Eed als momber van Peeter Exelmans en Jan Berchmans

Akte voor de schepenbank van ZICHEM

21-04-1724

 

A 161, 1682/1 fo 93 vo

 

Op heden dezen 21 april 1724 hebben Peeter Exelmans en Jan Berchmans de eed gedaan als mombers over de kinderen achtergelaten bij wijlen Hend. Exelmans en Elisabeth Berchmans. Coram Beckx, Van Onsenaert et Achten scab:

 

(bijschrift in de linkermarge)

Is geschreven op zegel competent.