Rapide

De Rapide werd bij Cockerill werven als yard nummer 339 gebouwd. Het schip had een lengte van 95,64 m en 11,59 breed. De 1270 ton kon worden door een 7000 PK motor voortbewogen en haalde een snelheid van 20,834 knopen.

Voor de binneninrichting werd als hulde aan Koning Leopold II voor de versiering van het salon rijke inheemse houtsoorten en ivoor gebruikt. De Koning had echter niet veel interesse voor dit vaartuig omdat er op vlak van snelheid geen aandacht was besteed. Op een ludieke wijze gaf hij bij de uiteenzetting van de plannen het voorstel om de naam Rapide te gebruiken. Wat ernstig werd genomen en ook toegepast.

Tijdens een storm en schuilend aan de Admiralty pier op 4 december 1896, werd ze door een plotse wind tegen het ijzeren staketsel geworpen. Door de sterke constructie en vakkundigheid van de kapitein kon de schade echter worden beperkt.

WOI

Het schip fungeerde als hospitaalschip tijdens WWI 14-18.

Op 23 augustus 1914 is ze in Antwerpen. Op 31 augustus neemt ze de Ministers van Staat mee die via Southampton naar de VS zullen reizen. En tevens een deel van de goudreserve.
In september voert ze nog een tweede goud transport uit.

Op 8 oktober neemt ze deel aan de evacuatie van Antwerpen. En enkele dagen later van 10 tot 14 oktober helpt ze bij de evacuatie van Oostende.

Op 17 oktober verlaat ze definitief Oostende en komt ze in Le Havre aan. Waar ze tot 10 maart 1915 telkens gewonden van het front naar de hospitalen brengt. Net zoals de andere schepen brengt ze ook munitie mee op de terugreis.

Na de afwerking van de spoorweg word ze in april 1915 naar Cherbourg gestuurd.

Vanaf november 1915 tot eind december 1918 word ze aan de Britten uitgeleend om troepen tussen Frankrijk en Engeland te vervoeren.

Nog in januari en februari 1919 repatrieert ze Britse troepen en keert op 1 maart terug naar België. Na herstelling kan ze de normale dienst hernemen.

In 1923 werd het als schroot verkocht en het jaar later in Nederland gesloopt..

De Rapide was built by Cockerill yards as yard number 339. The vessel had a length of 95,64 m and 11,59 width. 1270 ton was brought to movement by a 7000 HP engine and reached a speed of 20,834 knots.

As a tribute to King Leopold II the interior was designed using rich foreign wood and ivory. The King was not really interested for this vessel a no attention was spent on the increase of speed speed. On a humorous way and during the presentation of the vessels plans by the engineers he suggested to give it the name Rapide. A suggestion which was taken seriously.

During a storm on the 4th December 1896 and sheltering at the Admiralty pier, the vessel was blown to the steel pier due to a sudden gust of wind. The strong construction of the vessel and the very experienced captain could avoid heavy damage to the vessel.

WWI

The ship was used as a hospital ship during WWI 14-18.

On the 23rd August 1914 is the ship in Antwerp. On the 31st August is she taking the Ministers of State (whom will travel further from Southampton to the US) and a part of the gold reserve to England. She performed a second gold transport in September.

On the 8th October she participated with the evacuation of Antwerp. A few days later from 10 to 14 October she will help with the evacuation of Ostend.

On 17th October she left Ostend permanently and arrived in Le Havre. Where she transports wounded to the hospitals until the 10th March 1915. Just like the other ships ammunition is loaded for the return trip.

After the operational status of the railway the Rapide was send to Cherbourg in April 1915.

As from November 1915 until end December 1918 the Rapide was loaned to the British to transport troops between France and England.

In January and February 1919 she will still repatriate British troops but returns on the 1st March to Belgium. After some repairs she could return to normal services.

It was sold as scrap in 1923 and the following year was scrapped.