Zwartkop sijs, Carduelis magellanica
Vercauteren Jan
Kweekervaring van zwartkop sijs
In 2006 kocht ik een koppel zwartkop sijs ze waren wel uit dezelfde bloedlijn
Dan heb ik maar extra koppel aangekocht bij andere liefhebber.
Ze waren eigenlijk nog niet op kleur, hier en daar kwam het zwart een beetje door op de kop .
Samen hebben ze de hele winter in de buitenvlucht met groenvinken en geelgorsen vertoeft, mits beschutting. 
Het is een zangvogel die het hele jaar door zingt, je staat versteld van de variatie in het zingen.
Als voeding gewoon kanariemengeling of zaadmengeling voor sijs en putters, er werd regelmatig eivoer voorzien, zodat later geen probleem ontstaat voor het opbrengen van hun jongen.
Na de winter werden de twee koppels geselekteerd zodat ze onverwant aan elkaar zijn.
Ze werden in een aparte vlucht gelaten, samen met een koppel groenvinken en kneu's
Begin maart werden er nestkastjes aangeboden, ze waren de eersten die tot nestbouw overgingen.
Al spoeding legde de pop haar eerste ei en daarna volgde de rest, totaal  4 eieren.
Ze begon te broeden vanaf het 3de ei en dit gedurende 12 dagen.
Helaas waren alle eieren onbevrucht, ook het andere koppel had hetzelfde probleem.
Door observatie had ik gezien dat er regelmatig problemen waren met de andere bewoners en veronderstel dat daar de reden van de onbevruchte eieren lag.
Ik heb de beide koppels in een aparte vlucht gelaten, met een grootte van 1 M op 1 M en een hoogte van 1,9 M
Het duurde niet zolang of ze bouwden al een nestje dat vervaardigd was uit coco, zwart paardenhaar, mos, sharpi katoen en pluizen van de lisdodde.
Op 13/05/07 legde de pop haar eerste ei, in totaal 4 eieren.
Op 27/05/07 kipten 3 jongen uit en 1 ei was niet bevrucht.
De man voerde de pop en dit werd aan de jongen gegeven
Er werd regelmatig eivoer voorzien, maar dit werd maar met mate opgenomen.
Pinky's bleven liggen, alleen het kiemzaad en buffalo's  en een klein beetje eivoer werd opgenomen .
5 dagen later werden ze geringd met een C ring van KBOF 2,5 mm en op 14/06/07 vlogen twee jongen uit, het andere jong een dag later.
Ze werden nog 2 weken alleen door de pop verder opgebracht, toch kan het gebeuren dat de man veelvuldig achter de jongen zit, de man gaat dan in tentoonstellingskooi tot de jongen zelfstandig zijn.  De kooi werd zo geplaatst dat de pop steeds de man nog ziet.
Hierna gaat hij terug bij de pop voor de volgende ronde.
Als ze 2 maanden oud zijn, beginnen de mannetjes te zingen, hier kan je al een kleurring aanbrengen.
De overige jongen zijn dan poppen, maar met 100 percent zekerheid is het niet vast te stellen.
Op 5 maanden zijn de eerste jongen op kleur en kan je met zekerheid het geslacht vaststellen.
Bij ondervinding heb ik vastgesteld dat ze elkaar nogal aanpikken als ze in kleine ruimten verblijven.  Ze werden in een grotere vlucht geplaatst. 
Na de kweek heb ik vast gesteld dat ook de poppen zingen, het jaar te voor niet zo gebeurde.
De zang is niet zo hevig als bij de mannen