www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_W_2013

Waagenaar, Sam Infanoj ne konas limojn : fotolibro = Kinderen kennen geen grenzen. kun tekstoj de G. Simenon, H. Böll, Ito' Saburo kaj S. Waagenaar. trad. M.H. Vermaas. Utrecht : A.W.Bruna & zoon, [post 1954]. 32, 111 p. : ĉefe / dokumento eo

tekstoj nederlandlingvaj : tradukoj infanoj tutmondaj : fotoj
Waard, M. de- La Esperanta literaturo : demandaro kaj resumoj de originalaj verkoj
's-Gravenhage : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, [1934]. 62 p. / dokumento eo

Esperanto : literatura historio : 1938
Waard, M. de- Het Esperanto B-examen : leerboek voor het schriftelijk gedeeltje van het B- examen
Thieme : Zutphen, 1936. 202 p. / dokumento nl-eo


Waard, M. de- Het Esperanto A examen
Thieme : Zutphen, 1935. 81 p. / dokumento nl-eo


WAARHEID OVER ESPERANTO De waarheid over Esperanto en Ido
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Wackrill, Alfred E. Konkordanco de "Ekzercaro" de dro L. L. Zamenhof ellaboris Alfred E. Wackrill. kun antaŭparolo de E. Boirac Paris : Hachtte,1907. 95 p / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo

Waddy, Lucy E. Tra la jaro : Esperanta lernolibro por komencantoj ĉiulandaj verkita de Lucy E. Waddy, B.A.,F.B.E.A. Paris ; [k.a.] : librairie Centrale, 1914. VIII, 120 p. : ilustr. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj
Waddy, Lucy E. Tra la jaro : Esperanta lernolibro por komencantoj ĉiulandaj verkita de Lucy E. Waddy, B.A.,F.B.E.A. [s.l.] : Walter Ripman, 1924. [3. eld.] VIII, 120 p. : ilustr. / dokumento eo Dent's Modern Language Series
lernolibroj Esperantaj
Waddy, Lucy E. Tra la jaro : Esperanta lernolibro por komencantoj ĉiulandaj kompil. de Lucy E. Waddy. Taegu : Chunggu Universitato, [1952].* [Repr.] VIII, 120 p. / dokumento eo Dent's Modern Language Series
lernolibroj Esperantaj
Wagemans, Maurits Ĉu ne eblus tiel ? : Por facilaj kontaktoj kun move handikapitoj nederlandoj studentoj trad. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1980. 32 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Wagnalls, Mabel Palace de danĝero : rakonto pri Madame de Pompadour Payson, S. Edward trad.el la angla originalo. Leipzig : Hirt & Sohn, 1926. 205 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj <Madame de Pompadour>
Wagnalls, Mabel Palaco de danĝero : rakonto pri Madame la Pompadour Payson, S. Edward trad.el angla. Breitkopf : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, [s.j.]. * / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj <Madame de Pompadour>
Wagnalls, Mabel La rozujo ĉiumiljara Payson, S. Edward trad.el angla. West Newton, Mass. : Dow, [s.j.]. 47 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Wagner, Charles Estu homo ! Meyer Sam trad.el la franca lingvo. Paris : Presa Esperanto Societo, 1912. 97 p. : bibliogr. P. [4] / dokumento eo

vivoreguloj
Wagner, George E. La seĝo dektria
Middleton, Wis.: Esperanto Library, 1957. . 37 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Wagner, Hermann Ni devas diri ĝin
Stuttgart-Botnang : Kultur-Aufbau-Verl., [1947]. 84 p. / dokumento eo

naziismo : konkludoj
Wagner, Hermann Wörterbuch: Deutsch - Esperanto. Esperanto - Deutsch Hermann Wagner. [Zum Geleit Siegfried Ziegler]. Gießen : Schmitz ; Germana
Esperanto-Asocio, [1947].
201 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wagner, Hermann Die Weltsprache Esperanto
Stuttgart : Naturfreunde, 1946. 55 p. / dokumento de-eo


Waldowski, Walter von- Komplementa vortaro Esperanta-Germana] el Der Esperantist. Berlin : Der Esperantist, [s.j.]. 103 p. / dokumento de-eo

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wallace, Edgar La mistero de la flavaj narcisoj Scot Ludo trad. Amsterdam : Populara Esperanto Bibioteko, [s.j.] * p. / dokumento eo


Walraamoen, Kjell Ni devas vivi : poemoj : [libro originale verkita en Esperanto] Kjell Walraamoen; Lina Gabrielli. [antaùparolo de Juan Régulo). La Laguna : Régulo, 1974. 154 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 45 ISBN 84-400-7754-8
originalaj poemoj
Walter, Carl Gajaj vesperoj verkis kaj kompil. C. Walter. Berlin : [Walter, 1931]. 80 p. / dokumento eo


Walter, Carl Gajaj horoj por Esperantistoj : [Spritaĵoj, anekdotoj, serĉdemandoj ktp.]
Berlin : C. Walter, 1929. (3. eld.) 56 p. / dokumento eo


Walter, Carl Esperanto, la lingvo internacia: facila por vi : internacia lernolibro de la internacia lingvo : amuza libro por lerni sen instruisto [=Gaja lernolibro de Esperanto : por sininstruo] kun bildoj de Peter Thienhaus. Mulhouse : [s.n.], 1934. (2. eld.) 112 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj
Walter, Carl Esperanto, la lingvo internacia: facila por vi : internacia lernolibro de la internacia lingvo : amuza libro por lerni sen instruisto [=Gaja lernolibro de Esperanto, 3. eldono] bildoj de P. Thienhaus kaj W. Drachholz. Mullhouse : editions Nova, 1960. (Nova eld.) 119 p. : multaj ilustr. / dokumento multlingva

lernolibroj Esperantaj
Walter, Carl Gaja ekzerco kaj amuzo : kun amuzaj versoj pri Esperanto-gramatikaĵoj kaj ĉiuj prefiksoj kaj sufiksoj
Berlin : Walter, [1936]. 40 p. : ilustr. / dokumento eo


Walton, G.D. Ĉies Fatimo : (kun ok ilustraĵoj kaj mapo) kunmetita de G. D. Walton. Fatimo : Casa Beato Nuno, 1965. 54 p., 1 faldfolio : ilustr., muziknotoj / dokumento eo


Wang, Yen-po Ĉinaj klasikaj poemoj ilustritaj : P'ei t'u ku shih ching hsüan kompilis Wang Yanbo kaj Ren Guang. ilustris Yang Yongqing. elĉinigis Laùlum. Beijing : Ĉina Esperanto -Eldonejo, 1990. 63 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo-ch


Wannemaekers, H.G. Enkonduko en la leteroj de la sankta apostolo Paŭlo
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1964. 29 p. : mapskizo / dokumento eo Serio de I.K.I. ; 7
Paulo <sankta>: leteroj : enkondukoj
Wannemaekers, H.G. Tutmonda laŭdo : katolika preĝaro
Bergen op Zoom : Esperanto Film-Grupo, 1952. 277 p. / dokumento eo


Wannemaekers, H.G. Propraj nomoj en la Nova Testamento
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1963. 30 p. / dokumento eo-la Serio de I.K.I. ; 2
vortaroj latinaj-Esperantaj : Nova Testamento : propraj nomoj
Wannemaekers, H.G. Katolika terminaro : Esperanto - latine kompil. de H. G. Wannemakers; P. Huberteno. Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1963. 53 folioj / dokumento eo-la Serio de I.K.I. ; 3
terminaroj Esperantaj-latinaj : katolikismo
Wannemakers, H. G. Propraj nomoj de sanktuloj kaj sanktulinoj : latine - Esperanto
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1962. 33 folioj : bibliogr. folio 31 / dokumento eo [Serio de I.K.I. ; 1]
vortaroj latinaj-Esperantaj : sanktuloj : propraj nomoj
Wantuil, Zêus Iŝmael Gomes Braga
Rio de Janeiro : Federaçao Espirita Brasileira, 1971. (1. ed.) 41 p. / dokumento eo

biografioj : Braga, I^smael Gomes
Wanzeele, Brigitte van- Vojaĝrakonto pri Romo
[s.l. : s.n.], 1933. *


Wappers, Carlos La paperoj de Wappers
Rio de Janeiro ; [k.a.] : Kultura Kooperativo de Esper. ; [k.a.], [1969]. 124 p. / dokumento eo Libro-Klubo ; 2

Warden, John Mabon* The "Edinburgh" Esperanto pocket dictionary : Esperanto-English and English-Esperanto [preface: W. M. Page. Introduction: J. M. Warden]. London [k.a.] : Nelson, 1928.* X, 206 p. / dokumento eo-en

vortaroj anglaj-Esperantaj :
Waringhien, G[aston] Beletro, sed ne el katedro
Antwerpen : Flandra Esperanto Ligo, 1987. (2. eld.reviziita kaj ampleksigita) 263 p. / dokumento eo Stafeto ; 4 ISBN 90-71205-19-3
originalaj eseoj
Waringhien, Gaston Suplemento al la Plena Vortaro de Esperanto
[s.l. : s.n.], 1953. *


Waringhien, Gaston Grand dictionnaire Espéranto - français
Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1957. 367 p. / dokumento eo-fr

vortaroj Esperantaj-francaj
Waringhien, Gaston Ni kaj Ĝi : pri religiokaj arto [eseoj III] libro originale verkita en esperanto. Kovrilo de Jan Schaap Jr. La Laguna : Régulo, 1972. 344 p. / dokumento eo [22cm] Bel-Literatura Eldon-serio ; 30 ISBN 84-400-5989-2

Waringhien, Gaston Kaj la ceter' - nur literaturo ; Eseoj V
Antwerpen ; La Laguna : TK ; Stafeto, 1983. 350 p. / dokumento eo ISBN 90-6336-031-2
originalaj eseoj ; < literaturo en Esperanto : mondliteraturo>
Waringhien, Gaston Gvidlibro por la ekzamenoj de SFPE kompil. de G. Waringhien. Lille : Franca Esperanto-Instituto, [1935]. 64 p. / dokumento eo-fr Kolekto de Franca Esperanto-Instituto ; 3

Waringhien, Gaston Lingvo kaj vivo : esperantologiaj eseoj
Antwerpen ; La Laguna: Régulo, 1959. 449 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 1
originalaj eseoj ; <esperantologio>
Waringhien, Gaston Traduko de provtekstoj en la gvidlibro
Lille : [s.n., s.j.]. * Kolekto de Franca Esperanto Instituto ; 5

Waringhien, Gaston A.B.C. d' Espéranto à l' usage de ceux qui aiment les lettres
Paris : Union Esperantiste de France, 1967. (2e édition) 74 p. / dokumento fr-eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto ; 8

Waringhien, Gaston A.B.C. d' Espéranto à l' usage de ceux qui aiment les lettres
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1945. 70 / dokumento fr-eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto

Waringhien, Gaston Eseoj
La Laguna : Régulo, 1956. 232 p. / dokumento eo Bel-Literatura Eldon-serio ; 6
originalaj eseoj ; literaturo : Esperanto : kontribuaĵoj
Waringhien, Gaston Grand dictionnaire Espéranto - français : nouvelle édition avec supplement
Paris : SAT, 1976 367 p. ; 16 p. / dokumento eo-fr

vortaroj Esperantaj-francaj
Warren, Hans Ŝtono de helpo Berveling, Gerrit trad.el nederlanda. 's-Gravenhage : Esperanto Kultura Servo, 1989. 72 p. / dokumento eo

rakontoj nederlandlingvaj : tradukoj
WARUM ESPERANTO ? Warum Esperanto ? : Verschiedene Beiträge ausgewählt vom Österreichischen Esperanto-Institut. Wien : Österreichisches Esperanto-Institut, 1981. [1. Aufl.] 64 p. / dokumento de


WAT IS HET KATHOLIEK VLAAMS VERBOND Wat is het Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond
[s.l. : s.n.], 1938. *


WAT IS HET KATHOLIEK VLAAMS VERBOND 1939 Wat is het Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond 1939
[s.l.] : Katoliek Vlaamsch Esperanto verbond, 1939. (uitg. 4) 23 p. / dokumento nl


Wates, Frederick George De tutmonda perforto al tutmonda frateco Bailey, William trad.en esperanton. London : Esperanto Publ.Co., 1938. 119 p. / dokumento eo

pacpolitiko
Wates, Frederick George Progresado kaj la pasinteco : ekrigardo tra la tempaĝoj Bailey, William trad.en esperanton. London : Esperanto Publ. Co., 1936. X, 152 p. / dokumento eo

progresado : historio
Weber, Lennart Kiu posedas Danion? : analizo de potenc-rilatoj en la ekonomia vivo kaj trastudo de privataj fondusoj = Hvem ejer Danmark? [s.l.] : Dana Laborista Esperanto Asocio, [1989]. 45 p. / dokumento eo ISBN 87-983286-0-3
Danio : Wirtschaftsstruktur
Weddingen V.L. van- Sub la vitra kupolo Groels, M. trad.el la nederlanda lingvo. Helmond : Pres. "Helmond", Esperanto-Fako, [proks. 1935]. 160 p. / dokumento eo

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Weferling, Erich Der Stand der Weltsprache-bewegung
Braunschweig : Weferling, 1975. 9 p. : bibliogr. p. 9 / dokumento de

planlingva movado : Intal
Wegener, Ludwig La arto fariĝi centjara : maniero resti juna longtempe
Limburg a Lahn : Vereinsdruckerei, 1953. 59 p. / dokumento eo

longa vivo
Wegener, Ludwig La arto fariĝi centjara : maniero resti juna longtempe
Limburg a Lahn : Vereinsdruckerei, 1953. 59 p. / dokumento eo

longa vivo
Wegener, Ludwig La arto fariĝi centjara : maniero resti juna longtempe
Limburg a Lahn : Vereinsdruckerei, 1953. 59 p. / dokumento eo

longa vivo
Weide, August Esperanto laŭ la patrina metodo : = Esperanto nach der Muttermethode
[Hamburg : Weide, 1979]. 319 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj
Weide, August Esperanto erlernen - die Sprachmauern entfernen! : Lehrbuch der Welthilfssprache
Hamburg : Verl. Freie Gewerkschaft,
[1948].
84 p., 1 folio / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj
Weinhengst, Hans Tur-strato 4 : originala romano : [=Turstrato 4]
Budapest : Literatura Mondo, 1934. 174 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; <senlaboreco>
Weinzierl, Hubert Nachklänge : = Resonoj Bick, Eckherd trad. [München : Natur & Umwelt Verl., proks. 1985]. 62 p. : multaj ilustr. / dokumento de-eo ISBN 3-924749-05-1
poemoj germanlingvaj ; poemoj germanlingvaj : tradukoj
Weizäcker, Richard von- Parolado je la 8a de majo 1985 en la memora-horo plen- kunveno de la Germana Federacia Parlamento : okaze de la *- -* 40a dat-reveno de la fino de la milito en Eùropo kaj de nazia tiranado/ el la germana tradukis Reinhard Haupenthal. Saarbrücken : Iltis-eld., 1987.* 16 folioj / dokumento eo Jubilea eldon-serio : 5*
naziismo
Weizäcker, Richard von- Parolado je la 8a de majo 1986 en la memora horo en la plena kunveno de la Germana Federacia Parlamento
[s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.


Welger, Helmut Marburga manifesto Esperantismo kaj Homaranismo
Marburg : [s.n.], 1985. *


Wells, H[erbert] [George] La dormanto vekiĝas : romano Milward Frank A. trad.el la angla lingvo. London : The Esperanto Publ. Co., 1929. 210 p. / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj ; sciencfikciaĵoj
Wells, H[erbert] [George] La tempo-maŝino ; La lando de la blinduloj tradukis el la angla E.W. Amos. Rickmansworth : Esperanto Publishing Companio, [proks. 1938]. 187 p. / dokumento eo La "Epoko" Libro-Klubo ; 4
romanoj anglalingvaj : tradukoj ; sciencfikciaĵoj
Wells, J[ohn] C[hristopher] ; [k.a.] Jen nia mondo : an introductory series of lessons in Esperanto - the living language which aims to solve the *- -*world's language problem by becoming a second language, neutral and simple, for all mankind / Teddingron : Grupo Kvin, 1979. 55 p. : ilustr. / dokumento en-eo ISBN 0-906632-01-3
lernolibroj Esperantaj-anglaj :
Wells, John [Christopher] Lingvistikaj aspektoj de Esperanto
Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio 1978. 76 p. : tabeloj, grafikaĵoj, bibliogr. / dokumento eo ISBN 92-9017-021-2
Esperanto : lingvistiko
Wells, John [Christopher] Concise Esperanto and English dictionary : Esperanto-English / English-Esperanto : [=Esperanto dictionary]
[New York : David McKay], 1973. (2. eld.) 419 p. / dokumento en-eo ISBN 0-340-05950-8
vortaroj anglaj-Esperantaj-anglaj
Welzl, Jan Tridek jarojn en la ora nordo Esperantigis kaj eld. Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1931. 314 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
WERELDHULPTAAL De wereldhulptaal "Esperanto"
Zwolle : De Daad, 1915. * / dokumento eo

lingvoproblemo : scienco : Esperanto
WERELDTAAL ESPERANTO De wereldtaal Esperanto : Leerboek bewerkt door de leiders van de schriftelijke cursus De Daad
Zwolle : [s.n.], 1915. 64 p. / dokumento nl-eo [8°]

lernolibro
Werner, Jan Terminologia kurso : manlibro eldonita por la kurso okazigata de Esperanto- rondeto de la sindikata klubo en Roudnice nad Labem kaj de la scienca- teĥnika sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1986-09-1/5
Roudnice n. L.: Sdru^zeny Klub ROH, 1986. 88 p. : bibliogr. p. 82 - 83 / dokumento eo

Esperanto : terminologio : enkonduko
Werner, Vilém Homoj sur flosglacio : komedio en tri aktoj = Lidé na k^re. Moraviaj Esperanto pioniroj trad.laù la 3. eld. Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1937. 109 p. / dokumento eo

komedioj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Westermayer, Manfred Dr. Internacia kemio vortaro : = International chemical dictionary : = Internationales Chemie-Wörterbuch
Tübingen : Westermayer, 1981. (1. Aufl.) 71 p. / dokumento eo-en-de ISBN 3-923596-12-X
terminaroj Esperantaj-anglaj-germanaj : kemio
Widerberg Siv La knabino kiu ne volis iri al la infanejo = Flickan som inte ville ga till dagis. Cecilia Torudd [ilustr.]. Malte Markheden trad.el sveda [Motala] : Progresa Eld, [1988]. 33 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo ISBN 91-87320-02-9
infanlibroj tradukitaj
Widström, Henny Originala Esperanta legolibreto : pensoj kaj rakontoj
Lidingö : propra eld., [1926]. 46 p. / dokumento eo


Wieczorek, Klemenz Kiel aŭtodikakto al pedagogia scienco
Limburg : Vereinsdruckerei, [proks. 1960]. [eld.: Nikolaus Wieczorek]. 39 p. / dokumento eo


WIEN Wien : deutsch, englisch, Esperanto ; 128 farbige Abbildungen.
Wien : Flora-Print, [proks. 1994].* 48 p. : ĉefe ilustr., mapo / dokumento de-en-eo

Wien : bildlibroj
Wiersch, Hans [red.] Proverbo de Komerca terminaro eldonita de Internacia komerca kaj Ekonomia fakgrupo (IKEF). Hans Wiersch, kunordiganto. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1989. [88] p.

Esperanto : terminaro : komerca
Wiesenfeld, Edvardo Galerio de Zamenhofoj kolekt. de Edvardo Wiesenfeld. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, [1924]. 40 p., [20] folioj : ilustr. / dokumento eo

Zamenhof : familio : bildoj
Wilde, Oskar Salome : dramo en unu akto Bulthuis H.J. trad. Amsterdam : Veldt , 1910. 39 p. / dokumento eo Esperanta teatro internacia ; 1
unuaktaĵoj anglalingvaj : tradukoj
Wilde, Oskar Salome : dramo en unu akto Chiff T. trad. Oosaka : Japana Esperanta Librokooperativo, 1973. 51 p. / dokumento eo

unuaktaĵoj anglalingvaj : tradukoj
Wilde, Oskar Homa animo sub socialismo Long Kris trad. Laroque Timbaut : La Juna penso, 1978. 17 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 121B

Wilkins Fredman, Mary E. La koridora dormoĉambro el la angla tradukis Randall, Charles E. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[26] - 39 / dokumentoparto eo [el La Revuo]

William, P[aul] Legolibro
Berlin : Ellersiek , 1921. 63 p. / dokumento eo Nova Esperanto-Biblioteko ; 7
legolibroj Esperantaj ; anekdotoj diverslingvaj ; antologioj
Williams, Norman Report on the teaching of Esperanto from 1948 to 1964: kun esperantlingva
traduko

Denton, Manchester : Denton Egerton
Park County School, 1965. (2. ed.)
20 p. / dokumento eo-en

Esperanto-instruado : Denton : 1948-1964
Williams, T. Tie Ĉi oni parolas Esperante : unuakta komedio trad. kaj aranĝita de M. Hankel. [s.l. : s.n.], 1908. p.[55] - 86 / dokumentoparto eo [el Tri unuaktaj komedioj : ludataj dum la 4a IEK en Dresden]

Wilson, Ian La tria : Notoj pri la tria kongreso de Esperanto en Cambridge 1908 Kunmetita de Bourlet Carlo Paris : Hachette, 1908. *


Wilson, Theodora Wilson La fina batalilo : (hellito au - ?) : vizio : (daŭrigo de "The search of the child for the sorrows of God) diversaj amikoj trad. London : Daniel, 1916. (1. eld.) 172 p. / dokumento eo

kristanismo
Wilson, William E. La kvakerismo : religio sen ritoj
Birmingham : Kvakera Esperantista Asocio, 1934. 11 p. / dokumento eo

kvakerismo
Windisch-Sartowsky, H. Kvin vivokantetoj tekstoj originale verkitaj de Catharina J. Roskes-
Dirksen. Muziko de H. Windisch-Sartowsky.
's-Gravenhage : Dirksen ; Windisch-Sartowsky, [s.j.]. 11 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

muziko
Wingen, Hans Wörterbuch Deutsch - Esperanto Hans Wingen. Bibliographischer Nachdruck von Reinhard Haupenthal. Hildesheim ; [k.a.] : Olms, 1981. 176 p. : bibliogr. p. [177 - 178] / dokumento de-eo

vortaroj germanaj-Esperantaj
Wingen, Hans Wörter der Gegenwart : Deutsch - Esperanto : = Aktuala terminaro
Limburg a Lahn : Vereinsdruckerei, 1962. 55 p. / dokumento eo

Aktuala terminaro
Wingen, Hans Wörterbuch Deutsch - Esperanto reprographischer nachdruck der ausgabe Limburg/Lahn 1954 Saarbrücken: Saarlandischer Bund, 1978. 176 p. / dokumento eo-de

vortaroj germanaj-Esperantaj
Wingen, Hans Wörterbuch Deutsch - Esperanto
Limburg / Lahn : Verl. der Limburger Vereinsdruckerei, 1954. 176 p. / dokumento eo-de

vortaroj germanaj-Esperantaj
Wingen, Wilhelm Post la kurso : ein Buch für Gruppenabende, Fortbildungslehrgänge und eigene Weiterbildung Wilhelm und Hans Wingen. [Saarbrücken : Saarländischer Esperanto-Bund, 1978]. (repr.1953) 98 p. : ilustr. / dokumento de-eo

lernolibroj ; legolibro Esperantaj-germanaj : progresintoj
Wingen, Wilhelm Schlüssel zum Esperanto-Fortbildungsbuch "Post la kurso" :
Übersetzung aller Aufgaben und erzählenden Stücke sowie*-
-* zusätzliche Übungen / Wilhelm Wingen ; Hans Wingen. Limburg / Lahn: Vereinsdruckerei, 1953. 54 p. / dokumento eo-de

lernolibroj Esperantaj-germana : progresintoj : ^slosiloj
Wingen, Wilhelm Post la kurso : ein Buch für Gruppenabende, Fortbildungslehrgänge und eigene Weiterbildung Wilhelm und Hans Wingen. Limburg/Lahn : Vereinsdruckerei, 1953. 98 p. : ilustr. / dokumento de-eo

lernolibroj ; legolibro Esperantaj-germanaj : progresintoj
Wingen, Wilhelm Ni stenografas : laŭ la Germana Unueca Stenografio de Wilhelm kaj Hans Wingen. Bailieboro : Esperanto Press, 1980. 40 p. / dokumento eo-de ISBN 0-919186-15-7

Wingen, Wilhelm Kiel aranĝi kursojn kaj grupvesperojn ?
Rotterdam : Heroldo de Esperanto, [s.j.]. 48 p. / dokumento eo


Wingen, Wilhelm Wir lernen Esperanto : die Welthilfssprache : vollständiger Kurzlehrgang von W. und H. Wingen. Limburg a Lahn : [s.n], 1960. *


Wingen, Wilhelm Wir lernen Esperanto : die Welthilfssprache : vollständiger Kurzlehrgang von W. und H. Wingen. Saarbrücken : [s.n], 1979. (represo de 1973.) *


Wingen, Wilhelm Wir lernen Esperanto : für Lehrgänge und zum Selbstunterricht Wilhelm und Hans Wingen. Limburg / Lahn : Verl. der Limburger Vereinsdruckerei, 1954. (4., durchges. Aufl.) 71 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj
Winkelmann, Sergius Der Esperantismus
Berlin : Möller & Borel, [1909]. 79 p. / dokumento de


Winkler, Venĉeslav La ŝtelita lampo ilustr. Ive Ŝubic. trad.el la slovena Jo^ze Kozlevĉar. [Ljubljana] : Mladinska Knjiga, 1960. [16] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Ciciban
infanlibroj tradukitaj
Winsch, Wilhelm Pri la elektra aktiveco de nia korpo : = Über den elektrischen Betrieb unseres Körpers
Elbrück : [s.n.], [s.j.].* 31 p. / dokumento eo-de


Winsch, Wilhelm Pri la kredo al mirakloj : (natura klarigo de la bibliaj mirakloj) William, P. trad.el germana lingvo. Dresden : Ader & Borel, [1911]. 32 p. / dokumento eo

biblio : mirakloj
Winsch, Wilhelm Pri varmokulturo : (per varmo al sano) : nova metodo, provizi la korpon je forto, kaj helpilo al pli alta evoluo de la homaro William, P. trad.laù la kvara germana eld. Dresden : Ader & Borel, 1913. 69 p. / dokumento eo


WIR INFORMIEREN Wir informieren : Verständigung?, Freunde im Ausland? [Germana Esperanto-Junularo ]
St. Martin : Deutsche Esperanto-Jugend , 1975 (1. aufl.) [12 p.] : ilustr. / dokumento de

Esperanto : informiloj germanlingvaj
Wiseman, [Nicolas] Fabiola : rakonto pri la katakomboj = Fabiola. de Kardinalo Wiseman. el la angla lingvo tradukis E. Ramo. dua eldono reviziita de Em. Ramo. Paris : Espero Katolika, 1928. (2. eld.) 436 p. : ilustr., mapo / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj ; kristanoj : katakomboj
Wiseman, [Nicolas] Fabiola : rakonto pri la katakomboj = Fabiola. de Kardinalo Wiseman. el la angla lingvo tradukis E. Ramo. Genève : Universala Esperantia Librejo, [proks.1911]. (1. eld.) 427 p. : ilustr., mapo / dokumento eo

romanoj anglalingvaj : tradukoj ; kristanoj : katakomboj
Wisnovszky, Iván La akvo kaj la homo en Hungarlando : [pretigita okaze de la 51a Universala Kongreso de Esperanto] kompil.: Iván Wisnovszky kaj Endre Almássy. Esperantigis Otto Haszpra. Budapest : VITUKI, 1966. 48 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Hungario : akvoprovizo
Wit, A [Bert] de- Zakwoordenboekje Esper.-nederlands, nederlands-Esper. : met beknopte grammatika en uitspraakvoorbeelden samengest. door A. de Wit. 's-Gravenhage : FEN, 1981. 94 p. / dokumento nl-eo


Wit, B. de- Esperanto Utopie of realiteit voorwoord B. de Wit. [Amsterdam] : Bond van Arbeiders Esperantisten (FLE), 1981. 162 p. / dokumento nl [17cm]


Wit, Bert de- Esperanto: internacia lingvo : praktika kurso de Esperanto
[Vogelenzang : Bond van Arbeiders-Esperantisten FLE, 1983]. [2. druk] 158 p. : ilustr. / dokumento nl-eo ISBN 90-70843-02-1
lernolibroj Esperantaj-flandraj [nl]
Wit, Bert de- Esperanto: internacia lingvo : kurso por la elementa diplomo
Vogelenzang: Bond van Arbeiders-Esperantisten FLE, 1983. (2. Druk) 178 p. : ilustr. / dokumento nl-eo ISBN 90-70843-01-3
lernolibroj Esperantaj-flandraj [nl]
WITKAM, A.P.M Distrubuted language translation : feasibility study of a multilingual facility for videotex information networks
Utrecht : BSO, 1983. [proks..200] p. / *en

Esperanto : pontlingvo : komputilo : tradukado : DLT
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°1-2-3-4 kaj -2 n°1] de A. J. Witteryck. Brugge : Witteryck, 1910. [5x23 p.] / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°1-2-3] de A. J. Witteryck. Brugge : Witteryck, 1906 [3x23 p.] / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°1] de A. J. Witteryck. Brugge : Witteryck, 1903. 23 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°1;4] de A. J. Witteryck. Brugge : Witteryck, 1903-1907 [2x23 p.] / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 2 n°1-2] de A. J. Witteryck. Brugge : Witteryck, 1911. [2x23 p.] / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 2 n°2] de A. J. Witteryck kun la helpo de la Bruĝa Grupo Esperantista Brugge : Witteryck, 1911. 23 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°5] de A. J. Witteryck. en verkaro de A.-J. Witteryck Brugge : Witteryck, 1907. 23 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°3] de A. J. Witteryck. en verkaro de A.-J. Witteryck Brugge : Witteryck, 1906. 23 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 2 n°1] de A. J. Witteryck. en verkaro de A.-J. Witteryck Brugge : Witteryck, 1910. 23 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°4] de A. J. Witteryck. en verkaro de A.-J. Witteryck Brugge : Witteryck, 1907. 23 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj
Witteryck A.J. Kelkaj floroj Esperantaj : agrablaj legaĵoj kun multaj ilustraĵoj - [serio 1 n°1-2-3-4-5 kaj -2 n°1-2] de A. J. Witteryck. Brugge : Witteryck, 1911. [7x23 p.] / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1903-1911
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] L' Esperanto : Solution du problème de la langue internationale auxiliaire
Brugge : Witteryck, 1908. 32 p. / dokumento eo-fr


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] L' Esperanto : Solution du problème de la langue internationale auxiliaire édition du journal "La Belga Sonorilo" Brugge : Witteryck, 1907. 32 p. / dokumento eo-fr


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Het Esperanto in vijf lessen : met oefeningen en sleutel, spreekoefeningen, internationaal lied.
Brugge : Witteryck, 1910. 53 p. / ilustr., muziknotoj / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Het Esperanto : Zegepralende oplossing van het vraagstuk wereldtaal : gegeven door Dr Zamenhof*
Brugge : Witteryck, 1902. 32 p. / dokumento nl


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Het Esperanto in vijf lessen : met oefeningen en sleutel
Brugge : Witteryck, 1910. 43 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1910
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Zakboekje van den Nederlandschen Esperantist en Verkaro de Witteryck Brugge : Witteryck, 1908. 31 p. / dokumentoparto eo/nl


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Leergang van Esperanto in 15 afleveringen [ reeks 1--3-4-5-6-7-8-9-10] [manksas reeks 2]]
Bruxelles : Agence Duchene , [s.j.] *


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Cours d' Espéranto Complet en Cinq leçons : accompagnées d' exercices avec clef,série de conversations usuelles : Chant*- *- international Esperantiste avec mélodie notée. [= L' Esperanto en Cinq lecons] Brugge : Witteryck, 1909. 47 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento fr-eo

lernolibro Esperantaj-francaj
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Esperanto in vijf lessen : volledige spraakleer, met oefeningen en sleutel
Brugge : Witteryck, [1910]. 43 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1910
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Het Esperanto in vijf lessen : met oefeningen en sleutel
Brugge : Witteryck, [s.j.]. 32 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1910
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Interparoladoj (francaj-Esperantaj) : = Causeries (francais-Esperanto)
Steenbrugge : Witteryck, 1932. (nova eld.) 86 p. / dokumento eo-fr


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Leergang van Esperanto : volledig in vijftien afleveringen, geschikt voor zelfonderricht [1ste reeks]
Bruxelles : Agence Duchene , [s.j.] *


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Cours d' Esperanto : Grammaire compléte accompagnée d' exercices avec clef
Steenbrugge : Witteryck, [s.j.]. 30 p. / dokumentoparto eo-fr


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Interparoladoj (nederlandaj-Esperantaj) : = Spreekoefeningen (nederlandsch-Esperanto)
Steenbrugge : Witteryck, 1932. (nova eld.) 86 p. / dokumento eo


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] 6 flandraj kantoj kun piano kaj teksto
Brugge : Witteryck, [s.j.]. 6x4 p. : faldfolioj eo


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] L' Esperanto pour tous : grammaire complète [accompagnée d' exercices avec clef]
Brugge : Witteryck, [1909]. 36 p. / dokumento fr-eo

gramatikoj Esperantaj-francaj
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Antaŭen Bruĝanoj en Kantoreto de A.-J Witteryck. poezio kaj muziko de A.-J. Witteryck. Brugge : Witteryck, [s.j.]. 4 p. : faldfolioj eo

kantoj
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] La Vento : muziko
[s.l.] : Witteryck, [s.j.]. 2 p. / dokumento eo

muziko
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Verkaro de Witteryck libro kun broŝuroj Brugge : Witteryck, [] / dokumento eo-nl-fr


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Sankta Nikolao : muziko = Sinter Klaas. poezio de Hilda Ram. muziko de A.-J. Witteryck. Esperantigita R. van Melckebeke Brugge : Witteryck, [s.j.]. [3] p. ĉefe muziknotoj / dokumento eo

muziko
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Rapport de A.J. Witteryck : 1e Congrés international pour le soulement de blessés de la geurre, Gand du 25-30 août 1913 A.-J. Witteryck président de la Ligue Espérantiste Belge, Membre du Congrès, sur la 6ième Question du programme général. [steenbrugge : Witteryck, 1913]. 13 p. / dokumento fr


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Apud la Lulilo : muziko = Bij de wieg. poezio de G.T. Antheunis. muziko de A.-J. Witteryck. Esperantigita de M. Seynaeve. Brugge : Witteryck, [s.j.]. [3] p. ĉefe muziknotoj / dokumento eo

muziko
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Companion of the English esperantist
Brugge : Witteryck, 1906. 60 p.


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Cours d' Esperanto en 5 leçons
Brugge : [s.n., s.j.]. 32 p. / dokumento fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj
Witteryck, A[ntoon] J[ozef] An Esperanto Conversation Book in four languages English Français Nederlands Esperanto London : [s.n, s.j.]. *


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] Conversations : (English, french, dutch-flemish, Esperanto) : = Spreekoefeningen : (engelsch, fransch, nederlandsch, Esperanto) : = Interparoladoj : (anglaj, francaj, nederlandaj, Esperantaj)
London : Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co., [proks.1915]. 200 p. / dokumento en-fr-nl-eo


Witteryck, A[ntoon] J[ozef] <kompil> Kantareto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Wlodarczyk, Walerian Mio mia La enkondukon skribis Jerzy Loth. Vroclavo : Pola Esperanto-Junularo, 1965. 68 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Wnuk, Matjaso Ne nur pri Komunismo : artikolaro el la jaroj 1986-91 ilustraĵoj de Andrzej Mleczko. Warszawa : NEPO, [1991]. 64 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 83-900118-0-8

Wodehouse, P[elham] G[renville] La princo kaj Betty tradukis el la angla G. Badash. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [s.j.]. 192 p. / dokumento eo La "Epoko" Libro-Klubo ; 3
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Wojcikiewicz, Zdzislaw Z podrózy po Europie : = El la vojaĝo tra Europo Zdzislaw Wojcikiewicz. [Tlumaczenie Alojzy
Turek].
Kraków : Nakl. Polskiego Zwiazku Esperantystów, [proks. 1960]. [96] p. : multaj ilustr. / dokumento pl-eo

Europo : vidindaĵoj
Wojtakowski, Edward T[adeusz] Decimala katalogo de la planlingva literaturo ĉe Universitata Biblioteko de la Katolika Universitato en Lublino (K.U.L.) [red. Czeslaw Biedulski]. Roma ; Lublin : I.K.U.E.-Centro, 1979. XI, 303 p. / dokumento eo Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista ; 9

Wolf, M. Patreco : kvarakta socia dramo M. Wolf. trad. M. Wolf ; J. Wolf. Paris : Hachette, 1913. 56 p. / dokumento eo

dramoj anglalingvaj : tradukoj
Wolker, Ji^ri Balado pri okuloj de l' hejtisto [ilustr.: Frantiŝek Bilkovsky. Trad. Vitêzstav Ji^ri Ŝamla]. [Prostêjov : Ligilo, 1936]. [20] p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Wolski, Jan Ĉu ĝi estas nur fabelo ? : Kooperativa junular-romano Dabrowski, Roman trad.el pola lingvo. Warszawa : Esperanta Eldon-Kooperativo, 1935. XII, 157 p. : ilustr.,
bibliogr. / dokumento eo


romanoj pollingvaj : tradukoj
Wood, Willy Blua sango Zoest, Willy van- trad.el la nederlanda lingvo. Helmond : Druk. "Helmond", Esperanto-Fako, [proks. 1935]. 187 p. / dokumento eo Ideala Esperanto-Biblioteko ; 1
romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Woolf, Felix English phrases and expressions in Esperanto
Cardiff, Ontario: Esperanto Press, [1969]. 119 p. / dokumento en-eo

frazaroj anglaj-Esperantaj
WOORDENBOEK ESPERANTO-HOLLANDSCH Woordenboek Esperanto-Hollandsch uitgegeven door Rotterdamsche Esperanto Vereeniging Merkurio Utrecht : Merkurio ; Honig, [s.j.]. III, 261 p. / dokumento eo-nl

vortaroj Esperantaj-nederlandaj
WOORDENBOEK NEDERLANDSCH-ESPE Woordenboek Nederlands-Esperanto oorspronkelijk uitgegeven door de Rotterdamsche Esperantisten -Vereeniging "Merkurio" 'S-Gravenhage : Centrale Esperanto -Boekhandel, 1927. (2. herziene druk) 323 p. / dokumento nl-eo

vortaroj Esperantaj-nederlandaj
WOORDENBOEK NEDERLANDSCH-ESPE Woordenboek Nederlands-Esperanto uitgegeven door Rotterdamsche Esperanto Vereeniging Merkurio. Bewerkt door W.J. v.d.Haak ; M.J. Wessel ; L. Wit. Rotterdam : Drukkerij Cordati, [s.j.]. 302 p. / dokumento nl-eo

vortaroj Esperantaj-nederlandaj
Woude, Johanna van- Pri la muziko de l' vivo" = Ne dezirita ; ni virinoj =Van de muziek des levens <parto>, Niet begeerd ; Wij vrouwen!… trad. Maria Posenaer. Antwerpen : Vos en Van der Groen , 1910. 31 p. / dokumentoparto eo

prozaĵoj nederlandlingvaj : tradukoj Esperantaj
Woude, Johanna van- El "Pri la muziko de l' vivo" : Ne dezirita ; ni virinoj = Van de muziek des levens <parto>, Niet begeerd ; Wij vrouwen!… trad. Maria Posenaer. Antwerpen : [s.n.], 1910. 31 p. / dokumento eo

prozaĵoj nederlandlingvaj : tradukoj
Wu, Ch'eng-en Ribelo kontraŭ la Ĉiela Palaco = Hsi yu chi. [el verko de Wu Ch'eng-en]. Adaptita de Tang Deng. pentr. de Yan Dingxian ; Lin Wenxiao ; Gao Yang ; Pu Jiaxiang ; Lu Qing Fang Pengnian]. Beijing : Fremdlingva eld.,1980. (1. eld.) 84 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildlibroj reverkitaj
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Enciklopedia vortaro Esperanta-germana : kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo : = Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch : ... : [Ia parto]
Leipzig : Hirt, 1918. p.[8]-[23] p. , p.1-136 / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Enciklopedia vortaro Esperanta-germana : kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo : = Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch : ... : [IIa parto]
Leipzig : Hirt, 1918. p.[28]-[40] , p.137-280 / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Enciklopedia vortaro Esperanta-germana : kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo : = Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch : ... : [IVa parto]
Leipzig : Hirt, 1918. p.415-576 / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Enciklopedia vortaro Esperanta-germana : kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo : = Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch : ... : [kompleta eldono]
Leipzig : Hirt, 1923. 576 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Enciklopedia vortaro Esperanta-germana : kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo : = Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch : ... : [IIIa parto]
Leipzig : Hirt, 1918. p.[41]-[66] , p.281-414 / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj
Wüster, Eugen Maschinentechnisches Esperanto-Wörterbuch der Grundbegriffe: deutsche Ausgabe : Maŝinfaka Esperanto-vortaro prielementa: germana eldono Eugen Wüster. Leipzig : Hirt, 1923. 89 p. / dokumento eo-de [17cm]


Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko Pfeffer, Emil esperantigis el la germana originalo. Budapest : Literatura Mondo, 1936. 123 p. / dokumento eo

terminologio : tekniko
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Internationale Sprachnormung in der Technik : besonders in der Elektrotechnik (die nationale Sprachnormung und ihre *- -* Verallgemeinerung) / [resumo en Esperanto]. Bonn : Bouvier & Co., 1966. (2., ergänzte Aufl.) 470 p., 3 faldfolioj : literaturindikoj / dokumento de Sprachforum, Zeitschrift für Angewandte … ; 2
lingvonormado : scienco kaj tekniko ; terminologio : fundamentaj verkoj
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Zamenhof-radikaro : kun derivaĵoj kaj fontindikoj prizorgita de Paul Kirschke. Leipzig : Hirt, 1927. 84 p. / dokumento eo


Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Die Verhältniswörter des Esperanto : zugleich eine allgemeine
Funktionslehre der Verhältniswörter seiner Quellsprachen
[editieveld : Unveränderter reprogr. Nachdr. d. Ausg. Berlin u. Dresden 1924] Saarbrücken : Iltis-eld., 1968. 36 p. : tabeloj / dokumento eo

prepozicioj : Esperanto
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Esperantologiaj studoj Eugen Wüster. Memorkolekto editorita de
Reinhard Haupenthal.
Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1978. (1. eld.) 254 p. : ilustr., tabeloj, grafikaĵoj, bibliogr. Stafeto : Popularscienca eldonserio ; 5 ISBN 90-6336-005-3
originalaj eseoj <lingvonormigo ; terminologio : historio ; leksikografio>
Wüster, Eugen [Bernhard Caspar] Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko Pfeffer, Emil esperantigis el la germana originalo. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1975].* 130 p., 1 faldfolio / dokumento eo ISBN 87-85-020-84-2
terminologio : tekniko
Wybenga, Mabel Bonan tagon : an introductory course in the international language Esperanto for correspondence students and *- -* school classes / adapted for correspondence courses by John Moore. Manly : Australian Esperanto Asocio, [proks. 1983]. 42 p. / dokumento eo-en


Wybenga, Piet Dorse kontraŭ la muro = Mei de rech tsijn de muorre. [red. de : Sipke Stuit]. Ljouwert (Leeuwarden) : Friske Akademy, [1967]. 164 p. : ilustr. / dokumento eo

prozaĵoj frizlingvaj : tradukoj