www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_K_2012

Kabanov, Nikolaj A. La germana inteligentularo kaj la milito Wuster, E. B. ; Maske, B trad. Dresden : Ader & Borel, 1917. (esperanta eld.) 35 p. / dokumento eo


Kabe [=Bein, Kazimierz] Unua legolibro : gradigitaj legaĵoj kun frazlibro kaj modeloj de leteroj
Dresen : Ellersiek, 1922. (5. eld.) 179 p. / dokumento eo Esperanto-Libraro ; 1
legolibroj Esperantaj : 1922 ; tekstoj diverslingvaj : tradukoj
Kabe [=Bein, Kazimierz] Unua legolibro : gradigitaj legaĵoj kun frazlibro kaj modeloj de leteroj de Kabe [=Bein, Kazimierz]. Berlin : Esperanto-Verl. Möller & Borel, 1910. (3. eld.) 179 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1910 ; tekstoj diverslingvaj : tradukoj
Kabe [=Bein, Kazimierz] Unua legolibro : gradigitaj legaĵoj kun frazlibro kaj modeloj de leteroj de Kabe [=Bein, Kazimierz] Berlin : Esperanto-Verl. Möller & Borel, 1908. (2. eld.) 179 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1908 ; tekstoj diverslingvaj : tradukoj
Kabe [=Bein, Kazimierz] Vortaro de Esperanto
Paris : Esperanta Centra Librejo, [1925]. (3. eld.) 175 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
vortaroj Esperantaj : 1925
Kabe [=Bein, Kazimierz] <elektis ; trad.> Internacia Krestomatio elektis kaj trad. Kabe [=Bein, Kazimierz]. Warszawa : Arcta, 1907. 107 p. / dokumento eo


Kafka, Franz La Metamorfozo =Die Verwandlung. Franz Kafka. traduko de Mauro Nervi. kovrilpaĝa desegno de Franz Kafka. Libro sub aŭspicioj de Universala Esperanto -Asocio en konsultaj rilatoj kun Unseko. Pisa : Edistudio, 1996. 75 p. / dokumento eo [22cm] Serio Oriento-Okcidento ; 31

KAJ NUN NI EKLABORU Kaj nun ni eklaboru
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 8

Kajam, Omar [=Umar-i Hayyam] Poemoj de Omar Kajam Waringhien G. trad.el persa. Paris : S.A.T., [1953]. 60 p. / dokumento eo

robajoj perslingvaj : tradukoj
Kajam, Omar [=Umar-i Hayyam] La robaioj Auld William trad.el angla. Glasgow : eld.Kardo, 1980. 51 p. / dokumento eo

robajoj perslingvaj : tradukoj
Kajam, Omar [=Umar-i Hayyam] La robaioj Waringhien G. trad.el persa. La Laguna ; Chapecó : TK ; Stafeto, 1984. (2. eld.,reviziita kaj plivastigita) 107 p. / dokumento eo ISBN 90-3660-032-0*
robajoj perslingvaj : tradukoj
Kákos, Ján Mohajra plejdo : grotesko en 2 partoj Tvaro^zek, Eduard V. trad. Bratislava : Dilize, 1968. 61 p. / dokumento eo

teatraĵoj slovaklingvaj : tradukoj
Kakuzo, Okakura La libro de teo = The book of tea. el la anglalingva originalo esperantigis kun enkonduko kaj notoj Nakumara T. Osaka : Kosmo, [1965]. X, 132 p. / dokumento eo

teo : Japanio
Kalcev, Kiril La hardigado de la korpo : Fonto de sano praktikaj konsiloj Sofio : Intern.Asocio Turismo, 1978. 12 p. / dokumento eo


KALENDAR NOTLIBRO Kalendar notlibro : 1925
[s.l. : s.n., s.j.]. 60 p.

[kalendaroj]
KALENDARO Kalendaro Budapesta teritorio 1975 [s.l. : s.n.], 1975. * / dokumento eo


KALENDARO : 1a Jaro Kalendaro : 1a jaro, 1987
Antwerpen : [s.n.], 1987. 160 p. / dokumento eo

[kalendaroj]
KALENDARO DE LA HUNGARA ESPERANTO Kalendaro de la Hungara Esperanto asocio : 1975
Budapest : [s.n.], 1975. 12 p. / dokumento eo

kalendaroj
KALENDARO KUN INDEKSO POR LA JAROJ Kalendaro kun indekso por la jaroj 1956-2100 Kompilis Liland Brajaat Ros. Seatle : Cigneto, 1980. *


KALENDARO POR MEMBROJ Kalendaro por membroj de germana Esperanto Asocio
München : [s.n.], 1949. *


KALENDERETO POR SUPERJARO 1924 Kalendareto por superjaro 1924
Italio : [s.n.], [s.j.]. *


KALEVALA Kalevala : finna nacia epopeo [esperantigis Joh. Edv. Leppäkoski. Ornamis Akseli Gallen-Kallela]. Helsinki : Fondumo Esperanto, 1964. 368 p. : ilustr. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 4
epopeoj suomilingvaj: tradukoj Esperantaj : [antologioj]
Kalidasa Sakuntala : rakonto el la antikva Hindujo laŭ la konata dramo ilustr. de Ilse Hofmann. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1927.* 39 p. : ilustr. / dokumento eo Ilustrita Biblioteko ; 4
dramoj sanskritaj : adaptaĵoj Esperantaj
Kalmanowicz, Oktawian Koro estas eta instrument sekreta Raymond Schwartz. [Aranĝo kaj polaj
vortoj de Zbigniew Sochacki. Melodio de Oktawian Kalmanowicz].
Lublin : Pola Esperanto Asocio, [s.j.]. 5 p. : ĉefe muziknotoj / folioj eo-pl

muziko
Kalocsay, K. <red.> Dekdu poetoj red.: K. Kalocsay. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 126 p. / dokumento eo


Kalocsay, K[álmán] Plena analiza gramatiko de Esperanto K. Kalocsay ; G. Waringhien. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1980. (4. tralaborita eld.) 599 p. / dokumento eo ISBN 92-9017-022-0
gramatikoj Esperantaj : 1980
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Mondo kaj koro : poemoj
Saarbrücken : A.E.Iltis, 1970. (fotorepreso de 1921) 32 p. / dokumento eo


Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Rendszeres eszperantó nyelvtan Kalocsay, Kálmán. [Szerk. Mátéffy József]. Budapest : Tankönyvkiadó, 1966. 243 p. / dokumento eo-hu

gramatikoj Esperantaj-hungaraj : 1966
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Izolo : poemoj K. Kalocsay. [antaŭp.: W. Auld]. - [faksimila repr. laŭ la neaperinta 1. eld., pres. en 1939]. [Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1977]. (represo el 1939) 77 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Parnasa gvidlibro K. Kalocsay ; G. Waringhien ; R. Bernard. reviziita kaj kompletigita de G. Waringhien. Pisa : Edistudio, 1984. (3. eld. Reviziita) 207 p. : tabelo, bibliogr. p. 78 - 79 / dokumento eo ISBN 88-7036-018-0
Esperanto : poetiko
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Dek prelegoj
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1985. 126 p. / dokumento eo ISBN 963-571-146-8
originalaj prelegoj ; Esperanto : kontribuaĵoj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Streĉita kordo : poemoj
Budapest : Literatura Mondo, 1931. 189 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Streĉita kordo : poemoj
[Saarbrücken : Iltis, 1978]. (represo el 1931) 189 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] La gramatika karektero de la Esperantaj radikoj : teorio kaj praktiko
Budapest : Literatura Mondo, 1938. 20 p. / dokumento eo


Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Eterna bukedo : poemoj el dudek du lingvoj
Budapest : Literatura Mondo, 1931. 351 p. / dokumento eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Ezopa saĝo : sepdeksep fabloj verse reverkitaj de K. Kalocsay. Saarbrücken : Artur E.Iltis, 1978. 127 p. : ilustr.* / dokumento eo

originalaj fabloj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Streĉita kordo : poemoj
Budapest : Literatura Mondo, 1931. 189 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Parnasa gvidlibro aŭ kiel fariĝi poeto K. Kalocsay ; G. Waringhien ; [C. E. R. Bumy]. Budapest : Literatura mondo, 1932 175 p. / dokumento eo

Esperanto : poetiko
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] La gramatika karektero de la Esperantaj radikoj : teorio kaj praktiko
Saarbrücken : A.E.Iltis, 1980. (represo el 1938) 20 p. / dokumento eo


Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] El Streĉita kordo : poemoj
Budapest : Hungara Esperanto Asocio, [s.j.]. 189 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Lingvo, stilo, formo : studoj
Budapest : Literatura Mondo, [1931]. 142 p. / dokumento eo

literatura lingvaĵo : Esperanto ; Esperanto : stilo
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Lingvo, stilo, formo : studoj
Budapest : Literatura Mondo, [1931].* (2. malkara eld.) 142 p. / dokumento eo

literatura lingvaĵo : Esperanto ; Esperanto : stilo
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Ezopa saĝo : sepdeksep fabloj verse reverkitaj de K. Kalocsay. Köbenhavn : eld. Koko, 1956. 127 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj fabloj
Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Rimportretoj : galerio de Esperantaj steloj pentris : K. Kalocsay. Budapest : Literatura Mondo, 1931. 128 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Kalocsay, K[olomano*] [*Kálmán] Mondo kaj koro : poemoj
Budapest : [s.n.], 1921. (2. milo) 32 p. / dokumento eo


Kalocsay, K[olomano] Parnasa gvidlibro K. Kalocsay; G. Waringhien; R. Bernard. [Warszawa] : Pola Esperanto-Asocio, 1968. (2. eld. -reviziita&kompletigita) 157 p. : tabelo / dokumento eo

Esperanto : poetikoj
Kalocsay, K[olomano] ; Waringhien Gaston Plena gramatiko de Esperanto : vorto kaj frazo
Budapest : Literatura Mondo, 1938. (2. tralaborita eld.) 488 p. / dokumento eo

gramatikoj Esperantaj: 1938 ; Plena Gramatiko
Kalocsay, K[olomano] ; Waringhien Gaston Plena gramatiko de Esperanto : la vorto kaj la frazo
Milano : Esperanto-Propaganda Centro, [1958]. (3. eld. Kompletigita) 126 p. / dokumento eo

gramatikoj Esperantaj : 1958-1964
Kalocsay, K[olomano] ; Waringhien Gaston Plena analiza gramatiko de Esperanto
Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1985. (5. korektita eld.) 599 p. / dokumento eo Jubilea Kolekto de Esperanto ; 2 ISBN 92-9017-032-8
gramatikoj Esperantaj : 1985
Kalocsay, Kolomano* [=*Kálmán] Kiel fariĝi poeto aŭ Parnasa gvidlibro K. Kalocsay ; G. Waringhien ; [C. E. R. Bumy]. Budapest : Literatura Mondo, 1932. 175 p. : literaturindikoj / dokumento eo

Esperanto : poetiko
Kalocsay, Kolomano* [=*Kálmán] La kremo de Kalocsay : malgranda albumo el lia verko originala kaj traduka okaze de la okdekjara datreveno de lia naskiĝo
Bristol : Esperanto-Societo, 1971. 56 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kamarit, Stan[islav] Filozofia vortaro kompil. Stan. Kamaryt. Olomouc : Moraviaj Esperanto
Pioniroj, 1934.
170 p. / dokumento eo

terminaroj Esperantaj : filozofio
Kamemoro Mary kaj Sulo
Helsinki : Vilho Setälä, 1947 15 p. / dokumento eo [15cm] rekta vojo al lingvoscio

Kaminska, Edwarda Mi travivis inferon
Wien : [s.n., s.j.]. *


KAMIO INTERNACIA : 1968 Kemio internacia 1968
Montevideo : [s.n.], 1968. *


KAMP PRIJATELJA MIRA NA OBALI Kamp Prijatelja Mira na obali Jadrana : = Kampadejo de Pacamikoj sur la bordo de Adriatiko [ured.: Erik E. Salberg ; Gabrijel Divjanovic. Prijevod tekstova : Emilija Lapenna ; Milovan Ljubic]. - Izvanr. izd. Zagreb : Hrvatsko Prirodoslovno Druŝtvo, 1962. 46 p. : ilustr. / dokumento hr-eo

Primoŝten : Esperanto-feriejoj ; Esperanto-movado: Jugoslavio
KAMPOMUSO EKSKURSAS Kampomuso ekskursas
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 9

KANADA ESPERANTO ASOCIO Kanada Esperanto Asocio Membrolisto 1976 Rosboro : [s.n., s.j.]. *


Kandidov, B[oris Pavloviĉ] Eklezio kaj oktobra revolucio Miŝin, J. trad.el rusa. Leipzig : Ekrelo, 1931. 30 p. / dokumento eo


Kanguruo Kiel (mal)venkigi Esperanton? : Elektitaj metodoj [Repr. El "Germana Esperanto-revuo"] Saarbrücken : Iltis, [1968]. * / dokumento eo

ginalaj satiroj : finvenkismo
KANT AL KANTO De kant al kanto : 30 kantoj kun muziknotoj [kompil. de gepiratoj de TEKo]. Tokyo : Tokia Esperanto-Kooperativo, 1972. 64 p.

[kantoj]
KANT AL KANTO De kant al kanto [kajero n°2] : 30 kantoj kun muzieknotoj [kompil. de gepiratoj de TEKo]. Tokyo : Tokia Esperanto-Kooperativo, [s.j.]. 72 p.

[kantoj]
KANT AL KANTO De kant al kanto [3a volumo] : 30 kantoj kun muziknotoj [kompil. de gepiratoj de TEKo]. Tokyo : Tokia Esperanto-Kooperativo ,1975. 72 p.

[kantoj]
Kant, Immanuel Al eterna paco : filozofia traktaĵo Christaller, P. trad. [Hannover] : La Batalanto, Fricke, [proks. 1925]. 88 p. / dokumento eo


KANTANTE ANTAŬEN Kantante antaŭen
[s.l.] : Centra Dana Esperanto Ligo, 1950. (3. eld.) 142 p. / dokumento da-eo

[kantoj]
KANTANTE ANTAŬEN : MELODIARO Kantante antaŭen : melodiaro
[s.l.] : Libro serio de CDEL, 1953. 23 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
KANTARETO Kantareto [elekto kaj notacio Irena Papirniková ; Stanislav Papirnik. ilustr. Václav Morava]. Ĉeské Budęjovice : EK
La Progreso, 1978.
[12] p. : ilustr., ĉefe muziknotoj / dokumento eo


KANTARO Kantaro : eldonita okaze de la 5a Flandra Kongreso de Esperanto, Oostende 1934.
Oostende : [s.n.], 1934. 12 folioj / dokumento eo

[kantoj]
KANTARO Kantaro Aŭstria Esperantista Federacio. [Trad. L. L. Zamenhof, F. Pfeil, Thiel, P. Christaller, O. Sellin, L. E. Meier, L. Elb, Chr. Pfeufer, Heuschober, Zanoni]. Wien : Tramondo, 1947. 24 p. / dokumento eo

kantoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
KANTARO DE LA 6A FLANDRA KONGRESO Kantaro de la 6a Flandra Kongreso de Esperanto
Bruselo : [s.n.], 1935. 28 p.

muziko
KANTAS KVARETO ESPERANTO Kantas kvareto Esperanto : 1
[s.l. : s.n., s.j.]. 20 p.

[kantoj]
KANTAS LA HUNGARA SKOLTO Kantas la Hungara Skolto : Hungaraj kaj skoltaj kantoj kompil.: Esperanto-
Studrondo de Hungara Skolta Asocio. [Rimarkoj Sándor de Borsicky].
Budapest : Szalay, 1933. 40 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo-hu

[kantoj]
KANTI KUN NI Kantu kun ni
[s.l. : s.n., s.j.]. *


KANTLIBRO 1976 Kantlibro 1976
[Oslo : Kungälvs Esperantoklubb, 1976]. 38 p. / dokumento eo

[kantoj]
KANTOJ Kantoj : La bohemo ; La kaprino ; Kanto de l' migrulo ; Antaŭen tra la mondo : tra la montoj, tra la kampoj ; La geranoj
Lyon : "Kompreni", [s.j.]. 6 p.

[kantoj]
KANTOJ Kantoj tekstoj de diversaj kantoj Esperantigitaj. Flandraj kaj eksterlandaj [s.l. : s.n., s.j.]. *


KANTOJ Kantoj : 33a Universala kongreso de Esperanto 1948
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
KANTOJ DE LA DEK KVIN RESPUBLIKOJ Kantoj de la dek kvin respublikoj : [=Kantoj de dek kvin sovetaj respublikoj]
Moskva : Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1966. 76 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

kantoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj ; Sovetunio
KANTOJ DE MIAJ PATROJ Kantoj de miaj patroj [kompil. K. Gusev. red. V. Samodaj]. Moskva : Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1967. 90 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

kantoj ruslingvaj : tradukoj Esperantaj
KANTOJ DE SOVETAJ KOMPONISTOJ Kantoj de Sovetaj komponistoj [kompil. V. Ostroĵnikova kaj L. Guseva. el la rusa trad K. Gusev]. Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj ; [k.a.], 1965. 36 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

muziko
KANTOJ DE SOVETIAJ KOMPONISTOJ Kantoj de sovetiaj komponistoj Gusev, K. ; Poljakova, N trad. el rusa Moskva : [s.n.], 1963. 43 p. / dokumento eo

kantoj ruslingvaj : tradukoj ; antologioj
KANTOJ EL ĈINIO Kantoj el Ĉinio : n° 1-2-3
[s.l. : s.n., s.j.]. 14 p.

[kantoj]
KANTOJ KAJ RAKONTOJ Kantoj kaj rakontoj [eld. kaj prod. Derrick P. Faux]. [Bicester : Faux, 1965]. 24 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo Legu kaj Lernu ; 6

KANTOJ POR KANTEMULOJ Kantoj por kantemuloj
[s.l. : s.n., s.j.]. 21 p.

[kantoj]
KANTU ESPERANTE Kantu Esperante : kun Janico kaj Johano
Aalst : [s.n., s.j.]. *


Kao, Johano [B. Se-Tsien] Memorlibro de la Tria Esperantista Eukaristia Mondkunveno : okazinta en la kadro de la XXXVI-a Internacia Eukaristia Kongreso kompil. de Johano B. Kao. Rio de Janeiro : [s.n.], 1956. 215 p. : multaj ilustr., muziknotoj / dokumento eo

ekumenismo : Esperanto
Kapo, Da Kicuaro al junulkurso*** adaptita laŭ evoluiga didaktiko [s.l.] : La Juna Penso, 1975. 28 p. / dokumento eo


KAPRICO '70 Kaprico '70 : hajkaro.
Oosaka : Hajkista Klubo, 1970. *


Kapuściński, Ryszard Ebono : raportoj el Afriko Ryszard Kapuściński. esperantigis: Tomasz Chmielik. Bielsko-Biala : Eld. KLEKS, 2001. 329 p. / dokumento eo ISBN 83-7194-392-X
afriko
KARA AMIKO ! Kara amiko !
[s.l.] : Selano, [s.j.]. [19] folioj / dokumento eo


Karalijĉev, Angel La grenkampo de Sokol [Hesapĉiev, Simeon trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.102 - 106 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Karalijĉev, Angel La Ponto Vasilev, N. trad.el bulgara. Sofija : Ĉipev, 1939. 16 p. / dokumento eo


Karaslavov, G[eorgi] Novaj vojoj [Simeonov, Asen trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.91 - 101 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Karaslavov, Georgi Bofilino : romano [trad.el bulgara S. Simeonov ; A. Simeonov. ilustr. de la pentr. Boris Angeluŝev. antaŭparolo de Asen Grigorov]. Sofija : Fremdlingva eld., 1959. 326 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj bulgarlingvaj : tradukoj
Karaslavov, Georgi Tango : novelo Uzunov, Nikola [trad.] Sofija : Sofia Pres, 1988. 91 p. / dokumento eo

noveloj bulgarlingvaj : tradukoj
Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] Preĝlibro por spiritistoj I.E.B. trad.el franca. Rio de Janeiro : Livraria da Fed. E. Brasileira, 1945. 80 p. / dokumento eo


Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] La libro de la mediumoj : aŭ gvidlibro de la mediumoj kaj elvokantoj Neto, Luiz da Costa Carreiro Porto ; Braga, Ismael Gomes trad.el franca Rio de Janeiro : Livraria Editora da Fed. e. Brasileira, 1964. 430 p. / dokumento eo Biblioteko de Moderna Spiritu-alisma Filozofio kaj de la…
spiritismo
Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] Kio estas spiritismo ? : Enkonduko en la scion pri la nevidebla mondo per manifestiĝoj de la spiritoj P.C.N. ; I.G.B. trad.el franca. Rio de Janeiro : Brazila Spiritisma Federacio, 1966. 161 p. / dokumento eo

spiritismo
Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] La evangelio laŭ spiritismo : enhavanta la eksplikadon de la moralaj maksimoj de la Kristo, ilian konformecon kun spiritismo kaj ilian aplikadon al la diversaj situacioj de la vivo Braga, Ismael Gomes trad. el franca. Rio de Janeiro : Brazila Spiritisma Federacio, 1947. (2. eld.) 425 p. / dokumento eo

spiritismo
Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] La Ĉielo kaj la infero aŭ la justeco de Dio laŭ spiritismo
Rio de Janeiro : [s.n.], 1981. *


Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] Kio estas spiritismo ? : Enkonduko en la scion pri la nevidebla mondo per manifestiĝoj de la spiritoj P.C.N. ; I.G.B. trad.el franca. Rio de Janeiro : Brazila Spiritisma Federacio, 1966. 161 p. / dokumento eo

spiritismo
Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] Enkoduko en la studato de la spiritisma doktrino
Brazilo : [s.n., s.j.]. *


Kardec, Allan [=Rivail, Hippolyte L.] La libro de la spiritoj : enhavante la principojn de la spiritisma doktrino Neto, Luiz da Costa Carreiro Porto trad.el franca. Rio de Janeiro : Fed. e. Brasileira, 1946. 531 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko de Moderna Spiritu-alisma Filozofio kaj de la…
spiritismo
Kardelj, Edvard La historiaj radikoj de nealianciĝo [ trad. Roger Imbert. red. de la Esperanta eld.: Zijo Ajdinoviĉ]. Sarajevo : Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, 1980. 64 p. / dokumento eo


Karinthy, Frederiko* [*Frigyes] Vojaĝo en Faremidon ; Du ŝipoj : noveloj Totsche, Ludoviko trad.el hungara. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 83 p. / dokumento eo

noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Karinthy, Frederiko* [*Frigyes] Morgaŭ matene : dramo Kalocsay, K. trad.el hungara. Budapest : Hungara Esperanto Instituto, 1923. 142 p. / dokumento eo


Karinthy, Frederiko* [*Frigyes] Norda vento : (novelkolekto) Bodó, K. trad.el hungara. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1920.* * / dokumento eo Biblioteko tutmonda ; 7-8
noveloj hungarlingvaj : tradukoj
Karlovcan, Grgur Novelaro Pleadin, Josip trad.el kroata. Zagreb ; [Durdevac]: [Esperanto-Klubo "Koko"], 1981.* 33 p. / dokumento eo


Karm, Dun [=Dun Karm] La "mio" kaj lia pretero Mallia, Carmen trad.el malta. Malto [Valetta] : [s.n.], 1973. 35 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj maltlingvaj ; tradukoj Esperantaj
Karmemora Mary kaj Sulo : koresponda rakonteto
's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, [1947].* (1.-15. milo) 15 p. / dokumento eo


KARMEN Karmen kaj aliaj rakontoj : antologieto de la franca literaturo Prosper Merinee. eld. Franca Esperantisto n°507-aprilo1999. Antwerpen : [s.n.], 1999. 72 p. / dokumento eo ISBN 0775-7698

Karnas, Jules El mia taglibro : [manuskripto]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto eo


Karnas, Juul <kolekt.> Kantaro esperantista kolektita de Juul Karnas. Antwerpen : Van der Mast, 1930. 112 p. Nova Biblioteko
muziko
KARUSEL - PROMENADO : GENT 1988 Karusel-Promenado : Gent 1988
Gent : [s.n.], 1988. *


KARUSELO : KANTOJ KAJ RAKONTOJ Karuselo : Kantoj kaj rakontoj por infanoj [1] verkoj eldonitaj de Argentina Esperanto -Instituto. 1. junio 1975 ; 2. decembro 1975 ; 3. marto 1976 ; 4. junio 1976 ; 5. septembro 1976. Buenos Aires : Argentina Esperanto -Instituto, [1975 ; 1976]. 5* 24 p. / dokumentoj eo


KARUSELO : KANTOJ KAJ RAKONTOJ Karuselo : Kantoj kaj rakontoj por infanoj [2] verkoj eldonitaj de Argentina Esperanto -Instituto. 1. junio 1975 ; 2. decembro 1975 ; 3. marto 1976 ; 4. junio 1976 ; 5. septembro 1976. Buenos Aires : Argentina Esperanto -Instituto, [1975 ; 1976]. 5* 24 p. / dokumentoj eo


KARUSELO : KANTOJ KAJ RAKONTOJ Karuselo : Kantoj kaj rakontoj por infanoj [3] verkoj eldonitaj de Argentina Esperanto -Instituto. 1. junio 1975 ; 2. decembro 1975 ; 3. marto 1976 ; 4. junio 1976 ; 5. septembro 1976. Buenos Aires : Argentina Esperanto -Instituto, [1975 ; 1976]. 5* 24 p. / dokumentoj eo


KARUSELO : KANTOJ KAJ RAKONTOJ Karuselo : Kantoj kaj rakontoj por infanoj [1-5] verkoj eldonitaj de Argentina Esperanto -Instituto. 1. junio 1975 ; 2. decembro 1975 ; 3. marto 1976 ; 4. junio 1976 ; 5. septembro 1976. Buenos Aires : Argentina Esperanto -Instituto, [1975 ; 1976]. 5* 24 p. / dokumentoj eo


Karvas, Peter Meteoro : teatraĵo en 3 aktoj = Meteor [red. Josef Grajciar]. Gazda, Vladimir trad.el slovaka. Bratislava : DiLiZa, 1963 ; [1964]. 60 p. / dokumento eo

teatraĵoj slovaklingvaj : tradukoj
Kassák, Ludoviko* [*Lajos] La vojoj estas nekonataj Spierer, Ladislas trad.el hungara. Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1940]. 177 p. / dokumento eo

romanoj hungarlingvaj : tradukoj
Kastelano von- [=Burger, Jozef] Esperanto Fibel : die leichteste Methode…
Essen: SAT Rondo, [1971]. 32 p. / dokumento eo-de

lernolibro eo/de : 1916
Kaszab, Andor Eszperantó-magyar diáklevelezés : (kifejezés- es levélgyüjtemény) Kaszab Andor ; Benczik Vilmos. Budapest : Tankönyvkiadó, 1971. 171 p. / dokumento hu-eo

korespondado : legolibroj Esperantaj-hungaraj : 1971
KATALOGO DE LA ESPERANTO-GAZETARO Katalogo de la Esperanto-gazetaro kompil. kaj komentariis Jozefo Takács. reviziis kaj kompletigis Paulo Tarnow. Jablonné n. Orl.: Pra^zák, 1934. 168 p. / dokumento eo


KATALOGO DE LINGVOJ : NATURAJ, POPOLAJ, Katalogo de lingvoj : naturaj, popolaj, literaturaj, klasikaj kaj artefaritaj : (provizora listo).
Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1927. 19 folioj* / folioj eo


KATALOGO SONORILO Katalogo Sonorilo : 1990
Wilrijk : [s.n., s.j.]. 70 p. / dokumento eo


KATASTROF - PLANO Katastrof-plano : Pri la atomcentralo de Fessenheim verdikto pri Wyhl Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1980. *


Kato, Seiiĉi* [*Seichi] Lernolibro pri oftalmologio korektita de Andreo Albault. Nagano : Shinkjo Presejo, [1963]. [2. reviziita eld.] 123 p. : ilustr. / dokumento eo

oftalmologio : enkonduko
Kato, Seiiĉi* [*Seichi] Lernolibro pri oftalmologio
Tiba : Aoŝima, [1959]. 88 p. : ilustr. / dokumento eo

oftalmologio : enkonduko
KATOLIKA Katolika preĝaro antaŭparolo, Don Ferndinando Longoni <pastro> Romo : IKUE, 1975 104 p. / dokumento eo Internacia Katolika Unui^go Esperantista ; 2
preĝoj katolikaj
KATOLIKA BIBLIOTEKO UNIVERSITATA Katolika biblioteko universitata Lublin Pollando
[s.l. : s.n., s.j.]. *


KATOLIKA DISERVO Katolika diservo : Ateno
[[s.l. : s.n., s.j.]. 10 p.


KATOLIKA PREĜARETO Katolika preĝareto : en Esperanto
Paris : Espero Katolika, [1929]. 32 p. : ilustr. / dokumento eo

preĝoj katolikaj
KATOLIKA PREĜARO Katolika preĝaro eld. IKUE. [antaŭparolo Ferdinando Longoni]. Roma : IKUE, 1975. 104 p. / dokumento eo Internacia Katolika Unui^go Esperantista ; 2
preĝoj katolikaj
KATOLIKA TERMINARO POR JAPANAJ Katolika terminaro por Japanaj esperantistoj : La unua provizora eldono antaŭp. Anselo Matubara-Hatirô. [Oosaka : s.n.], 1966. 40 p.

terminaroj japanaj-Esperantaj : katolikismo
Katwijk, Maurice van- La ŝvebanta urbo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Kaul, Niranjan Nath Mia spirita pilgrimado [Goodheir, Albert trad.el angla]. [Glasgow] : Kvakera Esperantista Societo, [1980]. 8 p. : ilustr. / dokumento eo Lampiro Serio ; 5

Kavalov, Jantaj La rodopa falko : rakonto pri la vivo de Dico Petrov [red.: Hristo Gorov. teknika red.: Vanja Borisova. trad.: Ivan Kovaĉev]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, Centra Estraro, 1984. 47 p. / dokumento eo

tekstoj bulgarlingvaj : tradukoj ; biografioj : Petrov, Diĉo
Kawabata, Yasunari Neĝa lando [enkonduko pri la serio Oriento-Okcidento: Ivo Lapenna]. Konisi Gaku trad. Tokio : Japana Esperanto -Instituto,
1971.
118 p. : ilustr. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 11
romanoj japanlingvaj : tradukoj
Kawamura, S[in' itiro] Kemio de manĝaĵoj, Ĉefe novaj proteinaj
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 91, II folioj : bibliogr. folioj 77 / dokumento eo SUK-Kursotekstoj ; 16 Someraj Universitataj Kursoj

Kawamura, S[in' itiro] Originoj de la vivo : de biokemiaj vidpunktoj
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 62 folioj : bibliogr. folioj 58 - 62 / dokumento eo SUK-Kajeroj ; 3 Someraj Universitataj Kursoj

Kawamura, S[in' itiro] Enkonduko en organikan kaj biologian kemion
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 89 folioj : bibliogr. folioj 80 - 81 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1974

Kawamura, S[in' itiro] Informado kaj dokumentado pri kemio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 43 folioj : bibliogr. folio 43 / dokumento eo SUK-Kursotekstoj ; 17 Someraj Universitataj Kursoj

Kawamura, S[in' itiro] Fundamentaj konceptoj en kemio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 78 folioj : grafikaĵoj, bibliogr. / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1974

Kawamura, Sin' itiro Studoj pri ameloj de legumoj
Mikityo : Faculty of Agriculture, Kagawa University, 1963. 49 p. : ilustr., grafikaĵoj,
bibliogr. / dokumento eo
Memoirs of Faculty of Agriculture, Kagawa university ; 1963, 3

Kawasaki, Naokazu Esperantologia raporto de Kawasaki n°1
Osaka : [s.n.], 1936. 16 p. / dokumento eo


Kawasaki, Naokazu Esperantologia raporto n°3 -prefiksitaj vortoj el Zamenhof plena vortaro Rusa internacia Osaka, Japanujo : [s.n.], 1975. 2a eld.1896) 84 p. / dokumento eo-**


K-DO H. D. NEUMANN EN NIA KORO K-do H. D. Neumann en nia koro red. de Ohara-Takao kaj Hukuta-Masao. [Tokyo] : Asake-Syoboo, 1969. 88 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

biografioj : Neumann, Hans-Dietrich
Keeble, Kim Ten lesson free postal course intern.language Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. 40 p. / dokumento**


Keith, Arthur Pri la origino de l' homo : la prezidanta parolado farita ĉe la kunveno de la Brita Asocio por la Antaŭenigo de Scienco, en Leeds (Anglujo), augusto, 31an 1927, kaj… Brown, Wm. Kaj Mc Cormick, F.R.A. trad. London : Esperanto Publ. Co., 1928. X, 64 p. / dokumento eo

antropologio
KELKAJ PROZAJ KAJ POEZIAJ PERLOJ EL Kelkaj prozaj kaj poeziaj perloj el diversaj lingvoj Cogen, L. trad. Issy-les-Moulineaux : eld. de Esperanto-Stenografio, 1931. 16 p. : ilustr. / dokumento eo


Kellerman Reed, Ivy Esperanto : A complete grammar [foreword by Mario Pei]. Metuchen, NY: Scarecrow Press, 1968.. 166 p. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1968
Kemalov, Naĉo: Naŭ jaroj en la infero : travivaĵoj de bulgara antifaŝisto trad. Ivan Kovaĉev. [respondeca red.: Vilmos Benczik. respondeca eld.: Tibor Vaskó]. Budapest : Hungara Esperanto Asocio, 1980. 111 p. / dokumento eo ISBN 963-571-072-0

Kempeneers, P[aul] Articles en Français sur l' Esperanto*
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Kempeneers, P[aul] Diversaĵoj -Korespondaĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Kempeneers, Paul Dokumentoj UEA -korespondaĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Kempeneers, Paul Esperanto voor moderne mensen
Leuven : Acco, [s.j.]. 116 p. / dokumento nl


Kempeneers, Paul Esperanto gramatiko [omslagidee en ill.: Oswald Kuijken]. Lier : Van In, 1971. 60 p. : ilustr. / dokumento nl-eo

gramatikoj Esperantaj-nederlandaj : 1971
Kennedy, Ludovic La regno neunuiĝinta : la plena teksto de parolado farita de Ludovic Kennedy. trad.: Hilary S. Chapman. Hawick : Oficejo por Eksterlandaj
Aferoj de la Klubo 1320, [1974].
[3] folioj / dokumento eo

Skotio : sendependi^go ; Skotio : Britio
Kenngott, A. <red.> Internacia legolibro : originale verkitaj legaĵoj de diverslandaj aŭtoroj. Red.: A. Kenngott. Austin, USA : internacia eldonejo, [1930]. 123 p. / dokumento eo


Kenngott, A. <red.> Internacia teatraĵaro : originale verkitaj teatraĵoj de diverslandaj aŭtoroj. red.: A. Kenngott. Magdeburg : Göring, [s.j.]. 127 p. / dokumento eo


Kenngott, A. <red.> Internacia frazaro : originale verkita de diverslandaj aŭtoroj. Red.: A. Kenngott. Rockford, USA : Amerika Esper.Instit., [1929]. 52 p. / dokumento eo


Kenngott, A[lfred] Ilustritaj rakontetoj kun demandoj
Bruxelles: Internacia eld., [1928]. 47 p. : ilustr. / dokumento eo


Kenngott, A[lfred] Usono 2
Helmond : Presejo "Helmond", [s.j.]. 32 p. / dokumento eo Dek Cenda serio ; 4

Kenngott, A[lfred] Usono 1
Magdeburg : Paul Göring, [1928]. 31 p. / dokumento en Internacia Dek Cenda serio ; 3

Kenngott, A[lfred] Rubezahl
Magdeburg : [s.n., s.j.]. *


Kenngott, A[lfred] Ĉiutaga vivo
Rockford, Ill.: Amerika Esperanto-
Instituto, [1929].
56 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Kenngott, Alfred <adaptita> Internacia dialogaro : originale verkitaj dialogoj de diverslandaj aŭtoroj Antwerpen : Belga Esperanto -Instituto, [s.j.]. 59 p. / dokumento eo


Kent, A. Barton A common commercial language : an address
London : London Chamber of Commerce, 1918.* 16 p. / dokumento en Pamphlet Series ; 99

Kerchove, H. van den- De Esperantische woorden
Brugge : Witteryck, 1911. 46 p. / dokumento nl-**


Kerfstedt, Armande En la printempo de la juneco [el Amanda Kerfstedt]. Cederblad, Hilde trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[159] - 186 / dokumentoparto eo [el Esperantaj proza^joj : fabeloj, noveloj kaj skizoj]

Kessler, Curt Deutsche Redensarten und Redewendungen in Esperanto gesammelt von Curt Kessler. Dresden : [s.n.], 1966. (1)-(57) p. / dokumento de/eo


Kevran <adapto> Robinson Kruso : simpla historieto por komencantoj
Paris : Esper.Centra librejo, [s.j.]. 12 p. / dokumento eo


KEY TO ESPERANTO Key to Esperanto : Ŝlosilo Angla
[s.l. : s.n., s.j.]. 28 p.

Ŝlosiloj
Keyes, Ken jr La centa simio ; Nuklea milito estas malbona por via vivo* = The hundredth monkey. Naber-Keller, Joek [trad.]. 's-Gravenhage : Internacia Esperanto- Instituto, 1984. 135 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj anglalingvaj : tradukoj
KIAL ĤRUŜĈOV FALIS Kial Ĥruŝĉov falis : ĉefartikolo de la red. de Hongqi (Ruĝa Flago). Beijing : Fremdlingva eld., 1964. 11 p. / dokumento eo

tartikoloj ĉinlingvaj : tradukoj Esperantaj ; Ĉinio : kritikoj politikaj
KIAL MONDREGISTARA MANIFESTO 1952 Kial mondregistara manifesto 1952
Den Haag : [s.n.], 1952. *


KIAL NE Kial ne Festnumero. Gazeto de JEB: Junularo Esp Brita London : [s.n.], 1978. *


KIALO DE LA VIVO La kialo de la vivo trad.el franca. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. 16 p. / dokumento eo


Kidosaki, M[asutosi] Konkordanco de "Marta" : kuntekso
Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1979. 7, 18, 245 p. / dokumento eo-ja

Orzeszkowa, Eliza: "Marta" : konkordancoj
KIE VENIS LA MALAKORDOJ ? De kie venis la malakordoj? : Respondo al k-doj Torez kaj aliaj : [ĉefartikolo de Renmin Ribao].
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 34 p. / dokumento eo

komunistaj partioj : disputoj
KIEL ADMINISTRI ? LIBROTENADI ? Kiel administri? librotenadi? : manlibro por respondeculoj [Renée Triolle]. Paris : Unuiĝo Franca por Esperanto, [1985]. 48 p. / dokumento eo [Serio Kiel]

KIEL BUTIKUMI EN BUDAPEŜTO ? Kiel butikumi en Budapeŝto? : UK 1983.
Budapest : Hungara Esperanto-
Asocio, 1983.
39 p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

Budapest : gvidiloj
KIEL ELIRI LA STAGNADON Kiel eliri la stagnadon : Kolokvo 1984. Kiuj estas la psikologiaj motivoj konvinkaj [s.l. : s.n., s.j.]. *


KIEL ERARI Kiel erari
St Niklaas : [s.n., s.j.]. *


KIEL RILATI KUN LA GAZETARO Kiel rilati kun la gazetaro
Antwerpen : [s.n., s.j.]. *


KIEL UZI LA METODON 11 ? Kiel uzi metodon 11 ?
[Paris] : UFE, 1980. 24 folioj / dokumento eo


Kiere, Raymond Revadoj : poezioj
[s.l. : s.n., s.j.]. 35 p. / dokumento eo


KIES NAZTUKO Kies naztuko teksto : Kompila Grupo de Mez- kaj Element-lernejaj Lernolibroj sub la Shanghai-a Pedagogia Buroo. Bildoj de Wen Quanyuan. Beijing : Fremdlingva eld., 1979. [8] folioj : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildlibroj tradukitaj
Kieseritzky, Th. Esperanto-Lehrgang für Selbst- und Gruppenstudium : 1a parto. von Th. Kieseritzky und Frits Lindén. Uppsala : eld. Rapida Venko, 1933.* 144 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1933
Kiguj, Hie Varma sudo kaj frosta nordo [teksto de Hie Kiguj. bildoj de Jue Hiaujing. red. de la Ŝanhaja eld. por Geknaboj]. Beijing : Fremdlingva eld., 1966. [20] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Kiguj, Hie La varma sudo kaj frosta nordo [teksto de Hie Kiguj. bildoj de Jue Hiaujing. red. de la Ŝanhaja Eld. por Geknaboj]. Beijing : Fremdlingva eld., 1966. [20] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Kikuchi, Kan La konduto de Gransinjoro Tadanao : Balotado Ŝinger, Ujeki trad.el japana. Tokio : Zamenhof Klubo, [1981]. 75, VII p. : mapoj / dokumento eo

noveloj japanlingvaj trad.
Kikuchi, Kan Amo de Tooĵuuroo : kaj du aliaj teatraĵoj Ŝimomura, Joŝiŝi trad. el japana. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 88 p. / dokumento eo

teatraĵoj japanlingvaj trad.
Kikuchi, Kan La patro revenas Hirokazu Kaĵi trad.el japana. [Tokio] : Esperanto-Kenkju-Sa, 1927. 30 p. / dokumento eo Biblioteko de Japana Literaturo ; 1

Kikusima, Kazuko [= Krizantemo] Gvidlibro de internacia korespondado por esperantistoj
[Toyonaka] : Japana Esperanta Librokooperativo, 1989. 167 p. : ilustr. / dokumento ja-eo Mobado Shinsho ; 9
frazaroj Esperantaj-japanaj : korespondado
Kilian, Erich La mondon al ni !
Köln : Heroldo de Esperanto, 1934. 69 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Kilian, Th[eodor] Esperanto: uĉebnice a Ĉitanka : [=Snadná uĉebnice pro kursy a samouky a mezinárodni Ĉitanka]
Brno : Pokorny, 1933. 108 p. / dokumento cs-eo

lernolibroj Esperantaj-ĉeĥaj : 1933
Kilian, Theodor Cviĉebnice Esperanta : Ekzercaro [ill.: Josef Riha]. Praha : Státni Pedagogické Nakl., 1961. [1. vyd.] 273 p., 1 faldfolio : ilustr., muziknotoj / dokumento cs-eo

lernolibroj Esperantaj-ĉeĥaj : 1933
Kilian, Theodor ABC mezinárodniho jazyka Esperanto : = A.B.C. de la internacia lingvo Esperanto
[T^rebiĉ : s.n., 1967] 54 p. : muziknotoj / dokumento cs-eo

lernolibroj Esperantaj-ĉeĥaj : 1933
Kilian, Theodor <kompil.> L.M.R. : [=La mondo rakontas : 50 rakontoj el 5 kontinentoj] Kilian, Theodor <kompil.> Třebiĉ : Václavka, 1970. 46 p. / dokumento eo Metodická Přirucka
diverslingvaj rakontoj ; tradukoj Esperantaj ; antologioj
Kim, Sam-Su Historio de Esperanto-movado en Koreujo (1906-1975)
Sukmjong : Virina Universitato, [1975]. 473 p. : ilustr. / dokumento ko-eo


Kim, Yocho Elevatora Seulo poemoj -korea,rusa kaj eperanta lingvo. Bak Giuan trad. ; Bronŝtejn Mikaelo trad. [s.l] : Kim Yocho, 1996. * / dokumento eo-ko-ru

poemoj korelingvaj : tradukoj
Kind, Ernst Polyglot Verlag Schnellst erlernung jeder sprache ohne lehrer Esperanto Bonn : [s.n., s.j.]. 41 p. / dokumento eo


King, W[illiam] H. A history of the introduction and spread of the international, auxiliary language Esperanto in New Zealand : ( during *- -* the period 1904 - 1963) : [=Esperanto in New Zealand 1904 - 1963] / Wellington : New Zealand Esperanto Association, 1973. 332 p. / dokumento en


Kinosita, Zyunzi Vespera gruo Masao Myamoto trad. Japana : Esper.Libro Kooperativo, 1982. *


KIO ESTAS LA BAHAA RELIGIO... Kio estas la Bahaa religio…
Frankfurt : Baha 'i -verlag, 1969. 60 p. / dokumento eo

bahaismo : enkonduko
KIO ESTAS ROTARIO-KLUBO ? Kio estas Rotario-klubo ? sendinto: A. J. Sinclair. Te Awamutu : Rotario-Klubo, [1949]. 10 folioj / folioj eo


KIO ESTAS UNIVERSALA KO FRAMASONIO Kio estas universala KO Framasonio
[s.l. : s.n., s.j.]. *


KIO ESTAS, KION VOLAS, KION FARAS LA EŬROPA Kio estas, Kion volas, Kion faras la eůropa movado
Nederland : [s.n., s.j.]. *


KIO NOVA PRI BULGARIO Kio nova pri Bulgario Junulara Esperantista Franca Organizo Paris : [s.n.], 1908. *


KION NI FARAS... KIO NI ESTAS... Kion ni faras... kio ni estas... : kelkaj sciigoj pri Ŝtata Departemento pri Statistikoj en la ŝtato Sankta Katerino, Brazilo, por la kurso de Esperanto de la sama departemento Ŝtata Departemento pri Statistiko <Santa Catarina, Brazilo>. Florianopolis : D.E.E., 1948. [8] p. / dokumento eo

Esperanto-instruado : Brazilo : 1938-1939
Kiononia 1938 tradukis Walter Severe [s.l. : s.n., s.j.]. *


KIOSKO DE LEVANTO 2 Kiosko de levanto 2 : libera - skeptika - inter kultura [2007-2008]
Rojales (Alicante) : Nula Horo, 2007. 380 p. dokumento eo-es


KIOSKO DE LEVANTO 3 Kiosko de levanto 3 : libera - skeptika - inter kultura [2008-2009]
Rojales (Alicante) : Nula Horo, 2008. 386 p. dokumento eo-es


Kipling, R. La miraklo de Purun Bhagat Kabe trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia krestomatio]

Kirk, Hans Taglaboristoj el dana lingvo tradukis L. Friis kaj W. Jensen Aabyhöj : Dansk Esperanto -Forlag, 1968. [repr.] 218 p. / dokumento eo

romanoj danlingvaj : tradukoj ; laboristoj : literatura temo
Kison, Efraim [=Kishon, Ephraim] Elektitaj satiroj Ziegler, Gerhard trad.el hebrea. [Gerlingen-Stuttgart] : Bleicher, [1981]. [1. eld.] 111 p. / dokumento eo ISBN 3-88350-502-1

Kitamura, Sayo Preskribo por feliĉo
Tabuse : Tensho Kotai Jingu Kyo, [proks. 1968]. 50 p. ilustr. / dokumento eo


Kitzler, Leopold Internacia gramatiko de Esperanto : kurso kompleta, sistema, kritika
Köln : Heroldo de Esperanto, 1934. (1. eld.) 109 p. / dokumento eo

gramatikoj Esperantaj : 1934
KIU ESTAS KIU INTER USONAJ ESPERANTISTOJ Kiu estas kiu inter usonaj esperantistoj : = Who is who among the United States esperantists compil. by F. A. Postnikov. Little Rock, Ark.: Espero, [1950]. (3. eld.) 122 p. / dokumento en-eo

Norda Ameriko : esperantistoj
Kivi, Aleksis La fianĉiĝo ; Lea : du teatraĵoj =Kihlaus. Hall, Hilma trad. Helsingforso : eldona Akcia Societo Otava, [1920]. 62 p. / dokumento eo Finna Biblioteko Esperanta ; 3
unuaktaĵoj suomilingvaj trad.
Kivi, Aleksis Sep fratoj : rakonto =Seitsemän veljestä. Ekström, Ilmar trad.[sub la
respondeco de Vilho Setälä].
Helsinki: Setälä, [1947]. 360 p. ilustr. / dokumento eo [18cm]

romanoj suomilingvaj trad.
Kivi, Aleksis La botistoj =Nummisuutarit. Hall, Hilma trad. Helsingforso: Eldona
Akcia Societo Otava, [1919].
142 p. / dokumento eo Finna Biblioteko Esperanta ; 2
komedioj suomilingvaj trad.
Kjaer, Karl S. Les sculptures du Pont Vigeland : Oslo, Norvčge : = La skulptaĵoj sur la Vigeland-ponto : Oslo, Norvegujo texte trad. en français par Johan Hammond Rosbach. la tekston trad.en Esperanton Rolf Bugge-Paulsen. Oslo : Abel, 1951. 42 p. : multaj ilustr. / dokumento fr-eo


Kjuĉukov, Nano Septembro estiĝos Majo : antologio kunmetis : Nano Kjuĉukov. red.: Lidija Raeva. [antaŭparoloj de Georgi Dimitrov kaj Todor Ĵivkov]. Sofija : Sofia pres, 1983. 192 p. / dokumento eo

poemoj bulgarlingvaj : tradukoj ; antologioj
Kjunli Rakontoj pri Liu Hulan [teksto de Kjunli. bildoj de Hua Sanĉuan]. Beijing : Fremdlingva eld., 1966. [40] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Klag, Renate Sukero, nutrado, kario Renate kaj Walter Klag. korektita de Sin'itiro
Kawamura.
Wien : [s.n.], 1988. (2. korektita eld.) 16 p. / dokumento eo Verda serio ; 1
originalaj eseoj ; sukero : kario
Klag, Walter La meteologia observatorio sur la monto Sonnblick 31O5m Aŭstrio Wien : [s.n.], 1986. *


Klag, Walter Vivo de Bertha von Sutter
Wien : [s.n.], 1986. *


KLASIKA LEGOLIBRO Klasika legolibro : versions pour la deuxičme année d'
Esperanto

Paris : Robert, 1929. 32 p. / dokumento eo


KLASIKA PERIODO La klasika periodo : [tra la parko de la franca poezio] enkondukoj, notoj kaj trad. de Gaston Waringhien. Ascoli Piceno : Gabrielli, [1980]. 252 p. / dokumento fr-eo Plejado : Beletra eldon-serio ; 14
poemoj franclingvaj : tradukoj ; franclingvaj poemoj
Kleef, C. van- La homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof : historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la Zamenhofa homaranismo Ribot, C. trad.el nederlanda. [Agen : Ed. Françaises d' Esperanto, 1965]. 34 p. : bibliogr. p. [26] / dokumento eo Kolekto Zamenhof en sia Tempo ; 2

Klement, Jaroslav Sur la du frontoj : kontribuo al la historio de la Ĉeĥa klasbatala Esperanto-movado Jaroslav Klement ; Koĉvara, Drahomír ; Turková, Margit [red.]. [Praha] : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1981. 31 p. : ilustr., bibliogr. p. 30 / dokumento eo

Esperanto-movado : Ĉeĥoslovakio : laboristoj
Klement, Jaroslaw Heraldiko, veksilologio, terminaro en Esperanto
Ĉeské Budęjovice : EK La Progreso, 1979. 40, [80], [80] p. :
multaj ilustr. / dokumento eoKlemola, Irja Planlingvo Esperanto : Esperanton oppikirja suomalaisen opiskelijan käyttöön soveltanut
Turku : [Esperanto- Ligo de Finnlandaj Instruistoj], 1980. 136 p. / dokumento eo-suoma ISBN 951-99272-1-2
lernolibroj Esperantaj-suomiaj : 1980
KLERECO POR HODIAŬ KAJ MORGAŬ Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ
Dresden : Verl. Zeit im Bild, [1970]. [2., aktualigita eld.] 67 p. : grafikaĵoj / dokumento eo

GDR : klerigo
Kling, Klang [=Marenĉin, Z.] Latentaj nombrofenomenoj en la Sankta skribo Kling-Klang. [Stockholm] : eld. Nova Mondo
, [s.j.].
* / dokumento eo

nombroj ka^sitaj : Biblio
Kloepfer, Walther Vagabondo kaj sinjorino : romano =Der Vagabund und die Dame. Goppel, Ludwig trad.el germana. Köln : Heraldo de Esperanto, 1931. 203 p. / dokumento eo

romanoj germanlingvaj tradukoj
KLOPODIS ORGANIZI, SED VANE! Klopodis organizi, sed vane ! Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1980. 441 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 7
Esperanto : historio : dokumentoj : 1905 - 1906 proks.
Klose, Max Mitoj kaj fabeloj pri Rübezahl : montspirito de la Silezia Gigant- Montaro el la Rübezahl-mitaro de Max Klose en Esperanto postrakontita de Paul Bröther. Köln: Heroldo de Esperanto, 1933. 22 p. Esperanto-Junula Biblioteko ; 3
fabeloj germanlingvaj tradukoj
KNABO KUN LA AĈA VIZAĜO La knabo kun la aĈa vizaĝo
[St. Blasien: Budhana Ligo Esperantista, 1981].* 10 p. / dokumento eo


Knibbeler, Wil La esplor-kreiva vojo : al efektiva regado de fremdaj lingvoj methodo por instruado de fremdaj lingvoj de D-ro Will Knibbeler. tradukis en Esperanton kaj kompilis la materialon por la kurso de Oene Hoekstra. [Schoorl] : Hoekstra, [s.j.]. 20 folioj / dokumento eo


Knichal Oldrich Panoramo Mediteme Selekto el originala kaj tradukita prozo Praha : [s.n.], 1980. *


Knichal, Oldrich Svętadil bez tlumoĉniku mondo sen interpretisto -dek ĉapitroj en nacia lingvo Praha : [Ĉesky Esperantsky Svaz], 1978. 132 p. / dokumento cs


Knichal, Oldrich Adiaŭ, Kuzko ! [respondeca eldonanto : Oszkar Princz. respondeca redaktoro: Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-
Asocio, 1987.
87 p. / dokumento eo ISBN 963-571-173-5
originalaj krimromanoj
Knowlson, James Universal language schemes in England kaj France*** 1600-1800 Toronto en Buffalo : University of Toronto Press, [s.j.]. 304 p. / dokumento eo


Ko^zík, Frantiŝek Poeto ne mortas : antologieto el la verkaro de Frantiŝek Ko^zík. elektis kaj esperantigis Ji^ri Karen. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio ;
eld. Panorama, 1984.
31 p. : ilustr. / dokumento eo Paco : Literatura Suplemento ; 1984,1
prozaĵoj ĉeĥlingvaj : tradukoj ; poemoj ĉeĥlingvaj : tradukoj
Kobylinski, Hanna La revolucio de Ĉinio Graversen, C. trad.el dana. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1956. 89 p. / dokumento eo

Ĉinio : revolucioj
Koch, Hans Principoj de la kursgvidanto
Deisenhofen bei München : Sudgermana Esperanto-eld., 1924. 48 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Dürer, Albrecht
Koch, Hans Esperanto-Schnell-Kurs von Hans Koch. Neuaufl. besorgt von Stefan Maul. Brasschaat : TK/Stafeto, 1983. (Neuaufl.) 101 p. / dokumento de-eo ISBN 90-6336-030-4
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1983
Koch, Hans Albrecht Dürer : vivo kaj verkado de la fama pentristo
Deisenhofen : [s.n.], *


Koĉiĉ, Petar Melo antaŭ tribunalo = Jazavac pred sudom. [antaůparolo Zlatko Tiŝljar]. trad.el serba Nedjeliko Korasiĉ Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1973. 32 p. / dokumento eo [Internacia Kultura Servo ; 5]

Kocjubinski, M. La Pjatizlotniko Korotky, M. trad.el ukraina. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1909]

Kock, Edwin de- Poemaro kaj prozeroj
[Somerset West, C.P.] : aŭtora eld., 1970. 103 p. / dokumento eo

originalaj poemoj ; originalaj prozaĵoj
Kock, Edwin de- Saluton al la suno presita ekzemplero Pretoria : Propra eldono, 1983. 90 p. / dokumento eo


Kock, Edwin de- Saluton al la suno poemaro originale verkita en Esperanto [s.l. : s.n., s.j.]. * / tajpita manuskripto


Kock, Edwin de- Kvin elementoj
[Somerset West, C.P.] : aŭtora eld., 1970. 55 p. / dokumento eo


Kock, Edwin de- Poemoj kaj sentencoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 24 folioj / tajpita manuskripto


Kock, Edwin de- Fajro sur mia lango : poemaro : [libro originale verkita en Esperanto] [prologo de Baldur Ragnarsson]. La Laguna : Régulo, 1967. 119 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 29
originalaj poemoj
Kock, Edwin de- Ombroj de la kvara dimensio : [libro originale verkita en Esperanto] [antaŭparolo de Marjorie Boulton]. La Laguna : Régulo, 1961. 159 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 7
originalaj poemoj
Koenen, Marie La sunkrono : [el Fabeloj kaj legendoj] =en Sproken en legenden [fabeloj kaj legendoj]. el la nederlanda lingvo tradukis P.Ch.M.Vandevyver. Eindhoven : Malnova Turo, 1937. 99 p. / dokumento eo

fabeloj nederlandlingvaj tradukaj
Kofman, Abraham S. Kolekto de poezioj : Lia vivo kunlabore verkis Marcel Delcout & Jean Amouroux [s.l. : s.n., s.j.]. *


Kohen-Cedek, Josef Natan Ben-Cion Ĥavkin : (ekzemplo de homa vivo)
Tel Aviv : Esperanto-Ligo en Israelo, 1976. 15 p. / dokumento eo

biografioj : Ĥavkin, Natan Ben-Cion
Koiĉi, Ŝimizu Lingvaj tradicioj kaj reguloj
Japanujo : [s.n.], 1980. 20 p. / dokumento eo


Koide, Jasuĵi Pri la ponto Saidanbaŝi : la kordeziro por paco de japana patrino [impressum : Societo por Konservi Maljunulinan Kapelon kaj Ponton Saidanbaŝi]. Masabusa, Nicia trad. Nagoya : Societo por Publikigi
Postsignojn de Horio ; [k.a.], 1976.
25 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Hiroshima : atombombo
Kojc, Martin La lernolibro de la vivo Isbrucker, Julia trad.el germana. 's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, [s.j.]. 111 p. / dokumento eo

psikologio : vivkonsiloj ; vivsaĝeco
Kökény, [Lajos] Enciklopedio : la kolekto de portretoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Kökény, Lajos Enciklopedio de Esperanto : en unu volumo red.: L. Kökény kaj V. Bleier, la lingvo-fakon: K. Kalocsay. Iniciatinto-ĉefred.: I. Ŝirjaev. [resp. eld.: Tibor Vaskó. resp. red.: Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. [repr. de la 1. eld.1933] 599 p. / dokumento eo ISBN 963-571-051-8
Esperanto : enciklopedioj
Kökény, Lajos Enciklopedio de Esperanto : 2a volumo kun bildoj K/Z + kolektoj protretoj redaktis : L. Kökény kaj V. Bleier. iniciatinto-ĉefredaktoro : I. Ŝirjaev. Budapest : Literatura Mondo, 1933. p. 275-599 / dokumento eo

Esperanto-movado : 1887 - 1933
Kökény, Lajos Enciklopedio de Esperanto : en unu volumo sen bildoj redaktis : L. Kökény kaj V. Bleier. la lingvo-fakon: K. Kalocsay. iniciatinto-ĉefredaktoro : I. Ŝirjaev. Budapest : Literatura Mondo, 1933. 599 p. / dokumento eo

Esperanto : enciklopedioj
Kökény, Lajos Enciklopedio de Esperanto : 1a volumo kun bildoj A/J redaktis : L. Kökény kaj V. Bleier. la lingvo-fakon: K. Kalocsay. iniciatinto-ĉefredaktoro : I. Ŝirjaev. Budapest : Literatura Mondo, 1933. 271 p. / dokumento eo

Esperanto-movado : 1887 - 1933
Kökény, Ludoviko <red.> Ora duopo : jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay [red.: Ludoviko Kökény]. Budapest : [Hungara Esperanto-Asocio], 1966. 183 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj
KOKERIKO EN NOKTOMEZO Kokeriko en noktomezo teksto prezentita de la Ŝanhaja Belartfilmfarejo. Beijing : Fremdlingva eld., 1973. 68 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Koki, Hirota Parlamenta parolado de la Ministro de Eksteraj Aferoj
Tokio : [s.n.], 1938. 8 p. : ilustr. / dokumento eo


Kokto, Jan [=Cocteau, Jean] La fatomaŝino : kvarakta teatraĵo = La machine infernale. Lagrange, Georgo trad.el franca. Pisa : Edistudio, 1979. 125 p. / dokumento eo Tespa ; 3 ISBN 88-7036-009-1

Kolari, Veli Via dua lingvo : Esperanton keskustelukurssi
Helsinki : Weilin + Göös, [1969]. 102 p. ilustr. / dokumento eo-*

lernolibroj Esperantaj-suomiaj : 1969
KOLEKTO "EPOKO" Kolekto "Epoko" [volume II]

*

[kolektoj]
KOLEKTO "EPOKO" Kolekto "Epoko" [volume III]

*

[kolektoj]
KOLEKTO "EPOKO" Kolekto "Epoko" [volume I]

*

[kolektoj]
KOLEKTO : UNUAJ OFICIALAJ BULTENOJ Kolekto : unuaj oficialaj bultenoj [UK 1965-67-68-69]

*

[kolektoj]
KOLEKTO BIBLIOTEKO DE SENNACIULO Kolekto biblioteko de sennaciulo [n° 6 ĝis 10]
Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1928. *

[kolektoj]
KOLEKTO BIBLIOTEKO DE SENNACIULO Kolekto biblioteko de sennaciulo [n° 11 ĝis 14]
Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1930. *

[kolektoj]
KOLEKTO BIBLIOTEKO DE SENNACIULO Kolekto biblioteko de sennaciulo [n° 1 ĝis 5]
Leipzig: Eldona Fako Kooperativa, 1923. *

[kolektoj]
KOLEKTO BIBLIOTEKO TUTMONDA Kolekto biblioteko tutmonda [n° 9 ĝis 17]
Berlin : Mosses, 1927. *

[kolektoj]
KOLEKTO BIBLIOTEKO TUTMONDA Kolekto biblioteko tutmonda [n° 1 ĝis 8]
Berlin : Mosses, 1926. *

[kolektoj]
KOLEKTO BIBLIOTEKO TUTMONDA Kolekto biblioteko tutmonda [n° 18 ĝis 25]
Berlin : Mosses, 1927. *

[kolektoj]
KOLEKTO DE 4 TEATRAĴOJ KAJ MONOLOGOJ Kolekto de 5 teatraĵoj kaj monologoj Bietje de Maurits Sabbe ; Devo de reĝo de Nestor De Tičre ; La servistinoj kej Judaso de Oscar Van Schoor ; La ŝipeto de J. Devos. Antwerpen : Belga Esperantisto, 1913. *

[kolektoj]
KOLEKTO DE BILTRAKONTOJ POR INFANOJ Kolekto de bildrakontoj por infanoj

*

[kolektoj]
KOLEKTO DE DIVERSAJ MALGRANDAJ LIBRETOJ Kolekto de diversaj malgrandaj libretoj : el diversaj landoj

*

[kolektoj]
KOLEKTO DE FREMLINGVA ELDONEJO Kolekto de fremdlingva eldonejo [Hanojo] Tagkajero en Prozono de Ho Chi Minh ; Kun la defendantoj de Konko de Ngujen Khai ; La Vjetnama kaj ĝia utiligo por la supera instruado de VDR
*

[kolektoj]
KOLEKTO DE FREMLINGVA ELDONEJO Kolekto de fremdlingva eldonejo [Peking, volumo I]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] 478 p.

[kolektoj]
KOLEKTO DE FREMLINGVA ELDONEJO Kolekto de fremdlingva eldonejo [Peking, volumo III]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] 550 p.

[kolektoj]
KOLEKTO DE FREMLINGVA ELDONEJO Kolekto de fremdlingva eldonejo [Peking, volumo IIII]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] 190 p.

[kolektoj]
KOLEKTO DE FREMLINGVA ELDONEJO Kolekto de fremdlingva eldonejo [Peking, volumo II]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] 374 p.

[kolektoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : Internaciaj kantoj [paroloj kaj muziko]
[s.l. : s.n., s.j.]. *

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : Donu al mi la manon [paroloj kaj muziko] Ramona Van Dalsem [s.l. : s.n., s.j.]. 4 p.

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : De Flandrema grupo Esperantista al la Kongresanoj de la Flandra Kongreso de Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : Kun akompano de piano
[s.l. : s.n., s.j.]. *

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : La Sankta Meso [paroloj kaj muziko] trad. tradukservo de la Vatikano Esperanto Nice : [s.n.], 1970. 8 p.

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : Esperanto tekstoj el Brusela Grupo Brussel : [s.n.], [s.j.]. 43 p.

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ Kolekto de kantoj : Flandraj popolkantoj [paroloj kaj muziko]
Antwerpen : [s.n., s.j.]. 6 p.

[kantoj]
KOLEKTO DE KANTOJ EN ESPERANTO Kolekto de kantoj en Esperanto en Esperanto el la Flandra repertuaro
[s.l. : s.n., s.j.]. *

[kantoj]
KOLEKTO DE KARIKATUROJ DE FRUAJ Kolekto de karitaturoj de fruaj Esperanto pioniroj

*

[kolektoj]
KOLEKTO DE LA JUNA PENSO Kolekto de la juna penso : volumo X 3 diversaj libretoj. [n° 119B ; 123A ; 128B]. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. *

[kolektoj]
KOLEKTO DE LA JUNA PENSO Kolekto de la juna penso : volumo XII
Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. *

[kolektoj]
KOLEKTO DE LA JUNA PENSO Kolekto de la juna penso : volumo III 11 diversaj libretoj. [n° 82A ; 85A ; 86A ; 88B ; 91A ; 92A ; 93A ; 96A ; 97A ; 99A ; 99B]. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. *

[kolektoj]
KOLEKTO DE LA JUNA PENSO Kolekto de la juna penso : volumo IX 8 diversaj libretoj. [n° 82A ; 83B ; 101B ; 112B ; 131A ; 131B ; 133B ; 134B]. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. *

[kolektoj]
KOLEKTO DE LA KARITATO Kolekto de la karitato
Bierbeek : [s.n., s.j.]. *


KOLEKTO DE LA REFERAĴOJ EL LA Kolekto de la referaĵoj el la internacia seminario pri apliko de Esperanto en Scienco kaj tekniko 1982
[s.l.] : Ceske Budejovice, 1982. *


KOLEKTO DE LA SEMINARIAJ REFERAĴOJ Kolekto de la seminariaj referaĵoj Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko 1980
[s.l.] : Usti Nae Labem, 1980. *


KOLEKTO DE MALGRANDAJ SKEĈOJ Kolekto de malgrandaj skeĈoj Dramigis Eva Julin [s.l. : s.n., s.j.]. *


KOLEKTO DE MAU ZEDONG Kolekto de Mau Zedong [1a volumo]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] *

[kolektoj]
KOLEKTO DE MAU ZEDONG Kolekto de Mau Zedong [2a volumo]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] *

[kolektoj]
KOLEKTO DE MAU ZEDONG Kolekto de Mau Zedong [3a volumo]
Beijing : Fremdlingva Eldonejo, [s.j.] *

[kolektoj]
KOLEKTO DE SKOLTAJ KANTOJ EL ĈIUJ LANDOJ Kolekto de skoltaj kantoj el Ĉiuj landoj en Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


KOLEKTO DE ŜLOSILOJ Kolekto de Ŝlosiloj : diverslandaj [1a volumo]

*

[kolektoj]
KOLEKTO DE ŜLOSILOJ Kolekto de Ŝlosiloj : diverslandaj [3a volumo]

*

[kolektoj]
KOLEKTO DE ŜLOSILOJ Kolekto de Ŝlosiloj : diverslandaj [4a volumo]

*

[kolektoj]
KOLEKTO DE ŜLOSILOJ Kolekto de Ŝlosiloj : diverslandaj [2a volumo]

*

[kolektoj]
KOLEKTO TUTMONDA BIBLIOTEKO Kolekto tutmonda biblioteko : Je la memoro de L. Tolstoj [n° 10 ĝis 14]
Moskva : "Posrednik", 1915. *

[kolektoj]
KOLEKTO TUTMONDA BIBLIOTEKO Kolekto tutmonda biblioteko : Je la memoro de L. Tolstoj [n°1 ĝis 9]
Moskva : "Posrednik", 1912. *

[kolektoj]
Kolero, Folkmaro [=Koller, Folkmar] Kontraŭdiroj de la "Plena Analiza Gramatiko" al "La Fundamenta Gramatiko", dua parto
[…. : …. (jp), 1991]. p. 145-186 / dokumento eo


Kolker, B. Esperanto keel kursus iseoppij ile ja lisamaterjal*** Tallinn : [s.n.], 1981. *


KOLORA KALEJDOSKOPO Kolora kalejdoskopo : elektitaj tradukaĵoj Miloŝ Lukáŝ. Praha : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1977. 73 p. / dokumento eo Panoramo ; 1977
literaturo ĉeĥlingva : tradukoj
KOLORIGU Kolorigu : 6 libretoj : Aminda unsito ; Belaj floroj ; Birdoj ; Estaĵoj de prahistorio ; Kateto ; Leono
Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1984. 6 x [8] folioj : ĉefe
ilustr.* / dokumento eo


bildlibroj tradukitaj
Kolovrat, Nadina Misteroj de amo : du unuaktaj originale verkitaj dramoj : kun antaŭa klarigo pri Esperanto -[Morto kaj vivo]
Paris : Hachette, 1909. * / dokumentoparto eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
originalaj unuaktaĵoj
Kolowrat, Georges Faut-il réformer l' Esperanto ? [impressum : Société Francais pour la
Propagation de l' Esperanto]
Paris : Presa Esperantista Societo ; [k.a.], 1908. 21 p. / dokumento eo-ido

Esperanto : defendo
KOMENTARIO PRI LA DEKLARO DE LA Komentario pri la deklaro de la komunista partio en Usono
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 16 p. / dokumento eo

gazetartikoloj ĉinlingvaj : tradukoj Esperantaj ; partio komunista : Usono
KOMENTO PRI LA MARTA KUNVENO DE MOSKVO Komento pri la marta kunveno de Moskvo de la red. de Renmin Ribao kaj Hongqi. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. 29 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
KOMENTOJ AL LA "KOMUNISTA MANIFESTO" Komentoj al la "Komunista manifesto" trad. el la angla kaj kompil. T. Veder. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1933. 56 p. / dokumento eo

komunista manifesto
KOMPUTADO Kibernetiko -internacia komputado'86 : Ĉu teorio aŭ praktiko
Budapest, Hungario : Komputista Grupo de HEA, 1986. *


KOMUNA INTERNACIA TARIFO POR LA Komuna internacia tarifo por la transporto de pasaĝeroj kaj pakaĵoj (TCV) : = Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) Narvala, Nils Gösta trad.* [Frankfurt/Main] : Internacia
Fervojista Esper.-Federacio, [s.j.].*
* / dokumento eo-fr


KOMUNA KANTARETO Komuna kantareto de LJP
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. 26 p.

[kantoj]
KOMUNIKO DE LA PLIVASTIGITA DEKDUA Komuniko de la Plivastigita Dekdua Plena Sesio de la Oka Centra Komitato de la Komunista Partio de Ĉinio
Beijing : [s.n.], 1968. *


KOMUNLINGVA NOMARO DE EŬROPAJ BIRDOJ Komunlingva nomaro de eůropaj birdoj [antaŭparolo de W. M. A. de Smet kaj R. H. Bossung]. Cardiff, Ont.: Esperanto Press, [1971]. 68 p. : ilustr. / dokumento eo-la ISBN 0-919186-09-2
terminologioj latinaj-Esperantaj : birdoj : Eůropo
KONATIĜU KUN NI Konatiĝu kun ni*
[s.l.] : Lit Mondo, [s.j.]. *


KONCIZE PRI TIBETO Koncize pri Tibeto
Beijing : el Popola ^Cinio, 2008. 63 p. / dokumento eo [19cm]


KONDUKANTO AL BELEGA SKOTLANDO Kondukanto al belega skotlando : Historio, naciaj karakterizoj ktp.
Glasgow : [s.n.], 1908. 30 p.* / dokumento eo

Skotio : gvidiloj
KONDUKU LA GRANDAN PROLETAN KULTURAN Konduku la grandan proletan kulturan revolucion ^Gis la fino
Beijing : [s.n.], 1967. 9 p.

[eld.de Peking]
Konduruskin, S. Sola malagrablaĵo : rakonto el vivo nuntempa Sirio
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1912]

KONFERENCA PROGRAMO KAJ ADRESARO Konferenca programo kaj adresaro III Internacia Medicina Esperanto-Konferenco
Ruso : [s.n.], 1981. *


KONFERENCO DE LA KOMUNISTAJ KAJ La konferenco de la komunistaj kaj laboristaj partioj : dokumentoj kaj materialoj : Moskvo, la 5-17-an de junio 1969.
Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1969. 58 p. / dokumento eo

konferencoj : Moskwa : 1969 : partioj komunistaj : mondo
KONFERENCO PRI SEKURO KAJ KUNLABORO La Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo : malgranda gvidilo al la aplikiĝo de la Fina Akto de la Konferenco en la laboro de la Esperanto-Movado
Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1976. 8 p. / dokumento eo Konsilaroj pri Esperanto-Agado ; 2
Esperanto-movado : Eůropo
KONFESOJ DE LA NOVAJ GVIDANTOJ DE KPSU PRI Konfesoj de la novaj gvidantoj de KPSU pri sekvado de la linio de kunlaboro inter Sovetunio kaj Usono komentisto de Hongqi. Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 25 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
KONFLIKTOJ EN MANĈURIO KAJ ŜANHAJO La konfliktoj en Manĉurio kaj Ŝanhajo : pri la agado de U. H. A. en Ĉinujo
Kameoka : Universala Homama Asocio, 1932. 50 p. : ilustr. / dokumento eo

Manĉurio : Oomoto
KONGRESA Kongresa Kuriero 76a U.K.Bergeno 1991 [s.l. : s.n., s.j.]. *


KONGRESA KANTARETO Kongresa kantareto : (kun notoj) eld. de la Kvaro por la Kvara. Dresden : Boden, [1908]. 26 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
Kongresinto Boulogne 1905 : testo kaj triumfo Kongresinto. [Agen : Ed. Françaises d' Esperanto, 1965]. 34 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto Zamenhof en sia Tempo ; 1

KONGRESLIBROJ /

*


KONGRESO PROGRESO Kongreso Progreso
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Konisi, Gaku Vage tra la dimensioj : sciencaj fikcietoj
[Osaka] : Japana Esperanta Librokooperativo, [1976].
.
77 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj ; sciencfikciajxoj
Konisi, Gaku [Gaku, Konisi] La kosmoŝipo "Edeno n-ro 5" : Sciencaj Fikcioj de Konisi Gaku
[Osaka] : Ligo de Esperanto Grupoj, 1971. 46 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj ; sciencfikciajxoj
Konoe, A. Parolado pri la Ĉina afero en la 72-a Sesio de la Imperia Parlamento de A. Konoe [Ĉefministro]. repr. el "Orienta Kulturo" ; 5. trad.: Kijo Cujuki. Tokio : Societo de Orienta Kulturo, 1937. p. [66] - [68] / dokumento eo

Ĉinio: politiko: 1937
Konopnicka, M[aria] Mia onklino
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Konopnicka, Maria Mia poŝhorloĝo ; La fumo = Mój zegarek ; Dym. la enkondukon kaj la vortarojn aldonis Walerian Wlodarczyk. trad. Kabe ; Jerzy Grum. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1964. 44 p. : ilustr. /

rakontoj pollingvaj : tradukoj ; legolibroj Esperantaj-polaj : 1964
KONSILOJ KAJ DEMANDOJ Konsiloj kaj demandoj : Pri la ĉiutaga vivo laŭ la sperto de la kvakeroj Kinghorn, Ann ; Butler, Montagu C. trad. London : Kvakera Esperantista Societo, 1984. (2. esperanta eld.) 28 p. / dokumento eo ISBN 0-9509347-0-4

KONSILOJ KAJ DEMANDOJ Konsiloj kaj demandoj Kinghorn, Ann ; Butler, Montagu C. trad. Norwich : Kvakera Esperantista Societo, 1968. 29 p. / dokumento eo


KONSILOJ POR LA LERNADO DE ESPERANTA Gvidilo de l' profesoroj kaj de l' lernantoj : konsiloj por la lernado de Esperanta stenografio Duployé-Flageul kaj modela traduko de l' ekzercoj
Issy : eld. de la Esper. Sten., 1933. 16 p. / dokumento eo


KONSTANTA KOMITATO DE LA KONGRESOJ Konstanta komitato de la kongresoj
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1908. 39 p.

[dokumentaroj]
Konstantinov, Aleko Baj Ganju Todorov, Cano ; Lalovski, Petro trad.el bulgara. Loveĉ : Esperanto Biblioteko "Espero", 1941. 47 p. / dokumento eo Esperanto Biblioteko "Espero" ; 1

KONSTITUCIO (FUNDAMENTA LEĜO) DE LA Konstitucio (Fundamenta Leĝo) de la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj = Konstitucija (Osnovnoj zakon) Sojuza Soveskich Socialisti Ĉeskich Respublik. [trad. el la rusa lingvo P. Gavrilov. Esperantlingve red. N. Nekrasov. teknika red. N. Incertov]. Moskva : Centra Komitato de Sovetia Esperantista Unio, 1937. 23 p.

konstitucioj : Sovetunio : 1936
KONSTITUCIO DE ĈEĤOSLOVAKA Konstitucio de Ĉeĥoslovakio respubliko [trad. Jaroslav Ma^rik]. [Praha] : [Instituto de Esperanto-Servo], [1948]. 70 p. / dokumento eo Biblioteko ; 1
politiko
KONSTITUCIO DE POPOLA RESPUBLIKO Konstitucio de popola respubliko Bulgario [red. Kunĉo Vâlev]. Genĉev, Genĉo trad. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1980. 47 p. / dokumento eo


KONSTITUCIO DE POPOLA RESPUBLIKO Konstitucio de popola respubliko Bulgario : publikigita en "Ŝtata ĵurnalo" numero 284, la 6-an de decembro 1947 [trad. el bulgara lingvo: Minko Conkovski]. Sofija : Bulgara Esperantista Kooperativo, 1950. 21 p. / dokumento eo

konstitucioj : Bulgario : 1947
KONSTITUCIO DE UNIO DE SOVETAJ SOCIALISMA Konstitucio (Baza leĝo) de Unio de Sovetaj Socialisma Respublikoj
[s.l.] : Moscou News N°2808, 1978. *


KONSTITUCIO POR TERA FEDERIĜO Konstitucio por tera federiĝo : Nun cirkulata tutmonde por ratifikado fare de la nacioj kaj homoj de la tero [impessum : Asocio por Mondkonstitucio kaj Mondparlamento]. Price, Ken ; Eichholz, Rüdiger trad. [Lakewood, Col. ; Bailieboro : Esperanto Press ; [k.a.], 1977]. 50 p. / dokumento eo


KONSTRUI NOVAN PONTON Konstrui novan ponton =Chia hsiu ch'iao. adaptita de Wan Yun* [*=Yuen]. pentr. de Chen Yongzhen. Beijing : Fremdlingva eld., [1979]. [1. eld.] [20] folioj : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildlibroj reverkitaj
KONSUMKOOPERADA MOVADO EN SVEDUJO La konsumkooperada movado en Svedujo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


KONTAKTO 1978 Kontakto 78 Adresaro Renkontiĝoj Librolisto ; Vojaĝa aŭ lingva problemoj Paderborn : Esperanto centro, [s.j.]. *


KONTRIBUO AL LINGVAJ TEORIO KAJ PRAKTIKO Kontribuo al lingvaj teorio kaj praktiko IV Kolekto de prelegoj prezentitaj kadre de la 8a lingvistika seminario en Mitra 1986 Poprad : Slovaka Esp Asocio, 1986. *


KONVERSACIA Konversacia Literaturo : ( kompleta kolekton n°1 ĝis 8 ) La literaturon faras la personoj en la konversacio 's-Gravenhage: Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. *


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 7
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 4
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 2
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 1
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 8
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 3
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 5
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KONVERSACIA LITERATURO Konversacia literaturo : N° 6
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


Koopman, Harry [Lyman] The background of the international language movement En: Interlingvistiko <titolo fikcia> Boston : Providence, RI, 1922. 5 folioj / folioj en


Koopmans, Benata Kvazaŭ fabelo : muziknotoj
[s.l.] : Antaŭen Ĉiam, 1966. 23 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo


Koosaka Ĵiroo <komp.> Malnovaj rakontoj en la urbo Uakajama la originalaj kompil. Koosaka ^Jiroo ; Itoo Takahumi ; Ibaragi Acumi. La trad. Tanaka Masami ; Hatanaka Hiroŝi ; Egaua Harukuni. Uakajama : Uakajama-Triopo, 1985. 104 p. : ilustr. / dokumento eo


Kopernik, M[ilolaj] Medicina akademio en Krakovo pollando konferencaj materialoj Kraków : [s.n.], 1977. *


Kopernik, Mikolaj En la Pola popola skulptoarto : katalogo
Torun : [s.n.], 1978. *


Koppel, Fay De Z al A en tri epokoj : prelego
Melbourne : Esper.Fed.de Victorio, 1978.* 21 p. / dokumento eo


KORA INVITO Kora invito Székesféhérvár Agard 1986 Székesféhérvár : [s.n.], 1986. *


KORAN BONVENON EN MALMÖ Koran bonvenon al Malmö ! : Svedio
Malmö : Turistbyra, 1981.* [20] p. : multaj ilustr., mapskizoj / faldfolio eo

Malmö : gvidiloj
Korczak, Janusz [=Goldszmit, Henryk] Bonhumoraj rakontoj Weinstein, Anna trad.el pola. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1927. 64 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 20
rakontoj pollingvaj : tradukoj ; humuro rakontoj
KOREAJ ESEOJ Koreaj eseoj, noveloj kaj popolrakontoj : 1932-1967 [eld.: Li, Joon-Young]. trad.: Hajpin Li . Seoul : Korea Esperanto-Asocio ; Libera Biblioteko, 1987.* 222 p. / dokumento eo

rakontoj korelingvaj : tradukoj
KORELATIEVEN La korelatieven
Aalst : [s.n., s.j.]. *


KORESPONDAĴOJ KAJ ARTIKOLOJ PRI LA BELGA Korespondaĵoj kaj artikoloj pri la belga pioniro de Esperanto A.J.Witteryck el Bruĝo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Korff, A.M.D. Snel Esperanto leren : grammatica*
's-Gravenhage [k.a.] : Maandblad Succes, [1952]. 64 p. / dokumento nl-eo Kanarie-Boekje ; 227
gramatikoj Esperantaj-nederlandaj : 1952
Korff, F.W.A. Kaj tamen Dio estas amo Versteeg Gratfdijk, W. trad. 's Gravenhage : Voorhoeve, [proks. 1964]. 29 p. / dokumento eo

Dio : amo ; kristanismo : Di-koncepto
Korinek, Jiff Skizoj de Usedom
[s.l.] : eld. La Progreso, [s.j.]. *


Korinek, Jiri Panoramo vitreroj* : poeziaĵoj 1949-1976
Praha : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1976. *


Kořínek, Jiří <trad.> Kantu al la eternulo : himnaro de kristanaj esperantistoj Kořínek, Jiří kaj aliaj trad. Vlaardingen : VoKo, 1986. (2. eld., pliampleksigita) 44 p. : muziknotoj / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 13

Körner, Theodor Woldemar : rakonto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Körner, Theodor La ŝtonegoj de Hans Heiling
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[87] - 111 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj esperantigitaj laů germanaj autoroj]

Korolenki, Vladimir Paska nokto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia]

Korolenko, V[ladimir Galaktionoviĉ] La senlingvulo el la rusa lingvo tradukis Maria Ŝidlovkaja. Amsterdam : Libroservo F.L.E., 1926. (2. eld.) 191 p. / dokumento eo

prozaĵoj ruslingvaj : tradukoj
Korolenko, V[ladimir Galaktionoviĉ] La senlingvulo Laŭ la 5-a rusa eld. Ŝidlovkaja, M. trad.el rusa. Godesberg: Butin & Jung, 1922. (1. eld.) 295 p. / dokumento eo

prozaĵoj ruslingvaj : tradukoj
Korolenko, V[ladimir Galaktionoviĉ] La senlingvulo Ŝidlovkaja, M. trad.el rusa. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1976. (3. eld.) 191 p. / dokumento eo

prozaĵoj ruslingvaj : tradukoj
Korolenko, V[ladimir Galaktionoviĉ] La sonĝo de Makaro : kristnaska rakonto = Son Makara. Ŝidlovkaja, M. trad.el rusa. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1927. 48 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteka Tutmonda ; 9
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Korolenko, Vladimir Galaktionoviĉ Arbaro bruas : legendo el Polesje Ŝidlovskaja, M. trad.el la rusa lingvo. Paris : Presa Esperantista Societo, 1914. 42 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia

Korolenko, Vladimir Galaktionoviĉ Akceptita infano Kabanov, N. trad.el rusa. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1907]

KORTE GRAMMATICA VAN HET ESPERANTO Korte grammatica van het Esperanto
Batavia : [s.n.], [s.j.]. *


Korte, P[ieter] Elementa kurso de Esperanto : Gvidilo Sub la verda standardo : Esperanto-instruo al infanoj lau la rekta metodo : elementa kurso* Purmerend : Muusses, 1959. 98 p. / dokumento eo

lernolibro
Korte, P[ieter] Sub la verda standardo
Purmerend, Nederlando : J.Muusses, [s.j.]. 15 p. / dokumento**

lernolibroj : Esperantaj: infanoj : 1947
Korte, P[ieter] Savo el la neĝo : aventura rakonto por geknaboj subskribita de Friis. [ilustr. de Willem Stroeve]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1973. * / dokumento eo [Literatura Serio por Geknaboj ; 1] ISBN 87-85020-68-0
originalaj romanetoj ; facilaj tekstoj : Esperanto
Korte, P[ieter] Elementa kurso de Esperanto : Laborilo II
Purmerend : Muusses, [s.j.]. 65 p. / dokumento eo

lernolibro
Korte, P[ieter] Elementa kurso de Esperanto : Memorigilo
Purmerend : Muusses, [s.j.]. 48 p. / dokumento eo

lernolibro
Korte, P[ieter] Sub la verda standardo : memorilo
Purmerend, Nederlando : J.Muusses, [s.j.]. 48 p. / dokumento**

lernolibroj : Esperantaj: infanoj : 1947
Korte, P[ieter] Sub la verda standardo : gvidilo
Purmerend, Nederlando : J.Muusses, [s.j.]. 98 p. / dokumento**

lernolibroj : Esperantaj: infanoj : 1947
Korytkowski, Georgo J.* [*=Jerzy] Ekumenismo kaj internacilingva problemo : (kun speciala konsidero al Esperanto) : = Language and ecumenism Georgo J. Korytkowski. Zürchersmühle : Intern. Union of Catholic Esperantists, 1973. 174 p. / dokumento eo-en

ekumenismo : lingvoproblemo : Esperanto
Korytkowski, Georgo* [*Jerzy] Internacia lingva komunikado en la Eklezio kaj nuntempa mondo Biedulski, Czeslaw elpoligis. Warszawa : Pola Esperanto-
Asocio, 1986. (nova eldono)
89 p. : bibliogr. p. 85 - 86 / dokumento eo ISBN 83-7013-020-8
prozaĵoj pollingvaj : tradukoj ; lingvoproblemo : komunikado : katolika eklezio
Korytkowski, Jerzy Internacia lingvo en eklezio kaj mondo Jerzy Korytkowski. [Prezentado : Angelo Duranti]. Roma : IKUE-Centro, 1976. 198 p. : tabeloj, mapoj, grafikaĵoj / dokumento eo Internacia Katolika Unui^go Esperantista ; 3
lingvo internacia : kristanaj eklezioj
Korytkowski, Jerzy Une langue internationale pour le monde et pour l' eglise préface du Chenu M.D.<pčre> = internacia lingvo en eklizio kaj mondo. Ribot André trad.el eo [s.l. : s.n, s.j.]. * / dokumento fr

lingvo internacia : kristanaj eklezioj
Korženkov, Aleksandr V. [=Aleksander Korĵenkov] Esperanto post la jaro 2000 Aleksander Korĵenkov. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1998. 18 p. / dokumento eo Diskutkajeroj / Universala Esperanto-Asocio ; 1
Esperanto-movado : perspektivo estonta
Kossak, Zofia Obseditaj de Dio =Szalency Bozy. enkondukon verkis Kazimierz Szczurek. trad.el la pola Kazimierz Szczurek. Cieszyn : [Societo je la Nomo de Sofia Kossak ; Esperantotur], 1989. 31 p. / dokumento eo


Kossi, Logossou Folietoj Kossi Logossou. tajpis kaj multobligis Petrus Matthijsen kaj H. Bakker Rotterdam : fondaĵo Afriko de UEA, 1989. 18 p. / dokumento eo


Kostadinov, D. Bulgaraj kuracakvoj kaj banlokoj
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1983. 39 p. / dokumento eo


Kotzin, B[oris] Historio kaj teorio de Ido Kun antaŭparolo de R. Brandt. Moskva : Librejo "Esperanto", 1913. VIII, 142 p. / dokumento eo

Ido : historio
Kovács, Kálmán Eszperantó-magyar kéziszótár [=Vortaro Esperanto - Hungara]
Novi Szád : Vaidasági, 1957. * / dokumento hu-eo

vortaroj hungaraj-Esperantaj : 1957
Kownacka, Maria La aventuroj de Kajĉjo ilustr. Pol Denis. Trad.el pola Maria Sitnik. Bar-le-Duc/Meuse : Groupe des Espérantistes Meusiens, [1990]. 85 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Kožík, František Lumo en tenebroj : (dolorplena kaj heroa vivo de J. A. Komenio) ; kun suplementaj verkoj de Komenio kaj klarigoj = Jan Amos Comenius. el la ĉeĥa originalo tradukis Zdenek Rusín ; Miroslav Malovec. lingve kontrolis Jaroslav Marík ; Jaroslav Mráz ; Jozef Vondrousek. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1992. 121, IV p. / dokumento eo ISBN 80-901334-0-1
ĉeĥlingvaj prozaĵoj : tradukoj Esperantaj : Comenius, Johann Amos : biografio
Kozlevĉar, Jo^ze De oriento al okcidento : internacia legolibro por la perfektigaj kursoj de Esperanto : kompendio de Esperanta literaturo
Zagreb : Slovenia Esperanto-Ligo, 1978.* 236 p.* / dokumento eo


Kozlevĉar, Jo^ze Al la venko : historiaj eventoj dum 35 jaroj de Esperanto-movado en Ljubljana
Ljubljana : Esperanta Societo, 1956. 30 p. : ilustr. / dokumento eo


Kozlov, Vera Peko de Dareĝano : Kaŭkaza legendo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Kozma, Johana La unua kanto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

KR La reĝo judea : dramo en kvar aktoj kaj kvin bildoj el la rusa lingvo tradukis. esperantan tekston trarigardis magistro de teologio kaj akademiano A. Dombrowski. rekomendita de Esperantista Literatura Asocio. Kaunas: Medem, 1923. (2. eld.) 182 p. / dokumento eo

dramoj ruslingvaj : tradukoj
KR Renaskita Manfred : dramo en tri aktoj Manjov, V.V. de- trad. Saarbrücken : A.E.Iltis, 1973. (represo el 1889) 18 p.* / dokumento eo

dramoj ruslingvaj : tradukoj
KRAKÓW Kraków : Pollando
Warszawa : Komitato por Turismo ; "Agpol", [proks. 1949]. [24] p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Kraków : gvidiloj
Kralj, Drago Kvar prelegoj pri Esperanto literaturo
Ljubljana : Slovenia Esperanto-Ligo, eld. Sekcio, 1960. 188 p. / dokumento eo

originala literaturo : kontribuaĵoj ; originalaj prelegoj
Kraljeva, Mara Mojea Etulino
[s.n.] : Zldono Sekcio, 1960. 20 p. / dokumento eo


Krane, Anna von- Graco atendanta : Biblia rakonto
Graz : Paulus-eld., [1922]. 11 p. / dokumento eo Internacia libretaro ; 2

KRANIO KANTAS Kranio kantas : folkloro en Okinavo de Nakaima Genkai. ilustr.: Turuno Rokuro. trad.: Membroj de "Ovoj en kovejo" Hukuoka : Fukuoka Esperanto- Societo, 1981. 62 p. ilustr. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj ; Okinawa : folkloro
Krasko, Ryszard Zamenhof ; movado ; doktrino
[s.l.] : Centro Pola Esper.Asocio, 1980. 124 p. / dokumento eo


Kraszewski, I.J.* [*Josef Ignacy] Kiel mortis la unuaj kristanoj = Chrétienne. Robert, Emile trad. Paris : Katolika Espero, [1927]. 32 p. / dokumento eo


Kraus, Hugo Feliĉigaj ferioj : bildlibro pri la Esperanto-golfo Primoŝteno =Vacances heureuses : au golfe de l' Esperanto a *- -*Primoŝten ; Beglückende Ferien : ein Bildbuch über die Esperanto-Bucht /
Primoŝten
[Primosten: Turisma Societo, [1963]. [64] p : mult.ilustr. / dokumento eo-fr-de

Esperanto-feriejoj ; Primoŝten
Krause, Erich-Dieter Deutsch - Esperanto Taschenwörterbuch : [=E. Taschenwörterbuch] von Erich-Dieter Krause. [Das dt. Wortgut erarbeitete Wolfgang Ebert]. Leipzig : Verl. Enzyklopädie, [1971]. 279 p. / dokumento de-eo

vortaroj germanaj-Esperantaj : 1971
Krause, Erich-Dieter Esperanto-deutsches Wörterbuch von Dipl.-Phil. Erich-Dieter Krause. Leipzig : Verl. Enzyklopädie Leipzig, [1967]. 190 p. / dokumento de-eo

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1967
Krause, Erich-Dieter Wörterbuch Deutsch - Esperanto von Erich-Dieter Krause. Leipzig : Verl. Enzyklopädie, 1983. (1. eld.) 594 p. / dokumento de-eo

vortaroj germanaj-Esperantaj : 1983
Krĉmar, Stjepan Tri noveloj Velebit, Josip trad. Zagreb : [Internacia Kultura Servo], [1980] ; 1979.. 69 p. / dokumento eo


KRDO Krdo* Miniatura eldono en 35 lingvoj inter kiuj Esperanto Sofio : [s.n., s.j.]. *


Krempel, A.B. Letero el la Transcendo = Brief aus dem Jenseits. Mielert, Maksimiliano Maria trad.el germana. Limburg a Lahn, Germanio : [s.n.], 1941. 35 p. / dokumento eo

rakontoj germanlingvaj : tradukoj ; diablo ; infero
Kress, P. Rozo sovaĝa aŭ pentita kulpo : novelo ; Versaĵoj
Leipzig : Germana Esperanto-Librejo, [proks. 1910]. 23 p. / dokumento eo Internacia librotrezoro ; 1

Krestanoff, Magaretha Bukedeto
münchen : [s.n., s.j.]. 47 p. / dokumento eo


Krestanov, Ivan H[ristov] La Bulgara lando kaj popolo : kun etnografia karto
[Bern : s.n., 1918]. 127 p., 1 faldfolio : mapo / dokumento eo Bulgara Esperanto-Biblioteko : 2. Serio ; 1
Bulgario : 1918
Krestanov, Ivan H[ristov] El la Proksima Oriento : (de Ukrajnio ĝis Georgio) : kun etnografia karto
[Bern : s.n., 1919]. 68 p., 1 faldfolio : mapo / dokumento eo Bulgara Esperanto-Biblioteko : 2. Serio ; 2

KRESTOMATIO POR INFANOJ KAJ KOMENCANTOJ Krestomatio por infanoj kaj komencantoj verkita en kunlaborado de diverslandaj esperantistoj sub red. de Romano Frenkel. Bucuresti : Ed."Esperanto", [1911]. 34 p. / dokumento eo Kolekto de "Danubo" ; 1

Kreutzer, J. Esperanto ein Kulturgut ? : Sein Wesen und Wert im Feuer der Kritik
Köln : Heroldo de Esperanto, 1929. 108 p. / dokumento de


Kreutzwald, Fr[iedrich] R[einhold] Kalevipoeg : estona popola eposo (fragmentoj) [red. Henrik Seppik. la antaŭparolon verkis Eduard Laugaste. Ilustr. De Oskar Kallis]. Trad.el estona Hilda Dresen. Tallinn : eld.Eesti Raamat, 1975. 85 p. : ilustr. / dokumento eo

epopeoj estonlingvaj : tradukoj
Kreuz, Robert Esperanto : 500 komercaj frazoj
Stuttgart : Violet, 1928.* 32 p. / dokumento eo Violets Schulhefte der Handelskorrespondenz ; 16
frazaroj Esperantaj : komerco : 1928
Kreuz, Robert Esperanto in Handel und Verkehr : alltägliche kaufmännische
Gespräche : kaufmännischer Briefwechsel nebst einer Warenliste und einem Handelswörter -verzeichnis : kurze Sprachlehre

Leipzig : Hirt & Sohn, Esperanto-Abteilung, 1926. 112 p. / dokumento eo-de

komerco : frazaroj Esperantaj-germana : 1926
Kreuz, Robert Komerca vortaro en Esperanto de Robert Kreuz kaj Alessandro Mazzolini. S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1927. 93 p. / dokumento eo


Kreuz, Robert Vortaro de komercaĵoj : aldono al la dua volumo de l' foira adreslibro de la Internaciaj Foiroj de Frankfurto a. M. : parto Esperanto-germana / [prilab. Rob. Kreuz kaj M. Urban]. Frankfurt : Messamt, [proks. 1930]. 12 p. / dokumento eo-de

terminaroj : komerco: 1930 [proks.]
Kreve Vincar Tombejo de Herooj Maĉemis, J. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Litova almanako]

Krilenko Preparantoj de milito : akuza konkludo en la proceso de industria partio.
Moskva : CKSEU, 1930. 72 p. / dokumento eo


Krilov, I[van] A[ndreevicx] Elektitaj fabeloj : en versoj -manuskripto -kajero 5a. Rublov, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 156 p. / manuskripto eo

fabloj ruslingvaj : tradukoj
Krilov, I[van] A[ndreevicx] Elektitaj fabeloj : en versoj -manuskripto -kajero 4a. Rublov, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 153 p. / manuskripto eo

fabloj ruslingvaj : tradukoj
Krilov, I[van] A[ndreevicx] Elektitaj fabeloj : en versoj -manuskripto -kajero 2a. Rublov, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 176 p. / manuskripto eo

fabloj ruslingvaj : tradukoj
Krilov, I[van] A[ndreevicx] Elektitaj fabeloj Krilov. en versa Esperanta trad. de S. Rublov. ilustr.: A. Laptjov Antwerpen ; La Laguna : TK ; Stafeto, 1979. 336 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 35 Serio Oriento - Okcidento ; 15
ISBN 90-6336-0096

fabloj ruslingvaj : tradukoj Esperantaj
Krilov, I[van] A[ndreevicx] Elektitaj fabeloj : en versoj -manuskripto -kajero 1a. Rublov, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 29 p. / manuskripto eo

fabloj ruslingvaj : tradukoj
Krilov, I[van] A[ndreevicx] Elektitaj fabeloj : en versoj -manuskripto -kajero 3a. Rublov, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 154 p. / manuskripto eo

fabloj ruslingvaj : tradukoj
Krimsky, Zdenko <red.> Sociologia esploro de sintenoj al Esperanto preparis Ĉeĥa Esperanto-Asocio. [red. K^rimsky, Zdenko. desegnis Pavel Rak. trad. J. Vondrouŝek]. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1981 57 p. : ilustr. / dokumento eo

esperantistoj : sociologio
Krishnamurti, [Jiddu] Eduko kaj vivsigno
Laroque Timbaut : Cercle Esp. l' Agenais Laute, 1980. 40 p. / dokumento eo

edukado : vivcelo : religio : kontribuaĵoj
Krishnamurti, [Jiddu] Eduko kaj vivsigno
[s.l.] : La Juna Penso, [s.j.]. 39 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 89A
edukado : vivcelo : religio : kontribuaĵoj
Krishnamurti, J[iddu] Fonto al la vivo Kribo trad. [s.l.] : La Juna Penso, 1979. 61 p. / dokumento eo

edukado : vivcelo : religio : kontribuaĵoj
Kriss, Juliusz Melodioj de l' nokto
Kraków: [s.n.], 1914. 30 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
KRISTANA SOCIETO DE AMIKOJ La Kristana Societo de Amikoj : ankau nomataj "Quakers" esperantigita kaj eld. de Henry van Etten. London : la tradukinto, 1917. (1.eld.) 12 p. / dokumento eo

kvakerismo
KRISTO KAJ LA LIGO DE LA NACIOJ Kristo kaj la Ligo de la Nacioj : Benedikto XVa pri la kristana pacprogramo.
[Graz] : Paulus-eldonejo de la Blanka Kruco, 1920. 16 p. / dokumento eo


Kritz, Reuven Freŝa mateno el hebra lingvo tradukis Ota Ginz. ilustris kaj la kovrilon desegnis Jona Kollmann. [Kiryat Motzkin] : Libroj "Pura",
1967.
280 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj hebrelingvaj : tradukoj
KRIZANTEMO Krizantemo
[s.l.] : Esp. Libro kooperativo, [s.j.]. *


Krkovic, Milan Priruĉnik za konverzaciju : za osoblje koje prati vozove sa prevozom putnika, radi lakŝeg sporazumevanja s inostranim putnicima [priredili : V.Radoviĉ ; B.Radovanoviĉ ; G.Srediĉ ]. Beograd : [Zavod za Novinsko-Izd. i Propagandnu Delatnost J^Z], 1965. 38 p. / dokumento hr-fr-de-e-/it


Krleĵa, Miroslav [=Krle^za, Miroslav] Adriatika temo Demetroviĉ, Marko trad.el kroata. Sofija : Bulgara Esperantista Kooperativo, 1946. 22 p. : ilustr. / dokumento eo

adriatiko : historio : politiko
Krleĵa, Miroslav [=Krle^za, Miroslav] Rande de l' prudento : romano = Na rubu pameti. Tiŝljar, Zlatko trad. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1987. 240 p. / dokumento eo

romanoj kroatlingvaj : tradukoj
KROATA - SERBA VORTARO Kroata - Serba vortaro : 4000 vortoj
[s.l. : s.n.], 1980 (8. eld.) *

(vortaro)
Kröger, Tonio Thomas Mann Ujeki, Ŝiger trad. Tokio : eld. Zamenhof Klubo, [s.j.]. 92 p. / dokumento eo


Krogstie Johan Fervoja Terminaro : Norvega - Esperanto
[s.l.] : NEFA, 1968. 89 p. / dokumento eo-no


KROKODILETOJ SIN PREZENTAS La Krokodiletoj sin prezentas
Lokeren : : [s.n., s.j.]. *


Kron, R. La parizaneto : resumeto de la vivo kaj manieroj de la francoj : kun specialaj rimarkoj rilate al Parizo O' Conner, J.C. & Hayes, C.F. trad. London: Stead's Publ. House, [proks.1904]. IV, 126 p. / dokumento eo


KRONIKO JAPANA Kroniko japana : oficiale verkita nacia historio de la antikva Japanujo ekde la mondkreiĝo ĝis la sepa jarcento Nohara, Kyuiti trad.el Ĉina kaj japana. [s.l.] : Japana Esperanto Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo


KRONOLOGIA KLASIFIKO DE LA ARKITEKTURO Kronologia klasifiko de la arkitekturo en Japanujo
Tokio : [s.n.], [s.j.]. *


Kropotkin, Petro* [*Petr Aleksejeviĉ] Revolucia registaro ; Anarkiista agado en la
revolucio ; La Pariza komuno : kaj aliaj tekstoj*
en: Liberecanaj pensoj. Kribo trad. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1976. 40 p. / dokumentoparto eo


Kropotkin, Petro* [*Petr Aleksejeviĉ] Etiko
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1979. 132 p. / dolumento eo


Kropotkin, Petro* [*Petr Aleksejeviĉ] Al la junuloj : kaj biografio
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1938. 54 p. / dokumento eo


Kropotkin, Petro* [*Petr Aleksejeviĉ] Al la junuloj : kaj biografio
Laroque Timbaut : [s.n.], 1982. 54 p. / dokumento eo


Kropotkin, Petro* [*Petr Aleksejeviĉ] Etiko I.S.A.B. trad. Moskva : SAT, 1924. 235 p. / dokumento eo


Krüger, Siegfried Legendo pri Christophorus
[s.l. : s.n., s.j.]. 3 p. / dokumento eo


Kruit, Willem Frederik Lingvo kaj movado : wat de A-candidaat van de geschiedenis van Esperanto moet weten
moet weten

[Amsterdam] : Bond van Arbeiders-Esperantisten, [1951]. (2. reviziita eld.) 16 p. / dokumento eo-nl

Esperanto-movado : historio
Krusten, Erni Okupacio = Okupatsioon. [red. Henrik Seppik. trad.el estona Hillar Saha]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972. 90 p. / dokumento eo


KRUTAĴO FLUGANTA AGLO Krutaĵo Fluganta Aglo kompil. de Guangong-a Popola Eldonejo. ilustr. de Kuang Mingjinv ; Zuo Ji ; [k.a.]. Beijing : fremdlingva eldonejo, 1975. 152 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo


Krysta, Li Ĉe la Balo [Li Krysta]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[13] - 17 / dokumentoparto eo [el Internacia teatraĵetaro : originale verkitaj teatraĵetoj]

Krysta, Ludwig Pri la prononciado de Esperanto
Katowice : Mondlingvo-eld., 1931. 30 p. / dokumento eo

prononco : Esperanto
Krystale, L. La malamiko de virinoj : unuakta komedieto kun kanto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia teatraĵetaro]

Ku Liu Onjo maljuna Mar, Cicio [=Yeh, Chün-chien] trad.el Ĉina. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Nova tasko]

Ku Su Fan En gastejo Mar, Cicio [=Yeh, Chün-chien] trad.el Ĉina. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Nova tasko]

Kubacki, Johann Plena propono por simpligo de la ortogafion de Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. 12 p. / sokumento eo


Kubadinski, Penĉo La patrolanda fronto : fronto de la tuta patrujo
Sofija : [s.n.], 1983. *


Kudrewicz, Tomasz Jan Turystyczny slowniczek Esperancko-polski
Bydgoszcz : Centralny Osrodek Informacji Turystycznej ..., 1983.* 48 p. / dokumento eo


Kuhl, Elisabeth Lingvaj ludoj de GEJ kompil. Elisabeth Kuhl. Paderborn : Germana
Esperanto-Junularo, [proks. 1980].
[53] folioj / dokumento eo

ludoj Esperantaj
Kühlmann, Gustav 10 pluaj jaroj de Konversacia Esperantista Klubo : suplemento al la libro "50-jara jubileo de K.E.K." [teksto kaj bildoj Gustav Kühlmann. tekniko kaj preso Torben Kehlet]. Köbenhavn : Konversacia Esperantista
Klubo, 1968.
11 p. : ilustr. / dokumento eo

Köbenhavn: Esperanto-movado
Kühnel, J. Deutsch-Esperanto Taschenwörterbuch [J. Kühnel]. Stade : Zeitungs- und Verlagsdruckerei, [1948]. (2., Aufl. Durchgesehen) 192 p. / dokumento de-eo

vortaroj germanaj-Esperantaj : 1948
KULTURA VIVO DE ĈINAJ LABORISTOJ KAJ La kultura vivo de la Ĉinaj laboristoj kaj oficistoj kompil. de la Tutĉina Federacio de Sindikatoj. Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1962. [72] p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Kumbel <pseud.> [=Hein, Piet] Grukub Thorsen, Poul trad. Köbenhavn: Libro-Servo, Centra Dana Esperantista Ligo, 1956. 72 p. ilustr. / dokumento eo


KUN GRADAJ PAŜOJ EKSTERLANDEN ! Kun gradaj paŝoj eksterlanden ! Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1979. 427 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 6
vortprovizo : Esperanto : frua periodo
KUN NIAJ AMIKOJ, LA BESTOJ Kun niaj amikoj, la bestoj
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 5

KUN ONKLO HO Kun onklo Ho
Hanoi : Fremdlingva eld., 1972. 398 p. / dokumento eo

Ho Chi Minh : biografioj
Kun, Andor <kompil.> Kion oni decus scii pri la Hungaroj kompilis D-ro Andor Kun. trad. Emeriko Kovárcz. Budapest : [s.n., s.j.]. 34p. / dokumento eo


Kunovski, F. de- [=Kunowski, Felix von-] Internacionalstenografio : sistemo de stenografio internacia por ĉiuj lingvoj : gvidilo en Esperanto
Duisburg : Instituto de Internacionalstenografio, [1928]. (2. eld.) 8 p. / dokumento eo


Kuo, M. Ĉ. Ribelemaj virinoj : moderna ĥina dramo en du aktoj =Uan Cau Ĉin. Ilustr. de Ilse Hofmann. trad.el ĥina lingvo Ŝ.M. Chun. Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 31 p. : ilustr. / dokumento eo Ilustrita Biblioteko ; 3
dramoj ĉinlingvaj : tradukoj
KURAĜA TAMBURISTETO La kuraĝa tamburisteto
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 4

Kuroda, Masayuki Lazur' kristala kaj pluv' susura : utaaro
[s.l. : s.n., 1977]. * / dokumento eo


KURSFINA FESTO JE LA 20.1.1938 EN BRASSERIE Kursfina festo je la 20.1.1938 en Brasserie Flamande Programo [s.l. : s.n., s.j.]. *


Kurzens, N[ikolajs] Mia spektro : poemoj 1931-1935
Budapest : Literatura Mondo, 1938. 64 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Kuusberg, Paul Somermeze = Südasuvel. [red.Henrik Seppik. la postparolon verkis Endel Mallene. trad. el la estona lingvo Alma Lekko]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981. 358 p. : ilustr. / dokumento eo


Kuwahara, Toshihide Sanko Esuperanto Kai syosi 1918-1937 : = Historieto pri Sanko Esperanta Grupo Toshihide Kuwahara ; Inenae Hayasi. Okazaki : Hayasi, 1979.* 76 p. : ilustr / dokumento ja

Esperanto-movado : Japanio : kontribuaĵoj
Kuznecov, Vladlen [Ivanoviĉ] Al la nuklea epoko - pacan kodon : "6 principoj" de Konstantin Ĉernenko - normoj de interrilatoj de la nukleaj regnoj Vladlen Ivanoviĉ Kuznecov ; Dmitrij A. Perevalov [red.]. Albert Ŝakarov [trad.]. Moskva : eld.de Presagentejo Novosti, 1984. 14 p. / dokumento eo

tekstoj ruslingvaj trad. ; paco : Sovetunio : atomarmiloj
paco
KVARA RAPSODIO Kvara rapsodio red.: Ferenc Szilágyi. Stockholm : eld. Societo Esperanto, 1946. 48 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1948
KVARA SAN - MARINA UNIVERSITATA SESIO Kvara San-Marina Universitata sesio Programo 1987 Paderborn : [s.n.], 1987. *


KVIN FRATOJ La kvin fratoj : popola rakonto bildoj de Vang Jukjuan. trad. Laulum. Beijing : Ĉina Esperanto -Ligo, 1964. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo


KVIN NOVELOJ ESPERANTIGITAJ LAŬ Kvin noveloj esperantigitaj laŭ germanaj autoroj
Magdeburg : Centra eld. por Esperanto kaj Stenografio, 1912.* 257 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 5/6
noveloj germanlingvaj : tradukoj
KVINA RAPSODIO Kvina rapsodio : (gaja novelaro ktp.) kompil. kaj eld.: F. Szilágyi. Boras : [s.n.], 1953. 76 folioj / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1953
KVINDEK KAROJN Kvindek karojn Bulgara Laborista Esperanto Asocio 12/7/1930-12/7/1980
Sofija : [s.n.], 1980. *


KVINTETO Kvinteto : ekstraktoj el verkoj de Nao, Onisabro, Sumiko, Hidemaru kaj Naohi DeguĈi. trad. T.Nakamura. Kameoka : Oomoto, [1965]. [1. eld.] 62 p. / dokumento eo

tekstoj japanlingvaj : tradukoj ; Oomoto
KVINTETO '69 Kvinteto '69 : hajkaro.
[Oosaka]: Hajkista Klubo, 1969. 46 p. / dokumento eo


Kyodo, Eigasya Mil papergruoj : scenario prod. Eigasya Kyodo. trad.el japana Tanaka-Sadami. Hiroŝima: Esperanto-Unuiĝo, 1959 48p. / dokumento eo filmscenaroj japanlingvaj : trad. ; Hiroshima : atombombo
filmscenaroj japanlingvaj : trad. ; Hiroshima : atombombo