www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_M_2012

Maas, Heinz-Dieter Pri la nuna stato de maŝina tradukado : prelego farita en la Unua Internacia Esperanto-Konferenco de la Neŭtrala Esperanto-Movado
Saarbrücken : [s.n.], 1975. [8] p. : bibliogr. p.
[7] / dokumento eoMaas, Heinz-Dieter La Bahaa religio : ĝiaj ĉefaj instruoj kaj rilatoj al Esperanto
Saarbrücken : Iltis-eld., 1987. 31 p. : bibliogr.
p. 30 / dokumento eo
Jubilea eldon-serio : 5, Scienco ; 4
bahaismo : enkonduko
Maassen, P. Katholieken leert Esperanto beknopt leerboekje van de Wereldtaal Borgerhout : [s.n., s.j.] ( 2. Druk) *


Mabon, Charles Kvar infankantoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Macauley, Thomas Babington Horacio : el la baladoj pri antikva Romo Bicknell, C. trad. [s.l.] : Bordighera, 1907. ( 2. eld.) 58 p. / dokumento eo


MacDermott, Mercia Apostolo de libereco : portreto de Vasil Levski sur la fono de Bulgario de la 19-a jarcento Aleksiev, Nikola ; Gugev, Stojan trad. Sofija : Sofia Pres, 1980. 357 p. : illustr., literaturindikoj / dokumento eo


Macgill, Stefan La laŭta vekhorloĝo : legolibro kun ekzercoj
[Groningen] : Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ), [1979]. 32 p. ilustr. / dokumento eo

humuro : rakontoj ; legolibroj Esperantaj : 1979
Macgill, Stefan Pordoj ilustr. Katie Keates. Antwerpen : Stafeto, 1987. ( 2. eld.) 84 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj skeĉoj ; legolibroj Esperantaj : 1987
Macgill, Stefan Tridek roluloj : (kvin skeĉoj kun ekzercoj) ilustr. Huibert Den Draak. Rotterdam : Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, 1981.* 72 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 92-9017-023-9
originalaj skeĉoj ; legolibroj Esperantaj : 1981
Macgill, Stefan Lerta leganto : -[N° 1, 2, 3, 4, 5]. prezentitaj de la membroj de Ejanz. [Upper Hutt] : Esperanta Junulara Asocio de Nov-Zelando dokumentoj eo


Machado de Assis, [Joachim Maria] Ne konsulti kuraciston : komedio en unu akte Caetano Coutinho A. trad.el portugala [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Teatro]
komedioj portugallingvaj : tradukoj Esperantaj
Machado de Assis, [Joachim Maria] La protokolo : komedio en unu akte Aveleza de Sousa M trad.el portugala [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Teatro]
komedioj portugallingvaj : tradukoj Esperantaj
Machado de Assis, [Joachim Maria] Preskaŭ ministro : komedio en unu akte Kocher Henerik trad.el portugala [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Teatro]
komedioj portugallingvaj : tradukoj Esperantaj
Machado de Assis, [Joachim Maria] Teatro : kvar komedioj tradukitaj en Esperanton [La protokolo ; Ne konsultu kuraciston ; Preskaŭ ministro ; Leciono pri botaniko] [antaŭparoloj de Carlos Domingues kaj J. Paulo de Medeyros]. trad.el portugala Aveleza de Sousa, M. [k.a.] . eldono en la 50-a jaro de la morto de la aŭtoro. Rio de Janeiro: Liga Brasileira de Esperanto,1958. 155p. / dokumento eo

komedioj portugallingvaj : tradukoj Esperantaj
Machado de Assis, [Joachim Maria] Leciono pri botoniko : komedio en unu akte Malheiro Débora trad.el portugala [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Teatro]
komedioj portugallingvaj : tradukoj Esperantaj
Machado, [Juan Rámon Jiménez] Antonio La lando de Alvargonzalez = La tierra de Alvargonzalez. [antaŭparolo Henri Vatré]. trad. Diego, Fernando de- Zaragoza : Hispana Esperanto-Federacio, [1969]. 47 p. : ilustr. / dokumento eo


Machar, J[osef] S[vatopluk] Benedek : historia portreto el milito 1866 Fridrich, R trad.el bohema. Proštejov : Karásek, 1913. 24 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko ; 1
milito : 1866
Machler, Henryk Mia voja al Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Macinska, Krystyna La papo Johano Paulo II en Esperantaj publikaĵoj : bibliografio 1978 - 1986
Rzym : Fundacia Jana Pawla II, 1989. 44 p. ilustr. / dokumento eo-po

Johano Paulo II : publikigaĵoj Esperantaj : bibliografioj : 1978-1986
Macioszek, H.-Georg La tria ŝuo de Ĥruŝĉov : sugestoj por privata kaj komerca intertraktado [eseoj] = Chruschtschows dritter Schuh. Pisa : Edistudio, 1997. 63 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-070-9
komerco ; intertraktado internacia ; germanlingvaj eseoj : tradukoj Esperantaj
Mackay, R[obert] Fajro ! Fajro !
Chorley, Anglujo : S. B. E. T., 1965.* 23 p. ilustr. / dokumento eo Southampton Series : Esperanto Primary Readers ; 2

Mackay, Rob[ert] 15 komedietoj : facile prezenteblaj
London : British Esperanto Association, [1974]. 82 p. / dokumento eo

originalaj komedioj ; originalaj unuaktaĵoj
Madách, Imre La tragedio de l' homo : drama poemo = Az ember tragédiája. el la hungara tradukis Kálmán Kalocsay. enkondukis István Sótér. Budapest : Corvina, 1965. 259 p. / dokumento eo

dramoj hungarlingvaj : tradukoj Esperantaj
Madách, Imre La tragedio de l' homo : drama poemo = Az ember tragédiája. kun dudek desegnaĵoj de Miĥaelo Zichy kaj kun la portreto de l' aŭtoro. el la hungara originalo Kálmán Kalocsay. Budapest : Hungara Esperanto-Instituto, 1924. 237, XXIV p. : ilustr. / dokumento eo

dramoj hungarlingvaj : tradukoj Esperantaj
Madey, A. Prognozio siencfikcia novelaro en bindita vol 1. Madey A. trad.el pola. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. 30 p. / dokumento eo La Juna Penso ; 92A

Maeterlinck, Maurice Nia devo sociale Stroele, G. trad.el franca. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1909]

Maeterlinck, Maurice Pri la morto de hundeto Stroele, G. trad.el franca. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingva Internacia 1912]

MAGIA ŜIPO Magia ŝipo : Ĉinaj popolaj rakontoj.
Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1984. ( 1. eld.) 75 p. : ilustr. / dokumento eo

popolrakontoj ĉinlingvaj : tradukoj Esperantaj
Maglajiic, Ferid La niŝan ĉe la barilo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Maier, Utho Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen : 19 jahre im neuen Zuhause Aalen, beschreibung in Rückblick und Ausblick de Utho Maier kaj Karl Heinz Schaeffer. Aktualisierte deutsche Ausgabe aus Anlass der Jubliläen "100 Jahre Deutsches Esperanto-Institut" und "100 Jahre Deutsche Esperanto-Bibliothek. Aalen : Deutsche Esperanto -Bibliothek, 2008. 38 p. / dokumento de

Germana Esperanto Biblioteko ; Aalen
Maier, Walter A. Al kiu ni iru radio prediko Detroit : [s.n.], 1932. *


Maimon, N.Z. La kaŝita vivo de Zamenhof : originalaj studoj kun enkonduko de G. Waringhien. Tokio : Japana Esperanto-Instituto, [1978]. 214 p. : mapskizo / dokumento eo


Mair, Alberto* [=*Albert] Kompleta traktado pri la prepozicioj (veraj kaj ŝajnaj) kaj pri la akuzativo per ekzemploj en Esperanto
Wien : propra eld., [1926]. 70 p. / dokumento eo


Mair, Alberto* [=*Albert] Vienaj legendoj
Innsbrück : propra eld., [1927]. 48 p. : ilustr. / dokumento eo


Maistre, Xavier de- Vojaĝo interne de mia ĉambro Meyer, Sam trad. Paris : Hachette, 1907. ( 3. eld.) 58 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof

Majakovsky, Vladimir [Vladimiroviĉ] Bone ! : Poemo de l' oktobro
Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1967. 108 p. / dokumento eo

poemoj ruslingvaj : tradukoj Esperantaj
MAJONKO Majonko
Aalst : [s.n.], 1987. *


Maĵuraniĉ, Ivan La morto de Smail-agao Ĉengiĉ Velebit, Josip trad. Zagreb : Kroatia Esperanto-Ligo, 1972. 53 p. / dokumento eo


MAKEDONAJ POPOLAJ RAKONTOJ Makedonaj popolaj rakontoj [redaktis Josip Velebit]. trad. Velebit, Josip ; Ŝimuniĉ, Slavko Zagreb : [Internacia Kultura Servo], 1978. 141 p. / dokumento eo


MAKEDONIA ANTOLOGIO Makedonia antologio [elektis: Koce Solunski kaj Metodi Galeski. red.: Metodi Galeski. trad. Dimĉe Aĝimitreski, Ivo Boroveĉki, Dalibor Brozoviĉ, Naum Celakoski, Metodi Galeski, [k.a.]]. Prilep : [La Progreso], 1981. 154 p. : ilustr. / dokumento eo

[antologioj]
Makking, G.F. Esperanto leren lezen : opgedragen aan de nederlandse intellectuelen
Purmerend : Muusses, [1948]. 37 p., [9] folioj / dokumento eo-nl

legolibroj Esperantaj-nederlandlingvaj : 1948
Makking, G.F. Resumoj kaj klarigoj de tabeloj kaj figuroj el la jaarboek 1963 : komunikoj 212-219
Wageningen, 1964. 17 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj-nederlandlingvaj : 1948
Malaĥ, L[ejb] Misisipi : teatraĵo en tri aktoj Jurysta, I. trad. Paris : Juda Esperantista grupo, 1939. 62 p. : ilustr. / dokumento eo


MALAKORDOJ INTER KAMARADO TOGLIATTI KAJ La malakordoj inter kamarado togliatti kaj ni
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 44 p.

[eld.de Peking]
MALANTAŬ LA FRONTO Malantaŭ la fronto : albumo.
Tokio : [s.n.], 1938. [28] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Japanio : milito : Ĉinio : propagando : 1938
Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] La militofero
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Sep rakontoj]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] La teda kunvojaĝanto
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1912]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] Dum atendo de l' pramo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] Sep rakontoj
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1906. 73 p. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia
originalaj rakontoj
Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] La pignesto
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Sep rakontoj]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] Ankoraŭ unu malagrablaĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Sep rakontoj]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] Rememoro
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Sep rakontoj]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] En la arbaro
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Sep rakontoj]

Malfeliĉulo, Ivan [=Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ] Ciganino
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Sep rakontoj]

MALGRANDA HELPANTO La malgranda helpanto : por Esperanto-instruistoj kaj -lernantoj
Wien : Verda Revuo, 1936. 47 p. / dokumento eo Verda Biblioteko ; 1

MALGRANDA KATEKISMO DE DOKTORO MARTIN La malgranda katekismo de Doktoro Martin Luther Hoppe, Richard trad. Delmenhorst : Oekumenische Liga, 1961. 40 p. / dokumento eo


Maliřová, Helena La ora puto Echtner, Vuk trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el ^Ce^hoslovaka antologio]

Mallia, Carmel Kontrastoj [enkonduko de Marjorie Boulton]. Zabbar : Mallia, 1980. 47 p. / dokumento eo ISBN 0-902756-12-5
originalaj poemoj
Mallia, Carmel Kapricaj raketoj : poemaro
Zabbar : Mallia, 1981. [48] p. / dokumento eo


Mallia, Karmenu* [=*Carmel] L-ewwel kors Fl-Esperanto
[La Valetta] : Malta Esperanto-Societo, 1976. 43 p. / dokumento mt-eo

lernolibroj Esperantaj-maltaj : 1976
MALLONGAJ PROZAĴOJ DE DIVERSAJ AŬTOROJ Mallongaj prozaĵoj de diversaj autoroj : skribitaj en Esperanta stenografio Pierre Flageul [ed.]. Issy-les Moulineaux : Esperanta Stenografio, 1930. 16 p. / dokumento eo

stenografio Esperanta
Malmgren, Ernfrid La Esperanto-klubo : kial fondi ĝin, kiel fondi ĝin, kiaj estu la programoj
Stockholm : Eldona Societo Esper. ; Förlagsföreningen Esper., [1933]. 48 p. / dokumento eo Serien Svenska Esperantoförbundets Handböcker ; 2
Esperanto : kluboj
Malmgren, Ernfrid Allas andra spraak Esperanto : kurso for radio och studigrupoj
Malmö : Förlagsföreningen Esperanto, 1957. 126 p. : multaj ilustr. / dokumento sv-eo

lernolibroj Esperantaj-svedaj : 1957
Malmgren, Margareta Preĝo, S.O.S. kaj sekureco
Östansjö : Esperanta Misio, [1963]. 19 p. / dokumento eo Evangelia Serio ; 10
Esperanto-Missionen ; 10


MALNOVAJ PAĜOJ EL LINGVO INTERNACIA Malnovaj paĝoj el Lingvo Internacia 1896 [antaŭparolo de Théphile Cart]. Paris : Presa Esperantista Societo, 1908. * / dokumento eo


MALOFTA PLENLUNA LETERO N° 3 Malofta plenluna letero n° 3
[s.l.] : Budhana Ligo, [s.j.]. *


MALY SLOWNIK POLSKO-ESPERANCKI I Maly slownik polsko-Esperancki i Esperancko-polski terminologii kolejowej : = Malgranda pola-Esperanta kaj Esperanta-pola fervojista vortaro
Bydgoszcz : Polski Zwiazek Esperantystów Kolo…, 1978. 12 p. : mapskizo / dokumento pl-eo

vortaroj
Manceau, Jacques Manlibro pri transporto de fluidaĵoj : (likvaĵoj kaj gasoj)
Rotterdam : UEA, 1973. ( 2. eld.) 251 p. / dokumento eo


Manders, W[ilhelmus Johannes Arnoldus] Interlingvistiko kaj Esperantologio
Saarbrücken : Arthur E.Iltris, 1980. ( represo de la eldono el 1950) 76 p. / dokumento eo

interlingvistiko : enkonduko ; esperantologio : enkonduko
Manders, W[ilhelmus Johannes Arnoldus] Interlingvistiko kaj Esperantologio
Purmerend : Musses, 1950.* 77 p. : bibliogr. p. 77 / dokumento eo

interlingvistiko : enkonduko ; esperantologio : enkonduko
Manders, W[ilhelmus] J[ohannes] A[rnoldus] Esperanto en onderwijs door Dr. W.J.A. Manders, leraar in de klassieke talen aan het St. Thomascollege te Venlo. Amsterdam : Centraal Comité van de Esperanto-Beweging in Nederl. [1960]. faltfolio / dokumento nl


Manders, W[ilhelmus] J[ohannes] A[rnoldus] Vijf kunsttalen : vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial
Purmerend : Muusses, [1947]. 386 p. : bibliogr. p. [381] - 386 / dokumento nl


Mangada Rosenörn, Julio Santander : teritorio - historio - kutimoj - monumentoj - k. c. trad. kaj verkita de Julio Mangada Rosenörn. Madrid : Hispana Esperanto-Asocio, 1933. 128 p. : multaj ilustr., muziknotoj / dokumento eo

Santander : gvidiloj
Mangada Rosenörn, Julio Ferdinando VI. kaj Farinelli : historia novelo proze kaj verse originale verkita de Julio Mangada Rosenörn. Madrid : Hispana Esperanto-
Biblioteko, [proks. 1926].*
32 p. / dokumento eo Hispana Esperanto-biblioteko

Mangold, Max Sprachwissenschaftlich űberlegungen zur frage des leichter erlernbarheit des Esper. El: Gymnasium Saar 1/1976. Saarbrücken : Saarländischer Esperanto-Bund, 1976. 11 p. / dokumento de

propedeutiko : lingvolernado : Esperanto
MANIFESTO DE LA SENNACIISTOJ Manifesto de la sennaciistoj [Lanti, Eugčne]. Nov-Jorko : Sennaciista Frakcio, 1931. 31 p. / dokumento eo [14cm]


MANIFESTO POR PLUVIVO DE L' HOMO Manifesto por pluvivo de l' homo
Paris : [s.n.], 1972. * La Juna Penso 82 a

MANLIBRO POR ESPERANTO-AKTIVULOJ Manlibro por Esperanto-aktivuloj G Agado ; Y Servoj de FEL ; Z Aldonaĵoj Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, [s.j.]. 158 folioj / dokumento eo-nl

Esperanto movado ; flandrio ; belgio ; FEL
MANLIBRO POR ESPERANTO-AKTIVULOJ Manlibro por Esperanto-aktivuloj D Juroj aspektoj de la Esperanto-movado ; E Varb-psikologiaj aspektoj Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, [s.j.]. 128 folioj / dokumento eo-nl

Esperanto movado ; flandrio ; belgio ; FEL
MANLIBRO POR ESPERANTO-AKTIVULOJ Manlibro por Esperanto-aktivuloj A Enkonduko ; B la Esperanto movado ; C La Esperanta libromerkato Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, [s.j.]. 91 folioj / dokumento eo-nl

Esperanto movado ; flandrio ; belgio ; FEL
MANLIBRO POR TURISME BULGARIO Manlibro por turisma Bulgario
Sofija : Centro por Turismaj Eldonoj,
1985.
14 p. / dokumento eo

Bulgario : turismaj informiloj
Mann, Thomas Tonio kröger Ujeki, Sigu trad.el germana Tokio : Zamenhof Klubo, 1977. 93 p. / dokumento eo


Manov, Emil La migdalarba branĉeto [Keremidĉiev-Esperov, Ivan trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.208 - 220 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

MANRESA Manresa
[Manresa] : Lingua Club, [1952]. 40 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Manresa : gvidiloj
Manto, Bela [=Mirski, Boris] La dorna karesilo
Warszawa : [s.n.], 1917. 31 p. / dokumento eo


MANUEL DE CONVERSATION Ŕ L' Manuel de conversation ŕ l' usage des touristes : en français,
néerlandais, allemand, anglais, italien, espagnol, danois et
Esperanto.

Bruxelles : Alliance Internationale de Tourisme, [s.j.]. 116 p. / dokumento fr-nl-de- en-it-es-da-eo

frazaroj plurlingvaj : turismo
MANUEL DU REPERTOIRE BIBLIOGRAFIQUE Manuel du répertoire bibliographique universel : extraits limités aux parties plus spécialement applicables a la bibliographie de la langue auxiliaire internationale Esperanto Institut International de Bibliographie. Bruxelles [k.a.] : Institut International de Bibliographie, 1908. 63 p. / dokumento fr Institut International de Bibliographie: Publication ; 91
[dokumentaroj]
MANUELA PRATICE DELLA LINGVA ESPERANTO Manuela pratice della Lingva Esperanto 15a aldono Rimini : UECI Katolici Italiani, 1977. *


Manzoni, A[lessandro] La gefianĉoj <romanparto>
[s.l.] : Paolet, 1916. 40 p. / dokumento eo


MAPO DE ĈINA POPOLA RESPUBLIKO Mapo de Ĉina popola respubliko
Peking : [s.n., s.j.]. *


Mar, Cicio Onklo drinkema
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio Sur herbejo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio Je la jarfino
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio Julia nokto
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio Fantomo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio Kiel triumfo Van reiris al armeo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio Rakonto pri edziĝo
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Forgesitaj homoj]

Mar, Cicio [=Yeh, Chün-chien] Nova tasko : noveloj
Hong Kong : Orienta Kuriero, 1939. 80 p. / dokumento eo


Marček, Stano Krucenigmoj kaj humuro : en Esperanto (volumo 2) [instrua amuzo] Marček, Stano ; Markovič, Stano. Martin : Junulara Esperanto-Klubo, 1979. 56 p. / dokumento eo


Marček, Stano Krucenigmoj kaj humuro : en Esperanto (volumo 1) Marček, Stano ; Markovič, Stano. Martin : Junulara Esperanto-Klubo, 1977. 53 p. / dokumento eo


Marcele, Ed Repusemo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el lingvo Internacia 1910]

March, A[usias] Tri rakontoj
Budapest : Kókai, 1910. 31 p. / dokumento eo Biblioteko de "La verda standardo" ; 2 Hungara serio ; 1

March, Betty Voĉoj de paco : voĉo de virinoj [red.: Betty Marsh. trad.: Ken Price ; Kajmo Brento ; Rüdiger Eichholz]. Toronto : Voĉoj de Virinoj, 1961. 40 p. : ilustr. / dokumento eo

mistikismo
Marchlewski, J.B. Ekonomio socia : kio ĝi estas kaj kion ĝi instruas Pfeffer, Emilo trad.el pola Kraków : Esperanta Eldona
Societo, 1912.
67 p. / dokumento eo

ekonomio socia
Marczali, Henriko La tragedio de Hungario : la plej granda maljusteco de l' mondhistorio.
[s.l. : s.n., proks. 1920]. * [4] p. : mapskizoj* / folio eo


Margitay, Desidero Bonan nokton kara Maragareto [el Desidero Margitay]. [trad.Lengyel, Paul de-]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[135] - 146 / dokumentoparto eo [el Esperantaj proza^joj : fabeloj, noveloj kaj skizoj]

Maria Magdalena La evangelio laŭ Maria Magdalena prezento far Gerrit Berveling. Vlaardingen : VoKo, 1985. 12 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 8
apokrifoj
Mariana, Michele Esperanta vortaro per temo tabeloj
[s.l. : s.n., 1980]. 142 p. / dokumento**


Mariana, Michele Esperanta vortaro per temo tabeloj
[s.l. : s.n., 1982]. 142 p. / dokumento**


Mariano, Michele Esperanto-vortaro per temo-tabelo
Ascoli Piceno : Gabrielli, 1982. 142 p. / dokumento eo Plejado : Scienca Eldon-Serio ; 1
vortaroj laŭtemaj Esperantaj
Mariano, Michele Sisteme ordigita vortaro
Ascoli Piceno : Gabrielli, 1986. 526 p. / dokumento eo Plejado : Scienca Eldon-Serio ; 3
vortaroj laŭtemaj Esperantaj
Marich, A[goston H. de-] Skizoj el mia propagandista vivo
Budapesto : La verda standardo, 1911. 37 p. / dokumento eo Biblioteko de "La Verda Standardo" ; 9

Marich, A[goston H. de-] La granda monato de Esperanto
Budapesto : [s.n.], 1910. 31 p. / dokumento eo


Marin, Gaspard G. Marin vizitas sian hejmon - la mondon
Zagreb : Intern.Kultura servo, 1979. 80 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Marin, Gaspard G. Marin vizitas sian hejmon - la mondon
Zagreb : Intern.Kultura servo, 1974. 80 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Internacia Kultura Servo ; 6

Marinov, Hr[isto] Estonta ekologio Bulgara Esperantista asocio, ekologia sekcio. Sofija : Bulgara Esperantista -Asocio, 1986. 258 p. / dokumento eo


Marinov, Hristo La evoluo de la trafiko kaj ĝia polucio Ĥristo Marinov ; Anna Székely ; Petar Todorov ; Borisova, Vanja [red.] ; Lajós Kökény [antaŭp.]. Sofija : Fervojista kaj Ekologia Sekcioj de BEA, 1984. 185 p. : ilustr., mapoj / dokumento eo

Bulgario : trafiko : polucio
Marinov, Ĥristo <red.> Ekofuturo : nuntempo ekologio kaj teoriaj problemoj kunmetis: Ĥristo Marinov. red. kaj korektis: Petâr
Todorov. teknika red.: Vanja Borisova.
Sofija : Bulgara Esperantista
Asocio, 1984.
418 p. : ilustr, grafikaĵoj, literaturindikoj / dokumento eo

ekologio : kontribuaĵoj
Marinov, N. Libro de l' gajulo : humoraĵoj, anekdotoj kaj gajaj rakontoj
Sevlievo : [s.n.], 1929. 64 p. / dokumento eo


Maris, Jacob En senvoja sovaĝejo = gedichten. Jong, Rejna de- trad.el nederlanda Glasgow : eld. Kardo, 1979. 24 p. / dokumento eo

poemoj nederlandlingvaj : tradukoj Esperantaj
Marissiaux, Leon Cours commercial d' Esperanto
Paris : Hachette, 1904. 143 p. / dokumento eo-fr Kolekto Esperanta : aprobita de Do Zamenhof
lernolibro
Marissiaux, Leon Cours commercial d' Esperanto (1904)-Corrigé des exercices du cours…(1905)
Paris : Hachette, [s.j.]. 143 p. : 63 p. / dokumento eo-fr Kolekto Esperanta : aprobita de Do Zamenhof
lernolibro
Marissiaux, Leon Cours commercial d' Esperanto
Paris : Hachette, 1908. ( 3. éd.) 143 p. / dokumento eo-fr Kolekto Esperanta : aprobita de Do Zamenhof
lernolibro
Marissiaux, Léon Corrigé des exercices du "Cours commercial d' Esperanto"
Paris : Hachette, 1905. 63 p. / dokumento fr-eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof

Markarian, R[aif] H[ubert] M[arker] Ni parolu Esperanton : a first book of oral Esperanto ill. by Sidney Moore. London : University Tutorial Press, [1971]. 41 p. ilustr. / dokumento eo-en ISBN 0-7231-0215-5
lernolibroj Esperantaj-anglaj por infanaj : 1971
Markarian, R[aif] H[ubert] M[arker] Secondary school Esperanto : a first book of oral Esperanto 1. R.H.M. Markarian & J.H. Sullivan. London : University Tutorial Press Ltd, 1968. 143 p. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj por infanaj: 1968
Markarian, R[aif] H[ubert] M[arker] Secondary school Esperanto : a first book of oral Esperanto 2. R.H.M. Markarian & J.H. Sullivan. London : University Tutorial Press Ltd, 1971. 181 p. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj por infanaj: 1971
Markarian, Raif [Hubert Marker] De opvoedkundige waarde van onderwijs in Esperanto op de scholen
[Amsterdam]: Stichting Esperanto bij het Onderwijs, [1968]. 17 folioj / dokumento nl


Markarian, Raif [Hubert Marker] The educational value of Esperanto teaching in the schools
Rotterdam : Universal Esperanto Association, 1964.* ( 2. eld.) 11 p. / dokumento en U.E.A, Centro de Esploro kaj Dokumentado: B : I ; 2

Markau, E. Kleiner Esperanto-Lehrer für das Gastwirtsgewerbe : zum Selbstunterricht
Berlin : Ellersiek, [1927]. 36 p. / dokumento eo-de


Marko <evangelisto> La Evangelio : laŭ Sankta Marko = Katŕ Márkon. London : British and Foreign Bible Society, 1927. 59 p. / dokumento eo

originala literaturo : antologioj ; originala literaturo : tradukoj hungaraj
MARKOLA KONGRESO FOLKESTONE 1980 Markola kongreso Folkestone 1980
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Markos La reĝeto := Le petit roi Sinjoro Louste "Markos". Chennevričres s/ Marne : Marc Louste, [s.j.] 61 ; 53 p. / dokumento eo-fr


Markov, Jordan <kunmetis> Flugas kanto tra la mondo : kantaro kunmetis: Jordan Markov ; Dimitr Terziev ;
Stefan Kiraĝiev ; Nikola Nikolov.
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio ; Nauka i Izkustvo, 1968. 70 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

kantoj bulgarlingvaj : tradukoj Esperantaj
Marks, Karl [=Marx, Karl] La Komunista manifesto Karlo Marks kaj Frederiko Engels. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, [1936]. ( 3. eld.) 56 p. : ilustr. / dokumento eo

komunismo
Marks, Karl [=Marx, Karl] Mia kredo kun pritrakto de Frederik Engels. [Frank Maitland red. la tekston. Ockey, Edward trad.]. Hastings : Esperanto Ed., 1980. 16 p. / dokumento eo


Marlborough, E. Travellers Esperanto Manuel of Conversation English - Esperanto London : [s.n.], 1910. 79 p. / dokumento eo


Maro Diversaj noveloj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Maro, K. Pri Danzig
Danzig : [s.n.], [1932]. 24 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

Gdánsk : gvidiloj
Marshall, S.R. Picture lessons in Esperanto : scenes from every-day life : the "Up-to-date" method of language teaching by S. R. Marshall and W. W. Mann. London : British Esperanto Association, [proks. 1920]. 12 p. / dokumento eo Travel Series

Martin, H. Libera Urbo Danzig : ŝtatjura pozicio kaj ekonomia signifo de l' Libera Urbo Danzig
Danzig : Verlags-Gesellschaft, 1927. 31 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Gdánsk : gvidiloj
Martinov, Ivan Botelo el Erevan [Sarafov, Ivan trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.189 - 195 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Martinson, Harry Aniaro Auld, William ; Nilsson, Bertil trad. Malmö : eld.Societo Esperanto, 1979. 174 p. / dokumento eo Oriento - Okcidento ISBN 91-85288-02-0
epopeoj svedlingvaj : tradukoj Esperantaj
Martinson, Moa Vespera ruĝo anoncas ventegon
[s.l. : s.n., s.j.]. p.179 - 206 / dokumentoparto eo [el Sveda novelaro]

Martinus La ideala nutraĵo = Den ideelle foede. [Graversen, C. trad.el dana]. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, 1956. 96 p. : grafikaĵo / dokumento eo

Martinus-doktrino : nutrado
Martinus La homaro kaj la mondbildo = Menneskeheden og Verdensbilledet. [Graversen, C. trad.el dana]. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, 1953. 123 p. : ilustr. / dokumento eo

Martinus
Martinus Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio = Omkring min missions födsel. Graversen, C. trad.el dana. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, 1956. 56 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino : revelaciaĵoj
Martinus Martinus kosmologio : mallonga superrigardo
Köbenhavn : [s.n.], [s.j.]. *


Martinus Pasko : la mondsavanto kaj la homaro = Paske : verdensgenlöseren og menneskeheden. Graversen, C. trad.el dana. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, 1954. 80 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino : mondsavanto
Martinus Internacia mondregno kreiĝanta = Et internationalt verdensrige under skabelse. [Zacho, Peter trad.el dana]. Köbenhavn : Martinus Instituto, 1962. 88 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino
Martinus Kio estas la vero = Hvad er sandhed. Graversen, C. trad.el dana. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, [1955]. 94 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino
Martinus Pasko : la mondsavanto kaj la homaro = Paske : verdensgenlöseren og menneskeheden. tradukita de Thora Hammarlund. Köbenhavn : Livets Bogs Bureau, 1943. 74 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino : mondsavanto
Martinus Inter du mondepokoj = Mellem to verdensepoker. Schleicher, Ib. trad.el dana. Köbenhavn : Martinus Instituto, 1965. 95 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino
Martinus Folioj el la Bildolibro de Dio ; Pentekosta brilo super la vivo = Blade af Guds billedbog ; Pinseglans over livet. [Graversen, C. trad.el dana]. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, 1958. 89 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino
Martinus La sorto de la homaro = Menneskehedens skäbne. Schleicher, Ib. trad.el dana. Köbenhavn : Martinus Instituto, 1964. 101 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino : homaro : sorto
Martinus Logiko = Logik. Schleicher, Ib. trad.el dana. Köbenhavn : Martinus Instituto, 1962. 196 p. / dokumento eo

Martinus
Martinus Pasko : la mondsavanto kaj la homaro = Paske : verdensgenlöseren og menneskeheden. Graversen, C. trad.el dana. Köbenhavn : Spirit-Scienca Instituto de Martinus, 1954. 80 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino : mondsavanto
Martinus La idolo plej longe vivanta = Den laengst levende afgud. Graversen, C. trad.el dana. Köbenhavn : Spiritscienca Instituto de Martinus, 1961. 95 p. / dokumento eo

Martinus-doktrino
Marx, Karl Manifesto de la Komunista Partio Karl Marx, Friedrich Engels. esperanta trad. kaj postparolo de Detlev Blanke. Moskva : Eld. "Progreso", 1990. 82 p. / dokumento eo

komunista manifesto
Marz, Herbert Bibliografio de Esperanto : [1985-1986-1987-1988-1989]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

bibliografio
März, Herbert Esperanto in der Praxis red. Mitarb. Helmut Illetschko. Wien : Österreichische Esperanto-Bewegung, 1977. 51 p. / dokumento de-eo AEM-Serio ; 1

März, Herbert Biblioteka manlibro
Aarhus [k.a.] : Europa
Esperanto-eld., 1979.
49 p. / dokumento eo AEM-Serio ; 3-4
esperantistoj : pseudonimoj
Maschler, H. <kolekt.> La necenzurita humoro : originale kolektita de H. Maschler. karikaturoj de H. Lerner. Tel Aviv : [s.n.], 1968. 89 p. : ilustr. / dokumento eo


Masson, Henri Talakismo kaj emancipiĝo***
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1976. 35 p. / dokumento eo


Masson, Henri Linguistique et non violence
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. 11 p. / dokumento eo


Masson, Henri Esperanto or English : ou l' Anglais
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1980. 83 p. / dokumento eo-fr


Masson, Henri Esperanto or English
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1976. 22 p. / dokumento eo


Masson, Henri Kio estas S.A.T.?
Laroque Timbaut : Cercle Espér. de l' Agenais "Laute!", 1985. 21 p. / dokumento eo La Juna Penso
SAT
Masson, Henri Du reve a la réalité l' Esperanto
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1977. ( 3. eld.) 73 p. / dokumento fr


Mateffy Ĉiutagaj esprimoj
Budapest : [s.n., s.j.]. 112 p. / dokumento eo


Mateffy Esperanto Tardalgasi Zsebkönyv
Budapest : [s.n., s.j.]. 112 p. / dokumento hu**


MATEMATIKO, INSTRUADO DE MATEMATIKO KAJ Matematiko, instruado de matematiko kaj komputotekniko : prelegoj de Interkomputo, Budapest 1982 [red.: Ilona Koutny]. [Budapest] : Neumann János, 1982. 172 p. : tabeloj, grafikaĵoj / dokumento eo Interkomputo '82 ISBN 963-8431-25-3
komputilo : konferencoj : Budapest : 1982
Mateo <evangelisto> La evangelio de Sankta Mateo laŭ D-ro Martin Luther = Katŕ Matthaion. kun antaŭparolo de Alfred Jeremias. Trad. Mielck, W.B. ; Stephan, Fr. Leipzig : Hinrich, 1906. VIII, 66 p. / dokumento eo

evangelioj : tradukoj Esperantaj
Materne, Sigrid W. Enkoduko en la Kibernetikan Pedagogion kaj ties Internacian Faklingvon : = Introduçăo á Pedagogia Cibernética e sua Terminologia Internacional 15 lecionoj en la portugala kaj la internacia lingvo. Sigrid W. Materne ; Sigrid W. Becker-Frank [k.a.].
* Arbeitspapier ; 52

Mathys, Eugen Manuel complet de langue International Esperanto
[s.l.] : Paturage A.Dumont, 1906. 44 p. / dokumento**


Mathyssens Ŝuo flik
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Matkowski, Eugeniusz Poemoj
Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1960. 107 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Mattelaer, Bernard Pierre Mattelaer : Pioniro de Esperanto 1903/1941 Kortrijk : Bernard Mattelaer, 1984. 14 p. / dokumento eo


Mattelaer, Bernard Apotheker Oscar van Schoor en het Esperanto en Apoteker Oscar Van Schoor (1873-1936) : bij de honderste verjaardag van zijn geboorte [sl : s.n., 1973]. p.429 - 441 : ilustr. / dokumentoparto nl

Oscar Van Schoor ; biografioj
Mattelaer, Eugeen Nooit de moed opgeven
[s.l. : s.n., s.j.]. 104 p. / dokumento nl


Matthey, Maja La venĝonto Ramo, E. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[61] - 79 / dokumentoparto eo [el Svislando : kvin rakontoj : el verkoj de svisaj autoroj]
rakontoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Matton, E. Cours complet d' Espéranto : rédigé en conformité absolue avec les rčgles établies par le docteur Zamenhof, créateur de la langue
Paris [k.a.] : [s.n., 1908]. 144 p. / dokumento fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj : 1908
Mattos, Geraldo Ivan la sesa : kvinakta historia teatraĵo
Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1953. 144 p. / dokumento eo

originalaj teatraĵoj ; Ivan VI. Antonoviĉ (rusa caro)
Mattos, Geraldo Miniaturoj : speciala omaĝo al Zamenhof - 1859-1915 [prologo Marjorie Boulton]. Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1959. 77 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Mattos, Geraldo Arĉoj : sonetaro [antaŭparolo de Gaston Waringhien]. La Laguna : J.Regulo, 1967. 141 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 35
originalaj sonetoj
Mattos, Geraldo Ritmoj de vivo
Rio de Janeiro : Kultura kooperativo de Esperantistoj, 1968. 196 p. : ilustr. / dokumento eo Libro-Klubo ; 1
originalaj poemoj
Mattos, Geraldo La nigra spartako
Curitiba : Esperantista Libro-
Instituto, 1955.
75 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; negrosklavo : ribelo : Brazilo
Mattos, Geraldo La libro de Adoro sub la gvidado de William Auld Chapecó : Fonto, 1985. 80 p. / dokumento eo Fonto-serio ; 7

Matuba, K. <kompil.> Sesdek tradiciaj popolkantoj de Japanujo trad. kaj kompil. K. Matuba. Kozoĵi : Amo-Akademio, 1967.* 136 p. : multaj
muziknotoj / dokumento eo


popolkantoj japanlingvaj : tradukoj
Matumoto, Sigeo Historio de Esperanto movado en Oosaka : volumo 2
Kasiwara : Esper.Documento Centro, 1977. 104 p. / dokumento eo


Matumoto, Sigeo Historio de Esperanto movado en Oosaka : volumo 1
Kasiwara : Esper.Documento Centro, 1976. 65 p. / dokumento eo


Matumoto, Sigeo Historio de Esperanto movado en Oosaka : volumo 3
Kasiwara : Esper.Documento Centro, 1979. 122 p. / dokumento eo


Mau Zedong Problemoj de milito kaj strategioj
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 30 p. / dokumento eo

Ĉinio : komunismo
Mau Zedong Vortoj de prezidanto Mau Zedong : [Ruĝa libreto]*
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. (2. eld.) III, 343 p. / dokumento eo


Mau Zedong Paroladoj ĉe la literatura kaj arta kunsido en Jan-an
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1962. 47 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri dek gravaj interrilatoj : 25 aprilo 1956
Beijing : Fremdlingva eld., 1977.* 29 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri nova Demokratio
Beijing : Fremdlingva eld., 1969.* 85 p. / dokumento eo


Mau Zedong La direkto de junua movado
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 16 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da diversaj libretoj : volumo O
Beijing : Fremdlingva eld., ****. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da diversaj libretoj : volumo K
Beijing : Fremdlingva eld., ****. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Paroladoj ĉe la literatura kaj arta kunsido en Jan-an
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 55 p. / dokumento eo


Mau Zedong Popoloj de la tuta mondo, unuiĝu kaj venku la Usonajn agresantojn kaj ĉiujn iliajn lakeojn! : (Deklaro je la 20-a de majo 1970)
Beijing : Fremdlingva eld., 1970. 6 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
Mau Zedong Kial ruĝa politika potenco en Ĉinio povas ekzisti ?
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 18 p. / dokumento eo


Mau Zedong Ni devas ellerni ekonomian laboron
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 11 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri la Ĉongking-a intertraktado
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 30 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri praktiko : pri la rilato inter konado kaj praktiko - rilato inter scio kaj agado
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1961. 22 p. / dokumento eo

tekstoj ĉinlingvaj: tekstoj ĉinlingvaj : tradukoj Esperantaj ; Ĉinio: kono: praktikado
Mau Zedong Pri la problemo de agrikultura kooperigo
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 46 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri taktiko kontraŭ la japana imperiismo
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 49 p. / dokumento eo


Mau Zedong Inaŭguraj vortoj por "La komunisto"*
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 21 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kvin dokumentoj de prezidanto Mau Zedong pri literaturo kaj arto
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 10 p. / dokumento eo


Mau Zedong Raporto al la Dua plena Sesio de la Sepa Centra Komitato de la Komunista Partio de Ĉinio
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1967. 32 p. / dokumento eo


Mau Zedong Servu al la popolo ; Memore al Norman Bethune ; Montotranslokigo fare de malsaĝa avo
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Interparolo kun usona ĵurnalistino Anna Louise Strong
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1961. 9 p. : ilustr. / dokumento eo

Ĉinio : politiko : 1946
Mau Zedong Kvin filozofiaj verkoj de prezidanto Mau
Beijing : Fremdlingva eld.,1976.* 287 p. : ilustr. / dokumento eo


Mau Zedong Pri Kontraŭdiro
Beijing : Popola eldonejo, 1952. 59 p. / dokumento eo


Mau Zedong Organiziĝu!
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 15 p. / dokumento eo


Mau Zedong Nov-demokratia konstitucia reĝimo
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. * / dokumento eo


Mau Zedong La taskoj de la Komunista Partio de Ĉinio en la periodo de rezistado kontraŭ Japanio
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 47 p. / dokumento eo


Mau Zedong Strategiaj problemoj en la Ĉina revolucia milito
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 137 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da diversaj libretoj : volumo K
Beijing : Fremdlingva eld., ****. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Elektitaj verkoj de Mau Zedong : volumo II
Beijing : Fremdlingva eld., 1973. 456 p. / dokumento eo

Ĉinio : tekstoj ; komunismo
Mau Zedong La problemo de sendependeco kaj memstareco en la Unuecfronto
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 6 p. / dokumento eo


Mau Zedong Komentarioj pri la Blanka Libro
Beijing : Ĉina Esperanto- Ligo, [s.j.]. 56 p. / dokumento eo


Mau Zedong Analizo de la klasoj en la Ĉina socio
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 17 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da diversaj libretoj : volumo P
Beijing : Fremdlingva eld., ****. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Sola fajrero povas bruligi tutan stepon
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 23 p. / dokumento eo


Mau Zedong Unuiĝu la popoloj de la tuta mondo por frakasi la Usonajn agresantojn kaj Ĉiujn iliajn lakeojn
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 21 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kontraŭ Partia stereotipaĵo
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 28 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri praktiko : pri la rilato inter konado kaj praktiko - rilato inter scio kaj agado
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 26 p. / dokumento eo

tekstoj ĉinlingvaj : tradukoj Esperantaj ; Ĉinio: kono: praktikado
Mau Zedong Strategiaj problemoj en la kontraŭjapana gerila milito
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 63 p. / dokumento eo

Ĉinio : gerila milito
Mau Zedong Pri korekto de eraraj ideoj en la partio
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 20 p. / dokumento eo


Mau Zedong Elektitaj verkoj de Mau Zedong : volumo I
Beijing : Fremdlingva eld., 1972. 609 p. / dokumento eo

Ĉinio : tekstoj ; komunismo
Mau Zedong Daŭrigu la revolucion ĝis la fino
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 26 p. / dokumento eo


Mau Zedong Parolado en konferenco de kadroj en la Ŝanhi-Sujjuan-a liberigita regiono
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 25 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri longdaŭra milito
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 156 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da artikoloj : Parto 1a
Beijing : [s.n.], 1966. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong De kie venas la korektaj ideoj de la homo?
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 2 p. / dokumento eo


Mau Zedong Novaĵ-komunikoj de la sekretariejo de la prezidantaro de la Naua Tutlanda Kongreso de la Komunista Partio de Ĉinio
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 46 p. : ilustr. / dokumento eo


Mau Zedong Servu al la popolo
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 8 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri koalicia registraro
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 128 p. / dokumento eo


Mau Zedong Raporto al la Dua plena Sesio de la Sepa Centra Komitato de la Komunista Partio de Ĉinio
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1961. 28 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri nia politiko
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 15 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri popolo demokratio diktaturo
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 26 p. / dokumento eo

komunismo : Ĉinio
Mau Zedong Raporto al la Dua Plena Sesio de la Sepa Centra Komitato de la Komunista Partio de Ĉinio
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 59 p. / dokumento eo


Mau Zedong La situacio kaj taskoj en la kontraujapana rezistmilito post la falo de Ŝanhajo kaj Tajjuan
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 23 p. / dokumento eo

Ĉinio : Japanio
Mau Zedong Prezidanto Mau Zedong pri popola milito
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 41 p. : ilustr. / dokumento eo


Mau Zedong Kontraŭ liberalismo
Beijing : Fremdlingva eld., 1967.* 4 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da diversaj libretoj : volumo H
Beijing : Fremdlingva eld., ****. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri kelkaj gravaj problemoj en la nuntempa politiko de la partio
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 13 p. / dokumento eo


Mau Zedong Montotranslokigo fare de malsaĝa avo
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 5 p. / dokumento eo


Mau Zedong Nia studo kaj la aktuala situacio
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 23 p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri plifortigo de la sistemo de partia komitato
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 11 p. / dokumento eo


Mau Zedong Poemoj
Beijing : Fremdlingva eld., 1979. (1. eld.) 68 p. : ilustr. / dokumento eo


Mau Zedong Kontraŭ libroadorado : (majo 1930)
Beijing : Fremdlingva eld., 1967.* 15 p. / dokumento eo


Mau Zedong Parolado ĉe la asembleo de reprezentantoj de la Ŝenhi-Gansu-Ninghia-a limregiono
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 6 p. / dokumento eo


Mau Zedong Raporto pri esplorado de la kamparana movado en Hunan
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 67 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da artikoloj : Parto 3a
Beijing : [s.n.], 1969. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Kelkaj problemoj pri metodoj de gvidado
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 8 p. / dokumento eo


Mau Zedong La nuna situacio kaj niaj taskoj
Beijing : Ĉina Esperanto- Ligo, 1962. 41 p. / dokumento eo


Mau Zedong Parolado en la tutlanda konferenco de la Komunista Partio de Ĉinio pri propaganda laboro : (12 mar. 1957)
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 27 p. / dokumento eo


Mau Zedong Nunaj taktikaj problemoj en la kontraŭjapana unuecfronto
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 18 p. / dokumento eo


Mau Zedong Esti oponata de la malamikoj estas afero bona sed ne malbona : okaze de la tria datreveno de la fondiĝo de la kontraůjapana Milita kaj Politika Kolegio de la Ĉina Popolo (26 majo 1939)
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 3 p. / dokumento eo


Mau Zedong Kolekto da artikoloj : Parto 2a
Beijing : [s.n.], 1968. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Reformu nian studon
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 12 p. / dokumento eo


Mau Zedong Batalu por plue firmigi la proletaran diktaturon : por celebri la 20-an datrevenon de la fondiĝo de la Ĉina Popola Respub.
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 41 p. : ilustr. / dokumento eo


Mau Zedong Elektitaj verkoj de Mau Zedong : volumo IV
Beijing : Fremdlingva eld., 1976. 438 p. / dokumento eo

Ĉinio : tekstoj ; komunismo
Mau Zedong Paroladoj ĉe la literatura kaj arta kunsido en Jan-an
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. (2. pr.) 55 p. / dokumento eo


Mau Zedong La rolo de la Komunista Partio de Ĉinio en la nacia milito
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 31 p. / dokumento eo

Ĉinio : komunismo
Mau Zedong Ĝustigo de la Partia laborstilo
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 30 p. / dokumento eo


Mau Zedong Zorgu la vivon de la amasoj, priatentu metodojn de laboro
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 8 p. / dokumento eo


Mau Zedong Elektitaj verkoj de Mau Zedong : volumo III
Beijing : Fremdlingva eld., 1975. 280 p. / dokumento eo

Ĉinio : tekstoj ; komunismo
Mau Zedong Batalu por la mobilizado de ĉiuj fortoj por gajni venkon en la rezistmilito
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 12 p. / dokumento eo


Mau Zedong Antaŭparolo kaj postskribo al la "Kamparaj enketoj"
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. 8 p. / dokumento eo


Mau Zedong Elektitaj verkoj de Mau Zedong : volumo III
Beijing : Fremdlingva eld., 1975. 280 p. / dokumento eo

Ĉinio : tekstoj ; komunismo
Mau Zedong Kolekto da diversaj libretoj : volumo N
Beijing : Fremdlingva eld., ****. ** p. / dokumento eo


Mau Zedong Pri popol-demokrata diktaturo
Beijing : Ĉina Esperanto- Ligo, 1961. 24 p. / dokumento eo


Mau Zedong Vortoj de prezidanto Mau Zedong : [Ruĝa libreto]*
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. (2. eld.) III, 343 p. / dokumento eo


Maul, Stefan <ed.> Deklingva manlibro pri politiko : [Esperanto, angla, ĉina, franca, germana, hispana, japana, nederlanda, portugala, rusa] Stefan Maul (ed). Unu el la multaj bonaj ideoj de Monato -Internacia magazino sendependa. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1994. 459 p. / dokumento eo-en-zh-fr-de-es-ja-nl-pt-ru ISBN 90-71205-50-9
terminaroj Esperantoj-plurlingvaj : politiko
Maupassant, Guy de- La horlo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia]

Maupassant, Guy de- Normandaj rakontoj = Les contes Normands. kun speciala ilustr. de Robert A. Pinchon. trad.el franca Roland Dupuis. Stockholm : eld. Societo Esperanto,
[1953].
210 p. / dokumento eo

rakontoj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Maupassant, Guy de- Boule de suif = Boule de suif . prezento de Gaston Waringhien. trad.el franca Fernando de Diego Saarbrücken : Iltis, 1982. 59 p. / dokumento eo

noveloj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Maupassant, Guy de- Venĝo : korsika rakonto trad. Bourniche, J. & Velex, G. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1905]

Maŭra G.E. [=Waringhien, Gaston] Duonvoĉe : [libro originale verkita en Esperanto] [kun tri desegnoj de Raymond Moretti]. La laguna : Régulo, 1963. (2. eld.) 179 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 19
originalaj poemoj
Maurey, Max Rozalio : unuakta komedio
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Maurois, André Bareluloj kaj fadenuloj : (moderna fabelo por ge(mal)junuloj) = Patapoufs et filifers. ilustr.: Jan Ermers. trad.el franca Breno Fabo. [Scheveningen : Esperanto-Instituto "Merkurio", proks. 1933]. 104 p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Maurois, André Noveloj Bernard, Riger trad. Sampson, M. trad.el angla. Paris : Franca Esperantisto, 1984. *


Maxwell, Erica Anstataŭa edzino = A wife by proxy. Köln : Heroldo de Esperanto, 1930. 211 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Mažuranić, Ivan La morto de Smail-Aga Ĉengijiĉ : heroa eposo kroata trad. kun antaŭparolo kaj klarigoj de Mavro Špicer. trad.el kroata Madeo Špicer Slav. Brod : La Suda Stelo, 1933. 75 p. ilustr. / dokumento eo

romanoj kroatlingvaj : tradukoj Esperantaj
Mazzini, Guiseppe Devoj de la homo : Penso kaj agado Dio kaj Popolo Arabeno, Mikaela trad.el itala. Genova : Laborista Esperanto-Grupo, 1922. (1. eld.) 163 p. / dokumento eo


Mazzolini, A[lessandro] Ekzercilo por supera praktika kurso de Esperanto
S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1932 [!]. (2. eld.pliam -pleksigita)**(1923) XIII, 70 p. / dokumento eo

ekzercoj progresigaj: Esperanto
Mazzolini, A[lessandro] Helpilo : gvidlibreto aldonita al "Ekzercilo por supera praktika kurso de Esperanto" Revizita de Lippmann, Butin kaj Schmuckher. S.Vito al Tagliamento : Paolet, [1923]. 40 p. / dokumento eo


Mazzolini, A[lessandro] Ekzercilo por supera praktika kurso de Esperanto
S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1929. 27 p. / dokumento eo

ekzercoj progresigaj : Esperanto
MEDIA MALBONIĜO EN LA MONDO KAJ RIMEDOJ Media malboniĝo en la mondo kaj rimedoj de civitanoj : raporto de enketesploro
[Tokio] : Meguro Esperanto-Societo, [1975].* 35, 16 p. : ilustr. / dokumento eo-ja


MEDICINO DUM 1300JARA HISTORIO DE BULGARIO La medicino dum 1300jara historio de Bulgario
Ruse : [s.n.], 1981. *


MEDITERANPRESS Mediteranpress. La okaj mediteraneaj ludoj Split
Split : [s.n.], 1979. *


Mees, H.C. Struikelblokjes : een kleine verzameling moeilijkheden bij het vertalen in Esperanto
's-Gravenhage : N. V. Centrale
Esperanto-Boekhandel, 1934.*
70 p.* / dokumento nl-eo


Mees, H.C. La kaŭzo de senlaboreco
Genčve : Universala Esperantia Librejo, [1913]. 58 p. / dokumento eo


Meeusen, J. Documentor Filatelia. [s.l. : s.n.], 1946. *


Meeusen, J. <red> Dokumentar : Philatelistisch woordenboek : = Filatela vortaro redactie J. Meeusen ; G. Debo. teekeningen G. Dumont Antwerpen : Prophil, 1946. 301 p. / dokumento nl-fr-en-de-eo

voraroj Esperantaj-plurlingvaj
Meijnen W. Fervojoj en la Basaj Landoj faka prelego 32a IFEF kongreso Nederlando. Eindhoven : [s.n.], 1980. *


Mejer Bihman Klara Kontraŭ la regantaj perceptoj pri krimo kaj puno Nikun trad.el nederlanda. Amsterdam : [s.n., s.j.]. *


Melckebeke, Raymond van- Noktoj fantomoj en la kastelo de Rhode Saint Pierre
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lauroj 1908]

Melin, A. Koko kaj Ĉirip
[s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto eo

manuskripto
Melodia, Lydia Niaj fabeloj : serio de rakontajoj kaj fabeloj por ĉiuj aĝoj Nervi, Mauro trad. Pisa, Italujo : [s.n.], 1980. (represo) * / dokumento eo

fabeloj itallingvaj : tradukoj Esperantaj
MEM B.G.D.
[s.l. : s.n., s.j.]. * La Juna Penso ; 88b

MEMBROLISTO DE LA NEDERLANDA SOCIETO Membrolisto de la nederlanda societo Esperantista La estonto estas nia
Amsterdam : La Estonto Estas Nia, 1930 * / dokumento eo


MEMBROLISTO KANADA ESPERANTO ASOCIO Membrolisto Kanada Esperanto Asocio 1975
Ottawa : Kanada Esperanto-Asocio, [s.j.]. * / dokumento eo


MEMORAĴOJ PRI HO CHI MINH Memoraĵoj pri Ho Chi Minh trad.la geesperantistoj de Esperanto Klubo de Hanojo Hanoi : Fremlingva eld., 1962. 250 p. : ilustr., mapoj / dokumento eo

Ho Chi Minh : kontribuaĵoj
MEMORE AL DOKTORO POL DENOEL Memore al doktoro Pol Denoel de s-ino L. Vertongen, komletigita. [antaŭparolo de A. Coppé]. Wilrijk : eld. kaj Librejo Sonorilo, [1988]. 48 p. : multaj ilustr. / dokumento eo [8°] ISBN 90-71652-17-3
biografioj : Denoel, Paul ; Esperanto-movado : Belgio : kontribuaĵoj
MEMORLIBRO DE OOMOTO-INTERNACIA Memorlibro de Oomoto-Internacia Festivalo 1965
Kameoka : Oomoto Centro, 1965. 72 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Oomoto
MEMORLIBRO PRI JULES VERSTRAETEN Memorlibro pri Jules Verstraeten : tuta vivo je la servo de la Esperanto-movado (22/01/1915 - 17/9/2007)
Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, [s.j.]. 56 p. / dokumento eo


Menabene, A[lberrto] Corso di Esperanto : per gli studenti delle scuole medie e superiori A. Menabene; G. F. Barbalace. Pisa : Edistudio, 1979. 160 p. / dokumento it-eo ISBN 88-7036-006-7
lernolibroj Esperantaj-italaj : 1979
Mendes, Manuel La negro Saul Virgilio Campos Portala trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[95] - 110 / dokumentoparto eo [el Antologio de portugalaj rakontoj]

Menendez, Manuel La homo sur sia vojo
[s.l. : s.n., s.j.]. 16 p. / dokumento eo


Menga, Erwan ar Deskomp esperanteg : [geriadur Brezhonek-Esperantek I.]
[Rennes] : Hor Yezh, 1978 . ***p. / dokumentobr-eo

vortaroj Esperantaj-bretonaj : 1978
Menga, Erwan ar La ŝuisto de Gwidel : rakonto laŭ la bretonaj legendoj
Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1986. 92 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo

legendoj bretonlingvaj : reverkaĵoj Esperantaj
Menga, Erwan ar Deskomp esperanteg : [geriadur Brezhonek-Esperantek III.] [antaŭp. Per Denez] [Rennes] : Hor Yezh, 1978. 131-179 p. / dokumento[parto] br-eo

vortaroj Esperantaj-bretonaj : 1978
Menga, Erwan ar II geriadur Esperantek-brezhonek : [=vortaroj esperantaj-
bretonaj]

[Rennes] : Hor Yezh, 1978. * / dokumento br-eo

vortaroj Esperantaj-bretonaj : 1978
Ménil F. de- [=Menu de Ménil, Félicien] L' héritage Klodarec : comédie en un acte
Paris : Hachette, 1906. 32 p. / dokumento eo


Menu de Ménil, Félicien La espero : kanto kaj piano
London : [s.n., s.j.]. *

muziko
Merchant, John Joseph Rhodes : kaj la fruaj tagoj de Esperanto en Anglujo Briggs, Louise trad.el angla [Bradford] : Federacio Esperantista de Yorkshire, [1925]. 140 p. ilustr. / dokumento eo

Rhodes, Joseph ; Esperanto-movado : Britio
Merchant, John Kompatinda Klem
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1931. 90 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Merchant, John Tri angloj, alilande : romano originale verkita en Esperanto
London : Brita Esperantista Asocio, 1922. (2a eld.) 62 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Merchant, John Tri angloj, alilande : romano originale verkita en Esperanto
London : Brita Esperantista Asocio, 1931. (3. eld.) 62 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Merchant, John Tri angloj, alilande : romano originale verkita en Esperanto
Sheffield : Northend, 1912 95 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Merejkovsky, D. La scienco de l' amo Kalina, M. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Mérimée, P[rosper] Karmen = Carmen. Meyer, Sam trad.el franca. Paris : Hachette, 1911. 56 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo.
romanoj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Mérimée, Prosper Mateo Falcone : kaj aliaj rakontoj Borel, J. trad.el franca. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1926. 63 p. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 1
rakontoj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Mérimée, Prosper Colomba el la franca lingvo esperantigis J. Beau, iama lernanto de la supera instruista instituto, diplomita Licea instruisto. Rickmansworth : Esperanto Publishing Companio, [1938] VII, 192 p. / dokumento eo La "Epoko" Libro-Klubo ; 6
romanoj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Merina, Z.K.Roh Seminario Esperanto kaj Pop muziko
Trenĉin : [s.n.], 1976. 12 p. / dokumento eo


Merla, Eyles Li oferis sian vivon por ke ni vivu
Enfield : [s.n., s.j.]. *


Merriman, Brian La noktmeza kortumo = Cuirt an mhean-oiche. Goodheir, Albert trad.el irlanda. [Lelystad] : Vulpo-Libroj, 1980. 36 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-70074-07-9

Merwe, Hendrik W. van der- Mi afrikaniĝis Long, Kris trad.el angla. [Glasgow] : Kvakera Esperantista Societo, [1978]. 9 p. / dokumento eo Lampiro Serio ; 2

MESIO SUFERANTA La Mesio suferanta
[London : s.n., s.j.]. [4] p. / folio eo Esperanto Selections ; 1

Messel, Rudolphe Sudamerika kolonio por rifuĝantoj en Kolombio
Enfield : [s.n., s.j.]. *


Mészáros, B[éla] Enkonduko en la teorian biologion
Ličge : Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 38 folioj : bibliogr. folio 36 / dokumentoj eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1976 SUK-Kursotekstoj ; 24

Meszaros, Bela Oklingva nomaro de Eŭropaj birdoj
Debrecen : [s.n.], 1980. 140 p. / dokumento multl.


Mészáros, Béla Európai madárnevek nyolc nyelven : Oklingva nomaro de Eŭropaj birdoj
Debrecen : [s.n.], 1980. 140 p. / dokumento multlingvoj ISBN 963-571-096-8
terminaroj : Oklingva nomaro de Europaj birdoj
MÉTHODE GRADUÉE Méthode graduée ou l' Espéranto en vingt leçons sans *** ni dictionnaire
Lyon : Librairie Espérantiste, [s.j.]. 127 p. / dokumento eo

lernolibro
METODO 15 Metodo 15 : Esperanto por praktikado.
Paris : Union Française pour l' Espéranto, 1983. 29 p. : ilustr. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1983
Meye, Richard La longa vojo : originala romano
Köln : Heroldo de Esperanto, 1935. 138 p. / dokumento eo


Meyer Esperanto Fuhrer Einfuhrungs Lehrgang. [s.l. : s.n., s.j.]. 62 p. / dokumento


Meyer, Conrad Ferdinand Elektitaj poemoj Conrad Ferdinand Meyer. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2005. 181 p. / dokumento eo

germanlingvaj poemoj : tradukoj Esperantaj
Meyer, Conrad Ferdinand La lastaj tagoj de Hutten Conrad Ferdinand Meyer. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2005. 108 p. / dokumento eo

germanlingvaj poemoj : tradukoj Esperantaj
MEZE DE L' FLAMOJ Meze de l' flamoj
Hanoi : Fremdlingva eld., 1965. 213 p. / dokumento eo

rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj Esperantaj ; antologioj
Mezey, Istvan La nuna Ĉina afero
Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1938. 16 p. / dokumento eo

Japanio : Ĉinio : rilatoj
Michalski, Tadeusz J. Slownik esperancko-polski : = Esperanta-pola vortaro
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. XX, 265 p. / dokumento eo-pl

vortaroj Esperantaj-polaj : 1959
Mickiewicz, Adam Sinjoro Tadeo : [aŭ la lasta armita posedopreno en Litvo ; nobelara historio de la jaroj 1811 kaj 1812 en dekdu libroj verse] = Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Esperanta traduko de Antoni Grabowski. Warszawa : Pola Esperanto -Asocio, 1986. (3. eld.) XI, 333 p. / dokumento eo serio oriento-okcidento ; 22 ISBN 83-7013-023-2
epopeoj pollingvaj : tradukoj Esperantaj
Mickiewicz, Adam Sinjoro Tadeo : aŭ lasta armita posedopreno en Litvo [pola epopeo] = Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Esperanta traduko de Antoni Grabowski. Warszawa : Gebethner kaj Wolff ;
Esperantista Rondeto, 1918.
VII, 303 p. / dokumento eo

epopeoj pollingvaj : tradukoj Esperantaj
Mickiewicz, Adam Sinjoro Tadeo = Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. [ilustr.: Barelifo de David d'Angers, "Jankjel" de C. K. Norwid kaj la ceteraj de E. M. Andriolli. antaůparolo de Wanda Markowska]. Grabowski, Antoni trad.el pola. Warszawa: eld. "Polonia", 1955. (2. eld.) 333 p. : ilustr. / dokumento eo

epopeoj pollingvaj : tradukoj Esperantaj
Mickiewicz, Adam Improvizacio de Konrad : el dramo "Dziady" ("Festo de mortintoj") = Dziady. trad.el pola Dobrzanski, Iwo Roman . Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo", 1924. (2. eld.) 29 p. / dokumento eo

dramoj pollingvaj : tradukoj Esperantaj
Middelkoop, A[driana] J. Nederlands Esperanto nederlands
Utrecht [k.a.] : Het Spectrum, [1971]. 481 p. / dokumento nl-eo Prisma-Boeken ; 1497
vortaroj nederlandaj-Esperantaj : 1971
Middelkoop, A[driana] J. Nederlands Esperanto nederlands
Zutphen : Koninklijke Wöhrmann, 1987. (3. eld.) 425 p. / dokumento nl-eo ISBN 90-274-3471-9
vortaroj nederlandaj-Esperantaj
Midgley, Ralph Konversacia kurso / = Progressive fluency development in language learning. aranĝis por GEFA Heinz Dieter Hartig. reviziis Fritz Lautenbach. [Frankfurt/M] : GEFA, [1976]. 46 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1976
Mieremet, J.G. Ĉu mi dormas "libera" de sandetruaj terradioj ? [Giltay, Marie E. trad.el nederlanda]. [Voorburg : Giltay, proks. 1928]. 15 p. : grafikaĵoj / dokumento eo

terradioj
Migliaio, I. Italaj urboj : Montecastini, ĝiaj mineralakvoj kaj grotoj
San Vito de Tagliamento : A. Paolet, 1928. 34 p. / dokumento eo


Migliorini, B[runo] Esperanta legolibro B. kaj E. Migliorini. S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1927 ; [1925]. (2. Milo) 144 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1927
Migliorini, Bruno Lingvaj aspektoj de Esperanto : (1924-1963) : eseoj
Pisa : Edistudio, 1985. 93 p. : literaturindikoj / dokumento eo ISBN 88-7036-033-9*
originalaj eseoj ; Esperanto : Interlingua
Migliorini, Bruno & Elio Anekdotoj pri Dante antaŭparolo, elekto kaj trad. de Bruno kaj Elio Migliorini. S.Vito al Tagliamento : Paolet, [1956]. (2. eld.) 22 p. / dokumento eo


Migliorini, Elio Pionieri dell' Esperanto in Italia
Roma : [s.n.], 1982. 31 p. / dokumento it


Migliorini, Elio Esperanta legolibro Elio Migliorini. la kovrilon desegnis Éva Váli (Budapest). [Napoli] : Instituto de Esperanto, [s.j.]. (5. eld. plene reviziita kaj pligrandigita) 255 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : [s.j.]
Miguéis, José Rodrigues Kaŝita Kristofesto Silva, Alberto Pedro da- trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[45] - 61 / dokumentoparto eo [el Antologio de portugalaj rakontoj]

Mihajlenko, Olena Kievo : Ĉefurbo de Soveta Ukraino
[Kiev] : Ukraina Societo de Amikeco kaj Kultural rilatoj kun eksterlando, s.j.]. 25 folioj / dokumento eo

Kiev
Mihalkov, Georgi Beletraj eseoj Georgi Mihalkov ; Venelin Mitev [red.]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1987. (1. eld.) 115 p. / dokumento eo

originalaj eseoj ; originala literaturo
Miĥalski, Eugeno Prologo : jubilea kolekto de originalaj poemoj 1918-1928
Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1929. 62 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Miĥalski, Eugeno Kantoj de l' amo kaj sopiro : (poemoj de naiva juno) : kolekto da originalaj versoj
Warszawa : Ŝapiro, 1934. 48 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Mihaly, Gergely Mi vizitis mian farmon : antologio el la Esperanta literaturo
budapest : [s.n.], 1987. 306 p. / dokumento eo


Mijaku, Sihey Japana - Esperanto & Esperanto - Japana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

(vortaro)
Mikami, T[eruo] [=Nakamura, Tazuo] Kio estas tankao ? : (La 31-silaba utao) Repr. el "Oomoto" ; 1962, V/VI Kameoka : Oomoto, [proks. 1962]. 11 p. / dokumento eo


Mikami, T[eruo] [=Nakamura, Tazuo] Noo : (japana klasika dancdramo)
Kameoka : Oomoto, [1963]. 15 p. : ilustr. / dokumento eo

dancdramoj japanlingvaj : tradukoj
MIKROKOMPUTILOJ, PERIFEROJ KAJ APLIKOJ Mikrokomputiloj, periferoj kaj aplikoj : prelegoj de Interkomputo, Budapest 1982 [red.: Ilona Koutny]. [Budapest] : Neumann János, 1982. 164 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo Interkomputo '82 ISBN 963-8431-25-3
komputilo : konferencoj : Budapest : 1982
MIKSPOTO Mikspoto : la unuaj 5 numeroj de "Nova Libro"
Beograd : Serba Esper.Ligo, 1955. *


Mikulas, Helena & Jozef Taskfolioj por komencantoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 33 p. / dokumento eo


MIL KAJ UNU NOKTOJ Mil kaj unu noktoj : kelkaj rakontoj el la mondfama araba kolekto postrakontitaj en Esperanto. ilustr. de Ilse Hofmann. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 31 p. : ilustr. / dokumento eo Ilustrita Biblioteko ; 5
rakontoj arablingvaj : reverkaĵoj Esperantaj
Mildwurf, A[dolf] Leĝa terminaro
Rickmansworth : Internacia Esperanto-Ligo, 1946. 11 p. / dokumento eo


MILITIRADO NORDEN KAJ SUDEN Militirado norden kaj suden
Beijing : Fremdlingva eld., 1972. 170 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

[eld.de Peking]
MILITISTA VORTARETO Militista vortareto : Esperanta, franca, angla, germana, itala
Rickmansworth : Universala Esperanto Asocio, 1955. 53 p. / dokumento eo-fr-en-de-it

terminaroj : plurlingvaj : militista : 1955
MILITREZISTANTO La militrezistanto Speciala eldono Canterbury : [s.n., s.j.]. *


Millidge, Edward A. The Esperanto -English dictionary
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., , 1931. 489 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj-anglaj
Millidge, Edward A. The Esperanto -English dictionary
London : Stead ; British Esperanto Association, 1912. XX, 480 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj-anglaj : 1912
Milne, A[lan] A[lexander] Winnie-La-Pu : an Esperanto version of A.A.Milne's Winnie-the-Pooh = Winnie-the-Pooh. ilustr. Ernest H. Shepard. red. Humphrey Tonkin. trad. Kellerman Reed, Ivy ; Lewin, Ralf A. New York, NY: Dutton, 1972. XI, 164 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-en ISBN 0-525-43010-5
infanlibroj : tradukoj Esperantaj
Mimó [Espinalt], L[uis] Perfekteco de la Esperantaj verboj
Sabadell [k.a.] : Moreno Medrano, 1961. 57 p. / dokumento eo

verbo : Esperanto
Mimó Espinalt, L[uis] Kompleta lernolibro de Esperanto : [Analiza Skolo]
Sabadell : Mimó Espinalt, 1973. 187 p. : ilustr. / dokumento eo-es ISBN 84-400-6273-7
lernolibroj Esperantaj-hispanaj : 1973
Mimó Espinalt, Luis Kompleta lernolibro de regula Esperanto: komplementa volumo : Analiza Skolo*
Paderborn : Esperanto-Centro, 1989. 163 p. / dokumento eo ISBN 3-922570-55-0
lernolibroj Esperantaj : 1989 : analiza skolo
Min, Lin Kanalo Ruĝa Flago
Beijing : Fremdlingva eld., 1976. 60 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Ĉinio: irigacio
MINA MILITO Mina milito : (lau samnoma filmo)
Beijing : Fremdlingva eld., 1971. 178 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

[eld.de Peking]
MINACO AL MONDPACO Minaco al mondpaco
Nanking : Komitato por Internaciaj Rilatoj, 1932. 53, III p. / dokumento eo


Ming, Jang Ĉevalido transiras riveron kompil. de Ming Yang. pentr. de Ĉen Yonggen. Beijing : Fremdlingva eld., 1976. [16] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildlibroj : tradukoj Esperantaj
Minkov, Svetoslav La fantoskopo Vasilov trad.el bulgara. Sofija : [s.n.], 1939. *


Minkov, Svetoslav Tio okazis en lampadeforio Gorov, Ĥristo trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.107 - 113 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Minkov, Svetoslav La alia Ameriko : vojaĝo trans la ekvatoro Hrŝev, Georgi trad.el bulgara. Sofija : Bulgara Esperantista
Kooperativo, 1948.
111 p. : ilustr. / dokumento eo

vojaĝoj : Ameriko
Minnaja, Carlo Proposte : traduzioni guidate in Esperanto
[Verona] : Istituto Italiano di Esperanto, [proks. 1979]. 82 p. : bibliogr. p. 76 - 80 / dokumento eo-it


Minnaja, Luigi Pacon, sinjoro
Roma : Centro Esperantista Cattolico Romano, 1970. 25 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj temoj ; kristanismo : literatura temo
Minor, Karel Esperanto-Deutsches Handwörterbuch
Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. VII, 71, 216 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1924
Minor, Karel Deutsche Redensarten in Esperanto : germana-esperanta esprimaro laŭ la "Proverbaro Esperanta" de L. L. Zamenhof
Saarbrücken : [s.n.], 1975.* (represo el 1922) * / dokumento eo-de

proverboj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Minor, Karel Pro Dio ! Ne Esperantiston ! : unu akto ludota parte en Esperanto, parte en nacia lingvo. Originale verkita
Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. 13 p. / dokumento eo

originalaj unuaktaĵoj
Mirbeau, Octave ; Andrejev, Leonid Ili estis frenezaj ; Ruĝa Rido el franca kaj rusa lingvoj kun permeso de l' aŭtoroj tradukis Louis Segretinat kaj Fjodor Avilov. Paris : eld. Societo "Pacifisto", 1906. 115 p. / dokumento eo Libraro Pacifisma ; 5

MIRIADOJ DA LUMOJ Miriadoj da lumoj : Fabeloj, legendoj, rakontoj el Vjetnamio pasinta kaj nuntempa [Nguyen Minh Kinh ; Dang Dinh Dam trad.]. Hanoi : Fremdlingva eld., 1981. 61 p. / dokumento eo Kolekto Hibisko

MIRINDA RENKONTO DE LA BLUA ROJO La mirinda renkonto de la blua rojo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Blanka Sablo]

Mirska, Esperantina Fabela mondo : (poemoj por infanoj)
Aalst : [s.n., s.j.].* [16] p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj infanlibroj
Mirska, Zofia Ĉarma mondo : (poemoj por infanoj) Zofia Mirska ; Esperantina Mirska. Aalst : [s.n., s.j.].* [16] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

originalaj infanlibroj
Mirska, Zofia Gaja mondo : (poemoj por infanoj)
Aalst : [s.n., s.j.].* [16] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

originalaj infanlibroj
Mirska, Zofia Sorĉa mondo : (poemoj por infanoj)
Aalst : [s.n., s.j.].* [16] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

originalaj infanlibroj
Miŝak, Styepan Esperanto en Turkujo kaj mia ago
Adana : eld. propra, 1934. 18 p. / dokumento eo


Mistral, Frederic Mirejo = Mirčio. Champion, Paul ; Noel trad. Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. 72 p. / dokumento eo

epopeoj okcitanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Mitchell, J.A. La lasta usonano : fragmento el la taglibro de Kan-Li, princo de Dimf-Ju- Ĉur kaj admiralo en la persa maristaro Wendell, Lehman trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. (2. eld.) 48 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 20

MITTEN IN DEUTSCHLAND - MITTEN IM 20 Mitten in Deutschland - mitten im 20. Jahrhundert : die Zonengrenze : =Meze en Germanujo - meze en la 20a jarcento : la zonlimo
Bonn : Bundesministerium für Ge-samtdeutsche Fragen, [1959].[4. Aufl.] [80], 15 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

tekstoj germanlingvaj : tradukoj ; Germanio : divida limo
Miyamoto, Masao Pri arto kaj morto : rakontoj originale verkitaj en Esperanto
[Gamagori-ŝi] : Esperanto-Kenkjuŝa, 1967. 170 p. / dokumento eo

literaturo : originalaj eseoj
Miyamoto, Masao Legolibro de sezono al sezono : printempo kaj somero
[s.l. : s.n.], 1969. 89 p. / dokumento eo


Miyamoto, Masao Japana variacio : originale
Kioto : [s.n.], 1978. 139 p. / dokumento eo


Miyamoto, Masao Historieto de la Japana Esperanto-movado
Oosaka : KLEG, 1977. (3. eld.) 130 p. / dokumento eo

Japanio : Esperanto-movado : historio
Miyamoto, Masao La morta suito Oosugi Sokae Anarkisto Esperantisto Kioto : L' Omnibuso, 1984. 169 p. / dokumento eo


Miyamoto, Masao Sarkasme kaj entuziasmo eseis Miyamoto Masao. [postparolis : Vilmos
Benczik. kompil.: Mine Yositaka].
[Toyonaka-si] : La Kritikanto, 1979. 151 p. / dokumento eo

originalaj eseoj ; originalaj gazetartikoloj
Miyamoto, Masao De sezono al sezono : aŭtuno kaj vintro
[s.l. : s.n.], 1977. 93 p. / dokumento eo


Miyamoto, Masao Naskitaj sur la ruino
[Oosaka] : Librejo Pirato, 1976. 146 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Miyamoto, Masao Rakontoj de Erosenko
[s.l. : s.n., s.j.]. 12 p. / dokumento eo


Miyamoto, Masao Historieto de la Japana Esperanto-movado
Oosaka : KLEG, 1975. ( 2. eld.) 116 p. / dokumento eo

Japanio : Esperanto-movado : historio
Miyamoto, Masao Historio de la Japana Esperanto-movado
Kioto : Omnibuso, 1969. 46 p. / dokumento eo

Esperanto-movado : Japanio : historio
Miyamoto, Masao Invit' al japanesko : [libro originale verkita en Esperanto] [antaŭparolo de William Auld]. La Laguna : Régulo, 1971. 110 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 42
originalaj poemoj
Miyamoto, Masao Skiza historio de la Utao
[Tokio] : Kritikanto, 1979. 85 p. / dokumento eo

originalaj tekstoj ; utao : historio
Miyamoto, Masao <kompil.> Literaturo en japana Esperanto-movado : 1906 - 1945 kompil. Miyamoto, M.kaj Asahiga, N. [Oosaka] : Japana Esperanta Librokooperativo, 1970. 21 p. / dokumento ja-eo

Japanio : literaturo en Esper. : bibliografioj : 1906-1945
Miyamoto, Masao <kompil.> El manjoo : japana antikva utaaro kompil. kaj trad. Miyamoto Masao. [Kyoto] : L' Omnibuso, 1971. 110 p. / dokumento eo


Miyamoto, Masao <red.> El japana literaturo : Meizi-epoko - antaŭ la dua mondomilito : (1868 - 1945) red. Miyamoto Masao kaj Isiguro Teruhiko. kun konsiloj de Mijake Ŝihej. Tokio : Japana Esperanto -Instituto, [1965]. 264 p. / dokumento eo

prozaĵoj japanlingvaj : tradukoj ; literaturo japanlingva : historio ; [antologioj]
Miyazawa, Kenzi Gauche la ĉelisto : (en kvin bobenoj) [produktado Atuki-Taka. originalo Miyazawa-Kenzi. trad.Nozima-Yasutaro]. Osaka : Japana Esperanta Librokooperativo, [1955]. 41 p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj japanlingvaj : tradukoj
Mizeruĥa, Samuilo* [*=Smuel] Esperanta ŝtancila terminaro
[Tel Aviv] : Esperanto-Ligo Israela, 1973. 14 p. : ilustr. / dokumento eo


Mizeruĥa, Smuel [trad.] Ukraina Soveta Socialisma respubliko tradukis S. Mizeruna. Kiew : Ukrains’ke Tovaristvo Družtvi i Kul’turnogo…, [prok.1970] 22 p. / dokumento eo

Ukraino 1913-1968 : statistikoj
Mizgam, F. Hebrea - Esperanto vortaro
Tel Aviv : [s.n., s.j.]. *

(vortaro)
Miziolek Wladyslaw <helpepiskopo d' Varsovio> Enkonduko al Ekumenaj problemoj = Wprowadzenie do zgadnieďn ekumencznych Adolf Burkhardt [antaŭp.]. Mokiewicz, Boleslaw trad.el pola Roma : I.K.U.E.-Centro, 1978. 71 p. / dokumento eo Internacia Katolika unui^go Esperantista ; 6
ekumenismo ; prozaĵoj pollingvaj : tradukoj
Mizuno, Hiroŝi La ĉasteco de Japanio el la verkoj de Mizuno Hiroŝi kaj Gotoo Cutomu. [S.l.] : Plenum-Komitato por Esper. de "La Ĉasteco de Japanio", 1954. 41 p. / dokumento eo


Mnocko, L. La sepa nokto spertoj de Ĉeĥoslovaka komunisto [s.l.] : La Juna Penso, 1974. 131 p. / dokumento eo


Moberg, K.J. Byggnadsteknisk ordlista svenska - Esperanto m. fl. sprak : = Konstruteknika terminaro sveda - Esperanta kaj alilingva sammanst. av K.J. Moberg. Malmö : Förlagsföreningen Esperanto, 1958. 99 p. : bibliogr. p. 8 / dokumento eo-sveda Teknika Sekcio de Sveda Esperanto-Federacio: Terminaro ; 4
terminaroj svedaj-esperantaj : konstrutekniko
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Dokumentoj de Esperanto : informilo pri la historio kaj organizo de la Esperanta movado kunmetita de A. Möbusz. Berlin : Ellersiek, 1921. 198 p. / dokumento eo


Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Universala Esperanto lernolibro : [parto 1a por kursanoj -partoj 2a por kursgvidantoj en unu volumo]
Berlin : Ellersiek & Borel, 1926. 148 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1926
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Vollständiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esperanto : kurzer und leichtfaßlicher Lehrgang für den Kursus- und Selbstunterricht
München [k.a.] : Nemnich, 1920. ( 4.,verbesserte Aufl.) 130 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1920
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Universala Esperanto lernolibro : [1a parto]
Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1926. 32 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1926
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Vollständiges Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto : kurzer und leichtfaßlicher Lehrgang für den Kursunterricht und zum Selbststudium
Leipzig : Nemnich, 1913. (2. korektita eld.) 102 p. : tabeloj / dokumento eo-de

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1913
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Universala Esperanto lernolibro : 2a parto
Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1926. 115 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1926
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Vollständiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esperanto : kurzer und leichtfaßlicher Lehrgang für den Kursus- und Selbstunterricht
Berlin : Ellersiek & Borel, 1920. ( 5. Aufl.) 136 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1920
Möbusz, A[lbin Friedrich Richard] Schlüssel zum "Vollständigen Lehrbuch der internationalen
Hilfssprache Esperanto"

Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. (5. Aufl.) 48 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : ^slosiloj : 1924
Moch, Gaston La question de la langue internationale et sa solution par l' Esperanto
Paris : Giard et Bričre, 1897. 52 p. / dokumento fr


Moch, Gaston Pri la transskribo de propraj nomoj : Esperantista dokumentaro [15a kajero] raportinto : Gaston Moch. Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1910. 91 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 15
[dokumentaroj]
Moch, Gaston Pri la elparolado de Esperanto
Paris : Librairie de l' Esperanto, 1907. 72 p. / dokumento eo

Esperanto : prononco
Moch, Gaston Pri la transskribo de propraj nomoj [15a kajero] raportinto : Gaston Moch. Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1910. 91 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 15
[dokumentaroj]
Mocsi, Karl' La supermono : la solvo de la monmanko
Mociu : Mocsi, 1938. 16 p. / dokumento eo

monsistemoj ; mono internacia : proponoj
Modarczyk, Walerian Mia mia
Wroclaw : Pola Esper.junularo, 1965. 68 p. / dokumento eo


MODELA STATUTO DE KONSUMKOOPERATIVO Modela statuto de konsumkooperativo
Sofija : Centra kooperativa Unuiĝo, 1983. *


Modenov, N. Granda en malgranda : (Esperanto kaj P.T.T.R.) : [Non multum sed multum : Esperanto kaj P.T.T.R.]
Paris [k.a.] : Centra Oficejo de Esper. de Ligilo U.S.S.R., 1928. 78 p. / dokumento eo


MODERNA KLERIGTEKNOLOGIO Moderna klerigteknologio en la nova Ĉinio. Cencinio Ŝijimin trad. [s.l.] : Esperanta grupo de Orient-Ĉinio Normala Universitato, 1984. *


MODERNA KROATA PROZO Moderna kroata prozo red.: Ivan Krtaliĉ. trad. Roger Imbert. Zagreb : Internacia Kultura Servo ; Edistudio, 1979. 606 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-022-9
prozaĵoj kroatlingvaj : tradukoj ; antologioj : 1880-1979
MODERNA PEKINO Moderna Pekino kompil. de la Oficejo por Planado de Urba Konstruado de Pekino. Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1963. 112 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo


MODERNAJ LIGNOGRAVURAĴOJ DE Modernaj lignogravuraĵoj de Ĉinio
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo,
1965.
[90] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo


MODERNE MENSCHEN SPECHEN ESPERANTO Moderne Menschen sprechen Esperanto [zsgest. von der Esperanto-Gruppe Oberkirch].* [Nürnberg : Deutscher Esperanto-Bund, proks. 1964].* 38 p. : ilustr. / dokumento de

Esperanto : informiloj germanlingvaj
Modest, Julian [=Mihalkov, Georgi] Doktoro Braun vivas en ni ; Kripto [respondeca eld.: Oszkar Princz. respondeca red.: Vilmos Benczik]. [Budapest] : Hungara Esperanto-Asocio, 1987. 71 p. / dokumento eo ISBN 963-571-205-7
originalaj unuaktaĵoj
Modest, Julian [=Mihalkov, Georgi] La ora pozidono [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1984. 68 p. / dokumento eo ISBN 963-571-132-8
originalaj romanoj
Modest, Julian [=Mihalkov, Georgi] Mistera lumo : noveloj originale verkitaj en Esperanto [lingve reviziis Imre Szabó. respondeca eld. Oszkár Princz. respondeca red.: Vilmos Benczik. respondeca gvidanto: Agnes Varjassy]. Budapest : Hungara Esper.Asocio, 1987. 90 p. / dokumento eo ISBN 963-571-188-3
originalaj noveloj
Modrijan, Franjo Elementoj latinaj en Esperanto
[Ljubljana : Esperanto- Klubo, proks. 1930]. 46 p. / dokumento eo

originalaj tekstoj ; latinaj etimoj
Modrijan, Franjo Fabeloj : originalaĵo
Paris : Espero Katolika ; Societo Sankta Miĥaelo, [proks. 1925]. 30 p. / dokumento eo


Moerbeek, Rob <trad.> Ondek het Esperanto : Een fascinerende taal vertaling Rob Moerbeek ; Ralph Schmeits. Met dank aan Wim Baris ; Douwe Beerda ; Heidi Goes ; Patrick Oudejans ; Karlijn Van Damme ; Lode Van de Velde. [s.l.] : E@I ; ILEI ; IKSO, 2010. (1.druk v/d nederlandse uitgave) 23 p. / dokumento nl


Moffett, Cleveland La karto mistera alfaraĵo kaj trad. de la rakonto verkita de Cleveland Moffett. Edward S. Payson. London : British Esperanto Association, 1927. 44 p. / dokumento eo


Moirand, Daniel Materialoj pri la nuna uzado de la akuzativo : (priesperanta gramatika eseo) Daniel Moirand. Antwerpen : Flandra Esperanto -ligo, 1990. 331 p. / dokumento eo (21cm) ISBN 90-71205-35-5
priesperanta gramatiko eseo
Moirand, Daniel Murdo en Esperantujo
Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo,
1988.
173 p. / dokumento eo Serio "Stafeto" ; 5 ISBN 90-71205-20-7
originalaj krimromanoj
MOJCA ETULINO Mojca Etulino = Mojca pokrajculja. ilustr. Mara Kraljeva. [red. Kristina Brenkova. trad.el slovena Drago Kralj]. [Ljubljana] : Mladinska Knjiga, eld. Sekcio, 1960. [20] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Serio "Abeleto" ; 1

Mol, W. de- Printempa kanto Vanschoor trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Moličre Georgo Dandin : Komedio en tri aktoj = George Dandin. Zamenhof, L.L. trad.el franca. Paris : Hachette, 1908. (1. eld.) 51 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
komedioj franclingva : tradukoj Esperantaj
Moličre Don Juan : aŭ la ŝtona festeno : kvinakta komedio = Don Juan ou le festin de pierre. Boirac, E. trad. Paris : Hachette, [proks. 1905]. 108 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta : Aprobita de Do Zamenhof
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre Georgo Dandin : Komedio en tri aktoj = George Dandin. Zamenhof, L.L. trad.el franca. Paris : Esperantista Centra Librejo,
1930. [3. eld.]
51 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre La Mizantropo : Komedio en kvin aktoj = Le misanthrope. Boucon, H. trad. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1930. 104 p. / dokumento eo

komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre L' Avarulo = L' avare. Meyer, Sam trad. Paris : Hachette, [s.j.].* 80 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta : Aprobita de Do Zamenhof
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre La mokindaj preciozulinoj : komedio =Les precieuses ridicules. Ribot, Andre trad.el franca. 's-Gravenhage : Internacia Esperanto- Instituto, [s.j.]. 36 p. / dokumento eo

komedioj franclingva : tradukoj Esperantaj
Moličre Georges Dandin : Komedio en tri aktoj ; bevat verder Goethe ; Ifigenio en Taŭrido kaj Gogol ; La Revizoro Zamenhof, L.L. trad.el franca. Paris : Esper.Centra Libr., 1930. [3. eld.] 258 p. : III / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre La malsanulo pro imago : komedio en tri aktoj = Le malade imaginaire. Velten, W. trad.el franca. Leipzig : Hirt & sohn, 1922. 98 p. / dokumento eo Internacia librotrezoro Kajero ; 5/6
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre Edziĝo kontraŭvola : Unuakta komedio = Le mariage forcé. Dufeutrel, Victor trad. Paris : Presa Esper.Socio, 1905. 46 p. / dokumento eo

komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre La malsanulo pro imago : komedio en tri aktoj = Le malade imaginaire. Velten, W. trad.el franca. Leipzig : Hirt & sohn, 1911.* 98 p. / dokumento eo

komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Moličre La nobela burĝo = Le bourgeois gentilhomme. ilustrita de Bernard Aldebert. trad.el la franca Richard Levin. Lyon : Lyon'a Universitata Esperanto-Klubo, [1936]. 72 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto de la Lyon'a Universitata Esperanto Klubo
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Molin, Pelle Danco kun urso dum Panjo atendas Ekblad, Holger [trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.297 - 306 / dokumentoparto eo [el Sveda antologio : Unua parto, vol II.]

Molinare, Nicanor Ĉiu Ĉiu francaj paroloj de André Hornez. Esperantaj paroloj de Raymond Schwartz. Muziko de N. Molinare. Paris : Ed. Musicales Imperia, 1948. 4 p. : muziknotoj / folio eo

muziko
Möller, Otto <adapt.> Systemübersicht der Anpassung der Deutschen Stenografie an die internationale Sprache "Esperanto" (Kurzbezeichnung: Esperanto-Stenografie) bearb. von Otto Möller. Autographie: Fritz Krauße. Berlin : Ges. für Stenografie und Maschinschreiben der DDR, 1979. 12 p. / dokumento de-eo

stenografio Esperanta
Möllestad, Sven Med Esperanto I Helsingborg
Helsinborg, Svedujo : [s.n.], 1984. 10 p. / dokumento**


Molnar, [K] Frigyes Jamboree-zsebszótár : cserkész és tábori
szakkifejezések

[Budapest] : Magyar Cserkészszövetség, 1932. 20 p. / dokumento hu-de-fr-en-eo


Molnar, Franciska Koro de patrino : dialogo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1911]

Molnár, Francisko* [*Ferenc] La knaboj de Paŭlo Strato el la hungara originalo tradukis Ladislao Spierer. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [proks.1937]. 186 p. / dokumento eo La "Epoko" Libro-Klubo ; 2
romanoj hungarlingvaj : tradukoj Esperantaj
Molotov, Vjaĉeslav Miĥajloviĉ Pri realigo de la unua kvinjarplano : parolado dum la II sesio de CIK SSSR
Leipzig : Ekrelo, 1932. 64 p. / dokumento eo


Molotov, Vjaĉeslav Miĥajloviĉ Pri realigo de la unua kvinjarplano : parolado dum la II sesio de CIK SSSR
Leipzig : Ekrelo, 1932. 64 p. / dokumento eo


MONDA LINGVOPROBLEMO Monda lingvoproblemo La problemo de lingva komunikado en la nuntempa movado Vol 3 1971. Rotterdam : [s.n.], 1971. *


MONDA TURISMO Monda turismo : [1984]
Bydgoszcz : Monda Turismo, 1984. 100 p.

turismoj
MONDA TURISMO Monda Turismo <diversaj dokumentoj>. Turisma servo de TEJO. [Div. lokoj], [div. jaroj] folioj, dokumentoj eo


MONDO SEN MILITO Mondo sen milito Kvakero London : [s.n., s.j.]. *


MONDPACO KAJ ŜANTUNA DEMANDO Mondpaco kaj Ŝantuna demando
Nankino : Internacia Rilato-Komitato,
[1928].
31 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Ĉinio: Japanio : 1928
MONDPERCEPTO DE LA MODERNAJ La mondpercepto de la modernaj natursciencoj kompil.: Hermann Behrmann. Nürnberg : [Pickel], 1967. 170 p. : ilustr., bibliogr. p. 165 / dokumento eo Internaciaj Seminarioj : Serio 1
natursciencoj
Moniuszko, Stanislaw Halka : opero en kvar aktoj muziko de S. Moniuszko. teksto de W. Wolski. trad.el pola lingvo Antoni Grabowski . Paris : Hachette, 1912. X, 38 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
opera-tekstoj pollingvaj : tradukoj Esperantaj
Monnens, Th. Nova Afriko Floriano trad. Paris : Espero Katolika, [1926]. 24 p. / dokumento eo


Monnier Le- Evoluo de la evolucismo Noel trad.el franca. Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. 22 p. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia

MONTECATINI Montecatini : ĝiaj mineralakvoj kaj grotoj : edizione italiana ed Esperanto. : [=Italaj Urboj : Cittŕ d' Italia]
S.Vito de Tagliamento : Paolet, 1928. 99 p. : multaj ilustr., mapo / dokumento it-eo

kuracbanejoj : Montecatini ; Montecatini : gvidiloj
Monteiro, Domingos Noktidoj Silva, Alberto Perdo da- trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[11] - 31 / dokumentoparto eo [el Antologio de portugalaj rakontoj]

Montejro Niuton, J. Laŭsistema studo de funkcioj
San Paulo : [s.n.], 1960. 34 p. / dokumento eo

matematiko : funkcioj
Montesquieu La Persaj leteroj antologieto de la Franca literaturo. Gonin, Jacqueline trad. Paris : Franca Esper., 1987. 52 p. / dokumento eo


Montherlant, Henry de- La mortinta reĝino : dramo en tri aktoj = La reine morte. Cherpillad, André trad. [Nanterre]: Cherpillod, 1986.* 131 p. / dokumento eo ISBN 2-906134-01-5
dramoj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
MONTO DE L' VIRINO KIU ATENDAS SIAN EDZON Monto de l' virino kiu atendas sian edzon : kun aliaj vjetnamaj legendoj
Hanoi : Fremdlingva eld., 1959. 94 p. / dokumento eo

legendoj vjetnamlingvaj : tradukoj Esperantaj
Montserrat, Ferd. Pro Esperanto
Barcelon : [s.n.], 1929. ( 2. ed. aumentada) 24 p. : ilustr. / dokumento es-eo


Moolenaar, Frieso La vojo : himno de L. L. Zamenhof. Unuvoĉa kun piano-akompano de Frieso Moolenaar. Leeuwarden : Frisa Esperantista Rondo, [1955]. [4] p. : ĉefe muziknotoj / folio eo

muziko
Morawetz, F[ranz Xaver Edmund] Flava folieto n°1
[s.l.] : St Blasius, [s.j.]. 20 p. / dokumento eo


Morax, René La trompisto Ramo, E. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[81] - 104 / dokumentoparto eo [el Svislando : kvin rakontoj : el verkoj de svisaj autoroj]

Morel, E[dmund-D[ene] La granda mensogo = Tsardom's part in the war. eld. de Deutscher Esperanto-Dienst. trad.el angla Berlin : Ellersiek, 1918. 60 p. / dokumento eo Nova Esperanto-Biblioteko ; 3-4

Morgenstern, Christian Pendumilaj lidoj = Galgenlieder. el la germana lingvo tre libere kaj nur proksimume esperantigitaj de Rikardo Ŝulco. [Gerlingen-Stuttgart] : Bleicher, 1980. ( 1. eld.) 108 p. / dokumento eo ISBN 3-88350-501-3
poemoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Morgenŝterno, Kristiano [=Morgenstern, Christian] Palmstrojmo : poeziaĵa protagonisto de Kristiano Morgenŝterno = Palmström. al la esperantistoj prezentata per pli malpli perfida trad.de Rikardo Ŝulco. Paderborn : Esperanto-Centro, 1983. ( 1. eld.) 181 p. : bibliogr. p. 180 - 181 / dokumento eo ISBN 3-922570-36-4
poemoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Mori, Oogai* [*Rintaro] Rakontoj [enkonduko: Ivo Lapenna. postparolo: Miyamoto Masao]. Mikami, Teruo ; [k.a.] trad.el japana. Tokio : Japana Esperanto-Instituto,
[1962].
116 p. : ilustr. / dokumento eo Serio oriento - okcidento ; 2
rakontoj japanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Móricz, Zsigmond Ĉiela birdo [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. trad.el hungara Nagy István]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 43 p. / dokumento eo ISBN 963-571-050-X

Móricz, Zsigmond Varmega kamparo : romano = Forró mezök. [lingve reviziis : William Auld. resp. red. : Vilmos Benczik. resp. eld.: Tibor Vaskó. trad.el hungara Nagy István]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1985. 169 p. / dokumento eo ISBN 963-571-049-6
romanoj hungarlingvaj : tradukoj Esperantaj
Móricz, Zsigmond Malriĉaj homoj [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. trad. Károly Bodó]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 36 p. / dokumento eo ISBN 963-571-055-0

Moritz, Joachim <kompil.> Lingvoj en Eŭropo : statistiko kaj iomete pli kompil.: Uwe Joachim Moritz. Eschweiler : Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj, 1988. 36 p. : ilustr., mapoj / dokumento eo Materialoj / Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj ; 1
Europo : lingvoj
Moritz, Uwe Joachim Kurdoj, Armenoj kaj aliaj etnoj inter la Kaspia, Nigra kaj Medeteranea maro
[s.l. : s.n., s.j.]. 20 p. / dokumento eo


Moritz, Uwe Joachim <aranĝ.> Problemoj de Etnaj Minoritatoj en Hispanujo aranĝis Uwe Joachim Moritz. Nürnberg : [Pickel], 1971.* 40 p. : mapskizo, bibliogr. / dokumento eo

Hispanio : etnoj ; minoritatoj : Hispanio
Morrow, W.C. La venĝo de Neranja
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

MORTINTA, SED SENMORTA! Mortinta, sed senmorta! Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1981. 518 p / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 9
Esperanto : historio : dokumentoj : 1909 - 1916 proks.
MORTO DE JANKIO La morto de Jankio : (rakontoj pri Sud-Vjetnamio)
Hanoi : Fremdlingva eld., 1964. 127 p. / dokumento eo

rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj Esperantaj
Mosczynski, L. La travivaĵoj de Guignol : duakta teatraĵo por pupoj L. Moszczynski ; J. Wilkowski. trad. Eduard V. Tvarožek. Koŝice : Esperantsky Klub ; [k.a.], 1972. 49 p. / dokumento eo

teatraĵoj pollingvaj : tradukoj Esperantaj
Mosher, Oved Pro la merito de la tagoj Krolenbaum A. trad. Budapest : Szalay eld., [s.j.]. 56 p. / dokumento eo


Moŝkeri, Mahmud Esperanto-persa vortaro : = Farhang-i zaban-i esperanto-farsi trad. kaj verkis Mahmud Moŝkeri. Tehran : Ketabkade, [1982]. * / dokumento eo-fa

vortaroj Esperantaj-persaj : 1982
Moulis, Adelin La naŭ versaĵoj kaj aliaj rakontoj el la Pireneoj : = Countes merabilhousis de las Pirenéos surpaperigitaj de Adelin Moulis. trad. de Christian Lavarenne. Balagué : Foyer de Culture Internationale Hejmoj, 1998 37 p. : ilustr. / dokumento eo-okcitana Kolekto "Okcitana Antologio" ; 3
okcitanlingvaj rakontoj : tradukoj Esperantaj
Moulis, Henri L' amour dels tres iranges : = La Amo de la Tri Oranĝoj rekontita en 1950 de Henri Moulis (1863-1953), Patro de la aŭtoro, Avo de S-ino Pons-Moulis, prez. De CEEA (Cercle d' Etudes Espérantistes de 'l Aričge). Balagué : Lavarenne, 2000. 27 p. / dokumento eo

okcitanlingvaj rakontoj : tradukoj Esperantaj
MOVIMENT ESPERANTISTA I EDUCACIO POPULAR Moviment esperantista i educació popular a Catalunya 1900-1939 : ˛exposició bibliográfica i material grŕfic Publications dels Departaments e Pedagogia Sistemŕtica i Histňria de l' Educació Universitat de Barcelona. Barcelona : Universitat, 1978. [24] p. : ilustr. / dokumento ca


Moy Thomas, H. Por portreto : teatraĵeto
[s.l. : s.n., s.j.]. 4 p. / dokumento eo


Moy Thomas, H. Por portreto : kanto ; piano kaj teksto muziko H. Mah. Thomas. teksto Jan Vanschoor. [s.l. : s.n., s.j.]. 4 p. / dokumento eo

[kantoj]
Moya, Giordano La Homa Vivaventuro : esearo [aů konscia humaniga evoluo aů hazarda drasta evoluo , etiko-ekonomiko-esperantismo] Libro originale verkita in Esperanto. Barcelona : Barcelona Esperanto Centro, 1987. 302 p. / dokumento eo


Moya, Giordano Survoje al Universala Civilizacio : esearo Libro originale verkita in Esperanto. Barcelona : Barcelona Esperanto Centro, 1995. 205 p. / dokumento eo


Moya, Giordano Esperanto en Prospektivo : Esperantismologia studo Libro originale verkita in Esperanto. Barcelona : Barcelona Esperanto Centro, 1989. 143 p. / dokumento eo


Moynier, Ad Raporto de la Intern.Komitato de la Ruĝa Kruco pri la 4a Internacia Scienca
[s.l. : s.n.], 1908. 4 p. / dokumento eo


MOZAIKO Mozaiko : legolibreto por komencantoj kaj progresintoj.
Rotterdam : Heraldo de Esperanto, 1935. 32 p. / dokumento eo


Mozuriunas, Vladas Legendo pri Vilniusa kastelo : = legenda apie Vilniaus pili [pentraĵoj de Vyautas Banys]. eltranĉaĵoj el revuo Genys 1973a jaro. Ĉeliauskas, Petras trad. [Vilnius] : [s.n.], 1981. 12 p. : ĉefe ilustr. / dokumento it-eo

bildstrioj litovlingvaj : tradukoj Esperantaj ; kastelo : Vilnius : legendoj
Muhammad La Nobla Korano = Qur'an maĝid. Chiussi, Italo trad.el la araba originalo. Köbenhavn : TK, 1970. (2. eld.) XX, 654 p. / dokumento eo Serio oriento - okcidento ; 10
islamo : sanktaj tekstoj : tradukoj Esperantaj
Muller, M. Rembrandt, la magiisto : biografio de Rembrandt Harmensz van Rijn
Amsterdam : eld. "Esperanto", [1936]. 160 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Rembrandt
Müller, Trygve La amo de Danto Alighieri : drama teatraĵo en kvin aktoj [prilaborita por la sceno de Erik Svendson]. [Ascoli Piceno]: Gabrielli, [1978]. 113 p. / dokumento eo Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 8
originalaj dramoj
Multatuli [=Douwes Dekker, Eduard] Ribela saĝo : paraboloj - rakontoj - aforismoj Pilger, Wouter F. trad.el nederlanda. [Lelystad]: Vulpo-Libroj, 1977. 32 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-70074-08-6*
prozaĵoj nederlandlingvaj : tradukoj Esperantaj
Multatuli [=Douwes Dekker, Eduard] Naŭ historiaj pri l' aŭtoritato laŭ Multatuli. trad. kaj proviz. per klarigoj kaj notetoj de J. L. Bruijn. 's-Gravenhage : [s.n.], 1909. 16 p. / dokumento eo Universala esperantista popol-biblioteko ; 1

Munniksma, F[eiko] International business dictionary in nine languages : = Internacia komerca-ekonomia vortaro en naŭ lingvoj planned, compiled and ed. F. Munniksma. Under the auspices of Instituto de Esperanto en komerco kaj Industrio (EKI). Deventer ; Antwerp : Kluwer, 1974. XVI, 535 p. / dokumento eo-en-de-es-fr-it-nl-po-sv ISBN 90-267-0394-5
terminaroj : plurlingvaj : komerco : 1974
Munniksma, F[eiko] International business dictionary in eleven languages : = Internacia komerca-ekonomia vortaro en dekunu lingvoj planned, compiled and ed. F. Munniksma. Under the auspices of Instituto de Esperanto en komerco kaj Industrio (EKI). Beijing : Ĉina Esperanto Eldonejo, 1990. XVI, 535 p. / dokumento eo-en-de-es-fr-it-nl-po-sv-jp-zh ISBN 7-5052-0025-9
terminaroj : plurlingvaj : komerco : 1990
Munns Donald, W. Londonanidoj
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1946. 98 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; Londono : mondmilito dua
Munster, J[an] van- Vivo de laboristo en la kolonio kaj novkolonia epokoj
Amsterdam : Munster, 1976. 112 p. / dokumento eo

koloniismo ; nov-koloniismo
Munster, J[an] van- Vivo de laboristo en la kolonio kaj novkolonia epokoj
Amsterdam : Munster, 1976. 112 p. / dokumento eo

koloniismo ; nov-koloniismo
Munthe, Axel Romano de San Michele Weleminsky, Jenny trad.el Angla. Budapest : Literatura Mondo, 1935. 511 p. / dokumento eo AELA : Literatura serio ; 3
romanoj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Muramacu, Kijoe Dino La Japana Suzuki Ŝi : por la feliĉo de ĉiuj geknaboj
Japanujo : Asahi, [s.j.]. 24 p. / dokumento eo


Murgin, Canko Kantoj por la paco : poemaro originale verkita kaj tradukita
[Deje: Sveda M.E.M.-Sekcio, 1960]. 40 p. / dokumento eo


Murgin, Canko Esperanto-poetoj de Bulgario [enkonduko de Georgi Miĥalkov.
red.: Lidia Raeva. teknika red.: Ljuben Aleksov].
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1985. 64 p. / dokumento eo

originala poezio : Bulgario ; antologioj
Murgin, Canko Progresemaj momentoj en la ideologio de L. L. Zamenhof : (kolekto de studoj) [red.: Ivan Keremidĉiev-Esperov. teknika red.: Vanja Borisova]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1985.* 66 p. : literaturindikoj / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : ideologio ; avangardismo
Murgin, Canko <red.> Septembra ribelo : poemaro Bulgaro Nekonata. red.: Canko Murgin. Rotterdam : UEA , 1973. 19 p. / dokumento eo

originalaj poemoj <laboristoj>
Murĵan, Josef Praktika vortaro hebrea-Esperanta de Jozef Murĵan. kun partopreno de Itamar Even-Zohar ; Jeraĥmiel Giladi ; Nisim Israeli ; Giora Murĵan ; Otto Kohen. Tel Aviv : Esperanto Ligo Israela, 1966. 235 p. / dokumento he-eo

vortaroj hebreaj-Esperantaj : 1966
Murĵan, Josef Praktika vortaro hebrea-Esperanta de Jozef Murĵan. kun partopreno de Itamar Even-Zohar ; Jeraĥmiel Giladi ; Nisim Israeli ; Giora Murĵan ; Otto Kohen. Tel Aviv : Esperanto Ligo Israela, 1967. 230 p. ; VI / dokumento he-eo (2.korektita eld.)

vortaroj hebreaj-Esperantaj : 1967
Murĵan, Josef Nova praktika vortaro hebrea-Esperanta : [=Praktika vortaro hebrea-Esperanta]
[Tel Aviv : Murĵan], 1989. (*) 160 p. : ilustr. / dokumento he-eo

vortaroj hebreaj-Esperantaj : 1989
Murphy, F. Douglas Orjubileo de Skolta Esperantista Ligo : 1918 - 1968
Ipswich : Murphy, 1968. 15 p. : ilustr. / dokumento eo


Muschler, Reinhold Conrad La nekonatino = Die Unbekannte. Goppel, Ludwig trad.el germana. Limburg : Limburger Vereinsdruckerei, [s.j.]. 65 p. / dokumento eo EP libro
noveloj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Musset, Alfred de- Ne Ludetu kun la amo : triakta komedio Stroele, H. ; Stroele, G. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Musset, Alfred de- Fantasio : komedio en du aktoj Berthelot, Paul trad.el franca. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Musset, Alfred de- Mimi Pinson tradukita de M. Rethel. Venlo : Esperanto Instituto, 1934. 44 p. / dokumento eo

noveloj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Musset, Alfred de- La du amatinoj ; La kapricoj de Mariano tradukis Jan van Schoor. Rekomendita de Esperantista literatura asocio. Antwerpen : La Verda Velo, [1929]. 109 p. / dokumento eo

franclingvaj rakontoj : tradukoj Esperantaj ; teatraĵoj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
Mussolini, Benito La antikva Romo surmare : prelego farita la 5an de oktobro 1926 en la Salono de la Notarioj en Perugia al la gestudentoj de la "Regia Universitŕ Italiana per Stranieri" trad.el itala. S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1928. 67 p. : ilustr., bibliogr. p. [69] / dokumento eo


Mussolini, Benito Vivo de Arnaldo = Vita di Arnaldo. Kalocsay, K. trad.el itala. Budapest : Literatura mondo, 1934. 106 p. / dokumento eo

Mussolini, Benito
Mutuŝev, Dimitâr <kunmetis> La kooperativoj kaj la junularo : Tria Kooperativa Esperantista Konferenco : Plovdiv, 27.09. - 30.09. 1985 [kunmetis: Dimitâr Mutuŝev. trad. kaj red.: Georgi Dolapĉiev]. Sofija : Centra Kooperativa Unuiĝo,
1985.
26 p. / dokumento eo


MUZEO GREVENBROEK Muzeo Grevenbroek, Hamond-Achel : Gvidlibro Hejmhistoria Museo Grevenbroek [s.l. : s.n, [1997]]. 17 folioj / dokumento eo


MUZIKA ELDONO Muzika eldono
[s.l.] : Frederica, 1942. 68 p.

muziko
Muzo 82 Rezultoj Vilnius
[s.l. : s.n., s.j.]. 39 p. / dokumento eo