Spaanse successie oorlog 1700- 1714

       1700     De Franse hertog van Anjou ( kleinzoon van Lodewijk XIV ) erft  de Spaanse troon op van Karel II. De Oostenrijkse Habsburgers hadden het liever anders gezien.

 

       1701     februari: Lodewijk XIV van Frankrijk neemt vestingen in aan de grenzen van de Spaanse Nederlanden.

              Juni:  Marlborough wordt benoemd tot commandant van de geallieerde troepen en buitengewone vertegenwoordiger van  de Nederlandse Republiek.

             September: Er wordt een alliantie opgericht met Engeland, de Oostenrijkers, de Verenigde Provincien tegen Lodewijk XIV


1702    Maart: Marlborough wordt bevestigd in zijn oppercommando

             Mei: de geallieerde verklaren  de oorlog aan Frankrijk.


1702      Onbesliste campagnes in Lage Landen.


1703 Onbesliste campagnes in Lage Landen.

 

       1704   19 mei: Marlborough's leger begint een mars vanuit de  Lage Landen op uitnodiging van de Oostenrijkers naar de Donau.

               22 juni: Marlborough sluit aan bij Oostenrijkers.

             2 juli: slag bij Schellenberg de Beierse keurvorst moet de controle over de Donau prijsgeven

            13 augustus: Slag bij Blenheim. Marlborugh en Prins Eugene verslaan Frans Beierse alliantie onder maarschalk Talreuzel.
    November December: Marlborough's leger keert terug naar de Lage Landen.

 

1705   Mei: de geallieerde campagne begint in Nederland.

            17-18 juli: Slag bij Eliksem.

            September: Lord Peterborough leidt expeditie naar Spanje.

 

1706  mei: Franse opmars ten oosten uit Spaans Nederlanden.  

           23 mei: Slag van Ramillies. Marlborough verslaat maarschalk  Villeroi.

          Juni-oktober: Marlborough capteert alle vestigingen  in de Spaanse Nederlanden tussen de Maas en de zee.

1707  25 april: geallieerden worden  in Spanje verslagen bij Almanza.

          Mei-augustus: Marlborough’s campagne in  Vlaanderen wordt tegengehouden door een natte zomer.

 

1708        Begin 1708 slaagde het Franse leger erin om, middels een samenzwering van de graaf van Bergheyck, Brugge en Gent te veroveren. Om de controle over deze                  plaatsen zeker te stellen marcheerden de Fransen vervolgens naar Oudenaarde, maar stuitten daar op het Engels-Nederlandse leger onder Marlborough,                               hetgeen leidde tot slag bij Oudenaarde 11 juli. Het Franse leger leed een verpletterende nederlaag
           Augustus: Marlborough en Prins Eugene beginnen belegering van Rijsel.

 

1709        In 1709 lanceerden de geallieerden drie invasies tegen Frankrijk, onder andere een naar Parijs. Het kwam in Noord-Frankrijk tot een treffen in de slag bij                          Malplaquet,  de bloedigste slag van de hele oorlog. Hoewel de Fransen verslagen werden, verloren zij 'slechts' 10.000 doden en gewonden, maar de geallieerden               wel 20.000, waardoor die niet tot een achtervolging in staat waren. Er begon zich een zekere oorlogsmoeheid van de geallieerden meester te maken. Dat jaar                       kon nog wel Mons belegerd en ingenomen worden.

1710       april november: Marlborough belegert de  Franse vestingen aan de  Leie en de Scarpe.

                 Intriges tegen Marlborough in Engeland.

                 Winter: Marshal Villars begint met de bouw van Linies van Namen, via Arras naar de Kanaalkust.

1711         14 September: Marlborough belegert fort in Douai.

                 31 december: Politieke intriges in Engeland dwingen Marlborough tot ontslag

1712         Januari: hertog van Ormonde neemt het geallieerde leger over.

                 Juli: Britse troepen worden teruggetrokken uit Vlaanderen.

                 Oktober: Engeland begint vredesonderhandelingen met Frankrijk.


1713           11 april 1713: Vrede van Utrecht.