Eed als momber door Jan Loots en Jan Wolput.

Akten voor de schepenbank van ZICHEM

06 en 09-06-1722

 

ARA 161, 1682/1 fo 71 vo

 

 

Op heden den 06-06-1722 heeft Jan Loots, vaderlijken oom van de kinderen achtergelaten bij wijlen Hend: Loots ende Dympna Wolput, in hun leven wettigen gehuysschen, gedaan den eed in handen van Paulus Pieck, Schepenen, als momboir over deselve kinderen.

Actim eoden in Collegio S:

A. Reynders scrt

1722

 

 

Op heden den negensten juni 1722 heeft Jan Wolput, moederlijken oom der voorschreven kinderen, gedaan den eed in handen van Jan Lemmens, Schepenen, als toesinder over deselve kinderen. Actim eodem coram Lemmens, Jacobs en Achten scabinis.

A. Reynders scrt

1722