Marie Henriette

Dit schip werd te Cockerill gebouwd als yard nummer 321en had een lengte van 1108,60 m en 11,59 breed. 1525 ton werd door 8300 PK motorkracht verplaatst en haalde een snelheid van 22,2 knopen.

Een wedloop naar vaartuigen met hogere snelheid was belangrijk geworden. Met dit schip haalde het Zeewezen een snelheidsrecord en het schip zelf een reputatie van snelste vaartuig. Hierbij werd regelmatig een aandrijfas gebroken. Door op deze assen een nieuwe techniek toe te passen en deze in dubbele oliebaden te temperen,  konden de breuken worden vermeden.

Het eetsalon was in een Vlaamse stijl ingericht met gebruik van kunstige glasramen.

WOI

Op 24 augustus 1914 vervoerde de Marie Henriette een deel van het geld van de Nationale Bank van België naar Engeland.

Daarna helpte ze van 10 tot 14 oktober met de evacuatioe van vluchtelingen en is de laatste maalboot die Antwerpen verlaat. Vanaf 18 oktober tot 24 brengt ze mede de gewonden naar Le Havre en tevens op de teurgreis nog munitie uit de fabriek van Cherbourg naar Calais.

Op 24 oktober 1914 liep de Marie Henriette op de rotsen te Barfleur tijdens het vervoer van gewonden. De kapitein was niet op de hoogte gebracht van het doven van het havenlicht. Het schip ging verloren. De gewonden en passagiers konden gelukkig worden gered. 

This vessel was built by Cockerill as yard number 321 and had a length of 108,60 m and 11,59 width. 1525 tons were moved by 8300 HP engine power and reached a speed of 22,2 knots.

A race to build vessel with higher speeds has become important. The company Zeewezen achieved a speedrecord and the vessel itself a reputation of fastest ship. Due to this the driving axle was broken regularly. These problems could be avoided by applying a new technique where the steel was tempered in a double oil bath.

The dining room was created in Flemish style were artistic colour glass was used in the windows.

WWI

On the 24th August 1914 the Marie Henriette brought a part of the national Belgian Bank currency to England.

After that she helped from the 10th until 14th with the evacuation of fugitives and was the last mailboat leaving Antwerp. As from the 18th October until 24 she brought also the wounded to Le Havre and also ammunition from Cherbourg on its return trip to Calais.

The Marie Henriette was lost on the 24th October 1914 while transporting wounded approaching Barfleur port and stranded on the rocks. The captain was not informed the harbour lights were turned off. The vessel was lost. The wounded and passengers could be saved.