bezoekersteller

omdat ik van provider ben veranderd, is de website verplaatst naar http://eddiepv.atwebpages.com/index.html . U wordt binnen 5 seconden doorgeschakeld.

Plaatsing

Deze aluminium haken worden gebruikt om de profielen, waarop later de zonnepanelen bevestigd worden, aan het dak te bevestigen. (er bestaan verschillende versies van, maar deze is voor een dak met dakpannen)

Op deze manier worden de haken rond een houten plank gemonteerd.

 

Omdat de haken onder de plank door zitten volstaat het om per haak, maar 1 schroef te gebruiken om hem op zijn plaats te houden.

 

Voor ik aan de dakwerken begon heb ik met autocad eerst uitgetekend onder welke dakpannen er een haak moest komen, rekening houdend met:

-In de breedte ongeveer 1,3 m tussen de haken,

-de ideale plaats om een paneel te ondersteunen is rond de 30 cm van boven en onderkant,

-de panelen mogen niet over de dakgoot komen en moeten onder de schoorsteen blijven.

-als de 48 panelen in 3 rijen van 16 liggen, oogt dat nog het beste, en kan ik langs beide zijden nog over de dakpannen naar boven klauteren.

De pannen worden naar omhoog, onder de bovenliggende geschoven, zodat de planken op de kepers van het dak kunnen geschroefd worden.

In het rode cirkeltje zie je dat ik een uitsparing in de pan geslepen heb , waar de dakhaak in moet komen.

 

De dakpan, die over de haak komt wordt vanonder afgeslepen.

Ik heb eerst de onderste haken gemonteerd van op een ladder, om dan verder naar boven toe te werken.

Op de onderliggende haken kon ik dan een plank leggen, waar ik met mijn voeten tegen kon steunen tijdens het slijpen van de pannen. Mijn gereedschap kon ik zo ook op het dak plaatsen zonder dat het naar beneden gleed

De haak is zodanig geplaatst, dat hij met het dunste gedeelte tussen de overlapping van de pannen komt.

Nadat de haak vastgeschroefd is, mag hij niet drukken op de onderliggende dakpan, anders zou de pan achteraf kunnen barsten.

De bovenliggende pan mag niet dragen op de haak.

De pannen moeten mooi op elkaar aansluiten, net zoals ze dat deden voor er een haak tussen gemonteerd was.

Het monteren van de in totaal 66 haken heeft wel enkele dagen in beslag genomen.

Gelukkig was het in januari 2008 droog en niet te koud weer, zodat dit werkje nog redelijk vooruitging.

De aluminium profielen heb ik eerst gewoon bevestigd aan de haken, zonder de schroeven vast te zetten.

De haken zijn in de hoogte verstelbaar, en de profielen kunnen ook nog eens en 4 tal centimeter verschuiven op de haken.

Met een metserskoord heb ik de profielen uitgelijnd, zowel in de lengte, als ten opzichte van elkaar.

Daarna heb ik alle schroeven vast gezet.

Alvorens de zonnepanelen naar het dak te verplaatsen heeft mijn vrouw de aansluitdraden vast gestript aan het middenprofiel van de panelen.

Bij elk paneel de + stekker aan dezelfde kant en de - stekker aan de andere kant.

(De persoon op de foto is niet mijn vrouw, maar mijn broer.)

Mijn broer stak de panelen omhoog.

Terwijl ik achter het onderste aluminium profiel zat, kon ik de panelen aanpakken.

Terwijl ik dan recht krabbelde steunde het paneel achter het profiel.

Zo heb ik de panelen naar hun plaats gebracht en ze vervolgens bevestigd.

De onderste panelen werden door mijn vrouw van op de ladder op hun plaats gehouden, terwijl ik ze vastschroefde.

Voor de tweede en de derde rij kon ik de panelen gewoon neer leggen en vastschroeven, omdat ze op de onderste rij steunden.

Ik mocht vooral niet vergeten om de stekkers aan elkaar te pluggen, want eens dat de panelen gemonteerd zijn kan je daar niet meer aan.

Het eindresultaat mag zeker gezien worden.

De panelen vormen 1 mooi vlak zonder golven of opstekende hoeken.

Hier zie je een detailfoto van een haak, die in de hoogte verstelbaar is, met daarboven het profiel, met daarop het paneel gemonteerd.

De mensen van Solar Spirit hebben de strings (dat zijn de gelijkspanning kabels) komen aansluiten. Er komen dus 3 pluskabels en 3 minkabels binnen.

De kabels komen binnen langs een verluchtingspan, en gaan zo tot aan de omvormer.

De geelgroene kabel is een aardingskabel, die aan de aluminium constructie is bevestigd en rechtstreeks naar de aardingsklem gaat.

De strings worden onderaan de omvormer aangesloten.

De wisselstroomkabel wordt ook aangesloten en naar de zekeringkast geleid.

Je ziet ook nog het antennetje, die de gegevens naar de sunny beam zendt.

De omvormer is op onze zolder tegen de muur geschroefd.

Doordat wij eerst enkele jaren in onze garage gewoond hebben, hangt onze kilowattuurmeter in de garage met daarnaast een zekeringkast en nog een tweede zekeringkast in onze woning.

In de zekeringkast, waar de stroom van het net binnenkomt hebben de mensen van Solar Spirit een overspanningbeveiliging geplaatst.

In de zekeringkast van de woning, is een geijkte kilowattuurmeter aangesloten om de opgewekte stroom te meten.

De gehele PV installatie is beschermd met een zekering van 40 A

Op 5 maart 2008 's avonds is de installatie volledig klaar en aangesloten.

De installateur kon nog net even van de ondergaande zon profiteren om te testen of alles werkte.

Nu moesten we alleen nog enkele dagen wachten tot de installatie gekeurd was, maar omdat het zonde was om de installatie tot zolang terug af te zetten, ben ik dat dan maar "vergeten ".

Op 28 maart 2008, is de installatie eindelijk gekeurd, en officieel in gebruik genomen.

Ik wil zeker mijn dochter Lore nog bedanken voor de foto's die ze gemaakt heeft.