www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_N_2012  
Nachtergaele, Alfred Schriften Oefeningen volgens een leerboek, les 1 tot 10 Manuskripto, cahier 1 [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento **** [manuskripto]


Nachtergaele, Alfred Oefeningen 47 lessen Esperanto naar Frans De Backer Manuskripto [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento **** [manuskripto]


Nachtergaele, Alfred Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto Manuskripto [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento **** [manuskripto]


Nachtergaele, Alfred Oefeningen volgens een leerboek Les 11 en 12 Manuskripto, cahier 2 [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento **** [manuskripto]


Nachtergaele, Alfred Esperanto spraakkunst voor zelfonderricht dr D.F. Roemin +Fausto kaj Grejno Komedio : Edziĝintaj Komedio Manuskripto [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento **** [manuskripto]


NACIA FRONTO DE LIBERIGO DE Nacia fronto de liberigo de Sud-Vjetnamio : dokumentoj
[Hanoi] : Giai Phong-eld., 1968. 149 p. / dokumento eo


NACIAJ MALPLIMULTOJ EN La naciaj malplimultoj en V. D. R.
Hanoi : Fremdlingva eld., 1973. 135 p., 1 faldfolio : mapskizo / dokumento eo


Nacume, Sooseki Kiel rosperloj sur folio = Kairo-koo Tokio : Zamenhof Klubo, 1984. p. [39] - 92 / dokumentoparto eo


Nádasdi, János Sciindaĵoj pri Hungario teksto János Nádasdi. ilustr. Csaba Rékassy [Budapest: "Pannonia" eld., 1968]. 48 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo


Nadasy Jege, Ladislav Ĉiuj la samaj Rosa, Pavel trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Slovaka antologio]

Nagayo, Yosio Kristo el bronzo Masao Uyeama trad. Oosaka : Librejo Pirato, 1970. 108 p. / dokumento eo


Nagy, István Eszperantó iskolai kifejezések gyüjteménye : = Lerneja Esprimaro Esperanta összeáll. és fordit.: Nagy István. A bevezetést irta: Pechan Alfonz. Felelös kiadó: Berceli Béla. Budapest : Magyar Eszperantó Szövetség, 1966. 20 p. / dokumento hu-eo


Nagy, István Eszperantova 1
Hungario : [s.n., s.j.]. 32 p. / dokumento hu*


Nagy, István Megismerkedem az Eszperantóval [szerk.: Nagy István]. Budapest : Magyar Eszperantó Szövetség, 1967.* 32 p. / dokumento hu


Najbaro, Bruno [=kaimins, bruno ] Latva fabelareto : kvar latvaj popolaj fabeloj desegn. faris Hilary Faux. trad. Bruno Najbaro. [Keighley : Najbaro, proks.1975]. 20 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 0-9504146-0-3

Naĵivin, I. F Kiso de la reĝino tradukis el la rusa lingvo kun permeso de la aŭtoro D. Staritsky. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1950. 188 p. / dokumento eo La "Epoko" Libroj ; 10

Najivin, J. Pri kio la steloj parolas : araba rakonto
Moskva : [s.n.], 1915. *


NAJTINGALO La najtingalo : esperantista kantaro [1a parto] kompil. pere de Suda Kruco. Eindhoven : Snep en Van Piere ; Esp-Inst. "Malnova Turo", 1937. 32 p. / dokumento eo


NAJTINGALO La najtingalo : esperantista kantaro : [Dua kolekto 1a eldono] kompil. pere de Suda Kruco. Eindhoven : Malnova Turo, 1939. * / dokumento eo


NAJTINGALO La najtingalo : esperantista kantaro [2a parto] kompil. pere de Suda Kruco. Eindhoven : Snep en Van Piere ; Esp-Inst. "Malnova Turo", [s.j.]. 32 p. / dokumento eo


NAJTINGALO La najtingalo : Esperantista kantaro [suda kruco -dua kolekto -unua eldono] kompil. pere de Suda Kruco. Eindhoven : Esperanto-Instituto "Malnova Turo", 1939. 32 p. / dokumento eo


Nakada, Hisato Kolekto de materialoj pri la Esperanto-movado en Koreujo Volumo 1 [s.l.] : Jokohama Esperanto-Rondo, 1976. *


Nakagaki-Kaĵiro <trad.> 50 fabloj de Ezopo [=Aisopos ; Aesopus] Nakagaki-Koĵiro. Osaka : Japana Esperanta
Librokooperativo, [1954].
36 p. / dokumento eo Malgranda Biblioteko ; 3

Nakagaua, Ŝ Frazaro Esperanto Japana
Tokio : [s.n.], 1965. *


Nakaima Genkai Kranio kantas : folkloro en Okinavo de Nakaima Genkai. ilustr.: Turuno Rokuro. trad.: Membroj de "Ovoj en kovejo" Hukuoka : Fukuoka Esperanto- Societo, 1981. 62 p. ilustr. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj ; Okinawa : folkloro
Nakamura, Kijoo Verkoj de Nakamura antaŭp.Wasaburo Oishi . Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1932. 104, 2 p. / dokumento eo


Nakamura, T[omoo] Anatomio de la homa korpo
Liege : Someraj Universitataj
Kursoj, [1973].
52 folioj / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1972

Nakamura, T[azuo] Zamenhofa stilo kaj moderna stilo
Kameoka : Oomoto, 1970. *


Nakamura, T[azuo] Enciklopedieto Japana
Osaka : eld. Kosmo, [1964]. [1. eld.] 217 p. : ilustr., mapo faldita / dokumento eo


Nakamura, Tazuo Japana kvodlibeto : [libro originale verkita en Esperanto] kompil. de Tazuo Nakamura kaj Miyamoto Masao. prezentita de Clelia Conterno Guglielminetti. La Laguna: Régulo, 1965. 127 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 25
originala literaturo : Japanio ; antologioj
Nakayama, T. Anatomo de la homa korpo : Someraj Universitataj Kursoj
Ličge, 1972. 51 p. / dokumento eo


Nakazawa, Keizi Nudpieda Gen = Hadasi no Gen. Izumi Yukio trad. Tokio : Rondo Gen,1982. 284 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo


Nakazima, Atusi La obstino : rakontoj de Nakazima Atusi. trad.: Miyamoto Masao. [s.l.] : Liberejo Pirato, 1963. 95 p. ilustr./ dokumento eo


Nalkowska, Zofia [=Dobrzycki, Jerzy] Medalionoj antaŭparolo de Jerzy Grum. la enkondukon trad. Isaj Dratwer. trad.el pola Tadeuzs Hodakowski. Warszawa : eld. Polonia, 1957. 108 p. / dokumento eo


Namora, Fernando Ventotagoj [el Antologio de portugalaj rakontoj] trad. Bigotte de Almeida. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Nascimento, Manuel do- Nenio grava [el Antologio de portugalaj rakontoj]. Carreira, Saldanha trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Nash, Geoffrey Dalrymple Miniaturoj
London : Esperanto Publ. Co., 1931. 57 p. / dokumento eo


NASKIĜATESTO DE CATEL SAN PIETRO TERME Naskiĝatesto de Catel San Pietro Terme
Italio : [s.n., s.j.]. *


NASKIĜATESTO DE L.L. ZAMENHOF Naskiĝatesto de L.L.Zamenhof Ruslingva kun traduko en Esperanton. [s.l. : s.n., s.j.]. *


NASKIĜO DE ESPERANTO - DOMO Naskiĝo de Esperanto-domo Kastelo Gresillon
[s.l. : s.n.], 1968. *


NATURA METODO "AMO KAJ VIVO" POR La natura metodo "amo kaj vivo" por resaniĝi
Paris : "Amo kaj Vivo", 1955.* 45 p. : ilustr. / dokumento eo


Nazalgette, Leen Henry David Thereau
[s.l.] : La Juna Penso, 1976. *


Nebenzahl, Karl La influo de vegetarismo al la morala kaj socia progresado
Bucuresti: eld. "Vegetarano", [s.j.]. 34 p. / dokumento eo La Biblioteko "Vegetarano" ; 1

Nedelčeva, Nevena Dum nokta deĵoro : noveloj kaj teatraĵetoj ed. Oszkár Princz. red.Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1987. 87 p. / dokumento eo


Nederland, Ole Tom kaj Tina : internacia Esperanto-lernolibro por infanoj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag
, [s.j.].* (2a eld.)
46 p. / dokumento eo


Nederland, Ole Tom kaj Tina en la flugmaŝino : II
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [s.j.]. 70 p. / dokumento eo


Nederland, Ole Tom kaj Tina : internacia Esperanto-lernolibro por infanoj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag
1962.*
* / dokumento eo


Nederland, Ole Tom kaj Tina : Internacia Esperanto lernolibro por infanoj : Parto I
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1962. 46 p. / dokumento eo


Nederland, Ole Tom kaj Tina : Internacia Esperanto lernolibro por infanoj : Parto II
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1962. 70 p. / dokumento eo


NEDERLANDA GRUPO DE GEINSTRUISTOJ Nederlanda grupo de geinstruistoj Pri Esperanto [s.l. : s.n.] 1987. *


NEDERLANDA KATOLIKA JUBILEO 1909 - 1959 Nederlanda katolika jubileo 1909-1959
Nederlando : [s.n.], 1959. *


NEDERLANDO Nederlando : mapo
[s.l. : s.n., s.j.]. 1 kovrilo* / kovrilo eo


NEDERLANDO Nederlando : Nacio en Okcidenta Eŭropo
[s.l. : s.n., s.j.]. 64 p. : multaj ilustri. / dokumento eo

Nederlando
NEDERLANDO KONCIZE Nederlando koncize [1975] produktado kaj kopirajto ŝtata informa servo 's-Gravenhage. Tipografia fasonado K.F. Treebus. 's-Gravenhage : Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 1975. 47 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo


NEDERLANDO KONCIZE Nederlando koncize [1978] kunmeto M.J.M. van Hezik kaj L. Verheijen. produktado ŝtata informa servo 's-Gravenhage. projekto F.E. Smeele. kopirajto pri la fotoj rezervita. 's-Gravenhage : Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 1978. 47 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo


NEDERLANDO KONCIZE Nederlando koncize [1981] kunmeto M.J.M. van Hezik kaj L. Verheijen. produktado ŝtata informa servo 's-Gravenhage. projekto F.E. Smeele. kopirajto pri la fotoj rezervita. 's-Gravenhage : Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 1981. 47 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo


NEDERLANDO KONCIZE Nederlando koncize [1983] kunmeto M.J.M. van Hezik kaj L. Verheijen. produktado ŝtata informa servo 's-Gravenhage. projekto F.E. Smeele. kopirajto pri la fotoj rezervita. 's-Gravenhage : Oficejo por Informaj Publicaĵoj de la Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 1975. 55 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo


NEDERLANDO, NACIO EN OKCIDENTA EŬROPO Nederlando, nacio en okcidenta Eropo
[s.l. : s.n., proks. 1960]. 64 p. : multaj ilustr., mapskizo


Nedkov, Boris Unuaj pioniroj de Esperanto movado en Bulgario
[s.l. : s.n., s.j.]. (2a eld.) 40 p. / dokumento eo


Nedkov, Boris Unuaj pioniroj de Esperanto movado en Bulgario red. Kr. Karucin. Sofija : BEA, 1982. 31 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Neergaard, Paul Scienco kaj pseudoscienco pri heredo kaj raso : populara skizo
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1937. 57 p. / dokumento eo


Neergaard, Paul La vivo de la plantoj ilustr.Mads Stage La Laguna : Régulo, 1957. 126 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Popularscienca eldonserio ; 1
oiginale
Neergaard, Paul Esperantologio : 2a jaro 1959/1961
Köbenhavn : [s.n., s.j.]. *


Neergaard, Paul Esperanto-biblioteko de Paul Neergaard : klasifiko kaj temaro (Universala Decimala Klasifikado)
Köbenhavn : [s.n.], 1977. 14 folioj / dokumento eo


Neergaard, Paul Sciencaj studoj : bazitaj sur originalaj esploroj kaj observoj sub red. de Paul Neergaard. Köbenhavn : Internacia Scienca Asocio Esperantista, 1958. 238 p. : literaturindikoj / dokumento eo


Neergaard, Paul Fremdvortoj en Esperanto : studo
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, eld. Fako, [1933]. 64 p. : bibliogr. p. 63 - 64 / dokumento eo


Neergaard, Paul Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj : kaj kiel prilukti ilin
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1954. 234 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Neergaard, Paul Esperantologio : 1a jaro 1949/1955
Köbenhavn : [s.n., s.j.]. 256 p. / dokumento eo


Neergaard, Paul Sciencaj studoj : bazitaj sur originalaj esploroj kaj observoj sub red. de Paul Neergaard. Köbenhavn : [s.n.], 1978. * / dokumento eo


Neergaard, Paul La esperantologio kaj ties disciplinoj : taskoj kaj rezultoj : skizo
Saarbrücken : Eld Artur E Iltis, 1979. *


Neergaard, Paul Pri lingvo scienca gazetliteraturo*
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Neergaard, Paul Esperantologio : Vol I kaj II kompleta 1949/1961
Köbenhavn : [s.n., s.j.]. *


NEFORGESEBLAJ KONGRESOJ La neforgeseblaj kongresoj Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito,1984. 303 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 7 bis
Esperanto : historio: dokumentoj : 1905 - 1906 proks.
Negre, Antonio Ruiz Kiel fidela hundo : komedio en du aktoj
Valencio : Estro eld.Antonio Ruiz Negre, 1993. * ISBN 84-88563-05-1

Nejedly, Zdenęk [ ] Lerneja reformo en Ĉeĥoslovakio [Ma^rik, Jaroslav trad.]. Praha : Instituto de Esperanto-Servo, 1949. 55 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko ; 2

Nemere, István La naŭa kanalo respondeca red.: Vilmos Benczik. respondeca eld.: Tibor Vaskó. Budapest : Hungara Esperanto-
Asocio, 1982.
104 p. / dokumento eo ISBN 963-571-037-2

Nemere, István La fermita urbo : sciencfikcia romano
Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1982. * / dokumento eo


Nemere, István Sur kampo granita : originala romano respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1983. 127 p. / dokumento eo ISBN 963-571-120-9*

Nemere, István Febro : originala romano respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1984. 131 p. / dokumento eo ISBN 963-571-143-3

Nemere, István La monto : originala romano respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1984. 166 p. / dokumento eo ISBN 963-571-140-9

Nemere, István La alta akvo respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1985. 129 p. / dokumento eo ISBN 963-571-159-X

Nemere, István La blinda birdo respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1983. 118 p. / dokumento eo ISBN 963-571-104-2

Nemere, István Terra : sciencfikcia romano ed. Oszkár Princz ; red. Vilmos Benczik. Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1987. 151 p. / dokumento eo ISBN 963-571-197-2

Németh, Gyula Vojaĝlibro de Hungario desegn.: Lajos Kondor. trad. L. Kapitány ; L. Kökény [k.a.]. Budapest : eld. Pannonia, 1965. 187 p. : ilustr., mapskizoj / dokumento eo


Németh, Gyula Vojaĝlibro de Hungario desegn.: Lajos Kondor. trad. L. Kapitány ; L. Kökény [k.a.]. Budapest : eld. Pannonia, 1965. 187 p. : ilustr., mapskizoj / dokumento eo


Németh, Jozefo Ŝercaro : = Viccgyüjtemény kompil. kaj trad.: Jozefo Németh. transsilvanajn ŝercojn trad.: Imre Szabó. Titolpaĝo kaj desegn. De Andrea Horváth. Szombathely: Departementa Komitato de HEA en Vaŝ, 1987. 78 p. : ilustr. / dokumento eo-hu

ŝercoj : antologioj
Németh, József <trad.> Homo kaj besto : legolibro por komencantoj titolpaĝo kaj desegn. de Eva Kalamár. trad. József Németh. Szombathely : Departementa Komitato de HEA en Vaŝ, 1985. 48 p. : ilustr. / dokumento eo

tekstoj diverslingvaj : tradukoj ; legolibroj
Nemirov, Dobri Rido [el Bulgara antologio : (prozo kaj poezio) [s.l. : s.n., s.j.]. *


NENIAM ESTAS PLI BONA OL MALFRUE Neniam estas pli bona ol malfrue : Unuakta komedio
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia]

NEOS Neos Ortographe rationelle de la langue française [s.l. : s.n., s.j.]. *


Nerval, Gérard de- La Ĥimeroj : = Les Chimčres Waringhien, Gaston trad.et présentation. [Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1976]. 74 p. / dokumento eo-fr [12°] Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 3

Nervi, Mauro La turoj de l' Ĉefurbo Antaŭparolo: Aldo de' Giorgi. Manchester : Esperantaj Kajeroj, 1978. 119 p. / dokumento eo Esperantaj kajeroj ; 4 ISBN 0-9505323-2-0

Nery, Fernando Rui Barbosa : (1849 - 1923), biografia eseo antaŭparolo de Carlos Domingues. trad.el portugala de Jozefo Joels. [Rio de Janeiro] : Domo de Rui Barbosa, 1949. 286 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


NESTO DE BIRDOJ Nesto de birdoj : Literatura antologio
Sofija : Bulgara Esperanto Asocio, 1987. *


Nesvadba, J[osef] La perdita vizaĝo desegn. Irena Sváĉková. trad.el Ĉeĥa F. Stanura. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1974. 110 p. : ilustr. / dokumento eo


Nesvadba, Josef La Bahuo kaj aliaj noveloj
Paris : [s.n.], 1971. 18 p. / dokumento eo La Juna Penso 79A

Neto, Luiz da Costa Carreiro Porto <red.> Mediuma poemaro Luis da Costa Porto Carreiro Neto. Aranĝis la poemojn kaj
trad. la antaŭparolon A. K. Afonso Costa.
Rio de Janeiro : Fed. Espirita Brasileira, 1972. (1. ed) 119 p. / dokumento eo [8°]

originalaj poemoj spiritismaj
Neufeld, Kornelius K. La ĉaka milito : (frontbatalintoj rakontas) elgermanigita Victor P. Epp. el "Pioniere erzählen", kiel publikigita en MENNOBLATT, duonmonata ĵurnaleto de Filadelfia (Ĉako), Paragvajo. [sl : s.n, [ca.1985]]. 31 p. ilustr. / dokumento eo


Neumann, Henri Dietrich En nia koro red. Ohara Takae & Hukuta Maseo. Asaka : Syoboo, 1969. 89 p. / dokumento eo


Nevelsteen, Yves Komputeko : prikomputila terminokolekto [Angla-Esperanto prikompitila terminaro] provlegis Maůro La Torre ; Lode van de Velde ; Paul Peeraerts ; Fabien Tschudy. Partizánske : Eldonis Espero, 2008. 94 p. / dokumento en-eo ISBN 978-80-969533
terminaroj angla-Esperanta ; komputilo
Nevelsteen, Yves [red.] Vikipedio : praktika manlibro Yves Nevelsteen (red.) ; Chuck Smith ; k.a. Partizánske : Espero ; TEJO, 2007. (2. eld.) 39 p. : ilustr. / dokumento eo

Vikipedio : manlibro
Newell, L[eonard] N[owell Mansell] Bakŝiŝ : skizoj el la vivo de egiptoj, novelaro
Budapest : Literatura Mondo, 1938. 149 p. / dokumento eo


NEZHA KIRLAS LA MARON Nezha kirlas la maron =Ne-Cha nao hai. eld. Li Hung-en. Liverita de Shanghai-a Belarta Studio. Beijing : El Popola Ĉinio, 1980. (1. eld.) 80 p. : ĉefe / dokumento eo
ilustr.Neznakomov, Petar La kazo Penlevé [Simeonov, Simeon M. trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.221 - 242 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Nguyen Huy Tuong La kampanjo Kao Lang : (memoraĵoj) trad. Nguyen Minh Kinh ; Nguyen Minh Tung Hanoi : Fremdlingva eld., 1962. 117 p. : mapskizo / dokumento eo


Nguyen Khai Kun la defendantoj de Kon Ko
Hanoi : Fremdlingva eld., 1967. 115 p. / dokumento eo


Nguyen Khanh Toan La Vjetnama kaj ĝia utiligo por la supera instruado en V.D.R.
Hanoi : Fremdlingva eld., 1969 137 p. / dokumento eo

Vjetnama lingvo
Nguyen Kong Hoan Senelirejo : romano reviz.: Nguyen Minh Kinh. trad. geesperantistoj de E-klubo de Hanojo. Hanoi : Fremdlingva eld., 1963. 278 p. / dokumento eo


Nguyen Phuoc Khang Esperanto Vjetnamia vortareto
Saigon : [s.n.],1972. *


Nguyen Sang La drinkejo de l' mutulo : kolekto da noveloj kovrilo kaj ilustr. de Pham Hoang Hanoi : Giai Phong-eld., 1969. 187 p. : ilustr. / dokumento eo


Nguyen Tanh Long Ly Son : retrovita naskiĝtero
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Blanka Sablo]

Nguyen Thi [Ut] Patrino kun fusilo : el la kolekto da rakontoj pri la herooj de la Liberiga Armeo de Sud-Vjetnamio
Hanoi : Fremdlingva eld., 1961. 124 p. / dokumento eo


Nguyen Thi [Ut] Patrino kun fusilo : el la kolekto da rakontoj pri la herooj de la Liberiga Armeo de Sud-Vjetnamio
Hanoi : Fremdlingva eld., 1966. 121 p. : ilustr. / dokumento eo


NGUYEN TRA Nguyen Trai : unu el la plej belaj figuroj de la Vjetnamaj historio kaj literaturo
Hanoi : Ruĝa Rivero ; Fremdlingva eld., 1980. 99 p. : ilustr. / dokumento eo


Nguyen Trong Tao La paca momento
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el "Hai Son" floroj]

Nguyen Van Dam Sursojle de la VIa Kongreso de la Vjetnama Komunista Partio : Vjetnamio:1976-1986
Hanoi : Fremdlingva eld., 1986. 23 p. / dokumento eo


Nguyen Xuan Tram [=Nguyen Minh Kinh] Surtera Infero postparolo de Isabelle Blume. trad. Nguyen Minh Kinh ; Nguyen Minh Tung Hanoi : Fremdlingva eld., 1961. 115 p. / dokumento eo


Nhat tuon La rara birdo
[s.l. : s.n., s.j.]. p. 28-52 / dokumentoparto eo [el "Hai Son" floroj]

NI DEKLAMU Ni deklamu n°3
Aalst : [s.n., s.j.]. * [el Heroldo]

NI DEKLAMU Ni deklamu n°2 : el diversaj landoj
Aalst : [s.n., s.j.]. *


NI KANTAS ESPERANTE Ni kantas Esperante [dua kajero] : muziko kaj teksto [Harald Micheel ; Ludwig Schödl]. [Berlin : Centra Laborrondo Esperanto de GDR], 1973. 28 p. / dokumento eo


NI KANTU Ni kantu : kantaro de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo : [=Kantaro de F.L.E.]
Amsterdam : Libroservo de F.L.E., [1937].* 101 p.


NI KANTU Ni kantu : Dekunua Fleja semajnfino 1988
Aalst : [s.n.], 1988. *


NI KANTU KAJ DEKLARNU Ni kantu kaj deklamu : kantaro de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo [Kantaro de F.L.E.] Amsterdam : Libroservo de F.L.E., 1949. (3. eld.) 111 p. / dokumento eo


NI LABORU KAJ ESPERU ! Ni laboru kaj esperu! : tempoj ĝis kaj de "La esperantisto" Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1974. 342 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 2

NI LABORU KAJ ESPERU! Ni laboru kaj esperu! : tempoj ĝis kaj de "la esperantisto" Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1974. 342 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 2
Esperanto : historio: dokumentoj : 1887 - 1892 proks.
NI NE POVAS SILENTI : JAPANAJ MEDICINISTOJ Ni ne povas silenti. Japanaj medicinistoj alvokas al la tuta mondo
Japanujo : Aiti Ken, [s.j.]. *


NI OFERAS Ni oferas : komunaj preĝoj kaj kantoj dum la Sankta Meso kompil. de Ludwig Thalmaier. München : Katholische Esperanto-Zentrale in Deutschland, 1959.* 16 p. : muziknotoj / dokumento eo


NI SAVU LA POLITIKAJN MALLIBERULOJN Ni savu la politikajn malliberulojn malaperintajn en Ĉilio
Gagny : [s.n., s.j.]. *


NI UNUIĜI SUR LA BAZO DE LA MOSKVA Ni unuiĝu sur la bazo de la Moskva Deklaracio kaj Moskva Deklaro.
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 32 p. / dokumento eo


NIA GVIDANTO Nia gvidanto : skizoj pri Lenin.
Leipzig : Ekrelo, 1931. 47 p. ilustr. / dokumento eo


NIA HOROA POPOLO Nia heroa popolo : rakontoj pri la revolucia vivo de la popolgvidantoj kaj batalantoj de Vjetnamio la geesperantistoj de la E-klubo de Hanojo trad. Hanoi : Fremdlingva eld., 1962. 265 p. / dokumento eo


NIA LINGVO ESPERANTO Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto : [Ardesia eldono, 2a kajero] Karl Vanselow. Berlin : [s.n., s.j.].* * / dokumento eo


NIA LINGVO ESPERANTO Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto : [Ardesia eldono, 3a kajero] Karl Vanselow. Berlin : [s.n., s.j.].* * / dokumento eo


NIA TEATRO Nia teatro : du teatraĵoj, parolĥoroj, versoj por deklamo
Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1931. 62 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 14

NIA VIVO Nia vivo : Informa bulteno Hispana kongreso de Esperanto
Zaragosa : [s.n.], 1983. *


NIA VOJO Nia vojo: aktualaj problemoj de moderna internacia vivo kaj laboro IPE. Warszawa: [Przyborowski], 1937. 23 p. / dokumento eo


NIAJ AŬTOROJ SIN PREZENTAS AL VI Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi : Alkmanaketa poezio
Praha : [s.n.], 1980. *


Nielsen, Torben Venis viro Riisberg, Gudrun trad. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1976. 75 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-91-5

Niemojewski, [Andrzej] Legendoj antaŭparolo de Ant. Grabowski. trad.el pola de Bronislaw Kuhl. Leipzig : Hirt, 1923. (2., korektita eld.) 73 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 2

Niemojewski, A[ndrzej] En kvieta vespero
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Nienkamp, Heinrich [=Kliemke, Ernst] Dr. Zamenhof, der Schöpfer des Esperanto Schenkel, Jacob trad. Dresden : Ader & Borel, 1917. 32 p. / dokumento eo-de Zweisprachige bücherei ; 1

Niesten, J.P.L Leerboek der wereldhulptaal Esperanto
Alkmaar : Keesom, 1912. (2. druk) 270 p. / dokumento nl-eo


Niesten, J.P.L Larebok Dat Internationelle Rjatsprak Esperanto
Keesen : GH Backman, [s.j.]. 166 p. / dokumento ****


Niesten, J.P.L Handelsbrievenbus Esperanto
[s.l.] : Zwagers, 1913 131 p. / dokumento nl-eo


Nietzsche, Friedrich Tiele parolis Zaratuŝtra : libro por ĉiu kaj neniu = Also sprach Zarathustra. enkonduko kaj notoj de Walther Linden. trad. W.A. Verloren van Themmaat Helsinki : Fondumo Esperanto, 1977. 366 p. / dokumento eo ISBN 951-9005-40-4

Nieuwenhuis, F[erdinand] Domela La piramido de l' tiranismo
Paris : [s.n.], 1974. *


Nieuwenhuis, F[erdinand] Domela La piramido de l'Tirano D.J. trad. Amsterdam : Nutters, 1913. 31 p. / dokumento eo Serio da Eldona^joj de "Internacia Socia Revuo" ; 4

Nievo, Ipolito La idilio ĉe la fonto de Venchieredo [El la memoraĵoj de okdekjarulo] = Le confessioni di un ottuagenario. trad. Tellini, A. Bologna : Esperanto-Oficejo, 1910. 32 p. / dokumento eo


Nihei, Yagi Mozaika Tokio : originalaj rakontoj
Kioto : L' Omnibuso, 1975. *


NIKOLAO KOPERNIK : TORUNANO Nikolao Kopernik : Torunano
Torun : [s.n.], 1972. [8] p. / dokumento eo [20cm]


Nilsson, Anna T. Datoj kaj faktoj pri la paca movado trad.el sveda Malmö : eld. de la verkistino, 1926. (5. Milo) 47 p. / dokumento eo


Nio [=Marcetta, Mirko Emerico] Notoj pri nova geografio kaj novaj tempo-mezuroj por la jubileo de S.A.T. 1921-1971 Milano : Farina, 1971. 31 p. / dokumento eo


Nio [=Marcetta, Mirko Emerico] suplemento al Nova Geografio
Milano : Farina, 1971. 12 p. / dokumento eo


Nio [=Marcetta, Mirko Emerico] Notoj pri nova geografio kaj novaj tempo-mezuroj por la jubileo de S.A.T. 1921-1971 ; + suplemento al Nova Geografio Milano : Farina, 1971. 31 p. ; 12 p. / dokumento eo


Nishi, Seiho Nia korpo : Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj
Maebasi : Gunma Esperanto-Societo, 1961.* 105 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo


Nishi, Seiho Nia korpo : Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj
Maebasi : Gunma Esperanto-Societo, 1961.* 105 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo


Nishi, Seiho <kompil. kaj trad.> Rangaku kotohaĵime : Tagiĝo de la Europa medicino en Japanio kompil. kaj trad. Seiho Nishi kaj aliaj. Katuyama : Ĉiama Grupo, 1971. 110 p. : ilustr. / dokumento eo


Niŝimura, Koogecu Sinjoro Laŭdata : dediĉaĵoj al s-ro Onisabro Deguĉi okaze de lia reliberiĝo kompil. de Koogecu Niŝimura. Kioto : Oomoto, 1932. ( 2. eld.) 106 p. : ilustr., muziknotoj* / dokumento eo-ja

Oomoto
Nisimura, Maseo Edelvejso
Osaka : Japana Esperanta Librokooperativo, 1956. 209 p. / dokumento eo


Nispen, Victor van- Pri piedpilkludanto kun desegn. de St. de Reuder. trad. El nederlanda M. Bartholomeus <frater>. Tilburg : Smits, 1933. 96 p. : ilustr. / dokumento eo


Nitti, Francesco Eŭropo ĉe la abismo Kreuz, Robert trad. Frankfurt : Societäts-Druckerei, Abtlg. Buchverl., 1924. 178 p. : ilustr. / dokumento eo


NIXON ESPERANTO VOCABULARY The Nixon Esperanto vocabulary : English-Esperanto, Esperanto-English [foreword R. H. M. Markarian]. repr. and enlarged. London: Society of British Esperantist Teachers, 1967. (3. eld.) 195 p. / dokumento eo-en


Niyamoto, M Rakontoj de Eroŝenko
[s.l.] : Biblioteko Daigukusyroum, [s.j.]. 121 p. / dokumento eo


Njanasata, mahathero La koro de l' Budhismo
Sri Lanka, Ceylen : [s.n., s.j.]. 52 p. / dokumento eo


Njegos, Petro Petroviĉ [=Petar <Crna Gora, Vladika, II.>] La montara krono red.: Miladin Peroviĉ ; Bogiĉ Noveljiĉ. trad. Svetislav Petroviĉ. Cetinje : [Obod], 1970. 273 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo


Nobel, J.W. Kaŭzoj de milito : referato
[Amsterdam] : Asocio de Laboristaj Esperantistoj, [1964]. [8] p. / dokumento eo


Nobes, Arthur <red.> BLEA kaj IPE : historio de la Brita Laborista Esperanto-Asocio kaj Internacio de Proleta Esperantistaro* kompil. Nobes, Arthur [s.l.: Kolektivo de Britaj Socialistoj, 1983].* 22 p. : ilustr. / dokumento eo

laboristoj : Britio : historio : IPE
Noel [Eugéne] <trad.> Rolandkanto [antaŭparolo Th. Cart. trad. [Eugéne] Noel] . Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. 174 p. / dokumento eo Kolekto de "Lingvo Internacia"

Nogami, Jaeko [=Yaeko] Kaiĵin-Maru Nogami-Jaeko. Osaki-Kazuo trad. Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1966. (2. eld.) 76 p. : ilustr. / dokumento eo


Nógrádi Tóth, Erzsébet <red.> Virinoj en Hungario red.: Erzsébet Nógrádi Tóth. budapest : Nacia konsilio de Hungaraj virinoj, 1983. 17 p. : ilustr. / dokumento eo

virinoj
Nohara, Kyuiti <trad.> Kroniko japana : oficiale verkita nacia historio de la antikva Japanujo ekde la mondkreiĝo ĝis la sepa jarcento Nohara, Kyuiti trad.el Ĉina kaj japana. [s.l.] : Japana Esperanto Instituto, [s.j.]. 252 p. / dokumento eo


NOKTURNO '71 Nokturno '71 : hajkaro.
[Oosaka]: Hajkista Klubo, 1971. 44 p. / dokumento eo


Noll, Margrethe Esperanto : kort vejledning for begyndere
Köbenhavn : [s.n.], 1924. 21 p. / dokumento eo-da


Noll, Margrethe Ĉu vi deziras korespondi ? Braille skribo Köbenhavn : [s.n., s.j.]. 12 p. / dokumento eo


Noll, Margrethe 50-jara jubileo de K.E.K. : [=Konversacia Esperantista Klubo : 1908, 2. januaro, 1958] [verkis la unuan parton ĝis 1934 M.Noll. verkis la duan parton ĝis 1958 G. Kühlmann]. Köbenhavn : Konversacia Esperantista Klubo, [1958]. 45 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Nolte, A <red.> 4. Werkstattgespräch "Interlinguistik in Wissenschaft und Bildung" : 4-a laborkonferenco "Interlingvistiko en scienco kaj klarigo redakcio kaj tradukado de A. Nolte. Paderborn : FEoLL, 1979. VII ; p.9-76 / dokumento de-eo


Nolte, A. Interlingvistiko en scienco kaj klerigo
Paderborn : [s.n.], 1979. 76 p. / dokumento eo


NOMBROJ Nombroj : kvara libro de Moseo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Nomura, Rihej Zamenhofa Ekzemplaro : La uzado de vortoj kaj esprimoj el la verkoj de D-ro L.L. Zamenhof kompilita de Rihej Nomura. Nagoya : Nagoya Esperanto Centro, 1989. 512 p. / dokumento eo


Nonnenmann, H. LEA-Wörterbuch Esperanto-Deutsch : enthält insbesondere
Ausdrücke aus Sozialpolitik, Wirtschaft, Technik und Arbeiterbewegung ca. 6000 Stichwörter
[kompil.: H. Nonnenmann. red. kaj kompletigis : H. Muravkin]. [Berlin] : Arbeiter-Esper.-Bund für die Deutschen Sprachgebiete, 1933. 143 p. / dokumento eo-de


Norbert, Alois [=Berndl, Alois] Senhalte al la celo ! : Facila legolibreto
Wien : Tramondo, 1946. 51 p. / dokumento eo


Norbert, Alois [=Berndl, Alois] La mondo ridas : bonhumoraj poemoj, deklamaĵoj por Esperanto-grupoj
Wien : propra eld., [1937]. 64 p. / dokumento eo


Nordenstreng, Rolf La homaj rasoj de la mondo : scienco kontraŭ superstiĉo
Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, 1935. 212 p. : multaj ilustr., bibliogr. / dokumento eo


Nordensvan, Karl Magnus La Kristnaska bulko
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[85] - 91 / dokumentoparto eo [el Esperantaj prozaĵoj : fabeloj, noveloj kaj skizoj]

Nordensvan, Karl Magnus Inter tomboj
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[101] - 114 / dokumentoparto eo [el Esperantaj prozaĵoj : fabeloj, noveloj kaj skizoj]

NORDVJETANAMAJ KROKIZOJ Nordvjetanamaj krokizoj : = Nordvietnamesische Skizzen : = Severob'etnamskie nabroski
Hanoi : Fremdlingva eld., 1966. [12], 39 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-de-ru


North Bedford, Annie Penso kaj ŝiaj amikoj Bazita sur la libro PERRI de Felix Saltem [s.l. : s.n., s.j.]. *


NORVEGUJO Norvegujo : [Lando kaj popolo]
[Oslo : Reĝa Ministerio de Eksteraj Aferoj, 1984]. 16 p. : ilustr., grafikaĵoj, mapskizoj / dokumento eo


Norway, G La aventuroj de Martin Drake = How Martin Drake found his father. Sevem, Walter trad.el angla. London : Esperanto Publ. Co., 1936. 206 p. / dokumento eo


Nosan Elektitaj siĝoj* de Nosan. Korea nacia poezio Taekeng, Gim trad.el korea [s.l. : s.n., s.j.]. 100 p. / dokumento eo


NOTAS E INFORME SOBRE A LINGUA Notas e informe sobre a lingua internacional Esperanto Asociación Galega de Esperanto. Presentación : Jesús Grandío Rivas. [Santiago de Compostela] : Asociación Galega de Esper, 1987. 73 p. : ilustr. / dokumento eo-gl ISBN 84-398-9049-4

Noterdaeme, J. Kion vi deziras? =Wat wilt gij?. en 6 flandraj kantoj kun piano kaj teksto. poezio de J. Noterdaeme. esperantigita de M. Seynaeve. muziko de A.-J. Witteryck. Brugge : Witteryck, [s.j.]. 4 p. : faldfolio eo

kantoj
Nothnagel, Hermann La mortado : publika parolado eldirita en Wien la 25an de marto 1900 Selzer, Bernard trad.el germana. Wien : Esperanto Societo Progreso, [prok.1930]. 32 p. / dokumento eo


NOVA ESPERANTA KRESTOMATIO Nova Esperanta krestomatio red. William Auld. trad. William Auld ; Donald Bradribb [k.a.]. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1991. 509p. / dokumento eo Kolekto Jarcento de Esperanto ; 5 ISBN 92-9017-043-3

NOVA MINACO AL EŬROPO KIU KULPAS Nova minaco al Eŭropo : kiu kulpas ?
Moskva : Sovetiaj Esperanto-Kluboj, 1984. 36 p. : ilustr. / dokumento eo


NOVA TESTAMENTO La nova testamento : 1a kaj 2a letero de la sankta apostolo Paŭlo al la korintanoj
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1969. *


NOVA TESTAMENTO La nova testamento : de nia sinjoro kaj savanto Jesuo Kristo = Biblia Londono : Brita kaj alilanda biblia societo, 1963. 357 p. / dokumento eo


NOVA TESTAMENTO La nova testamento : de nia sinjoro kaj savanto Jesuo Kristo = Biblia Londono : Brita kaj alilanda biblia societo, 1929. (repr.) 358 p. / dokumento eo


NOVA TESTAMENTO DE NIA SINJORO JESU KRISTO La nova testamento de nia sinjoro Jesu Kristo : Kajero 1
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1969. *


NOVA TESTAMENTO DE NIA SINJORO JESU KRISTO La nova testamento de nia sinjoro Jesu Kristo : Kajero 8
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1970. *


NOVA TESTAMENTO DE NIA SINJORO KAJ La Nova Testamento de nia Sinjoro kaj savanto Jesuo Kristo = Biblia <parto>. Edinburgh : Brita kaj Alilanda Biblia Societo ; [k.a.], 1929. 358 p. / dokumento eo


NOVA TESTAMENTO DE NIA SINJORO KAJ La Nova Testamento de nia Sinjoro kaj savanto Jesuo Kristo = Biblia <parto>. London [k.a.] : Brita kaj Alilanda Biblia Societo ; [k.a.], 1927. 225 p.


NOVA TESTAMENTO DE NIA SINJORO KAJ La nova testamento : de nia sinjoro kaj savanto Jesuo Kristo = Biblia Londono : Brita kaj alilanda biblia societo, 1923. (repr.) 613 p. / dokumento eo


NOVA VORTARO ESPERANTO - ĈINA Nova vortaro Esperanta - Ĉina : = Shih chieh yü hsin ts'u tien
[Beijing] : Shang Wu Yin Shu Kuan, [1959]. V, 327 p. / dokumento zh-eo


NOVAJ ĈINSTILAJ PENTRAĴOJ Novaj Ĉinstilaj pentraĵoj
Beijing : Fremdlingva eld., [s.j.]. *


NOVAJ ESPERANTO - HISTORIETOJ Novaj Esperanto-historietoj de diversaj aŭtoroj [L. Friis]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1956. (2. eld.) 70 p. / dokumento eo


NOVAJ ESPERANTO HISTORIETOJ Novaj Esperanto-historietoj : diversaj aŭtoroj [L. Friis]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1947. 70 p. / dokumento eo


NOVAJ FERVOJOJ TRA AŬSTRIAJ ALPOJ La novaj fervojoj tra Aŭstriaj Alpoj
Wien : Ministerio por Fervojaj
Aferoj, [proks. 1910].*
74 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo


NOVAJ HOMOJ, NOVAJ VOJO Novaj homoj, novaj vojoj
[s.l.] : Centra Cionista Organizo, 1926. 32 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Novák, Arne Ĉeĥa literaturo lau la birdperspektivo Krou^zil, Vinc. trad. Brno : Barviĉ kaj Novotny, [1921]. 58 p. / dokumento eo


Novák, Jan Jan Amos Komensky : (Johano Amos Comenius) boheme verkis Jan Novák. tradukis "Rondeto de Esperantistoj" en Praha. Praha : Rondeto de Esperantistinoj, 1921. (1. liigita eld.) 27 p. : ilustr. / dokumento eo [16cm]


Novák, Jindřich Prvá přídrž : Unua perbraka blokado Jindřich Novák ; Ivan Špička. Praga : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1984. II, 41 p. : ilustr. / dokumento cs-eo Starto : Suplemento Bojové Akce Sebeochrany ; 2

Novák, Jindřich Konvero Jindřich Novák ; Ivan Špička. Praga : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1987. 29 p. : ilustr., bibliogr. p. 28 / dokumento eo Starto : Suplemento

Novák, Jindřich Sindefendologiaj studoj 1
Praga : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1985. 94 p. / dokumento eo


Novák, Jindřich Iom pri la rompum-atakoj Jindřich Novák ; Ivan Špička ; Ladislav Spaček [ilustr.]. Praga : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1985. 111 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Starto : Suplemento

Novák, Jindřich La transdorsoĵeto Jindřich Novák ; Ivan Špička ; Václav Hnik. Praga : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1982. (1. eld.) 70 p. : ilustr. / dokumento eo Starto : Suplemento

Novák, Jindřich Iom pri la mensa sinpreparo Jindřich Novák ; Ivan Špička. Praga : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1985. 32 p. : bibliogr. 31 - 32 / dokumento eo Starto : Suplemento

Novembro, Eduardo Etaj rakontoj [korektado fare de António S. Almeida]. Lisboa : Portugala Esperanto-Asocio, 1984.* (1. eld.) 127 p. / dokumento eo


Novikov-Priboj, [Aleksej Siloviĉ] La submarinistoj Blinov, E. trad. Leipzig : Ekrelo, 1932. 115 p. / dokumento eo


Nukina-Yositaka Kial do, Leaves of Grass de Walt(er) Whitman? : etudo en prozo
Kobe : Kobe Urba, 1975. *


Nunes, Mário Ritter Gramática sinóptica de Esperanto
Rio de Janeiro : Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 1954. 33 p. / dokumento eo-po


Núńez Dubús, A[malia] Eterneco : (Navarra legendo)
Zaragoza : Hispana Esperanto Federacio, [1966]. 13 p. / dokumento eo


NUNTEMPA POLLANDO Nuntempa Pollando
Warszawa : Asocio de Esperantistoj en Pollando, 1948. 60 p. : ilustr. / dokumento eo


NUNTEMPA POLLANDO Nuntempa Pollando
Warszawa : Asocio de Esperantistoj en Pollando, 1948. 60 p. : ilustr. / dokumento eo


NUNTEMPA VJETNAMIO Nuntempa Vjetnamio
Hanoi : Fremdlingva eld., 1965. 180 p., ilustr., mapo, muziknotoj / dokumento eo


Nuŝiĉ, Branislav Analfabeto ; Butono : unuaktaj komedietoj en Mikspoto : la unuaj 5 numeroj de "Nova Libro". Trudiĉ, Boĵidar trad. Beograd : Serbia Esperanto-Ligo, 1955. 31 p. : ilustr. / dokumento eo Nova Libro ; 3 Nova Libro : Serio Flava ; 1

Nuŝiĉ, Branislav Suspektinda persono : duakta komedio en Mikspoto : la unuaj 5 numeroj de "Nova Libro". Sekelj, Antonije trad. Beograd : Serbia Esperanto-Ligo, 1956. 56 p. / dokumento eo Nova Libro ; 4 Nova Libro : Serio Flava ; 2

Nutters, W[iebe] Leerboek der wereldhulptaal Esperanto : voor cursus- en zelfonderricht in 15 lessen
Amsterdam : Amsterdama eld. Esperanta, 1909. 63 p. / dokumento nl-eo


Nyilasi, János Molekuloj [La trad. fake reviziis: Zdenęk Pluhař (Ĉeĥoslovakio) kaj Anatolij Goĉarov (Sovetunio). esper. trad.: Kovács Lajos. resp. red.: Lukács András. resp. eld.: Vaskó Tibor]. Budapest : Scienca eld. Centro,
1984.
118 p. : grafikaĵoj / dokumento eo ISBN 963-571-145-X

Nylén, Paul Sonoj kaj vortoj de Esperanto : komentario pri elparolo kaj vortfarado
Stockholm : Eldona Societo Esperanto, [1930]. 40 p. / dokumento eo


Nylén, Paul Esperantisk-svensk ordbok
Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, [1954]. (2. uppl.) 267 p. / dokumento eo-sv


Nyssens, Paul Bonhumoro =Bonne humeur. de Paul Nyssens. esperantigita de la aŭtoro mem laŭ la originala franca verko. Brugge : Witteryck, [1910]. 173 p. / dokumento eo