VOLKSTELLING BEKKEVOORT 1709              
VOLGORDE ZOALS IN DE TELLING  
Nr Voornaam Familienaam Beroep Kind Koren Haver Gerst Boekwijt Mout Gemeente    
1 Arnoldus Juchtmans man 1 Bekkevoort
2 Margriet Henderix zijn vrouw Bekkevoort
3 Jan Juchtmans hun kind Bekkevoort
4 Jacques Smets man 1 10 Bekkevoort
5 Joanna Jodens zijn vrouw Bekkevoort
6 Peeter Smets hun kind Bekkevoort
7 Phlups Velpmans man 2 Bekkevoort
8 Maria Sachareas zijn vrouw Bekkevoort
9 Maria Velpmans hun kind Bekkevoort
10 Hu˙brecht Velpmans hun kind Bekkevoort
11 Jan Claes man 2 7 Bekkevoort
12 Elisabet Claes zijn dochter Bekkevoort
13 Madalena Claes zijn dochter Bekkevoort
14 Peeter NV dove knecht Bekkevoort
15 Henricus Van Geertruijen man 3 3 Bekkevoort
16 Elisabet Raijmaeckers zijn vrouw Bekkevoort
17 Jan Van Geertruijen hun kind Bekkevoort
18 Helena Van Geertruijen hun kind Bekkevoort
19 Margriet Van Geertruijen hun kind Bekkevoort
20 Jan Everaet Goijts man 1 12 Bekkevoort
21 Madalena Goijts zijn dochter Bekkevoort
22 Barbara Matthijs koehoeder Bekkevoort
23 Jan Moijts man 1 Bekkevoort
24 Anna Honinx zijn vrouw Bekkevoort
25 Adriaen Moijts hun zoon Bekkevoort
26 Jan Honinx knecht Bekkevoort
27 Jan Raijmaeckers man 2 7 Bekkevoort
28 Barbara inde Deijckstraat zijn vrouw Bekkevoort
29 Jan Raijmaeckers hun kind Bekkevoort
30 Cristina Raijmaeckers hun kind Bekkevoort
31 Ambroes Luijten man 8 Bekkevoort
32 Catlijn Pauls zijn vrouw Bekkevoort
33 Catharina Maes meid Bekkevoort
34 Robert  Vaes man 4 Bekkevoort
35 Anna Smeijers zijn vrouw Bekkevoort
36 Anna Marie Vaes hun kind Bekkevoort
37 Geert Vaes hun kind Bekkevoort
38 Catharina Vaes hun kind Bekkevoort
39 Elisabet Vaes hun kind Bekkevoort
40 Jan Proche man 3 3 Bekkevoort
41 Joanna Vogels zijn vrouw Bekkevoort
42 Marie Proche hun kind Bekkevoort
43 Lenaert Proche hun kind Bekkevoort
44 Peeter Proche hun kind Bekkevoort
45 Geeraert Van Even man 6 5 30 Bekkevoort
46 Joanna  Persoens zijn vrouw Bekkevoort
47 Geert Van Even hun kind Bekkevoort
48 Elisabet Van Even hun kind Bekkevoort
49 Guillam Van Even hun kind Bekkevoort
50 Jan Van Even hun kind Bekkevoort
51 Maria Van Even hun kind Bekkevoort
52 Francis Van Even hun kind Bekkevoort
53 Merten Bronckaerts man 1 Bekkevoort
54 Catlijn Janssens zijin vrouw Bekkevoort
55 Marie Bronckaerts hun dochter Bekkevoort
56 Joris  Maes man 1 13 6 Bekkevoort
57 Joanna  Smekens zijn vrouw Bekkevoort
58 Joris  Maes zijn zoon Bekkevoort
59 Peeter NV koehoeder Bekkevoort
60 Marie NV een arm kind Bekkevoort
61 Jan Keustermans weduwe van 1 10 Bekkevoort
62 Michiel Keustermans haar zoon Bekkevoort
63 Elisabet Merx meid Bekkevoort
64 Jan vanden Bosch man 2 Bekkevoort
65 Margriet Dillen zijn vrouw Bekkevoort
66 Adriaen vanden Bosch hun kind Bekkevoort
67 Jan vanden Bosch hun kind Bekkevoort
68 Liebrecht Schollen man 15 10 7 Bekkevoort
69 Geertruijt Pauls zijn vrouw Bekkevoort
70 Marie Neijs meid Bekkevoort
71 Guijsbrecht Van Heijnten man 1 Bekkevoort
72 Elisabet Van Dalem zijn vrouw Bekkevoort
73 Catharina Van Heijnten hun dochter Bekkevoort
74 Jan Swinnen man 6 Bekkevoort
75 Helena Velpmans zijn vrouw Bekkevoort
76 Peeter Pauwels man 2 25 10 Bekkevoort
77 Barbara Cuppens zijn vrouw Bekkevoort
78 Jacobus Pauwels hun kind Bekkevoort
79 Catlijn Pauwels hun kind Bekkevoort
80 Steven Cuppens kind Bekkevoort
81 Peeter Peeters weeskind Bekkevoort
82 Jan Peeters man 3 Bekkevoort
83 Joanna Van Even zijn vrouw Bekkevoort
84 Jan Peeters hun kind Bekkevoort
85 Anna Peeters hun kind Bekkevoort
86 Margriet Peeters hun kind Bekkevoort
87 Jan Pauwels man 4 10 Bekkevoort
88 Jan Pauwels zijn kind Bekkevoort
89 Helena Pauwels zijn kind Bekkevoort
90 Marie Pauwels zijn kind Bekkevoort
91 Barbara Pauwels zijn kind Bekkevoort
92 Adriaen Smekens man 3 4 Bekkevoort
93 Catlijn Serre zijn vrouw Bekkevoort
94 Adriaen Smekens hun kind Bekkevoort
95 Jan Smekens hun kind Bekkevoort
96 Elisabet Smekens hun kind Bekkevoort
97 Lauerijs Vaes man 4 4 Bekkevoort
98 Catlijn Sevenans zijn vrouw Bekkevoort
99 Anna Vaes hun kind Bekkevoort
100 Peeter Vaes hun kind Bekkevoort
101 Catharina Vaes hun kind Bekkevoort
102 Elisabet Vaes hun kind Bekkevoort
103 Matthijs Vermijlen man 1 6 Bekkevoort
104 Maria Ferrets zijn vrouw Bekkevoort
105 Cristina Vermijlen hun dochter Bekkevoort
106 Jacques Kenens man 3 4 Bekkevoort
107 Elisabet Van Nerum zijn vrouw Bekkevoort
108 Antoen Kenens hun kind Bekkevoort
109 Joanna Kenens hun kind Bekkevoort
110 Jan Kenens hun kind Bekkevoort
111 Jan Maes man 40 12 6 Bekkevoort
112 Catharina Keustermans zijn vrouw Bekkevoort
113 Dominicus Waerseggers man 1 Bekkevoort
114 Elisabet Janssens zijn vrouw Bekkevoort
115 Peeter Waerseggers hun zoon Bekkevoort
116 Peeter Janssens man 1 50 1 Bekkevoort
117 Catharien Reijnders zijn vrouw Bekkevoort
118 Matthijs Janssens hun zoon Bekkevoort
119 Anna Van Dalum meid Bekkevoort
120 Henricus Koijmans man Bekkevoort
121 Elisabeth Stroeten zijn vrouw Bekkevoort
122 Anna Gukens meid Bekkevoort
123 Liebrecht Blockx man 4 Bekkevoort
124 Catlijn Smekens zijn vrouw Bekkevoort
125 Jan Blockx hun kind Bekkevoort
126 Peeter Blockx hun kind Bekkevoort
127 Francis Blockx hun kind Bekkevoort
128 Marie Blockx hun kind Bekkevoort
129 Jan Marchiau man 2 3 Bekkevoort
130 Ida Brugmans zijn vrouw Bekkevoort
131 Andries Marchiau hun kind Bekkevoort
132 Jan Marchiau hun kind Bekkevoort
133 Jan Vermijlen man 3 Bekkevoort
134 Marie Gubens zijn vrouw Bekkevoort
135 Henricus Neijs man 3 Bekkevoort
136 Adriaen Neijs zijn kind Bekkevoort
137 Peeter Neijs zijn kind Bekkevoort
138 Elisabet Neijs zijn kind Bekkevoort
139 Jan Janssens man 2 Bekkevoort
140 Barbara Vleeshouwers zijn vrouw Bekkevoort
141 Niclaes Janssens hun kind Bekkevoort
142 Peeter Janssens hun kind Bekkevoort
143 Jan Hermans man 5 Bekkevoort
144 Elisabet Jacobs zijn vrouw Bekkevoort
145 Jan Hermans hun kind Bekkevoort
146 Jasper Hermans hun kind Bekkevoort
147 Lenaert Hermans hun kind Bekkevoort
148 Marie Hermans hun kind Bekkevoort
149 Catharien Hermans hun kind Bekkevoort
150 Jasper Jacobs man Bekkevoort
151 Anna Goris zijn vrouw Bekkevoort
152 Henricus Koijmans man 2 Bekkevoort
153 Marie Merx zijn vrouw Bekkevoort
154 NV Koijmans hun kind Bekkevoort
155 NV Koijmans hun kind Bekkevoort
156 Pauls Croes man 2 Bekkevoort
157 Elisabet Goethuijs zijn vrouw Bekkevoort
158 Jan Croes hun kind Bekkevoort
159 Pauwel Croes hun kind Bekkevoort
160 Jan Hanegreefs weduwe van 2 Bekkevoort
161 Anna Hanegreefs haar kind Bekkevoort
162 Guillam Hanegreefs haar kind Bekkevoort
163 Jan Van Heijnten man 1 Bekkevoort
164 Catlijn Schreuers zijn vrouw Bekkevoort
165 Peeter Van Heijnten hun zoon Bekkevoort
166 Andries Jacobs weduwe van 2 Bekkevoort
167 Maria Schepers haar kind Bekkevoort
168 Jasper Schepers haar kind Bekkevoort
169 Jasper Jacobs man Bekkevoort
170 Maria Van Heijntrijck zijn vrouw Bekkevoort
171 NV NV arm kind Bekkevoort
172 NV NV arm kind Bekkevoort
173 Gillis Bollen man 2 Bekkevoort
174 Catlijn Schepers zijn vrouw Bekkevoort
175 Jacques Bollen hun kind Bekkevoort
176 Jasper Bollen hun kind Bekkevoort
177 Jan Smekens man 2 Bekkevoort
178 Catlijn Smekens zijn kind Bekkevoort
179 Jan Smekens zijn kind Bekkevoort
180 Lenaert Van Hout man Bekkevoort
181 Catlijn Van Heijnten zijn vrouw Bekkevoort
182 Jan Verelst man Bekkevoort
183 Cathijn Boijmans zijn vrouw Bekkevoort
184 Jan Vanden Brock man Bekkevoort
185 Anna Roovers zijn vrouw Bekkevoort
186 Servatius Van Sichen pastoor 4 Bekkevoort
187 NV NV meid Bekkevoort
188 Peeter Vaes pachter 2 80 15 Bekkevoort
189 Marie Loijsen zijn vrouw Bekkevoort
190 Anna Vaes hun kind Bekkevoort
191 Catharina Vaes hun kind Bekkevoort
192 Jan Soetmans schaapherder Bekkevoort
193 Matthijs NV knecht Bekkevoort
194 Marie In de Deijckstraet meid Bekkevoort
194 332 12 47 8 30
ALFABETISCH GEORDEND OP FamilieNAAM en VoorNAAM  
Nr Voornaam Familienaam Beroep Kind Koren Haver Gerst Boekwijt Mout Gemeente
127 Francis Blockx hun kind Bekkevoort
125 Jan Blockx hun kind Bekkevoort
123 Liebrecht Blockx man 4 Bekkevoort
128 Marie Blockx hun kind Bekkevoort
126 Peeter Blockx hun kind Bekkevoort
183 Cathijn Boijmans zijn vrouw Bekkevoort
173 Gillis Bollen man 2 Bekkevoort
175 Jacques Bollen hun kind Bekkevoort
176 Jasper Bollen hun kind Bekkevoort
55 Marie Bronckaerts hun dochter Bekkevoort
53 Merten Bronckaerts man 1 Bekkevoort
130 Ida Brugmans zijn vrouw Bekkevoort
12 Elisabet Claes zijn dochter Bekkevoort
11 Jan Claes man 2 7 Bekkevoort
13 Madalena Claes zijn dochter Bekkevoort
158 Jan Croes hun kind Bekkevoort
156 Pauls Croes man 2 Bekkevoort
159 Pauwel Croes hun kind Bekkevoort
77 Barbara Cuppens zijn vrouw Bekkevoort
80 Steven Cuppens kind Bekkevoort
65 Margriet Dillen zijn vrouw Bekkevoort
104 Maria Ferrets zijn vrouw Bekkevoort
157 Elisabet Goethuijs zijn vrouw Bekkevoort
20 Jan Everaet Goijts man 1 12 Bekkevoort
21 Madalena Goijts zijn dochter Bekkevoort
151 Anna Goris zijn vrouw Bekkevoort
134 Marie Gubens zijn vrouw Bekkevoort
122 Anna Gukens meid Bekkevoort
161 Anna Hanegreefs haar kind Bekkevoort
162 Guillam Hanegreefs haar kind Bekkevoort
160 Jan Hanegreefs weduwe van 2 Bekkevoort
2 Margriet Henderix zijn vrouw Bekkevoort
149 Catharien Hermans hun kind Bekkevoort
143 Jan Hermans man 5 Bekkevoort
145 Jan Hermans hun kind Bekkevoort
146 Jasper Hermans hun kind Bekkevoort
147 Lenaert Hermans hun kind Bekkevoort
148 Marie Hermans hun kind Bekkevoort
24 Anna Honinx zijn vrouw Bekkevoort
26 Jan Honinx knecht Bekkevoort
194 Marie In de Deijckstraet meid Bekkevoort
28 Barbara inde Deijckstraat zijn vrouw Bekkevoort
166 Andries Jacobs weduwe van 2 Bekkevoort
144 Elisabet Jacobs zijn vrouw Bekkevoort
150 Jasper Jacobs man Bekkevoort
169 Jasper Jacobs man Bekkevoort
54 Catlijn Janssens zijin vrouw Bekkevoort
114 Elisabet Janssens zijn vrouw Bekkevoort
139 Jan Janssens man 2 Bekkevoort
118 Matthijs Janssens hun zoon Bekkevoort
141 Niclaes Janssens hun kind Bekkevoort
116 Peeter Janssens man 1 50 1 Bekkevoort
142 Peeter Janssens hun kind Bekkevoort
5 Joanna Jodens zijn vrouw Bekkevoort
1 Arnoldus Juchtmans man 1 Bekkevoort
3 Jan Juchtmans hun kind Bekkevoort
108 Antoen Kenens hun kind Bekkevoort
106 Jacques Kenens man 3 4 Bekkevoort
110 Jan Kenens hun kind Bekkevoort
109 Joanna Kenens hun kind Bekkevoort
112 Catharina Keustermans zijn vrouw Bekkevoort
61 Jan Keustermans weduwe van 1 10 Bekkevoort
62 Michiel Keustermans haar zoon Bekkevoort
120 Henricus Koijmans man Bekkevoort
152 Henricus Koijmans man 2 Bekkevoort
154 NV Koijmans hun kind Bekkevoort
155 NV Koijmans hun kind Bekkevoort
189 Marie Loijsen zijn vrouw Bekkevoort
31 Ambroes Luijten man 8 Bekkevoort
33 Catharina Maes meid Bekkevoort
111 Jan Maes man 40 12 6 Bekkevoort
56 Joris  Maes man 1 13 6 Bekkevoort
58 Joris  Maes zijn zoon Bekkevoort
131 Andries Marchiau hun kind Bekkevoort
129 Jan Marchiau man 2 3 Bekkevoort
132 Jan Marchiau hun kind Bekkevoort
22 Barbara Matthijs koehoeder Bekkevoort
63 Elisabet Merx meid Bekkevoort
153 Marie Merx zijn vrouw Bekkevoort
25 Adriaen Moijts hun zoon Bekkevoort
23 Jan Moijts man 1 Bekkevoort
136 Adriaen Neijs zijn kind Bekkevoort
138 Elisabet Neijs zijn kind Bekkevoort
135 Henricus Neijs man 3 Bekkevoort
70 Marie Neijs meid Bekkevoort
137 Peeter Neijs zijn kind Bekkevoort
60 Marie NV een arm kind Bekkevoort
193 Matthijs NV knecht Bekkevoort
171 NV NV arm kind Bekkevoort
172 NV NV arm kind Bekkevoort
187 NV NV meid Bekkevoort
14 Peeter NV dove knecht Bekkevoort
59 Peeter NV koehoeder Bekkevoort
32 Catlijn Pauls zijn vrouw Bekkevoort
69 Geertruijt Pauls zijn vrouw Bekkevoort
91 Barbara Pauwels zijn kind Bekkevoort
79 Catlijn Pauwels hun kind Bekkevoort
89 Helena Pauwels zijn kind Bekkevoort
78 Jacobus Pauwels hun kind Bekkevoort
87 Jan Pauwels man 4 10 Bekkevoort
88 Jan Pauwels zijn kind Bekkevoort
90 Marie Pauwels zijn kind Bekkevoort
76 Peeter Pauwels man 2 25 10 Bekkevoort
85 Anna Peeters hun kind Bekkevoort
82 Jan Peeters man 3 Bekkevoort
84 Jan Peeters hun kind Bekkevoort
86 Margriet Peeters hun kind Bekkevoort
81 Peeter Peeters weeskind Bekkevoort
46 Joanna  Persoens zijn vrouw Bekkevoort
40 Jan Proche man 3 3 Bekkevoort
43 Lenaert Proche hun kind Bekkevoort
42 Marie Proche hun kind Bekkevoort
44 Peeter Proche hun kind Bekkevoort
30 Cristina Raijmaeckers hun kind Bekkevoort
16 Elisabet Raijmaeckers zijn vrouw Bekkevoort
27 Jan Raijmaeckers man 2 7 Bekkevoort
29 Jan Raijmaeckers hun kind Bekkevoort
117 Catharien Reijnders zijn vrouw Bekkevoort
185 Anna Roovers zijn vrouw Bekkevoort
8 Maria Sachareas zijn vrouw Bekkevoort
174 Catlijn Schepers zijn vrouw Bekkevoort
168 Jasper Schepers haar kind Bekkevoort
167 Maria Schepers haar kind Bekkevoort
68 Liebrecht Schollen man 15 10 7 Bekkevoort
164 Catlijn Schreuers zijn vrouw Bekkevoort
93 Catlijn Serre zijn vrouw Bekkevoort
98 Catlijn Sevenans zijn vrouw Bekkevoort
35 Anna Smeijers zijn vrouw Bekkevoort
92 Adriaen Smekens man 3 4 Bekkevoort
94 Adriaen Smekens hun kind Bekkevoort
124 Catlijn Smekens zijn vrouw Bekkevoort
178 Catlijn Smekens zijn kind Bekkevoort
96 Elisabet Smekens hun kind Bekkevoort
95 Jan Smekens hun kind Bekkevoort
177 Jan Smekens man 2 Bekkevoort
179 Jan Smekens zijn kind Bekkevoort
57 Joanna  Smekens zijn vrouw Bekkevoort
4 Jacques Smets man 1 10 Bekkevoort
6 Peeter Smets hun kind Bekkevoort
192 Jan Soetmans schaapherder Bekkevoort
121 Elisabeth Stroeten zijn vrouw Bekkevoort
74 Jan Swinnen man 6 Bekkevoort
99 Anna Vaes hun kind Bekkevoort
190 Anna Vaes hun kind Bekkevoort
36 Anna Marie Vaes hun kind Bekkevoort
38 Catharina Vaes hun kind Bekkevoort
101 Catharina Vaes hun kind Bekkevoort
191 Catharina Vaes hun kind Bekkevoort
39 Elisabet Vaes hun kind Bekkevoort
102 Elisabet Vaes hun kind Bekkevoort
37 Geert Vaes hun kind Bekkevoort
97 Lauerijs Vaes man 4 4 Bekkevoort
100 Peeter Vaes hun kind Bekkevoort
188 Peeter Vaes pachter 2 80 15 Bekkevoort
34 Robert  Vaes man 4 Bekkevoort
72 Elisabet Van Dalem zijn vrouw Bekkevoort
119 Anna Van Dalum meid Bekkevoort
48 Elisabet Van Even hun kind Bekkevoort
52 Francis Van Even hun kind Bekkevoort
45 Geeraert Van Even man 6 5 30 Bekkevoort
47 Geert Van Even hun kind Bekkevoort
49 Guillam Van Even hun kind Bekkevoort
50 Jan Van Even hun kind Bekkevoort
83 Joanna Van Even zijn vrouw Bekkevoort
51 Maria Van Even hun kind Bekkevoort
18 Helena Van Geertruijen hun kind Bekkevoort
15 Henricus Van Geertruijen man 3 3 Bekkevoort
17 Jan Van Geertruijen hun kind Bekkevoort
19 Margriet Van Geertruijen hun kind Bekkevoort
73 Catharina Van Heijnten hun dochter Bekkevoort
181 Catlijn Van Heijnten zijn vrouw Bekkevoort
71 Guijsbrecht Van Heijnten man 1 Bekkevoort
163 Jan Van Heijnten man 1 Bekkevoort
165 Peeter Van Heijnten hun zoon Bekkevoort
170 Maria Van Heijntrijck zijn vrouw Bekkevoort
180 Lenaert Van Hout man Bekkevoort
107 Elisabet Van Nerum zijn vrouw Bekkevoort
186 Servatius Van Sichen pastoor 4 Bekkevoort
66 Adriaen vanden Bosch hun kind Bekkevoort
64 Jan vanden Bosch man 2 Bekkevoort
67 Jan vanden Bosch hun kind Bekkevoort
184 Jan Vanden Brock man Bekkevoort
75 Helena Velpmans zijn vrouw Bekkevoort
10 Hu˙brecht Velpmans hun kind Bekkevoort
9 Maria Velpmans hun kind Bekkevoort
7 Phlups Velpmans man 2 Bekkevoort
182 Jan Verelst man Bekkevoort
105 Cristina Vermijlen hun dochter Bekkevoort
133 Jan Vermijlen man 3 Bekkevoort
103 Matthijs Vermijlen man 1 6 Bekkevoort
140 Barbara Vleeshouwers zijn vrouw Bekkevoort
41 Joanna Vogels zijn vrouw Bekkevoort
113 Dominicus Waerseggers man 1 Bekkevoort
115 Peeter Waerseggers hun zoon Bekkevoort
194 332 12 47 8 30