www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_I_2012

Ibsen, Hendrik Peer Gynt : drama poemo : kun konciza komentario kaj tri norvegaj
popolfabeloj
Haùgen, Erling Anker trad.el norvega. Trondheim : Eldona Rondo, 1951. 258 p. / dokumento eo

dramoj norveglingvaj : tradukoj
Ibsen, Hendrik Imperiestro kaj galileano : mond-historia teatraĵo = Kejser og Galilæer. Bulthuis H.J. trad. Zutphen : Thième, 1930. 276 p. / dokumento eo

teatraĵoj norveglingvaj : tradukoj
Ibsen, Hendrik Reaperantoj : familia dramo Bünemann, Oscar trad.el norvega. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1925. (2. eld.) 111 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 14/15
dramoj norveglingvaj : tradukoj
Ibsen, Hendrik Brand : 1866 [enkonduko de Humphrey Tonkin. postparolo de K. Kalocsay. trad.el norvega Erling Anker Haùgen]. Serio oriento - okcidento ; 13 La Laguna/ Antwerpen : Stafeto, 1978. (1. eld.) 320 p. : ilustr. / dokumento eo Bel-literatura eldonserio ; 33 ISBN 90-6336-004-5
dramoj norveglingvaj : tradukoj
Ido Grammaire complète de la Langue Internationale : = Elementala gramatiko di la Linguo Internaciona par Ido. Paris : Chaix, 1907. 8 p. / dokumento fr-io

gramatikoj Ido-francaj : 1907
IEJ KANTARETO IEJ Kantareto
Pisa : Itala Esperanto-Junularo, [proks. 1977]. [56] p. : multaj muziknotoj / dokumento eo

kantoj Esperantaj
Ignatius de Loyola Spiritaj ekzercadoj : (rekte tradukitaj el la hispana originalo lau eldono de "El mensajero del corazón de Jesus) = Exercitia spiritualia. trad.el hispana. Zaragoza : [s.n.], 1952. 206 p. / dokumento eo


Ignotus, Coronel [=Elola Gutierrez, José de-] La amo en la jaro dekmil el Coronel Ignotus, José de Elola. = El amor en el siglo cien. Köln : Heroldo de Esperanto, 1932. 351 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj hispanlingvaj : tradukoj
Ihara, Saikaku Kvin virinoj de amoro Miyamoto Masao trad. el japana. Osako : Pirato, 1966. 159 p. ilustr. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 7
romanoj japanlingvaj : tradukoj
IKLS : KIO ĜI ESTAS, KIEL ĜI FUNKCIAS, Kio ĝi estas -Kiel ĝi funkcias -Kion ĝi faras
Bruxelles: Internacia Konfederacio de Liberaj Sindikatoj, 1968. (1. eld.) 24 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Sciu la Faktojn
sindikatoj
IKOIMONIA Ikoimonia (kunuleco)
Edinburg : [s.n.], 1938. *


Ikutaroo, Ŝimizu la infanoj de militbazoj 1953-1954 : kiel ni pripensu ĉi tiujn faktojn? kompil. Ŝimizu Ikutaroo ; Mijahara Seiiĉi ; Ueda Ŝoozaburoo. Osaka : Japana Esperanta Librokooperativo, [1954]. 80 p. : ilustr. , mapskizo / dokumento eo


ILO La internacia labor organizaĵo
[s.l.] : Internacia Labor-Organizaĵo, [s.j.]. 7 p. : ilustr. / dokumento eo

laboristoj : organizoj
ILUSTRITA GVIDLIBRO TRA KRAKÓW KAJ Ilustrita gvidlibro tra Kraków kaj Ĉirkauaĵo : [=Krakow, urbo de jubilea kongreso 1912]
Kraków : Societo "Esperanto", [1912]. 38 p. : ilustr. / dokumento eo

Kraków : gvidiloj
ILUSTRITA GVIDLIBRO TRA POLLANDO Ilustrita gvidlibro tra Pollando : kaj libera urbo Danzig (Gdansk) : [=Pollando kaj Gdansk]
Kraków : Pollanda Esperanto-Delegitaro, 1927. 115 p. : ilustr.,
mapskizo / dokumento eo


Pollando : gvidiloj ; Gdansk : gvidiloj
Immermann, Karl Lebrecht La karnavalo kaj la somnambulino : el la memoraĵoj de negravulo Wohlthat, A.E. trad.el germana. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1952. 104 p. / dokumento eo La "Epoko" Libroj ; 11
romanoj germanlingvaj : tradukoj
IMPERIA RADIO CENTRO Imperia Radio Centro de Romo : XVII jaro okt.1939
Romo : [s.n.], 1939. 48 p. / dokumento eo

radio
IMPERIA RADIO CENTRO Imperia Radio Centro de Romo : XVIII jaro majo 1940
Romo : [s.n.], 1940. 64 p. / dokumento eo

radio
INDAJ GEFILOJ DE LAO-POPOLO Indaj gefiloj de la Lao-popolo
[s.l.] : Neo Lao Haksat-eld., 1966. 99 p. / dokumento eo


INDIGNO DE LA SERVUTULOJ Indigno de la servutuloj Grupo de grandaj argilaj skulptaĵoj. beijing : Fremdlingva eldonejo, 1977. (1. eld.) *


Indra, T. <red.> Norda literaturo red. T. Indra. [s.l. : s.n., 1926]. 84 p. / dokumento eo


Indra, T. <red.> Norda literaturo : kolekto de literaturaj verkoj el Norda Eŭropo red. T. Indra. Jelgava : Strazds, 1934. 84 p. / dokumento eo


INFORM- KAJERO Inform-kajero
[s.l.] : La Juna Penso, 1974. *


INFORMA BULTENO Informa bulteno de la foiro de Brno 1967
Brno : [s.n.], 1967. *


INFORMA BULTENO Informa bulteno
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INFORMA LIBRETO Informa libreto 1983-84
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1982. * / dokumento eo


INFORMA LIBRETO Informa libreto 1981-82
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, [s.j.]. * / dokumento eo


INFORMA SERVO DE LOT Informa servo de Lot
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INFORMAJ RAPORTOJ Informaj raportoj : Oficiala organo de la ligo de germanlingvaj aŭstriaj grupo Esperantistaj 1909
Wien : [s.n., s.j.]. *


INFORMILO OKCIDENT- KAJ ORIENT FLANDRUJO Informilo Okcident- kaj Orient-Flandrujo 1951
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INFORMILO PRI HORIZONTO Informilo pri Horizonto. Oktobro 1975
[s.l. : s.n.], 1975. *


INFORMILO PRI LA SPIRITA SCIENCO DE Informilo pri la spirita scienco de Martinus [la lingvon kontrolis kaj la citaĵojn de Martinus trad. C. Graversen]. Köbenhavn : Spirit- Scienca Instituto de Martinus, 1953. 23 p. : ilustr. / dokumento eo

Martinus
INFORMILO WROCLAW MUZIKFESTIVALO Informator Wroclaw muzikfestivalo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Ingenieros, J. La triviala homo Garrote, Enis Hugo trad. [s.l.] : La Juna Penso, 1976. 77 p. / dokumento eo


Ingimarsson, Oskar Aspektoj de Islando
Köln : Heroldo de Esperanto, [s.j.]. *


Inglada [Ors], Vicente La kristofiguro de la lumo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lauroj 1908]

Inglada [Ors], Vicente Prozo kaj versoj : kolekto da rakontoj, legendoj, versaĵoj verkitaj aŭ esperantigitaj
Valencia : "La Suno Hispana",
[1908].
125 p. / dokumento eo


Inglada [Ors], Vicente La gnomo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Prozo & Versoj]

Inglada [Ors], Vicente La Pentristo : Senspirita humoraĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Prozo & Versoj]

Inglada [Ors], Vicente Mia najbaro
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Prozo & Versoj]

Inglada [Ors], Vicente La Fonografo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Prozo & Versoj]

Inglada [Ors], Vicente Kruela adiaŭo : unuakta komedio
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Inglada [Ors], Vicente La afabla poŝtkarto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Inglada [Ors], Vicente Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto por Vicente Inglada-Ors y Antonio López Villanueva. Con un prólogo de Carlo Bourlet. Barcelona : Espasa, [proks. 1904]. XV, 173 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof Hispana ; 2
lernolibroj Esperantaj-hispanaj : 1904 [proks.]
Inglada [Ors], Vicente Edziĝo malaranĝita aŭ terura nekompreniĝo originale verkita de Vicente Inglada. Valencia : Mirabet ; eld. Hispana Societo, 1907.* 44 p. / dokumentoparto eo [el Prozo & Versoj]

INKOTERMOJ 2000 Inkotermoj 2000 : oficialaj IĈK-reguloj por la interpreto de komercaj kondiĉoj Esperanto-traduko publikigita en julio 2000 de IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo). Antwerpen : IKEF ; FEL, 2000. 128 p. / dokumento eo ISBN 92-842-1199-9

INKUNABLOJ DE ESPERANTO La inkunabloj de Esperanto Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito,1979. 283 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 1 bis
inkunabloj Esperantaj : represoj
INLEIDING TOT ONDERZOEK De inleiding tot een onderzoek naar de betekenis van de internationale taal Esperanto in Nederland
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INSTITUT FüR KYBERNETISCHE Institut für Kybernetische Pädagogik im Forschungs- und
Entwicklungszentrum für Objektivierte Lehr- und *-
-* Entwicklungszentrum für Objektivierte Lehr- und Lernverfahren (FEoLL) : ein Bericht über die Institutsarbeit seit 1971 und die künftigen Vorhaben /-*Red.: Günter Lobin]. Paderborn : Institut für Kybernetische Pädagogik, 1975. 70 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo-de-en-it-fr

kibernetiko
INSTRUKCIO OLE NEDERLAND Instrukcio OLE Nederland. Tom and Tina
Rotterdam : [s.n.], 1970. *


INTERLINGUA-ENGLISH Interlingua-English : a dictionary of the international language : [ = Interlingua English dictionary] prepared by the research staff of the International Auxiliary Language Association under the direction of Alexander Gode. New York, NY : Storm Publ., [1951]. LXIV, 415 p. / dokumento en-ia

vortaroj Interlingua-anglaj : 1951
INTERLINGVISTIKAJ KONTRIBUAĴOJ Interlingvistikaj kontribuaĵoj : = Beiträge zur Interlinguistik red. Alicja Sakaguchi. Paderborn : Esperanto-Centro, 1981. 123 p. : grafikaĵoj / dokumento eo/[de-pl]


INTERLINGVISTIKO, ESPERANTOLOGIO Interlingvistiko, Esperantologio Violin Canev Oljanov [ed.]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1985. 251 p. / dokumento eo

interlingvistiko : kontribuaĵoj ; esperantologio
INTERNACIA CSEH- INSTITUTO DE ESPERANTO Internacia Cseh-instituto de Esperanto Cirkulero [s.l. : s.n., s.j.]. *


INTERNACIA DIALOGARO Intrernacia dialogaro : originale verkitaj dialogoj de diverslandaj aùtoroj. Antwerpen : Belga Esperanto- Instituto, [s.j.] 59 p. / dokumento eo


INTERNACIA EKZAMENO Internacia ekzameno : specimenaj demandoj
[Rotterdam]: UEA, 1973. 6 p. / dokumento eo

Esperanto-ekzamenoj : demandoj
INTERNACIA EKZAMENOJ DE UEA / ILEI Internaciaj ekzamenoj de UEA / ILEI : gvidilo al la elementa kaj meza niveloj de la internaciaj ekzamenoj de UEA kaj ILEI kun celaro, postularo, regularo kaj specimenaj testoj Universala Esperanto-Asocio ; Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj Rotterdam [k.a.] : Universala Esperanto-Asocio [k.a.], 1989 (1. eld.) 36 p. / dokumento eo

ekzamenoj internaciaj
INTERNACIA ELEKTRONTECHNIKA Internacia elektroteknika vortaro Esperanta - pola, angla, franca, germana, itala, sveda: grupo 07, elektroniko, grupo *- -* 08, elektroakustiko / [verkita de Kazimierz Siwicki. red.: Edward Bumania ; Henryk S. Kozlowski ; Felicja Witulska]. Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1965.* 171 p. / dokumento eo-pl-en-fr-de-it-sv

terminaroj polaj-Esperantaj : 1965 ; terminaroj Esperantaj-plurlingvaj.
INTERNACIA ESPERANTO KURSEJO Internacia Esperanto kursejo Bulgara Esperantista Asocio. Programo 1987* Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1987.* *


INTERNACIA ESPERANTO KURSEJO BULGARIO Internacia Esperanto kursejo Bulgario
Sofija : [s.n.], 1984. *


INTERNACIA FAŜISMO DETRUAS LA ARTON La internacia faŝismo detruis la arton de Hispanio
[s.l.: Informa Servo de Nacia Patronado pri Turismo, [1933]]. [32] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Hispanio: civila milito ; Frankismo
INTERNACIA FERVOJISTA Internacia Fervojista Esperanto-Federacio : historio Joachim Giessner. Herzberg : IFEF, 1984. * / dokumento eo

IFEF : historio : 1909-1999
INTERNACIA FRATARO DE JUNULOJ Internacia frataro de junuloj La kristanaj asocioj de junaj viroj Geneve : [s.n., s.j.]. *


INTERNACIA GEEDZIĜO Internacia geedziĝo Enketo pri 66 int. Geedzoj esperantistaj kaj manuskriptoj de la geedzoj [s.l.] : Int Virina Asocio, 1983. *


INTERNACIA HELPLINGVO Internacia helplingvo Esperanto Genta grupo. Gent : [s.n., s.j.]. * / manuskripto


INTERNACIA INFORMLIBRO La internacia informlibro
Enfield : [s.n., s.j.]. *


INTERNACIA KANTARO Internacia kantaro : juna vivo
West Graftdyk : [s.n.], 1937. 64 p.

[kantoj]
INTERNACIA KANTARO Internacia kantaro : kolekto de 139 popolaj kantoj el 55 landoj, 7 esperantaj kantoj, rondkantoj kaj kantsalutoj, 3 famaj -* -* koncertarioj : muzika eldono / kolektitaj, grandparte trad. kaj prilaboritaj de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1930. (4. - 6. Milo) 154 p. : muziknotoj / dokumento eo

kantoj Esperantaj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj
INTERNACIA KANTARO Internacia Kantaro : 139 popolaj kantoj el 55 landoj, 7 esperantaj kantoj, rondkantoj kaj salutoj, 3 famaj koncertarioj kolektitaj kaj tradukitaj de Paul Bennemann Leipzig : Hirt, 1929. (16. - 20. Milo) 100 p. / dokumento eo

kantoj Esperantaj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
INTERNACIA KOMPUTADO Internacia komputado 1984 Teksto-prilaboro Budapest : [s.n.], 1984. *


INTERNACIA KOMUNIKADO Internacia komunikado. Aplikado de Esperanto Tejo. Seminario en Strassbourg [s.l.] : Tejo, 1980. *


INTERNACIA KONFERENCO "ESPERANTO EN Internacia konferenco "Esperanto en moderna vivo" : raportoj kaj konkludoj Esperanto en lernejoj, sciencoj kaj teknikoj, internacia trafiko, intelektaj interŝanĝoj Paris : Internacia konferenco, 1937. 142 p. / dokumento eo

originalaj paroladoj : Esperanto : konferencoj : Paris 1937 : Esperanto-instruado
INTERNACIA KONFERENCO "ESPERANTO EN Internacia konferenco "Esperanto en moderna vivo" : unuigitaj per Esperanto
Paris : Internacia konferenco, 1937. 55 p. / dokumento eo/fr

Esperanto: kongresoj : Paris : 1937 ; originalaj paroladoj
INTERNACIA KONFERENCO "ESPERANTO EN Internacia konferenco "Esperanto en moderna vivo" : raportoj kaj konkludoj Esperanto en lernejoj, sciencoj kaj teknikoj, internacia trafiko, intelektaj interŝanĝoj Paris : Internacia konferenco, 1937. 142 p. / dokumento eo

originalaj paroladoj : Esperanto : konferencoj : Paris 1937 : Esperanto-instruado
INTERNACIA KONFERENCO "ESPERANTO EN Internacia konferenco "Esperanto en moderna vivo" : raportoj kaj konkludoj Esperanto en lernejoj, sciencoj kaj teknikoj, internacia trafiko, intelektaj interŝanĝoj Paris : Internacia konferenco, 1937. 142 p. / dokumento eo

originalaj paroladoj : Esperanto : konferencoj : Paris 1937 : Esperanto-instruado
INTERNACIA KONFERENCO "ESPERANTO EN Internacia Konferenco "Esperanto en Moderna Vivo" : Esperanto en lernejoj, sciencoj kaj teknikoj, internacia -* *- trafiko, intelektaj interŝanĝoj [=Raportoj kaj konkludoj ... ] / [André Baudet] Paris : Internacia Konferenco "Esper. en Moderna Vivo", 1937. 142 p. / dokumento eo

Esperanto: kongresoj : Paris : 1937 ; originalaj paroladoj : antologioj
INTERNACIA KONFERENCO "ESPERANTO EN Internacia konferenco "Esperanto en moderna vivo" : raportoj kaj konkludoj
Paris : Internacia konferenco, 1937. 142 p. / dokumento eo

Esperanto: kongresoj : Paris : 1937 ; originalaj paroladoj : antologioj
INTERNACIA KONVENCIO PRI LA FERVOJA Internacia konvencio pri la fervoja vartrafiko (CIM) : de la 25-a de februaro 1961 kun la unuecaj kompletigaj preskriboj (UKP) / [antauparolo
Dragutin Buha].
[antaùparolo Dragutin Buha]. Beograd : Zavod za Novinsko-Izdavaĉku i Propag.Delatnost, [1968]. 75, IV folioj / dokumento eo


INTERNACIA KRESTOMATIO Internacia Krestomatio elektis kaj trad. Kabe [=Bein, Kazimierz]. Warszawa : Arcta, 1907. 107 p. / dokumento eo


INTERNACIA KULTURO EN PRATIKO Internacia kulturo en praktiko 30a internacia seminario 27/12/1986-3/1/1987 Köln : [s.n., s.j.]. *


INTERNACIA LABOR- OFICEJO UEA Internacia labor-oficejo UEA
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INTERNACIA LINGVO ESPERANTO POR SKOLTOJ Internacia lingvo Esperanto por skoltoj - [Parto 1]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INTERNACIA LINGVO ESPERANTO POR SKOLTOJ Internacia lingvo Esperanto por skoltoj - [Parto 3]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INTERNACIA LINGVO ESPERANTO POR SKOLTOJ Internacia lingvo Esperanto por skoltoj - [Parto 2]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INTERNACIA MUZEO Internacia Muzeo : noto kaj resuma katalogo pri la Internacia Muzeo de lingvo Esperanto organizita de la Esperantista -* -* Centra Oficejo / [Paris] : Esperantista Centra Oficejo, 1910. 23 p. : ilustr. / dokumento eo Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj : Publika^jo ; 19
[dokumentaroj]
INTERNACIA POLICTEĤNIKA Internacia policteĥnika ekspozicio Karlsruhe 1925: ekspozicia regularo Internacia Policte^hnika Ekspozicio <1925, Karlsruhe>. [Karlsruhe: Int. Polic. Ekspozicio, 1925]. 7 p. / dokumento eo

ekspozicioj : Karlsruhe : 1925 : polico
INTERNACIA PRINTEMPA SEMAJNO Internacia printempa semajno 1983 en Gresillon
[s.l. : s.n., s.j.]. *


INTERNACIA SCIENA SIMPOZIO Internacia scienca simpozio. Esperanto 100-jara 28-30/10/1987. Universitato de Vieno Wien : [s.n.], 1987 *


INTERNACIA SCIENCISTA DOKUMENTARO Internacia sciencista dokumentaro : 1996-1999
San Marino : AIS, 1996. * / dokumento eo

sciencistoj
INTERNACIA SONORILO Internacia sonorilo de la paco L' infanoj esperantistoj Sofija : [s.n.], 1986. *


INTERNACIA TEATRAĴETARO Internacia teatraĵetaro : originale verkitaj teatraĵetoj de diverslandaj aŭtoroj. Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, [s.j.]. 47 p. / dokumento eo


INTERNACIAJ KONVENCIOJ PRI FERVOJAJ Internaciaj konvencioj pri fervojaj person-, pakaĵ- kaj fretaĵ-trafikoj Rebiĉek, J. trad. Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1930. 251 p., 1 faldfolio : ilustr. / dokumento eo


INTERNACIO DE MILITREZISTANTOJ La internacio de militrezistantoj
Middlesex : [s.n., s.j.]. *


INTERNATIONALE IN 31 TALEN De Internationale in 31 talen, waaronder Nederlands en Esperanto
Praha : [s.n.], 1970. *


INTERNATIONALE TAAL De internationale taal dit geschriftje is n°183 van de serie "Personal Growth Leaflets" uitgegeven door The National Education Association te Wachington Brugge : Vlaams Esperanto Instituut, [s.j.]. 16 p. / dokumento nl


INTERRILATA ADRESARO Interrilata adresaro : aldono al la "Oficiala jarlibro 1923" Universala Esperanto-Asocio. Genève: Universala Esperanto-Asocio, [1923]. 48 p. / dokumento eo

adresaroj : 1923 : UEA
INTERŜTATAJ UNUIĜOJ ĈIUCELE*** Interŝtataj Unuiĝoj ĉiucele* Seminario de tutmonda Esperantista junulara organizo Austerlitz : [s.n.], 1979. *


INVITO AL ĈEĤOSLOVAKIO Invito al Ĉeĥoslovakio
[s.l. : s.n., s.j.]. 100 p.

turismoj
IO PRI HISTORIO KAJ ORGANIZO POR LA Io pri historio kaj organizo por la A-kandidatoj
Bergen op Zoom : Esperanto-Instru-Grupo, [s.j.]. [4] p. / dokumento eo


IOM PRI STOKHOLMO Iom pri Stokholmo
Paris ; [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda ; [k.a.], [1951]. 40 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Stockholm : gvidiloj
Ionesco, Eugene La kalva kantistino Lagrange, G. trad. Paris : Tespa, 1978. 56 p. / dokumento eo


IPSO, LA DUA SKRIBO POR ĈIUJ IPSO, la dua skribo por ĉiuj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Irving, Washington La fantomfianĉo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Irving, Washington El la skizlibro =The sketch book of Geoffrey Crayon. Elvin, H.L. trad.el angla. Leipzig: Hirt, 1924. 65 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo n°6
rakontoj anglalingvaj trad.
Isaac, Nassif [=Ishaq, Nasif] La mortintoj kaj mortantoj
Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1979. (1. eld.) 64 p. / dokumento eo


Isaac, Nassif [=Ishaq, Nasif] Vojaĝimpresoj de Egipto tra Eŭropo kaj Azio per Esperanto
Cairo : Das Wahdau Press, [1967].* (1. eld.) 64 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Egiptio : voja^goj : Esperantistoj
Isaac, Nassif [=Ishaq, Nasif] La senmorta kaj la senviva
Rotterdam : Grafika studio Neven, 1975. 44 p. / dokumento eo

spiritismo
Isaac, Nassif [=Ishaq, Nasif] La du aspiroj de la homaro: unu komuna internacia lingvo kaj unu scienca universala religio
[Aleksandrio] : Ramses Pres, 1971. 56 p. / dokumento eo


Isaac,Nassif [=Ishaq, Nasif] Esperanto - araba poŝvortaro
[Kairo : aŭtoro],1968. (1. eld.) 285 p. / dokumento eo-ar

vortaroj Esperantaj-arabaj : 1968
Isac, Emil Sonorilo kaj kanono : poemaro en prozo Moririu, Tiberia trad.el rumana. Köln : Heroldo de Esperanto, 1930. 59 p. / dokumento eo

prozpoemoj rumanlingvaj trad.
Isaev, Magomet Izmajloviĉ Pri bazaj metodologiaj problemoj de interlingvistiko En: Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado : studoj [s.l.] : Budapesta Informilo, 1975. 215 p. / dokumento eo

metodiko: interlingvistiko
Isbah, A. [=Baĥraĥ, Isaak Abramoviĉ] Kun fusilo kaj libro : labortagoj de ruĝarmeano kun antaŭparolo de Felikso Kon. trad.el rusa V. Zamjatin. Amsterdam : Ekrelo, 1933. 226 p. / dokumento eo


Isbrücker [Dirksen], J[ulia] C. Esperanto examenopgaven
Den Haag : [s.n.], 1930 64 p. / dokumento nl-eo


Isbrücker [Dirksen], J[ulia] C. Esperanto examenopgaven
Den Haag : [s.n.], 1927. 64 p. / dokumento nl-eo


Isbrücker [Dirksen], J[ulia] C. Esperanto examenopgaven
's-Gravenhage : [s.n.], 1923. 64 p. / dokumento nl-eo


Isbrücker, J[ohannes] R. G. Historio kaj organizo de la Esperanto-movado : kun demandoj por ekzerco
's-Gravenhagev : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 1938. (3. eld.) 55 p. / dokumento eo

Esperanto-movado : 1887 - 1937 ; Ligo de Nacioj
Isbrücker, J[ohannes] R. G. La evoluo de la telefonio
Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1928. 48, [14] p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 21-22
originalaj eseoj ; telefono : historio
Isbrücker, J[ulia] C. Esperanto examenopgaven diploma A&B
Den Haag : [s.n.], 1927. *


Isbrücker, J[ulia] C. Esperanto examenopgaven voor diploma A & B met vertalingen verzameld en vertaald door J. C. en J. R. G. Isbrücker. 's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 1934. (4. druk) 128 p. / dokumento nl-eo


Isbrücker, J[ulia] C. Vertaalde Esperanto-examenopgaven
Den Haag : [s.n.], 1931. *


ISE KALENDARO ISE Kalendaro 1934 : per Esperanto por Socialismo
Wien : [s.n.], 1934. 64 p.

kalendaroj
Iserentant, Roger <red.> Kolektaro de Eo -poemoj kaj eo -kantoj
[s.l. : s.n. , s.j.]. +- 100 folioj / dokumento eo [manuskripto


Ishiguro, J. [=Ishiguro, Yoshimi H.] Praktika gvido de korespondo en Esperanto : formoj de leteroj kaj modeloj deleteroj
[Tokio: Bunrishoin], 1932. 308 p. / dokumento eo-jp

lernolibro Esperantaj-japanaj : korespondado
Ishikawa, Takuboku Utaaro de Isikawa Takuboku Masao Mijamoto trad. Kioto: L' Omnibuso, 1974. 118 p. / dokumento eo

tekstoj japanlingvaj : tradukoj ; ĉefministroj : Tanaka : ekspansi-planoj : 1927
Isidoro <frato> [=Clé, Karel] Katolika kantikareto
Paris : Katolika Oficejo Esperantista, [1910]. 15 p. / dokumento eo


Isii, Mamine La vivo de Sankta Honen Nisida-Ryoda trad. Kisiwada-si : memeld. de la tradukinto, [1937]. 77 p. : mapskizo / dokumento eo

budhismo japanio
Iskender, Yervant H. Civitanoj del mondo [W. M. Page ... esperantigo]. Pitlochry : Civitanoj de l' Mondo, [1915]. 29 p. ; ilustr. / dokumento eo

mondcivitanismo : 1915
ITALA ANTOLOGIO Itala antologio : ekde la XIII-a ĝis la XIX-a jarcento redaktis Giodano Azzi. [trad. Michele Arabeno ; Giordano Azzi ; A. Barbi [k.a.]]. Milano : Cooperativa Editoriale Esperanto, 1987. 477 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 88-85872-02-6
literaturo itallingva : 1201-1900 : antologioj
ITALAJ TURISMAJ CENTROJ Italaj Turismaj Centroj 1a volumo. Milano kaj lagoj de Lombardio Milano : [s.n.], 1931. *


ITINEROJ DE LA NOMO DE L. ZAMENHOF Itineroj de la nomo de L.Zamenhof en Pollando
[s.l. : s.n.], 1978. *


Ito, Kanzi Senlegenda biografio de L. L. Zamenhof Kanzi Ito. [Kioto] : Ludovikito, 1982. 303 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 3 ; 1
Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Itoo, E. Kvindek jaroj de- kaj aliaj Esperanto en Oomoto 1923-1972 [Kameoka] : EPA , 1973 90 p. / dokumento eo

Oomoto : Esperanto
IU [=Ito, Saburo] Verda parnaso : originalaj kaj tradukitaj poemoj
[Tokio] : Japana Esperanto-Instituto, 1973.* 126 p. / dokumento eo


Ivanov, Blagoja Ventoj [red.: Roger Imbert]. trad.el makedona Josip Velebit. Zagreb : [Internacia Kultura Servo], 1976. 105 p. / dokumento eo

romanoj makedonlingvaj : tradukoj
Ivans [=Schevichaven, J. van-] La viro el Francujo : avonturo de Geoffrey Gill, detectivo el nederlanda lingvo tradukis W.Versteeg-Graftdijk. kontrolita kaj rekomendita de Esperantista literatura asocio. Amsterdam: Populara Esperanto-Biblioteko, [proks. 1935]. 243 p. / dokumento eo

romanoj nedelandlingvaj trad. : detektivo
Iwaniszewska, Cecylia Nikolao Koernik Turunano
Turun : Esperanto Societo FLAMO, 1994. 8 p. / dokumento eo


Iwaszkiewicz, Jaroslaw La kvarteto de Mendelssohn kaj aliaj rakontoj = Kwartet Mendelssohna. [trad. kaj antaŭparolo de Andrzej Pettyn]. Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1982. 103 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj pollingvaj : tradukoj
Izák, Ludoviko Vizito en la ŝtoniĝinta mondo
[s.l. : s.n., s.j.]. 24 p. / dokumento eo


Izgur, I. Ju. Je la nomo de l' vivo : filozofi-lirikaj fragmentoj kun enkonduko de Lanty E. kaj antaŭparolo de Kruĉinin N. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldonfako, [1926]. 216 p. : ilustr. / dokumento eo

portreto/Izgur, I.-Ju