24 Brouwerij    REYNAERT        Kerkstraat De familie Reynaert heeft vele jaren een belangrijke rol gespeeld in Anzegem. Pierre André Joseph Reynaert was baljuw, notaris en burgemeester tijdens de Franse Revolutie en het Hollands bewind. Na de onafhankelijkheid was hij de eerste burgemeester tot aan zijn overlijden op 1 januari 1833. De familie Reynaert woonde toen in de Kerkstraat in de woning die aangekocht werd door Camille Vanhoutte-Heffinck. Op 10 juni 1876 werd Emiel Reynaert burgemeester van Anzegem en hij bleef deze functie behouden tot zijn overlijden in 1908. De familie Reynaert bouwde de brouwerij in de jaren 1800 - 1802. Het waren de koperslagers Puimege van Zaffelare die de brouwketels gemaakt hebben. Een van de kleinkinderen wist me te vertellen, dat de gebroeders Puimege de maandagmorgen vroeg met de honden en kar naar Anzegem vertrokken ( + - 45 km ) om hier in de brouwerij de koperen ketels te monteren. De honden werden alleen naar huis terug gestuurd en de zaterdag daarop kwam moeder Puimege met de honden, haar man en schoonbroer ophalen.De brouwerij had ongeveer 101 herbergen eigendom in Anzegem die het bier van de brouwerij verplicht waren af te nemen. Telkens er een nieuw vat werd in gebruik genomen, was het Emiel Reynaert persoonlijk die de tapkraan ging inslaan, wat telkenmale gepaard ging met een tournée géneral.De dochter van E. Reynaert, Marie Claire Reynaert trad in het huwelijk met Maurice Declercq, geboren in Brugge op 24.05.1880. Maurice Declercq werd de volgende uitbater van de brouwerij “ TER SCHABBE”, genoemd naar de naam van het herenhuis van zijn schoonvader, waarin hij ook zijn intrek had genomen na zijn huwelijk. Na de tweede wereldoorlog is de brouwerij, zoals vele andere kleine brouwerijen, ten onder gegaan en konden niet meer tegen de opkomst van de grote nieuwe en moderne brouwerijen.We kunnen hier nog vermelden dat Vandendriessche Louis, wonende rechtop de brouwerij in de Kerkstraat, ( vader van meester Georges Vandendriessche) in Kaster geboren op 28.01.1832 gehuwd met Duthoit Marie afkomstig uit Frankrijk als een van de eerste brouwersknechten in de Brouwerij was tewerkgesteld zoals nog vele andere : Devogelaere René, Dewaele Victor, enz.   Brouwerij    DE STER     Langestraat   Nog voor de eerste wereldoorlog werd op de statiewijk en namelijk in de Langestraat een brouwerij gebouwd door een samenwerkende vennootschap.  De brouwerij kreeg de naam: "De STER". De heer Heyse Cyriel geboren te Vijve St.-Elooi op 15.04.1855,was landbouwkundige, gehuwd met Delmodder Helena geboren te Izegem op 14.06.1860. Het gezin kwam van Oudenaarde. Hij was de eerste bestuurder. Hij had een woning op het Stationsplein en vandaar uit bereikte hij de brouwerij. Deze woning werd in 1918 aangekocht door notaris Demeulemeester. Na 1918 werd de brouwerij bestuurd door Ivo De Taevernier, te Wortegem geboren op 27.06.1870 en gehuwd met De Reycke Livina van Anzegem. Tot 1936 heeft Ivo De Taevernier die in de brouwersschool St. Lievens te Gent had gestudeerd, de brouwerij bestuurd. Daarna is de brouwerij verkocht aan Billemont Alfred, geboren te Wortegem op 06.08.1906. Hij was gehuwd met Vansteenbrugge Suzanne. Alfred heeft nog enkele jaren bier gebrouwd en dan later de gebouwen gebruikt als bierverkoper. De brouwerij DE STER heeft waarschijnlijk haar ontstaan te danken aan de politieke tegenpartij van Reynaert. Het was ook zo met de muziekmaatschappijen; elke partij had zijn muziek. Brouwerij Reynaert had natuurlijk een grote bierafzet door het feit dat de familie eigenaar was van een honderdtal herbergen of estaminets in Anzegem. In die tijd was er geen biervoerder en nog minder een biercentrale zoals het nu het geval is. De gewone man, arbeider of landsman ging zich met bierkan bevoorraden in de dichtst bijgelegen herberg. De brouwerij De Ster leverde meer bier bij de boeren, want in elke hoeve lag in de kelder het biervat waar men bijna dagelijks ging aftappen. Bier op flessen is pas wat later gekomen en slechts van dan af werd bier aan huis gebracht door de biervoerder.     Klantglazen Twee doodgewone ouderwetse glazen?   Nee hoor. Dit zijn wat men noemde “klantglazen” glazen die waren gereserveerd voor een bepaalde klant van een stamcafé en die werden in een speciale kast gestapeld met een naambordje van de klant. Deze twee glazen dateren van voor de eerste wereldoorlog. De glazen zijn afkomstig van het café “Accordeon” bij Jefke Devogelaere, Stationsplein te Anzegem. Deze klantglazen door sommige brouwers ter beschikking gesteld schijnen zeer zeldzaam geworden te zijn. Het grote glas is 18 cm hoog en heeft een diameter van 10 cm. Er kon een flinke pint bier in. Het kleine glaasje diende voor een druppel of een likeurtje en meet slechts 8 cm hoog. Beide klantglazen zijn van stevig dik glas, dat tegen een stootje kon (dat moest blijkbaar nu en dan).     Terug naar Anzegemse wetenswaardigheden