Hof ten Bosche

     

                                    

1 Inleiding                     

                   

2 Geschiedenis van het

        Hof ten Bosch

algemeen

kaarten            

 

3 Familie-stamboom         

  ge-update nov 2010

 

4 Bronnen ivm Verhey(d)en

eigen opgestelde

bewerkte  

 

5 Algemene bronnen

PR Ramsdonk

bewerkte gemeenten door derden

 

6 Software

Genealogische programma's

Een website maken

 

7 Links

Algemeen

Heemkunde

Paleografie

 

8 Genealogische groepen

 

9 Te verwachten

 

10 Gastenboek

 

11 Vragenhoekje

 

 

Site laatst aangepast op 4/04/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Geschiedenis van het Hof ten Bosche.

Inleiding
Eigenaars van het Hof ten Bosche
Pachters van het Hof ten Bosche
Verbouwingen
Eerste officiële documenten
Fotomap

 

Inleiding.

 

De hoeve “Het Hof ten Bosche” was een leengoed afhankelijk van de hertogen van Brabant. De naam ervan is waarschijnlijk ontleend aan de bosrijke streek, de Bossen van Smal-Brabant geheten. Het is gelegen in het zuiden van de parochie van Ramsdonk ter hoogte van het gehucht de Hongereye ( nu de Hogerheistraat). Gelegen in Klein Brabant aan de bosgrens.

 

Op het grondgebied van Ramsdonk trof men niet minder dan 4 Heerlijkheden of versterkte burchten aan, waarvan het Hof ten Bossche er één was. De andere drie waren het Kasteel van Houtem(cijnsplichtig aan de Heren van Grimbergen), het Berenbroeck (leenplichtig aan de Hertogen van Brabant) en het Hof van Lier(ook een cijnshof). 

Het Hof ten Bossche was zoals het Berenbroeck en het Hof van Lier een omwalde hoeve en deze zullen samen wel een belangrijke rol gespeeld hebben in de onderlinge strijd tussen de Hertogen van Brabant en de Berthouts (Heren van Grimbergen). Ramsdonk en Kapelle o/d Bos behoorden immers tot het domein van de Hertogen van Brabant maar hadden anderzijds ook verplichtingen tegenover de Heren van Grimbergen (de Berthouts).

 

                                                                                                                                                                                           

In de 15° eeuw, ten tijde van Gaspar van Laethem, omschreef men het als volgt:

Eenen hoff mitten huysen, schueren ende stallen dair op staende mit eenen berge mitter gracht dair om gaende, ende zijnen anderen toebehoirten groot ontrent vijff dachw. luttel min oft meer, geheiten Thoff ten Bossche, gelegen in de prochie van Raemsdonck bij den lande van Grimbergen, neven die goede Jouffrouwen Margrieten van Maubeuge aen deen zijde ende des voirs. Jasper van Laethem goede aen dandere. Tot welken voirs. hove ten bossche behoiren twelff buenderen lande gelegen in de voirs.prochie in drie stucken, dair aff deen stuck houdende vijffthien dachw. gelegen is op de Raemsdonckcouter neven die goede Jouffrouwen Margrieten van Maubeuge in deen zijde ende Hendrick van den Berct goede in dandere. Dander stuck houdende veerthien dachw. is gelegen op die Middelcouter neven die goeden der voirs. Jouffrouwen Margrieten van Maubeuge. Ende tderde stuck houdende insgelijcs veerthien dachw. is gelegen op die Boschcoutere, neven de voirs. goede. Item behoirt noch totten voirs. leene eenen heerliken chijns jaerlicx gedragende ende weert sijnde zesse ende twintich schellingen zesse XXIIII, meer veerthien zoe cappoenen soe hoenderen op alrehande gronden van erven binnen der voirs. prochien ende omtrent Raemsdonck gelegen. Behoeren noch totten voirs. leene achtien manscappen ende mannen van leen die hunne leengoeden dair aff houdende sijn blijckende bij den denombremente.

(archive générale de Royaume à Bruxelles,Cour féodale de Brabant,reg18, f.26; reg.13, f.7.Chambres des Comptes.reg.545,f.33; reg.555,f.261.)               

             

Eigenaars van het Hof ten Bosche.

De eigenaars waren van in het begin personen van enig aanzien. Dat blijkt uit de volgende feiten: Op 28.06.1471 werden ze gemachtigd een boswachter aan te stellen. Later op 14.10.1486 mochten ze een cijnsraad samen stellen bestaande uit 7 beëdigde landverbruikers. In 1546 werd bij akte het recht verleend een zegel te graveren.

1.

- Jean de Bouchout, 1361

- Gérard de Bouchout natuurlijke zoon van Jean.

Hij had 3 kinderen: Jean de Bouchout, Marie de Bouchout x Walther de Quaderebbe en Elisabeth de Bouchout x 1° Walther van den Driessche 2° Jean Moer 3° Jean van Laethem.

Zij werden achtereenvolgens eigenaars.

- Wauter van Laethem, zoon van Wauter erfde de boerderij de 9° mei 1451 van zijn tante Elisabeth de Bouchout x Jean van Laethem. Hij huwde met Catherine Taets.

- Jean van Laethem, zoon van Jean en van Marguerite de Quaderebbe.

Hij kreeg het hof op 24 november 1454 van zijn nonkel Wauter van Laethem.

Hij huwde met Marguerite de Woluwe.

- Gaspar van Laethem, zoon van Jean x Marie Ghysbrechts.

- Pierre van Laethem, zoon van Gaspar, dokter te Antwerpen verkocht het hof aan:

2.

 - Gilles Vanderbaengnieren, zoon van Gilles handelaar te Antwerpen

(relief du 24 octobre 1555)

- Daniel, Catherine en Suzanne Vanderbaenderyen of Baenguerien erfden van hun vader.

3.

- Antonia Roelands kocht het hof dat door het Conseil de Brabant te koop werd gezet. (relief du 16 fevrier 1593)

- Jean de Gaverelles erfde van zijn tante Antonia Roelands.

4.

- Ambroise I van Oncle kocht het hof de 10° september 1626. Hij huwde met Cécile van Zeverdonck.Hij werd ridder in 1628.

- Ambroise II van Oncle, ridder in 1643 x Anne-Franchoise Verrycken (zij hertrouwde met Francois de Rammecourt)

- Ambroise III, werd religieuze, zoon van Ambroise II.

- Louis, seigneur de Rollin x Marie-Anna Proost, zoon van Ambroise II.

- Nicolas-Servais van Oncle, zoon van Ambroise II, seigneur de Rollin,Bonnin en Rohrenbach erfde na de dood van zijn broer (20 september 1685). Hij werd capitaine de cavalerie en vestigde zich in Lorraine.

- Christophe van Oncle de Venette, ridder, zoon van Nicolas-Servais werd eigenaar op 12 januari 1722. Hij huwde met N.Souart, zij woonde in 1749 te Nancy.

- Louis van Oncle, ridder, seigneur de Schwegen, zoon van Christophe werd eigenaar 21 juli 1761, hij had drie dochters die stierven zonder erfgenamen.

Hij verkocht het hof aan:

5.

- Jacques-Benoit Pauwens, seigneur de Westmalle, Zoersel en Ten Houte.

Hij huwde met Catherine van Halewijck. Hij werd ridder en kreeg de toestemming om zijn naam te veranderen in Powis.

- Benoit-Jacques-Antoine de Powis de Ten Bossche, zoon van Jacques-Benoit werd de erfgenaam in 1770

- Philippe-François Powis de Ten Bossche, zoon van baron Henri en Marie de Theux de Meylandt

- Jufvrouw Jeanne-Rose-Henriette-Marie-Ghislaine Powis de Ten Bossche, +St.Pieters Jette 01.03.1931, eigenaares vanaf 14.07.1923 (volgens akte van verdeling voor Meester Vergote, not. Te Brussel)

Zij is de tante van:

- Philippe-François-Alfred-Marie-Joseph Powis de Ten Bossche, ° Eelen 22.01.1892, zoon van baron Henri en Marie de Theux de Meylandt, wonende op het kasteel van Kevergem onder Steenbrugge bij Brugge, zonder beroep.

- Henri Marie Joseph Antoine Powis de Ten Bossche, nijveraar, geboren te Eelen 12.10.1897 wonende te Parijs

Deze laatste 2 erven de hoeve en aanhorigheden van hun tante Jeanne-Rose Powis de Ten Bossche ingevolge haar testament van 17.02.1928 en 20 en 25 nov. 1929 voor not. A.Taymans te Brussel.

6.

- Adolf Verheyen x Maria Van den Broeck, hij huurde de hoeve reeds voor hij ze aankocht in 2 delen, het eerste deel op 25.02.1953 en het tweede deel op 30.12.1958 volgens de aktes voor not. A.Taymans te Brussel

- Jos Verheyen x Gabriëlle De Ridder, zij zijn de huidige eigenaars sinds de laatste verbouwing van 1968.

- Koen Verheyen, zoon van Jos Verheyen

(bron: Les seigneuries situees à Ramsdonk, Baron B.de Meester, akte van verkoop voor not. A.Taymans te Brussel)           

 

 

Pachters van het Hof ten Bossche:

 

Joannes Verheyen °Ramsdonk 10.09.1702, +Ramsdonk 05.03.1765

( zoon van Adrianus Verheyen x Anna de Boeck) 

x Cornelia Speeckaert

Joannes Franciscus Verheyen °Ramsdonk 03.02.1756, +Ramsdonk 23.01.1828

x Theresia Francisca Van den Broeck

Petrus Jacobus Verheyen °Ramsdonk 15.01.1808, +Ramsdonk 25.11.1850

x Anna Maria Van den Bossche

Petrus Jacobus Verheyen °Ramsdonk 29.04.1834, +Ramsdonk 05.01.1890

x Maria Constancia De Wit

Jacobus Richard Verheyen °Ramsdonk 05.03.1875, +Ramsdonk 01.03.1920

x Catharina van den Houte

Adolf Verheyen °Ramsdonk 11.09.1904, +Bonheiden 20.02.1998

x Maria Van den Broeck. Zij worden in 1953-1958 eigenaar.

 

De pacht ging steeds over van vader op zoon.

 

Verbouwingen aan de hoeve.

 

De huidige hoeve is 2x grondig herbouwd.

De eerste maal in 1637, de ankers zijn nu nog terug te vinden op de huidige muren van de boerderij.

Een tweede maal werd zij herbouwd in 1968.

(Foto's: zie fotomap)      

   

In het begin van de jaren 1950 vond er nog een grote verandering plaats. De brede en vrij diepe grachten, die de gebouwen omwalden, ongeveer 1,5 ha groot werden gedempd. Deze grachten hebben vele jaren gediend voor het roten van het vlas en een gedeelte was als viswater uitgerust,. Vanaf 1951 tot 1958 werd er in de grachten huisvuil gestort en werd dit afgedekt met een dikke laag goede landbouwgrond.

 

 

Eerste officiële documenten.

 

De eerste verhuurakte van de familie Verheyen dateert van 1744.

Hierin kunnen we lezen:

Afrekeninghe ende liquidatie tusschen de heere M.G.Van Bemmel als geauthoriseert weghens vrouwe Eleonora Suart, douariere van wijlen m’her Christoffel Van Oncle heere van Venette ter eendre ende Jan Verheyen ende Jan De Jonge als erfgenamen van François Verhavert ende Anna De Boeck. In hun leven pachter en pachteresse van de hoeve Ten Bossche behoorende tot Ramsdonk, respectieve hunnen vader ende moeder hun sterck maeckende voor hunne broeder ende susters ten oudere seyde ende dat over de pachthuere van de voorschreven hoeve tsedert de leste afrekeninghe in date 15 may 1743.

Start Volgende