DISCLAIMER 

In overeenstemming met een vreemde Amirikaanse wet vervult deze pagina de behoefte om u te waarschuwen tegen het feit dat ik nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke ongelukkige of tegenvallende resultaten bij het toepassen van MUTOS met je partner. Men kan noooit naar mij wijzen als oorzaak van gebeurlijke  vergissingen.   

Over de waarschijnlijksheidstabellen   :
Als op een dag de gemiddelde hand die je bedeeld krijgt niet strookt met deze tabellen , mag je nooit iets verwijten : dit is nochtans 100% in lijn met de wetten van de statistiek :  ook al is de kans van een gegeven zitting of situatie laag, er is steeds de kans dat , in real-time, zich dit voordoet. Men noemt dit ook 'bad luck'.  

Over nauwkeurigheid en interpretatie :  
het zou kunnen zijn dat sommige pagina's in conflict zijn mekaar omdat ze , gezien de evolutie veigen aan de behandelde materie , niet synchroon zijn aangepast.  Zulke zaken zijn vervelend en ik kan het apprecieren dat u me hierop wijst.  
Ik ben me bewust dat de nauwkeurigheid waarmee bv. honneurpunten of intervals  worden aangegeven , twijfels oproept en  overlappend kunnen zijn.  Dit is opzettelijk gedaan omdat de ganse hp-telling maar een richting aangeeft en nooit tot op één punt na exact behandeld dient te worden.  

Verder hoop ik dat je niet teveel onjuistheden of tegenstrijdigheden zult ontmoeten omdat ik wel degelijk ernaar streef die te vermijden. Vind je er toch , gelieve mij hiervan te verwittigen :  eugeen.vannuten@telenet.be   .  

De  informatie op deze site zijn bedoeld opdat je nog meer van bridge zou genieten. Het is zeker niet bedoeld die diegenen onder jullie die geheel of gedeeltelijk willen copieren voor commerciele doeleinden.  

Deze informatie , de gerelateerde volle teksten , zoals ze zijn of vertaald in gelijk welke taal, mogen niet gebundeld worden in gelijk welk commercieel pakket , magazine, boek of iets gelijkaardigs zonder de uitdrukkelijke geschreven toelaten van de auteur zelf.   

Nieuwe namen van systemen en/of conventies die nog nooit voorheen zijn gebruikt in de context  van bridge  bv. LAM, dagh, LT2, LT3, dapo, duo minor, duo major, gebroken harten conventie, schommelconventie .......... enz, zijn intellektueel eigendom van de auteur.  Worden deze namen gebruikt in andere media in relatie met bridge, dan moeten zij op exakt dezelfde manier gebruikt worden als hier op deze website; al deze namen zijn een wezenlijk onderdeel van MUTOS.   

De files van deze site zijn bewaard op de server van  mijn internet provider TELENET bv.office Mechelen.
 

Eugeen Vannuten
Lebonstraat 116
2440 Geel
Belgium
eugeen.vannuten@telenet.be

28 juli 2005
 

Home ConventionsLast Update : 25/8/2001
Eugeen Vannuten