---

 

Stadsdichter van Diest

2010-2012

  

Eric Vandenwyngaerden

Nieuwe site: hier


Site

Stadsgedichten


Nieuwe bundel


 

 ERIC VANDENWYNGAERDEN  2003-2013
 

  Niets uit deze website mag overgenomen, verspreid, gepubliceerd of anderszins verveelvoudigd worden, zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s). 
 

 muziek (intro): Marcel Vandermaesen