Projectwerk Electronica–ICT 2014

LED emblem light

Embleem graverenVoet makenEmblem Light

Wij zijn studenten die studeren aan KUL-FIIW, campus Gent. In het kader van het projectwerk Elektronica–ICT maakten we een klein werkstuk in de lessen elektronica, wat we vervolgens aan de hand van een creatief idee trachtten te verwerken in een eindproject. We hebben gekozen om de LED–strip in een ‘emblem light’ te implementeren. In de lessen ICT leerden we hoe een website opgebouwd wordt. Op deze manier konden we een verslag schrijven onder de vorm van een website.