ENERGIE CONSULT VAN UDEN


Start
Algemeen
EPC bij verkoop
EPC bij verhuur
EAP
EAP Werkwijze
Links
CONTACT

Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Vanaf 1 november 2008 wordt het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, ... verplicht. Vanaf 1 januari 2009 gaat de verplichting ook in voor verhuur van woongebouwen. 

Het energieprestatiecertificaat informeert de potentiŽle kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Wat is het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen?


Bij de verkoop van woongebouwen wordt het energieprestatiecertificaat vanaf 1 november 2008 verplicht. Voor woningen en appartementen die worden verhuurd, zal de verplichting vanaf  januari 2009 in voege treden.

Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op, maar informeert de potentiŽle of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. De score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en op basis van de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruikersgedrag in rekening gebracht.

Door de energieprestatiecertificaten te vergelijken kan men het (berekend) energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken en krijgt men een indicatie van te verwachten energiekosten.

Naast een score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.
Zuinig omspringen met energie spaart het milieu ťn bespaart op onze energiefactuur. Onder meer door een goede isolatie, een energiezuinige verwarmingsinstallatie en het vervangen van enkel glas van ramen door isolerende beglazing kunnen in Vlaamse woningen vaak nog aanzienlijkeenergiebesparingen gerealiseerd worden.

Wat moet een eigenaar doen die zijn woning wil verkopen of verhuren?

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is. Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiŽle) kopers of huurders.

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper. In de notariŽle akte zullen een aantal gegevens van het energieprestatiecertificaat worden opgenomen.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

Een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A .

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied ?

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio...

Een wooneenheid wordt gedefineerd als elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken.

Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper.  
Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven.

Indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar).

Als u nu een woning verhuurt ťn het huurcontract wordt niet vernieuwd na 1 januari 2009 ťn de huurder blijft dezelfde, dan moet u geen EPC laten opmaken. Indien u na 1 januari 2009 wel een nieuwe huurder krijgt, dan moet u wel een EPC laten opmaken.

Hoe ziet een EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen er uit?

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen wil potentiŽle kopers en huurders informeren over de energetische kwaliteit van de woning, appartement, ....

Op het EPC staat een kengetal dat uitdrukking geeft aan de energetische prestaties van de woning. Het kengetal is uitgedrukt in kWh/m≤ en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning.

Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd, en wordt op die manier gepostioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. 

Naast een kengetal staan ook energiebesparende adviezen op het EPC vermeld. Deze zijn niet verplicht maar bieden de koper of huurder informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

Verder staan nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ... vermeld op het EPC.

Klik hier voor het ontwerp van het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen (pdf-document, 300 kB).

Het ministerieel besluit dat onder meer de vorm en inhoud van het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur bepaalt, werd 27 juni gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

 

Hoe verloopt de controle op het EPC ?

Het Vlaams Energieagentschap zal steekproefsgewijs controles uitoefenen op de aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur van residentiŽle gebouwen.

Het Vlaams Energieagentschap kan de eigenaar van een woongebouw een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als de eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig energieprestatiecertificaat beschikt.

In het EPBĖdecreet wordt de decretale basis voor het boete-systeem geregeld (pdf-document, 945 kB).

 
Andere documenten:

Bron :  www.energiesparen.beHeeft u nog vragen over het energieprestatiecertificaat? Aarzel niet ons te contacteren

 

Wie kan een EPC bij verkoop en verhuur opmaken ?

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur van een woongebouw opmaken.

 

Voor vrijblijvende info:

ENERGIE CONSULT 
VAN UDEN

Blekerijstraat 26A
8310 BRUGGE

 Gsm.: 0477802598
Tel.:  050357539

 

E-mail

energierapport@telenet.be

U mag steeds rekenen op een vlotte opvolging van uw aanvraag.

 

 

 

 

  
Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met energierapport@telenet.be
Laatst bijgewerkt: 11 november 2008.