DE GOULDAMADINE

WELKOM OP ONZE NIEUWE WEBSITE

Onze vergaderingen gaan door te Torhout, in Eetcafé Paviljoen, Pastoriestraat.

Voor 2018 zijn deze gepland op 25 maart, 21 oktober en 9 december

Onze vogelbeurzen gaan door te Torhout in Feestzaal De Bosgalm, Pastoriestraat.

Voor 2018 zijn deze gepland op zondag 17 juni en zaterdag 25 augustusOns tijdschrift verschijnt driemaandelijks, nl. begin maart - juni - oktober en december

Geïnteresseerde liefhebbers kunnen toetreden tot de Speciaalclub.

Het lidgeld voor dit jaar is vastgesteld op €25,00 over te schrijven op rekening BE24 7310 4415 1038

BIC-Code KREDBEBB op naam van GOULDAMADINE te Torhout.

Het lidmaatschap gaat in op 1 januari van het jaar en loopt tot einde jaar.

De leden kunnen deelnemen aan de verschillende Club activiteiten.

Om de drie maand ontvangen ze het Club tijdschrift.

Voor Nederland en andere Europese landen bedraagt het lidgeld €35,00.

Voor landen buiten Europa: op aanvraag.

Bij betaling vanuit het buitenland dient eveneens bovengenoemd rekeningnummer gebruikt.

Indien je ons wenst aan te schrijven via email dan kan dat.

Ons email adres is gouldamadine.be(at)gmail.com

Uiteraard dien je (at) in het adres te vervangen door @

Wel is het interessant voor ons om te weten wie je bent.

Vermeld daarom als lid steeds je lidnummer en je volledige naam.

Ben je (nog) geen lid dan vernemen we graag je volledige naam en adres en ook jouw telefoonnummer.

Zonder deze gegevens kan er aan je schrijven geen gevolg gegeven worden.

Op vragen zoals het bekomen van het ledenbestand of een vraag naar een specifieke liefhebber

kan en zal geen gevolg gegeven worden.

Een en ander heeft te maken met de vele diefstallen van vogels.

©Protected by SOFAM.be - Daniël Wildemeersch