Princesse Joséphine

Dit vaartuig had een lengte van 91,63 m en 11,59 breed. Met een motoraandrijving van 6300 PK haalde het 1460 ton schip een snelheid van 21 knopen.

In de 1e klas sectie was een verwarming met Amerikaans kachel geplaatst. Op de ander plaatsen was het schip met stoom verwarmd. Zo was tevens een pianobuffet aan boord geïnstalleerd.

WOI

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog lag de Prinsess Joséphine in Oostende uit de vaart genomen. De Duitsers hebben dit schip gebruikt voor de bemanningen van hun duikboten. Het kreeg de naam "Villa Schlamassel". Of beter gezegd knoeiboel. Het schip werd naar Brugge gesleept en op 4 oktober 1918 tot zinken gebracht..

Het schip werd in 1922 gelicht en in Brugge afgebroken.

This vessel had a length of 91,63 m and 11,59 width. With the 6300 HP engine the 1460 ton vessel could go up to a speed of 21 knots.  

An American stove was installed in first class for heating. Other places the vessel was heated by steam. There was also a pianobuffet installed on board.

WWI

At the outbreak of WWI the Princesse Joséphine was in Ostend taken out of service. The Germans used this vessel from the submarine crews. It got the German name "Villa Schlamassel". Or better said "a total mess". The vessel was towed to Bruges and deliberately sunk on the 4th October 1918.

The ship was lifted and dismanteld in Bruges 1922.