61 Himpens Anna    Zuster Angèle Te Anzegem geboren op 13/08/1913. Intrede in 1938 bij de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Anzegem. Werkte in het ouderlingengesticht te Kachtem en is er rustig overleden op 08-01-2006 Himpens Celina   Zuster Agatha Te Anzegem geboren op 22/11/1886.  Intrede in 1906 bij de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Anzegem Verbleef in het klooster te Kaster van 1908 tot 1943. Bestuurster ouderlingenge- sticht en Raadzuster te Kachtem. Te Kachtem overleden op 14/05/1974. ( was de zuster van Zuster Rosata en Zuster Rosa) Himpens Elisa    Zuster Maria Rosatha. De Congregatie der Zusters van Liefde. Ingetreden den 11 december 1913. Gekleed den 24 maart 1914. De eerste geloften gedaan in ‘t klooster te Gent den 28 augustus 1915. De eeuwige geloften gedaan den 12 augustus 1919. Hondekyn Marie Louise   Zuster Damiana Te Anzegem geboren op 14.09.1929. Intrede bij de zusters van de H. Vincentius à Paulo te Anzegem in 1953. Religieuze geloften op 02.08.1955. Na een smartelijk ongeval overleden te Kortrijk op 27.02.1995. Was lange tijd werkzaam in de Refuge. Hondekyn Romanie   Zuster Marie Alba Zusters van Liefde van Gent. Te Berchem geboren op 21/08/1866. Steeds gewoond te Anzegem. Geloften in 1894.  Vertrok naar de Kongo op 06/05/1896 en overleed te Luluaburg op 21/01/1901. ( was de zuster van Pater Hondekyn) Lafosse Zulma    Zuster Ildephonse  Zusters van Liefde Gent. Geboren te Tiegem op 24/04/1891. Professie 28/08/1917 Ziekenzorg te Doornik. Eerste afreis 27/03/1931 naar Bukonde Hemptine. Definitief terug naar Doornik wegens ziekte op 04/01/1938. Overleden te St. Servais op 16/08/1969 Libbrecht Simonne  Zuster Marie Aleydis Te Anzegem geboren op 05/03/1927 . Intrede in 1952 bij de Zusters van de H. Vincentius à Paulo. Vele jaren werkzaam in de Rijksweldadigheids-gestichten St. Andries Brugge. Vervolgens op rust in het het Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius Izegem-Kachtem Maroy Maria   Zuster Marie-Lea Geboren te Kaster op 29/09/1917. In het klooster getreden te Anzegem Zusters H. Vincentius à Paulo op 30/04/1941. Geprofest op 30/04/1943. Maroy Myriam Meire Agnes E.D. Marie Arnolda  Missie-Kanunnikes v.d. H. Augustinus, geboren te Waarmaarde op 14 Februari 1898. Vertrok naar de Amerikaanse Antillen op 28 September 1922 Alfabetisch geordend Blauwe tekst voor de missionarissen Terug naar De Anzegemse Geestelijken Volgende