www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_U_2013

Ůang Ŝi Njan Li petas pafilon [el Nova Tasko]. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 45 - 63 / dokumentoparto eo


UEBER DIE PFUSCHER SPRACHE DES PSEUDO Ueber die Pfuscher Sprache des pseudo Esperanto
Usono : Holzhaus, [s.j.].* *


Ueng Uejgjan [=Weng, Wei-chien] <kompil.> Kuracaj manĝaĵoj = Pao chien shih p'u. kompil. Ueng Uejĝjan ; [k.a.]. esperantigis Tan Ŝiuĝu Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1986. (1. eld.) 63 p. : tabeloj, ilustr. / dokumento eo Feniksa Libraro
kuirlibroj ĉinaj : dieto
Ueyama, Masao Por forviŝi la memoron pri ŝi
Kioto : L' Omnibuso, 1974. 95 p. / dokumento eo


Ueyama, Masao Mi amas... : originalaj rakontoj [kovrilo kaj ilustr. de Saito Eizo]. Kioto : L' Omnibuso, 1977. 99 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Ueyama, Masao Ne grimacu ! : naŭ originalaj rakontoj
Kioto : L' Omnibuso, 1967. 84 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Ueyama, Masao Pardonon !
Kioto : L' Omnibuso, 1970. 71 p. / dokumento eo


Uitterdijk, Dreves Woordenboek Nederlandsch-Esperanto bewerkt door Dreves Uitterdijk. Utrecht : Honig, 1909. 255 p. / dokumento nl-eo

vortaroj nederlandaj-Esperanta : 1909
Uitterdijk, Dreves Vojaĝoj kaj aventuroj de sinjoro Longkrurulo : mirakla kaj amuza historio por la tutmonda junularo rime verkita de Dreves Uitterdijk. Hilversum : Domo Zamenhof, Centra Esp. Konsulejo, 1927. 75 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

originalaj bildstrioj
Uitterdijk, Dreves Woordenboek Esperanto-Nederlandsch bewerkt door Dreves Uitterdijk naar 't Plena Vortaro van Em. Boirac. tweede druk der oorspr. Rott. Merkurio-uitgave Utrecht : Honig, 1913. (2. dr.) 189 p. / dokumento nl-eo

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1913
Ujlaky-Nagy, Tibor La sporta lingvo en Esperanto : (projekto)
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1972. V, 303 p. / dokumento eo

sporto : Esperanto
UK ATENO UK Ateno Karavano al la suno [s.l. : s.n., s.j.]. *


Ukrainka, Lesja Liriko kompil. kaj red. Nadija Andrianova. Kievo [k.a.] : Ligoj de Ukrainiaj Esperantistoj, 1971. 86 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj ukrajnlingvaj : tradukoj
ULENSPIEGHEL: TIO ESTAS STRIGSPEGULO Ulenspieghel: tio estas Strigspegulo : pri lia vivo, kaj fiaj agoj, kaj la strangaj aventuroj, kiujn li havis, Ĉar li neniam evitis *- -* eblan friponaĵon / Pilger Wouter F. trad. Amsterdam : Vulpo, [1967]. 15 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-70074-01-X

Ulfers, S. Ostlorn : vilaĝaj skizoj Wessel, M.J. trad.el holanda lingvo [nl]. Rotterdam : Van Sijn en Zoon, [proks. 1910]. 294 p. / dokumento eo


Ulla, Luin Materialo por informado pri Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Ullrich, Franz Skizoj el Esperantujo verkis kaj eld. Franz Ullrich. Bürgstein : Ullrich, [proks. 1932]. 32 p. / dokumento eo


Ulo <trad.> Jam temp’ está! : La "Kairos-dokumento" de Sudafrikaj kristanoj [trad. Ulo]. Vlaardingen : VoKo, 1986.. 32 p. / dokumento eo [8°] Voĉoj kristanaj ; 9

Under, Marie Elektitaj versaĵoj Dresen, Hilda trad.el la estona lingvo. Tallinn : Esperanto-Asocio de Estonio, 1929. 93 p. / dokumento eo


UNESCO INFORMATIE ESPERANTO Unesco informatie Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


UNESKO UNESKO. Kio ĝi estas, kion ĝi faras, kiel ĝi funkcias [impessum : Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo] [Paris :Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado,... 1979]. [20] p. : ilustr. / dokumento eo


UNESKO Unesko : Kio ĝi estas, kion ĝi faras, kiel ĝi funkcias [impessum : Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo] [Paris :Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado,… 1979]. [20] p. : ilustr. / dokumento eo


Ungar, Krys Meznokto metropola : poemaro
Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1991. 111 p. / dokumento eo [21cm] Serio Stafeto ; 14 ISBN 90-71205-41-x

Ungaretti, Guiseppe La doloro : poemoj 1937 - 1946 Rossi, Nicolino trad. Pisa : La nuova Frontiera, 1975. 62 p. / dokumento eo

poemoj itallingvaj : tradukoj
Unger, H.-J Warum Esperanto ?
Bern : Schweizerischer Esperantoverein, [1913]. 20 p. / dokumento de


Unger, H.-J. Albanio
[s.l.] : "Internacia Komerco", 1923. 15 p. : ilustr. / dokumento eo


UNIO DE MILITANTAJ ATEISTOJ Unio de militantaj ateistoj en USSR kaj ĝia laboro
Moskva [k.a.] Ogiz Moksovskij Rabocij, 1931. 38 p. / dokumento eo

Sovetio : ateismo : kontribuaĵoj
UNIVERSALA DEKLARACIO DE HOMAJ RAJTOJ Universala deklaracio de homaj rajtoj
[s.l.] : Atestita de Esperanto-Asocio, 1976. 12 p. / faltfolio eo

homaj rajtoj
UNIVERSALA DEKLARACIO DE HOMAJ RAJTOJ Universala deklaracio de homaj rajtoj Ivo Lapenna [antaŭp.]. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1968. (4. eld.) 12 p. / dokumento eo


UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO EN LA JUĜO Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj [antaŭparolo de Ed. Stetter]. Genčve : Universala Esperanto-Asocio, [1923]. 55 p. ilustr. / dokumento eo


UNIVERSALA ESPERANTO -ASOCIO EN LA PERIODO 1970 Universala Esperanto-Asocio en la periodo 1970 - 1980 : tekstoj de la konkurso de la Premio Miyoshi 2001 Perspektivo, studgrupo pri internacia lingvo [Wilrijk] : Sonorilo, 2002. 80 p. / dokumento eo [29 cm] ISBN 90-77066-03-9

UNIVERSITETSUNDERVISNING I ESPERANTO Universitetsundervisning i Esperanto.
[s.l. : s.n., proks. 1969]. 13 p. / dokumento da

Esperanto-instruado : universitato : 1968-1969
Unterman, R. En danĝero : triakta drama teatraĵo (en versoj) : originale verkita
Antwerpen : "'t Kersouwken", 1911. 96 p. / dokumento eo Esperanto : Originala Kolekto ; 1
originalaj dramoj
UNU JARCENTO DE NACIAJ LUKTOJ 1847-1945 Unu jarcento de naciaj luktoj : (1874 - 1945)
Hanoi : Fremdlingva eld., 1970. 222 p., 1 faldfolio : mapo / dokumento eo

Vjetnamio : 1847-1945
UNUA DISKUTANTA KUNVENO DE ESPER. Unua diskutanta kunveno de Esperantistoj de iberiaj landoj. Barcelona 1920
Barcelona : [s.n.], 1978. *


UNUA HELPO Tabloid’ unua helpo
London : Burroughs Wellcome and Ko., [ca.1913]. 19 p. ilustr. / dokumento eo


UNUA HELPO : RUĜA KRUCO Unua helpo : Ruĝa Kruco
[s.l. : s.n., s.j.]. *


UNUA KANZONARO Unua kanzonaro : popularaj kanzonoj argentinaj en Esperanto Selso, Diego [=Hrynkiewicz, Adán]. Bonaero : [La Centekzemplera eld.], 1965. 40, 8 p. / dokumento eo [Multobligitaj kajeroj ; 1]
kanzonoj hispanlingvaj : tradukoj <Argentino : kanzonoj>
UNUA LERNOLIBRO DE ESPERANTO Unua lernolibro de Esperanto laŭ L. L. Zamenhof. Thessaloniki : Tamtama eld., 1963. 71 p. / dokumento eo


UNUA SANMARINA UNIVERSITATA SEANCO Unua Sanmarina universitata seanco 1983-1984 [programo por la]
San Marino : AIS, 1983. 15 p. / dokumento eo


UNUA SESIO DE KVARA TUTLANDA POPOLA Unua sesio de kvara tutlanda popola kongreso de la Ĉina popola respubliko Dokumentoj Peking : Fremdlingva eldonejo, 1973. *


UNUA SIMPOZIO PRI KOMPUTILO Unua simpozio pri komputiko [la organizanto: Christian Bertin]. Rennes : CCETT, 1981. 269 p. : grafikaĵoj / dokumento eo

komputiko : simpozioj : Rennes : 1981
UNUECAJ REGULOJ POR LA KONTRAKTO PRI LA Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de pasaĝeroj kaj pakaĵoj (CIV) : kun unuecaj *- kompletigaj preskriboj ( validaj ek de la 1a de majo 1985) ;…/ Internacia Fervoja Transportkomitato. Barnickel trad. Herzberg : Germana Esperanta Fervojista Asocio, 1987. 43 p. / dokumento eo

fervojo : transportkontraktoj
Unuel [=Zamenhof, Ludwik Lazar] De internationale taal : Het vraagstuk en zijn oplossing : = Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia [titelveld : = Kern en toekomst van de gedachte eener internationale taal]. Schutter, Willy de- nederlandse vertaling. Antwerpen : Belga Esperanto-
Instituto, 1932.
37, 37 p. / dokumento eo-nl

lingvo universala
Unuel [=Zamenhof, Ludwik Lazar] La Langue Internationale : le problčme et sa solution : = Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia [titelveld : = Essence et avenir de l' idée d' une Langue Internationale]. Jaumotte, M. trad. Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1932. 37, 37 p. / dokumento eo-fr

lingvo universala ; principoj
Unuel [=Zamenhof, Ludwik Lazar] An international language : the problem and its solution : Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia [titelveld : = The principles and prospects of the idea of an international language]. Wachrill Alfred tranl. London : Review of Reviews,
[proks. 1930].
51, 51 p. / dokumento eo-en

lingvo universala; originalaj eseoj ; tradukoj anglaj
Unuel [=Zamenhof, Ludwik Lazar] Essence et avenir de l' idée d' une Langue Internationale = Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia Beaufront, L. de- ; Vallienne trad. Française. Paris : Hachette, 1907. 51, 51, 8 p. / dokumento eo-fr

lingvo universala; originalaj eseoj ; tradukoj francaj
UNUIGITAJ ŜTATOJ DE BRAZILIO Unuigitaj ŝtatoj de Brazilio Nacia ekspozicio Rio de Janeiro : [s.n.], 1922. *


UNUIĜU POR GAJNI ANKORAŬ PLI GRANDAJN Unuiĝu por gajni ankoraŭ pli grandajn venkojn
Beijing : Fremdlingva eld., 1972. 11 p. / dokumento eo

Ĉinio : politiko : 1971
Urban, Erhard Gastronomia terminaro ; Fakterminaro por kelneroj kaj kuiristoj
Rotterdam : UEA, 1958. p. [97] - 223 / dokumento eo-en-cs-fr Jarlibro ; 1958, dua parto
terminaroj laŭtemaj Esperantaj-plurlingvaj : gatronomio
Urban, Julio Mistero en la anasejo : pupteatra ludo en du partoj Bánky, Roberto trad. [s.l. : s.n., s.j.]. 61 folioj / dokumento eo


Urban, Ŝtefo* [*Stepan] Nova Ezopo : [libro originale verkita en Esperanto] [antaŭparolo de Poul Thorsen. ilustr. de Jaromir Sk^rivánek]. La Laguna : Régulo, 1961. 127 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 9
originalaj poemoj
Urbanová, Eli Nur tri kolorojn : [libro originale reverkita en Esperanto] [ilustr. de Karel Oberthor. prezento de la poetino fare de poeto : Julio Baghy]. La Laguna : Régulo, 1960. 139 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 3
originalaj poemoj
Urbanová, Eli El subaj fontoj Panoramo : Literatura almanako de Starto. Praha : Ĉeĥa Esper.Asocio, 1981. 95 p. : ilustr. / dokumento eo

Panoramo
URBO SALVADOR Urbo Salvador
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Urbonas, A[loyzas] ; Treĉiakauskas, Kestutis Por la homo A. Urbonas ; K. Treciakauskas. tradukis Povilas Jegorovas. Vilnius : Mintis, 1988.* 115 p. / dokumento eo ISBN 5-417-00230-5

Urevbu, Andrew O. Kulturo kaj teknologio : referaĵo pri la jara temo por 1997 de la monda jardeko por kultura evoluigo = Culture and Technology [Unesco 1997]. Andrew O. Urevbu. tradukita de Johano Rapley. kovrilo Francisco L. Veuthey. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 1997. 63 p. / dokumento eo [21cm] ISBN 92 9017 053 0

Usakiewicz, Wojciech Esperancja kultura i kulturowórcze mechanizmy
Warszawa : Instytut kultury, 1989. 120 p. / dokumento*


Uspienski, Jerzy Lingvaj obstakloj en la interpopola komunikado : evoluo kaj solvoproblemoj
Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1979. 16 p. / dokumento eo

originalaj eseoj <lingvo internacia : lingvoproblemo : solvoj>
USTAV NA BALGARSKIJA ESPERANTSKI SAJUZ Ustav na Balgarskija Esperantski Sajuz : = Statuto de Bulgara Esperantista Asocio - [1964, 1969, 1973, 1976, 1980]
Sofija : [Balgarski Esperantski
Sajuz], [diveraj jaroj].
*


UTAFESTA POEMARO Utafesta poemaro : de l' Oomoto-Internacia Festivalo okazinta en Komeoka post la 50a U.K. 1965 [Kameoka] : Oomoto, 1966. 104 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; originalaj utaoj
UTAM A VILÁGBAN Utam a világban : Eszperantó irodalmi antológia : = Mi vizitis mian farmon : antologio el la esperanta
literaturo
[válogatta és szerkesztette Gergely Mihály]. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1987. 304 p. / dokumento eo-hu ISBN 963-07-4519-4
originala literaturo ; originala literaturo : tradukoj hungaraj ; anto.
UTILA SCIINDAĴA PRI HUNGARIO Utila sciindaĵo pri Hungario
Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo,1966. 46 p. : ilustr. / dokumento eo

Hungario : informoj : 1965
Utuki, Syűho Malnovaj rakontoj en Takatuki : historietoj pri Gonbe kaj aliaj
[s.l.] : Takatuki Esper.Societo, 1976. 100 p. / dokumento eo


UUSI ESPERANTO AVAIN Uusi Esperanto avain : nova ŝlosilo por Finnoj
Helsinki : Presejo Nova Print, 1978. 31 p. / dokumento eo


Uzunov, Nikola Esperplenaj koroj : (antologio) kompilintoj Nikola Uzunov ; Nikola Pilev. redaktis Tonka Dimitrova. korektis Rumjana Georgieva. Sofio : Pres Esperanto, 1992. 63 p. / dokumento eo [20cm]