1. Belgische en buitenlandse kunstenaars - Artistes Belges et étrangers

Fernand Vanderplancke
Francien Maes
Willy Peeters
Michel Janssens
Jan Keustermans
Paul Huybrechts
Dirk De Keyzer #
Carla Klein

2. Belgische verenigingen - Associations Belges

Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek
Diestse Studiekring voor Numismatiek
Les Numismates de Bruxelles
EGMP
Belgian Art Medal site
MEDEC
AEN
Limburgse Commissie voor Numismatiek vzw

3. Buitenlanse verenigingen - Associations étrangères

Art Nouveau & Art Deco medals
Penningkunst
BAMS
FIDEM
American Numismatic Association
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- & Penningkunde
Société Catalane de Numismatique à Barcelone

4. Website leden en sponsors - Sites de membres et sponsors

Koninklijke Munt van België
Willem Van Alsenoy
Jean Elsen & zonen
Lea Vandenbruwaene
Mauquoy Medal Company
Numis.be

5. Andere

Victoria & Albert London
Geo Verbanck