Universitato, 1977. [2. eld.] 115 p. / dokumento eo


Fritz, Klaus Peter Pratiku kun ni Esperanton
Bonn : eld. Grupo Universitato, 1978. 3. eld.] 115 p. / dokumento eo


Fröshel, Georg Ho ve, miaj ŝuoj ! = Himmel, meine Schuhe ! [ilustr. Kossatz Hans. trad.el germana Britte Lindeberg]. [Stockholm] : eld. Societo Esperanto, [1981]. 58 p. / dokumento eo ISBN 91-85288-04-7

Fruictier, Paul Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto reviziita kaj kompletigita de Grenkamp-Kornveld S. Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo",
[1930].
187, V p. / dokumento eo

gramatikoj Esperantaj : 1930 ; Esperanto : vortfarado
Fruictier, Paul Esperanta sintakso : laŭ verkoj de Dro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj kun prezenta letero de Th. Cart. Paris : Hachette, 1907. (Nova eld.) 80 p. / dokumento eo Kolekto de la Revuo

Fruictier, Paul La Esperanta vortfarado laŭ la "Fundamento" : praktika lernolibro en Esperanto
Paris : [s.n.], 1913. 115 p. / dokumento eo


Fruictier, Paul Esperanta sintakso : laŭ verkoj de Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj kun prezenta letero de Th. Cart. Szekszárd ; Paris : Pál ; Fruictier, 1903. 80 p. / dokumento eo Kolekto de "Lingvo Internacia" ; 3 Komuna Literaturo ; 205

Fryer, Helen The Esperanto teacher : a simple course
Paris : Le Monde Espérantiste, 1913. (14. eld.) 115 p. / dokumento eo

vortfarado Esperanta : Fundamento
Fuĉik, Julius Riporto [raporto] skribita en la pendumila maŝo [reviziis kaj kompletigis V. Novobilsky ; O. Knichal (1979). trad. Rudolf Hromada (1951). bildoj kaj grafika aranĝo: M. Labaŝta]. Praha : Panorama, 1979. 110 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj ĉe^hlingvaj : tradukoj ; mondmilito dua : rezistmovado
Füglistahler, H.K. Babilado pri birdoj
's-Gravenhage : Internacia Esperanto Instituto, 1977.* (1. eld) 7 p. / dokumento eo Libreto Esp ; 1
birdoprotekto
Fuhing, Ĝau Ĉasado kun avĉjo [teksto de Ĝau Fuhing. Bildoj de Jang Jongking. Red.de la Ĉina Eld. Por Geknaboj]. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [24] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Fujima Cunetaro [=Fujima, Tsunetaro] Kokusaigosisona tenkai : = La disvolviĝo de interlingva ideo en moderna Japanujo
[Osaka] : Japana Esperanta Librokooperativo, [1978]. 78 p. / dokumento eo-jp [16°]


Fuĵisa Kosecu* Gracia : historia dramo Murakami Hata T. trad. Tokio : [s.n., s.j.]. 22 p. / dokumento eo


Fulcher, Fleming English-Esperanto dictionary by Fleming Fulcher and Bernard Long. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1963. (3. ed.) XVI, 336 p. / dokumento eo-en

vortaroj anglaj-Esperantaj : 1963
Fulop, Jozef Departemento Vas : Gvidlibreto en Esperanto
[s.l.] : Hungara Esper. Asocio, 1981. 62 p. / dokumento eo


FUNDAMENTA KRESTOMATIO Fundamenta Krestomatio Nov Esperanto (ANTIDO) 1a parto [s.l. : s.n., s.j.]. *


FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1922. (9. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1933. (14. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1954. (17. eld.) XV, 445 p. / dokumento eo

originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1969. (17. eld.[foto-represo]) XV, 445 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1924. (10. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Hachette, 1912. (7. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1936. (15. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1929. (12. eld.) VII, 463 p., [2] folioj / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto : [flandra eldono] de L. L. Zamenhof. Schoofs Fr trad. Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, [1929]. (Flandra eld.1929) * / dokumento eo-nl*

originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1969. (17. eld.[foto-represo]) XV, 445 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1927. (11. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Hachette, 1909. (6. eld.) VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTA KRESTOMATIO DE LA Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de L. L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1931. VII, 463 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originala literaturo ; poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
FUNDAMENTAJ DOKUMENTOJ PRI LA Fundamentaj dokumentoj pri la Esperantista Lingva Komitato
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1909. 14 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 9
[dokumentaroj]
FUNDAMENTAJ DOKUMENTOJ PRI LA "OFICIALA Fundamentaj dokumentoj pri la "Oficiala gazeto esperantista" kaj la Esperantista Centra Oficejo.
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1909. 11 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 11
[dokumentaroj]
FUNDAMENTAJ DOKUMENTOJ PRI LA KONSTANTA Fundamentaj dokumentoj pri la Konstanta Komitato de la Kongresoj
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1909. 11 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 10
[dokumentaroj]
FUNDAMENTAJ DOKUMENTOJ PRI LA OFICIALAJ Fundamentaj dokumentoj pri la oficialaj institucioj de Esperanto : 1913 [22a kajero]
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1913. 45 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 22
[dokumentaroj]
Furhammar, Gunnar La homo kiun milionoj aŭskultas : Stanley Jones kaj lia mesaĝo
Stockholm : Kristliga Esperantoförlaget, [1941]. 112 p. / dokumento eo

kristanismo : Jones, Stanley
Furhammar, Gunnar La religiaj cirkonstancoj en Svedujo : kaj ilia influo al popolmovadoj kaj
kulturo

Stockholm : Svenska Missionsförbundets Förl., [1934].* 48 p. : ilustr. / dokumento eo

Svedio: religio
Furhammar, Gunnar La homo kiun milionoj aŭskultas : Stanley Jones kaj lia mesaĝo
Stockholm : Kristliga Esperantoförlaget, [1941]. 112 p. : ilustr. / dokumento eo

kristanismo : Jones, Stanley