www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_J_2012  
Jablonska, Irena La ebria muso : ses fabeloj [Red. Andrzej Pettyn. La desegn. de Jadwiga Podolecka]. Vroclavo: Pola Esperanto-Junularo,
1965.
35 p. / dokumento eo Mia libreto ; 3

Jacintho, Roque Malbona lupo reenkarniĝinta [arte Joel Linck]. Kardec, Allen ; Costa, Alfonso trad. Rio de Janeiro : Federaçao Espirita Brasileira, 1973. (1. ed. em Esperanto) [20] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

spiritismo : infanlibroj
Jackins, Harvey La homa flanko de homoj : la teorio de retaksa konsilado =The human side of human beings ; fare de Harvey Jackins. trad. : Lighthaert, Martha [et.al.] Seattle, Wash : Rational Island Publishers, 1972. 38 p. : grafikaĵoj / dokumento eo

konsilado retaksa
Jacobs, J. <red.> Leergang in ’t Esperanto in 25 lessen : bijzonder geschikt voor zelfonderricht afzender: J. Jacobs ; APPKO Antwerpen : Antverpena Poresperanta Propaganda Komitato, 1929. 200 p. / dokumento nl-eo


Jacobs, J. <red.> Leergang in ’t Esperanto in 25 lessen : bijzonder geschikt voor zelfonderricht afzender: J. Jacobs ; APPKO Antwerpen : Antverpena Poresperanta Propaganda Komitato, 1929. 200 p. / dokumento nl-eo


Jacobson, S.A. <kompil.> Nova movado marŝas : Celo kaj vojo al la sansportmovado [kompil. S. A. Jacobson]. Stockholm : Sveda Esper. Federacio, [proks. 1936]. 11 p. : ilustr. / dokumento eo


Jakas, Josef Laŭdo kantoj al la dipatrino de l' espero : omaĝo al la 20a datreveno de Hispana Esperanto Muzeo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ĴAMBOREAJ NOTOJ Ĵamboreaj notoj
Zaandam : Skolta Esperanto-Ligo, [1975].* 32 p. : mapskizoj / dokumento eo


Jamin, M. Jos. Pour les congrčs futurs L' Esperanto M.Jos. Jamin secrétaire-ajoint de S.C.A.B. Leuven : Typographie Ferd. Ickx, 1902. 13 p. / dokumento fr


Jan [=Schoor, Jan van-] La revuo de la Sepa : unu akto : ludota la 20an de aŭgusto 1911 en la Flandra Operejo de Antverpeno, okaze de la Sepa Universala Kongreso de Esperanto Universala Kongreso de
Esperanto
de Jan. Antwerpen : La Sepo por la Sepa, [1911]. 47 p. / dokumento eo


Jan [=Schoor, Jan van-] La revuo de la Sepa : unu akto : ludota la 20an de aŭgusto 1911 en la Flandra Operejo de Antverpeno, okaze de la Sepa Universala Kongreso de Esperanto Universala Kongreso de
Esperanto
de Jan. Antwerpen : La Sepo por la Sepa, [1911]. 47 p. / dokumento eo


Janĉová, Mária Avinjo rakontas Záhora, Juraj ; Revay, Frantiŝek trad. [s.l.] : AESSR, 1981. 55 p. / dokumento eo Esperantisto Slovaka : Suplemento ; 1981/4
infanlibroj tradukitaj
Janĉová, Mária Avinjo rakontas Záhora, Juraj ; Revay, Frantiŝek trad. [s.l.] : AESSR, 1981. 55 p. / dokumento eo Esperantisto Slovaka : Suplemento ; 1981/4
infanlibroj tradukitaj
Jane, H. Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la Eŭropaj landoj
Brusela : Libera Universitatao, 1980. *


Janev, Neno Ekzercaro por elementa kurso de Esperanto
Sofija : [s.n.], 1985. *


Jang, Gju La ora hakilo [teksto de Jang Gju. trad. de Laulum. bildoj de Li Tianhin]. Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1964. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

bildlibroj tradukitaj
Janikovszky, Eva Ĉu ankau vi scias ? ilustr. László Réber. [Szathmáry Sánder trad.] Budapest : eld. Corvina, [1966]. [44] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
JANIS RAINIS Janis Rainis : latva popola poeto
Moskva : [s.n.], 1965. 30 p. : ilustr. / dokumento eo


Jankowski, Hans Esperanto-medaloj : 1912 - 1995 [H. Jankowski]. [s.l. : Libera Esperanto -Asocio, 1995]. 32 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Esperanto : medaloj 1912 - 1995
Jankowski, Hans Esperanto medaloj kaj moneroj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Jankowski, Hans <komp.> Esperanto-poŝtmarkoj : 1912-2001 kompilita de Hans Jankowski [s.l. : s.n., s.j.]. 18 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Esperanto : poŝtmarkoj : katalogoj
Jansen, Wim Woordvolgorde in het Esperanto : Normen, taalgebruik en universala academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit van Amsterdam… Utrecht : LOT, 2007. 283 p. / dokumento nl ISBN 978-90-78328-36-0

Jansson, Sam Owen Svensk-Esperantisk ordbok av Sam Owen Jansson ; Frits Lindén ; Birger Gerdman. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, [1934]. 576 p. / dokumento eo-sv

vortaroj svedaj-Esperantaj : 1934
Janton, Pierre L' Esperanto par pierre Janton, professeur ŕ l'Université de Clermont-Ferrand. Paris : Presses Universitaires de France, 1973. 126 p. / dokumento eo Que sais-je? ; 1511
Esperanto : manlibroj ; esperantologio : enkonduko
Janton, Pierre Einführung in die Esperantologie = L' Espéranto. Becker, Gunther & Becker, Maria trad.el franca Hildesheim [k.a.] : Olms, 1978. 104 p. : bibliogr. p. 102 - 104 / dokumento eo ISBN 3-487-06541-X
Esperanto : manlibroj ; esperantologio : enkonduko
Janton, Pierre L' Esperanto par pierre Janton, professeur ŕ l'Université de Clermont-Ferrand. Paris : Presses Universitaires de France, 1973. 126 p. / dokumento eo Que sais-je? ; 1511
Esperanto : manlibroj ; esperantologio : enkonduko
Janton, Pierre Einführung in die Esperantologie = L' Espéranto. Becker, Gunther & Becker, Maria trad.el franca Hildesheim [k.a.] : Olms, 1978. 104 p. : bibliogr. p. 102 - 104 / dokumento eo ISBN 3-487-06541-X
Esperanto : manlibroj ; esperantologio : enkonduko
Januskova, Ella En la ombroj de la tilioj
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1911]

JAPANA KANTARO Japana kantaro : [memore de la 44-a Japana Esperanto-Kongreso, Nagoya, 1957] [enkonduko Kotohiko Macubara. antaůparolo Hirokazu Kaĵi]. Tenmori : Amo-Akademio, 1957. 64 p. : ilustr., ĉefe muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
JAPANA KVODLIBETO Japana kvodlibeto : [libro originale verkita en Esperanto] kompil. de Tazuo Nakamura kaj Miyamoto Masao. prezentita de Clelia Conterno Guglielminetti. La Laguna: Régulo, 1965. 127 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 25
originala literaturo : Japanio ; antologioj
JAPANAJ FABELOJ Japanaj fabeloj : [memore de la kuntradukinto de Japanaj fabeloj Joŝiŝi Ŝimomura (1904-1953)] [reviz. de Teruo Mikami. dediĉas Kotohiko Macubara]. Tenmori : Amo-Akademio, 1957. (2. eld. reviz.) 60 p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj japanlingvaj : tradukoj Esperantaj ; [antologioj]
JAPANAJ FABELOJ Japanaj fabeloj : [memore de la kuntradukinto de Japanaj fabeloj Joŝiŝi Ŝimomura (1904-1953)] [reviz. de Teruo Mikami. dediĉas Kotohiko Macubara]. Tenmori : Amo-Akademio, 1957. (2. eld. reviz.) 60 p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj japanlingvaj : tradukoj Esperantaj ; [antologioj]
JAPANAJ FABELOJ Japanaj fabeloj
Japanio : [s.n.], 1960. (3. eld. reviz.) * / dokumento eo

fabeloj japanlingvaj : tradukoj Esperantaj ; [antologioj]
JAPANAJ MALNOVAJ RAKONTOJ Japanaj malnovaj rakontoj kompilis: Yanagita Kunio. tradukis : kolektivo el KLEG-anoj. Kontrolis : Miyamoto Maseo. ilustris : Kita Satoro. Tenmori : Amo-Akademio, [s.j.]. * p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj
JAPANAJ MALNOVAJ RAKONTOJ Japanaj malnovaj rakontoj kompil.: Yanagita Kunio. Kozoĵi : Amo-Akademio, [1973]. [2. eld.] 127 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj
JAPANAJ MALNOVAJ RAKONTOJ Japanaj malnovaj rakontoj kompil.: Yanagita Kunio. Kozoĵi : Amo-Akademio, [1973]. [2. eld.] 127 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj
JAPANAJ NOVELOJ Japanaj noveloj : La unua tradukita de Matuda Syuzi. pentritaj de Saitô Ŝhinichi ; Miyado Kôzi. Migranto : originale verkita de Yuasa Katue (1910-194?). Tazyu kaj lia hundo : originale verkita de Nagatuka Takashi (1879-1915). [s.l. : s.n.], 1981. 89 p. / dokumento eo

fabeloj japanlingvaj : tradukoj
JAPANAJ STUDENTOJ De japanaj studentoj
Osaka : Japana Esperanta Librokooperativo, [s.j.]. *


JAPANUJO HIERAŬ KAJ HODIAŬ Japanujo hieraŭ kaj hodiaŭ
Nagoya : Kompil-Komitato de Japana Guidlibro, [proks. 1965]. 35 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Japanio : 1965 [proks.]
JARKOLEKTO DE TAKE 2005 Jarkolekto de take 2005 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis, lingve reviziis, tipografie aran^gis Jan Werner (Brno, CZ). designaĵo sur la kovrilo, konsepto de urbo por 3 milionoj da loĝantoj, Le Corbusier, 1922. Wintzenheim : TAKE, 2005. 68 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2005 Jarkolekto de take 2005 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis, lingve reviziis, tipografie aran^gis Jan Werner (Brno, CZ). designaĵo sur la kovrilo, konsepto de urbo por 3 milionoj da loĝantoj, Le Corbusier, 1922. Wintzenheim : TAKE, 2005. 68 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2006 Jarkolekto de take 2006 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj enpaĝigis Fabien van Mook (Rotterdam, NL). la fotoj sur la kovrilpaĝo estas penitaj de artikoloj el tiu ĉi jarkolekto. Wintzenheim : TAKE, 2006. 102 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2006 Jarkolekto de take 2006 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj enpaĝigis Fabien van Mook (Rotterdam, NL). la fotoj sur la kovrilpaĝo estas penitaj de artikoloj el tiu ĉi jarkolekto. Wintzenheim : TAKE, 2006. 102 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2007 Jarkolekto de take 2007 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj enpaĝigis Bronislav Ĉupin (Iĵevsk, RU). Wintzenheim : TAKE, 2007. 46 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2007 Jarkolekto de take 2007 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj enpaĝigis Bronislav Ĉupin (Iĵevsk, RU). Wintzenheim : TAKE, 2007. 46 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2008 Jarkolekto de take 2008 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj enpaĝigis Dorde Obradoviĉ (Maribor, SI). la fotoj sur la kovrilpaĝo estas penitaj de artikoloj el tiu ĉi jarkolekto. Wintzenheim : TAKE, 2008. 64 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2008 Jarkolekto de take 2008 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj enpaĝigis Dorde Obradoviĉ (Maribor, SI). la fotoj sur la kovrilpaĝo estas penitaj de artikoloj el tiu ĉi jarkolekto. Wintzenheim : TAKE, 2008. 64 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARKOLEKTO DE TAKE 2010 Jarkolekto de take 2011 : tutmonda asocio de Konstruistoj Esperantistoj redaktis kaj lingve reviziis Jan Werner (CZ). [kovrilpaĝo Engenharia]. Wintzenheim : TAKE, 2011. 99 p. / dokumento eo

konstruado : kontribuaĵoj
JARLIBRETO DE TEJA Jarlibreto de TEJA : 1994
[Augsburg] : TEĴA, [s.j.]. *


Jaroslavskij, Em Respondoj al ekstersovetiaj ateistoj
Moskva : Ogez-Gaiz, 1932. 29 p. / dokumento eo

ateismo : Sovetunio
JARRAPORTO Jarraporto 1986 : de voĉo de handikapuloj
[s.l. : s.n., s.j.]. 8 p. / dokumento eo

raportoj
Jarzecki, Tadeusz Kantu kune Tadeusz Jarzecki ; Roman Dobrzynski. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1960. 48 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
Jastrun, Mieczynslaw Adam Mickiewicz
Warszawa : eld. "Polonia", 1955. 77 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj prozaĵoj ; Mickiewicz, Adam
Jastrun, Mieczynslaw Adam Mickiewicz
Warszawa : eld. "Polonia", 1955. 77 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj prozaĵoj ; Mickiewicz, Adam
Jau Se - In Cabanĉa Makaj
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Nova tasko]

Jau, Se -In Nova Tasko Mar Cicco trad.el Ĉina. Hong Kong : [s.n.], 1939. 80 p. / dokumento eo


Jau, Venjuan Pri "trifamilia vilaĝo" : la reakcia esenco de "Noktaj babiloj ĉe Janŝan" kaj "Notoj de trifamilia vilaĝo"
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 58 p. / dokumento eo


Jaumotte, M[aurice] Kompleta esperanta rimvortaro
Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1930. (2. eld.reviziita kaj kompletigita) 70 p. / dokumento eo

rimvortaroj Esperantaj
Jaumotte, M[aurice] Kompleta esperanta rimvortaro
Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1930. (2. eld.reviziita kaj kompletigita) 70 p. / dokumento eo

rimvortaroj Esperantaj
Jaumotte, M[aurice] Kompleta esperanta rimvortaro
Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1930. (2. eld.reviziita kaj kompletigita) 70 p. / dokumento eo

rimvortaroj Esperantaj
Jaumotte, M[aurice] Kompleta esperanta rimvortaro
Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1930. (2. eld.reviziita kaj kompletigita) 70 p. / dokumento eo

rimvortaroj Esperantaj
Jaunvalks, E[duards] Esperanto : gramatika, Esperanto-latviesu vardnica, latviesu-Esperanto vardnica E. Jaunvalks ; A. Gutmanis. Riga : Izd. "Liesma", 1979. 577 p. / dokumento lv-eo

gramatikoj ; vortaroj : Esperantaj-latvaj : 1979
Javal, Emile Inter blinduloj : konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj verkita france de Emile Javal. Esperantigita de lia bofilino Jean Javal. Paris : Hachette, 1907. 130 p. : ilustr. / dokumento eo

blindiĝinto : konsiloj
Javal, Emile Pri reformoj en Esperanto : [artikoloj publikigitaj en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894] [de Zamenhof. kopiitaj kaj repr. per zorgo de Emile Javal] [Coulommiers: Brodard,
1907].
* / dokumento eo

reformo j: Esperanto: 1894
Javal, Emile Inter blinduloj : konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj verkita france de Emile Javal. Esperantigita de lia bofilino Jean Javal. Paris : Hachette, 1907. 130 p. : ilustr. / dokumento eo

blindiĝinto : konsiloj
Javal, Emile Inter blinduloj : konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj verkita france de Emile Javal. Esperantigita de lia bofilino Jean Javal. Paris : Hachette, 1907. 130 p. : ilustr. / dokumento eo

blindiĝinto : konsiloj
Ĵavoronkov Viktor <trad.> Profesia unuiĝo de poŝto, telegrafo, telefono kaj radio de U.S.S.R. Ĵavoronkov Viktor trad.el rusa. Paris : Centra Oficejo de Esper. de Ligilo de U.S.S.R., 1926. 39 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko de Ligilisto P.T.T.R.

Javorov, Pejo Kaliopa Pejo Javorov. el la bulgara lingvo trad. Canko Ignev. Sofija : Fondaĵo "Socio kaj Esperanto", 1997. 22 p. / dokumento eo Biblioteko "Bulgaraj Klasikaj Verkoj" ; 2 ISBN 954-8739-03-8
tradukoj Esperantaj : bulgarlingvaj poemoj
Javorov, Pejo Kaliopa Pejo Javorov. el la bulgara lingvo trad. Canko Ignev. Sofija : Fondaĵo "Socio kaj Esperanto", 1997. 22 p. / dokumento eo Biblioteko "Bulgaraj Klasikaj Verkoj" ; 2 ISBN 954-8739-03-8
tradukoj Esperantaj : bulgarlingvaj poemoj
Javorov, Pejo Kaliopa Pejo Javorov. el la bulgara lingvo trad. Canko Ignev. Sofija : Fondaĵo "Socio kaj Esperanto", 1997. 22 p. / dokumento eo Biblioteko "Bulgaraj Klasikaj Verkoj" ; 2 ISBN 954-8739-03-8
tradukoj Esperantaj : bulgarlingvaj poemoj
Jazek, Helias Per Kiel Bretono iĝis reĝo de Anglujo LeMagadure, Frédéric trad.el franca. Paris : Franca sekcio de ILEI, 1983. 56 p. / dokumento eo


JE VII JARCENTA DATREVENO POST LA Je VII jarcenta datreveno post la morto de sankta Antonio : 1a aprilo 1931 -31 julio 1932 : gvidlibreto por pilgrimantoj [Saggiori, G trad]. Padova : Centra Religia Civila Komitato por Centjarfestoj de S.Antonio, [1931]. 32 p. : ilustr. / dokumento eo

Padova ; Antonio <sankta>
Jeluŝiĉ, Mirko Cezaro : (romano) Totkviĉ, Ivo trad.el germana kaj kroata. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 533 p. / dokumento eo

romanoj kroatlingvaj : tradukoj ; Caesar, Gaius Julius
Jeluŝiĉ, Mirko Cezaro : (romano) Totkviĉ, Ivo trad.el germana kaj kroata. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 533 p. / dokumento eo

romanoj kroatlingvaj : tradukoj ; Caesar, Gaius Julius
Jeluŝiĉ, Mirko Cezaro : (romano) Totkviĉ, Ivo trad.el germana kaj kroata. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 533 p. / dokumento eo

romanoj kroatlingvaj : tradukoj ; Caesar, Gaius Julius
Ĵen Judi Konciza geografio de Ĉinio
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo,
1964.
VII, 240 p., multaj ilustr., / dokumento eo

Ĉinio: geografio
Ĵen Judi Konciza geografio de Ĉinio
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo,
1964.
VII, 240 p., multaj ilustr., / dokumento eo

Ĉinio: geografio
Ĵen Judi Konciza geografio de Ĉinio
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo,
1964.
VII, 240 p., multaj ilustr., / dokumento eo

Ĉinio: geografio
JEN LA DIO Jen la Dio : libereco, egaleco, frateco, vero, amo, justo, interhelpo, solidaro, kamaradeco
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1973. 43 p. /dokumento eo suplemento de La Juna Penso ; 95B

JEN LA KANTO DE L' VOJAĜ' Jen la kanto de l' vojaĝ' [L. Friis]. Aabyhöj :Dansk Esperanto-Forlag, 1957. 63 p. / dokumento eo

[kantoj]
JEN LA KANTO DE L' VOJAĜ' Jen la kanto de l' vojaĝ' [L. Friis]. Aabyhöj : Dansk Esperanto- Forlag, 1957. 63 p. / dokumento eo


Jensen, Johannes V[ilhelm] Gudrun : romano =Gudrun. [Jensen, Gudrun R.& Jensen, H.E. trad.el dana]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1977. 136 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-96-6
romanoj danlingvaj : tradukoj
Jensen, Johannes V[ilhelm] Gudrun : romano =Gudrun. [Jensen, Gudrun R.& Jensen, H.E. trad.el dana]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1977. 136 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-96-6
romanoj danlingvaj : tradukoj
Jensen, Johannes V[ilhelm] Gudrun : romano =Gudrun. [Jensen, Gudrun R.& Jensen, H.E. trad.el dana]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1977. 136 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-96-6
romanoj danlingvaj : tradukoj
Ĵeong, Ĵ[ong]-H[ju] Nova kurso de Esperanto lingvo internacia
[Guangĵu : Ĵeong], 1970. 130 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo-ko

lernolibroj Esperantaj-koreaj : 1970
Ĵeong, Ĵ[ong]-H[ju] Nova kurso de Esperanto lingvo internacia
[Guangĵu : Ĵeong], 1970. 130 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo-ko

lernolibroj Esperantaj-koreaj : 1970
Ĵeong, Ĵ[ong]-H[ju] Perfektiga kurso de Esperanto Fontjuna Ĵeong Ĵong-Hju. Seoul : Ĵeong, 1973. (1. eld.) 194 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo-ko

lernolibroj Esperantaj : progresintoj : 1973 ; vortaretoj
Jerome, Jerome K. Tri homoj en boato : (por ne forgesi pri la hundo) Badash, G. trad.el angla. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 256 p. / dokumento eo Beletristika serio de AELA ; 1
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Jerome, Jerome K. Tri homoj en boato : (por ne forgesi pri la hundo) Badash, G. trad.el angla. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 256 p. / dokumento eo Beletristika serio de AELA ; 1
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Jerome, Jerome K. Tri homoj en boato : (por ne forgesi pri la hundo) Badash, G. trad.el angla. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 256 p. / dokumento eo Beletristika serio de AELA ; 1
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Jerome, Jerome K. Tri homoj en boato : (por ne forgesi pri la hundo) Badash, G. trad.el angla. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 256 p. / dokumento eo Beletristika serio de AELA ; 1
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Jerrold, Douglas La litadmonoj de Sinjorino Kodel = Mrs. Caudle's curtain lecures. Robbie, James trad. London : British Esperanto Association, [s.j.]. 32 p. / dokumento eo

romanoj hebrelingvaj : tradukoj
Jerusalmi, Naum Merkado, la azenpelisto : romano Wiener, Levi trad.el hebrea. Warszawa : Szapiro, 1933.. 139 p. : ilustr. / dokumento eo


Jerusalmi, Naum Eksiĝo Vienamo Leono [= Wiener, Levi] komentis kaj trad. el hebrea. Warszawa: Szapiro, [proks. 1930]. 38 p. / dokumento eo Esperantlingva novelbiblioteko ; 1
noveloj hebrelingvaj : tradukoj
Jesenin, Sergej [=Esenin, Sergej Aleksandroviĉ] Versoj elektitaj trad. H. Drezen ; K. Gusev ; I. Ĥoves ; S. Rublov. kompil. kaj red. K. Gusev kaj I. Ĥoves. ilustr. V. Cvetkova. Moskva : Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esper., 1965. 64 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj ruslingvaj : tradukoj
Jesenin, Sergej [=Esenin, Sergej Aleksandroviĉ] Versoj elektitaj trad. H. Drezen ; K. Gusev ; I. Ĥoves ; S. Rublov. kompil. kaj red. K. Gusev kaj I. Ĥoves. ilustr. V. Cvetkova. Moskva : Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esper., 1965. 64 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj ruslingvaj : tradukoj
Jezik I Rasizam Zbornik Savez za Esperanto BIH Jugoslavia lingvo Sarajevo, Jugoslavio : [s.n.], 1978. 199 p. / dokumento eo


JIHETUAN-MOVADO Jihetuan-movado de la kompila grupo por la broŝuroj pri la "Moderna Ĉina historio". Beijing : Fremdlingva eld., 1979. (1. eld.) 86 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo


Ĵil, Paulo [=Gille, Paul] Skizo pri filozofio de la homa digno de Paŭlo Ĵil (Paul Gille) profesoro ĉe la Belgia Instituto por Altaj Studoj. El la franca lingvo tradukis E. Lanti. Kun antaŭparolo de la tradukinto. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1934. 148 p. / dokumento eo [19cm]

filozofio : homa digna ; humanismo
Jin, Ĉengzong Fortepiana muziko "Ruĝa signal-lanterno" kun kantado de Pekina Opero : (elektitaj kantoj) / kune verkita de la revoluciaj literaturaj kaj artaj batalantoj de la Centra Muzika Ensemblo kaj la Ĉina Pekin-opera Trupo Fortepiana muziko de Jin Ĉengzong. [Beijing] : [s.n.], [proks. 1980]. 31 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo [4°] El popola Ĉinio : muzika aldono

Jinjun Malsaĝa avo [teksto de Jinjun. bildoj de Jang Jungking. red. de la Ĉina Eld. por Geknaboj]. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [24] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Jinjun Malsaĝa avo [teksto de Jinjun. bildoj de Jang Jungking. red. de la Ĉina Eld. por Geknaboj]. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [24] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Jinjun Malsaĝa avo [teksto de Jinjun. bildoj de Jang Jungking. red. de la Ĉina Eld. por Geknaboj]. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [24] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Ĵirkov, Lev Ivanoviĉ Kial venkis Esperanto? : Studo
Oosaka : Japana Esper.Libro Kooperativo, 1974. (2. eld.) 40 p. / dokumento eo


Ĵirkov, Lev Ivanoviĉ Kial venkis Esperanto? : Studo
Oosaka : Japana Esper.Libro Kooperativo, 1974. (2. eld.) 40 p. / dokumento eo


Ĵirkov, Lev Ivanoviĉ Kial venkis Esperanto? : Studo
Oosaka : Japana Esper.Libro Kooperativo, 1974. (2. eld.) 40 p. / dokumento eo


Ĵirkov, Lev Ivanoviĉ Kial venkis Esperanto? : Studo
Leipzig : Ekrelo, 1931. 40 p. / dokumento eo


Ĵivkov, Todor Paco kaj sekureco por popoloj Grigorov, Asen trad. Sofija : Sofia-Press, 1975. 7 p. / dokumento eo


Ĵivkov, Todor Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo : paroladoj, raportoj, interparoloj kaj eldiroj konekse kun la XV Sesio de la Asembleo de UNO
Sofija : eld. De Fremdlingva Literaturo, 1960. 166 p. / dokumento eo

koloniismo : kritikoj ; komunismo : pacmovado
Ĵivkov, Todor Naŭa Kongreso Bulgara Komunista Partio : raporto kaj ferma parolado [novembro 1967]. arta aranĝo Dimitr Kartalev. teknika redaktoro Trajana Janĉeva. korektisto Venelin Mitev. Sofija : Eldonejo de Fremdlingva Literaturo, 1967. 183 p. / dokumento eo


Ĵivkov, Todor Raporto de la Centra Komitato de la Bulgara Komunista Partio por la periodo inter la X-a kaj XI-a kongresoj kaj la antaŭstarantaj taskoj : la 29-an de marto 1976 jaro
Sofija : Sofia-Press, 1976. 110 p. / dokumento eo XIa Kongreso de BKP

Ĵivkov, Todor Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo : paroladoj, raportoj, interparoloj kaj eldiroj konekse kun la XV Sesio de la Asembleo de UNO
Sofija : eld. De Fremdlingva Literaturo, 1960. 166 p. / dokumento eo

koloniismo : kritikoj ; komunismo : pacmovado
Ĵivkov, Todor Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo : paroladoj, raportoj, interparoloj kaj eldiroj konekse kun la XV Sesio de la Asembleo de UNO
Sofija : eld. De Fremdlingva Literaturo, 1960. 166 p. / dokumento eo

koloniismo : kritikoj ; komunismo : pacmovado
Ĵivkov, Todor Paco kaj sekureco por popoloj Grigorov, Asen trad. Sofija : Sofia-Press, 1975. 7 p. / dokumento eo


Ĵivkov, Todor Naŭa Kongreso Bulgara Komunista Partio : raporto kaj ferma parolado [novembro 1967]. arta aranĝo Dimitr Kartalev. teknika redaktoro Trajana Janĉeva. korektisto Venelin Mitev. Sofija : Eldonejo de Fremdlingva Literaturo, 1967. 183 p. / dokumento eo


Ĵivkov, Todor Raporto de la Centra Komitato de la Bulgara Komunista Partio por la periodo inter la X-a kaj XI-a kongresoj kaj la antaŭstarantaj taskoj : la 29-an de marto 1976 jaro
Sofija : Sofia-Press, 1976. 110 p. / dokumento eo XIa Kongreso de BKP

Joaĥim La granda reĝo Esperante verkita de patro Joaĥim. Ginneken : Sekretariejo de la Surtronigo d/l Koro de Jezuo, [1936]. 22 p. / dokumento eo


Joĉaŝien Unua paŝo al la vojo de scienco : astronomio
[s.l. : s.n.], 1935. 24 p. : ilustr. / dokumento eo


Johano <evangelisto> La evangelio laŭ Sankta Johano = Katŕ Ioannen London : [s.n.], 1970. * / dokumento eo


Johano <evangelisto> La evangelio laŭ Sankta Johano = Katŕ Ioannen. Gristead, Wren J ; Lowell, D.O.S. ; Anderson, R.P. trad. London : Esperanta Kolportista Asocio, [1910]. 64 p. : ilustr. / dokumento eo


Johano <papo, XXIII> La surtera paco : encikliko = Pacem in terris. [Por la eld. de ĉi tiu encikliko en Esperanto kunlaboris: W. Flammer ; H. Roosen ; Truus Durenkamp ; Leotado de Ruyver]. [Tilburg]: Internacia Katolika Unuiĝo
Esperantista, 1963.
61 p. : ilustr. / dokumento eo IKUE-Kajero ; 3 Kristana Kulturo ; 3
tekstoj latinlingvaj : tradukoj ; paco : enciklikoj
Johano <papo, XXIII> La surtera paco : encikliko = Pacem in terris. [Por la eld. de ĉi tiu encikliko en Esperanto kunlaboris: W. Flammer ; H. Roosen ; Truus Durenkamp ; Leotado de Ruyver]. [Tilburg]: Internacia Katolika Unuiĝo
Esperantista, 1963.
61 p. : ilustr. / dokumento eo IKUE-Kajero ; 3 Kristana Kulturo ; 3
tekstoj latinlingvaj : tradukoj ; paco : enciklikoj
Johnson, Eyvind Etoliano ; Kari
[s.l. : s.n., s.j.]. p.123 - 143 / dokumentoparto eo [el Sveda novelaro]

Jókai, Mikszáth [k.a.] Ses noveloj de Jókai, Mikszáth, Herczeg kaj Molnár. Budapest : [s.n.], 1921. 32 p. / dokumento eo El la Hungara Literaturo
noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Jókai, Mór Du noveloj el Mauro Jókai Luczenbacher, Johano de- trad.el hungara. Paris : Presa Esperantista Societo, 1911. 93 p. / dokumento eo

noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Jókai, Mór Du noveloj el Mauro Jókai Luczenbacher, Johano de- trad.el hungara. Paris : Presa Esperantista Societo, 1911. 93 p. / dokumento eo

noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Jókai, Mór Du noveloj el Mauro Jókai Luczenbacher, Johano de- trad.el hungara. Paris : Presa Esperantista Societo, 1911. 93 p. / dokumento eo

noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Jókai, Mór La filoj de l' ŝtonkora homo La bildrakonton verkis Tibor Cs. Horváth. Desegn. Pál Korcsmáros. Esperanta teksto de Vilmos Benczik. [respondeca red.: Vilmos Benzcik. respondeca eld.: Tibor Vaskó]. Budapest : Hungara Esperanto-
Asocio, 1978.
59 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo ISBN 963-571-038-0

Jókai, Mór Du noveloj el Mauro Jókai Luczenbacher, Johano de- trad.el hungara. Paris : Presa Esperantista Societo, 1911. 93 p. / dokumento eo

noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Jones, Magaret L. [=Mrs. Paul Blaise] The Esperanto manual : a complete guide to Esperanto in the form of twenty-five lectures specially adpated to the requirements of pupils in evening classes…
London : The British
Esperanto Association, 1908.
238 p. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1908
Jong, A.M.de- La Perfido = Merijtje. el nederlanda lingvo tradukas W.F.Kruit. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1941]. 245 p. / dokumento eo [12°]

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Jong, A.M.de- La Perfido = Merijtje. el nederlanda lingvo tradukas W.F.Kruit. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1941]. 245 p. / dokumento eo [12°]

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Jong, A.M.de- La Perfido = Merijtje. el nederlanda lingvo tradukas W.F.Kruit. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1941]. 245 p. / dokumento eo [12°]

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Jong, A.M.de- La Perfido = Merijtje. el nederlanda lingvo tradukas W.F.Kruit. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1941]. 245 p. / dokumento eo [12°]

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Jong, A.M.de- La Perfido = Merijtje. el nederlanda lingvo tradukas W.F.Kruit. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1941]. 245 p. / dokumento eo [12°]

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Jong, Arie de- Gramat Volapüka : dabükot balid pelautöl nämätü e zepü kadäm volapüka
Leiden : Brill, 1931. 113 p. / dokumento volapük


Jong, Arie de- Wörterbuch der Weltsprache : = Vödabuk volapüka pro deutänapükans
Leiden : Brill, 1931. XV, 494 p. / dokumento de-vo

vortaroj Volapük-germanaj : 1931
Jong, Reina de- Divershumore : poemaro originale verkita en Esperanto [kovrilo kaj ilustr. de Rien de Jong] Glasgow : eld.Kardo, 1980. 36 p. ilustr. / dokumento eo ISBN 0-905149-13-0
originalaj poemoj
Jong, Sibe Sipke de- Ponto al la praktiko : materialo por lego kaj traduko kun klarigaj notoj S. S. de Jong ; W. Feenstra. Amsterdam : "La Estonto Estas Nia",
[proks. 1935].
61 p. / dokumento eo-nl [8°]

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : progresintoj : 1935
JORDAN JOVKOV Jordan Jovkov : 1880 - 1937 - 1980
Sofija ; Tolbuhin : Bulgara Esper. Asocio ; Esper.-Societo "Paco", 1980. 23 p. : bibliogr. p. 18 - 20 / dokumento eo


Jordan, D.K. Impotenta krestomatio somera Esperanta kursaro [s.l.] : San Francisco Stato Universitato, 1979. 268 p. / dokumento eo


JOSEP BROZ TITO Josep Broz Tito : La nealianciteco konscienco de la homaro red.esperanto eldono : Mustafa Resuloviĉ. trad. Senad Coliĉ Sarajevo : [Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino], 1979. 97 p. / dokumento eo


JOSEP BROZ TITO Josep Broz Tito : La nealianciteco konscienco de la homaro red.esperanto eldono : Mustafa Resuloviĉ. trad. Senad Coliĉ Sarajevo : [Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino], 1979. 97 p. / dokumento eo


Jost, H. La plej bonaj spritaĵoj el "Munĥenaj flugantaj folioj" (Münchner Fliegende Blätter), volumo 1-70 kolektitaj de H. Jost. [La Esperanta trad. ...estas farita de ... V. Cuno, G.Schattat kaj Paulo Preskaŭ]. Leipzig: Fiedler, [proks. 1910]. 63 p. / dokumento eo

ŝercoj germanlingvaj : tradukoj
Jost, Karl Modesta bukedo : prozo kaj poemoj originalaj kaj tradukitaj
Zurich : [s.n.], [s.j.]. 79 p. / dokumento eo


Jost, Karl Modesta bukedo : prozo kaj poemoj originalaj kaj tradukitaj
Zurich : [s.n.], [s.j.]. 79 p. / dokumento eo


Jotoka Per tolboato : skizo
Marktredwitz : Ziegler, 1922. 22 p. ilustr. / dokumento eo


Jouy, J. La benkoj de la promenejo : ted-monologo Corret, P. trad.el franca. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. (2. eld.) 7 p. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia

Jovkov, Jordan Elektitaj rakontoj Iskrov, Ĥristo trad.el bulgara. Asenovgrad : Librejo "Zamenhof", 1938. 46 p. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Jovkov, Jordan Patro kaj filo : kaj aliaj rakontoj Iskrov, Ĥristo trad.el bulgara. Purmerend : Muusses, [1938]. 35 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 19
rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Jovkov, Jordan Rakontoj [red.: Asen Grigorov. antaŭparolo: Ivan Sarandev. trad. Baleva, Veneta ; Gorov, Hristo ; Simonov, Asen ; [k.a.]]. Sofija : Sofia Press, 1986. 247 p. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Jovkov, Jordan Patro kaj filo : kaj aliaj rakontoj Iskrov, Ĥristo trad.el bulgara. Purmerend : Muusses, [1938]. 35 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 19
rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Jovkov, Jordan La blanka hirundo [Hristova, Stefka trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.71 - 76 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Jovkov, Jordan Patro kaj filo : kaj aliaj rakontoj Iskrov, Ĥristo trad.el bulgara. Purmerend : Muusses, [1938]. 35 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 19
rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
JUBILEA LIBRO : ESPERANTO GRUPO PACO Jubilea libro : Esperanta grupo Paco kaj Justeco, Bruĝo 1987
Brugge : [s.n.], 1987. *


JUBILEA MATRIKULO Jubilea matrikulo 1906-1931
Stockholm : Svenska Esperanto Forbundet, 1931. *


JUBILEUM BOEK : 1911 - 1936 Jubileum-boek 1911-1936 [red.: G. P. de Bruin; Jac. van Wijngaarden]. [Amsterdam] : Federatie van Arbeiders-Esperantisten, [1936]. 160 p. : multaj ilustr. / dokumento nl

laboristoj : Esperanto : Nederlando
JUGOSLAVIA POEMARO Jugoslavia poemaro
[s.l.] : La Stafeto, 1961. 11 p.

[antologioj]
JUGOSLAVIO KAJ ĜIAJ POPOLOJ Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj [red.: Zlatnar Peter. Antaŭparolo Anton Melik]. Ljubljana : Slovenia Esperanto-Ligo, Eldona Sekcio, 1953. 304 p., : multaj ilustr., mapo / dokumento eo


Jugov, Anton Por senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj : raporto antaŭ la Kvina Eksterordinara Sesio de la Parlamento de Popola Respubliko Bulgario, 7-a de marto 1960
Sofija : eld. de Literaturo en Fremdaj Lingvoj, 1960. 27 p. / dokumento eo

Bulgario : politiko: 1960
Jugov, Anton Por senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj : raporto antaŭ la Kvina Eksterordinara Sesio de la Parlamento de Popola Respubliko Bulgario, 7-a de marto 1960
Sofija : eld. de Literaturo en Fremdaj Lingvoj, 1960. 27 p. / dokumento eo

Bulgario : politiko: 1960
JUĜU MEM ! [Juĝu mem !] : Faktoj pri Ĉeĥoslovakio [Lukaŝ, Miloŝ trad.el ĉeĥa]. Prago : Orbis, 1960 83 p. / dokumento eo


JUĜU MEM : FAKTOJ PRI ĈEĤOSLOVAKIO Juĝu mem. Faktoj pri Ĉeĥoslovakio Lukaŝ, Miloŝ trad. Praha : Orbis, 1961. 110 p. : ilustr. / dokumento eo


Jui, Ĉunoŝin <trad.> Viktimoj de la atombombo : travivaĵoj de atomvunditoj en Hiroŝima trad.de Jui-Ĉunoŝin. Tokio : [s.n.], 1950* 134 p. : ilustr. / dokumento eo [16°]

atombombo : Hiroshima
Jui, Ĉunoŝin <trad.> Viktimoj de la atombombo : travivaĵoj de atomvunditoj en Hiroŝima trad.de Jui-Ĉunoŝin. Tokio : Asake-Syoboo, 1968. 134 p. : ilustr. / dokumento eo

atombombo : Hiroshima
Ĵujking, Luo Rememoru la venkon super la germana faŝismo ! Konduku la batalon kontrau la Usona imperiismo ĝis la fino !
Beijing : Fremdlingva eld., 1965. 36 p. / dokumento eo


Ĵuking, Li Observejo n°3 [teksto de Li Ĵuking. Bildoj de Fan Jihin]. Beijing : Fremdlingva eld., 1972. [48] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Julieta [=Tartary-Fayot, Julieta] Gvidlibro tra Parizo originale verkita de Julieta. kovrilo kaj ilustr. de
l' aŭtoro.
Marmande : Esperantaj Francaj eld., [1965]. 247 p., : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo E.F.E. ; 13
originalaj gvidiloj : Paris
Jullien, Jean La Instituto Milner la Lyon'a grupo trad.el franca. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. 36 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 24
gazetartikoloj franclingvaj : tradukoj
Jullien, Jean La Instituto Milner la Lyon'a grupo trad.el franca. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. 36 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 24
gazetartikoloj franclingvaj : tradukoj
Jullien, Jean La Instituto Milner la Lyon'a grupo trad.el franca. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. 36 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 24
gazetartikoloj franclingvaj : tradukoj
Jullien, Jean La Instituto Milner la Lyon'a grupo trad.el franca. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. 36 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 24
gazetartikoloj franclingvaj : tradukoj
JUNA VIVO La juna vivo : 1935-1936
[s.l. : s.n., s.j.]. *


JUNA VIVO La juna vivo : internacia kantaro
West-Graftdijk : [s.n.], 1937. 64 p.

muziko
JUNA VIVO La juna vivo : internacia kantaro
Purmerend : Muusses, 1948. 48 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
JUNA VIVO La juna vivo : internacia kantaro
Purmerend : Muusses, 1948. 48 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

muziko
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] De Muheddin ĝis Mundilatin : mondlingvaj projektoj tra la jarcentoj verkis Teo Jung. Purmerend : Muusses, [1937]. 34 p. : bibliogr. p. 34 / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 3
interlingvistiko: kontribuaĵoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Ĉiu - Ĉiun ; Sep jardekojn en la Esperanto-movado : memoraĵoj de 86-jara optimisto
La Laguno ; Antverpeno : TK ; Stafeto, 1979. 400 p. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 8 ISBN 90-6336-011-8
originalaj autobiografioj ; Jung, Teo
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Landoj de l' fantazio : romano en tri partoj ilustr. de Geo Schmidt. Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 323 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj romanoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La kunmetitaj verboformoj : pri la -ata kaj -ita problemo 2a volumo Köln : Heroldo de Esperanto, 1961. 30 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Alta Kanto de la Amo : laŭ malnova legendo rekantita originale en Esperanto
Horrem b. Köln : Heroldo de
Esperanto, 1928. (2. eld.)
38 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La kunmetitaj verboformoj : pri la absurda ata-ita-problemo
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1960 30 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Preĝo: ho donu al mi vastan koron! : kompozicio en versoj
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1967 15 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Landoj de l' fantazio : romano en tri partoj ilustr. de Geo Schmidt. Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 323 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj romanoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La multkolora libro
Köln : Heroldo de Esperanto, 1935. 128 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Esperanta konjugacio : abundaj klarigoj kaj konsiloj kaj kunmetitaj verboformoj -2a parto
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1966 245 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La arĝentjubilea kongreso : Köln 1933
Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. 51 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Gudrun : rakonto laŭ la konata mezepoka germana eposo ilustr. de Georg Zimmer. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1928. 40 p. : ilustr. / dokumento eo Ilustrita Biblioteko ; 9
epopeoj germanlingvaj : reverkaĵoj Esperantaj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Ĉiu - Ĉiun ; Sep jardekojn en la Esperanto-movado : memoraĵoj de 86-jara optimisto
La Laguno ; Antverpeno : TK ; Stafeto, 1979. 400 p. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 8 ISBN 90-6336-011-8
originalaj autobiografioj ; Jung, Teo
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Esperanta konjugacio : kun pli ol 1000 ekzemploj plejparte Zamenhofaj kaj kun abundaj klarigoj kaj konsiloj precipe pri la kunmetitaj verboformoj 1a parto. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1966* 123 p. / dokumento eo

-ata/-ita-problemo
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Alta Kanto de la Amo : laŭ malnova legendo rekantita originale en Esperanto
Horrem b. Köln : Heroldo de
Esperanto, 1925.*
38 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Esperanta konjugacio : abundaj klarigoj kaj konsiloj kaj kunmetitaj verboformoj -2a parto
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1966 245 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Esperanta konjugacio : kun pli ol 1000 ekzemploj plejparte Zamenhofaj kaj kun abundaj klarigoj kaj konsiloj precipe pri la kunmetitaj verboformoj 1a parto. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1966* 123 p. / dokumento eo

-ata/-ita-problemo
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Esperanta konjugacio : kun pli ol 1000 ekzemploj plejparte Zamenhofaj kaj kun abundaj klarigoj kaj konsiloj precipe pri la kunmetitaj verboformoj 1a parto. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1966* 123 p. / dokumento eo

-ata/-ita-problemo
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Tri homoj flugis al luno ... sed mondlingvanoj kverelas : kun aldono "Dekdu necesaj rimarkoj" de Paul Lobut Teo Jung. kun aldono de Paul Lobut. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1969 24 p. / dokumento eo

planlingva movado : kritiko
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Alta Kanto de la Amo : laŭ malnova legendo rekantita originale en Esperanto
Horrem b. Köln : Heroldo de
Esperanto, 1928. (2. eld.)
38 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Preĝo: ho donu al mi vastan koron! : kompozicio en versoj
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1967 15 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Tri homoj flugis al luno ... sed mondlingvanoj kverelas : kun aldono "Dekdu necesaj rimarkoj" de Paul Lobut Teo Jung. kun aldono de Paul Lobut. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1969 24 p. / dokumento eo

planlingva movado : kritiko
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Tri homoj flugis al luno ... sed mondlingvanoj kverelas : kun aldono "Dekdu necesaj rimarkoj" de Paul Lobut Teo Jung. kun aldono de Paul Lobut. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1969 24 p. / dokumento eo

planlingva movado : kritiko
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Landoj de l' fantazio : romano en tri partoj ilustr. de Geo Schmidt. Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 323 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj romanoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La multkolora libro
Köln : Heroldo de Esperanto, 1935. 128 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La kunmetitaj verboformoj : pri la absurda ata-ita-problemo
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1960 30 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Ĉiu - Ĉiun ; Sep jardekojn en la Esperanto-movado : memoraĵoj de 86-jara optimisto
La Laguno ; Antverpeno : TK ; Stafeto, 1979. 400 p. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 8 ISBN 90-6336-011-8
originalaj autobiografioj ; Jung, Teo
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La Esperanta konjugacio : abundaj klarigoj kaj konsiloj kaj kunmetitaj verboformoj -2a parto
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1966 245 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] La kunmetitaj verboformoj : pri la absurda ata-ita-problemo
Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1960 30 p. / dokumento eo


Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Landoj de l' fantazio : romano en tri partoj ilustr. de Geo Schmidt. Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 323 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj romanoj
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] Tri homoj flugis al luno ... sed mondlingvanoj kverelas : kun aldono "Dekdu necesaj rimarkoj" de Paul Lobut Teo Jung. kun aldono de Paul Lobut. Scheveningen : Heraldo de Esperanto,1969 24 p. / dokumento eo

planlingva movado : kritiko
Jung, Teo[dor August Karl Heinrich] De Muheddin ĝis Mundilatin : mondlingvaj projektoj tra la jarcentoj verkis Teo Jung. Purmerend : Muusses, [1937]. 34 p. : bibliogr. p. 34 / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 3
interlingvistiko : kontribuaĵoj
Jung, Theodor August Karl Heinrich Heroldo-Taschenwörterbuch Esperanto-Deutsch, Deutsch-Esperanto nebst Suchbüchlein
Köln am Rhein : Heroldo de Esperanto, 1932. 131 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1932
Jung, Theodor August Karl Heinrich 12 Abende Fortbildung in der Weltverkehrssprache Esperanto : Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene Jung und Wingen. Köln : Heroldo de Esperanto, 1932. 95 p. /dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : progresintoj : 1932
Jung, Theodor August Karl Heinrich Schlüssel zum Lehr- und Übungsbuch "12 Abende Fortbildung in der Weltverkehrssprache Esperanto" Jung und Wingen. Köln : Heroldo de Esperanto, 1932. 36 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : progresintoj : ŝlosiloj : 1932
Jung, Theodor August Karl Heinrich Das leichte Esperanto : Lehrbuch für Anfänger : von einem
Praktiker und einem Pädagogen
Jung und Wingen. Köln : Heroldo de Esperanto, 1933.* 96 p./ dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj :
Jung, Theodor August Karl Heinrich Wörterbuch der Internationalen Sprache : = Vortaro de la Internacia Lingvo
[Alsbach] : Leuchtturm-Verl., [1979]. VIII, 148 p. / dokumento eo-de Sennaciigita Scienco ; 3 ISBN 3-88064-074-2
vortaroj Esperantaj-germanaj : 1979
Jung, Theodor August Karl Heinrich Heroldo-Taschenwörterbuch Esperanto-Deutsch, Deutsch-Esperanto nebst Suchbüchlein
Köln am Rhein : Heroldo de Esperanto, 1932. 131 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1932
Jung, Theodor August Karl Heinrich Heroldo-Taschenwörterbuch Esperanto-Deutsch, Deutsch-Esperanto nebst Suchbüchlein
Köln am Rhein : Heroldo de Esperanto, 1932. 131 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1932
Jung, Theodor August Karl Heinrich Wörterbuch der Internationalen Sprache : = Vortaro de la Internacia Lingvo
[Alsbach] : Leuchtturm-Verl., [1979]. VIII, 148 p. / dokumento eo-de Sennaciigita Scienco ; 3 ISBN 3-88064-074-2
vortaroj Esperantaj-germanaj : 1979
Junger, judith Manlibro pri ĵurnalismo Judith junger ; Stefan Maul. La Laguna : TK ; Stafeto ; [Monato], 1982. 80 p. : ilustr. / dokumento eo Praktika Libroserio de Monato ; 1 ISBN 90-6336-015-0
ĵurnalismo: enkonduko
Junosza, K. La flikisto
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


JUNULARA KANTONTA La junulara kantonta : junularaj kaj tradiciaj kantoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 57 p.

kantoj
JUNULARO KANTAS Junularo kantas kompil. de Germana Esperanto-Junularo. Limburg : Vereinsdruckerei, [1953]. 142 p.

muziko
JUNULARO KANTAS Junularo kantas
Pollando : [s.n.], [s.j.]. *


JUNULARO KANTAS Junularo kantas kompil. de Germana Esperanto-Junularo. Limburg : Vereinsdruckerei, [1953]. 142 p. / dokumento eo

muziko
JUNUL-KURSO ILUSTRITA Junul-kurso ilustrita : [=Esperanto: junulkurso]
Paris : SAT-Amikaro, [1957]. (2. eld.) 91 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj: junuloj : 1957
JUNUL-KURSO ILUSTRITA Junul-kurso ilustrita : [=Esperanto: junulkurso]
Paris : SAT-Amikaro, 1961. (3. eld.) 91 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj: junuloj : 1961
JUNUL-KURSO ILUSTRITA Junul-kurso ilustrita : [=Esperanto : junulkurso] met nederlandstalig grammatica boekje Paris : SAT-Amikaro, 1961. (3. eld.) 91 p. ; 20 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-nl

lernolibroj Esperantaj: junuloj : 1961
Juste, Andreas Soneti : originale kompozit in Idolinguo
Hoting : Sueda IDO-Federuro, 1963. 22 p. / dokumento ido

sonetoj Ido
Justesen, P[eter] Th[eodor] Verema raporto pri la German-Molsa milito : maljunaj historietoj libere rerakontitaj
Köbenhavn : Justesen, 1936. 23 p. / dokumento eo

originalaj noveloj
Jvn, L. [=Ivanov, Vsevolod Vjaĉeslavoviĉ] Ruĝo kaj blanko : noveloj kaj rakontoj originale en Esperanto verkitaj
Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1926. 67 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 3