Voor een mooi en leefbaar Veldegem

 

 

In het verleden was Veldegem het armste deel van Zedelgem. Op de kerk en het kasteel na heeft de geschiedenis er dan ook slechts weinig groots onroerend erfgoed nagelaten. Toch werden er een aantal opvallende huizen, kleine boerderijtjes, bescheiden arbeiderswoningen en kapelletjes merkwaardig genoeg gevonden om in de Vlaamse inventaris van het onroerend erfgoed op te nemen. Veel van de gebouwen uit deze erfgoedlijst zijn echter intussen reeds gesloopt of worden bedreigd.

De dorpskern is sinds het midden van de vorige eeuw ingrijpend veranderd en haast onherkenbaar geworden. Nog steeds wordt de sloping van de pastorie en het schoolhuis betreurd. Samen met de kerk bepaalden ze in grote mate het uitzicht van de dorpskern. De oprukkende appartementsgebouwen hebben het dorpsgezicht grondig en onomkeerbaar gewijzigd. We vragen ons af of het resterend erfgoed nog wel toekomst heeft in Veldegem.

Het gaat echter niet alleen om een gevoel van nostalgie. Een groep van bezorgde  'erfgoedvrienden' hebben zich verenigd in een 'Erfgoedforum Veldegem'. Ze vrezen immers dat de geschetste evolutie helemaal niet tot een mooier en leefbaarder Veldegem leidt. Een bijsturing van de ongeremde 'bouwwoede' lijkt hen broodnodig.
Daarom pleiten ze onder andere voor meer aandacht voor de erfgoedlijst en het dorpsgezicht en voor het stimuleren van de restauratie van waardevolle gebouwen.

Wie een positieve aanpak van de erfgoedproblemen in Veldegem wil steunen kan contact opnemen via mail: erfgoedforum.veldegem@telenet.be

Voor meer informatie over de visie van 'Erfgoedforum Veldegem' zie de rubriek Doelstellingen.

Met de knop Erfgoedlijst krijgt men een overzicht van erfgoedgebouwen in Veldegem.

Op de pagina Links is nog meer informatie te vinden in verband met bouwkundig erfgoed.