Jan Breydel

Door het grote succes van de Princesse Elisabeth werden nog twee schepen bij Cockerill besteld. Dit waren de Jan Breydel en de Pieter de Coninck. De schepen ware bijna identiek aan de Princesse Elisabeth.
De Jan Breydel had een lengte van 110.11 meter en was 12.95 meter breed en droeg Cockerill yard nummer 493.
Het haalde met zijn 1767 ton een snelheid van 24.288 knopen en een vermogen van 12 200 PK

Het voornaamste doel van de lijnuitbating was een voorsprong op het comfort en snelheid te behouden. Er immers ook de wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel. De Jan Breydel was dan ook een prachtig vaartuig dat heel mooi was ingericht.

WOI

De Jan Breydel werd op 11 augustus naar Antwerpen gestuurd. Op 20 augustus is ze weer in Antwerpen En op 31 augustus schepen Koningin Elisabeth en haar kinderen in samen met een deel van de goudreserve en varen naar Dover.

Van 3 tot 6 oktober brengt het schip het diplomatieke koirps van Antwerpen naar Oostende en dan verder naar Le Havre. Om dan vanaf 10 oktober deel te nemen aan de evacuatie van Oostende naar Frankrijk en Engeland.

Op 17 oktober komt ze aan in Le Havre waarna ze vanaf 18 oktober 1914 tot 30 maart 1915 - 89284 gewonden en 37626 soldaten naar Frankrijk en Engeland vervoerd.

Vanaf 1 januari 1919 helpt ze mee met het repatriëren van de Britse troepen.

Op 9 juni 1919 herneemt ze dan de gewone overzetdienst.

Op vrijdag 24 september 1921 deed zich een tragisch ongeval ter hoogte van de Goodwin banken voor met de Jan Breydel op de heenreis naar Dover. Bij zware mist had een aanvaring plaats tussen de Jan Breydel en de Noorweegse Salina waardoor deze laatse in vijf minuten is gezonken. Een uitgebreid verslag van het gebeuren werd op 30 september in de krant De Duingalm opgenomen.

In een bijzondere brochure uitgave werd de klasse van de drie vaartuigen voorgesteld.  Hieronder enkele pagina's uit deze brochure met afbeeldingen van de Jan Breydel en reproducties van de aan boord geplaatste kunstwerken.

Op 4 november 1931 word de Jan Breydel per opbod in Brussel verkocht en zal het jaar nadien in Gent worden gesloopt.

Due to the great succes of the Princesse Elisabeth two new ships were ordered with Cockerill. These were the Jan Breydel and the Pieter de Coninck. The vessels were almost identical to the Princesse Elisabeth.
The Jan Breydel had a length of 110.11 meter and 12.95 meter width and had yard number 493.
It had a average speed of 24.288 knots driven by 12 200 HP and 1767 tons of water displacement.

The main purpose of the line was to keep ahead of the others and maintain the high level of comfort and fast speed. There was also the world exhibition in Brussels in 1910. The Jan Breydel was a wonderful vessel with very nice interior decoration.

WWI

The Jan Breydel was send to Antwerp on the 11th August. On 20 August she is back in Antwerp and on the 31st August she will take the Queen Elmisabeth and her children together with part of the gold reserve to Dover.

On the 3rd October until the 6th the ship brought the diplomatic corps from Antwerp to Ostend and later further to Le Havre. To participate later on th 10th to the evacuation of Ostend to France and England.

On the 17th October she arrives in Le Havre and from the next day until 30 March 1915 she will transport 89284 wounded and 37626 soldiers to France and England.

As from the 1st January 1919 she was helpoing with the repatriation of British troops.

On the 9th June she can return to her normal services.

On Friday the 24 September 1921 a terrible accident occured around the Goodwin banks. On the way to Dover and severe fogg a colission took place between the Jan Breydel and the Norwegian Selina. which sunk in five minutes. A report from the accident was published in the local paper De Duingalm on the 30th September 1921.

The high class standard from the three vessels was presented in a special brochure. Below some pages from that brochure with photos from the Jan Breydel and from the art reproductions on board.

On the 4th November 1931 the Jan Breydel was sold as scrap in Brussels and the next year it was scrapped.

Folder: August Goethals