Verkoop van huis, land en weide door Jan Wolput, Laureys Wolput en Cornelis Suls

Akte voor de schepenbank van ZICHEM

18-12-1721

 

A 161, 1682/1 fo 65 ro vo en 66 ro

 

fo 65 ro

In de tegenwoordigheid van Schepenen der stad Zichem ondertenoemen, zijn gecompareerd Jan Wolput, Laureys Wolput en Cornelis Suls, man en momber van Elisabeth Wolput, ende hun sterk makende voor deselve alsmede voor Maria Wolput, weduwe van weijlen Servaes Van Nerum, ende hun absenten broeder, dewelken hebben opgedragen sub oppido predicto met verthijdenisse een huis en hof met het huisveld daar aan,  gelegen tot Okselaar, groot samen omtrent een half bunder, regenoten Quinten Suen (Saen ?) ter eene zijde, Merten Beylemans ten 2de zijde, de heibaene op Diest ten derde zijde en het weeshuis van Diest ten 4de zijde, ende deselve comparanten daarvan behoorlijk ontgicht, ontgoeijt ende onterft zijnde, ...

 

Wordt verkocht aan Adriaan Verbist, voor 200 gulden.

Voor het colleg. der Schepenen

18-12-1721

 

 

fo 65 vo

In de tegenwoordigheid van Schepenen der stad Zichem ondertenoemen, zijn gecompareerd Jan Wolput, Laureys Wolput en Cornelis Suls, man en momber van Elisabeth Wolput, ende hun sterk makende voor deselve alsmede voor Maria Wolput, weduwe van weijlen Servaes Van Nerum, ende hun absenten broeder, dewelken hebben opgedragen ...

... een half bunder land, genoemd de Heide, gelegen tot Okselaar, regenoten Mark Wolput ter eene zijde, de straat ten 2de zijde en 3de zijde en Peeter Exelmans ten 4de zijde, ...

 

Wordt verkocht aan Carolus Suls, voor 40 gulden.

Voor het colleg. der Schepenen

18-12-1721

 

 

fo 66 ro

In de tegenwoordigheid van Schepenen der stad Zichem ondertenoemen, zijn gecompareerd Jan Wolput, Laureys Wolput en Cornelis Suls, man en momber van Elisabeth Wolput, ende hun sterk makende voor deselve alsmede voor Maria Wolput, weduwe van weijlen Servaes Van Nerum, ende hun absenten broeder, dewelken hebben opgedragen ...

... 1 bunder land en weide, genoemd den Dries, gelegen tot Okselaar, regenoten Merten Beylemans ter eene zijde, Mark Wolput ter 2de zijde, Hendrik Loots ter 3de zijde en Anna Houtvin ten 4de zijde.

 

Wordt verkocht aan Nicolaas Van de Ven, voor 7 gulden.

Voor het colleg. der Schepenen

18-12-1721

 

A. Reynders 1721