www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_T_2013

TABLIOD Tabloid’ unua helpo
London : Burroughs Wellcome and Ko. [proks. 1913]. 19 p. : ilustr. / dokumento eo


Tacuo, Tada Procezo tradukis Aojama Tooru. lingve kontrolis Miyamoto Masao. Tokio : Tada Tacuo eld., 1967. 38 p. / dokumento eo


Tadijanoviĉ, Dragutin Kanto al mia koro Velebit, Josif trad.el la kroata. Zagreb : eld. de la tradukinto, 1936. 62 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj kroatlingvaj : tradukoj
Tagor[e], Rabindronath Primico : poemoj Daŝgupto, Probal trad.el belgala. Köbenhavn : TK, 1977. 114 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 48 ISBN 87-87089-04-1
poemoj
Tagore, [Rabindra Nath] La Kabulano tradukis el la hinda lingvo kun permeso de la aůtoro Irach J. Sorabji. [s.l. : s.n., s.j.]. p. [11]-21 / dokumentoparto (fotokopio) eo [el Orienta almanako]

Tagore, Rabindranath Malsata ŝtono : kolekto da rakontoj [ilustr. de Sukhamoy Mitra. [enkonduko: Ivo Lapenna. trad.el la bengala lingvo Lakshmiswar Sinha]. Malmö :eld.Societo Esperanto, 1961. 127 p. : ilustr. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 1
rakontoj bengallingvaj : tradukoj
TAJĜIĈJUAN Tajĝiĉjuan : speco de Ĉina korpoekzerco.
Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1964. 48 p. : ilustr. / dokumento eo El Popola Ĉinio : Aldono ; 1964, 2
gimnastiko ĉina
TAJĜIĈJUAN Tajĝiĉjuan. = T'ai chi ch'üan Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1986. (1. eld.) 63 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Feniksa Libraro
gimnastiko ĉina
Takahashi, Hiroyuki Vulpoj de Ĉironnup rakonto kaj bildoj Takahashi Hiroyuki. trad. Niwa Masahisa. Nagoya : [s.n.], 1979. 48 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Takeuti Yosikazu Klaso de interparolo en Esperanto
[s.l.] : Japana Esperanta Librokooperativo, 1971. 121 p. / dokumento eo-jp


Takeyama, Mitio La pokalo el blankdiafana porcelano Zin, Kiyosi trad. Hirosaki : Meros, 1986. (1. eld.) 134 p. / dokumento eo ISBN 4-87608-036-4

TALLINN Tallinn
Tallinn : Eesti Raamat, 1975. [96] p. : multaj ilustr. / dokumento plurlingva

Tallinn : propagandiloj
TAM KAJ CAM Tam kaj Cam
[s.l. : s.n., s.j.]. p. 47-61 / dokumentoparto (fotokopio) eo [el Miriadoj da lumoj]

TAMEN LA AFERO PROGRESAS ! Tamen la afero progresas ! : Komenca tempo de "Lingvo internacia" Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1975. 414 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 4
Esperanto : historio : dokumentoj : 1890 - 1900 proks.
Tammsaare, A.H. [=Hansen, Anton] La mastro de Korboja : romano = Korboja Peremees. [red. Henrik Seppik. la postparolon verkis Heino Puhvel. trad.el la estona lingvo Benita Kärt]. Tallinn : Eesti Raamsat, 1976. 154 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj estonlingvaj : tradukoj
TANAKA Tanaka memorando : aŭtentika dokumento pri ekspansiaj planoj de Japanio. Yang, Pu Jiaxiang, Lu Qing Fang Pengnian]. Hongkong : Orienta kuriero ; VoĈoj el Oriento, 1938. 34 p. / dokumento eo


Tanaka, L.T. Complete seven-day Esperanto course for international correspondence [Foreword R. C. Marble]. Portland, Or. : Green Star Trading Co., 1972. 247 p. : bibliogr. p. 247 / dokumento en-eo


Tanizaki, Zyun'itirô El la vivo de Syunkin trad. Miyamoto Masao kaj Isiguro Teruhiko. [enkonduko pri la serio Oriento- Okcidento: Ivo Lapenna]. Oosaka : Liberejo Pirato, 1968. 145 p. : ilustr. / dokumento eo Serio oriento - okcidento ; 9
rakontoj japanlingvaj : tradukoj ; teatraĵoj
japanlingvaj : tradukoj
Tanner, Anton H. Kiamaniere disvastigi Esperanton : (varb-gvidilo)
Gilching b. München : [s.n., s.j.]. 73 folioj / dokumento eo


Tanuma-Tosio, J. La originoj de l' Protestantismo
's Hertogenbosch : Internacia Katolika Informejo, [1938]. 23 p. / dokumento eo


Tárkony, Lajos Soifo : poemkolekto antaŭparolo de K. Kalocsay. La Laguna : Régulo, 1964. 231 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura serio ; 23
originalaj poemoj
Tárkony, Lajos De paĝo al paĝo [zie / vidu : Totsche, Ludoviko] Budapest : Bulgara Esperanto Asocio, [1976]. (2. eld. [repr. laŭ la eld.1932]) 121 p. / dokumento eo

Baghy, J. ; Desen, H. ; Fethke, J. ; Kalocsay, K. ; Sturmer, K.R.C.; Schwartz, R
Tartary-Fayot, Julieta Gvidlibro tra Paris originale verkita de Julieta. Kovrilo kaj ilustr. de l’ aŭtoro. Marmande : Esperantaj-francaj eldonoj, [1965]. 247 p. : ilustr., mapo / dokumento eo E.F.E. ; 13
Paris : gvidiloj
Tatton, Derek Internacia konferenco kun Esperanto kiel ĉefa lingvo
Barlaston, Anglujo : [s.n.], 1985. *


Taůbmann, Jozef Esperanto krestomatio : tre bone uzebla por kursoj laŭ natura parola metodo. [unua parto] Instruisto Taůbmann redaktoro de "La Marto". Haida : "La Marto", 1921. 79 p. / dokumento eo


Tavanti, Corrado Varmas en Romo : [krimromano originale verkita en Esperanto]
La Chaux-de-Fonds : Kooperativo de Literatura Foiro, 1986. 185 p. / dokumento eo

originalaj krimromanoj
Tavanti, Corrado Tiu Toskana septembro Carrado Tavanti ; István Ertl. resp.eld. Oszkár Princz. resp.red. Vilmos Benczik. Kovrilo Ferenc Varga. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1990. 137 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 963-571-128-X

Taymans, Georges Ĉu estas vere... ke la katolikismo malestimas la korpon ? Ruyver, Leotado de- trad.el franca. Bierbeek : Fratoj de l' Karitato, [1962]. 24 p. / dokumento eo

katolikismo : homa korpo
Tegnér, Esaia Frithiofs Saga : = Frithjof-sagao Oeste, Wilhelm Teodor trad. el sveda. [Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1976]. 381 p.* / dokumento eo-sv Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 2
epopeoj svedlingvaj : tradukoj
Teixeira, Manuel S. A lingua internacional Esperanto : corso elementar em 20 liç~oes
Lisboa : Associaçao Portuguesa de Esperanto, 1980. 123 p. / dokumento pt-eo

lernolibroj Esperantaj-portugalaj : 1980 ; vortaroj Esperantaj-portugalaj : 1980
TEKSTO DUA La teksto dua Red. de "La movado". Osaka : Japana Esperanta
Librokooperativo, [1955].
30 p. / dokumento eo Malgranda Biblioteko ; 6

TEKSTO DUA La teksto dua : = ?jp Red. de "La movado". Osaka : Japana Esperanta
Librokooperativo, [1974].
62 p. / dokumento eo-jp


TEKSTO UNUA EL LA MONDO La teksto unua el la mondo
Oosaka : [s.n., s.j.]. *


TELEKOMUNIKA VORTARO 1O LINGVA Telekomunika vortaro 10 Lingva kun aldonitaj Esperantaj tradukoj (angla,franca,germana,itala,nederlanda,pola,portugala,rusa,sveda) Bailieboro, Ontario : ISAE, 1979. 108 p. : dokumento multlingvoj

vortaroj multlingvoj
Tell, Leander Estiĝo de la tero kaj de la homoj : libro originale verkita en Esperanto antaŭlego de C. Stop-Bowitz. La Laguna : Régulo, 1969. 103 p., 8 folioj : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 38
originalaj prozaĵoj ; evoluo : tero : homo
Tell, Leander La bela subtera mondo : libro pri grotoj
La Laguna : Régulo, 1959. 95 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Popularscienca eldonserio ; 3
originalaj prozaĵo ; grotoj
Tellini, A[chille] Gvidlibro de l' urbo Ravenna : [= Revenna]
Bologna : Esperanto-Oficejo, 1911. 56 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

[turismoj]
Tellini, Achille Vocabolario Esperanto-italiano Con supplemento di Achille Tellini. Con supplemento di Corrado Grazzini. S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1965.* VIII, 509, 64 p. / dokumento it-eo

vortaroj Esperantaj-italaj : 1959
Tellini, Achille Gramŕtiche vocabulari ed eserciçis di lenghe internaçionâl Esperanto pa-i Ladins Furlŕns
[s.l. : s.n., s.j.]. *


TEMOJ Temoj En la 45a kongreso de Asocio de Laboristaj Esperantistoj F.L.E. Gent : [s.n.], 1966. *


Tensen, J <komp.> Listo de entreprenoj, magazenoj oficejoj, k.t.p., kie estas eble trovi Esperantistoj
Amsterdam : Amsterdama kunlabor-komitato Esperantista, [proks.1958]. [12 p.] : dokumento eo


TEOZOFIO KAJ ĜIAJ DOKTRINO Teozofio kaj ĝiaj doktrino
[Praha] : Teozofia Esperanta Ligo, [proks.1930]. 7 p. / dokumento eo

teozofio
TERMINARO POR INFANLUDOJ Terminaro por infan-ludoj.
Rickmansworth : Internacia Esperanto-Ligo, 1942. 28 p. / dokumento eo


TERMINARO POR INFAN-LUDOJ Terminaro por infan-ludoj
Oakville : Esperanto Press, 1960. (2. eld.) 28 p. / dokumento eo

[terminaroj]
TERMINOLOGIA CENTRO DE ISAE Terminologia centro de ISAE Cirkuleroj 1976-1977 Ontario : Missiesauga, [s.j.]. *


TERMOJ DE MONTECATINI Termoj de Montecatini : (Italio)
[Montecatini : Direzione Terme], [s.j.]. * / dokumento eo

kuracbanejoj : Montecatini ; gvidiloj
TERO-SIMO NE! Tero-simo ne! : Por la futuro de l'homaro, Por nukleaj armiloj aŭ kontraŭ nukleaj armiloj apelo el japanio : ĉi tiu informilo estas originale verkita en Esperanto, kun espero ke vi tradukos kaj pli informos en via lando. Japan : Japanaj Esperanto-grupoj agantaj por la paco, [s.j.]. 8 p. / faltfolio eo


Tertullianus, Quintus Septimius Florens Kuraĝigo por la martiroj =Ad martyras. de Tertuliano. trad. de Gerrit Berveling. Vlaardingen : VoKo, 1967. (2. preso) 12 p. / dokumento eo [8°] Voĉoj kristanaj ; 12

Tertullianus, Quintus Septimus Florens Apologio = Apologeticum. Enkonduko, trad. kaj komentaro de Gerrit Berveling. Vlaardingen : [Berveling], 1980. 95 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 2

Tertullianus, Quintus Septimus Florens Apologio : de Tertuliano = Apologeticum. trad. Gerrit Berveling. Vlaardingen: [VoKo], 1982. (2. plene tralaborita eld.) 116 p. : mapskizo / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 2

Terziev, Dimitar <red.> Esperanto kaj muziko : elektitaj artikoloj de muzikistoj-esperantistoj ; [okaze de la 30-jara jubileo de Muzika Esperanto-Ligo]
Sofija : Muzika Esperanto-Ligo, 1992. 75 p. : ilustr., Notenbeisp. / dokumento eo [20cm]

originalaj eseoj ; muzikistoj Esperantaj ; muziko ;
kontribuaĵoj
Thaillet, Bernard [=Lienhardt, Albert] Esperanto, La langue "Passe Partout" pour tous : Manuel d' Initiation : avec pronociation figurée et exercices systématiques pour pouvoir lire, écrire et parler en quelgues semaines la langue internationale
Mulhouse : editions Nova, 1955. 64 p. / dokumento eo Editions Nova
lernolibroj Esperantaj-Francaj : 1955
Themaat, Willem A. Verloren van- Esperanto : ideologio kaj kulturo D-ro Willem Verloren van Themaat. kun kelkaj modifoj kaj aldonoj de Gerrit Berveling. Groningen : Esperanto Nederland, 1996. 64 p. : ilustr. / dokumento eo [21cm] ISBN 90-70074-06-0

Themaat, Willem A. Verloren van- La akvariinfanoj : sciencfikcia romano [kovrilo kaj ilustr.: Ireen Haakman]. [Lelystad] : Vulpo, [1976]. 64 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-70074-06-0
originalaj romanoj ; sciencfikciaĵoj
Theobald, H. Dokumentoj de la rezistado : bildoj el la germana ilegala batalo kontraŭ la nazidiktaturo 1933-1945
[Stade/Elbe: Albrecht und Evert,
proks. 1950].
64 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

naziismo : rezisto ; antifa^sismo
Thčvenin, Lucien La vana kanto : versoj dediĉitaj al la internacia amikeco
Lyon : "Kompreni", 1947. 63 p. / dokumento eo


Thézard, Joël Polusaj glacioj sub noktomeza suno : vojaĝnotoj ilustritaj per 30 laŭnaturaj desegnoj, fotoj, akvareloj kaj du kartoj
Paris : Société Francaise pour la Propagation de l' Esperanto, [1946]. 47 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto ; 21
poluso norda
Thézard, Joël Ĉiaj ŝipoj : vojaĝo sur mediteraneo
[s.l.] : IST, [s.j.]. 6 poŝtkartoj binditaj


Thiago Lauro S. Homeopatio kaj spiritismo = Homeopatia e espiritismo. Almeida Wutke, Carlos de- trad.el la portugala lingvo. Rio de Janeiro : Federaçao Espirita Brasileira, 1974.* 36 p. / dokumento eo

homeopatio : spiritismo
Thiaucourt, C[amille] Lasta parolado pri la lingvo internacia Esperanto : (25-an de junio 1905) El "Internacia scienca revuo" Paris : Hachette, 1906. 25 p. / dokumento eo


Thiébault, J[ules] Nedauraj reenkorpiĝoj en Mantes
Horrem b.Köln : propra eld. de la aŭtoro, 1925.* 30 p. : ilustr. / dokumento eo


Thien, H. Esperanto: een nieuwe methode voor het leren van de internationale taal : met zeer veel aandacht voor het *- belangrijkste in een taal : de uitspraak / [Amsterdam: Thien, 1982]. 355 p. : ilustr. / dokumento eo-nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1982
Thien, H. La vivo de D-ro L. L. Zamenhof en bildoj
Amsterdam : Thien, 1984. 19 p. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : katalogo sen bildoj
Thierry, J[ean] L' Esperanto sans peine : = Esperanto sen peno ill. de Robert Gring. Paris : Assimil, [1973]. IX, 420 p. : ilustr. / dokumento fr-eo Méthode Quotidienne Assimil
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1973
Thierry, Jean Je parle Esperanto [une réalisation de Marabout Flash. avec la collab. de Jean Thierry. ill. des chapitres Lucien Meys]. [ Budapest] : Marabout Flash, [1972]. 126 p. : ilustr. / dokumento eo-fr [12cm] Bibliothčque Marabout ; 345

Thierry, Jean L' Esperanto sans peine : extraits
Paris : Assimil, [1973]. 24 p. ; [p.183-188] / dokumento eo-fr Méthode Quotidienne Assimil
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1973
Thierry, Jean L' Esperanto sans peine : guide d' introduction a l' etude audio-visuelle des langues etrangeres
Paris : Assimil, [1973]. 24 p. ; [p.183-188] / dokumento eo-fr Méthode Quotidienne Assimil
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1973
Thijssen, Theo La nevenkebla ĝeno : momentoj de tualeta mizero = Het taaie ongerief : momenten van toiletmisere [Desegnoj de Bach Schuurmans]. trad.el nederlanda lingvo F. Faulhaber. Amsterdam : Asocio de Laboristoj Esperantistoj F.L.E., [1957]. 319 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Thirring, Hans La mondopaco kiel psikologia problemo : antaŭparolo al la psikologio de la kulturaj degenerfenomenoj Sirk, Hugo trad.el la germana. Wien : Esperanto-Verl. "Tramondo", 1946. 36 p. / dokumento eo

psikologio : paco
Tholet, Clement Esperanto por pioniroj
[s.l.] : Tholet, 1973. 51, [9] folioj : ilustr. / dokumento eo


Tholet, Huguette Problemes d' evolution des langues construites. L' Esperanto annee academique 1981/1982 Liege : Universite de Liége, [1981]. 154 folioj : bibliogr. / dokumento fr


Thom, R. E. C. Jura terminaro : (Ĉerpita el P.I.V.)
[s.l. : s.n., s.j.]. 44 folioj / dokumento eo-en

terminaroj Esperantaj-anglaj : juro
Thomas Hermerken <a Kempis> Ni sekvu kriston : =La imitado de Kristo =De imitatione Christi. Thomas a Kempis. trad.: G. F. De Ruyver Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 2001. 173 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-71205-88-6
kristanismo : principoj ; prozaĵoj latinlingvaj trad.
Thomas Hermerken <a Kempis> La imitado de Kristo : en Kvar Libroj =De imitatione Christi. Zon, Wigbertus van- <Frato> trad. Nederlanda : Vught, 1948. 335 p. / dokumento eo

kristanismo : principoj ; prozajxoj latinlingvaj trad.
Thomas, Edward Poemoj = Poems. [Tri poemojn trad. Victor Sadler, la ceterajn Kris
Long].
Bracknell : Long, 1979. 24 p. / dokumento eo

poemoj anglalingvaj : tradukoj
Thomson, Alexander W. Memuaro pri Geografiaj Nomoj prezentita al la 44a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio, 4an Aůgusto 1959 de AVATO (kongresnumero 1935). London : Thomson, 1960. 8 p. / dokumento eo [21cm]


Thomson, James. La urbo de la terura nokto = The city of dreadful night. Auld W. trad.el angla Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1977]. 46 p.: ilustr. / dokumento eo ISBN 87-85020-966
poemoj anglalingvaj : tradukoj
Thomson, L.E. Multe pli la amo : komedio en tri aktoj
Budapest : Literatura mondo, 1936. 31 p. / dokumento eo

originalaj komedioj
Thoraeus Ekstrom Magrid Brilo de fantomo : Esperanta originalo
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1967. 71 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Thoreau, H.D. Pensoj el Valdeno Mc Clafferty B.trad. Toronto : [s.n.], 1923. *


Thoreau, Henry David Civila malobeemo
Paris : [s.n.], 1974. * La juna penso : Suplemento ; 99 B

Thorsen, Poul Pluk : miniaturoj
Aarhus : Dana Laborista Esperanto-Asocio, 1960. 95 p. / dokumento eo


Thorsen, Poul Sen paraŝuto : [poemaro tradukita kaj originala] testamento de Paul Thorsen. [dekoracioj de Erling Höfft]. La Laguna: Régulo, 1963. 143 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 20
originalaj poemoj ; poemoj danlingvaj : tradukoj
Thorsen, Poul Rozoj kaj urtikoj : poemaro tradukita kaj originala en Esperanto
Köbenhavn : Komuna Konversacia Klubo, 1954. 117 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; poemoj danlingvaj : tradukoj ; antologioj
Thuong, Vu Thi Ut Mien
[s.l. : s.n., 1976]. 62 p. / dokumento [fotokopio] eo [el Reveno]

Thurston, E. Temple La urbo de belega sensencaĵo Spero R. esperantigis. Magdeburg : Centra eld. por Esperanto kaj Stenografio, 1912. 240 p. / dokumento eo


Thys, Guido Flandra kaj Nederlanda Esperanto-bibliografio : proeve tot een bibliografie van niet-seriele publikaties ter verspreiding *- -* en bestudering van Esperanto in Vlaanderen en Nederland / door G.Thys. Kommissarissen W.Minne ; P.Peeraerts. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, [k.a.*], [1983].* (1. ed.) 91 p. / dokumento eo [*k.a. = Stedelijke Technische Leergangen v.Bibliotheekwezen
Flandrio : Esperanto : bibliografioj
Tian, Yuan Ĉinaj popolaraj ludiloj bildoj de Tian Yuan. Beijing : Fremdlingva eldonejo, 1980. [78] p. : ĉefe ilustr / dokumento eo


Tiavea, Tuiavii de- La papalogioj : paroladoj de Ociania Triestro de Tuiavii de Tiavea. publ. de Erich Scheurmann. trad. F. Faulhaber. Paris : SAT, [s.j.]. 80 p. / dokumento eo [17cm] Poŝlibraro S.A.T.-F.L.E. ; 1

TIBETO LA LANDO DE LA LAMAO-PASTROJ Tibeto la lando de la Lamao-pastroj : tekstaro de la filmstrio Dercks, J. F. C. M. trad.el la nederlanda originalo. Bergen op Zoom : Esperanto Film-Grupo, 1949. 42 folioj / dokumento eo Tekstaro de la filmstrio ; 158/17

TIBETO SUR LA MONDA TEGMENTO Tibeto sur la monda tegmento kompilita de la redakcio de EPĈ. Beijing : Ĉina Esperanto eldonejo, 1987. 132 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Tibeto
Tieck, L. La Blonda Ekberto Fischer, W. trad. Leipzig : Fries, [1911]. 30 p. / dokumento eo


Tičre, Nestor de- Devo de reĝo : unuakta tezo originale verkita en flandra lingvo de Nestor de Tičre. trad. A. van der Biest- Andelhof Antwerpen : Centa Esper.Belga Oficejo, 1912. 10 p. / dokumento eo Eldona^joj de la Centra Esperantista Belga Oficejo ; 5

Tiflisano [=Ciklari, Georgi] Poemaro
Paris : L' Universala, 1911. [16] p. / dokumento eo


Tiĥomirov, V. V. Al kvesto pri evoluado de Esperanto, kiel lingvo vivanta
Moskva : Pjabuŝinskago, 1914. 48 p. / dokumento eo


Tilleux - [Craenhals], Ghislaine Ludi por ridi : kunagadaj ludoj por grupoj kompil. Ghislaine Tilleux- Craenhals (Gilena). desegn. François Craenhals. red. Josef Murĵan. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1992. 80 p. : multaj ilustr. :
bibliogr. / dokumento eo
ISBN 90-71652-21-1
ludoj Esperantaj
Tilleux, Ghislaine Zamenhof ou la langue intenationale Gilenino Tilleux ; Bruno Disano ; François Craenhals. Charleroi-Marcinelle : Association pour l' Esperanto, [s.j.] 15 p. : ĉefe ilustr., mapo / dokumento fr [21cm]


Tilleux, Ghislaine Zamenhof : [Esperanto : Zamenhof, bildrakonte] Gilenino Tilleux ; Bruno Disano ; Johano-Marko Derzelle. Wilrijk : eld. Sonorilo, 1989. 15 p. : ĉefe ilustr., mapo / dokumento eo ISBN 90-71652-15-7
bildstrioj franclingvaj : tradukoj ; Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Tilleux, Ghislaine Zamenhof ou la langue intenationale : [Esperanto : Zamenhof, bildrakonto] Gilenino Tilleux ; Bruno Disano ; Johano-Marko Derzelle. Namur : Dialogue International, 1989. 15 p. : ĉefe ilustr., mapo / dokumento eo D/1989/5102/1
bildstrioj franclingvaj : Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Timkovskij, N. Salajro : rakonto kun epilogo Scavinski, Timoteo trad.el la rusa lingvo. Moskva : Librejo "Esperanto", 1914. 62 p. / dokumento eo Rusa biblioteko ; 5/6
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Timmermans, Felix Kristnaska Triptiko = Driekoningen triptiek. Paesmans E. trad.el la nederlanda lingvo. Antwerpen : "La Verda Stelo", [1977]. (2. eld.) 45 p. / dokumento eo D/1977/2499/1

Timmermans, Felix Kristnaska Triptiko Paesmans E. trad.el la flandra lingvo [=nl]. luksa ekzamplaro n°38 Antwerpen : F.U.K.E., 1938. 43 p. : ilustr. / dokumento eo Eldona^jo de F.U.K.E. ; 2

Timmermans, Felix Pallieter Schoor Jan van- trad.el la flandra lingvo [=nl]. Zutphen : W. Thieme, 1933. 192 p. / dokumento eo

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Tinseau, Leon de- Ne venas el atentejo
[s.l. : s.n., s.j.]. p. [69]-76 / dokumentoparto [kopio] eo [el Esperanta Proza^joj]

TIPOJ KAJ ASPEKTOJ DE BRAZILO Tipoj kaj aspektoj de Brazilo : originaloj el la "Brazila revuo de geografio" Speciala pres. memoriga de la Deka Brazila Kongreso de Esperanto Rio de Janeiro : Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko, 1945. 151 p. : ilustr. / dokumento eo


Tiranti, Mario Paĉugo kaj Paĉuga : Esperanto-lingva komedio (1 akto kaj 3 kadroj) Briano J.B. trad. Genova : Briano, 1973. 13 folioj / dokumento eo


Tirinaro, Dan [=Thirin, Jen] La liberpoeto
Paris : Thirin, 1938. 160 p. : ilustr. / dokumento eo


Tiŝljar, Zlatko Priruĉni rjeĉnik Esperanto-hrvatski : = Esperanto-kroata poŝvortaro
Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1973. 65 p. / dokumento eo-hr [Internacia Kultura Servo ; 2]
vortaroj Esperantaj-kroataj : 1973
Tišljar, Zlatko Eŭropa ideoligio : originale verkita en Esperanto redaktoris Zlatko Tišljar. Lingve kontrolis Roger Imbert. Titolpaĝon desegnis Danka Tišljar. Maribor : Inter-kulturo, 1998. 68 p. / dokumento eo [17cm] ISBN 961-6075-19-5

Tišljar, Zlatko <red.> Tolero al minoritatoj : referaĵoj de la internacia simpozio al Esperanto tradukis referaĵojn de la kroata kaj slovenaj referantoj Zlatko Tisljar. redakta komitato Zlatko Tisljar ; Alojz Sirec. Maribor : Inter-kulturo... ; Internacia Komitato por etnaj Liberecoj, 1997. 139 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 961-6075-05-5

TITOLARO DE MEDICINAJ ARTIKOLOJ EN MR Titolaro de medicinaj artikoloj en MR kaj MIR (1951-1986) : memore al la 100-jara jubileo de Esperanto Saburô Yamazoe [red.]. Maebasi : Yamazoe, 1987. 28 p. / dokumento eo Esperanta Medicina Literaturo
bibliografioj : Esperanto : medicino : 1951-1986
To Hoai La geedzoj A Fu : kun aliaj rakontoj pri la Taj-nacimalplimulto trad. kaj artaranĝita de Ngujen Minh Kinh. Hanoi : Fremdlingva eld., [1960]. 185 p. / dokumento eo

rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj
To Hoai La aventuroj de Zemen [kovrilo kaj ilustr. de Truong Qua; Ho Quang. trad.de Nguyen Minh Kinh ; Nguyen Minh Tung]. Hanoi : Fremdlingva eld., [1963]. 124 p. : ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
To Hu'u Elektitaj poemoj
Hanoi: Fremdlingva eld.,1964. 228 p. / dokumento eo


Todorov, Janko Orfeo : legenda kantisto kja religia reformanto en Balkanoj
Sofija : [Balkana Konkordo], 1931. 15 p. / dokumento eo Biblioteko "Balkana Konkordo"

Todorov, Petar* Ekofuturo : nuntempo ekologio kaj teoriaj problemoj kunmetis: Ĥristo Marinov. Red. kaj korektis: Petâr
Todorov. Teknika red.: Vanja Borisova.
Sofija : Bulgara Esperantista
Asocio, 1984
418 p. : ilustr, grafikaĵoj / dokumento eo

ekologio: kontribuaĵoj
Tófalvi, Eva Kiuj semas plorante... Eva Tófalvi; Old^rich Knichal. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1984. 106 p. / dokumento eo ISBN 92-9017-029-8
originalaj romanoj <politiko : ideologio : influo>
Toint, Jacques Un monde d' hommes libres
Bruxelles : Presses interuniversitaires europeennes, 1996. 190 p. / dokumento fr Collection "La Cité Européenne" ; 7 ISBN 90-5201-524-4

Tokunaga, S. Malsato en riĉa rikolto eljapanigis kaj ilustr. K. Nakagaki. Tokio : Toga-Ŝobo, 1949. 46 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj <kamparanoj : Japanio>
Tolkien, J[ohn] R[oland] Reuel] La du turegoj : la dua parto de "La Mastro de l' Ringoj" = The two towers. tradukis el la angla lingvo William Auld. redakis Aleksander Korĵenkov. korektis Halina Gorecka. Jekaterinburg : Sezonoj, 1996. 429 p. / dokumento eo [21cm] Serio Mondliteraturo ; 4

Toller, Ernst La Hirundlibro kreskinta en 1922, skribita en 1923 fortikaĵa malliberejo Niederschönenfeld. el la germana lingvo tradukita de Helene Wolff, Kleve. Köln : Heroldo de Esperanto, 1922. 64 p. / dokumento eo

poemoj germanlingvaj : tradukoj
Tolstoj, A[leksej Konstantinoviĉ] Princo Serebrjanij : historia romano Grafo A. Tolstoj. El la lingvo rusa tradukis S-ino M. Ŝidlovskaja. Moskva : Librejo "Esperanto", 1912. IV, 283 p. / dokumento [kopio] eo La ondo de Esperanto : Literatura aldono
romanoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, A[leksej] N[ikolaeviĉ] La morto de Danton : tragedio el rusa lingvo tradukis Nikolao Hohlov. antaůparolo Aleksej Tolstoj kaj la tradukinto. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1928. 75 p. / dokumento eo

tragedioj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, Alekseo Aelita aŭ la Marso formontanta : romano el rusa lingvo tradukita de E. Pill. ilustrita de Geo Schmidt. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1928. 199 p. / dokumento eo

sciencfikciaĵoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Per kio homoj estas vivaj rakonto de L. Tolstoj. tradukis el rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1912. 32 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 4
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Unua Ŝtupo aŭ senmortiga nutrado verko L. Tolstoj. el la rusa lingvo esperantigis Anna Ŝarapov, nacia sekretario por Rusujo de J.U.E.V. Moskva : "Posrednik", 1912. 45 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 3
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Du maljunuloj : rakonto rakonto de L. Tolstoj. tradukis el rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1912. 31 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 6
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Dio vidas veron, sed ne baldaŭ diras rakonto de L. Tolstoj. tradukis el rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1912. 16 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 5
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Dio - unu por ĉiuj : (surata kafejo) : rakonto verkita de L. Tolstoj laů Bernardin de St. Pierre. Ŝarapov, Anna el la rusa lingvo esperantigis. Moskva : "Posrednik", 1912. 12 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 1
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Dio unu por ĉiuj el ruso trad. Anna Sarapov. Moskva : [s.n.], 1912 12 p. / dokumento eo


Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Du maljunuloj en Verkaro de L.Tolstoj Moskva : [s.n.], 1912 *


Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Kaŭkaza militkaptito : rakonto de L. Tolstoj rakonto de L. Tolstoj. tradukis el rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1912. 36 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 9
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Sieĝo de Sebastopolo : rakonto de L. Tolstoj rakonto de L. Tolstoj. tradukis el rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1912. 71 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 8
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Verkaro de L.Tolstoj
Moskva : [s.n.], 1912 *


Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Mia onklino Tatiana Aleksandrovna : eltiraĵo el la memorskriboj de Tolstoj Esperantigis nur per radikoj de U. V. Roksano, vicĉef-vagabondino. Unua premio en la konkurso de Esperantista Kaůkaza Societo, Antverpo 1911. Béziers : Roksano, [1912]. 19 p. : bibliogr. / dokumento eo

prozaĵoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] Kie estas amo, tie estas Dio : rakonto rakonto de L. Tolstoj. tradukis el rusa lingvo N. Kabanov. Moskva : "Posrednik", 1912. 19 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 7
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev Nikolaeviĉ] <kunmetis> Unu amino en ĉiuj kunmetis L. Tolstoj. el la rusa lingvo esperantigis Anna Ŝarapov. Moskva : "Posrednik", 1912. 15 p. / dokumento eo Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj ; 2
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev] N[ikolaeviĉ] La konfeso : "Dio estas ne en forto, sed en la vero" redaktita de V. N. Devjatnin. traduko de M.S. Tanner. Kovno : Solokovskij, 1911. 87 p. / dokumento eo

noveloj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, L[ev] N[ikolaeviĉ] Kristianismo kaj Patriotismo tradukis I. Maĉernis Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1931. 111 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 12/13
kristanismo : patriotismo
Tolstoj, L[ev] N[ikolaeviĉ] La Vojo de l' Vivo : Ĉapitro XXII, La Vorto tradukis Paŭlo Medem. Kovno : Knova Esperantista Societo, 1913. 17 p. / dokumento eo [19cm]

ruslingvaj sentencoj : tradukoj Esperantaj
Tolstoj, L[ev] N[ikolaeviĉ] Unua brandfaristo aŭ kiel diableto meritis pecon da pano : komedio de L.N. Tolstoj kun permeso de la aůtoro tradukis A. Burenkov Nürnberg : Presejo W.Tummel, 1896. 19 p. / dokumento eo Biblioteko de la Lingvo Internacia Esperanto ; [92]-[p. 433-451]

Tolstoj, L[ev] N[ikolaeviĉ] Tri Rakontoj : per kio la homoj vivas ; kie estas amo, tie estas dio ; du maljunuloj kun permeso de l' aŭtoro esperantigis el la rusa originalo Maria Ŝidlovskaja (Moskvo). Wolfenbüttel : Heckners Verlag, [s.j.] (3.eld) 63 p. / dokumento eo Esperanta Universala Biblioteko ; 2
rakontoj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, Leo* [*Lev Nikolaeviĉ] Ĥodinka
Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1929. 62 p. / dokumento [kopio] eo Biblioteko de Sennaciulo ; 8

Tolstoj, Leo* [*Lev Nikolaeviĉ] Patriotismo kaj registaro ; Al politikistoj ; Ĥodinka ; Ne mortigu! el rusa lingvo tradukis J.M. ; V. Ĵavoronkov ; Kribo. kun antaůparolo de Romain Rolland Laroque Timbaut : Cercle Espér. de l' Agenais ; Laute!, 1981. 73 p. / dokumento eo

eseoj ruslingvaj : tradukoj <patriotismo : laboristoj : instruado>
Tolstoj, Leo* [*Lev Nikolaeviĉ] Ivan la malsaĝulo esperantigis V.A. Ŝrikov. klarigis Ilin. [s.l.] : El Popola Ĉinio, [1981]. 37 p. / dokumento eo

fabeloj ruslingvaj : tradukoj
Tolstoj, Leo* [*Lev Nikolaeviĉ] Ne mortigu !
[s.l. : s.n., s.j.]. * La juna penso : Suplemento ; 96 A

Tolstoj, Leo* [*Lev Nikolaeviĉ] Tri Verkoj de Leo Tolstoj : [volumo 1] el rusa lingvo tradukis J.M. kun antaůparolo de Romain Rolland Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, [s.j.] 75 p. / dokumento eo


Tolstoj, Leo* [*Lev Nikolaeviĉ] Tri mortoj kun permeso de la aůtoro, el la ruso lingvo tradukis M. Ŝidlovskaja. Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1911. 35 p. / dokumento eo Kolekto de "Lingvo Internacia" memorlibro pri la Zamenhof-jaro

Tomán, Johano [=Tomán, János] Az Eszperantó Világnyelv teljes Kéziszótára : II. Rész Magyar-Eszperanó : = Kompleta poŝvortaro de la mondlingvo *- *- Esperanto : II. parto Hungara-Esperanta / kompilis Johano Tomán. Budapest : Hungarlanda Esper. Societo Laborista, 1923. 366 p. / dokumento hu-eo

vortaroj Esperantaj-hungaraj : 1923
Tomán, Johano [=Tomán, János] Az Eszperantó Világnyelv teljes Kéziszótára : I. Rész Eszperanó-Magyar : = Kompleta poŝvortaro de la *- *- mondlingvo Esperanto : I. parto Esperanta-hungara / kunigis Johano Tomán. Budapest : Hungarlanda Esper. Societo Laborista, 1923. 168 p. / dokumento eo-hu

vortaroj Esperantaj-hungaraj : 1923
Tomaszewski, Wojciech Per kanto al Esperanto : elekto Wojciech Tomaszewski ; Wieslaw Tomaszewski. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1980.* 62 p. : ilustr., multaj muziknotoj / dokumento eo Esperanto muzik-eldona^joj Muzilo ; 1
kantoj diverslingvaj : tradukoj
Tomizza, Fulvio Materada : romano tradukis el la itala Pier Giorgio Soranzo. Pisa : Edistudio, 1983. 159 p. / dokumento eo ISBN 88-703-017-2
romanoj itallingvaj : tradukoj
Tomonaga, S[in-itiro] Fotono ĉe juĝejo : ŝonĝo iutage de Fizikisto [impressum : Esperanto-Rondo en Naturscienca Fakultato de Osaka Universitato] Osaka : Esperanto-Rondo en Naturscienca Fakultato…, [1953]. 39 p. : grafikaĵoj / dokumento eo


Tomov, Angel Religio-filozofia vivkoncepto de Petro Danov : aldono al Bibl. "Nova Kulturo"
Burgas : [Nova Kulturo], 1930. 27 p. / dokumento eo

Dankov, Petro ; Blanka Frataro ; religiaj movadoj
Tomson, Peter J. La afero Jesuo kaj la Judoj = De zaak Jezus en de Joden. Peter J. Thomson. Tradukis Rob Moerbeek. Kovrilo Marcus van Loopik & Hugo Fontyn Antwerpen : Flandra Esperanto -Ligo, 2000. 158 p. / dokumento eo (21cm) ISBN 90-71205-94-0
Jesuo : judoj
Ton, Jozef Suferadaj instruaĵoj : kvin de Josef Tom dum lia nederlanda rondvojaĝo en oktobro 1982 faritaj alparoladoj Ĉi-tiujn alparoladojn Johan T. Bos pretigis por tiu-ĉi eldonaĵo. [s.l. : s.n., s.j.]. 7 folioj / dokumento eo


Tonkin Humphrey Esperanto documents : language and international communication, the right to communicate a lecture given by Professor Humphrey Tonkin. Rotterdam : UEA, 1979. 12 p. / dokumento en new series ; 15A

Tonkin Humphrey Documents sur l' Esperanto -language et communication international, le droit a la communication par Humphrey Tonkin. Rotterdam : UEA, 1979. 12 p. / dokumento fr nouvelle serie ; 4 ISBN 0165-2621

Tonkin, Humphrey A research bibliography on Esperanto and international problems
New York, 1972 20 p. / dokumento eo


Tonkin, Humphrey A research bibliography on Esperanto and international problems
New York : JEN, 1969. (2.eld.) 12 p. / dokumento eo


Tonkin, Humphrey Financa evoluigo : Manlibro pri la Financa Programo de la Esperanto-Movado
Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1976. 64 p. / dokumento eo [21cm] Konsilaroj pri Esperanto-Agado ; 4
Esperanto-movado : financoj
Tonkin, Humphrey Kiel organizi internacian junularan kongreson : [kaj aliajn renkontiĝojn] Humphrey Tonkin kaj Ulla Luin (pri financoj). [Rotterdam: TEJO, 1972]. 40 p. / dokumento eo

organizado : kongresoj
Tonkin, Humphrey Financa evoluigo : Manlibro pri la Financa Programo de la Esperanto-Movado
Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1976. 64 p. / dokumento eo [21cm] Konsilaroj pri Esperanto-Agado ; 4
Esperanto-movado : financoj
Tonkin, Humphrey Tuj apude : gvidlibro tra la kvartalo de la centra oficejo de UEA Humphrey Tonkin en kunlaboro kun Peter Bulthuis kaj Francisco Veuthey. Dezajno (?), ilustraĵoj Francisco L. Veuthey. Rotterdam : Universala Esperanto Asocio, 2008. 56 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 978-92-9017-106-5
Universala Esperanto-Asocio ; Rotterdam ; Führer ; gvidiloj
Topan, Farok ; Husen, Erahim Salale : du teatraĵoj de Suahila tradukoj de Nino Vesela. antaŭparolo de Renato Korseti Pisa : Edistudio, 1984. 175 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-021-0

Torga, Miguel Donĵuano = O Tenório. Bemaldo, Luzo trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[167] - 175 / dokumentoparto [kopio] eo [el Antologio de portugalaj rakontoj]

Toriikazuyosi Sunami Mieno Tecu trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


TORINO Torino : gvidlibro turista
Torino : Presis Ages Arti Grafihe, 1984. 44 p.


Török, Gyula Rozinjo Kalocsay K. trad.el hungara. Purmerend : Muusses, [1938]. 39 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 16
rakontoj hungarlingvaj : tradukoj
Török, Gyula Rozinjo el la hungara originalo tradukis K. Kalocsay. Saarbrücken : A.E.Iltis, 1977. 39 p. / dokumento eo

rakontoj hungarlingvaj : tradukoj
Török, Gyula Rozinjo Kalocsay K. trad.el hungara. Purmerend : Muusses, [1938]. 39 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 16
rakontoj hungarlingvaj : tradukoj
TOSCA La Tosca : [pri Ramon Molera]
[s.l. : s.n.], 1983. 16 p. / periodaĵo


Toscani Italo Rakontoj por geknaboj Castagnino, Rodolfo trad.el Itala. S Vito al Tagliamento : Paolet, [1932]. 88 p. / dokumento eo

rakontoj itallingvaj : tradukoj ; literaturo adoleska
Toschi, Humberto Ravenna : en okazo de l' pilgrimo de l' Va Kongreso de l' Italaj
Esperantistoj al la tombo de Dante

S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1920. 16 p. ilustr. / dokumento eo

Ravenna : gvidiloj
Toŝi, Maruki Pika en Hiroŝima Bildlibro por dokumentado ; tradukaĵo en Esperanto Narita Joŝiko Tokio : Marita Joŝiho, 1982. * p. - 9 p. / bilddokumento jp + dokumento eo

Hiroŝima
Toŝio, Ĉif <kunmetis> Japanaj rakontoj kunmetis Ĉif Toŝio. Berlin : Ellersiek & Borel, 1923. (3. eld.) 70 p. / dokumento eo (7a-10a miloj) Esperanta Biblioteko Internacia ; 10-11
rakontoj japanlingvaj : tradukoj
TOTALA SUNEKLIPSO Totala suneklipso : 15-11-1961
Zagreb : 1960. 31 p. / dokumento eo-en-de


Tóth, Endre Lappar, la antikristo : Originalaj noveloj
Budapest, Hungara Esperanto -Asocio, 1982. 139 p. / dokumento eo

originalaj noveloj
Totsche, Ludoviko [=Tárkony, Lajos] De paĝo al paĝo : literaturaj profiloj
Budapest : Literatura Mondo, 1932. 120 p. / dokumento eo

originala literaturo : analizoj : 1932 ; Fethke, Jan ; Kalocsay, Kalman ; [k.a..]
Touchais, Maurice Kancero kaj ekologio : vido al estoneco Maurice Tauchais, inĝeniero ENSAM ; ESE ; ETI, doktoro-inĝeniero. Esperantigo R. Laval, inĝ. A&M. ilustraĵoj Jacqueline Raynaud-Lacroze. Laroque Timbaut : Cercle espérantiste de l' Agenais, 1989. 60 p. / dokumento eo [21cm]
Ökologie ; Krebs < ; Medizin>
Tousseul, Jean [=Degrée, Oliver] La morto de Blanjo tradukis el la franca lingvo kun permeso de la verkinto Léon Bergiers. kun antaůparolo de N. Barthelmess. Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1925. 69 p. / dokumento [kopio] eo Biblioteko de Sennaciulo ; 2
romanoj franclingvaj : tradukoj
TRA DENSA MALLUMO Tra densa mallumo : Esperanto-eseoj pri movado kaj lingvo red. de komitato. Köbenhavn : Laborista Esperanto Klubo, 1942.. 64 p. : bibliogr. p. 56 - 64 / dokumento eo


TRA LA LIBERIGITA ZONO DE LAOSO Tra la liberigita zono de Laoso
Hanoi : Fremdlingva eld., 1968. 53 p. / dokumento eo


Traat, Mats Danco ĉirkau lokomobilo = Tants aurukatla ümber. [el la estona lingvo trad. Hillar Saha kaj Henrik Seppik. red. Johannes Palu. Postpararolo August Eelmäe. formis kaj ilustr. Enno Ootsing]. Tallinn : Eesti Raamat, 1984. 169 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj estonlingvaj : tradukoj
TRADICIA VJETNAMIO La tradicia Vjetnamio : kelkaj historiaj etapoj
Hanoi : Fremdlingva eld., 1970. 170 p. : mapskizoj / dokumento eo

Vjetnamio : historio : kontribuaĵoj
TRAGEDIO EN LA UNIVERSO Tragedio en la universo la junaj astronomoj-esperantistoj. Rotkvic, ivo trad.el la originala manuskripto esperantigis. Zagreb : [Kroata Naturscienca Soc. ; Kroatia Esper.-Ligo], 1961. (ekstra eld.) 94 p. : ilustr. / dokumento eo Po^sformata Scienca Serio
sciencfikciaĵoj ; milito : hidrogenbomboj
Trainer, W.Wilson Nia ĉiutaga pano : kaj la vivo : serio de tridek doktrinoj pri dieto subtenitaj de kelkaj el la plej famaj homoj kompil. kaj trad. de W. W.Trainer. Glasgow : Trainer ; Asher, 1917. (2. eld.) 71 p. / dokumento eo


Tran Dan Tien Anekdotoj pri la vivo de prezidanto Ho Chi Minh eldonita okaze de la sepdekjara naskiĝdatreveno de la Prezidanto Ho Chi Minh (19-5-1890).[trad. Kaj artaranĝinto Nguyen Minh Kinh]. Hanoi : Fremdlingva eld., 1960. 130 p. : ilustr. / dokumento eo

anekdotoj vjetnamlingvaj : tradukoj ; Ho Chi Minh : anekdotoj
Tran Do Djen Bjen Fu : rakonto trad.: Nguyen Minh Kinh ; Nguyen Minh Tung ; Fam Kuang Dan. Hanoi : Fremdlingva eld., 1962. 89 p. / dokumento eo

rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj
Tran Mai Nam De Hue ĝis la 17a paralelo (vojaĝnotoj)
Hanoi : Fremdlingva eld., 1968. 236 p. / dokumento eo


Trang Dza Esenco de la problemo pri la maljuniĝo
Saigon : [s.n.], 1968. *


TRANS LA SON - IZOLAN MURON Trans la son-izolan muron : pri kontaktoj kun surduloj [la bildojn kreis G. J. de Kleer]. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1982. 36 p. : ilustr. / dokumento eo


TRANSKONTROLO DE TRADUKOJ Transkontrolo de tradukoj
[Nieuwergien] : [centro de transkontorolo de tradukoj], 1980. (1. eld.) 13 p. / dokumento eo


TRAVELLERS ESPERANTO MANUEL Travellers Esperanto manuel
London : [s.n.], 1910. 80 p. / dokumento en-eo


Trenner, Maximilien Pripensoj de maljunulo

*


Trenner, Maximilien Maks rakontas : (legolibro)
[Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1989]. 100 p. / dokumento eo Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 19

TREZORO Trezoro : Esperanta novelarto 1887-1986 [dua volumo] redaktis Reto Rossetti ; Henri Vatré. Budapest : Hungara Esperanto Asocio, 1989. p. 485-948 / dokumento eo Jubilea kolekto jarcento de Esperanto ; 4 ISBN 963-571-109-3

TRI UNUAKTAJ KOMEDIOJ Tri unuaktaj komedioj : ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, augusto 1908. [Hankel, Marie : La renkonto ; Schneider, Louis : La malfeliĉuloj ; Williams, T.: tie ĉi oni parolas Esperante]. Berlin : Moller & Borel, 1908. 96 p. / dokumento eo


TRIA RAPSODIO Tria rapsodio red.: Ferenc Szilágyi. Stockholm : eld. Societo Esper. ; Förlagsföreningen Esper., [1944]. 48 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1944
TRIDEK JAROJ tridek jaroj : faktoj pri Ĉeĥoslovakio
Praha : Ĉeĥa Esp Asocio, 1976. 42, [20] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Ĉe^hoslovakio : historio
TRIESTO AL KIU ? Triesto al kiu ? : [=Triesto al kiu ?] [Esperantan eld. red.: Zlatnar Peter]. Ljubljana : Slovenia Esperanto Ligo, [1953]. 44 p. : mapo / dokumento eo

Trieste : disputoj : Slovenio : Italio
Trine, Ralph Waldo En harmonio kun la eterneco : paco, forto, feliĉego Skeel-Giörling, Frederik trad. London : Bell & Sons, 1912. 124 p. / dokumento eo

harmonio : vivo
Trine, Ralph Waldo En harmonio kun la eterneco : paco, forto, feliĉego kun la permeso de la aůtoro tradukita de Frederik Skeel-Giörling. London : Bell & Sons, 1911. 124 p. / dokumento eo

harmonio : vivo
Trinh Cong Son Letero de amikino
[s.l. : s.n., s.j.]. p. 22-46 / dokumentoparto eo [el Miriadoj da lumoj]

Trinité La sinofero el Lauroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La revuo" [s.l. : s.n., s.j.]. p.[129] - 138 / dokumentoparto eo [el Lauroj 1908]
noveloj estonlingvaj : tradukoj
Trixini Munjo aranĝo Karl Liebermann. Kopiejo Stogiannis, Kaufbeuren. Ilustraĵoj Ralf Fieseler. Revizio Karl liebermann kaj Spomenka Ŝtimec Kaufbeuren : Trixini, 2001 37 p. / dokumento eo [20cm]


Trobisch, Walter Mi amis junulinon : konfidenca korespondado = J' ai aimé une fille. Burkhardt, Adolf esperanto-trad. Baden-Baden : Trobisch, 1966. 140 p. / dokumento eo

leterromanoj franclingvaj : tradukoj
Trögel, Robert Esperanto kaj kulturo : individuo, popolo, homaro [Speciala repr. el "Das Esperanto ein Kulturfaktor" ; 8 (1928)] Schöder, J. ; Rosswein, Marbach B. trad. Köln : Heroldo de Esperanto, 1929. 37 p. / dokumento eo

Esperanto : germana kulturpolitiko : 1929
Trögel, Robert Vom kultur- und bildungswert des Esperanto
Leipzig : Hirt, 1930. 77 p. / dokumento de


Troward, Thomas La Edinburgh prelegoj pri mensa scienco Pollock, Elwyn C. trad.el la angla. Morongo Valo, Calif.: trad., 1986. 96 p. / dokumento eo ISBN 0-930704-20-7

Trudiĉ, Boĵidar Provinca gastejo : strangaj rakontoj
Beograd : Serba Esper.Ligo, 1955. 27 p. / dokumento eo Nova Libro Verda ; 1

Tru'o'ng-Chinh Enkonduke por la VI-a kongreso : (al paroladoj) tradukoj Dang Dinh Dam ; Nguyen Nhu Thu ; Hoang Minh Thai. lingva revizio Dao Anh Kha. preskorektado Nguyen Dinh Hien [k.a.]. Hanoi: Fremdlingva eld., 1986. 46 p. / dokumento eo


Tru'o'ng-Chinh Prezidanto Ho-Chi-Minh, respekteginda gvidanto de la Vjetnama popolo
Hanoi : Fremdlingva eld., 1966. 87 p. : ilustr. / dokumento eo

Vjetnamio : komunismo
Ts'ao, Pia-lung ; Ch'ing-chen Antikvaj Ĉinaj sciencistoj kompilita de Cao Bailong kaj Zhang Qingzhen. [tradukita de Dai Song'en kaj Xue Meixian. Beijing : Ĉina Esperanto Eldonejo, 1990. (1.eld) 134 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 7-5052-0041-0
^Cinio : sciencistoj : aktivaj
Tubota Zyôzi Tiel okazis... kaj aliaj rakontoj : el "Japanaj malnovaj rakontoj" de Tubota Zyôzi ; memore de la 54-a kongreso de KEL trdukis la membroj de "Ovoj en Kovejo". Ilustris Turuno Rokurô. Kumamoto : Esper.Grupo, 1980. 99 p. : dokumento eo


Tudela Flores, E[rsnsto] Diccionario elemental Espańol-Esperanto y Esperanto-Espańol
Valencia : [s.n.], 1963. 71 p. / dokumento es-eo

vortaroj hispanaj-Esperantaj : 1963
Tudela Flores, Ernesto Vocabulario Espańol-Esperanto Con prologo de Rafael Herrero Arroyo. Valencia : [s.n.], 1956 * / dokumento es-eo

vortaroj hispanaj-Esperantaj : 1956
Tuglas, Friedebert Kvin noveloj = Kogutud novellid [red. Johannes Palu.antaůp. August Eelmäe. formis kaj ilustr. Ivi Raudsepp. trad.el estona Henrik Seppik]. Tallinn : Eesti Raamat, 1984. (2. reviziita eld.) 124 p./ dokumento eo

noveloj estonlingvaj : tradukoj
Tuglas, Friedebert La ora ringo trad.el estona Henriko Seppik. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 111-135 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj]
noveloj estonlingvaj : tradukoj
Tuglas, Friedebert Kvin noveloj = Kogutud novellid. trad.el estona Henriko Seppik. Haapsalu : Tamverk, [1924]. XV, 159 p. : ilustr. / dokumento eo

noveloj estonlingvaj : tradukoj
Tuglas, Friedebert Popi kaj Huhuu trad.el estona Henriko Seppik. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 83-108 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj]
noveloj estonlingvaj : tradukoj
Tuglas, Friedebert La ĉielaj rajdantoj trad.el estona Henriko Seppik. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 57-78 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj]
noveloj estonlingvaj : tradukoj
Tuglas, Friedebert En la fino de la mondo trad.el estona Henriko Seppik. Haapsalu : Tamverk, 1924. 56 p. / dokumento eo

rakontoj estonlingvaj : tradukoj
Tuglas, Friedebert Miraĝo trad.el estona Henriko Seppik. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 139-159 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj]
noveloj estonlingvaj : tradukoj
Tuma, Miroslav Pri la varmo] : La fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo en Esperanto konsistigis : Miroslav Tuma. [Praha : Ĉesky Esperant. Svaz], 1972. 215 p. : grafikaĵoj, bibliogr. p. 215 / dokumento eo

tekniko : varmo ; varmo : fiziko
Tuma, Miroslav La fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo en Esperanto konsistigis : Miroslav Tuma. [Praha : Ĉesky Esperant. Svaz], 1972. 215 p. : grafikaĵoj, bibliogr. p. 215 / dokumento eo

tekniko : varmo ; varmo : fiziko
Turakalauz Grotoj en Hungario
Kaposvar : [s.n.], 1983. *


TÚRAKALAUZ Túrakalauz : Idegenforgalmi barlangok Magyarországon : = Fremdultrafikaj grotoj en Hungario
Kaposvár : [Hungara Anonca Entrepreno], 1983. 45 p. : ilustr., bibliogr. p. 31 / dokumento eo-hu

Hungario : grotoj
Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] La faktoro : rakonto el la rusa lingvo tradukis A. Jodko (Sluck) [s.l. : s.n., s.j.]. p. 169-190 / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1914]

Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] Patroj kaj filoj Bein, Kazimeir (Kabe) trad.el rusa lingvo. Amsterdam : Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1938]. 215 p. / dokumento eo

romanoj ruslingvaj : tradukoj
Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] Stranga historio : rakonto el la rusa lingvo tradukis F-ino M. Ŝidlovskaja. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 133-184 / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1913]

Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] La distrikta kuracisto : rakonto
[s.l. : s.n., s.j.]. p. 254-263 / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1914]

Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] Patroj kaj filoj Bein, Kazimeir trad.el rusa. [s.l.] : Dansk Esper.Forlag, 1973. (3. eld.) 215 p. / dokumento eo ISBN 87 85020 69 9
romanoj ruslingvaj : tradukoj
Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] Birjuk : rakonto el la rusa lingvo tradukis K. von Hagman. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 257-267 / dokumentoparto eo [el Lingvo Internacia 1913]

Turgenev, I[van] S[ergeeviĉ] Elektitaj noveloj el la rusa originalo tradukis Alexandra Mexin. Leipzig : Hirt, 1923. 81 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 3
noveloj ruslingvaj : tradukoj ; prozpoemoj ruslingvaj : tradukoj
Turgenev, Ivan [Sergeeviĉ] Kanto de triumfanta amo Fiŝer Andreo trad.el rusa lingvo. Paris : Librairie de l' Esperanto, 1908. 31 p. / dokumento eo


Turgenev, Ivan [Sergeeviĉ] Anjo : rakonto Fiŝer A. ; Zamjatin, V. trad.el la rusa lingvo. Tiflis : Pres. "Progreso", 1910. 64 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko de Kaukazaj Esperantistoj ; 12
noveloj ruslingvaj : tradukoj
TURISMA BULGARIO Turisma Bulgario
Sofija : Komitato de Turismo Ĉe la Ministra Konsilantaro, [proks. 1972]. [32] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Bulgario : turismaj informiloj
TURISMA INFORMILO PRI BYDGOSZCZ Turisma informilo pri Bydgoszcz
Bydgoszcz : Vojevodia Turisma
Informcentro, 1975.
21 p. / dokumento eo

Bydgoszcz : gvidiloj
TURISMA INFORMILO PRI INOWROCLOW Turisma informilo pri Inowroclaw
Bydgoszcz : Vojevodia Turisma
Informcentro, 1975.
15 p. / dokumento eo

Inowroclaw : gvidiloj
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [= Turisma Esperanto kalendaro : 1987]
Bydgoszcz : Monda Turismo, 1987. ** p. / dokumento eo

kalendaroj Esperantaj : turismo: 1987
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [=Turisma Esperanto-kalendaro - [1987]] Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

kalendaroj Esperantaj : turismo
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [= Turisma Esperanto kalendaro : 1976] Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO. Torun [k.a.] : Tutmonda Esper. Junulara Organizo [k.a.], 1976. *

kalendaroj Esperantaj : turismo : 1976
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [=Turisma Esperanto-kalendaro - [1988]] Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO. Bydgoszcz : [s.n.], 1988. * / dokumento eo

kalendaroj Esperantaj : turismo
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [=Turisma Esperanto-kalendaro - [1982]] Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

kalendaroj Esperantaj : turismo
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [= Turisma Esperanto kalendaro : 1977] Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO. Torun [k.a.] : Tutmonda Esper. Junulara Organizo [k.a.], 1977. 24 p.

kalendaroj Esperantaj : turismo: 1977
TURISMA KALENDARO Turisma kalendaro : [=Turisma Esperanto-kalendaro - [1979]] Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO. [s.l. : s.n.], 1979. * / dokumento eo

kalendaroj Esperantaj : turismo
TURISMA TRIOPE Turisma triope
Aalst : [s.n.], 1987. *


TURISMO Turismo ĉe la fervojaro de Paris al Orléans : geografiaj kartoj ellaboritaj de la firmo de Dion-Bouton
Paris : Barreau,[prok. 1919.]. [24] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

Auvergne : Bretagne : Touraine : turismaj informiloj : mapoj
TURISMO PARIS ORLEANS Turismo Paris Orleans
Dion : Bouton, [s.j.]. 20 p.

[turismoj]
TURISTA KANTARO Turista kantaro : [Ni iros man en mane] [eld. Elizaberta Pallós ; Pallos Istvánné. red. Eva Farkas-Tatár kaj Tivadar Kereszthegyi]. Pécs : Teritoria Komitato de HEA ; Monda Turismo, [proks. 1984]. 84 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

kantoj Esperantaj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
TURMELIERE La turmeliere Esperanto 1980 [s.l. : s.n.], 1980. 20 folioj / dokumento eo


TURO PRI HONORO AL LA FLANDRIAJ HEROOJ La turo pri honoro al la flandriaj herooj en Diksmuide : [Izerpilgrimado]
Diksmuide : Sekretariejo pri Izerpilgrimado, [1938]. 16 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

Flandrio : unua mondmilito : monumentoj : Diksmuide
TUTMONDA ADRESARO Tutmonda adresaro de la Esperantistoj : 1947
Wien : Internacia Muzeo, 1946. *

adresaroj : esperantistoj :1947
TUTMONDA ANEKDOTARO Tutmonda anekdotaro Herbert F. Höveler [ed.]. London : Internacia Propagandejo Esperantista, [s.j.]. 32 p. / dokumento eo


TUTMONDA ESPERANTISTA ADRESARO : 1981 Tutmonda Esperantista adresaro : 1981 [Helmut Welger; Inge Weigelt]. Marburg : Info-Servo, 1981 214 p.

adresaroj
TUTMONDA ESPERANTISTA JUNULARA ASOCIO 1965 Tutmonda Esperantista Junulara Asocio 1965
[s.l. : s.n.], 1965. *


TUTMONDA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZA Tutmonda Esperantista Junulara Organiza Centro de Esploroj pir Afriko
Pollando : [s.n.], [s.j.]. *


TUTMONDA FAKADRESARO : 1936 Tutmonda fakadresaro : 1936
[s.l. : s.n., s.j.]. 73 p.

Adresaroj
TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1904 Tutmonda jarlibro Esperantista : 1904 : Enhavante la adresaron de D-ro Zamenof red.: F. de Ménil. Paris : Hachette, [s.j.]. 228 p.

Adresaroj
TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1905 Tutmonda jarlibro Esperantista : 1905 : Enhavante la adresaron de D-ro Zamenof red.: F. de Ménil. Paris : Hachette, [s.j.]. 398 p.

Adresaroj
TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1906 Tutmonda jarlibro Esperantista : 1906 : Enhavante la adresaron de D-ro Zamenof red.: F. de Ménil. Paris : Hachette, [s.j.]. 503 p.

Adresaroj
TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1907 Tutmonda jarlibro Esperantista : 1907 : Enhavante la adresaron de D-ro Zamenof red.: F. de Ménil. Paris : Hachette, [s.j.]. 459 p.

Adresaroj
TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1912 Tutmonda jarlibro Esperantista 1912 : (korektita ĝis la 1a de julio 1912)
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1912. VI, 223 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 19

TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA : 1913-1914 Tutmonda jarlibro Esperantista 1913-1914 : (korektita ĝis la 15a de augusto 1913)
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1913. IV, 48, 248, XX p.
: ilustr. / dokumento eo
Esperantista Dokumentaro ; 23

TUTMONDA SONORO Tutmonda sonoro 2 K. Kalocsay. [Red.: Vilmos Benczik, antaŭparolo de Baldur Ragnarsson]. -2a parto* Budapest : Hungara Esperanto-Asocio 1981. p.337-664 / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 17 ISBN 963-571-092-5
poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
TUTMONDA SONORO Tutmonda sonoro 1 K. Kalocsay. [Red.: Vilmos Benczik, antaŭparolo de Baldur Ragnarsson]. -1a parto Budapest : Hungara Esperanto-Asocio 1981. VIII, 336 p. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 17 ISBN 963-571-091-7
poemoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
Tuwim, Julian Versaĵoj propraj kaj tradukitaj
Warszawa : eld. Polonia, 1956. 127 p. / dokumento eo

poemoj pollingvaj : tradukoj
Tvaro^zek, E[duard] V. Ni ludas teatraĵojn
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1971]. 31 p. / dokumento eo [Gajaj Klubvesperoj ; 4] ISBN 87-85020-51-6
originalaj unuaktaĵoj
Tvarožek, Eduard V. <kompil.> Anekdetoj pri famaj homoj : Historietoj el la historio komp. kaj trad. Eduard V. Tvarožek. Ilustris Jaroslav Lucko. Kovrilpaĝo Stefan Stefka. [Bratislava] : Esperanto-Centro de Slovakia Esperanto-Asocio, 1992. 64 p. / dokumento eo [21cm]

diverslingvaj anekdotoj : tradukoj Esperantaj :
antologioj
Twain, Mark La aventuroj de Tom Sawyer = The Adventures of Tom Sawyer. la bildrakonton verkis Tibor Cs. Horváth. desegn. Attila Dargay. la esperanta teksto Vilmos Benczik. [Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1981]. 28 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildstrioj ; infanlibroj reverkitaj
Twilley J.F. La Ĉiu semajna prediko : Kolekto [manuskripto]
Rayleigh Essex : [s.n., s.j.]. *

manuskripto
Twinn, Kenneth Unitariismo
Vlaardingen : [s.n.], 1982. *


Tyblewski, Tyburcjusz Psikosocia problemaro de Internacia turismo : psychospoleczna problematyka turystyki miedzy-narodowej
San Marino : Akademio Internacia de la Sciencoj, 1988. 177 p. / dokumento eo-pl


Tyblewski, Tyburcjusz Fihonestulo : kolekto de rakontoj en Esperanto kaj en la pola represaĵo el revuoj. la kovrilpaĝo Ludwik Pocalujko. la desegnaĵoj Jan Narbutt. Jelenia Góra : [Centro de Konstanta Edukado], 1983. 106 p. ; 95 p. : ilustr. / dokumento eo-pl


Tyblewski, Tyburcjusz Skizo pri personeco de Esperantisto : (pri ĝia virtuala evoluo) Tyburcjusz Tyblewski. [respondeca red. Czeslaw Biedulski. teknika red. Marian Golebiowski] Warszawa : "Ritmo" ; [k.a.], 1985. 67 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 83-7013-019-4

Tyblewski, Tyburcjusz El la valo [desegn. Danuta Boborycka]. Jelenia Góra : [Centro de Konstanta Edukado], 1981. 134 p. : ilustr. / dokumento eo


Tyminski, Kazimierz Maly slownik polsko-esperancki : Malgranda vortaro Pola - Esperanta
Warszawa : Panstwowe Wyd. Wiedza Powszechna, 1969. XVI, 431 p. / dokumento pl-eo

vortaroj polaj-Esperantaj : 1969
Tyneverum La tri standardoj
Antwerpen : [s.n.], 1939. *