www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_V_2013

Vaarandi, Debora Ventolume : versaĵoj =Valik luuletusi ; Tuule valgel <parto> [formis kaj ilustr. Tiiu Allikvee. enkonduke Karl Muru. trad.el al estona lingvo Hilda Dresen ; Salme Kärner ; [k.a.] .]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986. 141 p. : ilustr. / dokumento eo


Vachek, Emil Marso en cirklo [el Ĉeĥoslovaka antologio]. Pumpr, T. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p. [372] - 399 / dokumentoparto eo


Vaha, Blazio [=Wacha, Balázs] Adolesko : originala romano [lingve reviziis Péter András Rádos. resp. eld. Oszkár Prinz, resp. red. Vilmos Benczik]. Budapest ; [k.a.] : Hungara Esperanto-Asocio ; [k.a.], 1987. 248 p. / dokumento eo ISBN 963-571-172-7
originalaj romanoj
Vahen-Svetinov, Damjan Krioj el mallumo : poemkolekto
Ljubljiana : [s.n.], 1963. 64 p. / dokumento eo


Vaizgantas, Tumas Napoleono Ŝesjavilkis el diversaj fragmentoj de "Pragiedruliaj", 1923. Saulys P. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p. 67 - 77 / dokumentoparto eo


Vajnblat, Semen Il'iĉ Kantoj pri Odeso kaj anekdotoj (ruslingve kaj esperante) la kantaro enhavas popularajn kantojn pri Odeso kaj anekdotoj. por ŝatantoj de belaj melodioj kaj gajaj sprithistorietoj. redaktoro V.V. Samodaj Odeso : Astroprint, 1996. 52 p. : Notenbeisp. / dokumento ru-eo [21cm]


Valano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu li venis trakosme ? : romano verkita en Esperanto
Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1980. 144 p. / dokumento eo ISBN 90-6336-019-3
originalaj romanoj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Malmalice : (originalaj poemoj)
Pisa : eld. "La Nuova Frontiera", 1978. [1. eld.] 59 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu rakonti novele? : krim-noveloj originale verkitaj en Esperanto
Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1986. (1. preso) 144 p. / dokumento eo Serio "Stafeto" ; 1 ISBN 90-71205-10-4*
originalaj krimnoveloj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Kiu estas Jozefo? Johan Valano kaj Vjekoslav Iveziĉ Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1984. 18 p. / dokumento eo La Zagreba metodo ; A. Elemento Kurso
originalaj bildstrioj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Tien : romano kunlaboras : Fundación Esperanto, Zaragoza. kovrilo Miguel Gutiérrez Adúriz. Wien : IEM, 1997. 139 p. / dokumento eo [23cm] Originala literaturo ; 27 ISBN 3-901752-12-9

Valano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu ni kunvenis vane ? : romano verkita en Esperanto
Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1982. 180 p. / dokumento eo ISBN 90-6336-023-1
originalaj romanoj ; UN : literatura temo
Valano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu vi kuiras Ĉine? Johan Valano. en kunlaboro kun Fundación Esperanto (Zaragosa). aranĝo de la kovrilo Miguel Guttiérez Adúriz. Wien : Internacia Esperanto -Museo, 1996. 135 p. / dokumento eo Serio originala literaturo ; 20 ISBN 3-901752-02-1
originalaj krimromanoj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu li bremsis sufiĉe ? : krim-romano originale verkita en Esperanto
Antwerpen : La Laguna, 1979. 128 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 39 ISBN 90-6336-008-8
originalaj krimromanoj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Ili kaptis Elzan : (romano en facila Esperanto) sub la gvidado de William Auld. frontpaĝon ilustris Geneviéve Piron. Chapecó : eld. Fonto, 1985. 104 p. : bibliogr. p. 102 / dokumento eo Fonto-Serio ; 9
originalaj romanoj
Valano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu vi kuiras Ĉine? : detektivromano originale verkita en Esperanto Johan Valano. Aabyhöj : Dansk Esperanto Forlag, 1976. 136 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-885
originalaj bildstrioj
Valcmar, Oswald La trajno de ses post la oka : [manuskripto] Vanbiervliet Cesar trad. el flandra [nl]. [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto eo


Vâlev, Kunĉo [Ivanov] Per Esperanto por paco kaj amikeco sur la Balkanoj
Sofija : [s.n.], 1983. 18 p. / dokumento eo

Bulgario : Esperanto-movado : historio
Vâlev, Nikola Por plialtigo de la sciena nivelo de la kooperativaj agadoj Nikola Vâlev ; Julia Delceva-Pejkova. Sofija : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1985. 19 p. / dokumento eo

Bulgario : kooperativo : kontribuaĵoj
Vâlev, Nikola Evoluo de la kooperativa movado en Popola Respubliko Bulgario : nacia sperto Nikola Vâlev ; Julia Delceva-Pejkova. Georgi DolapĈiev [trad.]. Sofija : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1986. 48 p. / dokumento eo

tekstoj bulgarlingvaj : tradukoj
Vallienne <s-ino> Kobeldoj el Lauroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La revuo", 1908. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[71] - 82 / dokumentoparto eo


Vallienne, [Henri] Ĉu li? : la unua originala romano en Esperanto stile reviziita de Kolomano Kalocsay. Budapest : Literatura Mondo, 1938. (2. eld.) 195 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Vallienne, [Henri] Eneo kaj la Romana cerbeco [el Lingvo Internacia] [s.l. : s.n., s.j.]. p. 3 - 56 / dokumentoparto eo


Vallienne, [Henri] Por kaj kontraŭ Esperanto : dialogo
Paris : Presa Esperantista Societo, [proks. 1910]. 33 p. / dokumento eo

originalaj dialogoj
Valo [Laval, Raymond] Kontraŭflue
Laroque Timbaut : La Juna penso, 1980. 100 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 135B

Valo [Laval, Raymond] Sepdek jaroj sub la Verda Stelo
Laroque Timbaut : Cercle Esper.de l' Agenais, 1980. 96 p. / dokumento eo


Valo [Laval, Raymond] El la kara infaneco
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1977. 99 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 120B
originalaj autobiografioj ; Laval, Raymond
Valo [Laval, Raymond] Kontraŭflue
Laroque Timbaut : La Juna penso, 1980. 100 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 135B

Valo [Laval, Raymond] El la kara infaneco
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1977. 99 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 120B
originalaj autobiografioj ; Laval, Raymond
VALORE EDUCATIVO DELL' INSEGNAMENTO Il valore educativo dell' insegnamento dell' Esperanto nelle scuole [prefazione Dino Fabris]. [Trento : Istituto Italiano di Esperanto ; [k.a.], 1970]. 27 p. / dokumento it

propedeutiko : Esperanto
Valton, Arvo En fremda urbo Arvo Valton. [el estona lingvo trad. Antonina Apollo. biografio de Andres Langemets] Tallinn : Eesti Raamat, 1987. 262 p.: ilustr. / dokumento eo


Vámbéry, Rustem Kriminologio Tóth, V. trad.el la hungara. Budapest : Hungara Esperanto Instituto, 1924. 86 p. / dokumento eo Kulturo kaj Scienco

Van Ngok La morto de Jankio : (rakontoj pri Sud-Vjetnamio)
Hanoi : Fremdlingva eld., 1964. 127 p. / dokumento eo

rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj Esperantaj
Vanbiervliet, Cerar <trad.> La linidustrio en Belgujo Vanbiervliet, Cerar trad. Kortrijk : [s.n., s.j.]. 15 folioj / dokumento eo


Vanbiervliet, Joris La mus vostetoj : [tajpita manuskripto] Vanbiervliet, Cesar trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto


Vanbiervliet, Joris Vojaĝaventuroj de Blanka Elifanto : [tajpita manuskripto -humora rakonto] Vanbiervliet, Cesar trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto


Vanbiervliet, Joris La travivaĵoj de kuraĝa azeneto Vanbiervliet, Cesar trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Vanbiervliet, Joris La vilaĝo de la verda ombro :[ tajpita manuskripto -romaneto] Vanbiervliet, Cesar trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto


Vandenheede, Silvie La Spegulflako Vandenheede, Walter trad. [s.l.] : Vandenheede Silvie, 1987. *


Vandersteen, Willy Cisko kaj Vinjo : La brusela bubo traduko La Hirundo ; Esperanto 3000. Leuven ; Tienen : La Hirondo ; Esperanto 3000, 2002 58 p. : dokumento eo

bildlibroj
Vandevelde, A. Devo de reĝo : [tezo originale verkita]
London : Ch. H. Edmonds, 1916. 10 p. / dokumento eo


Vandewiele, L.J. Apoteker Oscar Van Schoor (1873-1936) : bij de honderste verjaardag van zijn geboorte lezing gehouden op de bijeenkomst van de kring voor Gechiedenis van de Pharmacie in Benelux, Antwerpen 31 maart en 1 april 1973. [sl : s.n., 1973]. p. 404-446 / dokumentoparto nl

Oscar Van Schoor ; biografioj
Vang Hingbej [=Wang, Hsing-pei] Sun Vukong trifoje batis la spiriton de Blanka Skeleto = Sun Wu-k'ung san ta pai ku ching. bildoj de Ĝau Hongben kaj Kian Hiaudaj. Trad. Zekun Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1964. 109 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

bildlibroj
Vang Hingbej [=Wang, Hsing-pei] Sun Vukong trifoje batis la spiriton de Blanka Skeleto bildoj de Ĝau Hongben, Kian Hiaudaj. [Parto el la verko de Wu Ch'eng-en: Hsi Yu Chi]. Beijing : Fremdlingva eld., 1974. 110 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo [25cm]

bildlibroj reverkitaj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [unua kajero -unua serio, 3-44]
Berlin : Druk Universala, [s.j.]. (2a eld.) 32 p. / dokumento eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [dua serio -unua kajero, 128-165]
Berlin : Berliner Esper.Verlag, [s.j.]. p.97-128 / dokumentoparto eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [tria kajero -dua serio]
Berlin : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [dua serio -unua kajero, 207-250]
Berlin : Berliner Esper.Verlag, [s.j.]. p.161-192 / dokumentoparto eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [unua serio -unua kajero, 3-44]
Berlin : Berliner Esper.Verlag, [s.j.]. p.1-32 / dokumentoparto eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [unua serio -unua kajero, 47-84]
Berlin : Berliner Esper.Verlag, [s.j.]. p.33-64 / dokumentoparto eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [unua serio -tria kajero, 87-125]
Berlin : Berliner Esper.Verlag, [s.j.]. p. 65-125 / dokumentoparto eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [unua kajero -dua serio]
Berlin : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Nia lingvo Esperanto : elektita poezio por deklamo kaj por kanto - [dua serio -unua kajero, 166-206]
Berlin : Berliner Esper.Verlag, [s.j.]. p.129-160 / dokumentoparto eo

poemoj diverslingvaj : tradukoj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Vanselow, Karl Esperanto
Berlin : Juncker, [1948]. (1.-3. tsd.) 123 p. / dokumento de-eo

kuriozaĵoj : Esperanto
Vapcarov, Nikola [J.] Elektitaj versaĵoj antaŭparolo de Ĥristo Radevski. [red. Atanas Lakov]. Sofija : Fremdlingva eld., 1960. 71 p. / dokumento eo

poemoj bulgarlingvaj : tradukoj
Vapcarov, Nikola [J.] Kantoj de motoroj : elektitaj versaĵoj Nikola Vapcarov. [trad. kaj red. Hristo Gorov] Sofija : Sofia pres, 1987. 116 p. / dokumento eo

poemoj bulgarlingvaj : tradukoj
Varaganc, Andre Folkloro kaj kolektivaj : esploroj per bonvolaj informantoj
Riems : [s.n., s.j.]. *


Varankin, Vladimir V. Teorio de Esperanto : helpilo por superaj Esperanto-kursoj
Saarbrücken : A.E.Iltis, 1977. (represo de 1929) 67 p. / dokumento eo


Varankin, Vladimir V. Teorio de Esperanto : helpilo por superaj Esperanto-kursoj
Moskva : C. K. SEU, 1929. 67 p. / dokumento eo


Varankin, Vladimir V. Metropoliteno : originala romano
Kopenhagen : TK, 1977. (2. eld.) 252 p. / dokumento eo ISBN 87-87089-10-6
originalaj romanoj
Varendonck, L. Sur la tapiŝon - [manuskripto]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / manuskripto


Varendonck, Leonco La triumfo de Esperanto gramatiko praktiko Ledeberg : [s.n., s.j.]. *


Varga-Haszonits, Zsuzsanna Esperantologiaj kajeroj n°2
Budapest : Univ.Eötvös Loránd, Filologiscienca Fakultato, 1977. * / dokumento eo

esperantologio : kontribuaĵoj
VARMA GRATULO AL OFICIALA SUBSKRIBO DE Varma gratulo al oficiala subskribo de la Pariza interkonsento pri la Vjetnama problemo aldono al n° 4, 1973 El Popola Ĉinio Beijing : Fremdlingva eld., 1973. 22 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
VARNA Varna : la reĝino de la Nigra Maro
Sofija : [s.n.], 1931. 36 p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

Varna : gvidiloj
Vasilev, Orlin Konflikto [Hristova, Stefka trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.114 - 124 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Vasiljeva, Galina Tri tagoj en Sankt-Peterburgo : gvidlibro tra la plej antikvaj partoj de la urbo Galina Vasiljeva ; Svetlana Miroŝniĉenko ; Olga Moiseeva ; Ludmila Titova ; Ljubovi Usova. Red. Ludmila Titova. Desegn. Sergej Moiseev. Komp. Vitalij Titov. Sankt-Peterburgo : Klarigado-Kulturo, 1996. 79 p. / dokumento eo ISBN 5-88857-018-4

Vatralski, St. La blankaj fratoj Dian trad.el la bulgara originalo. Burgas : [Nova Kulturo], 1928. 24 p. / dokumento eo Biblioteko "Nova Kulturo" ; 1.3

Vatré, Henri Neologisma glosaro : eta postrikolto al "PIV"
Saarbrücken : Iltis-eld., 1989. (3. eld.) 87 p. / dokumento eo Iltis Eldon-Serio : 3, Esperantologio 2 ISBN 3-927613-07-X
neologismoj : vortaroj Esperantaj : 1983
Vatré, Henri La socia romano en Esperanto [antaŭparolo de Claude Gacond]. La Sagne : Kultura Centro Esperantista, 1973. 17 folioj / dokumento eo Kultura Centro Esperantista studoj n°2 DK-numero 808,92-3
originala romano : socialaj problemoj
Vaz Dias, Jac. M. <trad.> Korte brochure over de internationale taal Esperanto vertaald uit het Esperanto door Jac M. Vaz Dias. Herdenkingsuitgave Esperanto nederland 1896-1996. antaűparolo Gerrit Berveling. [s.l.] : Esperanto Nederland, [1996]. 24 p. / dokumento nl [21cm]

Esperanto ; informiloj nederlandlingvaj
Vaz Ferreira, Carlos Fermentario trad.el hispanaManuel Fernández Menéndez. la trad. reviziis L. C. Porto Carreiro. Montevideo : Urugvaja Esperanto-Societo, 1960. 262 p. / dokumento eo

tekstoj hispanlingvaj : tradukoj ; filozofio : kontribuajxoj
Vazov, Ivan [Minĉev] Ŝtonamaso : poemo trad.el la bulgara lingvo Canko Ignev. Sofija : Fondaĵo "socio kaj Esperanto, 1995. 52 p. / dokumento eo Biblioteko " Bulgaraj Klasikaj Verkoj" ; 1
bulgarlingvaj poemoj : tradukoj Esperantaj
Vazov, Ivan [Minĉev] Avo Joco rigardas trad.el la bulgara lingvo Krastiu Georgiev. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1946. 22 p. / dokumento eo

bulgarlingvaj rakontoj : tradukoj
Vazov, Ivan [Minĉev] Ĉu li venas ? [Grigorov, Asen trad.]. [el Bulgara prozo]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.5 - 11 / dokumentoparto eo


Vazov, Ivan [Minĉev] Unu Bulgarino trad.el la bulgara lingvo Iv. Kovaĉev. [el Vagabondoj : novelo kaj kvar rakontoj] [s.l. : s.n., s.j.]. p.81 - 92 / dokumentoparto eo


Vazov, Ivan Minĉev Vagabondoj : novelo kaj kvar rakontoj [antaŭparolo de Simeon St. Hesapĉiev. trad.el la bulgara lingvo Iv. Kovaĉev]. Sofija : [Bulgara Esperantista Kooperativo], 1949. 111 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj noveloj bulgarlingvaj : tradukoj
Vazov, Ivan Minĉev Sub la jugo : romano en tri partoj el la vivo de l'bulgaroj en la antaŭjaro de ilia liberigo el la turka jugo = Pod igoto. diversaj trad.el bulgara. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1959. 461 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj bulgarlingvaj : tradukoj <Bulgario : turkoj : okupacioj : 1877>
Vazov, Ivan Minĉev Bulgaraj rakontoj Atanasov, At.D. trad. Berlin ; Dresden : Esperanto-Verl. Ellersiek & Borel, 1923. (3. eld.) 52 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 13
rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Vedrine, André La langue internationale Esperanto et la presse française : La internacia lingvo Esperanto kaj la Franca gazetaro (1889/1895) originalaj tekstoj kaj traduko en Esperanto (kun komentoj en Esperanto) [s.l. : s.n., s.j.]. 24 p. / dokumento fr-eo


Vedrine, André Rhone-Alpes: Esperanto et esperantistes : histoire de la langue internationale Esperanto dans la région Rhone-*- -*Alpes. des origines ŕ nos jours / en collaboration avec Ida Vedrine. préface de Mathieu Meras. Postface de Claude Piron. Lyon : Centre Esperanto de la Region de Lyon, 1988. 260 p. : ilustr. / dokumento fr


Vedrine, André Esperanto en Liono : personoj kaj faktoj de la komenco ĝis 1947 (Ĉefe laborista movado)
St. Pierre de Chandieu : [s.n.],
1982.
15 folioj / dokumento eo

Esperanto-movado : Lyon
Vedrine, André Catalogue des livres ayant appartenu au premier Groupe Esperantiste de Lyon et déposée ŕ la Bibliotheque *- -*Municipale de Lyon / Lyon : Société Espérantiste
de Lyon, 1980.
VIII, 44 folioj /dokumento fr


Vedrine, André Quand les médecins parisiens s' intéressaient ŕ un projet d' adoption d' une langue scientifique internationale textes publiés dans l' union medicale et le bulletin de la societe de medecine pratique de Paris (1988-1889) Lyon : [s.n.], 1992. 87 p. / dokumento fr [21cm]


Vedrine, André Cent ans d' Esperanto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes 1895-1995 en collaboration avec Ida Vedrine. Préfaces de Pierre Janton ; Catharine Morlay. Lyon : Espéranto Lyon, 1996. ix, 303 p. / dokumento fr-eo

Esperanto-movado : 1895-1995 : Saône et Loire : Rhône-Alpes
Vedrine, André Skizo de la historio de Esperanto kaj de la Esperanto-movado en la franca urbo Liono de la komenco ĝis 1950
Saarbrücken : Artur E. Iltis, 1985. 31p. / dokumento eo (fotorepreso de la aŭtoro) Jubilea eldon-serio 3. sperantologio ; 14
Esperanto-movado : 1896-1950 : Lyon
Vedrine, André L' Esperanto et le mouvement espérantiste ŕ Lyon des origines ŕ 1950 en collaboration avec Ida Vedrine Préface de Robert Chabánne. postface de Henri Hours. Lyon : Centre Espéranto, 1983. 99 p. / dokumento fr

Esperanto-movado : Lyon : 1896-1950
Vedrine, J. Presse, radio et historio : [Actes du 113e Congrčs national des sociétés savantes, Strasbourg, 1988]
Paris : CJHS, 1989. p. 232-236 / dokumentoparto eo


Veen, A. Wat wij doen !
Amsterdam : Federatie van Arbeiders- Esperantisten, [1937]. 20 p. / dokumento eo

laboristoj : Esperanto-movado : 1937
Veenendaal-Bouwes, E. van- La juna vivo : internacia Esperanto-lernolibreto ilustr. de C. Helleman. West-Graftdijk : La Juna Vivo,
[proks. 1936].
32 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1936
Veer, C. L. de- Schidlof's zakwoordenboekje Esperanto-nederlandsch samengest. door C. L. de Veer. Amsterdam : Meulenhoff, [1926]. 298, 275 p. / dokumento eo-nl

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1926
Veer, C. L. de- Schidlof's zakwoordenboekje Esperanto-nederlandsch samengest. door C. L. de Veer. Amsterdam : Meulenhoff, [1926]. 298, 275 p. / dokumento eo-nl

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1926
Veer, C.L. de- Meulenhoff's zakwoordenboekje Esperanto-nederlands samengest. door C. L. de Veer. Amsterdam: Meulenhoff, [1952]. (4., geheel herziene dr.) 300, 277 p. / dokumento eo-nl

vortaroj Esperantaj-nederlandaj : 1952
Vej Giangfan ; [k.a.] <bildoj> Antaŭ kaj post ŝtormo bildoj de Vej Giangfan, Vu Janhiu, Ĝou Sicong. Beijing : Fremdlingva eld., 1974. [36] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo [21cm]

bildlibroj tradukitaj
Vejinov, Pavel En la marĉejo [Hristova, Stefka trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.196 - 207 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]

Veki, Jago Postkursa libro de Esperanto : lingvaj kaŭzoj kaj la kialo de la vortoformoj
Paris : Wekerle, [1934]. 78 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1934
Velde, Cl. van de- Langue auxiliaire internationale
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Velde, Cl. van de- La Babel moderne en relations intern.dans le domaine scientifique
Gent : [s.n.], 1951. *


Velebit, Josip Praktiĉni teĉaj Esperanta : s pismenim vje^zbama i ilustracijama Josip Velebit ; Ferenc Szilágyi. Zagreb : Intern.Kultura servo, 1976. 170 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


VELIKOLARI ESPERANTON KIELIOPPI Velikolari Esperanton kielioppi Erillisspainos via dua lingvo kielioppiosastu Helsinki : [s.n.], 1988. *


Velkov, Krum Vilaĝo Borovo [redaktis : Violin Oljanov. trad.el bulgara Asen Grigorov]. [Budapest] : Hungara Esperanto-Asocio, 1983. 107 p. / dokumento eo ISBN 963-571-115-8*
romanoj bulgarlingvaj : tradukoj ; <Bulgario : revolucioj : 1923>
Velten, W[ilhelm] Dr. Zamenhof's Tabelle der Formwörter iu, io, ia, ie, ies, iel, iam, ial, iom usw. : durch 634 Mustersätze in Esperanto *- -* und Deutsch erläutert / Dresden : Ader & Borel, [1913]. (2.auf.) 58 p. / dokumento eo-de


Velten, Wilhelm Lexikon deutscher Redensarten bearb. und in Esperanto übertr. von
Wilh. Velten ; R. Richter.
Dresden : Boden, 1908. V, 202 p. / dokumento de-eo


Venclova, Tomas Vilnius : gvidlibro tra la urbo Tomas Venclova. [trad. Laimius Stražnickas]. [Vilnius] : Paknio, 2005 215 p. :ilustr., makskizo ISBN 9986-830-92-3
Vilnius : gvidiloj
VENDREDA KLUBO : FLORETOJ POR INFANAJ Floretoj : porinfanaj rakontoj trad. de la "Vendreda Klubo" en Winschoten. Groningen [k.a.] : Wolters, 1931. 64 p. : ilustr. / dokumento eo

infanlibroj tradukitaj
Venkanta, Kristano [=Christian Victor] Jen estas helpo por vi Doneis, A.F. trad.el la angla en esperanton. [Cardiff, Ontario : Esperanto Press, 1965]. 56 p. / dokumento eo

vivokonsiloj
VENKO CERTE APERTENOS AL LA Venko certe apertenos al la unuiĝintaj kontraŭ imperiismaj Hindoĉiniaj popoloj
Beijing : Fremdlingva eld., 1970. 9 p.

[eld.de Peking]
Venture, A[lec] Radio-terminaro represo de la unua eldono kun permeso de Universala Esperanto Asocio. Oakville : Esperanta Press, 1960. (2. eld.) 33 p. : grafikaĵo / dokumento eo

terminaro Esperantaj : radio
Venture, A[lec] Radio-terminaro
Rickmansworth : Internacia Esperanto-Ligo, 1943. 34 p. : grafikaĵo / dokumento eo

terminaro Esperantaj : radio
Verax, Ch[arles] Enciklopedia vortareto Esperanta : kun klarigoj en Esperanto kaj franca traduko verkita de Ch. Verax kun la kontrolo de specialistoj. Paris : Hachette, 1910. XV, 249 p. / dokumento eo-fr Esperanto : Teknika Kolekto
vortaroj Esperantaj-francaj : 1910
Verax, Ch[arles] Vocabulaire technique et technologique français - Esperanto par Ch. Verax Paris : Hachette, [s.j.]. 130 p. / dokumento eo-fr

terminaroj francaj-Esperantaj : tekniko
VERDA LIGILO Verda ligilo Ĉinlingva [s.l. : s.n., s.j.]. 82 p. / dokumento zh


VERDA RADIO Verda radio : almanako de originalaj verkoj - [1a volumo]
[Riga] : Verda Radio, 1911. 32 p. / dokumento eo


VERDA STACIO Verda stacio : Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka Radio [red. Dalibor Chalupa kaj Ji^ri Ŝamla]. [Brno : Ĉeĥoslovaka Radio, 1937]. 78 p.: multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo


VERDA STELO DE LA GRONINGA ESPERANTO La verda stelo de la Groninga Esperanto-Klubo
[s.l. : s.n., s.j.]. 28 p. / bruŝuro eo

kantoj
VERDA VOJO : ORIENT - HUNGARLANDA La verda vojo. Orient-hungarlanda Esperanto-renkontiĝo Debrecen 1959
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Verda, M[yrtle] Kudra kaj trika terminaro M. kaj V. Verda. Rickmansworth : Universala Esperanto -Asocio, 1947. 22 p. : ilustr. / dokumento eo

terminaroj : esperantaj : kudra : trika
Verda, Majo [=Hasegawa, Teru] Flustr' el uragano de Verda Mayo
[s.l.] : Heroldo de Ĉinio, 1941. 89 p. / dokumento eo

originalaj prozaĵoj ; originalaj leteroj ; originalaj gazetartikoloj
Verda, Majo [=Hasegawa, Teru] Verkoj de Verda Majo Hirosi Takagi [ed.] ; Masao Miyamoto [red.] ; Ye Laishi [antaůp.]. Beijing : Ĉina Esper.eldonejo, 1982. (1. eld.) 501 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj prozaĵoj
Verda, Majo [=Hasegawa, Teru] Elektitaj verkoj kompilis Miyamoto masao. eldonis Aki-syobň, Tokio. Japana lingvo. Tokio : Aki Syobo, 1979. 369 p. / dokumento ja


Verdiro [=Leslie, J. W.] Elingita glavo La artikolojn selektis C. D. A. Capp. [enkonduko
de W. A. Gething].
La Laguna : Régulo, 1962. 147 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 14
originalaj eseoj
Verdiro [=Leslie, J. W.] Elingita glavo La artikolojn selektis C. D. A. Capp. [enkonduko
de W. A. Gething].
La Laguna : Régulo, 1962. 147 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 14
originalaj eseoj
Verga, Giovanni Cavalleria rusticana : dramo en unu akto : = Kamparana kavalireco : aŭ vilaĝana honoro Castagnino, Rodolfo trad.el itala S. Vito de Tagliamento : A.Paolet, 1923. 48 p. / dokumento eo

unuaktaĵoj itallingvaj : tradukoj
Verhoeven Arthur La tri standardoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
VÉRITÉ SUR L' ESPÉRANTO ET L' IDO La vérité sur l' Esperanto et l' Ido : les objections de l'
Ido contre l' Esperanto refutées.

Antwerpen : Belga Esperantisto,
1913.
15 p . / dokumento fr


Verks, Karlo [=Verax, Charles] Elementa fotografa optiko : originale verkita en Esperanto
Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. 79 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo Internacia scienca kolekto

Vermandel, Arthur Titolaro de la verkoj en kaj pri Esperanto aperintaj en Belgujo de 1884 ĝis 1913
Antwerpen : De Vlijt, 1913. *


Vermandere, René Formortinta Delsuno : rakontita de li mem = rakontoj nederlandlingvaj : tradukoj. Schoor, Oscar van- trad.el Flandra [nl]. Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo, 1910. 118 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj nederlandlingvaj : tradukoj ; fantomoj
Vermeiren, Leopold J. La Ora Papilio = De gouden vlinder. el la flandra (nl) tradukis Magdalena Broekhuyzen. La desegnaĵojn faris Szabadiné Mózes Gyöngyi. Nagykanizsa : Szabadi Tibor, 1995. 46 p. / dokumento eo ISBN 9636500053
infanlibroj
Vermeiren, Leopold J. Pum, la koboldo : okazintaĵoj por infanoj = Pum, de vliegende kabouter. Broekhuyzen, Magdalena [trad.]. Zalaegerszeg : Szabadi, 1995. 50 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 963-450-974-6
infanlibroj tradukitaj
Vermeiren, Leopold J. La ludanta lumo : kvin erotikaj rakontoj Leopold Vermeiren. tradukis Cor Willems. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1995. 93 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 90-71205-57-6
nederlandlingvaj rakontoj : tradukoj Esperantaj : erotiko : literatura temo
Vermeiren, Leopold J. La nuda feino : ok erotikaj rakontoj Leopold Vermeiren. Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1993. 111 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 90-71205-49-5
nederlandlingvaj rakontoj : tradukoj Esperantaj : erotiko : literatura temo
Vermeiren, Leopold J. La egipta dancistino : tri erotikaj rakontoj Leopold Vermeiren. tradukis Lode Van de Velde. kovrilo Hugo Fontyn. Antwerpen : Flandra Esperanto -Ligo, 1999. 95 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 90-71205-59-7
nederlandlingvaj rakontoj : tradukoj Esperantaj : erotiko : literatura temo
Vermuyten, Hector Pri lia vivo kaj verko
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Vermuyten, Hector Flandra voĉo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Vernay, Claude Valentin Emile Mannevy Vernay, Claude & Delcourt, Marcel Dunkerko : Nord-Franca Esper., 1939. *


Vernay, Claude Historique du mouvement Espérantiste á Dunkerque : précédé d' un aperçu sur l' évolution du problčme de la langue auxiliaire
Dunkerque : [s.n., 1937]. *


Vernyj, B. F.-Maria Ha. de- Dion adori
Budapest : Literatura Mondo, 1937.
(2. eld.)
*


VERO KIEL LA GVIDANTOJ DE KPSU ALIACIĜU KUN La vero kiel la gvidantoj de KPSU alianciĝu kun Hindo kontraŭ Ĉinio de la red. de Renmin Ribao. Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 48 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
VERO PRI INVADO DE LA SOVETUNIA REVIZIISMO La vero pri invado de la sovetunia reviziismo al Ĉeĥoslovakio
[s.l. : s.n., s.j.]. *


VERO PRI LA VJETNAM - ĈINAJ RILATOJ DUM La vero pri la Vjetnam-Ĉinaj rilatoj dum tridek lastaj jaroj
Hanoi : Ru^ga Rivero ; Fremdlingva eld., 1980. 110 p. / dokumento eo


VERO PRI SOVETIO La vero pri Sovetio : niaj respondoj al alilandaj laboristoj - [1931]
[s.l. : s.n.], 1931. * / dokumento eo

sovetunio : propagando
VESAKA KAJERO Morawetz, F. Vesaka kajero [2520 de la Budhana ligo Esperantista] : Ĉu Budhano
Wellington : [s.n., s.j.]. 8 p. / dokumento eo


VESPERO EN LA CIRKO Vespero en la cirko
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, 1961. 12 p. multaj illustr./ dokumento eo Esperantaj francaj eldonoj ; 2

Vessella, Nino Skizo de Suahila metriko
Bellinzona : Dubois, 1980. 63 p. : bibliografio Nino Vessella / dokumento eo-sw


Vetstede, Gunter [=Wettstädt, Günter] Elfosadaj trovaĵoj el la distrikto Wedding de Berlin : = Ausgrabungsfunde aus dem Bezirk Wedding von Berlin [resumoj en la franca kaj angla]. Berlin : [mem-eld.], 1974. 68, 68 p. : multaj ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo-de

arkeologio : Berlin
Vetter, Louis La 13. mortis : kriminalromano = Der Dreizehnte starb. el la germana tradukis Hans Borschert. [Bamberg : Borschert kaj Riemasch, proks. 1958]. 191 p. / dokumento eo

krimromanoj germanlingvaj : tradukoj
VETURADO SUR POŜTMARKOJ La veturado sur pos^tmarkoj
[Chesterfield] : "Nia Voĉeto", [s.j.]. 1 albumeto / albumeto senhava eo

po^stmark-albumoj malplenaj
Vianney, Johano La Sankta Patreto de Ars
Bierbeek : Fratoj de la Karitato, 1958. 32 p. / dokumento eo


Vieira, Waldo Feliĉaj la simplaj diktita de la Spirito Valerium. Costa, Alfonso A.K. trad.el la portugala lingvo. Rio de Janeiro : Federaçao Espirita Brasileira, 1982. 114 p. / dokumento eo

tekstoj portugallingvaj : tradukoj <spiritismo>
VIENAJ LEGENDOJ Vienaj legendoj : antikvaj kaj originalaj
Wien : Internacia Esperanto -Museo, 1992. 40 p. / dokumento eo [21cm]

germanlingvaj legendoj : tradukoj Esperantaj
Vienano, Leono [=Wiener, Levi] Esperanto per Esperanto : lernolibro de la lingvo Esperanto laŭ senpera (rekta) metodo : kun metoda enkonduko
Warszawa : Ŝapiro, 1932. VII, 65 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj : 1932
Vigny, Alfred de- La intervidiĝo ; Nekonita dialogo = Cinq-Mars <parto>. Meyer, Sam. trad. [s.l. : s.n., s.j.].* * / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 26
prozaĵoj franclingvaj : tradukoj
VII - JARCENTA DATREVENO VII-jarcenta datreveno Post la morto de Sta Antonio Padova : [s.n., s.j.]. *


VIJFDE INTERNATIONALE KADERKURSUS 23-29 Vijfde internationale kaderkursus 23-29 augustus 1970, Guldenberg, Helvoirt, Nederland, "Werken in en met -* organisaties" : rapport. : = Kvina seminario por gvidantoj 23-29 augusto 1970, "Labori en kaj per organizaĵoj" / [Amsterdam] : TEJO,
[1970].
36 p. / dokumento nl-eo

raportoj
Vijver, Pierre Charles Marie van de- Ŝtupetaro : Esperanto leerboek voor diploma A
Eindhoven : Lecturis, [s.j.]. 143 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Viksten, Albert En marto okazis [el Sveda novelaro] [s.l. : s.n., s.j.]. p.217 - 225 / dokumentoparto eo

noveloj svedlingvaj : tradukoj
VILAG & NYELV Vilag & Nyelv - Évkönyve '78
Budapest : [s.n., 1978.]. 239 p. HU-ISSN 0133-669X

VILAG & NYELV Vilag & Nyelv - [Magazin n°2]
Budapest : [s.n., 1983.]. 186 p. HU-ISSN 0133-669X

VILAG & NYELV Vilag & Nyelv - [Magazin n°1]
Budapest : [s.n., 1982.]. 192 p./ dokumento HU-ISSN 0133-669X

VILAG & NYELV Vilag & Nyelv - Évkönyve '80
Budapest : [s.n., 1980.]. 256 p. HU-ISSN 0133-669X

VILAĜANO EL POLTAVA Vilaĝano el Poltava : ukraina popola rakonto [ilustr.: Fritz Wüstemann]. [Zürich] : eld. Mondo, [s.j.]. [16] p. : ilustr. / dokumento eo


Vilborg, Ebbe Etimologia vortaro de Esperanto : volumo 2 : E-Ĵ Ebbe Vilborg. Kompostado Omnibus, Tyresö. Kovrilo kaj grafika aranĝo Franko Luin. Preso Kristianstads Boktryckeri. Malmö : Eldona Societo Esperanto, 1991. 114 p. / dokumento eo (24cm) ISBN 91-85288-19-5
Esperanto ; Etymologie ; vortaroj
Vilborg, Ebbe Supplement till svensk-Esperantisk ordbok utarb. av Ebbe Vilborg. Malmö : Förlagsföreningen Esperanto, 1975. 210 p. / dokumento sv-eo ISBN 91-85288-01-2
vortaroj svedaj-Esperantaj : suplementoj : 1975
Vilborg, Ebbe Etimologia vortaro de Esperanto : volumo 3 : K-M Ebbe Vilborg. Kompostado Omnibus, Tyresö. Kovrilo kaj grafika aranĝo Franko Luin. Preso Kristianstads Boktryckeri. Malmö : Eldona Societo Esperanto, 1993. 128 p. / dokumento eo (24cm) ISBN 91-85288-21-7
Esperanto ; Etymologie ; vortaroj
Vilborg, Ebbe Etimologia vortaro de Esperanto : volumo 1 : A-D Ebbe Vilborg. Kompostado Omnibus, Tyresö. Kovrilo kaj grafika aranĝo Franko Luin. Preso Kristianstads Boktryckeri. Malmö : Eldona Societo Esperanto, 1989. 104 p. / dokumento eo (24cm) ISBN 91-85288-17-9
Esperanto ; Etymologie ; vortaroj
Vilborg, Ebbe Etimologia vortaro de Esperanto : volumo 5 : S-Z Ebbe Vilborg. Kompostado Omnibus, Tyresö. Kovrilo kaj grafika aranĝo Franko Luin. Preso Kristianstads Boktryckeri. Malmö : Eldona Societo Esperanto, 2001. 196 p. / dokumento eo (24cm) ISBN 91-85288-23-3
Esperanto ; Etymologie ; vortaroj
Vilborg, Ebbe Etimologia vortaro de Esperanto : volumo 4 : N-R Ebbe Vilborg. Kompostado Omnibus, Tyresö. Kovrilo kaj grafika aranĝo Franko Luin. Preso Kristianstads Boktryckeri. Malmö : Eldona Societo Esperanto, 1995. 124 p. / dokumento eo (24cm) ISBN 91-85288-22-5
Esperanto ; Etymologie ; vortaroj
Vilde, Eduard Laktisto de Mäeküla : romano = Mäeküla piimamees. [red. Henrik Seppik. postp. Aadu Hint. formis kaj ilustr. Heldur Laretei. trad.el la estona lingvo Valev Kruusalu]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 254 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj estonlingvaj : tradukoj
Vildrac, Charles La ŝipego "Tenacity" = La paquebot Tenacity. [antaŭparolo de Gaston Waringhien]. trad.el franca Roger Bernard. La Laguna : Régulo, 1960. p. [217] - 287 / dokumentoparto eo Stafeto : Bel-literatura serio ; 17
teatraĵoj franclingvaj : tradukoj
Vilkki, Joel Suomi Esperanto 6
[s.l.] : Werner Goderstrom, 1969. *

(vortaro)
Villon, François Soife mortas mi : kvar baladoj François Villon. François Gaulthier. [Lelystad] : Vulpo, 1977. 15 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-70074-05-2
baladoj franclingvaj : tradukoj
Vilms, Juhan La malbonaj flankoj de sporto kiel anstantauaĵo [!] de fizika laboro rilate higienon Vahtkerl, J. trad.el estona lingvo. Tallin : Vahtkerl, [1921]. 24 p. / dokumento eo


Vina^r, Valdemar La skandalo pro Jozefo : kvinobla aŭtenta atesto pri la tikla evento malnovtestamenta
Praha : Ĉeĥa Esperanto Asocio, 1981. 68 p. / dokumento eo Panoramo ; 1981

Vinar, Valda Ĉeĥaj Fabeloj kun bildoj de Jozef Lada. laů popolaj temoj en Esperanto libere rakontas Valda Vinar. [Bozena Nemcova ; Karel Jaromir Erben] [Tenmori] : Amo akademio, 1976. (2. eld.) 74 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Vince, Tote Vortaro de oficialaj radikvortoj de Esperanto : Hungara eldono
[s.l. : s.n., s.j.]. 128 p.

vortaroj
Virgilio [=Vergilius Maro, Publius] Eneido = Aeneis. Vallienne trad. Paris : Hachette, [1906]. 271 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof
epopeoj latinlingvaj : tradukoj
Virk, Bernard Kristnaska kanto de boaj infanoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
Virk, Bernard Noel des enfants sages = Kristnasko-kanto de bonaj infanetoj Musique de Virk. trad.esperanta H. Ferez. Nice : Sphinx, [s.j.]. p. 9 - 12 : muziknotoj / dokumento fr-eo


Viruly, A. Por la honoro de nia lando : pledo por aviado super la militpensado Syn Van- P.N. trad.el nederlanda lingvo. Rotterdam : Van Sijn en Zonen, [proks. 1937]. 22 p. : ilustr. / dokumento eo

aviado : Nederlando
Visarion, I.C. Li ne estas hejme Firu, P. ; Pragnano, S. trad.[el Rumana bonhumoro]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.52-62 / dokumentoparto eo


Visser, Lou Esperantistoj estas ni : 12 originalaj esperanto kantoj : unua parto teksto: Gé Roelofs. Muziko: Lou Visser. Amsterdam : propra eld. de la aŭtoroj, [s.j.]. 19 p. / dokumento eo

[kantoj]
Vivar, Manuel de- Etude sociolinguistique et approche experimentale de phenomene de parolo en langue international Esper.*- -* annee 1986-1987 / [s.l.] : Universite de Mons, 1987. *


Vivian, Charles Amuzo per scienco Duncan, D.R.; Ph.D. ; B.Sc. trad.el angla. London : Daily mail, [s.j.]. 96 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


VIVO DE HENRI MICARD Vivo de Micard : (1897-1966) La unua eldono de tiu omaĝo al Henri Micard aperis en Kulturaj Kajeroj, 1966 n° 6. partoprenis korektadon Jeanik Marolleau kaj Christian Rivičre. [s.l. : s.n., 2009.] (2. revizita eld.) 28 p. / dokumento eo [20cm]


VIVO DE ŜPINLABORISTINOJ La vivo de ŝpinlaboristinoj
Osaka : Esperanto Virina Asocio, [1958]. 30 p. / dokumento eo EVA-Serio ; 2
rakontoj japanlingvaj : tradukoj ; antologioj <ŝpinlaboristinoj>
VIVO ESTAS TUTE ALIA La vivo estas tute alia : sagxaj kaj instruaj, admonaj kaj kuraĝigaj pensoj kolektitaj kaj esperantigitaj de F. W. Poppeck. Oberkirch : Esperanto-Informejo, 1980. 32 p. / dokumento eo

teatraĵoj rumanlingvaj : tradukoj
VIVO KAJ KONCEPTO DE LA SOCIETO DE La vivo kaj koncepto de la Societo de Amikoj kompil. de komitato de The Friends Service Council. Rickmansworth : The Esperanto Publ. Co., [proks. 1935]. 64 p. / dokumento eo

kvakerismo : enkonduko
VIVU LA STEL' ! Vivu la stel' ! : Kantokolekto por esperantistaj kunvenoj
Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, 1956. 62 p. / dokumento eo

[kantoj]
VIVU LENINISMO Vivu leninismo : [1870-1960]
Peking : Ĉina Esperanto eldonejo, 1960. 101 p. / dokumento eo

gazetartikoloj ĉinlingvaj : tradukoj ; leninismo : kontribuaĵoj
VIVU ZAMENHOF Vivu Zamenhof : marŝkanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
VIZITO AL LA ARTA HISTORIA CENTRA DE Vizito al la arta historia centro de Zaragoza Marco, A. ; Salete, A. trad. Zaragoza : Arto-Historia Hereda^jo de la Ekscelenca Urbestraro, 1982. [28] p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Zaragoza : gvidiloj
VIZITO DE PREZIDANTO HUA GUAFING AL Vizito de prezidanto Hua Guafing al Rumanio, Jugoslavio kaj Irano
[Beijing : El Popola Ĉinio., 1978]. 9 p. : multaj ilustri. / dokumento eo el popola ^Cinio ; n°11-1978 speciala aldono

VJETNAMA KAJ ĜIA UTILIGO POR LA SUPERA La Vjetnama kaj ĝia utiligo por la supera instruado en V.D.R.
Hanoi : Fremdlingva eld., 1969. 137 p. / dokumento eo

Vjetnama lingvo
VJETNAMA SOCIALISMO RESPUBLIKO Vjetnama Socialisma Respubliko.
Hanoi : Fremdlingva eld., 1980. 271 p., ilustr., mapo, muziknotoj / dokumento eo


VJETNAMIO - SOVETIO Vjetnamio - Sovetio : longdistancaj sed proksimaj Nguyen Minh Kinh ; Dang Dinh Dam ; Tran Dang Khoa trad. Hanoi : Fremdlingva eld., 1982. 149 p. / dokumento eo

Vjetnamio : Sovetunio : kontribuaĵoj
VJETNAMIO : KIAJ HOMAJ RAJTOJ? Vjetnamio : kiaj homaj rajtoj? Minh kinh eperantigis. Hanoi : Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio ; [k.a.], 1981. 145 p. / dokumento eo


VJETNAMIO [R.D.]- R.D.Vjetnamio prezentado : Le Thanh Duc ; Nguyen Viet Chau ; Luong Ngoc. Hanoi : Fremdlingva eld., 1975. 220 p. / dokumento eo


Vladyka, Ladislav Mi en li : romano trad. kaj eld. Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc : Moraviaj Esperanto-Pioniroj, 1933. 191 p. / dokumento eo

romanoj ĉeĥlingvaj : tradukoj
Vlajkov, Todor G. Vesperdistro [el Bulgara antologio : (prozo kaj poezio)] [s.l. : s.n., s.j.]. p.106-128 / dokumentoparto eo


Vo Ngujen Giap Neforgeseblaj tagoj - [1a parto] originale Hanoi : Fremdlingva eld., 1971. 194 p. / dokumento eo [18°]

Vjetnamio : politiko
Vo Nguyen Giap Neforgeseblaj tagoj - [2a parto]
Hanoi : Fremdlingva eld., 1975. 263 p. / dokumento eo [19cm]

Vjetnamio : politiko
Vo Nguyen Giap Ankoraŭfoje ni venkos
Hanoi : Fremdlingva eld., 1966. 48 p. / dokumento eo [12°]

Vjetnamio : Usono : militoj
VOĈO : ADRESARO DE JUGOSLAVIAJ Voĉo* : adresaro de Jugoslaviaj Esperantisto
Zagreb : [s.n.], 1975. 65 p.

[adresaroj]
VOĈO DE L' SILENTO La voĈo de l' silento kaj aliaj fragmentoj el la "Libro de la oraj
preskriboj"
trad. kaj komentariita de H. P. B. [s.l. : s.n., s.j.]. 62 p. / dokumento eo


VOĈOJ DE POETOJ EL LA SPIRITA MONDO Voĉoj de poetoj el la spirita mondo diversaj aŭtoroj. Rio de Janeiro : Livraria Ed. da
Fed. E. Brasileira, 1944.
144 p. / dokumento eo

antologio
VOĈOJ EL SOVETA LATVIO Voĉoj el Soveta Latvio.
Riga : Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Latviaj Esperantistoj, 1971. 31 p. / dokumento eo

Latvio: komunistoj: propagando
Vogelmann, Bruno La nova realismo : La konsekvenco de la nova pensado = Der Neue Realismus. André Albault [red.]. Antwerpen : Flandra Esperanto- Ligo, 1994. (2. eld.) 185 p. / dokumento eo ISBN 90-71205-29-0
prozaĵoj germanlingvaj : tradukoj ;
Nova Realismo
VOJAĜA GVIDILO Vojaĝa gvidilo : Ĉirkaŭaĵo Perpignan, ktp : IFEF kongreso, Perpignan 1988
Perpignan : IFEF, 1988. 24 p.

[gvidlibroj]
VOJAĜADO EN FINNLANDO Vojaĝado en Finnlando
Helsingforso : Esperanto-Asocio de Finnlando, 1913. 64 p. : ilustr., mapo / dokumento eo

Suomio : gvidiloj
VOJAGAJ INFORMOJ HUNGARIO Vojagaj informoj Hungario : 1983
[Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno] * / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJAĜAJ INFORMOJ HUNGARIO Vojaĝaj informoj Hungario - [1985] [responsa eld.: Teszár József. responsa red.: Moldován Tamás]. Budapest : [Fremdultrafika Propaganda eld.], 1985. * / dokumento eo

Hungario: gvidiloj
VOJAĜI TRA HISPANIO ESTAS FACILA Vojaĝi tra Hispanio estas facile
[s.l. : Nacia reto de fervojoj, 1968]. 40 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Hispanio : gvidiloj
VOJAĜO GVIDILO Vojaĝo-Gvidilo : per la flava trajneto
[s.l. : s.n., s.j.]. ** folioj / dokumento eo


VOJAĜO TRA ĈINIO Vojaĝo tra Ĉinio kompil. de la red. de "El popola Ĉinio". Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1986. (1. eld.) 135 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo


VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 7a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 5a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 6a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 4a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 3a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 1a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 2a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
VOJO - ABOCO DE HUNGARUJO Vojo-ABoCo de Hungarujo : 8a vojlinioj
[Budapest : Landa Fremdultrafika Oficejo, s.j.]. 15 p. / dokumento eo

Hungario : gvidiloj
Volen, Ilia Viŝo rigardas en la estontecon* [^Guĝev, Stojan trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.125 - 139 / dokumentoparto eo [el Bulgara prozo]*

VOLTA REDONDA Volta Redonda : La granda ŝtalproduktejo de Brazilo
s.l. : CSN, [prok.1980]. 16 p. : ilustr. / dokumento eo

Brazilo : ŝtalproduktado
Voltaire Tri verkoj de Volter : [Kandid aŭ la optimismo ; Zadig aŭ la destino ; Senartifikulo] = Candide ; Zadige ; *. trad.de E. Lanti. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1956. 312 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj franclingvaj : tradukoj
Volter [=Voltaire] Kandid : aŭ la optimismo = Candide. ilustr. de R. Bartelmes. Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda, eld. Fako, 1929.* 162 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj franclingvaj : tradukoj
VOM KULTUR- UND BILDUNGSWERT DES Vom Kultur- und Bildungswert des Esperanto : zehn
erziehungswissenschaftliche Aufsätze
gesammelt und eingeleitet von R. Trögel. Leipzig : Hirt & Sohn , 1930. 76 p. / dokumento de


Vondel, Joost van den- Gysbreght van Aemstel : la detruo de lia urbo kaj lia ekzilo Isbrücker, J. trad.el la nederlanda originalo. Zutphen : Thieme, 1932. XI, 80 p. : ilustr. / dokumento eo

tragedioj nederlandlingvaj : tradukoj ; <Holando : historio : 13-a jarcento>
Vondel, Joost van den- Josef en Dotan : biblia dramo Grupo Suda Kruco trad.el nederlanda lingvo. Eindhoven : Suda Kruco, 1937. 82 p. / dokumento eo

dramoj nederlandlingvaj : tradukoj ; <biblio>
Vondrouŝek, J[osef] Historio kaj biografioj : tre konciza supervido por bezono de SET en Lanĉov kompil. J. Vondrouŝek. T^rebiĉ: ONV, 1977. 29 p. / dokumento eo


Vongrej, Renatino 100 jaroj de slovaka gimnazio Martin 1867 - 1967 Izák, Ludoviko trad. [Martin : Meza Ĝeneralkleriga Lernejo, 1967]. 26 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Slovakio: gimnazioj
VOOR HET EKSAMEN Vóór het eksamen "A" : handleiding en oefenmateriaal voor A-kandidaten namens het Eksamen-komitee F.Faulhaber Amsterdam : Federatie van Arbeiders Esperantisten, [1933].* 31 p. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : progresintoj : ekzercoj
VÓÓR HET EKSAMEN A Vóór het eksamen A : handleiding en oefeningsmateriaal voor A-kandidaten.
Amsterdam: Fed. van Arbeiders Esperantisten, [proks. 1970]. 31 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : progresintoj : ekzercoj : 1970 [proks.]
VOOR HET EXAMEN Voor het examen : handleiding en oefeningen voor A-kandidaten
Amsterdam : Federatie voor Arbeiders Esperantisten, [s.j.]. 30 p. / dokumento nl-eo

lernolibro
Vorilhon, Claude [= Rael] La eksterteranoj forkondukis min sur sian planedon : la 2a mesaĝo, kiun ili donis al mi = Les extra-terrestres m' ont emmené sur leur plančte. el la franclingva tradukita de Jean-Pierre Raimbault. [Rennes : Raimbault, 1981.]. 136 p. / dokumento eo [21cm]

religio ; eksterteranj ; nifoj
Vörösmarty - Egressy Szózat en 22 diversaj lingvoj, ankaů Esperanto Budapest : [s.n.], 1981. 138 p. / libreto multlingva


Vörösmarty, Mihály Ilonjo bela Fuchs, Eŭĝeno trad.el la hungara lingvo. [Szeged] : La Hungara Esperantisto, [1919]. 7 p. / dokumento eo Biblioteko de la "Hungara Esperantisto" ; 1

VORTARO : FANAKALO AFRIKAANS ENGLISH Vortaro Fanakalo Afrikaans English
[s.l. : s.n., s.j.]. 41 p. dokumento eo-

vortaroj :
VORTARO ESPERANTO - VJETN Vortaro Esperanta - Vjetnama
[s.l. : s.n.], 1960 *

(vortaro)
VORTARO MEDICINA PAĜOJ 47 - 63 Vortaro medicina paĝoj 47-63

*

(vortaro)
VORTARO VJETNAMIO Vortaro Vjetnamio
[s.l. : s.n.], 1964. *

(vortaro)
VORTLUDOJ Vortludoj [red. kaj eld. Derrick P. Faux]. [Bicester : Faux, 1965]. 23 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo Legu kaj Lernu ; 3

Voss, Paul La evoluo de la Leipzig-a Foiro
Leipzig : Voss, [1925]. 32 p. : multaj ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo

Leipzig : foiroj : historio
Vrba, Jan Homo de Dio : romaneto Hladky, Jaroslav trad.el la Ĉeĥa. Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1936. 112 p. / dokumento eo

romanoj ĉeĥlingvaj : tradukoj
Vreese, Jak[ob] de- Esperdona Islando Floriano <Fratulo> trad. Paris : Espero Katolika, 1929. 36 p. : ilustr. / dokumento eo


VSETIN CSSR Vsetin, CSSR : gvidlibreto
Moravio [s.n., s.j.]. 16 p.

[gvidlibroj]
Vu Kan Kampuĉio: la nigraj jaroj Vu Kan ; Hoang Nguyen. Hanoi : Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio, 1979.* 153 p. / dokumento eo


Vu, Ĝou Dongting-a Popolo Komunumo
Beijing : Fremdlingva eld., 1975. 54 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Ĉinio : popola komunumo
Vysockij, Vladimir Semjonoviĉ La Birdo Gamajun Vladimir Vysockij. [kompil. kaj red. Nikolai Lozgačev. trad el la rusa lingvo N. V. Lozgačev k.a.] Sverdlovsk : Sezonoj, 1989. 43 p. illustr. / dokumento eo

ruslingvaj poemoj : tradukoj