www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_S_2013

S. L. La novjara donaco de ministro [S.-L.]. Dijon : Barbier, 1905 13 p. / dokumento eo

originala rakonto
Ŝa, Gau Sekreta informilo [teksto de Gau Ŝa. Bildoj de Hua Sanĉuan]. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [32] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Sabalis, St[asis] Lietuviu-Esperanto kalbu ^zodynelis [red. K. Naud^zius]. Vilnius : Profleidykla, 1960. 99 p. / dokumento *-eo

(vortaro)
Sabbe, Maurits Bietje : unuakta teatraĵo = Bietje. Biest van der- trad. Antwerpen : Belga Esperantisto, 1914. 18 p. / dokumento eo Eldona^joj de Belga Esperantisto

Sabbe, Maurits Virina koro Mortelmans D. trad.el la flandra lingvo [nl]. la esperanto-tradukon bonvole korektis S-roj P. Heilker ; Lic. Leo Calloens ; J. Van Deun ; H. Vermuyten. Wilrijk : Katolika Esperanto Instituto, 1939. 26 p. / dokumento eo

unuaktaĵoj nederlandlingvaj : tradukoj
SACHENHAUSEN LA IAMA KONCENTREJO Sachsenhausen : La iama koncentrejo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Sachsowie, Viola I Ignaci Maly Slownik Portugaleski-Polski
Warszawa : Nacia eldonejo, 1969 *

(vortaro)
Sadler Victor Memkritiko : poemaro
[Roskilde] : Eldonejo Koko, 1967. 60 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Sadler Victor Esperanta-sinhala vortareto
[Rotterdam] : Universala Esperanto-Asocio, [1963]. 28 p. / dokumento eo-si

vortaroj Esperantaj-sinhalaj : 1963
Sadoveanu, Mihail Nobela peko ; En arbaro Petriŝor ; La sciigantoj Morariu, Tiberio trad.el la rumana originalo Leipzig : Hirt, 1929. 62 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 21
noveloj rumanlingvaj : tradukoj ; skizoj rumanlingvaj : tradukoj
SAĜO SAKO Saĝo sako : Ĉinaj popolaj rakontoj = Chih-hui-hsiang. Chung kuo ming chien ku shih. Yi-chu Fan [trad.]. Yuan Tin ; Jin, Ming [ilustr.]. Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1983. (1. eld.) 73 p. : ilustr.

popolrakontoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj ; antologioj
Saĝo Sako Ĉinaj popolaj rakontoj
Beijing : Ĉina Esp Eld, 1983. *


Saĥarov, Aleksandr Rememoroj de centprocenta Esperantisto respondeca redaktoro Aleksandr Ŝevĉenko. Moskva : Impeto, 1993. 198 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 5-7161-0003-1

Saheb-Zamani M.H. La dua lingvo : Esperanto Persa lernolibro
Teheran, Iran : eld. The Atai Press, 1976. *


Saint-Exupery, Antoine de- La eta princo = Le petit prince. Delaire, Pierre trad.el franca. Orléans : Esperantista Libro-Klubo "Edelvejso", [1961]. 98 p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj franclingvaj : tradukoj
Saint-Pierre, [Jacques Henri] Bernardin de- Paŭlo kaj Virginio = Paul et Virginie. tradukis H.Hodler. Paris : Presa Esperantista Societo, 1905. 115 p. / dokumento eo Kolekto de "Lingvo Internacia" ; 8

Saionji, Masayuki Orienta speciala Diina Masĝo : Koksosto-ĝustiga Prem-kneda terapio ; (kun ilustraĵoj verkita de Masayuki Saionji. Distrubua fondaĵo Internacia Instituto de Preventa Medicino. Beijing : eld. Pekino ; Xue Yuan (akademia), 1989. 191 p. : mult. ilustr. / dokumento eo ISBN 7-80060-461-6/R.18
Yumeiho
Saionji, Masayuki Skizo de Yumeiho historio Masayuki Saionji. Internacia kuracmetodo Yumeiho, Esperanto por Yumeiho-Yumeiho por Esperanto. Tokio : Internacia Instituto de Preventa Medicina Praktiko, 1999. 31 p. / dokumento eo

Yumeiho
Sakaguchi, Alicja >red.> Interlingvistikaj kontribuaĵoj : = Beiträge zur Interlinguistik red. Alicja Sakaguchi. Paderborn : Esperanto-Centro, 1981. 123 p. : grafikaĵoj / dokumento eo/[de-pl]


Sakellaropoulos, Sokrates La simpozio (bankedo) de Platon
Athenai : [s.n.], 1967. (nova eldono reviziita) 76 p. / dokumento eo


Sakellaropoulos, Sokrates La telepatio kaj ĝia socia signifo
Athenai : [s.n.], 1968. 96 p. : grafikaĵoj, bibliogr. p. 92 / dokumento eo

telepatio
Sakellaropoulos, Sokrates Fedon de Platon
Athenai : [s.n.], 1978. 160 p. / dokumento eo


Sakellaropoulos, Sokrates La telepatio kaj ĝia kulpo en la homaj rilatoj
Athenai : [s.n.], 1978. (2a eld. plilongigita) *


Sakellaropoulos, Sokrates Esperanto-Greka vortaro
Athenai : [s.n.], 1971. 156 p. / dokumento eo-el

vortaroj Esperantaj-grekaj : 1971
Sakellaropoulos, Sokrates Esperanto-Greka vortaro
Athenai : s.n., 1966. 72 p. / dokumento eo-el

vortaroj Esperantaj-grekaj : 1966
Sakuray, Jasuo Dek gvidprincipoj de la Oomoto-Movado kun la komentoj de Jasuo Sakurai. trad. la redakcio de Oomoto Kameoka : Oomoto Centra Oficejo,
1960. [1. eld.]
24 p. / dokumento eo

tekstoj japanlingvaj : tradukoj ; Oomoto-movado : gvidprincipoj
Salan, Georges La nuda vero : originala raporto pri propraj travivaĵoj en naziaj
koncentrejoj 1944 - 1945

Nimes : Salan, 1975. 188 p. / dokumento eo

nazioj : koncentrejoj ; autobiografioj : Salan, Georges
Salan, Georges La nuda vero : originala raporto pri propraj travivaĵoj en naziaj
koncentrejoj 1944 - 1945

Nimes : Salan, 1975. 188 p. / dokumento eo

nazioj : koncentrejoj ; autobiografioj : Salan, Georges
Salan, Georges UEA kaj la neŭtraleco
Nimes : Internacia Esp Presejo, 1978. 11 p. / dokumento eo

UEA : neutraleco
Salnikov, E. Por la paco : [XII Moskvo]
Moskva : Unio de Sovetaj Societoj de Amikeco … ,1976 48 p. / dokumento eo

Sovetunio : politiko : 1964-1976
Salokannel, H. <kolekt.> Esperanta kantareto : finnaj religiaj kaj popolaj kantoj k.c.* kolektis H. Salokannel. Vaasa : Ilkka, 1935. 16 p. / dokumento eo


Salokannel, H[ugo William] La ununura amo de Kristo : devigas la kristanojn al reciproka amo kaj konkordo originale en Esperanto verkis. Laihia : verkinto, 1952. 18 p. / dokumento eo


Salokannel, H[ugo William] Biografiaro de l' parencaro Salokannel
Vaasa : Ilkka, 1952. 32 p. : ilustr. / dokumento eo


Salokannel, H[ugo William] Pieni suomalais-Esperanto tulkkikirja : liite: kauppakirjeitä, lauluja : Finna-Esperanta frazlibreto : aldono: komercaj leteroj, kantoj k.t.p.
Jyväskylä: Gummerus Osakeyhtiö, [1919]. 72 p. / dokumento suomia-eo


Ŝalom Aleĵhem La Gimnazio : -[el La Revuo] trad. ... el la lingvo nov-hebrea "jidiŝ"
kun permeso de la aůtoro L. L. Zamenhof.
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1924
.
p. [49] - 67 / dokumentoparto eo Esperanto : Verkaro de d-ro Zamenhof
rakontoj jidlingvaj : tradukoj
Ŝalom Aleĵhem La Poto : monologo -[el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Ŝalom Aleĵhem La Gimnazio Ŝalom Alejĥem. Trad. … el la lingvo nov-hebrea "jidiŝ" kun permeso de la aŭtoro L. L. Zamenhof. [s.l. : s.n., s.j.]. 15 p. ; 15 p. / dokumento eo


Ŝalom Aleĵhem Al ĉiuj egale Salzmann, Maurice trad. Lyon-Villeurbanne : Les Plus Belles Ed. de France, [1948]. 26 p. / dokumento eo Kolekto de la Liona Esperantista Societo

Ŝalom Aleĵhem Ĉe doktoro : monologo Rabinovic-Tajc Josef trad.el hebrea lingvo. Jerusalemo : Erec-Izrael, 1931. 11 p. / dokumento eo

rakontoj hebrelingvaj : tradukoj
Salovaara, Eija Kie boacoj vagadas
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1967. 69 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj ; Laplando : rakontoj
Salt, Betty Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj kovrilo kaj ilustraĵoj de Francisco Veuthey. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 1999. 108 p. / dokumento eo
originale
SALTO TRA JARCENTO Salto tra jarcento
[Frankfurt am Main : Bundesbahn-Werbeamt, 1957]. [24] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

fervojo : Germanio : varbiloj
Salustius La konspiro de Katilino Kajo Salustio Krispo. El la latina tradukis Gerrit Berveling. Chapecó-SC : Fonto, 1995. 71 p. / dokumento eo Fonto kajeroj ; 13

SALUTOJN DE AMSTERDAMO Salutojn de Amsterdamo
Bussem : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo


SALUTON Saluton
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Samain, Catherine Instrui Esperanton por komuniki : skizo pri la komik-situacia instrumetodo
Beauville : Sat-Broŝurservo ; Laŭte, 1993. 15 p. / dokumento eo


Samodaj, Vladimir Ne nur legendoj, ne nur pri sejm : homoj kaj epizodoj
Moskva : Impeto , 1999. 175 p. / dokumento eo


Samodaj, Vladimir Por la paco
Moskva : Internaciaj Ligoj de Sovetaj
Esperantistoj , 1971.
88 p. / dokumento eo


Samsonovici, Eugene 8 Langues modernes : methode facile et pratique pour apprendre sans professeur
Liege : Imprimerie Bebard, 1936. *


Sandgren, Gustave Susuro de sekalo
[s.l. : s.n., s.j.]. p.207 - 216 / dokumentoparto eo [el Sveda novelaro]

Sandgren, Karl-Orlof Religia literaturo en Esperanto : provizora katalogo laů la registro kaj arkivo de Karl-Olof Sandgren. Östansjö : Sandgren, 1970. 35 p. / dokumento eo


Sangnier, Marc Ofero de monaĥo : noveleto = La vie profonde. Noel trad. Paris : Katolika Oficejo Esperantista, 1909. 22 p. / dokumento eo


SANKTA BIBLIO LA- La sankta biblio : malnova kaj nova testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj. = Biblia. Zamenhof, LL trad.la Malnova Testamento. Londono [k.a.] : Brita kaj alilanda Biblia societo [k.a.], 1927. 771, 225 p. / dokumento eo
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/
SANKTA EŬKARISTO Sankta Eŭkaristo : la ĉefaj preĝoj
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1966. 56 p. / dokumento eo Serio de I.K.I. ; 10

SANKTA FRANCISKO EL ASSIS Sankta Francisko el Assis : kaj la Tria Ordeno sekulara [Reni, A.L. trad el itala originalo]. Verona : Albarelli, 1954. 14 p. / dokumento eo


SANKTA MESO Sankta Meso XXXI IKUE Kongreso 1966 St Gallen [s.l. : s.n., s.j.]. *


SANKTA MESO La Sankta Meso
Aken : Esperantista rondo, 1957. 12 p.


SANKTEJOJ EN ITALUJO Sanktejoj en Italujo
[Gerona : Espero Katolika], 1934. 56 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Espero Katolika : Aldono ; 1934

Sánta, Ferenc Dudek horoj : kroniko = Húsz óra. [red.: K. Kalocsay]. Benczik, V. ; Botos, I. ; [k.a.] trad. trad.el hungara. [Budapest] : Libro eld. Corvina, [1966]. 234 p. / dokumento eo


Saotome, Katumato Danjo en Vjetnamio = Betonamu no Dâtyan. membroj de Ikebukuro Esperanto-Societo trad. [Tokio : Ikebukuro Esperanto-Societo, 1974]. 46 p. : ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Sappl, Hanns Das Weltsprachenproblem und die katholische Kirche
Graz : Paulus-Verl., [1922]. 24 p. / dokumento de


Sappl, Hanns Kiel oni fondas kaj organizas Esperantan grupon ? : Kun aldono de statutoj por Esperantaj grupoj
Graz : Paulus-Verl., [1921]. 28 p. / dokumento eo


Sappl, Hanns Esperanto Katechismus : 50 Fragen mit Antwort
Graz : Paulus-Verl., [1922]. 32 p. / dokumento de


Sarafov, Ivan [Bonev] Legolibro : historiaj kaj literaturaj materialoj por superaj kursoj kaj memklerigo : [=Legolibro por superaj kursoj kaj memklerigo] kun enkonduko de St. Ĝuĝev. Sofija : Bulgara Esperantista Kooperativo, 1946. 231 p. : ilustr. / dokumento eo


Sarandrea, Giovanna La kunikloj de mia avo : (historio de vilaĝo) : = I conigli di mio nonno : (storia di paese) [introd. e note di: Carlo Sarandrea]. Sarandrea, Giovanna trad.in esperanto. Ascoli Piceno : Gabrielli, 1983. 57 p. : ilustr. / dokumento it-eo Plejado : Fabel-serio
infanlibroj tradukitaj
Sargeson, Frank Rakonto de maljunulo = Old man's story. Lymburn, Ellen trad.el angla. Wellington : Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, 1979. 7 p. / dokumento eo Serio Sudaj Floroj ; 3

Sarlin, K[aarlo] K[ristfrid] <red.> Profetino Helena Konttinen (1871 - 1916) : vivo mirakla kaj sufera… stenita kaj redaktita de preposto K.K. Sarlin. trad. Lahja Emil Hanhiniemi. Ingham : Hanhiniemi, [s.j.]. 226 p. / dokumento eo [21cm]

Konttinen, Helena : kristana profetino
Sarlin, K[aarlo] K[ristfrid] <red.> Profetino Helena Konttinen (1871 - 1916) : kajero1 redaktita de preposto K.K. Sarlin. Ingham : Hanhiniemi, [s.j.]. 16 p. / dokumento eo [20cm]

Konttinen, Helena : kristana profetino
Sartre, Jean Paul La naŭzo : romano = La nausée. [Enkonduko: Ivo Lapenna]. Bertrand, Roger trad.el franca. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1963. 222 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj franclingvaj : tradukoj
Sartre, Jean Paul Sen eliro ; La respektema p… = Huis Clos ; La Putain Respecteuse. Bertrand, Roger el la franca esperantigis. Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, 1964.
1964.
111 p. / dokumento eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto : Beletra Serio ; 2
teatra^joj franclingvaj : tradukoj
Sas, Henri 't Irisis el la nederlanda lingvo tradukis P. Ch. M. Van De Vijver. Helmond : Pres. "Helmond", Esperanto-Fako, [proks. 1935]. 194 p. / dokumento eo Ideala Esperanto-Biblioteko ; 3
romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Sasaki, Takamaru Mia kaŝita vivo : mallonga autobiografio de iu neortodoksa esperantisto
Tokio : Asake- Syoboo, 1978. 40 p. : ilustr. / dokumento eo

autobiografioj : Sasaki, Takamaru ; Esperanto-movado : Japanio
SAT ADRESARO SAT adresaro : 1987/1988
Paris : [s.n., s.j.]. *


Ŝaturová-Seppová, Magda Esperanto do vrecka [Magda Ŝaturová-Seppová]. Bratislava : Slovenské Pedagogické Naklad., 1970. 226 p. / dokumento eo-cs


Saunders, Marshall Bela Joe : [aŭtobiografio de hundo] ilustr. de D. Copeland. trad. el angla J. Blaikie & N. Hohlov. London : Brita Esperanto Asocio, 1929. 310 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj ; <hundoj : beletra temo>
Sauren, J. Migrukunmi : [= Poŝpreĝareto enhavanta la plej necesajn preĝojn, instruaĵojn kaj vivregulojn por katolikaj junuloj kaj viroj
Kevelaer : Butzon kaj Bercker, [1913]. 336 p. : ilustr. / dokumento eo


Saussure, René de- La vort -teorio en Esperanto postparolo de A. Albault kaj bibliografio de R Haupentjal, represo de eld 1914 Saarbrücken : Artur E. Iltis, 1982. 78 p. / dokumento eo

vortfarado Esperanta
Saussure, René de- Fundamentaj reguloj de la vort-teorio en Esperanto : raporto al la Akademio Esperantista [fotorepr. de la eld.Bern 1915] Saarbrücken : Iltis, 1969. 40 p. / dokumento eo


Saussure, René de- Konkurso : kia estas la logika senco de l' vorto "grando"
Saarbrücken : Artur E. Iltis, 1929.* 8 p. / dokumento eo

Esperanto : vortfarado : substantivigoj
Saxl, Margarete Daŭriga kurso post Cseh-kurso : gvidilo por kursgvidantoj kompil.: Margarete Saxl. Aabyhřj : Dana Esperanto Forlag, 1983. 56 p. / dokumento eo


Saxo, Grammaticus Amled =Amled ; Gesta Danorum. Andersen Mogens, Rude trad. Kopenhagen : eld. Perspektivo, 1981. [14] folioj : ilustr. / dokumento eo


Sayegh, Fayez A. Ĉu vi scias? : Dudek bazaj faktoj pri la Palestina problemo Al-Amily, Husan trad. Beirut : Research Center, Palestine
Liberation Organization, 1967.
8 p. / dokumento eo Serio de Faktoj kaj Ciferoj ; 1

Sayers, James [Denson] Invito al ĉielo : romano originale verkita en Esperanto aprobita de la lingva sekcio de GEA. München-Pasing : Ziegler, 1949. 205 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Ŝĉerbak, Jurij Ĉernobil : dokumenta novelo tradukis Elena Ŝerĉenko ; Aleksej Ĵuravlov. Redakis Aleksandr Ŝevĉenko ; Dmitrij Perevalov. Moskvo : eldonejo progreso, 1999 397 p. / dokumento eo ISBN 5-01-002344-x

Schad, Werner Kie diskriminacio justas

Schafer, Ad. Tekstaro de bonkonataj britaj kantoj kompil. de Ad. Ŝefer (Schafer). London : Brita Esperanto Asocio, [s.j.]. (2. eld.) *


Schalmey, Paul Lehrbuch Welthilfsprache Esperanto
Göttingen : [s.n.], [s.j.].* 64 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj :
Schatz, Robert Esperanta-hungara frazlibro : = Magyar-Esperanto beszélgetések
Budapest : Kókai, 1910. (2., javitott kiad.) 51 p. / dokumento eo-hu

frazaroj Esperantaj-hungaraj : 1910
Schatz, Robert Hungara Esperanta vortareto
Budapest : [s.n.], 1922. 36 p.

[vortaroj]
Schendeler, P[aulus] A[ntonius] Semereto : Esperanto-leerboekje voor de lagere school. 1. Eerste boekje door P. A. Schendeler. Veghel : Bek,1927. 45 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1927
Schendeler, P[aulus] A[ntonius] Semereto ; Esperanto-leerboekje voor de lagere school : [2 de deel]
Veghel : Bek, [s.j.]. 88 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Schenger, Karl La lasta tagmanĝo Krajz, G. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1911]

Schepens, Ph Eŭtanazio en Nederlando : Kial? prelego ĉe Instituto pri Homa Antropologio kaj Bioetiko, Wien -Aŭstrio, 11-3-1995. Oostende : Monda Federacio de la Kuracistoj por la Respecto de la Homa Vivo, [1988]. 22 p. / dokumento eo


Schepens, Ph La estonteco de la medicina profesio je la servo de la homo [Referaĵo farita okaze de la kvinjara Kongreso de Nederlanda Asocio de kuracistoj en Ede, la 28an de novembro 1987] Oostende : Monda Federacio de la Kuracistoj por la Respecto de la Homa Vivo, [1988]. 7 p. / dokumento eo

kuracista profesio : estonteco
Schepper, Dirk 5 kantoj
Amsterdam : [s.n., s.j.]. *

muziko
Schepper, Dirk La vojo : kanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Schepper, Dirk La preĝo sub la verda standardo : kanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Schepper, Dirk La kapelo : kanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Scherer, Joseph R[oman] Ĉirkau la mondon kun la verda stelo : unua oficiala mondvojaĝo Esperanta
Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. XIII, 272 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

esperantisto : mondvoja^goj
Scherer, Joseph R[oman] Tra Usono kun ruliĝanta hejmo
Purmerend : Muussen, [1937]. 34 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 4
vojaĝoj : Esperantistoj : Usono
Schick, Karl Kommunikation : mit rechnern, ohne rechner, durch rechner aldono al la volumo 30/1989 de la kvaronjara revuo. [kun resumo en franc- kaj esperantlingve]. Dortmund : Verl. Modernes Leben,1989. 75 p. / dokumento de-fr-eo
Mehrsprachigkeit ; Aufsatzsammlung
Schiller, [Friedrich] La nevo kiel onklo : komedio en tri aktoj = Der Neffe als Onkel. Stewart, Charles trad. Paris : Hachette, [s.j.]. 53 p. / dokumento eo

komedioj germanlingvaj : tradukoj
Schiller, [Friedrich] Wilhelm Tell : kvinakta dramo Schiller. laŭ la versmetro de la germana originalo esperantigita de L. E. Meier. Basel : Svisa Esperanta Societo,
1906.
150 p. : ilustr. / dokumento eo


Schiller, Frederiko* [*Friedrich] Poeziaĵoj de Frideriko Schiller Zwach<kolonelo> trad. Wien : Knepler, 1913.* 32 p. / dokumento eo Nova Biblioteko Esperanto ; 1
poemoj germanlingvaj : tradukoj
Schiller, Frederiko* [*Friedrich] La rabistoj : dramo en kvin aktoj = Die Räuber. Zamenhof, L.L. trad.el germana lingvo. Paris : Hachette, 1908. (1. eld.) 144 p. / dokumento eo *
dramoj germanlingvaj : tradukoj
Schiller, Frederiko* [*Friedrich] La rabistoj : dramo en kvin aktoj = Die Räuber. Zamenhof, L.L. trad.el germana lingvo. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1928. (2. eld.) 144 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
dramoj germanlingvaj : tradukoj
Schleicher, Ib Systematikken i Esperanto
Köbenhavn : Esperantoforeningen for Danmark, 1974. 47 p. / dokumento da-eo ISBN 87-87508-00-1
gramatikoj Esperantaj-danaj : 1974
Schleicher, Ib Objektiva vivkoncepto : bazaj konsideroj
Köbenhavn : Martinus Instituto, 1963. 26 p. : ilustr. / dokumento eo

Martinus-doktrino : tekstoj
Schlueter, Klaus Inversa vortaro : [laŭ la 6a eldono de PIV kun suplemento]
Nürnberg : Pickel, 1972. 35 p. / dokumento eo

vortaroj Esperantaj inversaj : 1972
Schmid, Hermann La gaja forĝisto ilustr.: Josef Maria Ipfelkofer. Augsburg : [s.n.], 1976. 24 p. : ilustr. / dokumento eo


Schmid, Werner La rentumo, kiun ni pagas
Paris : [s.n., s.j.]. *


Schmidt, Johann Lehrbuch der Weltsprache Volapük : für Deutschland und die
deutschsprachigen Länder
verf. von Johann Schmidt. Hrsg. von Arie de Jong. Frankfurt am Main : Brönner, 1933. 36 p. / dokumento eo-vo

lernolibroj Volapük-germanaj : 1933
Schmidt, Johann Esperanto leicht gemacht
Reutlingen : [s.n.], 1947. *


Schmidt, Johann Legu kaj ridu : gaja Esperanto legolibro
Munchen : Pasing S.Ziegker verlag, 1954. *


Schmidt, Jos.* [*Josef] La origino de la religio laů la faka literaturo originale verkis Jos.Schmidt. Paris : Espero Katolika, [1927]. 32 p. / dokumento eo

religio : origino
Schmidt-Gotha, Reinhold La amkonkurantoj : triakta komedio originale verkita
Dresden : Ellersiek & Borel, 1923. (2. eld.) 45 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 32
originalaj komedioj
Schmidt-Gotha, Reinhold Gustaf Vasa : historia dramo en kvin aktoj
Wolfenbüttel : Heckner, 1910. 83 p. / dokumento eo

originalaj dramoj
Schneeberger, Frederiko* [*Friedrich] Lernolibro de Esperanta stenografio : (Unuiga sistemo Stolze-Schrey)
Laufen : [s.n.], 1906. 6 p.* / dokumento eo

stenografio Esperanta
Schneeberger, Frederiko* [*Friedrich] Lernolibro de Esperanta stenografio : (Unuiga sistemo Stolze-Schrey)
Berlin : Möller & Borel, [s.j.]. 24 p.* / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof
stenografio Esperanta
Schneider, Alois Barbro kaj Eriko : korespondado inter du junaj geesperantistoj - aŭstro kaj svedino Alois Schneider ; Magda Carlsson. Stockholm : Eldona Societo Esperanto ; Förlagsföreningen Esper., 1937. (2. eld.) 40 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj leteroj
Schneider, Louis La malfeliĉuloj
Berlin : Möller & Borel, 1908.* * dokumentoparto eo [el Tri unuaktaj komedioj : ludataj dum la 4a IEK en Dresden]

Schneller, Martine Vivi en komunumo
Laroque Timbaut : La juna Penso, [s.j.]. * La juna penso : Suplemento ; 85A

Schnitzler, Arthur El Anatol : kvin unuaktaĵoj : en Esperanto = Anatol <parto>. [Grimm, Leopold; Beckmann, Karl ; [k.a.] trad.]. Wien : Austria Esperanto-Instituto, 1983. (1. eld.) * / dokumento eo

unuaktaĵoj germanlingvaj : tradukoj
Schnitzler, Arturo* [*Arthur] Anatol : Epizodo Breunlich, Grete trad.el germana kiel manuskripto [Wien] : [s.n.], 1975. * / dokumento eo

unuaktaĵoj germanlingvaj : tradukoj
Schnitzler, Arturo* [*Arthur] La verda kakatuo : unuakta groteskaĵo = Der grüne Kakadu. Schröder, Joh trad. Wien : Waldheim, 1912. 65 p. / dokumento eo

unuaktaĵoj germanlingvaj : tradukoj
Schödl, Ludwig Wir lernen Esperanto sprechen : ein Taschenlehrbuch
Leipzig : VEB Verl. Enzyklopädie, 1967. [1. Aufl.] 184 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1967
SCHOLA ET VITA Schola et Vita Organo de academia pro interlingua [s.l. : s.n., s.j.]. *


Scholze, Hilde Rübezahl : poezia rakonto Kengott, A. trad. Magdenburg : Paul Goring, 1929. 28 p. / dokumento eo Dek Cenda Serio ; 2
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Schönborn, B[ronislaw] W. Ni vizitas la urbon Kraków (Krakovo) Turek, Alojzy trad.el pola lingvo. Kraków : Pola Esperanto-Asocio, 1959. 62 p. : ilustr., mapskizo / dokumento de

Kraków: gvidiloj
Schonherr, Karl La studento Simon, Otto trad.el germana. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Schönherr, Karl Ausführliches methodisches Lehr- und Übungsbuch des Esperanto zum Gebrauch beim Selbstunterricht und in *- -* Kursen : ein Hilfsmittel vor allem für solche, die keiner fremden Sprachen mächtig sind / Berlin : Ader & Borel, 1922. (15. Aufl.) 118 p. / dokumento eo-de

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1922
Schoofs, Frans Internationale hulptaal Esperanto : leerboekje naar de fransche brochuur "Premier manuel"
Antwerpen : La Verda Stelo, 1925. 32 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1925
Schoofs, Frans Verkaro
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Schoor, Jan van- Amo kaj poezio
Antwerpen : [s.n.], 1928. 94 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Schoor, Oscar van- La Espero : kanto kaj piano
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Schoor, Oscar van- La turisto kun la verda stelo : monologo por sinjoro
Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo, [proks. 1914]. 8 p. / dokumento eo [21cm] Eldonaĵoj de la Centra Esperantista Belga Oficejo ; 4

Schoor, Oscar van- Judas'o : drama monologo por sinjoro : (el la Biblia historio) originale Esperante verkita de Oscar Van Schoor. Antwerpen : Centra Esperantista Belga
Oficejo, [proks. 1914].
7 p. / dokumento eo [21cm] Eldonaĵoj de la Centra Esperantista Belga Oficejo ; 6

Schoor, Oscar van- La telefono : monologo por sinjoro laů franca originalo libere verkita de Oscar van Schoor. Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo, [proks. 1914]. 4 p. / dokumento eo [24cm] Eldonaĵoj de la Centra Esperantista Belga Oficejo ; 7

Schoor, Oscar van- Brokken uit de geschiedenis der wereldtaal Oscar Van Schoor, voorzitter der Antverpena Grupo sperantista, ondervoorzitter van het VIIe Esperanto-Congres te Antwerpen, Oud-hoofdopsteller van het tijdschrift "Belga Esperantisto". Antwerpen : Kiliaan, 1920. 80 p. / dokumento eo verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding ; n° 182

Schoor, Oscar van- La servistinoj : nuntempa monologo por sinjorino originale verkita en Esperanto de Oscar Vanschoor Antwerpen : Centra Esperantista Belga
Oficejo, [proks. 1914].
3 p. / dokumento eo [23cm] Eldonaĵoj de la Centra Esperantista Belga Oficejo ; 8

Schor, Dvora Kiel ili parolos inter si Esperante
Natanja, Israelo : [s.n.], 1980. *


Schor, Dvora Esperanto : dulingva lernolibro por memlernado : [dulingva lernolibro por memlernado + vortareto hebrea]
[Natanja : Schor, proks. 1968]. 72, 28 p. : ilustr. / dokumento he-eo

lernolibroj Esperantaj-hebreaj : 1968 [proks.]
Schramm Albert Esperanta stenografio laŭ la sistemo de Gabelsberger
Wolfenbüttel : Beckner, 1922. (3. eld) 18 p.

[stenografioj]
Schramm, Albert Esperanta stenografio laŭ la sistemo de Gabelsberger
Wolfenbüttel : Heckner, 1910. 18 p. / dokumento eo

stenografio Esperanta
Schreiner, Olive Undino Andrew ,Stephan A. trad. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1938. 283 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj
Schreiner, Olive Romano pri afrika bieno = The story of an African farm. Andrew, Stephan A. trad. London: Esperanto Publ. Co., 1934. 270 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj <Afriko>
Schreuder, J.Th.R. Geriatrio kaj la ĝenerala zorgo por gemultjaruloj J. Th. R. Schreuder kaj A. Diatlowicki-Tobi. Trad. F.F. Faulhaber. [Utrecht] : F.L.E., [proks. 1970]. 43 p. : ilustr. / dokumento eo

geriatrio
Schrey, Ferdjand Esperanta stenografio laŭ bazaj laboroj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Schubert, Franz Vintra vojaĝo 24 poemoj de Willem Muller. Mad Mevo (Stakian Vuille Madeleine) trad. Genčve : Esperanto Grupo "La Stelo", 1978. *


Schulhof, Stanislav Bohemaj grenatoj : poemaro
Praha : Ĉeské Lidové Knihkupectvi a Antikvariát (Josef Springer), [1920]. 31 p. / dokumento eo

poemoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Schulhof, Stanislav Kion la vivo alportis : dek originalaj poemoj kun antaŭparolo de Marie Hankel. Genčve : Universala Esperantia Librejo, 1911. 30 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Schulhof, Stanislav Per espero al despero
Pardubice : Schulhof, 1911. 30 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Schulz, F. Alla naturo : piano akompano
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

muziko
Schulz, Richard Europäische Hochsprache oder Sprachimperialismus? : Die Lösung des Sprachenproblems in den Ländern der *- -* Europäischen Gemeinschaften / [Gerlingen] : Bleicher, [1979]. [1. Aufl.] 256 p. / dokumento de Aktuelles Taschenbuch ISBN 3-88350-000-3

Schulz, Richard Europa dokumentatie Nederlands & Duitse bijlage Minden : R Schulz, [s.j.]. *


Schulz, Richard Das wundersame Leben des armen Doktor Lazarus
Stuttgart : Ges. für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, [proks.
1983].
30 p. : bibliogr. p. 29 / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar: biografioj
Schulz, Richard Eŭropa kaj Esperanto aktuelle Information Gerlingen : Bleicher Verlag, 1980. *


Schulz, Richard Europa und Esperanto
[Gerlingen] : Bleicher, [proks.1980]. 11 p. / dokumento de Bleicher : Aktuelle Information
Esperanto : Europa Unio
Schulz, Richard Die Posaunen von Jericho : die ersten sechs Kapitel aus dem Buch Josua in spanischen Trochäen : auf Deutsch und*- -*Esperanto : = La trombonoj de Jeriko : la unuaj…/ Musik : Felicitas Kukuck. Text : Richard Schulz.*- Vignetten: Ernst Schomer. Paderborn : Esperanto-Centro, [1984]. (1. eld.) 65 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento de-eo ISBN 3-922570-37-2
originalaj poemoj ; poemoj germanlingvaj ; <biblio : adaptaĵoj>
Schulz, Richard Was nun Esperanto betrifft
Gerlingen : Bleicher Verlag, 1986. *


Schulz, Richard Ne Eltere Dame aus Preets 333 limeriks Gerlingen : Bleicher Verlag, 1977. (1. eld.) *


Schulz, Richard Mein geliebtes Esperanto : Wege zum Verständnis und zur Praxis der Internationalen Sprache
[Gerlingen-Stuttgart] : Bleicher, [1976]. [1. Aufl.] 215 p. / dokumento de-eo ISBN 3-921097-14-2
Esperanto : informiloj germanlingvaj : 1976
Schulz, Richard Europäische Hochsprache oder Sprachimperialismus? : Die Lösung des Sprachenproblems in den Ländern der *- -* Europäischen Gemeinschaften / [Gerlingen] : Bleicher, [1979]. [1. Aufl.] 256 p. / dokumento de Aktuelles Taschenbuch ISBN 3-88350-000-3

Schulz, Richard Aus des Kopffussler Reich 25 Antes Karikaturen von Francisko im Schnoor Bremen : Verlag H.M. Hauschild, 1972. *


Schwartz, Teodoro [=Soros, Tivadar] Modernaj Robinzonoj : en la Siberia praarbaro. Premiita dum la IX. Int.Floraj Ludoj en Manresa
Budapest : Globus Presartinstituto Akcia Societo, 1923 88 p. / dokumento eo Biblioteko de Literatura Mondo
originalaj romanetoj ; Soros, Tivadar: autobiografioj
Schwarz, Peter Esperanto kongres-valso muziko: Peter Schwarz. Wörgl : Austria Esp. Federacio, landa organizo Tirol, [s.j.]. [4] p. : ĉefe muziknotoj / folio eo

muziko
Schwarz, Raymond Ne kiel Meier ! : Invito al revizio de niaj konceptoj pri la konjugacio en Esperanto
Paris : Unuiĝo Franca por Esperanto,
[s.j.].
47 p. / dokumento eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto ; 9

Schwarz, Raymond Anni kaj Montmartre : romano ilustraĵoj de Raymond Laval. Paris : [Esperantista Centra Librejo] ; Solsona, 1930. (1. eld.) 126 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj romanoj
Schwarz, Raymond Anni kaj Montmartre ilustraĵoj de Raymond Laval. represo de la eldono Paris 1930 kun permeso de sinjorino Marga Schwartz. Aabyhoj : Dansk Esperanto-Forlag, [1974]. [repr. eld. Paris 1930] 126 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 87-85020-75-3
originalaj romanoj
Schwarz, Raymond Kolekto el liaj poeziaĵoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Schwarz, Raymond Lia vivo kaj verkaro Roger Bernard [s.l.] : Kultura Centro Esperantista, [s.j.]. *


Schwarz, Raymond La stranga butiko kun multaj ilustr. de Raymond Laval. Paris : Solsona, 1931. 124 p. : ilustr. / dokumento eo


Schwarz, Raymond Kolekto de verkoj de Raymond Schwarts
Paris : [s.n., s.j.]. *


Schwarz, Raymond Verkaro : Ĝoja podio ; Verdkata testamento ; Stranga butiko
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Schwarz, Raymond Kun siaspeca spico !
Saarbrücken : Iltis-eld., 1985. (represo el 1971) 215 p. / dokumento eo Jubilea eldon-serio : 1, Beletro originala ; 7
originalaj poemoj ; humuro : poemoj ; originalaj prozaĵoj ; humuro : prozaĵoj
Schwarz, Raymond Verdkata testamento
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1930. (2. eld.) 121 p. : ilustr.* / dokumento eo

originalaj poemoj ; humuro : poemoj
Schwarz, Raymond La ĝoja podio
Paris : Esperantista Centra Librejo,
1949.
271 p. / dokumento eo


Schwarz, Raymond Verdkata testamento
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1926. 121 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; humuro : poemoj
Schwarz, Raymond Prozo ridetanta : noveloj originale verkitaj
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1928*. 126 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; humuro : poemoj
Schwarz, Raymond La ĝoja podio
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1975 (represo) 271 p.* / dokumento eo


Schwarz, Raymond Kiel akvo de l' rivero : romano [Facila vivo -parto I]
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1977. (represo el 1963) p. 1-220 / dokumento eo

originalaj romanoj
Schwarz, Raymond Kiel akvo de l' rivero : romano [La Uragano leviĝas kaj oni rekomencis -parto II]
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1977. (represo el 1963) p. 223-483 / dokumento eo

originalaj romanoj
Schwarz, Raymond Vole ... novele : aŭ kvindek jaroj da noveloj : 1920 - 1970
Köbenhavn : TK, 1971. 192 p. / dokumento eo ISBN 87-87089-01-7
originalaj noveloj
Schwarz, Raymond Kun siaspeca spico !
La Laguna : Régulo, 1971. 215 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 29
originalaj poemoj ; humuro : poemoj ; originalaj prozaĵoj ; humuro : prozaĵoj
Schwarz, Raymond Kiel akvo de l' rivero : romano libro originale verkita en Esperanto. kovrilo de David Hastie Young. La Laguna : Régulo, 1963. 487 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 19/20
originalaj romanoj
Schwarz, Raymond Prozo ridetanta : noveloj originale verkitaj
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1928. 126 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; humuro : poemoj
Schwerin, P[aul] E. Gaja leganto per Esperanto : Spritaĵoj, vortludoj, preseraroj, anekdotoj,matematikaĵoj, rimaĵoj, societludoj, konsiloj *- por grupestroj kaj kurs- gvidantoj, demandaro / verkis, kompilis kaj desegnita kovrilo P.E. Schwerin. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [1945]. 55 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1945 ; humuro
SCIENC - PRAKTIKA KONFERENCO Scienc-praktika konferenco. 75 jarojn B.E.A. Konferenca programo Veliko Târnovo : [s.n.], 1982. *


SCIENCO SUR POŜTMARKOJ La scienco sur poŝtmarkoj
Chesterfield : "Nia Voĉeto", [s.j.]. 1 albumeto senenhava,eo

po^stmark-albumoj malplenaj
Scolnik, Jaime Kiel kuracas la naturista medicino Esumi, N. trad.el esperanto Kozoĵi : Amo-Akademio, 1961. 52 p. : ilustr. / dokumento eo-ja

kuracado : Naturista Medicino
Scott, Herbert M. Filatela terminaro : Esperanta, angla, franca, germana, kun difinoj en Esperanto
Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1928. 47 p. / dokumento eo-en-fr-de

terminaroj filatela plurlingvoj : 1928
Scott, Walter La potenco de Amo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Scramme, Ph Schlüssel zum Lehrbuch der int. Hilfsprache Esperanto
Wofenbuttel : Heckner, 1922. *


Ŝĉurek, Kazimeĵ Ĉaso je rememoroj
Beauville : Laŭte, 2000. 67 p. / dokumento eo [21cm]


Seabra, Manuel de- Ĉu nur unu civilizacio? Manuel de Seabra. Thaumiers : La KancerKliniko, 2007. 23 p. : dokumento eo [30cm] La KromkancerKliniko ; 22

Seabra, Manuel de- La tago kiam Jesuo perfidis Judason : romano Manuel de Seabra, plena verkaro 3. ed. H. Mayer. Kunlaboras Fundación Esperanto, Zaragoza. Kovrilo Miguel Gutiérrez Adúriz. Wien : Internacia Esperanto -Museo, 2001. 135 p. : dokumento eo [23cm] serio originala literaturo ; 34 ISBN 3-901752-20-X

Seabra, Manuel de- La armeoj de Paluzie : romano Manuel de Seabra, plena verkaro 1. ed. Wien : Internacia Esperanto -Museo, 1996. 198 p. : dokumento eo [23cm] Serio originala literaturo ; 19 ISBN 3-901752-01-3

Sebert, [Hippolyte] La langue internationale auxiliaire Esperanto Extrait des "Documents du progrčs" ; 1910, Avril Paris : Office Central Espérantiste, 1910. 14 p. / dokumento eo

Esperanto : informiloj franclingvaj : 1910
Sebert, [Hippolyte] L' Esperanto et les langues nationales
Paris : Office Central Espérantiste, 1909. 24 p. / dokumento eo

Esperanto : informiloj franclingvaj : 1909
Sebert, [Hippolyte] Modela klasifiko de Esperantaj bibliotekoj lau la sistemo de la decimala klasifiko uzata por la universala bibliografia *- -* repertorio / originale verkita. El "Internacia scienca revuo" ; 1909/10, XII/II Paris : Office Central Espérantiste, 1910. 30 p. / dokumento eo

decimala klasifiko : Esperanto-bibliotekoj
Sebruyns -Vromant Spraakleer en oefeningen v d int. Taal Esperanto
Brugge : Witterick, 1907. *


Seemann, Ŝtefan R. Esperantsko slovensky a slovensko esperantksy slovnik
Bratislava : Slovenské Pedagogické Naklad., 1970. 834 p. / dokumento sk-eo

vortaroj slovakaj-Esperantaj : 1970
Seguin, Yves L. Ilustrita metode de Esperanto
[s.l.] : Bela Horizonto Spiritisma Grupo REE, 1977. *


Ségur, [Louis Gaston Adrien] de- <Msgro> Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj = Responses courtes et familieres aux objections les plus répondues contre la religion. Halbedl, Adolf trad.laŭ la germana trad.de Müller H. Graz : "Styria", 1925. XI, 210 p. / dokumento eo [8°]

religio : defendo
Seidel, Heinrich Reĝidino Citrinjo el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La naĝanta insulo el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La alfondiĝinta kastelo el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. */ dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich Dolpaĉ el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La fulmotondra sorĉitino el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La subteruloj el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. */ dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
tradukoj Esperantaj : fabeloj germanlingvaj
Seidel, Heinrich Vintro-fabeloj 1a volumo. Bücker I. trad el la germana lingvo. Dresden : Ader & Borel, 1918. * / dokumento eo

fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La verda lacerto el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La sorĉisto el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La akvulo el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich La tri fratinoj el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidel, Heinrich Erika el la germana lingvo esperantigita I Bücker. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Vintraj fabeloj]
fabeloj germanlingvaj : tradukoj
Seidl, Johann Gabriel La Bluulino ; La Invalido
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[113] - 144 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj esperantigitaj laŭ germanaj aŭtoroj

Seifert, Jaroslav Panjo Ko^rinek, Ji^ri trad.el Ĉeĥa Ljubljana : Slovenia Esperanto-Ligo, eld. Sekcio,, 1964.* 77 p. / dokumento eo

poemoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Seintis, H. Rimarkoj pri la sintakso de verbo
Grenoble : [s.n.], 1916. *


Seintis, H. Urso en montoj
Paris : [s.n.], 1906. *


Seippel, Paul Adele Kamm Saussure, René de- trad.el franca lingvo. Bern : Büchler, 1915. (2. eld. Esperanta) 169 p. : ilustr. / dokumento eo

biografioj franclingvaj : tradukoj
Ŝejnman, M. Moralo religia kaj morala proleta Gavrilov, P. trad.el rusa lingvo. Leipzig : Ekrelo, 1931. 30 p. / dokumento eo


Seka, Jozefo Esperanto por komencantoj : lernolibro uzebla en kursoj kaj por sole-lernantoj : = Esperanto für Anfänger : Lehrbuch *- -* anzuwenden in Kursen und für Alleinlernende / Mainz : Harasin, [1948]. 46 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1948
Sekelj, Antonije Reĉnik srpskohrvatsko-Esperantski : = Serbokroata-Esperanta vortaro
Beogrado : Grafos, 1967. 708 p. / dokumento eo-sr-hr

vortaroj serbkroataj-Esperantaj : 1967
Sekelj, Antonije Kurso de Esperanto: laŭ audvida struktura metodo ilustr. por la audvida struktura metodo de A. kaj T. Sekelj. (Ilustr. de Klas Aleksandar kaj Novak Koloman). [s.l. : s.n., s.j.]. [48] p. : ĉefe ilustr. / folioj eo

lernolibroj Esperantaj
Sekelj, Tibor Nepalo malfermas la pordon : [libro originale verkita en Esperanto] libro originale verkita en Esperanto. Kovrilo de John Hartley. La Laguna : Régulo, 1959. 212 p. : ilustr., mapo / dokumento eo Stafeto : Popularscienca eldonserio ; 2
originalaj prozaĵoj ; <Nepalo : historio ; etnologio>
Sekelj, Tibor The international language Esperanto, common language for Africa, common language for the world Wells, John transl. from the International Language. Rotterdam : Universal Esperanto-Association, 1962. 11 p. / dokumento en

informiloj anglalingvaj : 1962 ; <Esperanto : Afriko>
Sekelj, Tibor Kumeůaŭa, la filo de la ĝangalo
Antwerpen ; [k.a.] : Stafeto, 1979. (1. eld.) 94 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 42 ISBN 90-6336-018-5
originalaj romanetoj ; <^gangalo>
Sekelj, Tibor Mondo de travivaĵoj
Piza : Edistudio, 1981. 286 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj autobiografioj ; Sekelj, Tibor
Sekelj, Tibor Mondnapo*
[s.l. : s.n.], 1968. *


Sekelj, Tibor Ĝambo rafiki : La karavano de amikeco tra Afriko Tibor Sekelj. Fotoj Tibor Sekelj. Grafiko Bruĉjo Kasini. Originale verkita en Esperanto. Pisa : Edistudio, 1991. 173 p. / dokumento eo [22cm]


Sekelj, Tibor Tempesto super Akonkagvo = Tempestad sobre el Aconcagua. Garrete, Hugo E. trad.el la hispana originalo. Beograd : Serbia Esperanto-Ligo, 1959. (6. eld.) 227 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

montgrimpado : Akonkagvo : Sekelj, Tibor : memoraĵoj
Sekelj, Tibor Premiitaj noveloj kaj aliaj [red.: Tiŝljar Zlatko]. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1974. 52 p. / dokumento eo

originalaj noveloj
Sekelj, Tibor Kolektanto de Ĉielarkoj : rakontoj kaj poemoj [noveloj kaj poemoj] originale verkita en Esperanto. Pisa : Edistudo, 1992. 117 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-052-0
noveloj : poemoj : originale Esperanto
Sekelj, Tibor Tra lando de indianoj Sonnenfeld, Ernesto el la hispana esperantigis. Malmö : eld. Societo Esperanto, [1970]. 186 p. / dokumento eo

indiĝenoj : Sudameriko
Sekelj, Tibor La langue internationale Espéranto, la langue commune pour l' Afrique, la langue commune pour le monde entier* Minault, Suzanne trad.el eo. Rotterdam : [s.n.], 1962. 12 p. / dokumento eo

Esperanto : informiloj franclingvaj : 1962
SEKVANTARO DE L' JUVELOJ Sekvantaro de l' juveloj : Antverpeno, Belgujo, 12, 15, 19 de augusto 1923.
Antwerpen : Organiza Komitato, 1923. 8 p. / dokumento eo


Selimovi´c, Meŝa La derviŝo kaj la morto el la serbo-kroata tradukis Roger Imbert. Redaktoro de la eldono Senad Ĉoli´c. Lingvaj konsultintoj Jovan Zarkoviu´c kaj Karim Had^zi´c. Kovrilpaĝo Zdravko Mi´c anovi´c. Sarajevo : Esperanto -Ligo de BkH, 1990. 309 p. / dokumento eo


Seln Wat wij willen
Rotterdam : [s.n.], 1936. 48 p. / dokumento eo [21cm]

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Selso, Diego [=Hrynkiewicz, Adán] En la flamoj voluptaj de l' amo
Bonaero : [La Centekzemplera eld.], 1966. 32 p. / dokumento eo [Multobligitaj kajeroj ; 6]
originalaj poemoj
Selso, Diego [=Hrynkiewicz, Adán] Niaj plej grandaj verkistoj
Cordoba : La Centekzemplera eld., 1966. 28 p. / dokumento eo [Multobligitaj kajeroj ; 8]
originala literaturo
Selso, Diego [=Hrynkiewicz, Adán] Mirinda lando : poezio kaj prozo
Bonaero : [La Centekzemplera eld.], 1965. 38 p. / dokumento eo-es [Multobligitaj kajeroj ; 4]
originalaj poemoj ; poemoj hispanlingvaj ; <Argentino>
Selten, Reinhard Ĉu mi lernu Esperanton? Enkonduko en la teorion de
lingvaj ludoj : = Einführung in die theorie sprachlicher spiele
Reinhard Selten ; Jonathan Pool. Redaktado, teksto-araĝo, titolpaĝo Joanna Lewoc. Germanen tradukis Joanna Lewoc ; Horst S. Holdgrün. Berlin ; Paderborn : Institut fŭr kybernetik, 1995. 148 p. Ill., graph. Darst. / dokumento eo ISBN 3-929853-03-5
Esperanto : Study and teaching : Mathematical models : Language and languages
SEMAJNO DE AMIKECO Semajno de amikeco 1979
Antwerpen : [s.n.], 1979. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semajno de la internacia amikeco Kalmthout 17-23 feb 1980
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semajno de la internacia amikeco 1970
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semajno de la internacia amikeco 1980
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semajno de la internacia amikeco 1979
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semanjo de la internacia Amikeco
[s.l.] Amikeco translinoj, 1980. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semajno de la internacia amikeco 1978
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO Semajno de la internacia amikeco 1979, 1980, 1982
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Semanto T. Gim [=Taekeng, Kim] Vortaro de Esperanto : Esperanto-korea
Seoul : [s.n.], [1967]. 159, 28 p. / dokumento eo-ko

vortaroj Esperantaj-koreaj : 1967
SÉMINAIRE LANGUE ET SOCIÉTÉ Séminaire langue et société Organisation mondiale de la jeunesse Espérantiste TEJO, Munster 1974 [s.l. : s.n., s.j.]. *


SEMINARIO LINGVO KAJ POLITIKO Seminario lingvo kaj politiko Raporto TEJO 1972 Parizo : [s.n.], 1972. *


SEMINARIO PRI INFORMADO Seminario pri informado Raporta labordokumento por aktivuloj Rotterdam : UEA, 1981. *


Semjonov, S. Kortisto : rakonto kun antaŭparolo de L. Tolstoj. trad.el la rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1915 [1916]. 15 p. / dokumento eo Tutmonda Biblioteko je la Memoro de L. Tolstoj ; 12
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
SENDEPENDECON KAJ PACON AL LA VJETNAMA Sendependecon kaj pacon al la Vjetnama popolo !
Hanoi : Fremdlingva eld., 1967. 53 p. / dokumento eo

Vjetnamio : politiko
Seneca, Lucius Aennaeus <Philosophus> Oktavia : teatraĵo (atribuita al) Seneca. Berveling, Gerrit trad. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1989. 60 p. / dokumento eo Serio "Stafeto" ; 9 ISBN 90-71205-27-4
teatraĵoj latinlingvaj : tradukoj
Senes, Lydia Eta bukedo = Il grande esilio [parto]. Minnaja, Luigi trad.el la itala lingvo. Romo : [s.n.], 1970. 26 p. / dokumento eo

poemoj itallingvaj : tradukoj
SENMATRIKULAJ Senmatrikulaj artilerianoj 1 Hanoi : Fremdlingva eld., [1966]. 117p. / dokumento eo trad.
rakontoj japanlingvaj ; rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj
Ŝenoa, August La trezoro de l' oraĵisto =Zlatarovo Zlato. Kolar-Krom Fran trad.el krata lingvo. Zagreb : propra eld., 1911. IX, 290 p. : ilustr. / dokumento eo


SENTENCOJ DE SALOMONO La sentencoj de Salomono : libro el la Biblio Zamenhof L.L. trad.el la originalo. Paris : Hachette, 1909. 59 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof

SEPA KANDELINGO La sepa kandelingo Macubara, Kotohiko trad. [Tenmori : Amo-Akademio, proks. 1953].* 15 p. / dokumento eo Biblioteko de Tenso-Kokjo ; 2
amoismo
Sepamaa, H. Väike Esperanto-Eesti ja Eesti-Esperanto Sőnaraamat
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. 159 p. : dokumento eo-et

vortaroj
Seppik, Henrik Systematisk kurs i Esperanto : = Sistema kurso de Esperanto Henrik Seppik ; Ernfrid Malmgren. laů la sesa
sveda eld. prilaboris Rolf Bugge-Paulsen.
Oslo: Esperantoforl., [s.d.].* 96 p. : ilustr. / dokumento no-eo

lernolibroj Esperantaj-norvegaj
Seppik, Henrik La tuta Esperanto : gramatiko por progresintoj, gvidilo por kursestroj
Budapest : Literatura Mondo, 1938. (1 - 2000) 181 p. / dokumento eo

gramatikoj Esperantaj : 1938
Serao, M. Neniam plu Kabe trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia Krestomatio]

Seriŝev, Innokentij Siberio : volumaro de originalaj kaj tradukitaj verkaĵoj 1a vol transbajkalo 1914 Charleroi : Hallet, 1914. *

Siberio
SERTA GRATULATORIA IN HONOREM JUAN Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo: I Filologia : [La junta de gobierno presidida por el Magfco. y Excmo…*- -*come homenaje al profesor Don Juan Régulo
Pérez…] / [Ofrecimento por Antonio-Miguel Bernal].
La Laguna : Universidad de La
Laguna, 1985.
766 p. : tabeloj, grafikaĵoj, bibliogr. / dokumento es-eo-en

originalaj eseoj : Régulo Pérez, Juan: festlibroj : filologio : kontribuaĵoj
SERVARO 1932 La Servaro 1932 Universala Esperano Asocio Genčve : Universala Esperanto Asocio, 1932. 96 p. : ilustr. / dokumento eo


Ŝervud, M. La vero pri persekutoj kontraŭ religio en USSR [trad. el la rusa de Ŝvedova kaj Incertov, Popov kaj Gavrilov]. Moskva : Unio de Militantaj Ateistoj ; C.K. SEU, 1930. 62 p. / dokumento eo


SESDEKOKA - ĈU DECIDA JARO ? La sesdekoka - ĉu decida jaro?
Pisa : La Nuova Frontiera eld., 1978. 27 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Setälä, Vilho Raka vägen till sprakkunskap : läobok i Esperanto = Privilegia vojo al lingvoscio med illustrationer av Asmo Alho och Kylli Koski. Helsingfors : Fondumo Esperanto, 1958. 124 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-sv

lernolibroj Esperantaj : 1958
Setälä, Vilho Valtatie kielitaitoon : Esperanton oppokirja Kuvittajat : Asmo Alho ja Kylli Koski. Helsinki : Fondumo Esperanto, 1958 124 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-sv

lernolibroj Esperantaj : 1958
Setälä, Vilho Esperanto-kurso Sveda eld. prilaborita de Marta E. Ropponen. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, [1928].* (2. eld.*) 48 p. : ilustr. / dokumento eo-sv

lernolibroj Esperantaj-svedaj : 1928
Setälä, Vilho 1, 2, 3, Peĉjo kaj Anjo kalkulas : bildolibro : [=Peĉjo kaj Anjo kalkulas] kompon. de Vilho Setälä. desegn. de Elsi Borg. Helsinki : Setälä, [1951]. [32] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildlibroj : nombroj
Setälä, Vilho Esperanta legolibro
Helsingforso : eldona Akcia Societo Otava, 1919. (2. eld.) 112 p. : ilustr. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1919
Setälä, Vilho Esperanton kielioppi : = Gramatiko de Esperanto por finnoj
Helsinki : Fondumo Esperanto, 1969. 64 p. / fi-eo Ovo serio ; 1
gramatikoj Esperantaj-suomiaj : 1969
Setälä, Vilho Täydellinen suomi-Esperanto sanakirja : = Plena vortaro finna-Esperanta : [=Suomi-Esperanto sanakirja]
Helsingissä : Otava, [1923]. 831 p. / dokumento eo-fi

vortaroj suomiaj-Esperantaj : 1923
Setälä, Vilho Suomi, Svenska, English, Deutch, Français, Rycky, Esperanto, Dansk, Norsk, Italiano, Espańol, Portuguęs : *- -* [Dekdu lingvaj esprimoj por vojaĝantoj]. Helsinki : Otava, 1952. *

vortaroj Esperantaj-plurlingvaj
Setälä, Vilho Esperanto - moderna lingvo : studo baze de la "Fundamento" Vilho Setälä ; Ebbe Vilborg ; C. Stöp-Bowitz. [W. E. Collinson antaŭparolo] Helsinki : Fundumo Esperanto, 1965. 136 p. / dokumento eo


Setälä, Vilho Privilegia vojo al lingvoscio : Esperanto internacia lingvo ilustr. de Asmo Alho kaj Kylli Koski. Helsinki ; Rotterdam : Fondumo Esperanto ; UEA, 1960. 128 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1960
Setälä, Vilho Suomi - Esperanto sanakirja : plena vortaro Finna - Esperanta
Helsingissä : Otava, 1923. 831 p. / dokumento eo-fi

vortaroj Esperantaj-suomiaj : 1923
Setälä, Vilho Taglibro de kongresano : turisma paroligilo por nova esperantisto
[Helsinki] : Setälä, [1949]. 24, 8 p. : vortlisto / dokumento eo-suomia


Setälä, Vilho Esperanton opiskeluopas : = Lernogvidanto de Esperanto por finnoj
Helsingissä : Otava, [s.j.].* * / dokumento fi-eo

lernolibroj Esperantaj-suomiaj :
Setälä, Vilho Oportuna vortaro de ordinara Esperanto
Helsinki : Fondumo Esperanto, [1969]. 96 p. : ilustr. / dokumento eo Ovo-Serio ; 2
vortaroj Esperantaj : 1969
Setälä, Vilho Burĝonoj : infanoj en poezio kaj fotografio
Helsinki : Setälä, 1950. 80 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Setälä, Vilho Esperanto - libera lingvo
[Helsinki] : FES, [1967]. 11 p. / dokumento eo Esperanto - Moderna Lingvo ; 3

Setälä, Vilho <red.> Fortoj de l'vivo Vilho Setälä. Helsinki : Fondumo Esperanto, [1967]. 208 p. : ilustr. / dokumento eo [21cm]

originalaj artikoloj ; originalaj poemoj
Seynaeve, Maurice Paĝoj el la flandra literaturo trad.el flandra [nl]. Brugge : Witteryck, 1904. *


Seys, Raf La Afliktitaj gepatroj : Käthe Kollwitz en Flandrio. =Käthe Kollwitz in Vlaanderen. esperanto-traduko de Wylleman Raymond. kovrilo: Karel Anneesens. komposado: Joris De Pauw. Oostende : La Konko, 1993. 72 p. : ilustr. / dokumento eo

nederlandlingvaj tekstoj : tradukoj : Kollwitz, Käthe
Seys, Raf Balado de la miskompreno premiita dum la flandraj tagoj de la Poezio, 1955. esperantigis: Wylleman Raymond. Designaĵoj: Jan Van Oost. Oostende : R Wylleman, 1987. 50 p. / dokumento eo/nl


SFEROJ Sferoj : sciencfikcio kaj fantasto kompil.: Miguel Gutiérrez Adúriz. Santander : Grupo Nifo, 1982. * / dokumento eo

originalaj rakontoj ; rakontoj diverslingvaj : tradukoj <scienfikciaĵoj : antologioj>
antologioj
SFEROJ N°1 Sferoj : sciencfikcio kaj fantasto : [n°1] kompil.: Miguel Gutiérrez Adúriz. Santander : Grupo Nifo, 1982. * / dokumento eo


SFEROJ N°2 Sferoj : sciencfikcio kaj fantasto : [n°2] kompil.: Miguel Gutiérrez Adúriz. Santander : Grupo Nifo, 1983. * / dokumento eo


SFEROJ N°3 Sferoj : sciencfikcio kaj fantasto : [n°3] kompil.: Miguel Gutiérrez Adúriz. Santander : Grupo Nifo, 1984. * / dokumento eo


SFEROJ N°4 Sferoj : sciencfikcio kaj fantasto : [n°4] kompil.: Miguel Gutiérrez Adúriz. Santander : Grupo Nifo, 1986. * / dokumento eo


SFEROJ N°6 Sferoj : sciencfikcio kaj fantasto : [n°6] kompil.: Miguel Gutiérrez Adúriz. Santander : Grupo Nifo, 1982. * / dokumento eo


Shakespeare, William Hamleto : tragedio en 5 aktoj Zamenhof L.L. trad. Marmande, Francio : [s.n.], 1964. 206 p. / dokumento eo


Shakespeare, William Antonio kaj Kleopatro : tragedio en kvin aktoj = Antony and Cleopatra. Andrew, Stephen A. trad.el la angla tutproze. Rickmansworth : The Esperanto Publ. Co., 1947 95 p. / dokumento eo

tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Epifanio : aŭ kiel vi volas = Twelfth night. Auld William trad.el la angla. Glasgow : eld Kardo, 1977. 71 p. / dokumento eo

teatraĵoj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William La tempesto = The tempest. Kalocsay, K. trad. La Laguna : Régulo, 1970. 119 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 40
komedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Hamleto, reĝido de Danujo : tragedio en kvin aktoj = The tragical history of Hamlet, prince of Denmark. Zamenhof L.L. trad. Paris : Hachette, ****. (3. eld.) 176 p. / dokumento eo

tragedioj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Shakespeare, William Romeo kaj Julieto : tragedio en kvin aktoj = An excellent conceited tragedie of Romeo and Juliet. Andrew, Stephen A. trad.el la angla originalo tutproze. Rickmannsworth : Esperanto Publ. Co., 1945. 77 p. / dokumento eo

tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Kiel plaĉas al vi : komedio en kvin aktoj = As you like it. [antaŭparolo Edwin C. Reed. trad. Ivy Kellerman]. Washington, DC : Sesa Internacia Kongreso de Esperanto, 1910. 137 p. : ilustr. / dokumento eo


Shakespeare, William Hamleto, reĝido de Danujo : tragedio en kvin aktoj = The tragical history of Hamlet, prince of Denmark. Zamenhof L.L. trad. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1924. (6. eld.) 176 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
tragedioj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Shakespeare, William Somermeznokta sonĝo = A midsummer night's dream. Kalocsay, K. trad. La Laguna: Régulo, 1967. 99 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 31
komedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William La venecia komercisto = The merchant of Venice. Wackdrill Alfred E. trad.laŭ la angla. London : British Esperanto Association, 1914. 101 p. / dokumento eo

teatraĵoj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Rikardo tria Francis John trad.el angla Glasgow : eld Kardo, 1980. *


Shakespeare, William Epifanio : aŭ kiel vi volas = Twelfth night. Auld, W. trad.el la angla. Glasgow : eld. Kardo, 1980. (2. eld. 1980) * / dokumento eo

teatraĵoj anglalingva : tradukoj
Shakespeare, William Otelo, la maŭro de Venecio : [=La tragedio de Otelo] = The tragedy of Othello, the moore of Venice. antaŭparolo de Roy Walker. trad. Reto Rossetti. La Laguna : Régulo, 1960. 207 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura serio ; 18
tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Hamleto, princo de Danujo = The tragical history of Hamlet, prince of Denmark. Newell, L.N.M. trad. La Laguna : Régulo, 1964. 207 p. / dokumento eo Stafeto : Belliteratura serio ; 24
tragedioj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Shakespeare, William Makbeto : dramo en 5 aktoj = Macbeth.tradukita de D.H. Lambert, B.A. oxford, fratulo de la Brita Esperantista Asocio, profesoro aprobita de la S.F.PP.E. Paris : Hachette, 1908. 160 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Hamleto ; La venecia komercisto ; Sonĝo de somernokto
[s.l. : s.n., s.j.]. 176 p. ; 101 p. ; 70 p. / dokumento eo


Shakespeare, William Julio Cezaro : tragedio en kvin aktoj = Julius Caesar. Lambert D.H. trad. London : Brita Esperantista Asocio, 1906. VI, 85 p. / dokumento eo

tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William La tragedio de Reĝo Lear : [=Reĝo Lear] = True cronicle historie of the life and death of king Lear and his three daughters [Enkon.: Ivo Lapenna. trad.: K. Kalocsay]. Rotterdam : UEA, 1966. 160 p. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 6
tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William La gajaj edzinoj de Windsor : komedioj en kvin aktoj : [akto 1a] = The merry wives of Windsor. Andrew, Stephen A. trad.el la angla originale. Rickmansworth : The Esperanto Publ. Co., 1948. 89 p. / dokumento eo

komedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William The Sonnets : =La Sonetoj Auld, William trad el angla. Piza : Edistudio, 1981. * / dokumento en-eo serio Oriento-Okcidento ; 16 ISBN 88-7036-013- X

Shakespeare, William Reĝo Lear = King Lear. trad. K[almar de] Kalocsay. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1966. 160 p. / dokumento eo Serio Oriento-Okcidento. 6.
tragedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Hamleto : tragedio en 5 aktoj Zamenhof L.L. trad. Paris : E.C.L., 1924. 176 p. / dokumento eo


Shakespeare, William Sonĝo de someromeza nokto = A midsummer night's dream. Briggs, Louise trad. London : Brita Literatura kaj Debata Societo, [proks. 1921]. 70 p. / dokumento eo

komedioj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Trojlo kaj Kresida : tragedio-komedio en kvin aktoj = teatraĵoj anglalingvaj : tradukoj. Andrew, Stephen A. trad.el la angla originale tutproze Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1952. 94 p. / dokumento eo

teatraĵoj anglalingvaj : tradukoj
Shakespeare, William Hamleto : tragedio en 5 aktoj : [akto 1a] Zamenhof L.L. trad. Nürnberg : Tümmel, 1894. *


Sharpe, Richard Travivaĵoj de Ro. Ŝo. : originale verkita en Esperanto
London : British Esperanto Association, 1914. (2. eld. (korektita)) 100 p. : ilustr. / dokumento eo

aŭtobiografioj : Sharpe, Richard
Shorter-Eyck, Johanna La internacia kuirlibro : receptoj el la tuta mondo kompil. de Johanna Shorter-Eyck. London : Brita Esperantista Asocio, 1972. 193 p. / dokumento eo (21cm) ISBN [0-]902756-01-X
kuirlibroj internaciaj
Shute, Nevil [=Norway, Nevil Shute] Sur la bordo = On the beach. [enkonduko de R. L. Harry. trad.el angla K.G. Linton]. [Manly] : Australia Esperanto-Asocio, 1983. 254 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 0-9595336-3-X
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Ŝi Joufu <pentr.> Riverdefenda skemo pentr. de Ŝi Joufu kaj Vu Gin'ju. Beijing : Fremdlingva eld., 1977. 81 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

bildlibroj tradukitaj
Sibata, Y[osikatu] La verda stelo : rigardata el la ekstrema oriento : intimaj paroloj de nova plugisto Siraki, Kinsyoo trad. Japanujo : Nagoya Esp Asocio, [1937]. 76 p. / dokumento eo

prozaĵoj japanlingvaj : tradukoj
Sibirjak, Mamin [=Mamin, Dmitrij Narkisoviĉ] La cigno de Hantigaj legendo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1910]

Sibirjak, Mamin [=Mamin, Dmitrij Narkisoviĉ] Rusaj rakontoj : fabeloj al Helenjo Kabanov, N. trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. 47 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 4
fabeloj ruslingvaj : tradukoj
Sielens, H. Bukedo versaĵetoj [s.l.] : Sielens H., [s.j.]. ** p. / dokumento eo


Sielens, H. Historio de Belgujo el belga Esperantisto Antwerpen : [s.n., s.j.]. ** p. / dokumento eo


Sienkiewicz, H[enryk] Du herbejoj
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Sienkiewicz, H[enryk] Ĉe la fonto
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Sienkiewicz, H[enryk] La juĝo de Zeus
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Antologio]

Sienkiewicz, Henryk Tra dezerto kaj praarbaro = W pustyni i w puszczy. Sygnarski, Mieczyslaw trad.el la pola originalo. Warszawa : eld. Interpress, 1978. 314 p., 1 faldfolio : mapskizo / dokumento eo


Sienkiewicz, Henryk Kiu estas kulpa? : Drama bildo en unu akto Kuhl, Bronislaw trad.el la pola lingvo. Wolfenbüttel : Heckner, [1911]. 24 p. / dokumento eo Kolektoj de "Ĉirkau la Mondo" : Esperanto-Teatro ; 2
unuaktaĵoj pollingvaj : tradukoj
Sienkiewicz, Henryk Noveloj el la pola originalo tradukis Lidia Zamenhof. enkonduko Andrzej Pettyn. kovrilprojekto Boleslaw Penciak. respondeca redaktoro Czeslaw Biedulski. Varsovio : Ritmo, 1985. (repr. el la eld. Leipzig 1925) 65 p. / dokumento eo [18cm] ISBN83-7013-011-9 pollingvaj noveloj : tradukoj Esperantaj
Sienkiewicz, Henryk La lanternisto : kaj aliaj prozaĵoj de polaj aŭtoroj Elektis kaj trad. Kazimierz Bein Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [proks. 1938]. 206 p. / dokumento eo

prozaĵoj pollingvaj : tradukoj ; antologioj
Sienkiewicz, Henryk Ni sekvu lin eld.de Jan Günther. trad.el pola lingvo Br. Kuhl Warszawa : Günther, 1909. 61 p. / dokumento eo Pola Esperantisto : Literatura aldono ; 9

Sienkiewicz, Henryk Kio okazis foje en Sidono : humoresko eld.de Jan Günther. Trad.de Antoni Grabowski. Warszawa : Günther, 1909. 24 p. / dokumento eo Pola Esperantisto : Literatura aldono ; 4
rakontoj pollingvaj : tradukoj
Sienkiewicz, Henryk Quo vadis : romano el la tempo de Nero : [1a parto] Zamenhof, Lidia trad.el pola. Amsterdam : Populara biblioteko, [s.j.]. 272 p. / dokumento eo


Sienkiewicz, Henryk Kaptitaj en Nubio : el "Durch die Wüste" Zon,Wigbertus van-<frato> trad. Vught: Krijnen, 1936. 120 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

rakontoj pollingvaj : tradukoj
Sienkiewicz, Henryk La juĝo de Oziris eld.de Jan Günther.kun subskribo de Grabowski. esperantigis de A. Grabowski. Warszawa: Günther, 1908. 15 p. / dokumento eo [Pola Esperantisto : Literatura aldono ; 1]
rakontoj pollingvaj : tradukoj
Sienkiewicz, Henryk Quo vadis : romano el la tempo de Nero : [kompleto] Zamenhof Lidia trad.el la pola originalo. Warszawa : eld. "Polonia", 1957. 716 p. / dokumento eo

romanoj pollingvaj : tradukoj
Sienkiewicz, Henryk Quo vadis : romano el la tempo de Nero : [2a parto] Zamenhof, Lidia trad.el pola. Amsterdam : Populara biblioteko, [s.j.]. 270 p. / dokumento eo


Sienkiewicz, Henryk Orso : rakonto Oberrotman, A. trad.el la pola lingvo. Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. 30 p. / dokumento eo

rakontoj pollingvaj : tradukoj
Sienkiewicz, Henryk Noveloj Zamenhof, Lidja trad.el la pola originalo Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako, 1925. 63 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 16
noveloj pollingvaj : tradukoj ; biografioj : Sienkiewicz, Henryk
Sieroszewski, W[aclaw] Ofere al la dioj
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Sieroszewski, Waclaw Marŝalo Józef Pilsudski : biografio = Marszalek Józef Pilsudski. trad.kaj komentariis B. Strelczyk. Warszawa : Pola Esperanto Asocio, 1934. 53 p. : bibliogr. p. 48 / dokumento eo

biografioj : Pilsudski, Józef
Sieroszewski, Waclaw La fundo de l' mizero Kabe trad.el pola lingvo kun permeso de l' aŭtoro. Paris : Hachette, 1907. ( 2. eld.) 91 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof
romanoj pollingvaj : tradukoj
Ŝijmin Moderna klerigteknikologio en la nova Ĉinio
[s.l.] : Esperanta grupo de Orient-Ĉinio Normala Universitato, 1984. *


Siklaky, István A vállalatirányitási számitógép- alkalmazás foglamainak több nyelvü szótára : magyar, német, angol, orosz, Eszperantó [szerk.: Siklaky, István és Ruisz Rezsö. Fömunkatárs : Faragó Sándor]. Budapest : Számitástecnikai
Oktakó Központ, 1972.
464 p. / dokumento hu-de-en-ru-eo

terminaroj Esperantaj-multlingvaj : datenprilaborado : 1972
Sikorska-Fighiera, Ada De tajgo al minaretoj : el la taglibro de 11-jarulino kovrilpaĝo kaj desegnaĵoj Jadwiga Lewicka-Howells, OBE Bydgoszcz : Esperantotur, 1991. 36 p.


Sikosek, [Ziko] Marcus Proponaro por la Esperanto - informado : unua kajero Marcus Sikosek. Versio 7.0 Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1995. 70 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 90-71205-61-4

Sikosek, Ziko Marcus Sed homoj kun homoj : universalaj kongresoj de esperanto 1905 - 2005 kovrila foto : Kongresanoj en Krakovo 1912. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2005. 197 p. / dokumento eo [24cm] ISBN 92-9017-087-5
Esperanto-movado
Sikosek, Ziko Marcus Esperanto sen mitoj : mensogoj kaj memtrompoj en la esperanto-informado kovrilo : Hugo Fontyn. Antwerpen : Flandra Esperanto -Ligo, 1991. 311 p. / dokumento eo ISBN 90-71205-70-3
Esperanto : informado : kritiko
Sikosek, Ziko Marcus Sed homoj kun homoj : universalaj kongresoj de esperanto 1905 - 2005 kovrila foto : Kongresanoj en Krakovo 1912. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2005. 197 p. / dokumento eo [24cm] ISBN 92-9017-087-5
Esperanto-movado
Silfer, Giorgio [=Ari, Valerio] De tempo al tempo : [originalaj poemoj]
Kuopio ; Milano : Librofako de Literatura Foiro, 1977. 85 p. / dokumento eo

originalaj poemoj ; poemoj itallingvaj
Silfer, Giorgio [=Ari, Valerio] Drole kaj petole
Milano : La patrolo, 1972. 18 p. : ilustr. / dokumento eo


Silfer, Giorgio [=Ari, Valerio] Enkonduko al literatura kritiko
Ličge : Someraj Universitataj Kursoj, 1978. [1. eld.] 41 folioj : bibliogr. / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1978 SUK-Kursotekstoj ; 30

Silfer, Giorgio [=Ari, Valerio] La sesdeka : ĉu la decida jaro
pisa, 1978. 26 p. / dokumento eo


Silfer, Giorgio [=Ari, Valerio] Doktoro Rosales : [originala dramo en 2 aktoj kaj epilogo] [ilustr. Ljuba Ŝtolfa]. Milano : La patrolo, 1973. 24 p. : ilustr. / dokumento eo


Silone, Ignazio Fontamara el itala lingvo tradukis A. Anĝelo ; J. Van Scheepen Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj,[prok.1939]. 188 p. / dokumento eo

romanoj itallingvaj : tradukoj
Silva, Euclides Carniero da- Sufikso UM
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Sim, Woo-Sung Dukapa homo : = A double-headed man
[s.l.] : Research Institute of Korea Folk
Drama, [1984].
[8] p. / dokumento ko-eo-en

pupteatraĵoj korelingvaj : tradukoj
Simaĉek, Radovan Krimo de Zlenice kastelo A.D.1318 tajpita manuskripto. Kalivoda Vladimir trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto tajpita eo


Simaki, Kensaku Karcero redakcio de Tempo trad.el la japana originalo. Kioto : Librejo Kaniya, 1937. 163 p. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj
Simondetti, Mario Come distinguere i funghi? : = Kiamaniere distingi la fungojn? [Barbieri, Giovanni trad.dall' esperanto]. Torino : [s.n.], 1961.* 59 p. : ilustr. / dokumento eo-it

fungoj ; micetologio
Simson, D. La Morea-perlo Delpasko, E. trad.el la nederlanda lingvo. Helmond : Pres. "Helmond", Esperanto-Fako, [proks. 1935]. 222 p. / dokumento eo Ideala Esperanto-Biblioteko ; 2
romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Ŝimunoviĉ, Dinko Ano de l' ringludo = Mrkodol <parto> ; Alkar. Janjiĉ, Fran trad.el kroata originalo. Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako, 1926. 85 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 19
rakontoj kroatlingvaj : tradukoj
Sinclair, A.J. Kio estas Rotario-klubo ? sendinto: A. J. Sinclair. Te Awamutu : Rotario-Klubo, [1949]. 10 folioj / folioj eo


Sinclair, Upton Jimmie Higgins tradukis laŭ la angla originalo Karl Fröding. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1934. 369 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj
Sinclair, Upton Petrolo ! : Romano - [1a parto] tradukita en Esperanton de William Bailey. London : Esperanto Publ. Co., 1936. 306 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj
Sinclair, Upton Petrolo ! : Romano - [2a parto] tradukita en Esperanton de William Bailey. London : Esperanto Publ. Co., 1936. 320 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj
Sinha, Lakshmiswar Tri bengalaj fabeloj : [=Bengalaj fabeloj]
Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, [1930]. 39 p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj bengallingvaj : tradukoj
Sinha, Lakshmiswar Jaroj sur tero : memoroj
Malmö : eld.Societo Esperanto, [1966]. 126 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj prozaĵoj ; voja^goj ; Hindiio : Esperanto-movado
Sinha, Lakshmiswar Hindo rigardas Svedlandon L. Sinha, instituto de D-ro Tagoro, Sentiniketan -Hindujo Stockholm : Eldona Societo Esperanto ; Förlagsföreningen Esperanto, 1936. 200 p. : ilustr. / dokumento eo

Svedio : 1936
Sinha, Lakshmiswar Kaj ĉio restas penso sed ne faro." : Pri interkompreno kaj homara frateco
Stockholm : Eldona Societo Esperanto, [1930]. 15 p. / dokumento eo

vivofilozofioj
Sinha, Lakshmiswar Sivaĝi : sceno el Hinduja historio de la 17a jarcento
Stockholm : eld. Societo Esperanto, [1929]. 68 p. / dokumento eo

originalaj dramoj
Sinnotte, Alleyne E. Lilio : rakonto originale verkita en Esperanto
London : Brita Esperantista Asocio, 1918 194p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ Peko de Kain : novelo originale verkita en Esperanto kaj premiita en la XI-aj Floraj Ludoj Internaciaj en 1925 (Palma *- -* de Mallorca, Hispanujo) / Budapest : Internacia Korespond-Rondeto, 1932. 35 p. / dokumento eo

originalaj noveloj
SIRKULERO INTAL Sirkulero* INTAL 1972 N°3 [s.l. : s.n., s.j.]. *


Ŝiŝmanov, Ivan D. Mia trezorejo : Senpretedaj verketoj
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1985. 75 p. / dokumento eo


Ŝiŝmanov, Ivan D. Ĉu estas ebla kaj necesa internacia helplingvo Atanasov, Atanas D. trad.el bulgara lingvo. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1928. 28 p. / dokumento eo


Siwertz, Sigfrid La Melar-fratuloj ; La krio ; La rabista kastelo Lenner, A ; Jansson, M trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Sveda antologio : Unua parto, vol II.]

Siwicki, Kazimierz Internacia elektroteknika vortaro Esperanta - pola : grupo 05, fundamenta terminaro : = Miedzynarodowy slownik -elektryczni polsko - Esperancki : dzial 05, terminy podstawowe. [red. Henryk S. Kozlowski ; Felicja Witulska]. Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1963. 54 p. / dokumento pl-eo

terminaroj Esperantaj-polaj : elektrotekniko : 1963
Siwicki, Kazimierz Internacia elektroteknika vortaro Esperanta - pola : grupo 10, fundamenta terminaro : = Miedzynarodowy slownik - elektryczni polsko - Esperancki : dzial 10, terminy podstawowe. [red. Henryk S. Kozlowski ; Felicja Witulska]. Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1963. 54 p. / dokumento pl-eo [21cm]
elektrotekniko : transformiloj : maŝinoj : terminaroj polaj-Esperantaj : terminaroj Esperantaj-polaj
Ŝju, Guangju Mi volas viziti lernejon adapt. de Ŝju Guangju laů la rakonto de Gau Ju-bau. bildoj de Uang Ŝju-jang kaj Pen Ĉing-ju. trad. Liu Hung-kang. Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1964* (3. eld.*) 76 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Skalinski, Romuald Esperanto iom post iom : (studlibro)
Torun : Esperanto Societo FLAMO, 2001. *


Skaljer-Race, Vesna Maristo surmaste
Beograd : [Skaljer-Race], 1969. 59 p. : ilustr. / dokumento eo


Skaljer-Race, Vesna El la vivo
Beograd : [Skaljer-Race], 1977. 67 p. / dokumento eo


Skamski, Z. Temido en Prognozio. Sciencfikcia novelaro elpoligita de A. Madej. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1973. p.11-16 / dokumentoparto eo La juna penso : Suplemento ; 92 A

Skeel-Giörling, Frederik Fulstaendig Laerebog I Esperanto : II lernolibro por danoj
Köbenhavn : A.I.Herst, 1912. 168 p. / dokumento **


SKIZO DE LA VIVO Skizo de la vivo de fama asociano George Williams : 1821 - 1905.
Genčve : Tutmonda Komitato de la Kristanaj Asocioj de Junaj Viroj, 1921. 52 p. : ilustr. / dokumento eo

Williams, George : biografioj
SKIZO PRI ĈINIO Skizo pri Ĉinio
Beijing : El Popola Ĉinio, [1981]. [1. eld.] 100 p., 1 faldfolio : ilustr., mapo / dokumento eo


SKIZO PRI LA USONA NOVKOLONIISMO Skizo pri la Usona novkoloniismo [parto 1]
Hanoi : Fremdlingva eld., 1972. 188 p. / dokumento eo

Usono : novkoloniismo
SKIZO PRI LA USONA NOVKOLONIISMO Skizo pri la Usona novkoloniismo [parto 2]
Hanoi : Fremdlingva eld., 1972. 236 p. / dokumento eo

Usono : novkoloniismo
SKIZO PRI VIETNAMIO Skizoj pri Vietnamio [trad. Minh Kinh]. Hanoi : Ŝtata Fremdlingva eldon -servo, 1958. 26 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Vjetnamio: gvidiloj
SKIZOJ PRI LA HISTORIO DE BULGARA ESPERANTO Skizoj pri la historio de Bulgara Esperanto-Movado [kunmetis: Dimitr Papazov. red.: ^Hristo Gorov]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio,
1982.
128 p. : ilustr. / dokumento eo

Esperanto-movado : Bulgario
SKIZOJ PRI LA USONA NOVKOLONIISMO Skizoj pri La Usona novkolonismo - [1a, 2a kaj 3a parto]
Hanoi : Fremdlingva eld., 1973. 188 p. : 236 p. : 217 p. / dokumento eo

Usono : novkoloniismo
SKOLTA LEĜARO La skolta leĝaro
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SKOTA ANTOLOGIO Skota antologio kun antaŭparolo de William Auld. [la ilustr. faris Ruth Goodheir. trad. William Auld ; John Sharp Dinwoodie ; John Francis ; Albert Goodheir ; David Kennedy [k.a.]]. Glasgow : eld. Kardo, 1978. XIII, 255 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 0-905149-08-4
Skotio : literaturo gaellingva : tradukoj Esperantaj ; antologioj
Ŝkrljac, Ferdo Basnice za male i odrasle : = Fabletoj por etuloj kaj plenkreskuloj ilustr. Ivan Veĉenaj. trad.el kroata Josef Velebit. Zagreb : [s.n.], 1962. [52] p. : ilustr. / dokumento eo-kr


Skůpas, Laurynas Esperanto Tarptautiné Kalba recenzavo esperantininkas Povilas Jegorovas. Vilnius : Mokslas, 1987 110 p. / dokumento ** [17cm]


Sliwkomy, Elza Podale ilustrita vojaĝrakonto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Slonimski, Antoni Mia vojaĝo en Sovetio Grenkamp-Kornfeld, S. trad.el la pola originalo. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 142 p. / dokumento eo

prozaĵoj pollingvaj : tradukoj ; voja^goj: Sovetunio : 1924
Slonimski, Antoni Mia vojaĝo en Sovetio Grenkamp-Kornfeld, S. trad.el la pola originalo. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 142 p. / dokumento eo

prozaĵoj pollingvaj : tradukoj ; voja^goj: Sovetunio : 1924
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Araba
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Japana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Serba (Kroatië)
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Finna
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Malaja
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Agoriad Esperanto : eldono Kelta
London : [s.n., s.j.]. 24 p.

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Germana
[s.l. : s.n., s.j.]. 24 p.

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Baska
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Hela
[s.l. : s.n., s.j.]. 24 p.

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Juda
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Bohema
Praha : [s.n., s.j.]. 24 p.

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Franca
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Ĉeĥa
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Dana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Pola
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Angla
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Estona
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Persa
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Bulgara
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Katalana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono RomanĈia (Ladina)
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Hispana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Germana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Kimra
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Ukraina
[s.l. : s.n., s.j.]. 32 p.

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Hungara
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Portugala
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Flandra
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : tout l' Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Rumana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Nederlanda
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Litova
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Itala
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Rusa
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Slovaka
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Slovena
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Sudafrikana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Sveda (Hela)
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Norvega
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Latva
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO Ŝlosilo : eldono Albana
[s.l. : s.n., s.j.]. *

^slosiloj
ŜLOSILO DE ESPERANTO POR ĈIU POPOLO Ŝlosilo de Esperanto por ĉiu popolo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Slösser-Bresler, Bep M. Kion Erna travivis en Pinurbo : rakonto por junaj naturamantaj infanoj originale en Esperanto verkita [=Erna] de Bep M. Slösser-Bresler. Dordrecht : IKUE, [s.j.]. 52 p. / dokumento eo

originalaj infanrakontoj
Slotegraaf W. De vorderingen van het Esperanto
[Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten, 1937]. 29 p. : ilustr. / dokumento eo


SLOVAKA ANTOLOGIO Slovaka antologio [elekto Jozef Velky. trad.: Ji^ri Ko^rinek ; Ŝtefan R. Seemann ; Pavel Rosa [k.a.]. recenzintoj : Karol Rosenbaum, Koloman Kiss. red.: Magda Ŝaturová-Seppová.
Ilustr.: Ludovit IleĈko].
Bratislava : Slovaka Pedagogia eld., 1977. 538 p. : ilustr. / dokumento eo

literaturo slovaklingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
SLOVAKA ANTOLOGIO Slovaka antologio [elekto Jozef Velky. red.: Magda Ŝaturová-Seppová. trad.: Ji^ri Ko^rinek [k.a.]. Bratislava : Slovaka Pedagogia eld., 1980. (2. vyd.) 527 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo

literaturo slovaklingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
Slowacki, Juliusz La patro de pestuloj el El Arish El Parnaso de popoloj : poemaro. Grabowski A. trad. Paris : Presa Esp S°, 1910. ( 2a eld.) 22 p. / dokumento eo


Slowacki, Juliusz Mazepa : tragedio en kvin aktoj el la lingvo pola tradukis Antoni Grabowski. Paris : Hachette, 1912. IX, 90 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
tragedioj pollingvaj: tradukoj
Sluys, A. La libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro en la franca lingvo verkita de A. Sluys. trad.esperanta Francisko Delgarbo. Antwerpen : Komitato por Spiritklerigado, 1914. 19 p. / dokumento eo Komitato por Spiritklerigado ; 15
framasonoj
Smedt, Petro de- [=Pieter] Nederlands Esperanto Nederlands Woordenboek, ĉefredaktoro Petro De Smedt; kunredaktoroj Hugo Dossche [k.a.] ; kunlaborantoj Aat Beuzenberg [k.a.]. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 2004 573 p. / dokumento eo-nl ISBN 90-77-066-12-8
vortaroj eo/nl
Smedt, Petro de- [=Pieter] La serĉpromenon
Aalst : Flandra Kongreso, 1984. 7 p. / dokumento eo [4°]


Smedt, Petro de- [=Pieter] Bibliografio pri la tradukaĵoj el la Nederlanda literaturo : [= Nederlanda bibliografio 1902-1972] [enkonduko William Auld]. Dendermonde : [s.n.], 1972. 239 p. / dokumento eo [24°]


Smedt, Petro de- [=Pieter] Historio de Esperanto en Belgujo : unua parto Petro De Smedt ; Eriko Dhondt. [s.l. : s.n., s.j.]. 15 p. / dokumento eo [4°]


Smedt, Petro de- [=Pieter] Zakwoordenboekje : = Poŝvortareto : Esperanto -Nederlands ; Nederlands -Nederlands
Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 2005. 123 p. / dokumento eo-nl ISBN 90-77-066-16-0
vortaroj eo/nl
Smedt, Petro de- [=Pieter] <komp> La poemtradukoj de H. Vermuyten : aldono al la poemaro "Se aŭskultas la animo" de G. Gezelle [kompilis Petro de Smedt]. Dendermonde : [s.n., 1968]. 62 folioj : ilustr. / dokumento eo [4°]


Smeehuijzen, J. F. La katolika librelektilo verkita kaj kompil. de J. F. Smeehuijzen. Bergen-op-Zoom : E.S.A.E., 1950. (Provizora eld.) 56 p. / dokumento eo


Smet, Wim [M.A.] de- Esperanto snel assimileren
Antwerpen : Eldono De Nederlanden, 1982. 151 p. / dokumento nl/eo [8°]


Smet, Wim [M.A.] de- An analysis of New Biological Nomenclature (N.B.N.) : Analizo de Nova Biologia Nomenklaturo W.M.A. De Smet. San Marino : AIS, 2005. 262 p. / dokumento en-eo [21cm] ISBN 80-967425-7-4
biologio ; nomenklaturo
Smet, Wim [M.A.] de- 25 jaar La Erikejo : de geschiedenis
[Kalmthout : La Erikejo, 1996.]. 39 p. / dokumento nl [21cm]


Smet, Wim [M.A.] de- Ĝenerala kaj homa histologio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1972. 68 folioj / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1972

Smet, Wim [M.A.] de- Nocioj pri ornitologio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1976.* 83 folioj : mapskizo / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1976 SUK-Kursotekstoj ; 23

Smet, Wim [M.A.] de- La cetacoj
Liege : Someraj Universitataj Kursoj,
1976.
103 p. : bibliogr. p. 99 - 102 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1976 SUK-Kursotekstoj ; 28

Smet, Wim M. A. de- Initiation a la Nomenclature Biologique Nouvelle (N.B.N.)
Kalmthout : Association pour l' Introduction de la N.B.N, 1973. 44 folioj, literaturindikoj / dokumento fr-eo


Smet, Wim M. A. de- An introduction to New Biological nomenclaturo (N.B.N.)
Kalmthout : Association pour l' Introduction de la N.B.N, 1974. 76 p. / dokumento en


Smirnenski, Ĥristo Tra la ventego : elektita verkaro [kompil.: I. Keremidĉiev, N. Aleksiev. red.: Ĥ. Gorov. recenzis: C. Murgin. antaŭp.: G. Canev trad.: N. Aleksiev ; A. Lokav ; V. Oljanov]. Sofija : Sofia-Pres, 1986. ( 3a eld. kompletigita) 142 p. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj ; <Bulgario : literautro proletara>
Smit, Adalberto Roseroj : [dua poemaro de Smit]
's-Gravenhage : Ykema, 1930. 64 p. / dokumento eo


Smit, Adalberto Fajreroj : [unua poemaro]
Laren : Holanda Esperanto Oficejo, 1927. 63 p. / dokumento eo


Smith, Benjameno F. Historieto pri Elfarado de Everett W.Lord
Boston, USA : [s.n.], 1926. 17 p. / dokumento eo


Smith, Karin Catalog of the George Alan Connor Esperanto collection Esperanto Collection Salem, Or.: Univ. of Oregon Library, Special Collections Division, 1978. 121 p. / dokumento en


Smogorzewski, Kazimierz Pol -Pomeranio Grenkamp-Kornfeld, G. trad.el la franca. Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo", [1931]. 125 p., 1 faldfolio : mapo, mapskizoj / dokumento eo


Smolen, Kazimierz Aŭschwitz : (Oswiecim) : 1940 - 1945 Turek, Alojzy trad.el pola lingvo. Oswiecim : Ŝtata Muzeo, 1967. 105 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

O^swiecim ; koncentrejoj : naziismo
Smolovsky, Amois Vojtech Kudrilo Pumpr, T. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Ĉeĥoslovaka antologio]

Smuul, Juhan Ŝippereo : novelo el la "Leteroj el la vilaĝo de obstinuloj", la naua letero [Red.: V. Samodaj'. trad. H. Tulve ; H. Drezen]. Moskva : Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1968 35 p. / dokumento eo

noveloj estonlingvaj : tradukoj ; poemoj estonlingva : tradukoj
Smuul, Juhan Ŝippereo : novelo el la "Leteroj el la vilaĝo de obstinuloj", la naua letero [Red.: V. Samodaj'. trad. H. Tulve ; H. Drezen]. Moskva : Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1968 35 p. / dokumento eo

noveloj estonlingvaj : tradukoj ; poemoj estonlingva : tradukoj
Snekvik, Johan Kiu estis li? : Jezuo Kristo, la filo de Jozef el Nasaret originale verkita Oslo : Misia-Asocio "Kaiana", 1957. 52 p. / dokumento eo


So Ginsu* [*=Gilsu] Stelkoro
[Soulo] : Esperanto-Klubo de Univ. Gukĝe, 1980. 63 p. : muziknotoj / dokumento eo [26cm]


So, Gilsu La Utopio de Konfucio internacia somera universitato 31a sesio. Korea : Universala Somera Universitato, [s.j.]. 15 folioj / dokumento eo [24cm]


Sobolewski, Wojciech Itinero je la nomo de Zamenhof [antaŭp. : Andrzej Grzebowski]. Bydgoszcz : Centralny Osrodek Informacji Turystycznej, 1987. 92 p. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : memorlokoj : Pollando
SOCIALISMA INDUSTRIIGO KAJ LA KOLEKTIIVIGO La socialisma industriigo kaj la kolektiivigo de agrikultura en Ĉinio
Beijing : Fremdlingva eld., 1965. 40 p. / dokumento eo

Ĉinio : kolektivigo ; Ĉinio: ekonomio
SOCIETO ZAMENHOF Societo Zamenhof. Letero de la Prezidanto 1979-1982
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Söderberg, Hjalmar La pelto ; Blom Agren, Arvid ; Johansson Eskil trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Sveda antologio : Unua parto, vol II.]

Sodoma, Jo Sub la verda standardo : piano
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Sofoklo [=Sophokles] Reĝo Edipo ; Antigona = Oidipous tyrannos ; Antigone. enkonduko, elgrekigo kaj notoj de Douglas
B. Gregor.
La Laguna : Régulo, 1960. 215 p. / dokumento eo Stafeto : Belliteratura eldonserio ; 16
tragedioj greklingvaj : tradukoj
Sofroniev, Krâstjo 80 jaroj Esperanto-movado en Plovdiv [red. Ĥr. Gorov]. Sofija : BEA, 1980.* 65 p. / dokumento eo


Sokalówna, Barbara Viro en nigra mantelo kaj aliaj rakontoj
Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1984. (1. eld.) 96 p. / dokumento eo ISBN 83-7013-007-0
originalaj rakontoj
Ŝolc, Karlo Pri mia unua vojaĝo per biciklo al Italujo Karlo Ŝolc, instruisto de Fl.L.E. Arendonk ; Kortrijk : "Hooger op" ; deponejo FL.E.I. ; Karlo Ŝolc, 1938. 32 p. / dokumento eo [19cm]


Soldevila, Carles Du komedioj Mimó, R. trad.el Kataluno. Barcelona: Ed. Riutort, 1975. 119 p. / dokumento eo ISBN 84-85164-10-5
komedioj katalunlingvaj : tradukoj
Soler y Valls, Fernando Elementos de Esperanto : curso destinado a las escuelas de primera enseńanza
enseńanza

Valencia : [s.n.], 1958.* (4. ed. corregida) 30 p. / dokumento eo-es

lernolibroj Esperantaj-hispanaj por infanaj : 1958
Ŝoloĥov, Miĥail La sorto de homo [red.: K. Gusev kaj N. Rytjkov. trad. A. Agosti ; N. Danovskij]. Moskva : Komisiono pri Internaciaj
Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1965.
40 p. / bruŝuro eo


Solomon, G[ladys]. Gladstone Esperanto por infanoj
Orelia, W.A.: Esperanto Publ. Co., 1975. (6. eld., represo 1934) 68 p. : ilustr. / dokumento eo [18cm] ISBN 0-85230-060-3
lernolibroj Esperantaj por infanaj: 1975
Solomon, G[ladys]. Gladstone Esperanto por infanoj
London : Esperanto Publ. Co., 1946. 68 p. : ilustr. / dokumento eo [22cm]

lernolibroj Esperantaj por infanaj: 1946
Solomon, G[ladys]. Gladstone Esperanto por infanoj
Rickmanworth : Esperanto Publ. Co., [s.j.]. 68 p. : ilustr. / dokumento eo [22cm]

lernolibroj Esperantaj por infanaj
Solomon, G[ladys]. Gladstone Esperanto por infanoj
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1956. (4. eld.) 68 p. : ilustr. / dokumento eo [18cm]

lernolibroj Esperantaj por infanaj : 1956
Solomon, G[ladys]. Gladstone Esperanto por infanoj
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1961. (5. eld.) 68 p. : ilustr. / dokumento eo [18cm]

lernolibroj Esperantaj por infanaj : 1961
Solzbacher, Wilhelm Les oeuvres internationales de Jeunesse Catholique franclingve [s.l. : s.n., s.j.]. 40 p. / dokumento fr


SOMERA ESPERANTO UNIVERSITATO Somera Esperanto Universitato Gyula 1980
Gyula : [s.n.], 1980. *


SOMERA ESPERANTO UNIVERSITATO Somera Esperanto Universitato Gyula 1973
Gyula : [s.n.], 1973. *


SOMERA ESPERANTO UNIVERSITATO Somera Esperanto Universitato, Gyula Hungario 1983 : 21. Nyári Eszperantó Egyetem, Gyula Magyarország 1983
Gyula : [s.n.], 1983. 18 p. / dokumento eo


SOMERA ESPERANTO UNIVERSITATO Somera Esperanto Universitato Gyula Hungario 1977
[s.l. : s.n.], 1977. *


SOMERA UNIVERSITATO, MALMOE 1948 Somera universitato, Malmö 1948 Karl Söderberg [antaůp.] Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1949. 108 p. / dokumento eo


SOMERAJ UNIVERSITAJ KURSOJ Someraj universitataj kursoj Borgerhout 1972
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SOMERAJ UNIVERSITAJ KURSOJ Someraj universitataj kursoj Liege 1978
[s.l. : s.n., s.j.]. *


SOMERAJ UNIVERSITATAJ KURSOJ Someraj universitataj kursoj : Programo, Ličge 1987
Ličge : [s.n.], 1987. 6 p.


SOMERRESTADEJOJ "VARNA" KAJ "LA ORA La somerrestadejoj "Varna" kaj "La Ora Strando"
Sofija : Balkanturist, [proks. 1960]. [24] p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

Varna : gvidiloj ; Varna : mapoj
SONATO ' 72 Sonato '72
Oosaka : Hajkista Klubo, 1972. *


Song Shengtan <komp.> Katalogo de Esperantaj poŝtmarkoj kompilita de Song Shengtan. Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1987. (1. eld.) 114 p. : multaj ilustr. / dokumento eo ISBN 7-5052-0003-8
Esperanto : posxtmarkoj : katalogoj
Soni Elrigardo al Budhismo
[s.l.] : Budhisma Ligo Epserantista, [s.j.]. 47 p. / dokumento eo


Soni, R.L. Ekrigardo al budhismo = A glimpse of Buddhism. antaůparolo de Lokanatha Bikŝuo. Esperantista trad.en eo: membroj de la Budhana Ligo Mandalay : World Institute of Buddhist Culture, [s.j.]. 47 p. / dokumento eo

budhismo : enkonduko
Sonnabend, Helmut Instru celoj : por la unua eksperimenta jaro por la primara ŝtupo de la lernejo
[s.l. : s.n., s.j.]. 20 p. / dokumento eo


Sonnabend, Helmut Esperanto : lerneja eksperimento ; raporto, analizo, konkludo
Pisa : Edistudio, 1979. 157 p. / dokumento eo Kajeroj de Internacia Pedagogia Revuo ; 1 ISBN 88-7036-005-9
Esperanto : propedeutiko : lernejaj eksperimentoj
Soos, Eva & Ehmann, Beata Esperantologiaj kajeroj n°3 Univ. Eotvos Lorand. Fako Esp lingvo Literaturo Budapest : [s.n.], 1977. *


Soromenho, Castro Samba Macedo, António de- trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[79] - 93 / dokumentoparto eo [el Antologio de portugalaj rakontoj]

SORTO DE LA VIRINO La sorto de la virino : Unuakta komedio Manuskripto [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto eo


Sotos Ochando, Bonifacio Projet d'une langue universelle Touze A.M. traduit de l' Espagnol. Paris : Lecoffre, 1855. 268 p. / dokumento fr


Souvestre Blanka capello
[s.l.] : France Esperanto, 1922. 41 p. / dokumento eo


SOVETA ARMENIO Soveta Armenio Armenio Segodaja [s.l. : s.n., s.j.]. *


SOVETA ESTONIO Soveta Estonio
Tallinn : Eesti Raamat, 1970. 40 p. : multaj ilustr / dokumento eo

estonio : gvidiloj
SOVETA UZBEKISTAN Soveta Uzbekistan
Taŝkent : Ligoj de Esperantistoj de Soveta Uzbekistano, 1966. 27 p. / dokumento eo

Uzbekio
SOVETA UZBEKISTANO Soveta Uzbekistano n°1
Taŝkent : [s.n.], 1970 *


Spaak, Paul Kaatje : kvarakta teatraĵo = Kaatje. antaŭparolo de Emile Verhaeren. trad. W. Vanderbiest. Paris : Hachette, 1911. 111 p. : ilustr. / dokumento eo


Ŝpanjol, Filip Laŭtema vortaro Esperanta - kroatoserba : = Tematski rjeĈnik esperantski - hrvatskosrpski kontrolita de Marinko Gjivoje Borovo : "Voĉo", 1975. 88 p. / dokumento eo-*

vortaro Esperantaj-kroatoserba : 1975
SPEGULO POR REVIZIISTOJ Spegulo por reviziistoj : [Ĉefartikolo de Renmin Ribao].
Beijing : Fremdlingva eld., 1963 11 p. / dokumento eo

gazetartikoloj ĉinlingvaj : tradukoj Esper. ; politiko : Hindio : Ĉinio : problemoj : 1963
SPEISEKARTE DEUTSCH-ESPERANTO Speisekarte Deutsch-Esperanto : [1915]
Leipzig : Deutscher Esperanto-Bund, 1915. 40 p. / dokumento de-eo


Spiridoviĉ, E[fim Feofanoviĉ] Genia lingvisto venkita de etburĝeco : fundamentaj momentoj en la lingva teorio de Zamenhof [enkonduka noto de Ulrich Lins. elrusigis de N-uloj]. Kioto : L' Omnibuso, 1976. 27 p. / dokumento eo

eseoj ruslingvaj : tradukoj ; <lingva teorio : Zamenhof, Ludwik Lazar>
Spolarich, Ladislao de- Hungaraj brodaĵoj [respondeca eld.: Jozefo de Mihalik]. Budapest : Hungara Esperanto Federacio, 1937. 24 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Pri Hungarlando por Tutmonda Esperantistaro ; 2
Hungario : brodaĵoj
SPOORWEG VAKWOORDENBOEK Spoorwegvakwoordenboek Esperanto-nederlands, nederlands-Esperanto [antaůparolo J. J. Labordus]. Utrecht : [s.n.], 1971. 138 p. / dokumento eo/nl

terminaroj fervojajn : eo-nl-eo
SPORTO SUR POŜTMARKOJ La sporto sur poŝtmarkoj
Chesterfield : La Voĉeto, [s.j.]. 1 albumeto senenhava,eo

po^stmark-albumoj malplenaj
SPRACHE ALS MITTEL DER WELTKULTUR Die Sprache als Mittel der Weltkultur : Wesen und Möglichkeiten der Weltsprache Esperanto.
[Reutlingen : Esperanto-Verein, 1948]. 31 p. / dokumento de

Esperanto : informiloj germanlingvaj : 1948
SPRACHFUEHRER ESPERANTO Sprachführer Esperanto : [= Polyglott Sprachführer Esperanto] [Bearb.: Frits Lamp]. Köln-Marienburg : Polyglott-Verl., [1960]. [1. Aufl.] 30 p. / dokumento eo Polyglott-Sprachführer ; 105
frazaroj Esperantaj-germanaj : 1960
SPREEKBEURT Spreekbeurt Door Cathy, Greet, Martine. Benedicte Duchatelet [s.l. : s.n., s.j.]. *


Sproeck, Adolf La skurila libro
Köbenhavn : TK, 1968. 96 p. / dokumento eo


Sprotte, Rudolf Aoro : Stenografio internacia
Berlin : Moller & Borel, [s.j.]. 36 p. / dokumento eo- en-fr-de-ru-es


Srediĉ, Gvozden Esperanto : Sta Godina U Smozlvi.Ĉovecanotva
Beograd : [s.n.], 1987. 32 p. / dokumento eo


Sri Dhammananda K. Budho kaj la moderna homo : prelego okaze de la 64a U.E.K., Lucerno/Svislando Schröder H. trad.el angla. [St. Blasien : Budhana Ligo Esperantista, 1979]. 26 p. / dokumento eo

budhismo moderna
Stache, Karl Esperanto : [=MeTouLa-Sprachführer : Esperanto]
Berlin-Schöneberg : Langenscheidt,
[1925].
128 p. / dokumento de-eo


Stadt, J. vande- Alumina kunfandiĝo : patenta procedo uzeadmaniero
Antwerpen : [s.n., s.j.]. *


Staes, Andre Jubilea jaro 1987 : Centjara jubileo de Esperanto Dokumentoj Antwerpen : [s.n.], 1985. 14 p. / dokumento eo


Staes, Elly Historia skizo de Esperanto : Brusela grupo 1907/ 1957
[s.l. : s.n., s.j.]. 38 p. / dokumento eo


Stahlberg, Walter La kartludo pro Supera Silezio : adresata de la rifuĝintoj el Supera Silezio al la tutmonda esperantistaro
Berlin : Nova Esperanto -eld., 1921. 24 p. / dokumento eo


Stahuljak, Visnja Krepuskoj : elektitaj poemoj Heide, Zora trad.el kroata. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 2001. * ISBN 953-6697-07-6

Ŝtajner, Karlo 7000 tagoj en Siberio = 7000 dana u Sibiru. BarkoviĈ Kreŝimir trad.el kroata lingvo. Paris : SAT, 1983. 494 p. : ilustr., mapo / dokumento eo

Siberio : malliberejoj : 1936-1956 : rememoraĵoj
Stalin, J[osif Visarionoviĉ] Kulturo nacia kaj internacia [lingve kontrolis N. Hohlov. antaŭparolo de E. Drezen. trad.el rusa lingvo G Demidjuk]. Leipzig : Ekrelo, 1930. 30 p. / dokumento eo


Stalin, J[osif Visarionoviĉ] Fundamentoj de leninismo : lekcioj, legitaj en Sverdlova universitato komence de aprilo 1924 Stellih, G trad.el rusa lingvo. Leipzig : Ekrelo, 1931. 122 p. / dokumento eo


Stamatiadas, Anakreon [A] Nova gramatika libro de la internacia helpa lingvo "Esperanto" : (por la supera kurso)
Athenai : Sakelario, 1928. 185 p. / dokumento eo

gramatikoj Esperantaj-grekaj : 1928 ; Samoso: Esperanto-movado
Stamatov, G[eorgi] P[orfiriev] En la tombejo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Stamatov, G[eorgi] P[orfiriev] Du talentoj [Simeonov, Simeon M. trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.12 - 28 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Stamatov, Georgi Porfiriev Nuntempaj rakontoj el la bulgara originalo tradukis kun permeso de 'l aŭtoro Ivan H.Krestanoff rekomendita de E.L.A. Leipzig : Hirt, 1922. 80 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 8
rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Stanev, Emilian Agloj [Simeonov, Simeon M. trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.152 - 159 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Stanev, Emilian Ŝtelisto de persikoj : elektitaj noveloj kaj rakontoj komp. Petar Todorov. trad. Asen Grigorov ; Petar Todorov [k.a.]. Sofija : Sofia Pres, 1985. 128 p. / dokumento eo

noveloj bulgarlingvaj : tradukoj ; rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Stanev, Ljuben La glacikovrita ponto : romano red.: Stojan Ĝuĝev. korektisto : Georgi Dolapĉiev. trad.: Asen Grigorov]. Sofija : Sofia-Pres, 1984. 144 p. / dokumento eo

romanoj bulgarlingvaj : tradukoj
Stankieviĉ, V El la vivo de Esperantistoj : [rakonto]
Nürnberg : Tümmel, 1896. 27 p. / dokumento eo Biblioteko de la Lingvo Internacia Esperanto

Starck, José Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la Eŭropaj industriigitaj landoj : memuaro prezentata por la akiro de la grado de Licenciulo pri Sociaj Sciencoj - Industriigitaj Landoj
Bruxelles : Brusela Libera Universitato, 1972-1973. 167 p. / dokumento eo

blinduloj : socio : Europo
Starck, José Vojaĝo tra orienta Afriko
[Spa : starck], 1985. 16 p. / dokumento eo

vojaĝoj : esperantistoj : Orientafriko
Štarman, Stanislav <trad.> Česká Třebová [esperantigis: Stanislav Štarman] Česká Třebová : Esperanta Rondeto "Amikeco", 1971. 23 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Ĉeská T^rebová : gvidiloj
Starovasnik, Erna La varma rivereto = Topli potok. ilustris Ivo Subic. trad.el slovena Kralj, Drago. [Ljubljana] : Mladinska Knjiga, eld. Sekcio, 1960. [20] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Serio "Abeleto" ; 2

STATISTICAL RESEARCH REPORT Statistical research report. Universitato de Oslo 1984 Olav Reiersol [s.l. : s.n., s.j.]. *


STATISTIKA RESUMETO* Statistika resumeto [antaŭparolo M. A. Teixeira de Freitas]. Ekstr. El
la "Brazila statistika jarlibro" .
Rio de Janeiro : Nacia Instituto
de Statistiko, 1938.
14 p. / dokumento eo


STATISTIKA RESUMO PRI BRAZILIO Statistika resumo pri Brazilio 1946
Rio de Janeiro : [s.n.], 1947. *


STATISTIKO XI KONGRESO Statistiko XI kongreso Brazilio San Paulo 1947*
[s.l. : s.n., s.j.]. *


STATO KAJ PERSPEKTIVO DE DISVOLVO DE LA Stato kaj perspektivo de disvolvo de la fervoja transporto de P.R.Bulgario 36a kongreso fervojista 1984 Slancxev Slancev : [s.n.], 1984. *


STATUTO : INTERNACIA ASOCIO DE Statuto : Internacia asocio de handikapitaj Esperantistoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 10 p.

Statutoj
STATUTO DE INTERNACIA KATOLIKA UNUIGO ESPER Statuto de Internacia Katolika Unuigo Esperantista
Romo : [s.n.], 1977. 16 p.

Statutoj
STATUTO DE LA KOMUNISTA PARTIO DE Statuto de la Komunista Partio de Ĉinio
Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 30 p. / dokumento eo


STATUTO DE LA SOCIETO DE ESPERANTO DE SPA Statuto de la Societo de Esperanto de SPA
[s.l. : s.n., s.j.]. *


STATUTO DE MONDPACO ESPERANTO MOVADO Statuto de Mondpaca Esperanto-Movado MEM
[s.l. : s.n., s.j.]. *


STATUTO ESPERANTO - GRUPO LA PIONIRO Statuto. Esperanto-grupo La pioniro AALST
Aalst : [s.n., s.j.]. *


STATUTO KAJ REGULARO Statuto kaj regularo : Internacia Fervojista Esperanta Federacio
[s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.

Statutoj
STATUTO KAJ REGULAROJ DE UEA Statuto kaj regularoj de U.E.A.
Rotterdam : [s.n., s.j.]. 62 p.

Statutoj
STATUTO KAJ REGULAROJ DE UEA 1968 Statuto kaj regularoj de U.E.A., 1968
Rotterdam : [s.n.], 1968. 72 p.

Statutoj
STATUTO UNIVERSALA ESPERANTO - ASOCIO Statuto. Universala Esperanto-Asocio 1929
Geneve : [s.n.], 1929. *


Steier, Karl Ĉu vi parolas Esperante? : Praktische Anleitung zur Konversation in der Esperantosprache
Leipzig : Verl. für Kunst und
Wissenschaft, [1914].
61 p. / dokumento eo-de Miniatur-Bibliothek ; 1168-1169

Steier, Karl Esperanto-Handwörterbuch : Esperanto-Deutsch ; Deutsch-Esperanto
Thür : Esperanto-verlag E. Rothermel, [s.j.]. 271 p. / dokumento eo-de

(vortaro)
Steier, Karl Wörterbuch Esperanto-Deutsch von Karlo Steier. [s.l. : s.n., s.j.]. 104 p. / dokumento eo-de

(vortaro)
Steiner, Hugo Sudtirolo en la jaro 1960
Bisamberg : propra eld., 1960. 62 p. : bibliogr. p. [2] / dokumento eo

Alto Adige
Steiner, Hugo Tutmonda adresaro de la Esperantistoj : 1947 verkita de Hugo Steiner. Wien : Steiner ; Internacia Esperanto-Muzeo, 1947. 126 p. / dokumento eo

adresaroj : esperantistoj : 1947
Steiner, Hugo Gvidilo tra Wien : amika helpanto por la vizitantoj de nia urbo
Wien : Steiner, 1958. 27 p. / dokumento eo

Wien : gvidiloj
Steiner, Hugo Ĝisnunaj sukcesoj en la Esperanto-movado tutmonda
Wien : [s.n.], [1938]. 32 p. / dokumento eo

Esperanto-movado : sukcesoj : -1938
Steiner, Hugo Alfabeta katalogo pri la kolektoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien : (de la verkoj troveblaj en la biblioteko, escepte la gazetojn) : [parto 1 ; A-L]
Wien : Internacia Esperanto-Muzeo
, 1969.
462 p. / dokumento eo


Steiner, Hugo Vivo en la servo de la popolinterkompreniĝo
Wien : Internacia Esperanto-Muzeo, 1963. 55 folioj / dokumento eo


Steiner, Hugo Freude durch Esperanto ! : ein Lehrgang für Kurse und Selbstunterricht
Wien : Volksblatt Bucherei, [proks. 1935]. 96 p. : tabeloj / dokumento de-eo Volksblatt-Bücherei ; 4
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1935 [proks.]
Steiner, Hugo Per aŭtobuso tra aŭstrio kaj Wien verkinto Hugo Steiner. Wien : propra eld. de la verkinto, [proks. 1935]. 80 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Austrio : gvidiloj ; Wien : gvidiloj
Steiner, Hugo Tutmonda adresaro de la Esperantistoj : [1938]
Wien : Steiner ; Internacia Esperanto-Muzeo, 1938. * / dokumento eo

adresaroj : esperantistoj :
Steiner, Hugo XII Somera Universitato Wien 1936
[s.l.] : Muzeo de Vieno, 1937. *


Steiner, Rudolf La pordo de inicado : Rozokrucana mistero Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2008. 124 p. / dokumento eo

antropozofio : rozkrucanoj : germanlingvaj dramoj :
tradukoj
Steiner, Rudolf Antropozofia kristologio : [elektitaj tekstoj] Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2005. 320 p. / dokumento eo

antropozofio : Kristo
Steiner, Rudolf La vekiĝo de la animoj : animaj kaj spiritaj okazoj en scenaj bildoj Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2008. 117 p. / dokumento eo

antropozofio
Steiner, Rudolf La okultoscienco en konturo Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2001. 321 p. / dokumento eo

okultoscienco
Steiner, Rudolf Vivo kaj konceptoj
[s.l. : s.n., s.j.]. 18 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf Teozofio Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2002. 151 p. / dokumento eo

teozofio
Steiner, Rudolf Ĉeftrajtoj de ekkonoteorio de la goeta mondrigardo kun aparta konsidero al Ŝillero : samtempe aldono al la "Natursciencaj skriboj" de Goeto en la germana nacia literaturo de Kürschner Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2009. 106 p. / dokumento eo

antropozofio : Goethe, Johann W. von : ekkonteorio gnoseologio
Steiner, Rudolf La edukado de la infano el la vidpunkto de la spiritoscienco Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2000. 41 p. / dokumento eo

waldorfpedologio
Steiner, Rudolf Antropozofia animkalendaro Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2003. 45 p. / dokumento de-eo


Steiner, Rudolf La kristanismo kiel mistika fakto kaj la misteroj de la antikveco = Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums. Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2008. 126 p. / dokumento eo

antropozofio
Steiner, Rudolf Kurso agrikultura : Koberwitz ĉe Berslaŭ (Vroclavo) 7. ĝis 16. de junio 1924 -8 prelegoj Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2009. 204 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf Vero kaj scienco : antaŭludo de filozofio de libereco Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2009. 61 p. / dokumento eo

antropozofio
Steiner, Rudolf La gardanto de la sojlo : animaj okazoj en scenaj bildoj Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2008. 105 p. / dokumento eo

antropozofio
Steiner, Rudolf La kvina evangelio Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2002. 103 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf La spirita gvidado de la homo kaj de la homaro : spiritosciencaj rezultoj pri la homarevoluo Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2008. 62 p. / dokumento eo

antropozofio : spiriteco
Steiner, Rudolf La provo de la animo : scena vivobildo kiel postludo al la "Pordo de inicado" Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2008. 105 p. / dokumento eo

antropozofio : germanlingvaj dramoj : tradukoj
Steiner, Rudolf Kiel mi trovas la Kriston? Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2004. 30 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf Kiel karmo efikas Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2004. 27 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf Verdirvortoj Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2003. 239 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf La mondrigardo de Goeto = Goethes Weltanschauung. Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2009. 148 p. / dokumento eo

antropozofio : Goethe, Johann W. von
Steiner, Rudolf La mistiko : en la komenco de la novtempa spiritovivo kaj ĝia rilato al la moderna mondrigardo = Die Mystik im Anfange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung. Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2009. 106 p. / dokumento eo

antropozofio : mistikismo
Steiner, Rudolf Reenkarniĝo kaj karmo : imagoj necesaj el la starpunkto de la moderna naturscienco Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2004. 26 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf Kiel oni akiras ekkonojn pri la superaj mondoj? Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2001. 157 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf El la akaŝo-kroniko = Aus der Akasha-Chronik. Rudolf Steiner. el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch. Bern : Willy Nüesch, 2009. 168 p. / dokumento eo

antropozofio
Steiner, Rudolf Antropozofiaj gvidfrazoj : la vivanta naturo de la antropozofio kaj ĝia flego ; la ekkonovojo de la antropozofio ; la Miĥaelo-mistero Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2003. 249 p. / dokumento eo


Steiner, Rudolf La filozofio de libereco Rudolf Steiner. [el la germana trad. en Esperanton Willy Nüesch]. Bern : Willy Nüesch, 2002. 205 p. / dokumento eo

Anthroposophie / Philosophie / Freiheit /
Steler, Karl Esperanto-Handwörterbuch : (des Schlaf'schen Wörterbuchs neue ergänzte Ausgabe) : Esperanto-Deutsch, Deutsch- Esperanto
Groß-Tabarz in Thür.: Rothermel, [1922]. * 271 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1922
STELO STELO : Studenta Tutmonda Esperantista Ligo
Torun : Studenta Scienca Rondo de Esperantistoj, 1965. * / dokumento eo

STELO ; studentoj : Esperanto-movado
Stengel, Fritz Esperanto Sprechübungen mit 9 Bildtafeln : = Esperanto-parolekzercaro* laů ilustr. de Hölzel. Verkita de Frederiko Stengel. Wien : Knepler, [1927]. 103 p., 9 folioj / dokumento eo-de

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1927
STENOGRAFAJ DESEGNOJ Stenografaj desegnoj : Esperanta stenografio
Issy : [s.n.], 1932. 16 p.

[stenografioj]
Štěpánek, F. Esperanta konversacio en 1000 frazoj : Esperantská konversace v 1000 větách aranĝis F. Štěpánek. Karlin : Knapp, 1910. 119 p. / dokumento eo-cs

frazaroj Esperantaj-ĉeĥaj
Stephen, Caroline Fundamentoj de la kvakerismo Butler, Montagu C. esperantigita. London : British Esperanto Association, 1916. XVIII, 153 p. / dokumento eo

kvakerismo
Stervelynck, Jaak Feino en la urbdomo : Fantazio en 3 aktoj manuskripto. Vanbiervliet, C. trad.el flandra. [s.l. : s.n., s.j.]. 31 p. / dokumento eo


Stervelynck, Jaak La ĝardenfesto manuskripto. Vanbiervliet, C. trad.el flandra. [s.l. : s.n., s.j.]. 60 p. / dokumento eo


Stettler, Ed[uard] Hector Hodler : kunfondinto de Universala Esperanto-Asocio kaj de la gazeto Esperanto : lia vivo kaj lia verko 1887-1920 biografio verkita de Ed. Steller el kongresa raporto de UEA, Hago 1920. Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1928. 168 p. : ilustr. / dokumento eo

Hodler, Hector ; UEA : fondo
Stevens, Wallace Ferio en realo : [poemoj] [Unu poemon trad. Humphrey Tonkin, la ceterajn Kris Long]. [Bracknell : Long, 1979]. 95 p. / dokumento eo


Stevenson, Robert Louis Doktoro Jekyll kaj sinjoro Hyde = The case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Goodheir, Albert elangligis. Glasgow : eld. Kardo, 1980. 70 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 0-905149-10-3*
rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Stevenson, Robert Louis Trezorinsulo = Treasure island. Kirkwood, Grace elangligis. Glasgow : eld. Kardo,1970. 181 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Stevenson, Robert Louis La insulo de voĉoj ; La diableto en la botelo [illustraĵoj de Gillian Goodheir. trad.el la angla Agatha C. Vincent]. Glasgow : eld. Kardo, 1982. 66 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 0-905149-19-X
rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Stevenson, Robert Louis Diablet' en la botel' Saka, Jozefo elangligis. Mainz : Harasin, [proks. 1950]. [1. 5000-o] 48 p. / dokumento eo Kajeroj internaciaj ; 1
rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Stevenson, Robert Louis Doktoro Jekyll kaj sinjoro Hyde = The case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Morrison William & Mann William trad.el la angla. London : British Esperanto Association, [1909]. 64 p. / dokumento eo

rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Stevenson, Robert Louis Forkaptita = Kidnapped. kun enkonduko de William Auld. Goodheir, Albert elangligis. Glasgow : eld. Kardo, 1976. IV, 181 p. / dokumento eo ISBN 0-905149-01-7
rakontoj anglalingvaj : tradukoj
STICHTING ESPERANTO IN HET ONDERWIJS Stichting Esperanto bij het onderwijs Esperanto-opleidingen tweede graadsonderwijs. Bevoegdheid Nederland : [s.n.], 1975. *


Stieger, Anton Junaĝo : pripensindaj rakontoj Bischof, F.Th. Wien : Steffel-eld., [s.j.]. 61 p. / dokumento eo

rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Stillebroer, Th. Liberigo de timo kaj mizero kompil.: Th. Stillebroer. Joon, C. trad. Beverwijk : Internacia Asocio Bellamy, [proks. 1950]. 20 p. / dokumento eo

utopioj
Ŝtimec, Spomenka Ombro sur interna pejzaĝo : romano
Pisa : Edistudio, 1984. 141 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-019-9
originalaj romanoj
Štimec, Spomenka Vojaĵo al disiĝo
Budapest : Hungara Esperanto -Asocio, 1990. 90 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 963-571-106-9

Štimec, Spomenka Tena : hejmo en Mezeŭropo ed. H. Mayer. kunlaboras en la eldonado Fundación Esperanto (Zaragosa). grafika aranĝo de la kovrilo Miguel Guttiérez Adúriz. Wien : Pro Esperanto, 1996. 104 p. / dokumento eo Serio originala literaturo ; 16 ISBN 3-85182-038-9 originalaj prozaĵoj
Štimec, Spomenka Kroata milita noktlibro ed. de la Serio Originala Literaturo H. Mayer. Titolpaĝo Biblioteko en Vinkovci, Kroatio. Fotis Tomislav Babiůc. Grafika aranĝo Pero Čimbur. Wien : Pro Esperanto, 1993. 104 p. / dokumento eo [24cm] Serio originala literaturo ; 6 ISBN 3-85182-011-8 originalaj rakontoj
Štimec, Spomenka Esperanto ne estas nur lingvo : legaĵo post la baza kurso laŭ la lernilo de la Zagreba metodo pri la Esperanto-instruado ; ZM - la Zagreba metodo eldonisto Mori, Singo. grafika kaj teknika arenĝo Pero Čimbur Zagreb : Kroato Esperanto -Ligo, 2002. (3. eld.) 24 p. / dokumento eo [20cm]


Stipriaan Luiscius, J. M. van- Karaktero trad. laů la 9. eld. de l' nederlanda originalo. 's-Gravenhage : Bruijn, 1915. (4., plivastigita kaj plibonigita eld. ) 31 p. / dokumento eo

personeco : karaktero
Stipriaan Luiscius, J. M. van- Karaktero trad. laů la 10. eld. de l' nederlanda originalo. 's-Gravenhage : Bruijn, 1916. (5., plivastigita kaj plibonigita eld.) 32 p. / dokumento eo

personeco : karaktero
Stojan, P. Universala Piza kompanio : kvinakta komedieto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia teatra^jaro]

Stojan, P.* Katalogo de lingvoj : naturaj, popolaj, literaturaj, klasikaj kaj artefaritaj : (provizora listo).
Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1927. 19 folioj* / folioj eo


Stojan, P[etr] E[vstaf'eviĉ] Bibliografio de Internacia Lingvo : historia sistema katalogo de filologia, lingvistika kaj poliglota literaturo pri universala alfabeto, filozofia gramatiko, signaro, gest-lingvo, pasigrafio, internacia helpa lingvo kaj logistiko ellaboris kaj komentaris P. E. Stojan. Genčve : Bibliografia Servo de Universala Esperanto-Asocio, 1929. 560 p. : ilustr. / dokumento plurlingva

interlingvistiko : bibliografioj
Stojan, Petro La falsa mutulo : kvinakta komedieto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia teatra^jaro]

Stojan, Petro* [*Petr Evstaf'eviĉ] Deveno kaj vivo de la lingvo Esperanto
Brugge : Flandra Esperanto-Instituto, 1953. 110 p. / dokumento eo

Esperanto : deveno ; Esperanto-movado : historio
Stojanov, Ljudmil Hatiĝe [Atanasov, Atanas D. trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.77 - 90 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Stojanov, Milan Georgo Dimitrov kaj la bataloj de la laborista klaso en la urbo Pernik [red. Georgi Dolapĉiev. trad. Nikola Mitev]. Pernik : Distrikta Estraro de Bulgara Esperantista Asocio, 1982. 109 p. / dokumento eo

Dimitrov, Georgi : laboristoj : Bulgario
Ŝtokiĉ, Dragan Kantoj kaj romancoj en Esperanto por gitaro [Rehoriĉ, Zvonko trad.]. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1979.* 44 p. / dokumento eo


Stolle, R. Konsiloj pri higieno Borel, J. trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. (2. eld.) 36 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 17
higieno : konsiloj
Stöp-Bowitz, Carl Elementa zoogeografio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 81 p. : bibliogr. p. 79 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1976 SUK-Kursotekstoj ; 19

Stöp-Bowitz, Carl Enkonduko en la ĝeneralan biologion
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 92 folioj : bibliogr. folio 90 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1974 SUK-Kursotekstoj ; 14

Stöp-Bowitz, Carl Elementa ekologio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 95 folioj : ilustr., bibliogr. folio 93 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1974

Stöp-Bowitz, Carl La Esperanto-movado: ĝia historio, organizo kaj nuna stato C. Stöp-Bowitz kaj J. R. G. Isbrucker. Oslo : Esperantoforl. ; eld. Esperanto,
1948.
61 p. : bibliogr. p. 59 / dokumento eo

Esperanto-movado : historio : 1887-1948
Stöp-Bowitz, Carl Segmentumitaj animalaj grupoj
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 86 folioj : grafikaĵoj / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1974 SUK-Kursotekstoj ; 15

Stöp-Bowitz, Carl Bazaj nocioj de biologio
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1972. * / dokumento eo


Storm, Theodor Du Majstronoveloj : La blankĉevala rajdanto ; Viola trikolora = Der Schimmelreiter ; Viola tricolor. Heitmuller, Heino trad.el la germana lingvo. Köln : Heroldo de Esperanto, 1929. 158 p. / dokumento eo

noveloj germanlingvaj : tradukoj
Storm, Theodor Viola trikolora = Viola tricolor. Heitmüller, Heino trad.el la germana lingvo. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Du Majstronoveloj]
noveloj germanlingvaj : tradukoj
Storm, Theodor Du amosentaj noveloj Imenlago de Theodor Storm. Maruŝka de Mela Escherich. Bader, Alfred trad.el germana lingvo. Bern : Svisa Esperanto-Societo, 1947. 41 p. / dokumento eo

noveloj germanlingvaj : tradukoj
Straaten, A[ntonius] G[erardus] J[ohannis] van- Beknopt Esperanto-woordenboek
Zutphen : Thieme, 1936. 715 p. / dokumento nl-eo

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1936
Straaten, A[ntonius] G[erardus] J[ohannis] van- Esperanto-woordenboek
Zutphen : Thieme, 1934. (2. druk) 134, 554 p. / dokumento nl-eo

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1934
Straaten, A[ntonius] G[erardus] J[ohannis] van- Esperanto-woordenboek
Zutphen : Thieme, 1933. 134, 554 p. / dokumento nl-eo

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1933
Straaten, A[ntonius] G[erardus] J[ohannis] van- La obstinulo : leer-leesboek
Nijmegen : Centrale Esperanto Commissie, 1927. 189 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento nl-eo


Straaten, A[ntonius] G[erardus] J[ohannis] van- El diversaj lingvoj : Esperanto leer-leesboek
Nijmegen: Centrale Esperanto Propaganda Commissie, [1960]. 179 p. : tabeloj, muziknotoj / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlanda : 1960 legolibroj Esperantaj-nederlandaj: 1960
Strachanowska, Iwona Saluton lernantoj !
Bydgoszcz : Junulara Kulturdomo N° 1, 1983. 28 p. : ilustr., muziknotoj, bibliogr. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj por infanaj : 1983
Straeten, A.G. van- Konciza vortaro Esperanto - Nederlanda - Esperanto
Zutphen : Thieme, [s.j.]. *

(vortaro)
Straeten, A.G. van- Kompleta vortaro Esperanto - Nederlanda -Esperanto
Zutphen : Thieme, [s.j.]. *

(vortaro)
Straŝimirov, Anton Sura Bir Harŝev, Georgi trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.29 - 64 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Streidt, Georg Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen : auf Grundlage der Anschauung und des Erlebnisses in zwei Teilen mit 30 Bildern [teil 1]. bearb. von Georg Streidt. unter Mitwirkung von Joh. Dietterle und Arthur Degen. Leipzig : Hirt & Sohn, 1922. 52 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj
Streidt, Georg Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen : auf Grundlage der Anschauung und des Erlebnisses in zwei Teilen mit 30 Bildern [teil 2]. bearb. von Georg Streidt. unter Mitwirkung von Joh. Dietterle und Arthur Degen. Leipzig : Hirt & Sohn, 1922. 56 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj
Stresemann, Ernst Porpaca kaj interkonsenta parolado de la germana ministro por eksteraj aferoj Meyer, Ernst trad. Saarbrücken : [s.n.], 1928. [4] p. / folio eo


Strindberg August Stokholma bildperspektivo ; Por pli alta celo ; Amo kaj greno ; Falĉada festeno ; Gustav Vasa : akto I Morariu, L. ; Lundgren J. ; Gyllsdorff, A. ; Ohlson, E. ; Fjelke, G. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.41 - 105 / dokumentoparto eo [el Sveda antologio : Unua parto, vol I.]

Strindberg, August La konscienco riproĉas el la sveda lingvo esperantigis G.H.Backman. Malmö : Ptr Rohe, 1928. 58 p. / dokumento eo


Strindberg, August Pasko : dramo en tri aktoj Engholm, Stellan trad.el la sveda Stockholm : Eldona Societo Esperanto, [1935]. 88 p. / dokumento eo

dramoj svedlingvaj : tradukoj
Strindberg, August Insulo de feliĉuloj el la sveda originalo tradukis Oskar Frode, fil.mag. Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako, 1926. 68 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 17
noveloj svedlingvaj : tradukoj
Strong, Anna Louisa Leteroj el Ĉinio : [numeroj 1-10] trad.el angla. Beijing : Novmonda eld., [1965]. 116 p. / dokumento eo


Strönne Jan Duona jarcento de Esperanto kune kun Paul Nylen : [ = 50 jarojn kun Paul Nylén]
Stockholm, 1942. 64 p. / dokumento eo


Stuart Menteth, Charles G. Angla kaj Esperanta etimologio : (tabeloj de etimologio)
London : British Esperanto Association, 1919. 18 p. / dokumento eo-en

Esperanto : etimologio
Stucke, Emil Esperanto. Lehrbuch für den Selbstunterricht
Leipzig : Weimann, 1922. 55 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1922
STUDO PRI LA ORGANIZO DE ESPERANTO Studo pri la organizo de Esperanto : = Etude sur l' organisation de l' Esperanto el "Franca esperantisto" ; 1911-1912 Paris : Franca Esperantisto, 1913. 63 p. / dokumento eo

[dokumentaroj]
STUDOJ KAJ KLARIGOJ Studoj kaj klarigoj : [N° 2]
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, [s.j.]. * / dokumento eo


STUDOJ KAJ KLARIGOJ Studoj kaj klarigoj
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, [s.j.]. * / dokumento eo


Stuit, Sipke Sur la verda vojo : kantu kaj korespondu
Diksmuide : Grupo Zamenhof, 1937. 22 p. / dokumento eo


Stuit, Sipke Inter la flandroj
Huizum : Frisa Esperanto-Instituto, 1937. [8] p. / dokumento eo Sur la Verda Vojo
voja^goj : esperantistoj : Flandrio : 1937
Stuparic, Darko Tito Imbert, Roger ; [k.a.] trad. Zagreb : Kroatia Esperanto-Ligo, 1980. 119 p. / dokumento eo


Sturgis, Julian La rikoltado de la pecoj : unuakta komedieto Bicknell, Clarence trad.el la angla. Paris : Presa Esperantista Societo,
[proks. 1911].
21 p. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia
unuaktaĵoj anglalingvaj : tradukoj
Sturmer, K[enelm] R[alph] C[reusé] El la notlibro de praktika Esperantisto : [=Notlibro de praktika esperantisto] aranĝis por preso: V. Bleier, K. Kalocsay kaj L. Totsche. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 125 p. / dokumento eo

originalaj taglibroj ; originalaj prozaĵoj
<Esperanto-movado: 1931 - 1932>
Sturmer, K[enelm] R[alph] C[reusé] Por recenzo !
London: Esperanto Publ. Co., 1930. 61 p. / dokumento eo


Sturmer, K[enelm] R[alph] C[reusé] Esperanto literature : notes and impressions
London : Esperanto Publ. Co., 1930. 45 p. / dokumento en


Sturmer, K[enelm] R[alph] C[reusé] <ed.> Facila legolibro : a first Esperanto Readingbook ed. by K. R. C. Sturmer. London: Esperanto Publ. Co., 1932. 62 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1932
Sturzenegger, Johannes Jakob Unesteno : Universala Esperanta Stenografio Johannes Jakob Sturzenegger kaj Heinrich Matzinger. Zürich : eld. Mondo, [1965]. 284 p. / dokumento eo

stenografio Esperanta
Stuttard, Mason La virineto en bluo : kaj aliaj rakontoj originale verkitaj de Mason Stuttard Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1946. 150 p. / dokumento eo La "Epoko" Libroj ; 8
originalaj rakontoj
Stuttard, Mason The Esperanto teacher : a text-book of the international language with special emphasis on the needs of the non- *- grammarian and the home-student / Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1954. (3. eld.) 108 p. / dokumento en-eo


Styler, A[lbert] E[dward] Ondoj : = Waves
London: British Esperanto Association, [1913]. 23 p. / dokumento eo-en


Styler, A[lbert] E[dward] En la dolomitoj
London : British Esperanto Association,
[1914].
47 p. / dokumento eo


SUB KOOPERATIVA STELO Sub kooperativa stelo : 90a jara jubileo
Sofio : [s.n.], 1980. *


SUB LA ĈIELO Sub la ĉielo [red. kaj eld. Derrick P. Faux]. [Bicester : Faux, 1965]. 24 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo Legu kaj Lernu ; 4

SUB LA SIGNO DE L' ESPERO Sub la signo de l' espero : noveletoj kaj rakontoj el la esperantista vivo.
Rotterdam : Heroldo de Esperanto, 1935. 63 p. / dokumento eo


SUB LA SIGNO DE LA VERDA STELO Sub la signo de la verda stelo : diverslandaj personoj rakontas
interesaĵojn el sia esperantista vivo
[eld., L. Friis]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1964. 69 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj : antologioj
SUB LA SIGNO DE SOCIA MUZO Sub la signo de socia muzo William Auld kaj Stefan Maul (red.). ilustr.
Georgo Kamaĉo.
Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1987. (1. Preso) 120 p. : ilustr. / dokumento eo Serio "Stafeto" ; 2 ISBN 90-71205-16-9
originalaj eseoj ; originalaj poemoj : antologioj
SUDE KAJ NORDE DE LA GRANDA MURO Sude kaj norde de la granda muro
Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1986. *


SUFERO DE GERMANOJ APUD LA REJNO La sufero de germanoj apud la Rejno [geanoj de la Flensburga
Esperantogrupo trad.].
Flensburg : [s.n.], 1922. 15 p. / dokumento eo


SUFOKO Sufoko TEJO pri lingvaj diskriminacioj [s.l. : s.n., s.j.]. *


SUITO '67 Suito '67 : hajkaro.
Oosaka : Hajkista Klubo, 1967. *


Ŝulco Rikardo [=Schulz, Richard] La esenco de la Analiza Skolo
Paderborn : Esperanto-Centro, 1988. (1. eld.) 11 p. : bibliogr. p. [12] / dokumento eo Serio flava ISBN 3-922570-56-9
analiza skolo
Ŝulco Rikardo [=Schulz, Richard] La muzino
Paderborn : Esperanto-Centro, 1992. 525 p. : multaj ilustr. / dokumento eo ISBN 3-922570-73-9

Ŝulco Rikardo [=Schulz, Richard] La sesa regulo : kajero 2
Paderborn : Esperanto-Centro, 1990. 100 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 3-922570-67-4

Ŝulco Rikardo [=Schulz, Richard] La mago : agregaĵoj kaj pantunetoj
Paderborn : Esperanto-Centro, [1989]. 213 p. : multaj ilustr. / dokumento eo ISBN 3-922570-61-5
originalaj poemoj
Ŝulco Rikardo [=Schulz, Richard] La sesa regulo : kajero 1
Paderborn : Esperanto-Centro, 1990. 51 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 3-922570-67-4

Ŝulco, Rikardo [=Schulz, Richard] Sur la vojoj de la Analiza Skolo : esperantologia esearo
Paderborn: Esperanto-Centro, [1987]. (1. eld.) 278 p. / dokumento eo ISBN 3-922570-49-6
originalaj eseoj; Analiza Skolo: kontribuaĵoj ; lingvoplanado
Ŝulco, Rikardo [=Schulz, Richard] Vespero jam fariĝis : agregaĵoj kaj robaĵoj
Paderborn : Esperanto-Centro, [1985]. [1. eld.] [proks. 130] p. : multaj ilustr. / dokumento eo ISBN 3-922570-39-9
originalaj robaĵoj
Ŝulco, Rikardo [=Schulz, Richard] Pledo por unueca lingvo
Paderborn : Esperanto-Centro, 1985. (1. eld.) 287 p. : bibliogr. p. 282 / dokumento eo ISBN 3-922570-42-9
Esperanto : lingvodiskutoj
Sullivan, J[ohn] H[erbert] La longa marŝo
[London] : Esperanto Teachers
Association, 1968.
24 p. : ilustr. / dokumento eo Esperanto Readers : Certificate of Secondary Education Series ; 2

Sullivan, J[ohn] H[erbert] La junaj detektivoj : (rakonto pri kontrabandistoj) ilustr. de Brenda Goodwin. Chorleywood : Esperanto Publ. Co., 1953. ( Nova eldono) 43 p. : ilustr. / dokumento eo


Sullivan, J[ohn] H[erbert] La vualo de l' tempo : novelaro : (originale verkita en Esperanto)
Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1983. (1. eld.) 116 p. / dokumento eo ISBN 90-6336-028-2
originalaj noveloj
Sullivan, J[ohn] H[erbert] Sub influo de alkoholo : 12 rakontoj
Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1991. 92 p. / dokumento eo ISBN 90-71205-42-8
originalaj rakontoj
Sullivan, J[ohn] H[erbert] La junaj detektivoj : rakonto pri kontrabandistoj
[s.l.] : Brita Asocio de Esperanto-Instruistoj, 1969 57 p. : ilustr. / dokumento eo


Sumin, Jiri [=Vrbová, Amalie] Genutrantoj Jandlova, M. ; Mrazkova, T. Zikova, M. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[9] - 50 / dokumentoparto eo [el Du noveloj]

Sumin, Jiri [=Vrbová, Amalie] Genutrantoj : el la kolekto, "Boj s andelem" (Luktokun anĝelo) Jandlová, M. ; Mrázková, T. ; Ziková, M. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo


Sundar, Oam Syam Vortlibro kun krokizo*** de Esperanto gramatiko (English - Esperanto - Bengale)
Calcutta : Fed.Esper.de Bharoto, 1982. *

(vortaro)
Sundström, Erland Malfermu vian biblion
[Hallsberg : Esperanto-Misio, 1975]. * / dokumento eo


Sung Chiti Nova vivo : du reportaĵoj Venlo, Fon trad.el Ĉina [s.l.] : Heroldo de Ĉinio, 1940. 28 p. / dokumento eo


Sungtau, Hong Magia peniko [teksto de Hong Suntau. bildo de Van Lajming]. Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [36] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Supervielle, Jules La infano el la alta maro kaj aliaj rakontoj Gonin, Herve trad. Paris : Franca Esperantisto, 1988. *


Ŝupichová, Julie Mlady dopisovatel : = Juna korespondanto naŝi esperantské mláde^zi vęnuje Julie Ŝupichová. Warszawa : eld. Interpress, 1958.* 23 p. / dokumento cs-eo


Ŝupichová, Julie Legu kaj parolu ! : Esperanta legolibro
Praha : Ŝolc a Ŝimĉek, 1925. 207 p. / dokumento cs-eo

legolibroj Esperantaj : 1925
Ŝupichová, Julie Saideana vortaro
Sablonne : ĈSR, 1935. *


Ŝupichová, Julie Rádce Ĉeského esperantisty : informace o esperantu a jeho
praktickém upot^rebeni : [informacio Esperanta]

Praha : Sdru^zeni P^rátel Esperanta, 1929. 37 p. / dokumento cs


SUPLEMENTO Suplemento : 45 muzikaĵoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Suppé, Franz von- Galatea el la germana la lirikaĵojn, el angla la prezaĵojn*. Sefer Adela trad.el germana & angla Anglujo : Letchworth, [s.j.]. *


SUR LA ĈIELO Sur la Ĉielo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Süsser, Josef Die Völkersprache Esperanto : zum Gebrauche für den Kurs- und Selbstunterricht verfasst und anlässlich des XII. *- -* Esperanto- Weltkongresses in Prag herausgegeben / hrsg. von J. Süsser. Saaz : Stupka, 1921. 78 p. / dokumento de-eo Kolekto de la Saazaj Esperantistoj ; 1
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1921
Suttner, Berta von- For la batalilojn ! = Die Waffen nieder ! .trad.el la germana lingvo Armand Caumont Dresden : Ader & Borel, [1914]. 319 p. / dokumento eo

romanoj germanlingvaj : tradukoj ; Germanio : militoj : 1866
Suttner, Bertha Rakonto pri spiritoj Kabe trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia Krestomatio]

Sutton, Geoffrey H. Konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo
London : [s.n.], 1969. *


SUZANA Suzana per nia nura vol'
edistudio, 1985. *


Suzuki, Zyukiti Vojo al la paco de l' oriento : filmo de Towa-Shoji G. K.
Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1973. 8 p. : ilustr. / dokumento eo

Japanio : Ĉinio : rilatoj
Ŝvarc,Teodoro S. [=Soros, Tivadar] Maskerado Ĉirkau la morto : Nazimondo en Hungarujo : [libro originale verkita en Esperanto] [antaŭparolo de J. Régulo]. La Laguna: Régulo, 1965. 247 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura serio ; 25
originalaj romanoj ; Hungario : naziismo : judoj
SVEDA ANTOLOGIO Sveda antologio : Unua parto, vol I. kaj vol II [red. S. Jansson, B. Beckman,A. Lenner. konsilis: F. Szilagyi, O. Bünemann, T. Morariu, H. Seppik. trad. Magda Carlsson] Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1934. 432 p. / dokumento eo

literaturo svedlingva : tradukoj
SVEDA ANTOLOGIO Sveda antologio : Unua parto, vol II. [red. Sam Jansson ; Bjarne Beckman ; Arne Lenner. konsilis : Ferenc Szilagyi ; Oscar Bünemann ; Tiberio Morariu ; Henrik Seppik]. Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1934. p. 231 - 432 : ilustr. / dokumento eo

literaturo svedlingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
SVEDA GIMNASTIKO Sveda gimnastiko : kun ludo kaj sporto : [=Svedaj Internaciaj Someraj Kursoj en Lund : (Suda Svedio)]
[Stockholm : Sydsvenska Gymnastik- Inst. ; Esper. Turista Komisiono, 1932]. 8 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

gimnastikado : Svedio
SVEDA NOVELARO Sveda novelaro : antologio Szilŕgyi, Ferenc trad. Stockholm : Sveda Laborista Esperanto-Asocio, 1950. 235 p. / dokumento eo

noveloj svedlingvaj : tradukoj Esperantaj : antologioj
Svensson, Jon Noni kaj Mani = Nonni og Manni. kun ilustr. de Fritz Bergen. Esperanto-trad. de Paul van den Hövel. Regensburg : Habbel, [proks. 1965]. 158 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj islandlingvaj : tradukoj ; knaboj : Islando : literatura temo
SVISA ANTOLOGIO Svisa antologio red.: Arthur Baur. kunlaboris H. Blaser ; R. A. Dasen ; [k.a.]. Budapest : Literatura Mondo, 1939. 540 p. / dokumento eo AELA-serio 1936/37 ; 3
Svisa literaturo : tradukoj Esperantaj : antologioj
SVISLANDO KUN POŜTAŬTOMOBILA Svislando kun poŝtautomobila servado sur la Alpo-stratoj
[Bern : Svisa Esperanto-Propagando-Servo, proks. 1930].* 47 p. : ilustr. / dokumento eo

Svisio : gvidiloj ; po^staj busoj : Svisio
SVISUJO LA FERIA LANDO Svisujo la feria lando
[Zürich : Svisa Turisma Centralo, proks.
1939].
[16] p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

Svisio : gvidiloj ; Svisio : mapoj
Svjatenko, F. Nova kaj malnova uzinmajstro elrusigis E. Ŝvedova. Lingve kontrolis N. Hohlov. Leipzig : Ekrelo, 1931. 22 p. / dokumento eo

laboristoj : Rusio
Svjentohovski, Aleksander Aspazio : tragedio en kvin aktoj [postparolo de Leo Belmont tradel pola de L.L. Zamenhof]. Paris : Hachette, 1908. 154 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
tragedioj pollingvaj : tradukoj
Svobodová, Ru^zena Maryĉka danculino Mrázková, Tonĉa trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[51] - 81 / dokumentoparto eo [el Du noveloj]

Swagers, Fr. Esperanto en la ĉiutaga vivo : [franca-nederlanda] verkita de Fr. Swagers kaj Ad. Finet, profesoroj en Antverpeno Antwerpen : Vanhille, [s.j.]. (2. eld.) 128 p. / dokumento eo-nl-fr

lernolibroj
Swagers, Fr. Esperanto en la ĉiutaga vivo : [franca-nederlanda] verkita de Fr. Swagers kaj Ad. Finet, profesoroj en Antverpeno Antwerpen : Vanhille, [s.j.]. 128 p. / dokumento eo-nl-fr

lernolibroj
Swagers, Fr. Esperanto en la ĉiutaga vivo : [angla-germana] verkita de Fr. Swagers kaj Ad. Finet, profesoroj en Antverpeno Antwerpen : Vanhille, [s.j.]. (2. eld.) 128 p. / libeo eo-en-de

lernolibroj
Swagers, Frans Samideana trinkkanto Esperanta teksto de Frans Swagers.el Kantu ni! : kolekto de kantoj eldonitaj en la gazeto "International language". [s.l. : s.n., s.j.]. p.[6] : ĉefe muziknotoj / broŝurparto eo

muzikoj
Swagers, Frans <trad.> La gaja kantaro : Esperantaj kantoj Esperantaj kantoj laŭ germana, franca, norda kaj flandra musiko. paroloj verkitaj aů esperantigitaj de Frans Swagers. Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo, [proks. 1928]. 19 p. / dokumento eo

muzikoj
Swedenborg [Emanuel] <trad> La dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo el la latina de Swedenborg. London: Swedenborg Society, 1908. XVIII, 60 p. : bibliogr. p. [61] - [62] / dokumento eo


Swidzinska, Natalia Pollando : nombroj kaj faktoj [aŭtoroj: Natalia Swidzinska ; Jerzy Maternicki ; Jerzy Grum. Red.: Lucjan Mochowski]. Warszawa : eld. Interpress, 1974. 75, [18] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Pollando : gvidiloj
Swiecicki, Heliodor Pri estetiko en medicino Czerwinski, Mieczyslaw trad.el pola. Warszawa : [s.n.], 1913. 34 p. / dokumento eo T.E.K.A. Biblioteko ; 1

Swift, Jonathan Gulliver en Liliputlando : (mallongigita) ilustr.de J. R. Monsell. trad. M. Inman. London : Speaight and Sons, [proks. 1910]. 62 p. : ilustr. / dokumento eo Verda standardo serio
romanoj anglaj lingvaj : tradukoj
Swift, Jonathan Unua vojaĝo de Gulivero : Liliputo [=Liliputo] antaůparolo Edward Ockey. Prent, Ethel M. trad.el angla lingvo. [London] : Maitland, [1961]. 63 p. / dokumento eo

romanoj anglaj lingvaj : tradukoj
Swirszczynska, Anna Mi estas nur virino tradukita en Esperanton el la pola lingvo de Tomasz Chmielik. kovrilpaĝo kaj desegnaĵoj de Helena Kondraciuk. Warszawa : Pola Studenta Esperanto -komitato, 1988. 37 p. / dokumento eo


Sylva, Carmen [=Elisabeta <Rumanio, reĝino>] Sufero eldonigis Siegfried Lederer. Wolfenbüttel : Heckner, [s.j.]. 8 p. / dokumento eo

prozaĵoj rumanlingvaj : tradukoj
Symoens Edward Apprendre des langues étrangčres -Nouvelle approche : La valeur propédeutique de l' espéranto traduit de l' espéranto Françoise Drouard. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1994. 64 p. / dokumento eo [21cm]


Symoens, Edward De sociopolitieke, pedagogische en kulturele waarde van het Esperanto
Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 1984. 48 p. / dokumento nl

Esperanto : kulturo valoro ; propedeutiko ; socia statuso
Symoens, Edward Seminario pri inforado en Augsburg labordokumentoj [s.l. : s.n., s.j.]. *


Symoens, Edward Valeurs socio-politique pédagogique et culturelle de l' espéranto traduction Huguette Lejeune ; Germain Pirlot. [s.l. : Internacia Ligo de Esperantoj -Instruistoj, s.j.]. 43 p. / dokumento fr [21cm]


Symoens, Edward La soci-politika pedagogia kaj kultura valoroj de Esperanto [Edward Symoens] Rotterdam : UEA, 1986. 40 p. / dokumento fr esperanto-dokumentoj ; 23E
Esperanto : kulturo valoro ; propedeutiko ; socia statuso
Symoens, Edward Pour la défense des cultures africaines
Rotterdam : UEA ; TEJO, 1986. 20 p. / dokumento fr


Symoens, Edward <red.> Esperanto in Vlaanderen voorwoord Edward Symoens, voorzitter van de Vlaamse Esperantobond. [Antwerpen: Vlaamse Esperantobond, 1980]. 16 p. / dokumento nl


Symoens, Edward <red.> Verleden, heden en toekomst van de Esperantobeweging in Vlaanderen *uitgegeven door de Vlaamse Afdeling v/d "Vereniging voor de bevordering v/d betrekkingen tussen de Europese taalgemeenschappen Kalmthout : Europa-klub*, 1977. 40 p. / dokumento nl


Symoens, Margaretha Mi preparas min al seminario en Burundi : fotoraporto pri malbonŝaneco, sed eble ne vana, mesio
[Kortrijk : Esperantofondaĵo Cesar Vanbiervliet, 2008]. 11 folioj : ĉefe ilustr. / dokumento eo


Symoens, Margretha Belgaj radiokursoj de Esperanto en la kvardekaj jaroj : mozaikoj el la vivo de Edward Symoens kandidato Margaretha Symoens. Temgvidanto d-ino Katalin Kováts. Poznan : Universitato Adam Mickiewicz, 2011. 63 p. / dokumento eo [30cm]


Szabo, Imre Kion scii por organizi nian movadon : diskutmaterialo 1 resp.red. Imre Szabó. resp.eld. Tibor Vaskó. Budapest : Hungara Esp Asocio, 1977. 12 p. / dokumento eo diskutmaterialo ; 1 ISBN 963-571-029-X

Szabó, Imre Alapfoku eszperantó társalgás turisták részére : = Baza Esperanto-konversacio por turistoj [összeállitotta: Szabó Imre. Felelös kiadó : Teszár József. Felelös szerkesztö: Moldován Tamás]. [Budapest] : Országos Idegenforgalmi Hivatal, [1981]. 30 p. / dokumento eo-hu


Szabó, József Enkonduko al la stereografio
Debrecen, Hungario/Liege, Belgio : Someraj Universitataj Kursoj, 1987. 36 p. : grafikaĵoj / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj ; 1987

Szathmári, Sándor Kain kaj Abel [red. kaj postparolo de Vilmos Benczik. respondeca eld.: Tibor Vaskó]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1977. 288 p. : bibliogr. p. 275 - 282 / dokumento eo [Libroserio 2 ; 3] ISBN 963-571-006-2
originalaj rakontoj ; originalaj noveloj ; originalaj unuaktaĵoj
Szathmári, Sándor Perfekta civitano : plena novelaro Vilmos Benczik [red.]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1988. 456 p. / dokumento eo ISBN 963-571-178-6
originalaj noveloj ; sciencfikciaĵoj
Szathmári, Sándor Vojaĝo al Kazohinio [antaŭparolo de K.Kalocsay]. Paris : SAT, 1958. 315 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; sciencfikciaĵoj ; utopioj
Szathmári, Sándor Maŝinmondo kaj aliaj noveloj : [libro originale verkita en Esperanto] [enkonduko de William Auld]. La Laguna : Régulo, 1964. 187 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 22
originalaj noveloj ; sciencfikciaĵoj
Szczepanski, Wladyslaw Esperancko-polski slownik nazw ptaków europejskich : = Esperanta-pola nomaro de europaj birdoj
Bydgoszcz : Polski Zwiazek Esperantystów, 1977. 16 p. : mapskizo / dokumento eo-pl


Szczurek, Kazimierz Nuancoj : poemoj Kazimierz Szczurek ; Lina Gabrielli. [desegn. de Zbigniew Józwik]. [Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1980]. 125 p.: ilustr. / dokumento eo [20cm] Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 13
originalaj poemoj
Szczurek, Kazimierz Homoj verkoj ideoj : esearo [red.: Zdzislav Glajcar kaj Adam Polednik]. Cieŝin : [Zofja Kossak-Societo], 1990. 75 p. / dokumento eo


Szczypiorski, Andrzej Sub la nobla Ĉevalo Wiecko, Walery trad. Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1964. 56 p. / dokumento eo


Székely, Csaba Baranya, la mistera kompilis kaj tradukis Csaba Czékely. desegnoj Klára Fetter. resp.eld. Tibor Vaskó. resp.red. Vilmos Benczik. [s.l.] : Hungara Esperanto Asocio, 1985. 36 p. / dokumento eo ISBN 963-571-150-6

Szekely, J. Propagando de Esperanto
Bergen op Zoom : Esperanto Film-Grupo, 1948. 26 p. / dokumento eo Esperanto Film-Grupo ; L 1
varbado : konsiloj
Székely-Lulofs, M[adelon] H[ermine] Kulio Makkinje, P.J. trad.el nederlanda. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [proks.1939]. 178 p. / dokumento eo

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
SZEKESFEHERVAR AGURD HUNGARIO EN LA JARO Székesfehérvár Agurd Hungario en la jaro de la centjariĝo de Esperanto
Székesfehérvár : [s.n.], 1987. *


Szemenyei, B[álint] La perdita sonĝo : novelo [Zsolt Gyarmathy, responsa red.]. [Gyula] : Pedagoga Esperanto- Fakgrupo, [1969]. 12 p. / dokumento eo Literaturaj Libretoj ; 1
originalaj noveloj
Szerdahelyi, István Metodologio de lingvostudado kaj parolalproprigo : [=Metodologio de Esperanto]*
Budapest : Tankönyvkiadó, 1975. 377 p. : ilustr., grafikaĵoj* / dokumento eo

Esperanto-instruado : didaktiko
Szerdahelyi, István Vorto kaj vortelemento en Esperanto
Kuopio [k.a.] : Librofako de
Literatura Foiro [k.a.], 1976.
14 p. : grafikaĵoj / dokumento eo Studoj ; 10
Esperanto : vortkategorioj
Szerdahelyi, István Metodologio de lingvostudado kaj parolalproprigo : [=Metodologio de Esperanto]*
Budapest : Tankönyvkiadó, 1982. 377 p. : ilustr., grafikaĵoj* / dokumento eo

Esperanto-instruado : didaktiko
Szerdahelyi, István Vorto kaj vortelemento en Esperanto
Kuopio [k.a.] : Librofako de
Literatura Foiro [k.a.], 1976.
14 p. : grafikaĵoj / dokumento eo Studoj ; 10
Esperanto : vortkategorioj
Szerdahelyi, István Eszperantó nyelvkönyv : 10-14 éves korúak
számára : [=lernolibro por 10-14 jaraj infanoj II-a volumo]
verko de Dr. Szerdahelyi István. ilustris F. Győrffy Anna. Redaktis Pechan Alfonz. recenzis Gauder Andor ; Reininger József. Budapest : Tankönyvkiado, 1968. 227 p. / dokumento hu-eo

lernolibroj : Esperantaj-hungaraj
Szerdahelyi, István Jes, Esperanto estas [vera] lingvo! : Respondo al Spang-Hannsen
Chaux-de-Fonds : Kultura Centro
Esperantista, 1976.
41 p. : bibliogr. p. 31 - 41 / dokumento eo Studoj ; 8
lingvistikaj analizoj : Esperanto
Szerdahelyi, István Esperanto 1 : internacia lernolibro por la lerneja junularo
Budapest : Tankönyvkiado, 1972. (3. tralaborita eld.) 260 p. / dokumento eo

lernolibro : Esperantaj
Szerdahelyi, István Eszperantó : Beveztés és nyelvgyakorlatok
Budapest : Tankönyvkiadó, 1976. 307 p. / dokumento hu-eo


Szerdahelyi, István Eszperantó nyelvkönyv : 10-14 éves korúak
számára : [=lernolibro por 10-14 jaraj infanoj II-a volumo]
verko de Dr. Szerdahelyi István. ilustris F. Győrffy Anna. Redaktis Pechan Alfonz. recenzis Gauder Andor ; Reininger József. Budapest : Tankönyvkiado, 1980. (dua, tralaborita eldono) 227 p. / dokumento hu-eo ISBN 963-17-4613-5 ; ISBN 963-17-4612-7
lernolibroj : Esperantaj-hungaraj
Szerdahelyi, István <ed.> Krestomatio de Esperanta literaturo : tekstoj, dataro, bibliografio - [Vol 3] István Szerdahelyi [ed.]. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1982. 476 p. / dokumento eo

originala literaturo : antologioj
Szerdahelyi, István <ed.> Krestomatio de Esperanta literaturo : tekstoj, dataro, bibliografio - [Vol 1] István Szerdahelyi [ed.]. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1979. 466 p. / dokumento eo

originala literaturo : antologioj
Szerdahelyi, István <ed.> Krestomatio de Esperanta literaturo : tekstoj, dataro, bibliografio - [Vol 2] István Szerdahelyi [ed.]. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1981. 325 p. / dokumento eo

originala literaturo : antologioj
Szerdahelyi, István <ed.> Interlingvistiko : Historio kaj komparo István Szerdahelyi [ed.]. Budapest : Universitata Elte, [s.j.]. 98 folioj / dokumento eo


Szerdahelyi, István <red.> Miscellanea Interlinguistica : Interlingvistika antologio
Budapest : Eld Kerizat, 1980 513 p.


Szilágyi, Ferenc Ellernu ! : progresa kurso de Esperanto
Rotterdam : Nederlando Esperanto-Centro, 1937. (1-5000) 112 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : progresintoj : 1937
Szilágyi, Ferenc Konversacia Esperanto-kurso
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1968.* [Repr.] 68 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1968
Szilágyi, Ferenc La granda aventuro : kaj aliaj noveloj
Stockholm : Eldona Societo Esperanto,
[1945].
143 p. / dokumento eo Stelo Libro ; 2
originalaj noveloj ; originalaj komedioj
Szilágyi, Ferenc Leerboek voor Esperanto : met leesoefeningen en illustraties al la nederlanda lingvo adaptis G. Pentermann. Rotterdam : Nederlanda Esperanto-Centro, 1936. 99 p. : ilustr. / dokumento eo-nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj :
Szilágyi, Ferenc La vivo de Sándor Körösi Csoma [respondeca eldonanto: Tibor Vaskó. trad.: Ervin Fenyvesi]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1984. 151 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 963-571-139-5
tekstoj hungarlingvaj : tradukoj <biografioj: Csoma, ^Sandor Körösi>
Szilágyi, Ferenc Curso prático de Esperanto : com exercicios de leitura, versao e 210 ilustraçoes Adapt. ao uso dos povos de lingua portuguęsa por Ismael Gomes Braga. Rio de Janeiro : Cooperativa Cultural dos Esperantistas, [s.j.].* 100 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-pt

lernolibroj Esperantaj-portugalaj :
Szilágyi, Ferenc Koko krias jam ! : originala novelaro
La Laguna: Régulo, 1955. 225 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 4
originalaj noveloj
Szilágyi, Ferenc Inter sudo kaj nordo
Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1950. 185 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Szilágyi, Ferenc Ellernu ! : progresa kurso de Esperanto Eld. En la kadro de la 3-a Esperantista Seminario. Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de Esperantistoj, [1968]. [2. eld.] 121 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : progresintoj : 1968
Szilágyi, Ferenc A practical course in Esperanto : with reading exercises and illustrations Adapted for use in English-speaking countries by
Fred Wadham.
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [s.j.].* (2. eld.) 99 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj :
Szilágyi, Ferenc Koko krias jam : originala novelaro
[Budapest] : Hungara Esperanto-Asocio, 1976. ( 2. eld.) 197 p. / dokumento eo

originalaj noveloj
Szilágyi, Ferenc Dr. Szilágyi's kurs i Esperanto : med läsövningar och illustrationer
Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, 1935. 96 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-sv

lernolibroj Esperantaj-svedaj : 1935
Szilágyi, Ferenc A practical course in Esperanto : with reading exercises and illustrations adapted for use in English-speaking countries by
Fred Wadham.
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1945. (5. ed. (repr.)) 99 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1945
Szilágyi, Ferenc Tiel okazis : au mistero minora : [=Mistero minora]
Saarbrücken : Iltis-eld., 1982. (represo de la eldono, 1958) 119 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Szilágyi, Francisko* [*=Ferenc] Trans la fabeloceano : noveloj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1972]. ( 2. eld.) 135 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 87-85020-55-9
originalaj fabeloj ; originalaj rakontoj
Szilágyi, Francisko* [*=Ferenc] Trans la fabeloceano : noveloj
Budapest : Literatura Mondo, 1931. 135 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj noveloj ; originalaj fabeloj modernaj
Szilágyi, Mihály Lengyel Pál : eszperantista nyomdász, újságíró, akadémikus : = Paŭlo Lengyel [lektoro kaj antaůparolo : Arpád Mathé]. trad. Annamaria, Demeter. [s.l.] : Tolna-Departementa Komitato de Hungara, [proks. 1990]. 136 p. : ilustr. / dokumento hu-eo ISBN 963-01-88-70-8
Lengyel, Pál : biografioj
Szilagyi, Vilmos Szerelmi kultúránk : képeskönyv a szexröl : Kulturo de la amo : bildlibro pri la seksa vivo [Grafika: Lovag Rita; Huszár András. Elöszó Buda Béla]. Budapest : Magyar Eszperantó Szövetség, 1988. 192 p. : multaj ilustr. / dokumento eo-hu ISBN 963-571-198-0
erotiko
Szlazakowa, Alicja Janusz Korczak Maria Stypulkowska-Chojecka [red.]. Uspeinski, Jerzy trad.el pola [Warszawa] : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, [1979]. ( Wyd. 1) 142 p. : ilustr., bibliogr. p. 134 / dokumento eo

tekstoj pollingvaj : tradukoj
Szymanski, A[dam] Srul el Lubartov el La lanternisto, 1938. [Amstersdam : La lanternisto, 1938.] p. 184-194 / dokumentoparto eo