De "Promotie van de Medaille" werd gesticht in 1987 en heeft als doel de kunstmedaille te promoveren. Deze volwaardige kunstvorm is weinig of niet gekend door het groot publiek. De medaille is de spiegel en het geheugen van de Geschiedenis, vereeuwigd in metaal. Maar de medaille kan eveneens voor de kunstenaar de mogelijkheid zijn om een kleine vrije creatie te scheppen die aanleunt bij zijn monumentaal oeuvre.

LIEFHEBBERS VAN DE MEDAILLE, SLUIT AAN BIJ ONZE VERENIGING

Het jaarlijks lidgeld van 55 euros (60 euro voor het buitenland) geeft recht op:

- Een genummerde kunstmedaille in brons, geslagen of gegoten, na één jaar lidmaatschap.
Een originele creatie van een jonge kunstenaar of leerling van onze Kunstacademies,
uitsluitend bestemd voor de leden.

- De "Flash Medailles" verschijnt vier maal per jaar.
Met dit tijdschrift blijven de leden op de hoogte van wat er reilt en zeilt op het gebied van de medaille.
Regelmatig worden er speciale nummers uitgegeven naar aanleiding van de speciale vergaderingen.

- Deelname aan vergaderingen en/of culturele uitstappen aan democratische prijzen.
Tentoonstellingen, voordrachten met lichtbeelden, films en video's, enz....in verband met de medaille komen hier aan bod.

 

Voorzitter
Stefan De Lombaert
Mosdal 12
1730 Asse
Tel: 02 4531435

sbxstd@sbx.sas.com

Ondervoorzitter
Luc Vandamme
Zevenboomkensstrat 17
3570 Alken
Tel : 011 911331
GSM 0478 265202

luc.vandamme@telenet.be

Secretaris
André Poels
De Panestraat 84
350 Heusden-Zolder
Tel : 011 537057

andrepoels@telenet.be

Artistiek raadgever
Paul Huybrechts
Swertmolenstraat
3020 Herent
Tel : 016 232295

medailles@telenet.be

Fidem afgevaardigden
Stefan De Lombaert
Peter Jansen

sbxstd@sbx.sas.com

Vertegenwoordiger Mauquoy Groep
Peter Jansen (Mauquoy Medal Cy)
Industrieweg 12
2280 Grobbendonk
Tel : 014 507910