Module 7. Netwerken

Auteurs: Ludo Mateusen en  Luc Vandeput

Leerdoelen

 • Nieuwe begrippen: netwerk, community of practice, community of learners, kenniskring
 • een kenniskring of een netwerk  karakteriseren en de relevantie ervan in deze cursus kunnen aantonen
 • Centraal inzicht: het afstemmen, uitwisselen en bundelen van bestaande professionaliserings- en informatieactiviteiten

Module 8. Eindopdracht

Al doende leert men

Uit de vorige jaargangen van Elise bleek dat de mensen de opzet van de cursus, en het sociale leren een zeer geslaagde werkvorm vinden en dat men zeer veel leert op korte tijd.
Een nadeel van die werkvorm is dat het heel moeilijk is om het geleerde achteraf terug te vinden:

Waar stond dat nu weer? Wie had dat goede voorbeeld nu weer verteld? In welke module was die discussie nu weer?

Daarom hebben we het plan opgevat om jullie een opdracht te geven die do

Module 6. Portfolio

Auteurs: Gabrielle Erlingen & Luc Vandeput
Leerdoelen

 Het begrip ‘portfolio’  is momenteel “in” en wordt op zeer verschillende manieren en in heel diverse contexten gebruikt. Het lijkt erop dat het begrip ‘portfolio’ een containerbegrip aan het worden is.

Greta Hendrix, lector aan de Provinciale Hogeschool Limburg, dep. Lerarenopleiding, heeft ons in de vorige editie van de Elise-cursus haar ervaringen rond het gebruik van het Electronisch Portfolio meegedeeld .

Module 9. Leerplatformen

Auteurs: Fred Truyen en Maarten Cannaerts (laatste update september 2005)

Leerdoelen
Na het doorwerken van deze module moet je

 • algemene technische begrippen rond leerstandaarden en e-leren kunnen situeren en begrijpen (LMS, LCMS, leerstandaard...)
 • weten welke relevante websites je meer kunnen leren over technische aspecten van web-gebaseerd leren
 • een algemeen beeld hebben van hulpmiddelen die je kan gebruiken om digitaal cursusmateriaal te maken.

Gedurende deze ganse cursus zijn digitale of elektronische leeromgevingen aan de orde geweest, gaande van eenvoudige discussiefora tot heuse content-managementsystemen.

Module 5. Feedback en evaluatie

Auteurs: Arnout Horemans en Luc Vandeput

Leerdoelen

 • Verbreding van de inhoud van het begrip feedback
 • Bewustworden dat feedback geven in een digitale leeromgeving van cruciaal belang is voor het welslagen van het leerproces.

Module 4. Taakgeoriƫnteerd werken in een digitale leeromgeving

  Auteurs: An Schollen, Gabriëlle Erlingen en Frederik De Schrijver

 

Leerdoelen :
Na het volgen van deze module …..
 
 • heb je ervaring opgedaan over de toegevoegde waarde die de elo kan betekenen door taken interactiever te maken,
 • heb je ontdekt hoe voortaken het aanknopingspunt kunnen vormen tussen de reeds gekende informatie en de nieuwe informatie
 • weet je aan welke punten je extra aandacht dient te geven bij het formuleren van een “heldere” taak
 • heb je zelf ervaren welke specifieke eisen gesteld worden aan het maken van een groepswerk in een digitale leeromgeving

 

Module 3. Communicatie

Auteurs: Maarten Cannaerts, Gabriëlle Erlingen en Tom Wambeke (laatste revisie: januari 2006)


Leerdoelen:
Na het volgen van deze module ...

 • weet je welke synchrone en asynchrone communicatie-hulpmiddelen er bestaan om je onderwijs aan te vullen...
 • ... en wat de specifieke voor- en nadelen zijn van de meest courante (discussiefora, chatsessies, videoconfererincing sessies)
 • heb je een idee van de algemene richtlijnen (do's en don'ts) rond het modereren van discussiefora
 • heb je geexperimenteerd met een synchrone vorm van discussie via een videoconferencing sessie en kan je de voor- en de nadelen verwoorden.

Module 2. Ontwerpen

Auteurs: Maarten Cannaerts en Luc Vandeput (feedback van Frederik De Schrijver) (laatste update september 2005)

Leerdoelen
Na het doorwerken van deze module moet je

 • inzien dat het feitelijk gebruik van een digitale leeromgeving niet noodzakelijk beter leren en onderwijzen met zich meebrengt
 • bewust zijn dat het maken van afspraken op veelerlei wijzen een sleutelvoorwaarde in het e-leren is
 • je cursus zodanig (her)schrijven dat voldaan wordt aan de elementaire kwaliteitscriteria van het ontwerpproces

Module 1. Kennismaking

Beste collega's

Wij willen jullie van harte welkom heten in deze cursus en zijn uitermate verheugd dat jullie de komende weken mee op pad gaan met ons in een boeiende e-leerwereld. Je vindt in de leeromgeving de leerinhouden terug, en een uitgebreide beschrijving van de verwerkingsopdrachten die jullie zullen uitvoeren. Je vindt er ook de aankondigingen terug, en de communicatie met je groepsleden. Aarzel niet om één van je coaches te contacteren bij problemen of vragen.