Emotional Abuse in the Workplace
a proactive approach
  Home
LINKS
Home .

Wetgeving

Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Gecoördineerde tekst van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag op het werk

Omzendbrief van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag op het werk
De strijd tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag op het werk Dossier van de Minister van Werkgelegenheid en Gelijke-Kansenbeleid, Laurette Onkelinx, met uitleg van haar beleid in deze materie.


De derde enquête over de arbeidsomstandigheden in Europa (2000), uitgevoerd door de Europese Stichting tot verbetering van de arbeids- en levensomstandigheden (Dublin) bevat een themaspecifiek luik over de fysische (geweld) en psychosociale risico's op het werk.
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat geweld, pesten en intimidatie onderdeel uitmaakt van de dagelijkse praktijk op de werkplek. 4 tot 15% van de werknemers in Europa zegt slachtoffer geweest te zijn van een of andere vorm van intimidatie. Gedetailleerde cijfers zijn hier beschikbaar.

Twee vormen van intimidatie op het werk werden nader onderzocht in de enquête: pesten en sexuele intimidatie. Cijfermateriaal is voor alle lidstaten beschikbaar. In België zegt 1,3% van de werknemers gedurende het afgelopen jaar slachtoffer geweest te zijn van gewelddadig gedrag van een collega. 4,1% van de werknemers zegt slachtoffer geweest te zijn van gewelddadig gedrag van een externe persoon. 11% van de werknemers is persoonlijk slachtoffer geweest van intimidatie terwijl 15,1% weet heeft van een geval van intimidatie op de eigen werkplek.

 

Ook volwassenen pesten

Geweld op het werk

Geweld en pesterijen op het werk

Mobbing, een arbeidsgeneesheer aan het woord

Aanpak pesterijen in de bedrijfswereld

De bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: juridische toelichting bij de wet van 11 juni 2002

Doorbreek de stilte voor je zelf gebroken bent

Help hen de stilte te doorbreken
Gratis uitgave van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De strijd tegen geweld, pesterijen en ongewenste seksuele intimiteiten op het werk

Presentatienota van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de nieuwe reglementering op grond van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit.

Wegwijs in... de preventie en bescherming tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Brochure van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die een duidelijk overzicht geeft van de reglementering en de verplichtingen van de werkgever. De brochure geeft de definities van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, licht de verschillende elementen toe die moeten worden geïntegreerd in een preventiebeleid, stelt een aantal concrete actiemiddelen voor en verschaft een handige adressenlijst voor de slachtoffers.


Pesten geen kinderspel

Morele intimidatie op het werk

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag op het werk

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Pesten op het werk

'Violence at work'

Pesten. Breek de stilte

Verbale agressie leidt tot niets

http://www.mobbing.be/

http://www.successunlimited.co.uk/

http://www.sasam.be/

http://hubertconsult.nl/index.html

http://www.leymann.se/

http://www.pesten.net

http://www.posicom.nl/

Posicom is gespecialiseerd in groepsprocessen en in het aanpakken van pesten op scholen.

http://www.slachtofferchat.be/

 

 

 

MPT Mobbing Prevention Team ©
Info: mail to MPT: