Leopold II

De Leopold II had een lengte van 108 m en 11,59 breed.
Ze had een verplaatsing van 1790 ton en was van 8000 PK motor voorzien. Ze haalde een snelheid van 21,945 knopen.

Bij de opdracht aan W.Denny & Brothers werd geen vereiste gesteld een de vorm en machines. Men wilde enkel een snelheid van 21,5 knopen gegarandeerd.

WOI

De Leopold II heeft op 8 oktober 1914 vluchtelingen uit Antwerpen naar Oostende gehaald. Antwerpen lag al een tweetal weken onder Duitse aanval en begon te verzwakken.

Van 10 tot 14 okober helpt de Leopold II met het vervoer van vluchtelingen naar Frankrijk en Engeland om op 17 definitief Oostende te verlaten. Tijdens het vervoer van gewonden hierna naar Le Havre brengt ze op de terug reis munitie mee van de wapenfabriek. Dit omdat de spoorweginfrastructuur dit nog niet toeliet.

In september 1915 blijft ze als hospitaalschip beschikbaar in Calais.

In januari 1916 tot eind 1918 werd ze uitgeleend aan de Britten voor het vervoer van troepen tussen Frankrijk en Engeland.

Vanaf januari 1919 tot april 1920 verzorgde ze de repatriëring van Britse troepen. Daarna is ze geruild aan de Britten voor twee loodsboten.

In 1922 werd ze in België verkocht aan een sloperij die deze doorverkocht aan een Duits bedrijf.

De Leopold II zou uiteindelijk in 1925 worden gesloopt.

 

The Leopold II had a length of 108 m and 11,59 witdth.
The water displacement was 1790 tons  and the 8000 HP engine powered a movement up to 21,945 knots.

When ordered to Denny & Brothers, no description to shape and engine was set. Only the guarantee was agreed to reach a speed of 21,5 knots.

WWI

The Leopold II has fetched fugitives from Antwerp on the 8th October. Antwerp was about two weeks under German attack and was weakening.

As from the 10th until 14th October the Leopold II helped with the transport of fugitives to France and England and left Ostend permanent on the 17th. During the transport of wounded to Le Havre after that she brought ammunition from the factory on the return trip. This because train infrastructure was not yet operational for that.

In September 1915 she stayed in Calais as a hospital ship.

In January 1916 until end 1918 she was loaned to the British for transport of troops between France and England.

As from January 1919 until April she was repatriating British troops. After that she was traded with the Brits for two pilot boats.

In 1922 she was sold in Belgium for scrap but the buyer sold it further to a German company.

Eventually the Leopold II was scrapped in 1925.

.