Vlierzele

Archeologische vondsten in het Land van Aalst van oudheidkundige voorwerpen veronderstellen een voorhistorische bewoning. Het is uiterst zelden dat geschreven documenten van voor de achtste eeuw als getuigenissen kunnen worden ingeroepen. Vlierzele vormt hierop een uitzondering. Vlierzele komt voor onder de naam Fliteritsale, op de eerste bladzijde van het charterboek van de St Baafs abdij te Gent. De abdij bezat goederen in Vlierzele tussen de jaren 630 en 681. Deze goederen werden door tussenkomst van de Heilige Amandus geschonken door ene Morbertus. De korte tekst luidt: " Morbertus donavit Fliteritsale" en toont aan dat Vlierzele als bewoonde plaats reeds bestond voor 630.In het charter van 864, waarbij Karel de Kale de St Baafsabdij in het bezit van haar goederen bevestigt, wordt er nogmaals van Flithersala, melding gemaakt. In 976 luidde het Flithersele, in 1155 Flethersele; in 1220 Vliderzele; in 1281 Vlierderzele; in 1412 Vliedersele in 1434 en nog ander oorkonde van de 15° eeuw Vliendersele. We zien dus de naam evolueren van Flither over Vliderzele naar Vlierzele. De naam vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de persoonsnaam van Flether of Flither met bijvoeging van sele. Sele in de betekenis van nederzettingen in de buurt van bossen, moerassen.

Hoe kort de vermelding in het charter ook is, voor mij toont de tekst aan dat Vlierzele zijn naam zou ontlenen aan de eerste pastoor namelijk de H Fledericus.  

M Ghijselinck (1964) heeft het dan meer over het Germaanse fleuparija een collectief van fleupar " vlier" + sali = uit één ruimte bestaand huis.  Er zijn ook Romeinse penningen en aardewerk gevonden. De Romeinse heirbaan van Asse over Aalst naar Gent liep ten noorden van Vlierzele. Niet alleen is de naam Vlierzele zeer oud maar ook de wijken Papegem , Bussegem en Morelgem zijn dit. In Papegem stond  een grote pachthoeve van de St. Baafsabdij, en wordt in het charter van 986 als Papingehem genoemd. Keizer Otto II geeft de goederen terug nadat ze onwettig in ander handen waren overgegaan. Bussighem één van de eigendommen van de St Pietersabdij treft men aan in 1036. Morelgem mag als één der oudst benoemde worden gerangschikt naast deze belangrijke wijken of gehuchten heeft men er ook nog : Dries, Hoeksken, Huilebroek, Oordegemse straat, Strijmeers, en Kattenbos.Ook zijn er voorname lenen waaronder : ter meersch, Strijmeersch, ten Bogaerde, 's Costersbroeck.

 

 

Reageren kan altijd via email: ericvdd(at)telenet(punt)be

Vlierzele 19 juni 2014