Verkoop van land door Hendrik Luits aan Lucas Kimpen en Joanna De Brie

Akte voor de schepenbank van ZICHEM

08-01-1697

 

A 161, 1682/1 fo 1 ro

 

 

In de tegenwoordigheid van schepenen naast beschreven is gestaan ende gecompareerd Hendrik Luits, dewelke heeft opgedragen[1] sub oppido een half bunder lands dermate onbegrepen, regenoten die Baan van Diest ten eerste zijde, Merten Verbraeken ten tweede zijde ende die Gemeyn Heide ten derde zijde, gewarandeert op s heeren cijns[2] en de lasten daarop staande naest, behoorlijk opdraagt ende ter tijden ten behoorlijkst manisse[3] de supportant exposito impositi sunt Lucas Kimpen ende Joanna De Brie, wettighe gehuysschen, pro se et suis. Actim dezen 8sten januari 1697. Coram Daels ende Van Dorme, schepenen van Zichem.

 

 [1] opdragen = overdragen in eigendom

[2] <Zhijns> geschreven

[3] manisse = oproepen, verwittigen, dagvaarden