www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN H Sluitelwoorden

web_libroj_P_2012

PACA NOVAĴO Paca novaĵo
Enfield : Internacio de Militrezistantoj, [proks. 1960]. 16 p. : ilustr. / dokumento eo

pacmovado : kontribuaĵoj ; Kacarov, Dimiter : nekrologoj
Packness, M[artin] Ĉu vi parolas Esperanton : Esperanto lernolibro por komencantoj Packness, Martin. [red.] O'Connor, John Charles. [trad.] Hugon, P.D. Vejle : [s.n.], 1908. 126 p. / dokumento **-eo

lernolibroj ****
Packness, M[artin] Dansk-Norsk-Esperanto-ordbog : [ĉu vi parolas Esperanton]
Vejle : I kommission i. C. Neumanns Boghandel, 1909. 304 p. / dokumento da-no-eo Packness' Esperanto-Serie ; 5
vortaroj danaj-norvegaj-Esperantaj : 1909
Packness, M[artin] Esperanto Handels-Korrespondancer. 1. Del Packness, Martin. [red.] O'Connor, John Charles. [trad.] Hugon, P.D. Vejle : I kommission i. C. Neumanns Boghandel, 1908. 46 p. / dokumento **-eo Packness' Esperanto-Serie ; 4A
tradukoj Esperantaj
Packness, M[artin] Ĉu vi parolas Esperanton : fulstaedig Esperanto grammatik
[s.l. : s.n.], 1909. 39 p. / dokumento eo


PACO : AFERO DE ĈIUJ Paco : afero de ĉiuj
Bratislava : [Obzor], 1973. 25 p. / dokumento eo

pacmovado : komunismo
PACO, ESPERANTO KAJ VI Paco, Esperanto kaj vi Julio 1963. Middlesex : [s.n.], 1963. *


Paesmans, Eugene Konciza katalogo de Esperanto poŝtmarkoj
Antwerpen : [s.n., s.j.]. 4 p. / dokumento**


Pagenstecher, Johanna Sageoj kaj rakontoj laŭlonge de l' Rejno
Limburg a Lahn : Vereinsdruckerei, [1958]. 47 p. / dokumento eo

legendoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Pagnol, Marcel Topaze = Topaze. [antaŭparolo de Gaston Waringhien]. trad.el franca Roger Bernard. La Laguna : Régulo, 1960. p. 1 - 216 : libroparto / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura serio ; 17
komedioj franclingvaj : tradukoj Esperantaj
PAĜOJ EL LA FLANDRA LITERATURO Paĝoj el la flandra literaturo kolektitaj kaj trad. de Maurice Seynaeve
kaj Raym. van Melckebeke.
Brugge: Witteryck, [1904]. 136 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof

Palmer, H.E. Esperanto a l' usage des Francais : [Méthode Palmer]
Brugge : Witteryck, 1907 158 p. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj-francaj: 1907
Palu, Johannes Helpmaterialo por fakultativa kurso de Esperanto
Tallinn : [s.n.], 1983. 73 p. / dokumento eo-**


Palu, Johannes Esperanto Keele Fakultatiivkursus Kooliddele. Tallinn : eld. Eesti, 1980. 125 p. / dokumento eo-**


Paluzie, Borrell J. Diccionario [de bolsillo] Esperanto-Espańol y Espańol-Esperanto selección de 25.000 voces con los términos usuales y cientificos. Reglas de pronunciación y gramática del esperanto. Barcelona : Editorial Ramon Sopena, 1967. 381 p. / dokumento es-eo

vortaroj hispanaj-Esperantaj : 1967
PANAMPE KAJ PENAMPE Panampe kaj Penampe : el "Ainaj popolfabeloj" [eld.: Toyoaki, Mukai]. Mituisi-tyo : Toyoaki, 1974. 1 faldfolio : ilustr. / faldfolio eo


Pandu, Pandia Esperanto-portuguęs : (conversaçao) 10000 frazoj, 20 Ĉapitroj , 100 titoloj. Rio de Janeiro : Cooperativo Cultural dos Esperantistas, [proks. 1970]. 672 p. / dokumento eo-pt

frazaroj : portugalaj-Esperantaj
Pannekoek, Anton Antropogenezo studo pri la ekesto de la homo. Leereveld, M. trad. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. 88 p. / dokumento eo


Pannekoek, Anton Hisotria materiismo
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1974. 32 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 101B

Pannekoek, Anton Sindikatismo [Kribo trad.]. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1980. 27 p. / dokumento eo

sindikato ; Sovetunio : socia strukturo
PANORAMO : AŬTUMO 1975 Panoramo : aŭtuno 1975
Praha : [s.n.], 1975. *


Paolet, A[ntonio] Ensorĉo : unuakta dramo
S.Vito al Tagliamento : Paolet,
1915.
35 p. / dokumento eo Malgranda kolekto de "L' Esperanto" ; 2-3

Papakis, Georgo Esperanta komerca korespondado : leteroj, frazeologio, kontraktoj
Ateno : [s.n.], 1963. (1. eld.) 89 p. / dokumento eo

komerco : korespondado : Esperanto
Papazof, Dimitr Georgo Dimitrov : elstara Bulgara patrioto kaj internaciisto [kunmetis : Dimitr Papazov. red.: Ĥristo Gorov]. Sofija : Bulgara Esperantista
Asocio, 1982.
109 p. / dokumento eo

Dimitrov, Georgi : biografioj
Papazov, Dimitr Aktiva batolanto por paco : internacia kompreniĝo kaj socia progreso Dimitr Papazov. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1982. 350 p. / dokumento eo

Bulgario : Esperanto-movado : laboristoj : 1929-1931
Papazov, Dimitr Revuo "Balkana Laboristo" - tribuno kaj organizanto de Laboristaj Esperantistoj en Bulgario (1929-1931) Dimitr Papazov ; Nikola Bogdanov Aleksiev [red.]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1983. 59 p. : bibliogr. p. 52 - 58 / dokumento eo

Bulgario : Esperanto-movado : laboristoj : 1929-1931
PAPILIA FONTO Papilia fonto. Ĉinaj popolaj rakontoj
Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1984. (1. eld.) 67 p. : ilustr. / dokumento eo

popolrakontoj ĉinlingvaj : tradukoj
Papini, Giovanni Historio de Kristo [* trad.el itala]. S.Vito de Tagliamento : Paolet, 1931. XXX, 573 p. / dokumento eo

kristanismo
Papirniková, Irena Receptaro de elektitaj sudbohemiaj manĝoj
Budęjovice : La Progreso, [s.j.]. 42 p. / dokumento eo


Papirniková, Irena Receptaro de fiŝaj manĝoj
Budęjovice : La Progreso, 1980. 16 p. / dokumento eo


Papirniková, Irena Albumo de sudbohemaj memorindaĵoj : Burgoj kaj kasteloj
[Budęjovice : EK La Progreso de la Parko de Kulturo kaj Ripozo] : 1980. * / dokumento eo


PARIS EN 9 TAGOJ Paris en 9 tagoj. Kion oni devas vidi
Paris : Office Central du Tourisme Francais ; "La Movado", [proks. 1910]. [16] p. : multaj mapoj / dokumento eo Kolekto de la Planoj Turismo
Paris : gvidiloj; Paris : mapoj
Parisot, J[ean] Esperanta versfarado kaj rimaro : laŭ la verkoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj Paul Parisot ; Théophile Cart. Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. (2. eld.) 41 p. / dokumento eo

Esperanto: versfarado ; rimvortaroj Esperantaj
PARIZO Parizo : gvidlibro
Aarhus : [s.n., s.j.]. 54 p.

[turismoj]
PARIZO Parizo : gvidlibro
Paris : SAT, [proks. 1950]. 63 p. : ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Paris : gvidiloj
PARIZO NIA VIZAĜO Parizo nia vizaĝo : gvidlibro
Aarhus : [s.n., s.j.]. 64 p.


Parker, Fred Rakontoj el pluraj landoj
London : Brita Esperantista Asocio, [1972]. 89 p. / dokumento eo ISBN [0-]902756-03-6
rakontoj diverslingvaj : tradukoj
PARTICIPA PROBLEMO EN LA AKADEMIO La participa problemo en la Akademio : dokumentaro kompil. kaj komentita de Ebbe Vilborg. Goteborg : Lingva komisiono, 1973. 138 p. / dokumento eo

participoj : Esperanto
Paruzel, H[einrich] Muzilo kajero : N° 1
Dordrecht : [s.n.], [s.j.]. 24 p. / dokumento eo-it


Paruzel, H[einrich] Mi ludas muzilon : = Gram Muzilon
Dordrecht: MUZILO, [s.j.]. 110 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo-po


Paruzel, H[einrich] Lernolibro de MUZILO
Dordrecht : MUZILO, [s.j.]. 36 p. : ilustr. / dokumento eo


Pascoli, Giovanni Thallusa Minnaja, Luigi trad.el latina. Romo : [s.n.], 1969. 6 p. / dokumento eo

poemoj latinlingvaj : tradukoj
Pascoli, Giovanni Poemoj : elektitaj el liaj verkoj Azzi, Giodano trad.el itala. Como : Noseda, [1952]. 47 p. / dokumento eo

poemoj itallingvaj : tradukoj
PASKO FESTO 1990 Pasko Festo 1990
Lokeren : La Krokodiletoj, 1990. *


PASPORTA SERVO DE TEJO Pasporta servo de TEJO. Listo de gastigantoj 1978
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Pasternak, Boris Nia tondro : 1914/ 1922
Bracknell : [s.n.], 1981. 74 p. / dokumento eo


Pasternak, Boris Post ŝtormo : poemoj 1955-9 [Long, kris trad.el rusa]. [Bracknell : Long, 1981]. 35 p. / dokumento eo

poemoj ruslingvaj : tradukoj
Pastorello, Domenico Dio momento de l' evolucio
Fos sur Mer : [Pastorello], [s.j.]. 40 p. / dokumento eo


Pastorello, Domenico Io vi insegno l' Esperanto
Fos sur Mer : [Pastorello], [s.j.]. (3. ed.) 18 p. / dokumento eo-it


Pastorello, Domenico La kaoso Bisi, Renato trad.el itala. Fos sur Mer : [s.n., proks. 1968]. 73 p. / dokumento eo


Pastorino C. Torres Método elementar de Esperanto : (para rádio especialmente) pelo prof. C. Torres Pastrorino, catedrátio de latim colégio militar do Rio de Janairo, do Colégio Petro II com a colaboraçăo do prof. Jorge Soares das neves. Rio de Janeiro : Liga Braziliana de Esp., 1959. (2. ed.) 220 p. / dokumento eo-pr

lernolibroj Esperantaj-portugalaj : 1959
Patrascanu, D.D. La venkinto de Napeleono Firu, P. ; Pragnano, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Rumana bonhumoro]

PATRINA AMO La patrina amo [Gaby Verstraeten]. Lokeren : La Krokodiletoj, [s.j.]. [26 p.] / dokumento eo

antologioj
Patrinu Despina Homa animo : rakontoj postparolo de Sokratis Sakellaropoulos]. Athenai : Patrinu, 1976. 63 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj ; rakontoj greklingvaj : tradukoj
Patrinu, Despina Danai Vraila : romano ilustr. de la pentristo Mihaelo Nikolinakos. Athenai : [s.n., proks. 1978]. 129 p. / dokumento eo

romanoj greklingvaj : tradukoj
PATROJ Patroj : el la antikva hebrea literaturo "Miŝna'o" antaŭ 2000 jaroj, IV-a parto, IX-a volumo = Miŝna'o. Rabinoviĉ-(Tajc), Josef trad.el la originale. Jerusalemo : Erec-Izrael, 1930. 30 p. / dokumento eo

prozaĵoj hebrelingvaj : tradukoj
Paulus <Papo, VI> Dogma konstitucio pri la eklezio = Constitutio dogmatica de Ecclesia. Vojo - Vero - Vivo : Speciala numero ; 1968, 20/21. Roosen H. ; Wannemakers H.G. trad. Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1967. p. 159 - 172 / dokumento eo [Serio de I.K.I. ; 17] ; [Dokumentoj el Romo ; 6]
tekstoj latinlingvaj : tradukoj
Paulus <Papo, VI> Populorum progresio Encikliko de la 26a de marto 1967 pri la evoluo de la popoloj. [trad.]. [Ter Apel] : Espero Katolika ;
Ekumena Esperanto, [1967].
24 p. / dokumento eo

tekstoj latinlingvaj : tradukoj ; katolika eklezio : enciklikoj
Paulus <Papo, VI> La vojoj de la Eklezio : encikliko = Litterae Encyclicae "Ecclesiam suam" [trad.el la latina originalo William Perrenoud. kunlaboris W. Flammer]. Zürchersmühle/Urnäsch c: Ekumena Esperanto, 1965. 77 p. / dokumento eo

tekstoj latinlingvaj : tradukoj ; katolika eklezio : enciklikoj
Pausback, Gabrielo N5/12/2006 Katolika terminaro: Esperanto - English Gabrielo N. Pausback. Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1974. 60 p. / dokumento eo-en Serio de I.K.I. ; 26
terminaroj
Pausewang, Gudrun La lastaj infanoj de Oldrovalo : au ... ; Ĉu tiel aspektos nia estonteco? : rakonto Gudrun Pausewang ; Joachim Giessner [trad.]. Paderborn : Esperanto-Centro, 1987. 77 p. / dokumento eo ISBN 3-922570-44-5
rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Pauvrehomme, Louis Le mecanisme et la logique de l' Esperanto
Montpellier : [s.n., s.j.]. 50 p. / dokumento fr


Pavlov, Ivan Esenco kaj agado de la konsumkooperativoj en Bulgario [red. Iv. Pavlov. trad. Iv. Iliev]. Sofija : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1967. 33 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

kooperativoj : Bulgario
Payson, Edward S. <trad.> La akrobato de Nia Sinjorino : milcentjara legendo trad. Payson, Edward S. [s.l. : s.n., 1919]. 19 p. : ilustr. / dokumento eo


Payson, Edward S[axton] La fantoma edzino
Magdeburg : Göring, [s.j.]. 31 p. / dokumento eo Dek Cenda Serio ; 1
originalaj rakontoj
Payson, Edward S[axton] Juneco kaj amo : legendo el Venecio Fort Lee, NJ ; London: Esperanto Association of North America ; Esperanto Publ. Co., 1930. London ; [k.a.] : Esperanto publ. Co. ; [k.a.], 1930. [72] p. / dokumento eo E.A.N.A. Libraro ; 2
originalaj romanetoj
PAZARĜIK INVITAS VIN ! Pazarĝik invitas vin ! : Amikajn bondezirojn ! [red.: Stojan Tanev]. Pazarĝik : Konsilantaro pri Kulturo ; Distrikta Esperanta Estraro, 1978. 28 p. : ilustr. / dokumento eo

Pazarĝik : gvidiloj ; Velingrad : gvidiloj
Peano, G[iuseppe] Interlingua
Cavoretto-Torino : Academia pro Interlingua, 1927. 24 p. / dokumento la

Latino sine flexione
Pebe, E. <trad.> Tri majstro-noveloj Pebe, E. trad.el germana. Wien : Tramondo, 1947. 32 p. / dokumento eo

noveloj germanlingvaj : tradukoj
Pechan, Alfons Magyar-Eszperantó szótár : = Hungara-Esperanta vortaro
Budapest : Terra, 1961. (2. kiad.) 560 p. / dokumento hu-eo Serio de Poŝvortaroj
vortaroj Esperantaj-hungara
Pechan, Alfonso <red.> Gvidlibro por supera ekzameno II : Skizo de historio & literaturo de Esperanto
Budapest : Hungara Esperanto Asocio, 1966. 190 p. / dokumento eo

Esperanto : bazaj faktoj
Pechan, Alfonso <red.> Gvidlibro por supera ekzameno : historio, literaturo, metodologio red.: Alfonso Pechan. [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 358 p. / dokumento eo ISBN 963-571-031-3
Esperanto : bazaj faktoj
Pechan, Alfonz Eszperantó-magyar utiszótár : [Magyar-Eszperantó utiszótár] : = Hungara-Esperanta turista vortaro [La hungara vortostoko baziĝas sur la turista vortaro hungara-franca de Livia Havas]. Budapest : Terra, 1968. 256, 288, 32 p. / dokumento hu-eo

vortaroj Esperantaj-hungara
Pechan, Alfonz Eszperantó-magyar szótár : = Esperanta-hungara vortaro
Budapest : Terra, 1964. (3. kiad.) 464 p. / dokumento hu-eo Serio de Poŝvortaroj
vortaroj Esperantaj-hungara : 1964
Peĉkauskaite, Mario La rajtoj de virinoj : kristnaska rakonto Maĉemis, J. trad.el Litova. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Litova almanako]

Peeraerts, Paul Esperanto vandaag
Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, [s.j.]. 16 p. / dokumento nl


Peeters, Yvo Pleidooi voor een Europese taalpolitiek Peeters, Yvo ; Deceuninck M. Brugge : Eŭropa Klubo, [s.j.]. 52 p. / dokumento nl


Pehef Amuzaj rakontetoj originale verkitaj, skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul
Issy-les Moulineaux : eld. de
Esperanta Stenografio, 1929.
15 p. / dokumento eo

[stenografioj]
Pehrsson, Rudolf Svensk-esperantisk parlör
Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, 1935. 72 p. / dokumento eo-sv


Pei, Mario Wereldtaal gevraagd
[s.l.] : Internationaal Esperanto-Instituut, [s.j.]. 24 p. / dokumento nl


Pei, Mario Wanted : a world language
[New York, NY : Public Affairs Committe, 1969]. [1. ed.] 21 p. : bibliogr. p. 20 / dokumento en Public Affairs Pamphlet ; 434
informiloj anglalingvaj : 1969 ; Esperanto : mondlingvo
PEJZAĜOJ EN AŬSTRIO Pejzaĝoj en aŭstrio krom la delegitoj de UEA kaj ankaŭ ĉiuj grupoj esperantistaj en Aŭstrio. Wien : Ministerio por Fervojaj Aferoj, [proks.1910]. 118 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Aŭstrio : gvidiloj
PEJZAĴOJ EN AŬSTRIO Pejzaĵoj en aŭstrio
Wien : [s.n., s.j.]. 115 p.

[turismoj]
Pelin, Elin [=Ivanov, Dimitar] Falĉistoj [Kovaĉev, Ivan trad]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.65 - 70 / dokumentoparto eo [el bulgara prozo]

Pelin, Elin [=Ivanov, Dimitar] La familio Gerak Atanasov, Atanas D. trad.el bulgara. Sofija : Esperanta Koopera Societo en Bulgario, 1924. 83 p. : ilustr. / dokumento eo


Pelin, Elin [=Ivanov, Dimitar] Elektitaj rakontoj trad. kaj klarigaj notoj de Simeon Hesapĉiev. antaŭparolo de P. Dinekov. Sofija : Bulgara Esperantista
Kooperativo, 1948.
96 p. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Pelin, Elin [=Ivanov, Dimitar] Kvar rakontoj Atanasov, Atanas D. trad.el bulgara. Sofija : Esperanta presejo Kultura, 1939. *


Pellico, Silvio Pri la devoj de l' homoj : parolado al junulo Tellini, A. trad. S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1922. VIII, 92 p. / dokumento eo Kolekto de la Revuo "L' Esperanto"

Peneter, George Perteroido La travestita muzo Plena verketaro Vol Unua. [s.l. : s.n.], 1950. 38 p. / dokumento eo


Peneter, Peter [=Kalocsay, Kálmán Libro de amo [Peter Peneter. antaŭparolo de Arieh ben Guni]. Byblos : [La Laguna], 1969 [1965]. 262 p., [15] folioj : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; erotika literaturo
Peneter, Peter [=Kalocsay, Kálmán] Sekretaj sonetoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 95 p. / dokumento eo

originalaj sonetoj ; erotiko
Penev, Penjo Homoj, antaŭen ! [kunmetis: Nikola Pilev. red.: Violin Oljanov, Tonka Dimitrova]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1986. 103 p. / dokumento eo

poemoj bulgarlingvaj : tradukoj
Peng, Guanghi Kial en Ĉinio ne troviĝas inflacio
Beijing : Fremdlingva eld., 1977. (1. eld.) 52 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Ĉinio : inflacio
Penndorf, Julius <kompil. kaj trad.> Grekaj papirusoj kompil. kaj trad. Julius Penndorf. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1927. 111 p. : ilustr., bibliogr. p. 18 - 20 / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 11-12
papirusoj greklingvaj : tradukoj
PENSIONO IE EN HILVERSUM Pensiono ie en Hilversum : triakta teatraĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. 10, 14, 14 folioj [tajpis] / dokumento eo

teatraĵoj
PENSOJ Pensoj
Bulgario : [s.n., s.j.]. *


PENSOJ DE FAMAJ HOMOJ PRI LA INTERNACIA Pensoj de famaj homoj pri la internacia lingvo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


PENSOJ MNCAN Pensoj MNCAN famekonataj homoj pri la lingvo Internacia. Jugoslavio : [s.n., s.j.]. *


PENTRAĴOJ DE ĈINAJ INFANOJ Pentraĵoj de Ĉinaj infanoj
Beijing : Fremdlingva eld., 1977. * p. ĉefe ilustr. / dokumento eo


PERFIDO AL LA PROLETA DIKTATURO ESTAS ENCA Perfido al la proleta diktaturo estas esenca elemento de la libro
"Memkulturo"
red. de Hongqi kaj Renmin Ribao. Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 18 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
Periers, Bonaventura de- Novaj distraĵoj kaj amuzaj eldiroj Gonin Herve trad. Paris : Franca Esperantisto, 1985. 56 p. / dokumento eo


PERKOMPUTILA TEKSTOPRILABORO Perkomputila tekstoprilaboro red. Koutny Ilona. trad. Járeb Ottmá ; Ilona Koutny [k.a.]. Budapest : Scienca eld. Centro, 1985. 335 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo-en-ru

komputilo: tekstprilaborado: kontribuaĵoj
PERKOMPUTORA TERMINO- KOLEKTO Perkomputora termino-kolekto. Pekoteko labordokumentoj komputikaj terminoj registritaj ĝis majo 1987. Bailieboro : Esperanto Press, 1981. *


Pernis, M.H. van- La Ĉambelano de Kandako : Reĝino de la Etiopoj prediko en Vieno -28a kongreso 1936. Nederland : [s.n.], 1936. *


Peroci, Ela Pantoflokatino ilustr. Anĉka Goŝnik-Godec. [Željko Mizerit trad.]. [Ljubljana : Mladinska Knjiga ; Slovenia Esperanto-Ligo, 1967]. [8] p. : ilustr. / dokumento eo

infanlibroj : tradukoj Esperantaj
Peroci, Ela Mia ombrelo povas esti balono [ilustr. Marlenka Stupica]. [Željko Mizerit trad.]. [Ljubljana : Mladinska Knjiga ; Slovenia Esperanto- Ligo, 1967]. [8] p. : ilustr. / dokumento eo


Perrenoud, William La ora metodo : por plej rapide posedi Esperanton
[Neuchâtel] : [Geoniaj eld.], 1956. 16 p. / dokumento eo


Perrenoud, William En tempo rekorda : konciza apliko de la ora metodo
[Neuchâtel] : [Geoniaj eld.], 1960. 20 p. / dokumento eo


Perrenoud, William Fundamento de Geonismo
Neuchâtel : [s.n.], 1955. 16 p. / dokumento eo


Perret, Louis <red.> Feuillets encyclopediques de documentation espérantiste publié saus la direction de Louis Perret, trésorier de la Fédération Espérantiste Rhône-Alpes avec la collaboration des meilleurs auteurs et écrivains espérantistes internationaux. Fédération Espérantiste Rhône-Alpes, 1947. [**p.] / dokumento eo

[dokumentaroj]
Peter-Ruetschi, Tina Koordinitaj Esperanto-kursoj : tekstoj [kunmetitaj de Tina Peter-Ruetschi en kunlaboro kun aliaj esperantistoj]. Zürich : Popola Altlernejo, [1954].* 8 p. / dokumento eo


Peterson, Karel Ordo de Evangelia Diservo
[s.l.] : Keli, 1952. 8 p. / dokumento eo


Pethes, Imre <red.> MEM 30jara : [Mondpaca Esperantista Movado 30jara] respondeca eld.: Imre Pethes. red.: Szilárd Bálint. lingva red.: Old^rich Knichal. [Budapest: Hungara MEM-Sekcio, 1983]. 44 p. : multaj ilustr., grafikaĵo / dokumento eo

MEM: historio : 1953-1983
PETIT INTERPRĘTE ESPÉRANTISTE Petit interpręte Espérantiste
Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1925. 15 p. / dokumento fr-eo


PETIT INTERPRĘTE ESPÉRANTISTE DE POCHE Petit interpręte Espérantiste de poche
Paris : Hachette, [1913]. 16 p. ./ dokumento eo-fr


Petkoviĉ, Ranko Tito kaj la nealianciteco = Tito i nesvrstanost. [red. de la Esperanta eld.: Senad Ĉoliĉ]. Sarajevo : [Esperanto-Societo], 1977. 40 p. : ilustr., bibliogr. / dokumento eo

Tito, Josip : nealiancaj landoj
Petöfi, Aleksandro* [*Sándor] La avo Spierer, Ladislas trad.el hungara. Nederland : Muussen, [1937]. 31 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 8
rakontoj hungarlingvaj : tradukoj
Petöfi, Aleksandro* [*Sándor] Johano la Brava : popolfabelo en versoj = János vitéz. [ilustr. Almos Jaschik]. trad.el hungara Kálmán Kalocsay. Budapest : Literatura Mondo, 1923. 84 p. : ilustr. / dokumento eo

epopeoj hungarlingvaj : tradukoj
Petöfi, Sándor Johano la Brava = János vitéz. K. Kalocsay trad.el hungara. Budapest : Literatura Mondo, 1948. (2. eld.) 65 p. / dokumento eo

epopeoj hungarlingvaj : tradukoj
Petöfi, Sándor Libero kaj amo : poemoj elektitaj trad. Kálmán Kalocsay. [Budapest: Corvina, 1970]. 260 p. / dokumento eo

poemoj hungarlingvaj : tradukoj
Petrin, Josif* [*iosef] Manuel de Invatat Limba Internationale Esperanto Ce exercitii structurale [s.l.] : Universitat de Craiova, 1971. 125 p. / dokumento**


PETRO Petro : Kursa lernolibro por laboristoj [1934]
Paris : SAT, 1934. (6. eld.) 116 p. / dokumento eo

lernolibroj 1934
PETRO Petro : Kursa lernolibro por laboristoj [1939]
Paris : SAT, 1939. (7. eld.) 116 p. / dokumento eo

lernolibroj 1939
PETRO Petro : Kursa lernolibro por laboristoj [1925]
Leipzig : Fako Kooperativo, 1925 61 p. / dokumento eo

lernolibroj
PETRO Petro : Kursa lernolibro por laboristoj [1956]
Paris : SAT, 1956. (8. eld.) 116 p. / dokumento eo

lernolibroj 1956
PETRO Petro : Kursa lernolibro por laboristoj [1956]
Paris : SAT, 1956. (8. eld.) 116 p. / dokumento eo

lernolibroj 1956
PETRO Petro : lernolibro kun labor-kajero [1927]
Leipzig : Fako Kooperativo, 1927. (2. reviziita eld.) 61 ; 48 p. / dokumento eo

lernolibroj 1927
Petrone, Caius [=Petronius Niger, Caius] La damo de Efesus : ek "Le satyricon" C XI = Satirae <parto, Ido>. Laurant, Jean trad. Colmar : Ido-Instituto, [s.j.]. 11 p. / dokumento ido Ido-Biblioteko

Petrovic Njegos, Petre [=Petar <Crna Gora, Vladika, II.>] La montara krono [red.: Miladin Perovic ; Bogic Noveljic]. trad. Svetislav S. Petrovic. Cetinje: [Obod], 1970. 273 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

teatraĵoj serblingvoj : tradukoj ; Montenegro : historio : literatura temo
Petroviĉ, Svetislav S. Sonetkrono por la esperantistaro : okaze de 70-jara jubileo de Esperanto, julio 1957
Beograd : Serbia Esperanto-Ligo,
1957.
[16] folioj / dokumento eo Nova Libro ; 6

Pettyn, Andrzej Unusemajna kurso de Esperanto
Finnlando : VAAKSY, 1974. 30 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj
Pettyn, Andrzej Esperanto-konversacioj - [1a parto]
Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1966. 118 p. / dokumento eo

frazaroj Esperantaj : 1966
Pettyn, Andrzej Esperanto : podrecznik jezyka miedzynarodowego
Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1979. 240 p. / dokumento eo-pl [21cm]

lernolibroj Esperantaj-polaj
Pettyn, Andrzej Esperanto laŭ amuzmetodo : skrypt dla kursu korespondencyjnego jezyka esperanto : III semestr*
Warszawa : Polski Zwiazek
Esperantystów, 1979.
50 p. / dokumento eo-pl

legolibroj Esperantaj-polaj : 1979 ; Esperanto-movado
Pettyn, Andrzej Praktika kurso de Esperanto : = skrypt do nauki jezyka esperanto [1a semester / 1-2]
Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1977. 62 ; 70 p. / dokumento pl-eo [21cm]

lernolibroj Esperantaj-polaj
Pettyn, Andrzej Praktika kurso de Esperanto : = skrypt do nauki jezyka esperanto [2a semester / 3-4]
Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1977. 69 ; 55 p. / dokumento pl-eo [21cm]

lernolibroj Esperantaj-polaj
Pettyn, Andrzej Praktika kurso de Esperanto, gramatiko : = gramatyka jezyka Esperanto [Zeszyt 5]
Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1978. 173 p. / dokumento pl-eo [21cm]

lernolibroj Esperantaj-polaj
Pettyn, Andrzej Rozmówski Esperanckie : [ Esperanto konversacioj ]
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. 247 p. / dokumento pl-eo [14cm]


Pettyn, Andrzej Novaj tendencoj en la instruado de Esperanto [red. Bronislaw Tuszkiewicz]. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, Filio en Varsovio, 1965. 27 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado
Pettyn, Andrzej Esperanto laŭ amuzmetodo : skrypt dla kursu korespondencyjnego jezyka esperanto : III semestr
Warszawa : Polski Zwiazek
Esperantystów, 1979.
224 p. / dokumento eo-pl [21cm]

legolibroj Esperantaj-polaj : 1979 ; Esperanto-movado
Pettyn, Andrzej Ĉu vi parolas Esperante? : Nauka jezyka Esperanto z plyt : kurs dla poczqtkujqcych
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970. 317 p. : ilustr. / dokumento eo [21cm]

lernolibroj Esperantaj-polaj : 1970
Pettyn, Andrzej Praktika kurso de Esperanto : [1a semester / 1-2 ; 2a semester / 3-4]
Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1973 ; 1974. 256 p. / dokumento pl-eo [20cm]

lernolibroj Esperantaj-polaj
Pettyn, Andrzej Esperanto-konversacioj - [3a parto]
Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1966. 116 p. / dokumento eo

frazaroj Esperantaj : 1966
Pettyn, Andrzej Pola Radio : La aŭskultantaro de la E-elsendoj de pola radio ; El la historio de pola radio
Warszawa : [s.l], 1994. 2 faltfolioj


Pettyn, Andrzej Ĉu vi parolas Esperante?
Beijing : Pekina Esperanto Asocio, 1981. 125 p. / dokumento eo-zh

lernolibroj Esperantaj-ĉinaj
Pettyn, Andrzej Skizo pri la Esperanto-movado en Pollando
Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1978. 13 p. / dokumento eo


Pettyn, Andrzej Esperanto-konversacioj - [2a parto]
Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1966. 128 p. / dokumento eo

frazaroj Esperantaj : 1966
Pettyn, Hanna A. Esperanto en turismo : Bonan vojaĝon ! : = Esperanto dla turystów Hanna Pettyn ; Andrzej Pettyn. [red. Henryk Nahorski]. Bydgoszcz : Cent. Osrodek Inform. Turystycznej Oddzial, 1984. 160 p. / dokumento eo-pl


Pezlederer, Wolfgang Deutsche Esperanto-Sprachlehre in Versen
Salzburg : Selbstverl., [proks. 1910]. 16 p. / dokumento de-eo

kuriozaĵoj : Esperanto
Pfeffer, Emil Esperanto in 10 Unterrichtsstunden : methodische Einführung in die Weltverkehrssprache für Selbstunterricht und Kurse
Wien : Steyrermühl-Verl., [proks. 1928]. (3. Aufl.) 48 p. : ilustr., tabelo / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 230
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1928 [proks.]
Pfeffer, Emil Wörterbuch Esperanto - Deutsch : enthaltend sämtliche von der Esperanto-Akademie anerkannte Wortstämme sowie die gebräuchlichsten Fachausdrücke /
gebräuchlichsten Fachausdrücke

Wien : Steyrermühl-Verl., [s.j.]. (4. eld.) 48 p. / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 335
vortaroj Esperantaj-germanaj
Pfeffer, Emil Humor' de l' mondo : en Esperanto : = Welthumor : in Esperanto
Wien : Steyrermühl-eld., [proks. 1928]. 96 p. / dokumento eo/de Tagblatt-Bibliothek ; 541/542 2-Sprachen-Bücher ; 6
ŝercoj
Pfeffer, Emil Wörterbuch Esperanto - Deutsch : enthaltend sämtliche von der Esperanto-Akademie anerkannte Wortstämme sowie die gebräuchlichsten Fachausdrücke
Leipzig ; Wien ; Berlin : Steyrermühl-Verl., [s.j.]. (5. eld.) 48 p. / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 335
vortaroj Esperantaj-germanaj
Pfeffer, Emil Elektita Esperanta legaĵo : por komencantoj kaj kursoj : rakontoj kaj poemoj kun germana interlinia traduko kiel ankaŭ lingvaj kaj literaturaj klarigoj
Wien : Knepler, 1926. 31 p. / dokumento eo-de Esperanta-Germana Biblioteko ; 1
legolibroj Esperantaj-germanaj : 1926
Pfeffer, Emil Wörterbuch Esperanto - Deutsch : enthaltend sämtliche von der Esperanto-Akademie anerkannte Wortstämme sowie die gebräuchlichsten Fachausdrücke
Wien : Steyrermühl-Verl., 1926. (6. - 10. mil.) 48 p. / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 335
vortaroj Esperantaj-germanaj
Pfeffer, Emil Kleines Taschenwörterbuch Deutsch - Esperanto
Wien : Reinhold-Verl., [proks. 1935]. (1.- 5. tsd.) 32 p. / dokumento de-eo

vortaroj germanaj-Esperantaj : 1935 [proks.]
Pfeffer, Emil Wörterbuch Deutsch- Esperanto : enthaltend über 20.000 deutsche Stichwörter nebst 30.000 Esperanto-Übersetzungen.
Wien : Steyrermühl-Verl., [s.j.]. (4. auflage) 184 p. / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 385/388
vortaroj Esperantaj-germanaj
Pfeffer, Emil Esperanto Lekture
Wien : Knepler, 1926. 31 p. / dokumento eo


Pfeffer, Emil Wörterbuch Deutsch- Esperanto : enthaltend über 20.000 deutsche Stichwörter nebst 30.000 Esperanto-Übersetzungen.
Wien : Steyrermühl-Verl., 1926. (2. auflage) 184 p. / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 385/388
vortaroj Esperantaj-germanaj
Pfeffer, Emil Esperanto in 10 Unterrichtsstunden : methodische Einführung in die Weltverkehrssprache für Selbstunterricht und Kurse
Wien : [s.n., s.j.]. 380 p. / dokumento eo

lernolibro
Pfeffer, Emil Sprechen Sie Esperanto? : Einführung in die Esperanto-Konversation bearb. von Emil Pfeffer. Wien : Steyrermühl-Verl., 1927. 52 p. / dokumento de-eo Tagblatt-Bibliothek ; 426
frazaroj Esperantaj-germanaj : 1927
Pfeffer, Emil Unua Esperanta legolibro por komencantoj kaj kursoj : elektita prozo kaj poezio : = Erstes Esperanto-Lesebuch für Anfänger und Kurse : ausgewählte Prosa und Dichtung mit deutscher Zeilenübersetzung
Wien : Steyrermühl-Verl., [proks. 1926]. (6. - 10. mil.) 48 p. / dokumento de-eo


Pfeffer, Emil Sprache Bücher : Esperanto-Deutsch
Wien : [s.n., s.j.]. 96 p. / dokumento eo

lernolibro
Phapazian, V. Lur da lur : Kurda legendo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Philippe, Benoît Badenlanda legendaro de la konstanca lago tradukita kaj nove rakontita de Benoît Philippe. kovrilo Ludek Neuzil, uzante la bildon "La Konstanca Lago" de Monique Philippe. ilustraĵojn de Nikolas Ales. elektis Stanjo Chrdlová. Dobrichovice : Kava-Pech, 1998 127 p. : ilustr. / dokumento eo [20cm] ISBN 80-85853-39-6

Phillipson, Robert Ĉu nur-angla Eŭropo? : defio al lingva politiko = English-only Europe? : Challenging Language Policy. Robert Phillipson. trad. István Ertl Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2004. 254 p. / dokumento eo ISBN 92-9017-084-0

PHU-LOI MASBUĈADO EN SUDVJETNAMIO La Phu-Loi masbuĉado en Sudvietnamio
[Hanoi : Fremdlingva Eldon-Ofico,
1959].
16 p. / dokumento eo


Phuoc Khang Nguyen Esperanta - Vjetnama vortareto
Saigon : [s.n.], 1971. *

(vortaro)
Piasecka, Beata <red.> Vilnius kaj Trakai : gvidlibro [laŭ la libro Vilnius, gvidlibro tra la urbo preparis Beata Piasecka]
[Vilnius] : Paknio, 2005 79 p. ĉefe ilustr., mapo / dokumento eo ISBN 9986-830-91-5
Vilnius : trakai : gvidlibroj
Piĉ, Karolo Angoro : poemaro
Saarbrücken : Iltis, 1982. 97 p. / dokumento eo


Picard, J.M. L' Esperanto ŕ l' Ecole : ou l' enseignement méthodique de la
Langue française aux enfants par l' Esperanto : cours élémentaire

Coulommiers : Brodard, 1911. VII, 216, XXVIII p. / dokumento fr-eo


PICCOLO DIZIONARIO TURISTICO Piccolo dizionario turistico : = Malgranda vortaro auto-turisma : = Petit guide du touriste automobile : = Concise tourists dictionary : = Kleines lexikon für touristen : = Breve vademécum para turistas
[Torino]: Fiat, [proks. 1970].* 29 p. ilustr. / dokumento it-eo-fr-en-de-es

frazaroj Esperantaj-plurlingvaj : turistoj : 1970 proks.
Pietrucha Jerzy Fundamentaj problemoj de la evoluo de klerigado en Afriko mag. Jerzy Pietrucha. Materialoj por Afrika Simpozio dum la 20a Internacia Kongreso de TEJO en Amsterdam -Aůgusto 1964. Amsterdam : Centro de Esploroj pri Afriko (Pola Esperanto Junularo), 1964. [27 folioj] / dokumento eo


PIF P.I.F. Io jaroj de PIF*** Godina : [s.n.], 1977. *


Pignero, Jean <ed.> Alvoko al la homa konscienco Jean Pignero [ed.]. Laroque Timbaut : Cercle Espérantiste de l'Agenais Laute! ; SAT, 1984. 54 p. / dokumento eo

deontologio : scienco
Pignero, Johano* [*Jean] Propono de deklaracio por la protekto de la homa digno [Johano Pignero]. [s.l. : Crisenoy, 1955]. [12] p. / dokumento eo


Pilger, Wouter F. La nederlanda poezio tra la jarcentoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 6 p. / dokumento eo


Pilger, Wouter F. Baza Esperanta radikaro Wouter F. Pilger. Rotterdam : Universala Esperanto -asocio, 2001. 159 p. / dokumento eo [18cm] ISBN 92 9017 076 X

Pilger, Wouter F. Ne ĉiam : poemaĵoj + subskribo de la aŭtoro. [Lelystad] : Vulpo libroj, 1974. 15 p. / dokumento eo ISBN 90-70074-04-4

Pilger, Wouter F. Majmateno en frua
Amsterdam : Vulpo, 1968. 16 p. / dokumento eo


Pilger, Wouter F. Provizora privata listo de komunlingvaj nomoj de plantoj de Nord Okcidenta Eŭropo
[Lelystad] : Vulpo libroj, 1982. [1. preso] 72 p. / dokumento eo-it

terminaroj laŭtemaj latinaj-Esperantaj : plantoj : Nordokcidenteuropo: 1982
Pilger, Wouter F. Kelkaj pensoj pri Esperanto kiel maŝintraduka pontolingvo
Lelystad : Vulpo libroj, 1983. *


Pilger, Wouter F. Tondaĵoj ; Knipsels ; Wycinanki Wouter F. Pilger. Wersja polska: Janina Pilger-Bugaj. [Lelystad] : Vulpo libroj, 1978. 27 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-nl-pl ISBN 90-70074-09-5

Pillath, Friedrich <kompil.> Das Deutsche Lied in Esperanto : = Germanaj kantoj esperantigitaj kompil. Friedrich Pillath. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1922. (2. eld., iom kompletigita) VI, 74 p. / dokumento eo/de

kantoj germanlingvaj : tradukoj
PILORIO Pilorio : raportaro pri la traktado al germanaj vunditoj kaj militkaptitoj en la landoj de Entente.
Berlin : Deutscher Esperanto-Dienst ; Ellersiek, 1917. 62 p. / dokumento eo Internacia Bulteno : Aparta Eldono ; 3 (1917), 6a
Unua mondmilito : kaptitoj ; militkrimoj : 1914-1917
Pils, Manfred <komp.> Manifesto por nova Eŭropo : [Eŭropo, ekologia, aperta, sociala] [kompostaĵo: Manfred Pils. trad.: Oswald Haselbauer]. [Basel] : Naturamika Internacio, Esperanto Fako (TANEF), 1990. 16 p. : ilustr. / dokumento eo

Eŭropo : naturamikoj : ekologio
Pińo, Andrés Konsiloj : sugestoj de malnova esperantisto
Valencia : [s.n.], [1933]. 56 p. / dokumento eo


Pio XIa [=Pius <Papo, XI>] Universala reĝeco de Jesu-Kristo : enciklika letero Schmidt, Jos. trad.el latina. Paris : Espero Katolika, [1926]. 29 p. / dokumento eo

tekstoj latinlingvaj : tradukoj ; enciklikoj : katolika eklezio
PIONIRO KONTAKTBLAD La Pioniro kontaktblad
Aalst : [s.n., s.j.]. 14 p. / dokumento nl-eo

La Pioniro : klubo-propagando : Esperanto-propagando
Pióri, Jan Fermentoj : Esperantaj Normoj-Kemio-00002
Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystow, 1970. 15, 42 p. / dokumento eo

terminaroj : Kemio
Pióro, Jan [Waclaw] Kemiaj afiksoj internaciaj
Warszawa : [s.n.], 1966. (3. aŭtora eld. 70 folioj : bibliogr. folio 2

terminologio : kemio : kontribuaĵoj
Pióro, Jan [Waclaw] Kemia nomenklaturo : internacia
Warszawa : Pióro, 1981. (2. eld.) 72 folioj : grafikaĵoj / dokumento-kopiita eo

kemio : terminologio : Esperanto
Pióro, Jan [Waclaw] Esperanto : Normoj. Kemio. Fermentoj
Warszawa : [s.n.], 1970. *


Pióro, Julia [Lucina] Fenestro kristala : (noveloj kaj poemoj)
[Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1981]. 197 p. / dokumento eo Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 15
originalaj noveloj
Pióro, Julia [Lucina] Hieroglifo : noveloj enkonduko de Krystyna Macinska. Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1979. 96 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 41 ISBN 90-6336-017-7
originalaj noveloj
Pióro, Julia [Lucina] El tero kaj etero : [libro originale verkita en Esperanto] redakto kaj prezento de Baldur Ragnarsson. La Laguna : Régulo, 1964. 113 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 23
originalaj rakontoj
Pirard, Jean 60 ans d' Espéranto ŕ Ličge préface de Maurice Jaumotte. Ličge : Esperantista Grupo, [1964]. [16] p. : ilustr. / dokumento fr

Esperanto-movado : Ličge <urbo> : 1904-1964
Pirlot, Germain La officiële situatie van het Esperanto-onderricht in de wereld naar de Esperanto uitgave 1985 en vervolledigd tot eind november 1985. Voorwoord Michel Duc Goninaz. Wilrijk : Sonorilo, 1985. * / dokumento nl


Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [5. eld] kompil.: Germain Pirlot. Oostende : Pirlot, 1984. (5a eld. ĝisdatigita) 21 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala : 1984
Pirlot, Germain La oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo kompil.: Germain Pirlot. Oostende : [s.n.], 1984. (5., ĝisdatigita eld.) 21 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala : 1984
Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [6. eld] Germain Pirlot (kompil.). [antaŭparoloj : István Szerdahelyi, Michel Duc Goninaz]. Oostende : Pirlot, 1986. (6a eld. ĝisdatigita) 23 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala : 1986
Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [7. eld]
Oostende : Pirlot, 1988. (7a eld ĝisdatigita) 34 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala
Pirlot, Germain La oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo kompil.: Germain Pirlot. Rotterdam : [Universala Esperanto -Asocio], 1982. 24 p. / dokumento eo Esperanto dokumentaro ; 16E ISBN 0165-2524

Pirlot, Germain Kiel? : rilati kun la gazetaro kompil.: Germain Pirlot. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 1986. * / dokumento eo


Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [1. eld] kompil.: Germain Pirlot. Oostende : Pirlot, 1981. 10 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala : 1981
Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [8. eld] kompil.: Germain Pirlot. Oostende : Pirlot, 1990. (8. eld. ĝisdatigita) 24 p. : bibliogr. p.
[25] / dokumento eo


Esperanto-instruado oficiala : 1990
Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [4. eld.] kompil.: Germain Pirlot. Oostende : Pirlot, 1983. (4a eld. ĝisdatigita) 17 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala : 1983
Pirlot, Germain Rigardo al Neŭtrala Moresnet : 1816 - 1919 : = Coup d' oeil sur Neutre Moresnet : 1816 - 1919
Oostende : [Pirlot], 1987. 30 p. : ilustr., mapskizo, bibliogr. / dokumento eo-fr

Moresnet : sendependecprovoj : 1816-1919 ; ŝtateco : provoj
Pirlot, Germain Officiële situatie v h Esperanto-onderricht in de wereld
[S.l.] : Sonorilo, 1985. 36 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado oficiala
Pirlot, Germain Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo [3. eld] kompil.: Germain Pirlot. [el : Metodiko en la praktiko] Oostende : Pirlot, 1982. (3a eld. ĝisdatigita) p. 107 - 122 / dokumentoparto eo

Esperanto-instruado oficiala : 1982
Piron Claude Chanson et traduction : extrait el la Rotario Français
Lyon : [s.n.], 1979. *


Piron, Claude Lasu min paroli plu ! : Paralelaj tekstoj al "GERDA MALAPERIS ! de la sama
autoro

Chapecó : eld. Fonto, 1984. 128 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj ; legolibroj Esperantaj : 1984
Piron, Claude Gerda malaperis ! : lingvo-instrua romaneto
Chapecó : eld. Fonto, 1983.* 48 p. / dokumento eo

originalaj romanetoj ; legolibroj Esperantaj ; originalaj krimrakontoj
Piron, Claude Enseigenement experimental de l'Esperanto la 4 & 5 annees primaires College Chaux de Fonds 1977/1978. Chaux-de-Fonds : [s.n.], 1979. 25 p. / dokumento fr


Piron, Claude Esperanto, een europese of een aziatische taal ? = Esperanto : Ĉu eŭropa aŭ azia lingvo ? Antwerpen : [Vlaamse Esperantobond], 1979. 36 p. / dokumento nl

originalaj eseoj : tradukoj ; Esperanto : lingvotipologio
Piron, Claude Esperanto : je vraagt maar = Résponses ŕ certaines questions sur l' Espéranto. Kempeneers, Paul Antwerpen : Vlaamse Esperanto Bond, 1985. 24 p. / dokumento nl

Esperanto : argumentado
Piron, Claude Esperanto eine linguistische standartbestimmung Gunther Becker trad.el eo. Saarbrücken : [s.n.], 1980. 34 p. / dokumento de


Pizzi, F[rancesco] En la mondon venis nova sento : poemeto kun aldono de kelkaj katolikaj poezioj kaj psalmo
S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1925. 23 p. / dokumento eo

katolikismo : poemoj
Pizzi, F[rancesco] <trad.> La floretoj de S. Francisko : klasika itala verko de la XIII jarcento = I fioretti di san Francesco. esperantigita de F. Pizzi. antaŭparolo de Modesto Carolfi. S.Vito al Tagliamanto : Paolet, 1926. 174 p. / dokumento eo [16°]

Francisko el Asizo <Sankta>
Pizzi, F[rancesco]. La protektanto** : kristana poemo
S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1932. 22 p. / dokumento eo


PLAN FOR IMPROVING COMMUNITY Plan for improving communication in the European Community devised by Michael Cwik ; Hans Erasmus ; Elisa Kehlet ; Gregoire Maertens ; Giovanni Martinetto ; Edward Symoens. translated by John Ibbotson and Malcolm Jones. Brussel : Sekretariato de Eŭropa Esperanto Unio, [s.j.]. 31 p. / dokumento en

Eŭropa Unio : lingvoproblemo : Esperanto
Planas, Miguel Nia helplaboro en Hispanujo : savado de la infanoj
Enfield : Internacio de Militrezistantoj, [s.j.]. 11 p. : ilustr. / dokumento eo

pacmovado : Esperanto ; Hispanio : milito : infanoj
Platono [=Platon] Apologio de Sokrato ; Kritono = Apologia Sokratous. trad.el helena Albert Goodheir. Glasgow : eld. Kardo, 1981. 51 p. / dokumento eo ISBN 0-905149-15-7
dialogoj greklingvaj : tradukoj ; filozofio greka
PLENA ILUSTRITA VORTARO DE ESPER. Plena ilustrita vortaro de Esperanto : kun suplemento [G. Waringhien. desegn. E. Stöp-Bowitz]. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1987. (repr. de la 3. eld.) XXXVII, 1303, 45 p. : ilustr. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj : 1987
PLENA MALKAŜO DE JAPANA AMBICIO Plena malkaŝo de japana ambicio : mesaĝoj de la generalisimo, teksto de Wang-japana interkonsento
Chungking : Heroldo de Ĉinio, 1940. 30 p. / dokumento eo

Japanio : politiko : 1940
PLENA MALKAŜO DE JAPANA AMBICIO Plena malkaŝo de japana ambicio : mesaĝoj de la generalisimo, teksto de Wang-japana interkonsento kompiltradukis Mincz. Chungking : Heroldo de Ĉinio, 1940. 30 p. / dokumento eo

Japanio : politiko : 1940
PLENA MANO KONDUKO Plena mano konduko* por ellernado de la lingvo internacia Esperanto kun multe da ekzercoj, krestomatio kaj du plenaj vortaroj [s.l. : s.n.], 1900. *


PLENA VORTARO DE ESPERANTO Plena vortaro de Esperanto : kun suplemento verkita de E. Grosjean-Maupin, A. Esselin, S. Grenkamp-Kornfeld, G. Waringhien. Suplemento kompil. de G.Waringhien. Paris : SAT, 1956. (5. eld.) 511, 63 p.* / dokumento eo

vortaroj Esperantaj : 1956
PLENA VORTARO DE ESPERANTO Plena vortaro de Esperanto verkita de E. Grosjean-Maupin, A. Esselin, S.
Grenkamp-Kornfeld, G. Waringhien.
Paris : SAT, 1930. (1. eld.) 511 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj : 1930
PLENA VORTARO DE ESPERANTO Plena vortaro de Esperanto verkita de E. Grosjean-Maupin ; A. Esselin ; S.
Grenkamp-Kornfeld ; G. Waringhien.
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1960. (6. eld.) 511, 63 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj : 1960
PLENA VORTARO DE ESPERANTO Plena vortaro de Esperanto verkita de E. Grosjean-Maupin ; A. Esselin ; S.
Grenkamp-Kornfeld ; G. Waringhien.
Paris : SAT, [1933]. (2. eld.) 511 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj : 1933
PLENA VORTARO DE ESPERANTO Plena vortaro de Esperanto : kun suplemento verkita de E. Grosjean-Maupin ; A. Esselin, ; S. Grenkamp-Kornfeld ; G. Waringhien. Suplemento kompil. de G. Waringhien. Paris : SAT, 1953. (4. eld.) 511, 63 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj : 1953
PLENDKANTO La plendkanto Nguyen Minh Kinh trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el doĉe de l' paco]

Pleysier, A. Esperanto en de Radio omroep
Amsterdam : FLE, 1938. 11 p. / dokumento nl


Pleyza, Vilian La vorto de historiisto al la kvaronjarcento de slovaka nacia revolucio1944/ 1969
[s.l. : s.n., s.j.]. 9 p. / dokumento eo


PLI KAJ PLI RAPIDE Pli kaj pli rapide
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 3

Pluhař, Zdeněk <red.> Fakaj aplikoj de Esperanto red.: Zdeněk Pluhař. Dobřichovice : Kava-Pech, 2001. 157 p. iustr. / dokumento eo Serio: Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko ISBN 80-85853-52-3

PLURLINGVA TEMA VORTARO Plurlingva tema vortaro : Entrepren direktoro (hungara, germana,angla, rusa, esperanta)
Budapest : [s.n.], 1972. *

(vortaro)
PLUVAS SUR LA ARBARON Pluvas sur la arbaron : (rakontoj pri la Lao-popolo). [trad.]. [s.l.] : Neo Lao Haksat-eld., 1967. 88 p. / dokumento eo

rakontoj laoslingvaj : tradukoj
Podjavorinská, L'udmila Kanto super lulilo : (ok slovakaj autoroj) L'udmila Podjavorinská ; Jilemnicky, Peter ; [k.a.]. Oldrich Knichal [red.]. [Praha : MEM, Ĉs. Sekcio, 1976]. 29 p. : ilustr. / dokumento eo

literaturo slovaklingva : tradukoj ; antologioj
Poe, Edgar Allan La puto kaj la pendolo : rakonto el la Hispana Inkvizicio Pride, Alex trad. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. 23 p. / dokumento eo

rakontoj anglalingvaj : tradukoj ; inkvizicio : literatura temo
Poe, Edgar Allen Ses noveloj -el "Rakontoj de Mistero kaj Imago" Milward, A. Frank trad.el angla. Leipzig: Hirt, 1924. 80 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 13
noveloj anglalingvaj : tradukoj ; horora literaturo
POEMARA NOKTO Poemara nokto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


POEMARO POR PACO Poemaro por paco [postparolo de Umeda Yosimi]. eld. honore al Internacia
Jaro de Paco
[Rotterdam] : Universala Esperanto-Asocio, 1986. 44 p. / dokumento eo

originalaj poemoj : paco : antologioj
POČTES WALLONS Počtes Wallons : Petite anthologie := Valonaj Poetoj : Antologieto sélection M. Boulanger. edité avec la soutien de la Communauté Française de Belgique. Gembloux : Groupe Esperanto Gembloux, [s.j.]. 66 p. / dokumento [fr]-eo


Pogaĉiĉ, Milka Konfeso Joziĉiĉ, Antonio trad.el kroata. Kostajnica : propra eld., 1913. 93 p. / dokumento eo


Pogány, Gábor Ö. Hungara nacia galerio [Gábor Ö. Pogány]. Budapest : [Magyar Nemzeti Galéria], 1966. [48] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Budapest : Nacia Galerio
Pogosjan, Tigr La derviŝoj
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Orienta almanako]

POLA ANTOLOGIO Pola antologio elektis kaj trad. Kabe [=Bein, Kazimierz]. kun antaŭparolo de T. Cart. Paris : Hachette, 1909. IV, 154 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof

POLA ANTOLOGIO Pola antologio elektis kaj trad. Kabe. kun antaŭparolo de T. Cart. Paris : Hachette, 1906. IV, 154 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof

POLA RADIO : KIEL AŬSKULTI RADION Pola radio : Kiel aŭskulti radion
Warszawa : [s.n.], [s.j.]. *


Polak, M.W. La tutmonda ĉefestraro : vojo al mondpaco Postma, Tj. Trad.el nederlanda. 's-Gravenhage : aŭtoro, [1944]. 48 p. / dokumento eo

registaro monda
POLEMIKO PRI LA LANDNOMO KOREUJO Polemiko pri la landnomo Koreujo - Koreo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Polensky, Jaroslav Ridetu, ridu, ridegu !!! [ilustr. Miroslava Tomeĉková]. [Ĉeskę Budęjovice: EK "La Progreso",
1984].
26 p. : ilustr. / dokumento eo


Poliŝĉuk, Petro <trad.> Aliŝer Navoij : granda pensulo kaj poeto de mezepoko : 525 jaroj de la
naskiĝtago
granda Uzbeka poeto Aliŝer Navoij. [Poliŝĉuk, Petro trad.]. Taŝkent : Ligoj de Esperantistoj de Uzbekistano, 1968. 7 p. / dokumento eo

Navoij, Aliŝer
POLITIKA DEKLARO DE LA ŜTATO - ANOJ DE Politika deklaro de la ŝtato-anoj de Varsovia Kontrakto [trad. laů rusa teksto en gazeto "Pravda" V. Samodaj]. Praha : [Ĉeĥa Esperanto-Asocio],
1983.
13 p. / dokumento eo

tekstoj ruslingvaj : tradukoj
POLITIKA NEPERFORTO Politika neperforto teksto pri politika orientado de la movado por alternativo neperforta M.A.N. Tr Pacista frakcio de SAT Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1979. *


Poljanskij, S[ergej Feodoroviĉ Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorlogxo : inter polusoj kaj ekvatoro originale verkita de S. Poljanskij. Szeksárd : Lingvo Internacia, 1903. 16 p. : tabeloj / dokumento eo Kolekto de "Lingvo Internacia" ; 1

Poljanskij, S[ergej Feodoroviĉ] Un curieux cadran solaire Extr. du journal: "L' Emulation". Jamin J. trad. Louvain : Ickx, 1903. 16 p. ilustr. / dokumento fr

sunhorloĝoj
Poljanskij, S[ergej Feodoroviĉ] Un curieux cadran solaire S. Poljanskij. trad. M.Jos. Jamin secrétaire-ajoint de S.C.A.B. et rédacteur én chef de "La Belga Sonorilo. extr. du journal: "L’Emulation" Leuven : Typographie Ferd. Ickx, 1903. 16 p. : ilustr. / dokumento fr


POLLANDO ENCIKLOPEDIO Pollando enciklopedio : Geografio historio kulturo Monkiewicz, B. trad.el pola. Warsawa : [s.n.], 1939. 246 p.

[antologioj]
POLLANDO : 1944 - 1964 Pollando : 1944 - 1964 [red. de la Esperanta eld. Edmund Fethke]. Warszawa : eld. Polonia, 1964. 259 p. : ilustr., mapo grafikaĵoj / dokumento eo

Pollando : 1944-1964
POLLANDO : GEOGRAFIO, HISTORIO, KULTURO Pollando : geografio, historio, kulturo : mallongaj informoj [red. Edmund Fethke]. trad.el pola Boleslaw Monkiewicz ; Andrzej Rajski. Warszawa : Panstwowe Wyd. Naukowe, 1959. 148 p., 1 faldfolio : ilustr., mapo / dokumento eo

Pollando
POLLANDO : GEOGRAFIO, HISTORIO, KULTURO Pollando: geografio, historio, kulturo : mallongaj informoj [red. Edmund Fethke]. trad.el pola Boleslaw Monkiewicz ; Andrzej Rajski. Warszawa : Panstwowe Wyd. Naukowe, 1959. 148 p., 1 faldfolio : ilustr., mapo / dokumento eo

Pollando
POLLANDO : ORBIS INVITAS Pollando : Orbis invitas Gvidlibro. 1.Nordokcidento 2.Nordoriento 3.Mezoriento 4.Mezoriento 5.Sudokcidento 6. Sudoriento [s.l. : s.n., s.j.]. *


POLLANDO GVIDLIBRO Pollando gvidlibro
Warszawa : [s.n.], 1963. *

Turismoj
POLVO DE L' MORTO La polvo de l' morto : la akcidento de Bikini kaj post tio [kompil. originale en Esperanto : La Plenumkomitato por Kontraŭ-Atombomba Rezolucio de la 41-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj]. Osaka : Japana Esperanta
Librokooperativo, [1954].
41 p. : ilustr.* / dokumento eo

originalaj tekstoj : atombombo : Hiroshima : kontribuaĵoj
POLYGLOTT KUNTZE Polyglott Kuntze : Esperanto ohne lehrer
Bonn : [s.n., s.j.]. 40 p. / dokumento eo

lernolibro
Pomfret, Joan Marvirina luno = Mermaid's moon. elangligis kaj desegnis membroj de la Morecambe Bay Esperanto-Societo. Morecambe, Lancashire : Morecambe
Bay Esperanto-Societo, 1978.
143 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj
POPELLUDOJ Popelludoj : Fleja semajnfino 1987
Aalst : [s.n., s.j.]. *


Popesku, Aleksandro* [*Aleksandru] Kvar pupteatraĵoj : La blua enrinaco ; Roserulo-la-raneto ; La lanug-hometo ; Unu sunradio Petrin, Jozef trad.el rumana. Bucuresti : Rumana Nacia Komitato U.N.I.M.A., 1971. 14, 26, 17, 8 folioj / dokumento eo

teatraĵoj rumanlingvaj : tradukoj
POPOLAJ FABLOJ EL FINLANDO Popolaj fabloj el Finlando red. de Vilho Setälä. [Espoo] : Kyriiri Oy, [1979]. 3, 16 p. : ilustr. / dokumento eo

popolfabloj suomilingvaj : reverkaĵoj Esperantaj
Popov, K Sciencaj prelegoj Universala Medicina Esperanto Asocio UMEA. Ruse : Bulgara Esp Asocio, 1981. 204 p. / dokumento eo


Popov, Sava Ruza Petro : humura legolibro Sava Popov ; Nikola Uzunov [red.] ; Krum Kostov [ilustr.]. Koljo Panĉev [trad.]. Sofija : Bulgara Esperanto Asocio, 1986.* 116 p. : ilustr. / dokumento eo


Popovici, Aleko* [*Alecu] Tri pupteatraĵoj : Knabino serĉas kanzonon ; La pupo kaj la museto ; La fabelo de la salo Petrin, Iozefo ; Sigmond, Julia trad.el rumana. Bucuresti : Rumana Nacia Komitato U.N.I.M.A., 1971. 35 folioj / dokumento eo


Poppeck, Fritz Walter <red.> La vivo estas tute alia : saĝaj kaj instruaj, admonaj kaj kuraĝigaj pensoj kolektitaj kaj esperantigitaj de F. W. Poppeck. Oberkirch : Esperanto-Informejo, 1980. 32 p. / dokumento eo

Lebenshilfen ; Aussprüche ; Lebenskunst ; Aussprüche
POR IU PLI BONA MONDO Por iu pli bona mondo : kolekto da dokumentoj dediĉita de Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko al la XXII-a Internacia Kongreso de Katolikaj Esper., okazinta en Romo dum la Sankta Jaro 1950-a.
Rio de Janeiro : Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko, 1950. 31 p. : ilustr. / dokumento eo


POR KAJ KONTRAŬ REFORMOJ ! Por kaj kontraŭ reformoj ! Kanzi Ito [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1980. 381 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 8
Esperanto : historio : frua periodo : Idokrizo
POR LA KOMERCA HELPA LINGVO UNIVERSALA Por la komerca helpa lingvo universala : [Dokumentoj de la internacia konferenco de komercaj ĉambroj, specimenaj dokumentoj de la internacia konferenco Geneve foiroj, ekonomiaj organizaĵoj kaj turismaj oficejoj kunvenintaj en Venezia, 2-4 aprilo 1923]
Ginevra : Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, 1923. 44 p. / dokumento eo

komerco : lingvo universala : kongresoj : Venezia : 1923
POR LA PACO Por la paco : [III Moskvo]
Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1965. * / dokumento eo

Sovetunio : politiko
POR LA PACO Por la paco Unio de Sovetaj de Amikeco kaj Kulturaj Ligoj kun Eksteraj Landoj Moskva : Komisiono pri internaciaj ligoj de sovetaj esperantistoj, 1971 88 p. / dokumento eo

Sovetunio : politiko : 1971
POR LA PACO Por la paco : [IX Moskvo]
Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1968. * / dokumento eo

Sovetunio : politiko
POR LA PACO Por la paco : [IV Moskvo]
Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1966. * / dokumento eo

Sovetunio : politiko
POR LA PACO Por la paco
Moskva : Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1968. * / dokumento eo

Sovetunio : politiko
POR LA PACO : KONTRAŬ LA MILITO Por la paco : Kontraŭ la milito
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1975. *


POR LA PACO : KONTRAŬ LA MILITO Por la paco : Kontraŭ la milito
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1973. * N° 91

POR NEDIVIDITA GERMANA SUPERA SILEZIO Por nedividita germana Supera Silezio! : Publika protest-kunveno
Berlin : Nova Esperanto -eld., 1921. 31 p. / broŝuo eo


POR NOVA AFERO, NOVA MANIERO Por nova afero, nova maniero : kolekto de noveloj el "El popola Ĉinio".
Beijing : Ĉina Esp Ligo, 1959. (reelekita eldono) 195 p. / dokumento eo


POR PACO INTERNACIA SEKURECO KAJ Por paco, internacia sekureco kaj nacisendependo Lingva revizio de: Dao Anh Kha. trad. Dang Dinh Dam ; Nguyen Nhu Thu ; Hoang Minh Thai. Hanoi : Fremdlingva eld., 1986. 147 p. / dokumento eo

tekstoj vjetnamlingvaj : tradukoj ; paco : kontribuaĵoj
Porchat, J.J. Sub la neĝo : taglibro de juna loĝanto de la Jura Montaro Borel, J. trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. 120 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 29/31
prozaĵoj franclingvaj : tradukoj
Portens Epitomo de la Dia Plano : en Esperanto, la dua lingvo por ĉiuj.
[Glasgow: Porteous, proks. 1930]. 7 p. / dokumento eo


Portnoj, Josif Esperantista kontribuo por amikeco kun Sovetunio : = Esperantskijat prinos za dru^zbata sús SSSR
[Sofija] : Bulgara Esperantista Asocio, [proks. 1985]. 225 p. / dokumento bg-eo

Sovetunio : Bulgario : Esperanto-movado
Poruks, J[anis] La vakciniuja krono : novelo Kikaů, P. trad.el latva lingvo. Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. 30 p. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia
noveloj latvalingvaj : tradukoj
POŜATLASO DE LA MONDO Poŝatlaso de la mondo [respondeca red. Ludmila Jirouŝková]. [Praha: Kartografie, 1971]. 77 folioj parte falditaj, 55 p. / dokumento eo

mondo : atlasoj
POŜKALENDARO POR JUNAJ ESPERANTISTOJ Poŝkalendaro por junaj esperantistoj kompil.: Rudolf Pivl. Leipzig- Möckern : Tutmonda Esperanto-Asocio Junulara, 1925. * / dokumento eo


POŜKANTARO DE KLEG Poŝkantaro de KLEG
[Oosaka] : Kansai Ligo de Esperanto-Grupoj, 1966. 24 p. / dokumento eo

[kantoj]
Post, Jan Reisverhaal (Valencia)
[s.l. : s.n., s.j.]. *


POSTRIKOLTO DE LUDOVIKAĴOJ Postrikolto de Ludovikaĵoj Kanzi Ito [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1985. 307 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 10
Esperanto : dokumentoj : frua periodo
Potapenko, J.N.* [*Ignatij Nikolaeviĉ] Decidemo Kofman, A. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[92] - 100 / dokumentoparto eo [el Esperanta Prozaĵoj]

POTENCRILATOJ EN EŬROPO SUR LINGVA KAJ Potencrilatoj en Europo sur lingva kaj kultura terenoj
[Amsterdam : Stichting for Internationale Kommunikatie, proks. 1973]. 16 p. / dokumento eo

Eŭropo : lingvopolitiko : kontribuaĵoj
POTENCRILATOJ INTER EŬROPO KAJ ALIAJ Potencrilatoj inter Europo kaj aliaj kontinentoj sur lingva kaj kultura terenoj.
Amsterdam : [s.n., s.j.]. 29 p. / dokumento eo


Potts, Bertram Facila skeĉalbumo : 100 mallongaj skeĉoj por legado kaj prezentado
Chapecó : [s.n.], 1984. 112 p. / dokumento eo


Potts, Bertram Nokto da timo : kaj aliaj noveloj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1971. 79 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-45-1
originalaj noveloj
Potts, Bertram Kaverno apud la maro : novelaro, originale verkita en Esperanto
Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1983. (1. eld.) 228 p. / dokumento eo

originalaj noveloj
Potts, Bertram La nova butikistino de Nukagaia kaj aliaj noveloj [Juan Régulo Pérez, Torben Kehlet: eldonistoj]. Antwerpen : Stafeto, 1978. (1. eld.) 250 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 38 ISBN 90-6336-002-9
originalaj noveloj
Potts, Bertram Poezia bukedo : por geknaboj de la mondo Bertram Potts ; William B. Jenks ; Simon, Colin W. ; Thomas, Cliff J. [ilustr.]. Tenmori [k.a.] : Amo- Akademio, 1978. 101 p. : ilustr. / dokumento eo Amo-Serio ; 4
originalaj infanlibroj
POUR ET CONTRE ESPERANTO Pour et contre Esperanto : communication faite au Groupe Parlementaire Français de l' Arbitrage par les principaux -représentants des groupes Espérantistes en réponse a M. J. Novicow Groupe Parlementaire Français de l' Arbitrage International. Paris : Delagrave, 1911. 55 p. / dokumento fr


POUR LA FRANCE PAR L' ESPÉRANTO Pour la France par l' Espéranto Flugfolio 000. Serio A/1.2.7.8.10.11 [s.l. : s.n., s.j.]. * / folio fr


POUR LA LANGUE COMMERCIALE AUXILIAIRE Pour la langue commerciale auxiliaire universelle : [Actes de la Conférence Internationale de Chambres de Commerce, Foires d' Echantillons, Groupements économiques et Offices du Tourisme, réunie a Venise du 2 au 4 avril 1923]
Ginevra : Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, 1923. 56 p. / dokumento fr

komerco : lingvo universala : kongresoj : Venezia: 1923
POURQUOI L' ESPÉRANTO Pourquoi l' Espéranto ? [impressum [k.a.]=Société Francaise pour la Propagation de l' Esperanto] Paris : Presa Esperantista Societo ; [k.a.], 1909. 23 p. / dokumento fr

Esperanto : informiloj franclingvaj : 1909
PRAHA Praha : gvidlibro [Havlik, J.M. esperantigis]. Praha : Sportovni a Turistické Nakladatelstvi, 1961. 186 p. : ilustr., mapoj / dokumento eo

Praha : gvidiloj ; Praha : mapoj
PRAJNJAPARAMITA HRJDAJA SUTRO Prajnjaparamita Hrjdaja Sutro Ikeda trad. Oosaka : [s.n., s.j.]. *


PRAKTIKA BILDVORTARO DE ESPERANTO Praktika bildvortaro de Esperanto la bildojn desegn. Corinne Clarke kaj Ray Burrows. la tekston kompil. Language Services. Oxford : Oxford Univ. Press, 1979. 96 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo ISBN 0-19-431236-4
bildvortaroj Esperantaj : 1979
PRAKTIKA POŜKALENDARO DE "MONATO" Praktika poŝkalendaro de "Monato" : 1984 kompil. de la kunlaborantoj de "Monato". red. de Stefan Maul. red. de André Cherpillod. [s.l. : s.n., s.j.]. 160 p.

kalendaroj
PRAKTIKA POŜKALENDARO DE "MONATO" Praktika poŝkalendaro de "Monato" : 1983 kompil. de la kunlaborantoj de "Monato". red. de Stefan Maul. red. de André Cherpillod. Antwerpen : Tk/Stafeto ; Monato, 1982. 140 p. / dokumento eo

[kalendaroj]
PRAKTIKA POŜKALENDARO DE "MONATO" Praktika poŝkalendaro de "Monato" : 1985 kompil. de la kunlaborantoj de "Monato". red. de Stefan Maul. red. de André Cherpillod. Antwerpen : Tk/Stafeto ; Monato, 1985. 161 p. / dokumento eo

[kalendaroj]
PRAKTIKA POŜKALENDARO DE "MONATO" Praktika poŝkalendaro de "Monato" : 1982 kompil. de la kunlaborantoj de "Monato". red. de Stefan Maul. red. de André Cherpillod. Antwerpen : Tk/Stafeto ; Monato, 1982. 160 p. / dokumento eo

[kalendaroj]
PRAKTIKU KUN NI ESPERANTON Praktiku kun ni Esperanton! [verkis Maren Fittschen; Klaus-Peter Fritz; Heike Lühmann; Hartmut Trunte; Yashovardhan]. Bonn : [Laborrondo Esperanto], 1976.* 116, XXXVI p. : ilustr. / dokumento eo


PRAKTIKU KUN NI ESPERANTON ! Praktiku kun ni Esperanton ! [verkis Fittschen M., Fritz K.-P., Lühmann H., Trunte H., Yashovardhan]. Bonn : Grupo Universitato, 1978. 116, XXXVI p. : ilustr. / dokumento eo


PRAKTIKU KUN NI ESPERANTON ! Praktiku kun ni Esperanton ! [verkis Maren Fittschen; Klaus-Peter Fritz; Heike Lühmann; Hartmut Trunte; Yashovardhan]. Bonn : Grupo Universitato, 1977.* 116, XXXVI p. : ilustr. / dokumento eo


Prâmov, Ivan La kooperativo - disvolviĝo kaj estonteco
Sofija : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1984. 38 p. / dokumento eo

kooperativo : Bulgario
Prast, F. Tarcizio: drama legendo el prakrista herotempo [respondeca red.: Kaspar Mayr]. trad. F. Christanell. Graz : Paulus-eld., [proks. 1925]. 20 p. / dokumento eo

teatraĵoj germanlingvaj : tradukoj
Precout, Henri F. Esperantajn salutojn de Amsterdamo
Bussum : [s.n.], 1985. *


PREDIKANTO La predikanto : libro el la Biblio Zamenhof L.L. trad.el la originalo. Paris : Hachette, [proks. 1907]. (1. eld.) 26 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
poemoj hebrelingvaj : tradukoj <"Predikisto" : Biblio>
PREMIAJ ROMANETOJ DE KONKURSANTOJ Premiaj romanetoj de konkursintoj
Rickmansworth : The Esperanto Publ.
Co., 1947.
95 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
PREMIER MANUEL DE LA LANGUE Premier manuel de la langue internationale auxiliaire [Esperanto premier manuel] : Ed. speciale pour la Belgique ***controle Bourlet, Carlo Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1938. 32 p. / bruŝuro fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj : 1938
Preŝeren, France Bapto ĉe Savica ilustr. de Tone Kralj. trad. Vahen Vahen. Ljubljana : Niaj Vizaĝoj, 1938. 32 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj slovenlingvaj : tradukoj
Preŝeren, France Girlando da sonetoj = Sonetni venec. Velebit Jozefo trad.el slovena. [Ascoli Piceno] : tradukinto ; [Centro Esperantista Piceno], [1973]. 43 p. / dokumento eo Literaturaj Kajeroj ; 1
sonetoj slovenlingvaj : tradukoj
Pretorius, Stephan La spirita trezorejo de la fidanto
[s.l.: Selano, 1977]. 30 p. / dokumento eo

kristanismo
Prévost [d' Exiles, Antoine François] Manon Lescaut Abbé Prévost. trad. Vallienne. Paris : Presa Esperantista Societo, 1908. 188 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia
romanoj franclingvaj : tradukoj
PREZIDENTO HO CHI MINH Prezidento Ho Chi Minh : (resuma biografio).
Hanoi : Fremdlingva eld., 1970. 152 p. : ilustr. / dokumento eo

Ho Chi Minh : biografioj
PRI AGADA RAPORTO DE LA CENTRA ESTRARO DE Pri agada raporto de la centra estraro de bulgara Esperantista Asocio antaŭ la 40 jubilea Landkongreso
Plovdiv : [s.n.], 1980. *


PRI HUNGARLANDO POR LA TUTMONDA Pri Hungarlando por la tutmonda Esperantistaro : 7 diversaj noveloj
Hungarujo : [s.n., s.j.]. *


PRI LA PARTICIPA SUFIKSO ANTAU VERBA Pri la participa sufikso antau verba finigo : Esperantista dokumentaro, lingva komitato n°3
[Paris : Lingva Komitato, 1907]. p. 9 - 28 / dokumento eo Esperantista Dokumentaro : Lingva Komitato ; 3
Esperanto : participoj ; verboj : Esperanto ; sintezaj verboformoj : Esperanto
PRI LA PREPARO DE PLENIGITA ELDONO DE L' Pri la preparo de plenigita eldono de l' universala vortaro : lingva komitato n°2
[Paris : Lingva Komitato, 1907]. p. 5 - 8 / folio eo Esperantista Dokumentaro : Lingva Komitato ; 2
[dokumentaroj]
PRI LA PROBLEMO DE LA INTERNACIA LINGVO KAJ Pri la problemo de la internacia lingvo kaj ĝia solvo Japanlingve. [s.l. : s.n., s.j.]. *


PRI LA PROBLEMO DE STALIN Pri la problemo de Stalin : dua komento pri la malferma letero de la Centra Komitato de KPSU
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 23 p. / dokumento eo

gazetartikoloj ĉinlingvaj : tradukoj Esperantaj ; stalinismo : Sovetunio : Ĉinio
PRI LA PSEUDOKOMUNISMO DE ĤRUŜĈOV KAJ Pri la pseudokomunismo de Ĥruŝĉov kaj ĝia historia leciono por la mondo : naua komento pri la malferma letero de la Centra Komitato de KPSU de la red. de Renmin Ribao kaj Hongqi. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. 72 p. / dokumento eo

Ĉinio : komunismo : 1965 ; komunismo : Ĉinio : 1965
PRI LA RILATOJ INTER LA LINGVOJ DE ETNAJ Pri la rilatoj inter la lingvoj de etnaj minoritatoj kaj la internacia lingvo Esperanto
Rotterdam : [s.n.], 1975. *


Pride Alex Fruvola letero Amanto trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1911]

Pride Alex Sukcesa ruzo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1909]

PRIMO MANUALE DELLA LINGUA AUSILIARIA Primo manuale della lingua ausiliaria Esperanto pubbl. per iniziativa della Itala Esperanto-Asocio. Genova : Cooperativa Esperantista Italiana, 1912. 32, 4 p. / dokumento it-eo

lernolibroj Esperantaj-italaj : 1912
PRISKRIBO DE GENTO Priskribo de Gento Manuskripto. [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto


Privat, Edmond Karlo : facila legolibro kun antaŭparolo de Marie Hankel. Berlin : Ellersiek, 1957. (10. eld.) 46 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1957 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Esperanto : langue auxiliaire internationale : manuel pratique avec grammaire complčte, exercices de conversation et double vocabulaire
Genčve : Ed. Atar, [proks. 1930]. 113 p. / dokumento fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj : 1930 [proks.]
Privat, Edmond Ginevra : triakta lirika dramo : originale verkita laŭ malnova internacia legendo el kelta deveno
Genčve : Universala Esperantia Librejo, [1913]. 48 p. / dokumento eo


Privat, Edmond Karlo : facila legolibro kun antaŭparolo de Marie Hankel. 's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, 1957. (14. eld.) 45 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1957 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Zamenhof yui seng-e = Vivo de Zamenhof. Fontjuna, J.H.Jeong trad.el korealingve Guangĵu : Jeonnam Nacia Universitato eld., 1975. 187 p. : ilustr. / dokumento ko Yongbong biblioteko ; 1
originalaj tekstoj : tradukoj ; Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof
London : Brita Esperanto -Asocio, 1920. 104 p. : ilustr. / dokumento eo Libraro Bolingbroke-Mudie ; 1
Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof
Rickmansworth : Esperanto Publ.&Co., 1967. (5. eld.) 133 p. : ilustr. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof
Leipzig : Hirt, 1923. 109 p. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Karlo kun antaŭparolo de Marie Hankel. Berlin : Esperanto-Verl., 1922. (7. eld.) 40 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1922 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Esprimo de sentoj en Esperanto
's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, 1980. (4. eld.) 61 p. / dokumento eo

Esperanto : stilo : lingvoj Europaj
Privat, Edmond Interpopola konduto
Budapest : Literatura Mondo, 1935. 154 p. / dokumento eo AELA : Arto-Scienca Serio ; 1
internaciaj rilatoj ; paca kunvivado : ŝtatoj
Privat, Edmond Pri Esperanta literaturo : parolado
Paris : Hachette, 1912. 24 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
originala literaturo ; originalaj eseoj
Privat, Edmond Karlo kun antaŭparolo de Marie Hankel. Genčve : Universala Esperantia Librejo, [1914]. (6. eld.) 40 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1914 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof
London : Brita Esperanto -Asocio, 1920. 104 p. : ilustr. / dokumento eo Libraro Bolingbroke-Mudie ; 1
Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof
Rickmansworth : Esperanto Publ.&Co., 1937. (2. eld.) 133 p. : ilustr. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Aventuroj de pioniro : [libro originale verkita en Esperanto] [enkonduka noto de Henri Vatré]. La Laguna : Régulo, 1963.* 143 p. : ilustr. / dokumento eo [19cm] Stafeto : Beletraj kajeroj ; 17
Privat, Edmond : autobiografioj ; originalaj autobiografioj
Privat, Edmond Tra l' silento : poemoj elektitaj
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 1937. (3. eld.) 31 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof
Leipzig : Hirt, 1923. 109 p. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Ĉe l' koro de Eŭropo : mallonga resumo pri la internacia rolo de Ĝenevo en la historio de moderna tempo
Genčve : eld. ATAR, [1909]. 21 p. : ilustr. / dokumento eo

Genčve : historio
Privat, Edmond Tragiek en triomf van Zamenhof, auteur van de wereldhulptaal Esperanto = Vivo de Zamenhof. Belinfante-Ahn L. trad.el esperanta. 's-Gravenhage : Van Stockum en Zoon, [1947]. (2. Druk) XXI, 130 p. : ilustr., literaturindikoj / dokumento nl

originalaj tekstoj : tradukoj ; Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Historio de la lingvo Esperanto : deveno kaj komenco 1887 - 1900 : la movado 1900 - 1927
's-Gravenhage : Internacia Esperanto-
Instituto, 1982. (repr.)
74 p. ; 199 p. / dokumento eo

Esperanto-movado : historio : 1887-1927
Privat, Edmond Esprimo de sentoj en Esperanto
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 1937. (2. eld.) 61 p. / dokumento eo

Esperanto : stilo : lingvoj Europaj
Privat, Edmond Elektitaj poemoj de E.Privat
Geneve : Universala Esperanto Asocio, 1912. 30 p. / dokumento eo


Privat, Edmond Esprimo de sentoj en Esperanto
's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, 1957. (3. eld.) 61 p. / dokumento eo

Esperanto : stilo : lingvoj Europaj
Privat, Edmond William Penn 1644-1718 : proponinto de Eŭropa Parlamento repr. el "La praktiko". Ventnor : Kvakera Esperantista Societo, [proks. 1958]. 15 p. / dokumento eo

originalaj prelegoj : Penn, William
Privat, Edmond Historio de la lingvo Esperanto : deveno kaj komenco 1887-1900
Leipzig : Hirt, 1923. 74 p. / dokumento eo


Privat, Edmond Tragiek en triomf van Zamenhof, den vredes-apostel = Vivo de Zamenhof. Belinfante-Ahn L. trad.el esperanta. 's-Gravenhage : Van Stockum en Zoon, 1934. XXII, 125 p. / dokumento nl

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Historio de la lingvo Esperanto : La movado 1900-1927
Leipzig : Hirt, 1927. 199 p. / dokumento eo


Privat, Edmond Ginevra : triakta lirika dramo : originale verkita laŭ malnova internacia legendo el kelta deveno
Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1925. 43 p. / dokumento eo


Privat, Edmond Karlo : facila legolibro kun antaŭparolo de Marie Hankel. Rio de Janeiro: Brazila Esperanto-Ligo, 1963.* (3. brazila eld.*) 43 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1963 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Federala sperto : Studoj pri du sukcesoj kaj unu malsukceso. Komparo inter : Unuiĝintaj Ŝtatoj Amerikaj, Svisa Konfederacio, Ligo de Nacioj
's-Gravenhage : Universala Ligo, 1958. 78 p. / dokumento eo

federalismo : Usono : Svisio : Ligo de Nacioj
Privat, Edmond Karlo : facila legolibro por la lernado de Esperanto
Paris : Librairie de l' Espéranto, 1909. 47 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1909 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Kursa lernolibro : laŭ praktika parola metodo
Berlin [k.a.] : Esperanto-Verl. Ellersiek & Borel, 1926. (6. eld.) 78 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1926
Privat, Edmond Junaĝa verkaro : [libro originale verkita en Esperanto] [antaŭparolo de Julio Baghy. prologo de Kolomano Kalocsay al "Ginevro kaj Lanceloto"]. La Laguna: Régulo, 1960. 142 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 5
originalaj prozaĵoj ; originalaj poemoj ; originalaj teatraĵoj
Privat, Edmond Ludwik Zamenhof : skaperen av Esperanto = Vivo de Zamenhof. Raimar, Trygve trad.el Esperanto. Oslo : Dreyers Forlag, [1959]. 101 p. : ilustr. / dokumento*

originalaj tekstoj : tradukoj ; Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond The life of Zamenhof = Vivo de Zamenhof. Eliott, Ralph trad.el Esperanto. Bailieboro, Ontario : Esperanto
Press, 1980
160 p. : ilustr. / dokumento en

originalaj tekstoj : tradukoj ; Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Privat, Edmond Zamenhof et l' unité humaine
Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1922. 28 p. / dokumento fr

Zamenhof, Ludwik Lazar : homaranismo
Privat, Edmond Kursa lernolibro : laŭ praktika parola metodo
Berlin : Ellersiek, 1930. (7. eld.) 78 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1930
Privat, Edmond Pri Esperanta literaturo : parolado
Paris : Hachette, 1912. 24 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
originala literaturo ; originalaj eseoj
Privat, Edmond Esprimo de sentoj en Esperanto
Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1931 67 p. / dokumento eo UEA-Eldona Servo 1931 ; 3
Esperanto : stilo : lingvoj Europaj
Privat, Edmond Karlo : facila legolibro kun antaŭparolo de Marie Hankel. 's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, 1968. (15. eld.) 47 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1968 ; originalaj romanetoj
Privat, Edmond Esperanto: langue auxiliaire internationale : manuel pratique avec grammaire complčte, exercices de conversation et double vocabulaire
Genčve : eld. ATAR, [prok.1930]. 113 p. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj-francaj
PRO UNU BOVINO Pro unu bovino : elektitaj rakontoj pri la militrezistado en Vjetnamio geesperantistoj de la E-klubo de Hanojo trad. Hanoi : Fremdlingva eld., [1960]. 262 p. biogr.notoj / dokumento eo

rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj ; antologioj
PROBLEM OF LINGUISTIC COMMUNICATION IN The problem of linguistic communication in the modern world : proceedings of the Second Plenary Session of the 56th World Esperanto Congress : = La problemo de lingva komunikado en la nuntempa mondo : … /
London : Centro de Esploro ... pri la Monda Lingvo-Problemo, 1971. p. 129 - 176 / dokumento en-fr-de-eo La monda lingvo-problemo ; 3 (1971), 9
komunikado mondskala : lingvoproblemo
PROBLEMA LINGUISTICO INTERNAZIONALE: LA Il problema linguistico internazionale: la soluzione dell' Esperanto : = La internacia lingvo-problemo : La solvo de Esperanto Partito Socialista Democratico Italiano. [Roma] : Partito Socialista
Democratico Italiano, [1974].
19 p. / dokumento eo-it

Esperanto : informiloj itallingvaj : 1974
PROCESO KONTAŬ LA NEDERLANDA ŜTATO Proceso kontraŭ la nederlanda ŝtato pri la instalado de novaj nukleaj armiloj resumo de la plendo Amsterdam : [s.n., s.j.]. *


Proelss, H[ans] Die bisherigen Erfolge der internationalen Welthilfssprache Esperanto auf der ganzen Welt zsgest. von H. Proelss und Hanns Sappl. Graz : Paulus-Verl., Esperanto-Abtlg., 1922. (3., vermehrte und verb. Aufl.) 106 p. / dokumento de


PROFETO La profeto : paĝoj el la hungara laborist-tendenca belliteraturo [kiadó: Baranyai Imre]. Paris : SAT, 1934. 31 p. / dokumento eo


PROGRAMADA TEKNOLOGIO 1984 Programada teknologio 1984.. n° 4
Budapest : [s.n., s.j.]. *


PROGRAMDEKLARO DE LA HUNGARA SOCIALISMA Programdeklaro de la Hungara Socialisma Laborista Partio : akceptita dum la XIa kongreso (1975) [respondeca eld.: Tibor Vaskó]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1978. 41 p. / dokumento eo ISBN 963-571-034-8

PROGRAMLIBRO Programlibro. Esperanto jubilea festo Teatro Blombury London 1987
[s.l. : s.n., s.j.]. *


PROGRAMO 1988 : CENTJARA JUBILEO DE Programo 1988. Centjara jubileo de Esperanto en Bulgario
Bulgario : [s.n.], 1988. *


PROGRAMO DE LA 21A BALTA ESPERANTISTA Programo de la 21a balta Esperantista tendaro 1986 en Smalininskai
Smalininskai : [s.n.], 1986. *


PROGRAMO DE LA DUA INTERNACIA ART Programo de la dua internacia art-festivalo 48a U.K. Sofio 1963. Sofio : [s.n.], 1963. *


PROGRAMO DE LA GENTAJ FESTOJ : 1934 Programo de la Gentaj Festoj 1934 Kun kelkaj tekstoj en Esperanto. [s.l. : s.n., s.j.]. *


PROGRAMO POR LA 80A Programo por la 80a Humanigu Usonon. Seatle : [s.n, s.j.]. *


PROJEKTO DE LA INTERNACIA BUSLINIO Projekto de la internacia buslinio Esperanto 1979
[s.l. : s.n., s.j.]. *


PROJEKTO PLUGFERO La projekto Plugfero : Prezentita dum la Universala jarkongreso Helsinki 1969
[s.l. : s.n., s.j.]. *


PROJEKTO PRI SOLVO DE LA HEBREA DEMANDO Projekto pri solvo de la hebrea demando
Warszawa : [s.n.], 1901. *


PROLETOJ DE ĈIUJ LANDOJ UNUIĜU POR Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu por oponi nian komunan malamikon : [ĉefartikolo de Renmin Ribao].
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 24 p. / dokumento eo

komunismo : Ĉinio : propagandiloj
PROLETOJ DE ĈIUJ LANDOJ UNUIĜU POR Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu por oponi nian komunan malamikon : [ĉefartikolo de Renmin Ribao].
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 81 p. / dokumento eo

komunismo : Ĉinio : propagandiloj
PROMESO DE MONDA PACO La promeso de monda paco : mesaĝo de la Universala Domo de Justeco al la popoloj de la mondo
[s.l.] : Bahaa Monda Centro, 1985. 21 p. / dokumento eo

bahaismo : mondpaco
Promet, Lilli Kuŝanta tigro = Lamav tiiger. [red. Henrik Seppik].trad.el estona Henru Seppik. Tallinn : Eesti Raamat, 1971. 74 p. : ilustr. / dokumento eo


PROPONO PRI LA ĜENERALA LINIO DE LA Propono pri la ĝenerala linio de la internacia komunisma movado
Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 108 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
PROTEKTU VIAN VIVON KAJ VIVON DE ALIA Protektu vian vivon kaj vivon de aliaj [impres. : Respublika Komitato de la Ruĝa Kruco de Makedonio kaj Makedonia Esperanto-Ligo]. [Mirĉevski, Trajko trad.]. [Skopje : Respublika Komitato de la Ruĝa Kruco de …, 1976]. 15 p. : ilustr. / dokumento eo


PROTESTKUNVENO KONTRAŬ LA PERFORTO AL Protestkunveno kontraŭ la perforto al Supera Silezio : dimanĉon la 22an de majo 1921, antaŭtagmeze je la 11a en la granda salonego de "Philharmonie",
Berlin.

Berlin : Nova Esperanto -eld., 1921. 29 p. / dokumento eo


PROTOKOLO DE LA ĜENERALA Protokolo de la ĝenerala jarĉefkunveno 14.3.1981 : FEL Kastelo van Ham Steenokkerzeel [s.l. : s.n., s.j.]. *


PROVO PRI IDEARO Provo pri idearo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Prozenjak, Beske Albatros poemaro Rasiĉ, Nikela trad. Zagreb : eld. Juraj Kokoj, 1982. 31 p. / dokumento eo


PROZO EL DANAJ-NORVEGAJ AŬTOROJ Prozo el danaj-norvegaj aŭtoroj trad. de H. Th. Thomsen. Kristiania : Esperanto-Forlaget, 1908. 62 p. / dokumento eo

rakontoj norveglingvaj : tradukoj
PRUDENTO KAJ LA NUNA ĤINA AFERO Prudento kaj la nuna ĥina afero
[s.l. : s.n., prok.1928]. 16 p. / dokumento eo


Pruisen, C.A. Komercaj leteroj
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co.,
1949.
63 p. / dokumento eo

leteroj Esperantaj : komerco : 1949
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [3a volumo 1957] la antaůparolon kaj epilogon trad.Isaj Dratwer ; la bindon, paperkovraĵon kaj titelpaĝon projektis Tadeusz Kobylinski. la romanon tradukis el la pola Kazimierz Bein [Kabe] . Warszawa : eld. Polonia, 1957. 307 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] Pekoj de l' infaneco : novelo = Grzechy dziecinstwa. la kovrilpaĝon projektis Regina Kozlowska. trad.el pola Antoni Grabovski. [s.l.] : Pola Esperanto-Asocio, 1980. 60 p. / dokumento eo

noveloj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Gurdo Rosenstock, S. el la pola lingvo tradukis. [s.l. : s.n., s.j.]. p.216-233 / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1914]

Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [1a volumo 1927] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette,1927. (4. eld.) 194 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [2a volumo 1907] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette, 1907. (1. eld.) 238 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [3a volumo 1913] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette, 1913. (2. eld.) 198 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] En la legendoj de antikva Egipto
[s.l. : s.n., s.j.]. p.120-127 / dokumentoparto eo


Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [2a volumo 1926] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Esperanta Centra Librejo, 1926. (3. eld.) 238 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [volumo 1(1912) ; 2 (1912) ; 3 (1913)] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette, 1913. 194-238-198 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] Pekoj de l' infaneco : novelo = Grzechy dziecinstwa. [la tekston reviz. Alojzy Turek]. trad.el pola Antoni Grabovski. Kraków : Pola Esperanto-Asocio, Suda Regiono, 1963. (2. Esp.eld.) 60 p. / dokumento eo

noveloj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [1a volumo 1907] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette, 1907. (1. eld.) 194 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [2a volumo 1957] la antaŭparolon kaj epilogon trad.Isaj Dratwer ; la bindon, paperkovraĵon kaj titelpaĝon projektis Tadeusz Kobylinski. la romanon tradukis el la pola Kazimierz Bein [Kabe] . Warszawa : eld. Polonia, 1957. 358 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [2a volumo 1912] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette, 1912. (2. eld.) 238 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [volumo 1(1925) ; 2 (1926) ; 3 (1926)] Kabe [dr-o Kazimierz Bein] el la pola lingvo tradukis. Paris : Esperanta Centra Librejo,1925. 194-238-198 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [3a volumo 1926] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Esperanta Centra Librejo, 1926. (3. eld.) 198 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [1a volumo 1957] la antaŭparolon kaj epilogon trad.Isaj Dratwer ; la bindon, paperkovraĵon kaj titelpaĝon projektis Tadeusz Kobylinski. la romanon tradukis el la pola Kazimierz Bein [Kabe] . Warszawa : eld. Polonia, 1957. 296 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La vizio ; La veŝto redaktata de Leono Vienano. el la pola originala tradukis Lidja Zamenhof. Warszawa : Szapiro, [proks. 1930]. 36 p. / dokumento eo Esperantlingva Novelbiblioteko ; 2
noveloj pollingvaj : tradukoj
Prus, Boleslaw [=Glowacki, Aleksander] La Faraono : romano : [3a volumo 1908] Kazimierz Bein [Kabe] el pola lingvo tradukis. Paris : Hachette, 1908. (1. eld.) 198 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
romanoj pollingvaj : tradukoj
PSALMARO Psalmaro
[s.l. : s.n., s.j.]. *


PSALMARO EL LA BIBLIO La psalmaro el la biblio Kun antaŭparolo, klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil. trad.el la originalo L.L. Zamenhof Paris : Hachette, 1908. XV, 165 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof

Psiko Le- [=Schulze, Joachim] Hunda vivo : kaj aliaj satiroj Le' Psiko. desegnis Achim Jordan. Leipzig : Urba estraro Leipzig de GDREA en Kulturligo de GDR, 1987. 41 p. / dokumento eo

originalaj satiroj ; GDR : satiroj
Pucinski, Roman C. Report specially prepared for US house of representatives by the Esperantic studies Foundation
Washington : [s.n.], 1969. 60 p. / dokumento en


Pujulá i Vallés, F[rederich] Gramática Rohonada de la llengua internacional Esperanto
Barcelona : Biblioteca "Joventut", 1909. (2. ed., corretgida) 202 p. / dokumento eo-kt

gramatikoj Esperantaj-katalunaj : 1909
Pujulŕ i Vallčs, Frederich Aŭtunaj ventoj : unuakta dramao
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Frenezo : du unuaktaj originale verkitaj drametoj]*

Pujulŕ i Vallčs, Frederich Novelo : unuakta teatra verko
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Frenezo : du unuaktaj originale verkitaj drametoj]*

Pujulla Valjes, Frederiko [=Pujulŕ i Vallčs, Frederich] La rompantoj : (kvin monologoj) originale verkitaj
Paris : Hachette, [proks. 1907]. (1. eld.) 33 p. : ilustr. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
originalaj monologoj
Pujulla Valles [=Pujulŕ i Vallčs, Frederich] Frenezo : du unuaktaj originale verkitaj drametoj
Paris : Hachette, 1909. (1a eld.) 36 p. ilustr. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
originalaj unuaktaĵoj
Pujulla Valles, F. [=Pujulŕ i Vallčs, Frederich] Naivulo : karabandolo la plugisto, fiŝkaptisto kaj rigardanto desegn. de Tomé-Esquius. Barcelona : Tobella y Costa, 1908. 31 p. : ilustr / dokumento eo Kolekto Pujulŕ ; 2

Pujulla Valles, F. [=Pujulŕ i Vallčs, Frederich] Gramatiko de Esperanto *Kataluna Esperanto"
Barcelona : Bibl Joventut, 1908. 202 p. / dokumento eo-ca


Pujulla Valles, F. [=Pujulŕ i Vallčs, Frederich] La grafo erarinta desegn. de Tomé-Esquius. Barcelona : Tobella y Costa, 1908. 29 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto Pujulŕ ; 1

Pulvers, Charlotte <trad.> Elzasaj legendoj Pulvers, Charlotte trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. (2. eld.) 47 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 28
legendoj germanlingvaj: tradukoj ; Alzaco : legendoj
Pulvers, Charlotte <trad.> Elzasaj legendoj Pulvers, Charlotte trad. Dresden : Ader & Borel, [1914].* 47 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 28
legendoj germanlingvaj: tradukoj ; Alzaco : legendoj
PUPO HEJMO Pupohejmo : Kia Koincido de Henrik Ibsen. teksto prilaborita de Kia Koincido surbaze de tradukoj de Odd Tangerud kaj Jens Larsen. Bergen : [s.n.], 1991. 19 p. / dokumento eo

programbroŝuroj
PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO Pupteatra internacia festivalo : [Zagreb 1976] : = Medunarodni Festival Kazaliŝta Lutaka
Zagreb : [Internacia Kultura Servo] ; PIF, [s.j.]. * / dokumento eo-hr

Pupteatra Festivalo ; PIF ; pupludado
PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO Pupteatra internacia festivalo : [10 jaroj de PIF 1967-1977] : = Medunarodni Festival Kazaliŝta Lutaka
Zagreb : [Internacia Kultura Servo] ; PIF, 1977. * / dokumento eo-hr

Pupteatra Festivalo ; PIF ; pupludado
PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO Pupteatra internacia festivalo : [15 jaroj de PIF 1982] : = Medunarodni Festival Kazaliŝta Lutaka
Zagreb : [Internacia Kultura Servo] ; PIF, 1982. * / dokumento eo-hr

Pupteatra Festivalo ; PIF ; pupludado
PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO Pupteatra internacia festivalo : [17a - 1984] : = Medunarodni Festival Kazaliŝta Lutaka
Zagreb : [Internacia Kultura Servo] ; PIF, 1984. * / dokumento eo-hr

Pupteatra Festivalo ; PIF ; pupludado
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Tri noveloj Fiŝer, Andreo trad.el rusa. Leipzig : Hirt, 1923. 67 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 10
noveloj ruslingvaj : tradukoj
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] La neĝa blovado : rakonto trad. A. Grabovski. [s.l.] : Eldono Koko, 1967. (represo Varsovio 1888) 21 p. / dokumento eo

noveloj ruslingvaj : tradukoj
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Eugeno Onegin : romano en versoj = Evgenij Onegin. el la rusa lingvo trad.kaj komentis N.V. Nekrasov. Paris [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1931. 235 p. : ilustr. / dokumento eo

versromanoj ruslingvaj : tradukoj
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Poeziaj verkoj. Eugen Onegin, kajero 1 manuskripto, en versa. Rublov S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] La kapitanfilino : romano Ŝidlovskaja M. trad. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1927. 176 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 15-17
romanoj ruslingvaj : tradukoj
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Poeziaj verkoj. La kupra rajdanto. Peterburga novelo manuskripto [s.l. : s.n., s.j.]. 69 p. / dokumento eo


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Poeziaj verkoj. Eůgen Onegin, kajero 3 manuskripto, en versa. Rublov S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Mocart kaj Saljeri : dramaj scenoj Lojka trad.el rusa. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. (2. eld.) 14 p. / dokumento eo

unuaktaĵoj ruslingvaj : tradukoj ; Mozart, W. A. : Salieri, Antonio
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Poeziaj verkoj. Eugen Onegin, kajero 2 manuskripto, en versa. Rublov S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] La pafo : [novelo] Fiŝer, Andreo trad.el rusa. Leipzig : Germana Esperanto-Librejo, 1913 22 p. / dokumento eo Internacia librotrezoro ; 9
noveloj ruslingvaj : tradukoj
Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Poeziaj verkoj. Eugen Onegin, kajero 4 manuskripto, en versa. Rublov S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Poeziaj verkoj manuskripto, en versa. Rublov S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 179 p. / dokumento eo


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] L'Esperanto ŕ l'école
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] Malgrandaj tragedioj 1830 manuskripto + ilustraĵoj [s.l. : s.n., s.j.]. *


Puŝkin, A[leksandr] S[ergeeviĉ] La ŝtona gasto : [proza] = Kamennyj gost'. Borovko, N. trad. Odessa : Pres. "Centralnaja", 1895.* 30 p. / dokumento eo Biblioteko de la Lingvo Internacia Esperanto ; 84

Pyke, J.G. La amigilo : farsa komedio
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]