64 Van Simaeys Maria   Zuster Edmonde te Anzegem geboren op 06/02/1902 . Intrede bij de Zusters van Liefde Roeselare op 8/09/1923 Sprak haar geloften uit op 9/04/1926. Behaalde het diploma van sociale verpleegster te Brugge op24/07/1928. September 1958 : volgt cursus koloniale studies. Vertrok in 1959 naar Zaire Libanda tot in oktober 1973 ( was de zus van Victor Van Simaeys) Zij overleed te Ardooie op 09/03/1980. Vancraeynest Maria   Zuster Marie Camilla Te Anzegem geboren op 07/04/ 1899. Intrede in 1928 bij de zusters van de H. Vincentius à Paulo te Anzegem. Professie op 06.09.1930 . Was lesgeefster te Bossuit en te Waarmaarde overleden op 04/11/1973.   Vancraeynest Marie-Louise   Zuister Marie Bosco Geboren te Deerlijk op 30/05/1928 Intrede bij de zusters van de H. Vincentius à Paulo Anzegem op 03/02/1947. Geprofest op 25/04/1949. Lerares secundair en hoger onderwijs aan het Sint-Vincentiusinstituut 1955-1991. Vandenbogaerde Clara Vandendriessche Maria    Zuster Ann Geboren te Ingooigem op 18-07-1939 Intrede bij de Zusters van de H. Vincentius à Paulo Anzegem op 15-08-1961. Religieuze geloften op 17-04-1963. Werkzaam in diverse communiteiten en overleden te Vichte op 19-01-1989. Vandererven Emma   Zuster Clotilde Te Anzegem geboren op 30/07/1872 Professie 17.09.1898. Overleed te St Andries op 16/01/1946 in het Rijksweldadigheidsgesticht Vandererven Marie-Agnes   Zuster Romanie Te Anzegem geboren op 24/12/1879  en overleden te Bossuyt op 08/11/1952. Vandererven Paula   Dame Marie-Landoalde I.C.M. Missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria. Te Anzegem geboren op 19/01/1920. Intrede op 11/05/1945. Professie op 14/11/1947. Afreis naar China op 13/12/1947. Afreis naar Californië op 24/08/1954. Afreis naar Guatemala op 12/10/1971. Heeft 34 jaar missiewerk gedaan. Kwam terug naar België op 10/11/1981. Overleden te Heverlee op 14/04/1983. Vandevelde Anna   Zuster Marie Lucienne .  Zuster-Missionaris van het Onbevlekt hart van Maria. Geboren te Anzegem op 26/08/1904. Verpleegster. Intrede op 15 september 1925.  Religieuse Professie op 28/03/1927. Verbleef in Kongo Umangi van 26/03/1929 tot 22/01/1982 en Overleed te Kessel-Lo op 30/11/1993 Vanhamme Rachel   Soeur Reine der Zusters van La Sainte Union des Sacrés Coeurs te Doornik. Geboren te Anzegem op 21/02/1915. In het klooster getreden op 02/02/1935. Ingekleed op 29/08/1935. Geprofest op 29/08/1937. Eeuwige geloften op 27/08/1943 Overleed te Doornik op 03/09/1964. Alfabetisch geordend Blauwe tekst voor de missionarissen Terug naar De Anzegemse Geestelijken Volgende