Is een levendig, sierlijk vogeltje dat ongeveer 10 à 12 cm groot is.
Het bovendeel is in het algemeen grijs van kleur, de buik wit met grijze bestreping.
Ze komen voor van Senegal tot Soedan.
Ze hebben een fladderende vluchtbeweging en de zang is waarschijnlijk de mooiste van al de serinus soorten.
Bij pas aangekochte vogels moet je zeker opletten of ze geen oogaandoening hebben.
Dit kan je verhelpen door oogzalf ('vb. Terra-Cortril oogsuspensie) te gebruiken gedurende een week, 1X per dag.
Na de acclimatieperiode zijn ze vrij sterk en kunnen gans het jaar in de buitenvoliére vertoeven, mits ze toch over vrij beschutting beschikken.
Het geslacht is moeilijk te onderscheiden, toch is er een klein verschil te zien.

-Bij de pop is de bestreping op de borst zwaarder en vuil grijs.
De stuit is van bovenaan bruingrijs afgezoomd.
-Bij de man is de bestreping minder en fijner op de borst en witter van kleur.
De stuit is groter en nog intensiever wit gekleurd.  De zang geeft echter de doorslag.

Je kan ze ook in een tentoonstellingskooi plaatsen en afwachten of één van beide zingen.
Mijn eerste koppel kocht ik in 1996
Ze werden in een tentoonstellingskooi geplaatst gedurende 2 weken,  zo kon ik controleren of het wel degelijk een koppel was.
Na een paar uur stelde ik vast dat het 2 mannen waren, dag erna mocht ik ze omruilen voor een pop.
Ja, deze keer met zekerheid toch nog een koppel.
Na acclimatieperiode werd het koppel in een kweekbak gelaten, daar bleven ze gedurende de hele winter.
De derde week van maart werden ze in een vlucht gelaten, samen met nog enkele exoten.
Er werden geen andere soorten van dezelfde familie toegelaten in de voliére.
Het weer was al een paar dagen goed en de temperatuur schommelde rond 14°C
Er werd nestgelegenheid voorzien op verschillende hoogtes.
Nestmateriaal vb;  jute ,coco, zwart paardenhaar, witte sharpi en gedroogd mos.
Een paar dagen later kenden ze het eivoer al.
Regelmatig vogelmuur en knoppen van paardenbloemen werden graag opgenomen. Baden deden ze veel.
Als voeding gaf ik kanarie- en exotenmengeling en rode trosjes gierst.
2 weken later begon de pop een nestje te bouwen, dit op 1,2 m van de grond, in een bremstruik.
Het nestje werd vervaardigd uit witte sisal nestmateriaal, al spoedig legde de pop haar eerste ei.


In totaal 3 eieren die na vier dagen door het nestje vielen, blijkbaar was het nestje niet stevig genoeg gemaakt.
Een paar dagen later begon ze terug op dezelfde plaats haar nestje te bouwen, ik heb meteen die struik verwijderd uit de voliére .
Het duurde niet zo lang of ze bouwde haar nest in het aangeboden, open nestkastje.
Terwijl de man vlijtig zong aan de rand van het nest.
Ze legde totaal 3 eieren op 18/4 en op 1/5 kipten ze allen uit, ze werden geringd op 5/5 met een gesloten voetring van 2,3 mm, die afgeplakt werd met leukoplast.
Nestcontrole deed ik niet, ik zag direct hoeveel jongen er waren omdat hun nest zo dicht bij de voeder  tafel gebouwd was.
De pas uitgekomen jongen gaf ik vroeger een kuur van 8 dagen met een oplossing van 1 gr ESB3 op 1 liter fleswater. Nu geef ik een oplossing van  0,5 L kraantjeswater en één kleine koffielepel appelazijn: heeft een Ph-waarde van 5,3 . Deze oplossing wordt 10 dagen gegeven.
16 dagen later vlogen ze uit, werden nog 2 weken verder opgebracht, hierna zat de man veelvuldig achter de jongen aan.
Dat was het moment om ze te verwijderen van de ouders.
De 3de ronde legde de pop 3 eieren (allen onbevrucht)
Er werd nog een ronde gedaan, terug 3 eieren, waarvan 2 bevrucht, ook deze jongen werden voorbeeldig opgebracht.
In totaal had ik 5 jongen op stok, waarvan 2 mannen en 3 poppen
Als ze 4 maanden oud zijn beginnen de mannen te zingen.
De gemiddelde ouderdom van deze edelzangers ligt tussen 10 en 12 jaar.

Edelzanger, Serinus leucopygius
Vercauteren Jan