Vanaf heden is dit uitzonderlijk tweetalig boek (Ned/Fr) beschikbaar:
Depuis aujourd’hui ce livre bilingue (Fr/Ned) et exceptionnel est disponible :

 

Portretten van de Belgische adel op medailles sinds 1830 tot op heden
Portraits en médailles de nobles belges depuis 1830 à nos jours

Dit uitgebreid werk (296 pagina’s en met een gewicht van meer dan 1 kilo), dat tot stand kwam in samenwerking met de Vereniging van de Adel in het Koninkrijk België vzw, laat ons de Belgische geschiedenis beleven via geadelde personen, die allen van grote betekenis waren voor ons land.

Ce travail étendu (296 pages et avec un poids de plus d’un kilo), en collaboration avec l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique a.s.b.l., laisse nous vivre notre histoire belge par les personnes nobles qui étaient tous de grande importance pour la Belgique.

Alle medailles (meer dan 200) zijn afgebeeld in zwart/wit. De voorintekenprijs bedraagt 49€ te verhogen met de kosten van port & verpakking in België van 5€ (buitenland 11€). De prijs achteraf bedraagt 59€ te verhogen met de kosten. Slechts een zeer kleine oplage is beschikbaar voor de verzamelaars.
Tous les médailles (plus de 200) sont représentées en noir et blanc. Le prix de souscription s’élève à 49€ à augmenter avec les frais de port et d’emballage en Belgique de 5€ (étranger 11€). Après le prix est 59€ à augmenter avec les frais de port. Il n’y a qu’une petite tirage disponible pour les collectionneurs.

Meer dan 75 medailleurs komen aan bod en meer als 200 edellieden worden geportretteerd! Plus de 75 médailleurs ont fait le portrait de plus de 200 personnes nobles!

Storting op rekening / Versement sur le compte IBAN BE30 7512 0356 1311 van de / du vzw Limburgse Commissie voor Numismatiek - (BIC AXABBE22)
Zevenboomkensstraat 17 – 3570 Alken – GSM 0478265202 – luc_Vandamme@outlook.com
Formaat boek 210 x 297 mm, papier maco 135g, genaaide katernen en kapitaalbandjes.