Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1700 tot 31/12/1709

Records from the familyhistory from 01/01/1700 till 31/12/1709

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1700 jusqu' à 31/12/1709

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1700 bis 31/12/1709

30-03-1700 Doopvermelding van Maria (?) Kempeneers dochter van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Halmaal (baptism - baptême - Taufe)

anno domini millesimo septingentesimo
martij die trigesima baptisata
filia legitima godefridi Kempeneers
vandersteghen coniugum susceperunt gerardus ...
dersteghen

in het jaar duizend zevenhonderd (in de maand) maart de dertigste is gedoopt Catarina wettige dochter van Godefridus Kempeneers vandersteghen gehuwden, getuigen Gerardus vandersteghen (?)

21-10-1702 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Godefridus en Margaretha Vandersteghen te Halmaal (baptism - baptême - Taufe)

eodem anno mensis octobris die vigesima prima
baptisatus est godefridus filius legitimus
Godefridi Kempeneers et margareta
vander steghen coniugum susceperunt joes (?)
Stiers (?) et maria preijs

in hetzelfde jaar in de maand oktober de een en twintigste (?) dag is gedoopt Godefridus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Margareta Vander Steghen, gehuwden, getuigen
Jo(ann)es Stiers en Maria Preijs

21-09-1703 Overlijden van Lambertus Baldewijns, echtgenoot van Marie Cornelis te Heks (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

Lambertus Baldewijns werd vermoord in 1703. De pastoor die werd geroepen, schreef het volgende:

Die 21 Septembris misere de nocte
sclopetulo ouisus fuit
Lambertus baldewijns
a latronibus
nocturnis qui vaccas Wijnandi
knapen rotarij furati fueranti i ad
huius faeminae, in clamantis auxilium
vocem accustrans dictus lambertus
latrones infecutus vsgr ad pagum
de Horpmael in qua prope mullium
dum latronem unam 4 capere sentaris
ab illo sclopetulo tuecidatus, statim
in clamans vr ad stantes pastorem
accerserom, sed sero aduenit, et
ita pron dolor, continuo vulnere
accepto expirauit sine vell
smto Deus misericatus anima
remisi iura sepultura et
exequiarum propter deum
quid defunctus vroriam et
quatuor proles in viuis roliquit. ??

Op 21 september 1703 werd op jammerlijke wijze door een geweerschot gedood, Lambertus BALDEWIJNS,
door een nachtelijke rover die de koeien van de wagenmaker Winand KNAPEN wilde stelen. Op het luide hulpgeroep van de vrouw van Winand achtervolgde de genoemde Lambertus de dief tot in Horpmaal nabij een riviertje, waar hij door een geweerschot vermoord werd. Ondanks het hulpgeroep van de omwonenden om de bijstand van de pastoor, kwam ik tot mijn spijt te laat, en overleed Lambert aan zijn verwondingen zonder de laatste sacramenten. God erbarme zich over zijn ziel. Kosten voor de begrafenis en uitvaartplechtigheden werden niet aangerekend omdat de overledene een weduwe en vier kinderen in leven naliet. (De pastoor van Heks, september 1703)

05-09-1711 Doopvermelding van Maria Catharina Hechtermans dochter van Matheus en Gertrudis Vaessen te Maastricht (baptism - baptême - Taufe)

5 baptizata est
maria catharina filia
mattheus (?) hechtermans
et
Geertruidis vaessen
susc est
wilhelmus corvers
et
catharina aerts

de 5e is gedoopt Maria Catharina dochter van Mattheus Hechtermans en Gertruidis Vaessen getuigen zijn Wilhelmus Corvers en Catharina Aerts (Het is niet helemaal zeker dat dit de doopvermelding is van Catharina Hechtermans die gehuwd is met Godfroid Kempeneers)

30-07-1713 Huwelijksvermelding van Arnold Kempeneers en Elisabeth Duers te Maastricht (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

30 contraxerunt matrimonium
Arnoldus kempeners
Trudonensis parochianus
meus et
elisabetha teurs
van itteren modo
parochiana in wijck
praeviys tribus bannis
testes fuerent
nicolaus du bois
et
Anna maria Hermans

Juli 1713
de dertigste zijn gehuwd Arnold Kempeneers uit Sint-Truiden mijn parochiaan en Elisabeth Teurs van Itteren en (overgegaan) parochiane in Wijk * na driemaal afgekondigd te zijn getuigen waren Nicolaus Du Bois en Anna Maria Hermans

02-08-1714 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Duers te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

S jacobi
eod die
Arnoldi Kempeneers et
Elisabethe Duers
godefridus filius sus:
francisco bollis et maria
kempeneers

Sint Jacob dezelfde dag Arnold Kempeneers en Elisabeth Duers (is gedoopt) hun zoon Godefridus getuigen Franciscus Bollis en Maria Kempeneers

12-08-1714 Overlijdensvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Duers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

Anno 1714
12 augusti obijt goddefridus
kempeneers filius Arnoldi
kempeneers infans undecim
dierum et supultus est in
in cemiterio RIP

In het jaar 1714 12 augustus is overleden Godefridus Kempeneers zoon van Arnold Kempeneers een kind van 11 dagen en begraven op het kerkhof RIP

19-08-1715 Doopvermelding van Christina Margarita, dochter van Arnold en Elisabeth Duers te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Sti Jacobi
19 Augusti
Arnoldi Kempeneers et
Elisabetha Duers
Christina Margarita filia sus:
Reneiro kempeneers
et Christina Schevenels

Sint Jacob 19 augustus Arnold Kempeneers en Elisabeth Duers (is gedoopt) Christina Margarita hun dochter getuigen Renier Kempeneers en Christina Schevenels

09-02-1716 Huwelijksvermelding van Renier Kempeneers en Agnes Schepers te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1716
9 feb praevius 3 bannis
renerus Kempeneers et
agnes schepers
testibus
leonardus buntinx et
arnoldus du vray

1716 op 9 februari na driemaal afgekondigd te zijn Renier Kempeneers en Agnes Schepers getuigen Leonardus Buntinx en Arnoldus De Vray

09-05-1720 Huwelijksvermelding van Joannes Kempeneers en Catharina Peeters te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

(Schuurhoven, parochie Sint-Jacob)

Anno 1720
9 maij in ium bannorum coram
me petro menten pastores in
Schurhoven contraxerunt
sacramentum matremony
Joannes Kempeners et Catharina
Pieters presentibus testibus
Henrico de Greef et Catharina
Kempeners

In het jaar 1720 9 mei na afkondigingen voor mij Peter Menten pastoor in Schurhoven zijn in het huwelijk getreden Joannes Kempeneers en Catharina Pieters met als getuigen Hendrik de Greef en Catharina Kempeneers

10-11-1720 Doopvermelding van Aldegondis Vilters dochter van Frederik en Joanna Leemans te Melveren-Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Anno 1720 10 9bris baptisata est aldegondus elisabetha
filia legitima frederici vilters et ioanna
coniugum leemans susceperunt dionisius pallen et
elisabeth leemans

in het jaar 1720 op 10 november is gedoopt Aldegonde Elisabeth wettige dochter van Frederic Vilters en Joanna Leemans gehuwden getuigen Dionisius Pallen en Elisabeth Leemans

24-02-1721 Huwelijksvermelding van Henri Baldewijns en Emerentiana Groenendaels, te Horpmaal (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1721
hac 24ter februarij initium matrimonium hendricus baldewinus natus in Hex hieri page for mi bus cum Emerentiana gronendael me ??tibius arnoldus ghijsens et margarite ghijsens ac pluribus olys et hac previus tribus proclamationibus egidius mular pastor

Vandaag op 24 februari hebben het huwelijk aangegaan Hendrik Baldewijns geboren in Hex (dorp) met Emerentiana Gronendael met als getuigen Arnoldus Ghijsens en Margarite Ghijsens en vroeger ter plaatse driemaal afgekondigd
Egidius Mular pastoor

19-03-1721 Doopvermelding van Hieronymus Joseph Bockaers onwettige zoon van Hieronymus en Maria Kempeneers te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

19 martij S Jacobi
ex illicito concubitu
est asseruit obstetrix
hieronijmi Bockaers
marie kempeneers
hieronymus joseph filius
arnoldus kempeneers
margareta vanderstegen

uit onwettige gemeenschap door de vroedvrouw vastgesteld hieronymus Bockaers marie kempeneers (is geboren) hieronymus joseph hun zoon, (getuigen) arnoldus kempeneers margareta vanderstegen

11-04-1721 Doopvermelding van Johannes Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Duers te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1721
11 aprilis s jacobi
Arnoldi Kempeneers et
Elisabetha Duers
joannes filius sus
joannes kempeneers et
agnes Schepers

1721
11 april Sint Jacob Arnold Kempeneers en Elisabeth Duers Joannes (is gedoopt) hun zoon getuigen Joannes Kempeneers en Agnes Schepers

28-04-1721 Overlijdensvermelding van Catharina Peeters echtgenote Joannes Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

Anno 1721
28 aprilis obijt Elisabetha
Duurs uxor Arnoldus
kempeneers omnibus
ecclesie sacramentis munitae
et sepulta est 30 aprilis
in caemeterio RIP

In het jaar 1721 op 28 april is overleden Elisabeth Duurs echtgenote Arnoldus Kempeneers voorzien van alle kerkelijke sacramenten en begraven op 30 april op het kerkhof RIP

23-09-1721 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Joannes en Catharina Peeters te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

23 7bris s jacobi
joannis kempeneers
catharina peeters
godefridus filius sus
arnoldus kempeneers
maria peeters

23 september Sint Jacob Joannes Kempeneers Catharina Peeters (is gedoopt) hun zoon Godefridus getuigen Arnoldus Kempeneers Maria Peeters

25-01-1722 Huwelijksvermelding van Arnoldus Kempeneers en Maria Getrudis Trekels te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Anno 1722
25 jannuaarij in iuni
bannorum (?) coram me
petro mensen in ecclesia
de schurhoven contrax-
erunt sacramentum
matrimonij Arnoldus
kempeneers et Gertrudis
Trekels, presentibus
testibus govaert
kempeneers et ida cochems
et henrico degreef

In het jaar 1722 de 25e januari na afkondiging zijn voor mij Peter Mensen in de kerk van Schuurhoven in het huwelijk getreden Arnold Kempeneers en Getrudis Trekels, met als getuigen Govaert Kempeneers en Ida Cochems en Hendrik Degreef

21-02-1722 Overlijdensvermelding van Johannes Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Duers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

Anno 1722
21 februarij obijt joannis
kempeneers filius Arnoldi
kempeneers et sepultus
est in cemiterio RIP

op 21 februari is overleden Joannes Kempeneers zoon van Arnold Kempeneers en hij is begraven op het kerkhof

03-05-1723 Doopvermelding van Joanna Maria Kempeneers dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

3 maij S jacobi
Arnoldus Kempeneers et
marie treekels
joanna maria filia sus
godefridus kempeneers et
maria hendrix

3 mei Sint-Jacob Arnold Kempeneers en Maria Trekels Joanne Maria (is gedoopt) hun dochter getuigen Godefridus Kempeneers en Maria Hendrix

22-11-1723 Overlijdensvermelding van Joanna Maria Kempeneers dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

Anno 1723
22 novembris obijt anna
uel ioanna kempeners filia
arnoldi kempeners et
sepulta est in cemiterio
RIP

op 22 november is overleden Anna of Ioanna Kempeneers dochter van Arnold Kempeneers en ze is op het kerkhof begraven

11-10-1724 Doopvermelding van Joanna Maria Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

11 8bris Sti jacobi
Arnoldus Kempeneers et
maria treekels
joanna maria filia sus
godefridus kempeneers et
Elisabetha Bollaerts

11 oktober Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Trekels Joanna Maria (is gedoopt) hun dochter Joanna Maria getuigen Godefridus Kempeneers en Elisabeth Bollaerts

28-05-1725 Doopvermelding van Petrus Kempeneers, zoon van Joannes en Catharina Peeters te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1725

28 maij S jacobi
joannis kempeneers et
catharina peeters
petrus filius sus
joannes lambrechs et
maria schrijvers

op 28 mei in Sint Jacob Johannes Kempeneers en Catharina Peeters is sgedoopt Petrus hun zoon getuigen Joannes Lambrechs en Maria Schrijvers

12-03-1727 Doopvermelding van Ida Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1727
12 martii S jacobi
Arnoldus Kempeneers et
maria gertrudis treekels
ida filia sus
joannes kempeneers et
catharina hoskens

1727 12 maart Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis Trekels (is gedoopt) Ida hun dochter, getuigen Johannes Kempeneers en Catharina Hoskens

05-09-1727 Doopvermelding van Renier Kempeneers, zoon van Joannes en Catharina Peeters te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

B.M.
5ta 7bris
joannis kempeners
catharina piteers
renerus filius sus .
renerius kempeners
maria kempeners

5 september Johannes Kempeners Catharina Piteers (is gedopt) Renerus hun zoon, getuigen Renerus Kempeners Maria Kempeners

21-02-1730 Doopvermelding van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1727
21 S jacobi
Arnoldus Kempeneers
et maria gertrudis
trekels
maria catharina filia sus
henricus redoes et
maria kempeneers

1727
21 Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis Trekels Maria Catharina (is gedoopt) hun dochter getuigen Hendrik Redoes en Maria Kempeneers

24-06-1730 Huwelijksvermelding van Joannes Vade en Maria Kempeneers te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

24 junij praeviis 3 bannis
joannes vaets et maria
kempeneers
testes
joes franciscus baerts
et maria Roggen

op 24 juni na driemaal afgekondigd te zijn zijn gehuwd Joannes Vaets en Maria Kempeneers getuigen Joannes Franciscus Baerts en Maria Roggen

28-09-1730 Doopvermelding van Henri Baldewijns, zoon van Henri en Emerentiana Groenendaels te Heks (baptism - baptême - Taufe)

1730
hac 28 7bris baptisatus est henricus filius legitimus Henrici balduwijns et Emerentiana groen(d)endael susceperunt robertus Louwette et H(annah) marie Lemmens

Vandaag op 28 september is gedoopt Hendrik Baldewijns, wettige zoon van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendael, doopgetuigen Robertus Louwette en H(annah?) Marie Lemmens.

29-04-1731 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Goveri Kempeneers miles sub legione Debits et catharina
hechtermans contractum matrimonium coram ministro
reformata religionis reiterarunt testibus michaele
schabbe thoma gyhaes ioanna maria schepers et
anna margareta hechtermans

Govert Kempeneers soldaat in het regiment van Debits en Catharina Hechtermans de een huwelijkscontract hebben gesloten voor de ambtenaar van de gereformeerde religie herhalend (?) getuigen Michael Schabbe,
Thoma Gyhaes, Ioanna Maria Schepers et Anna Margareta Hechtermans.

01-02-1733 Doopvermelding van Margaretha Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1733
prima februarii S jacobi
Arnoldus Kempeneers et
maria gertrudis treekels
margaretha fla
sus joannes vade et
margaretha vander stegen

1733
de eerste februari Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis Trekels Margaretha (is gedoopt) hun dochter getuigen Joannes Vade en Margaretha Vandersteghen

08-02-1733 Overlijdensvermelding van Margaretha Kempeneers, dochter van Arnold en Maria Gertrudis Trekels te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

Anno 1733
8 februarii obijt mar
garetha kempeneers filia
Arnoldi erat octo dierum
et sepulta est in cemit
erio RIP

In het jaar 1733 op 8 februari is overleden Margaretha Kempeneers dochter van Arnold ze was 8 dagen oud en is begraven op het kerkhof RIP

25-09-1733 Doopvermelding van Godefridus Kemepneers zoon van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maasland (NL) (baptism - baptême - Taufe)

1733

 

06-10-1733 Doopvermelding van Guilmina Baldewijns, dochter van Henri en Emerentiana Groenendaels te Heks (baptism - baptême - Taufe)

1733
hac 6ta 8bris 1733 baptisata est guilmina filia legitima henrici balduwijns et Emerentiana groenendaels susceperunt joannes groenendael et ... maria balduwijns ...

Vandaag op 6 oktober is gedoopt Guilmina Baldewijns, wettige dochter van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendaels, doopgetuigen Joannes Groenendaels en... Maria Baldewijns ...

19-04-1736 Doopvermelding van Joannes Baldewijns, zoon van Henri en Emerentiana Groenendael te Heks (baptism - baptême - Taufe)

1736
hac 19 aprilis 1736 baptisatus est joannus filius legitimus henrici balduwijns et Emerentiana groenendael susceperunt joannes et Elisabetha ghijsens filia Lamberti

Vandaag op 19 april is gedoopt Johannes Baldewijns, wettige zoon van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendael, doopgetuigen Johannes en Elisabeth Ghijsens dochter van Lambert.

28-05-1738 Overlijdensvermelding van Catharina Peeters echtgenote Joannes Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

28a maij oibus ecclia sacra-
mentis rite praemunita obijt
catharina uxor joannis kem-
peneers et sepultas in caemiterio
cum missa solemni

op 28 mei voorzien van alle sacramenten en riten van de kerk is overleden Catharina echtgenote van Joannis Kempeneers en begraven op het kerkhof met een heilige mis (* aangezien er geen achternaam vermeld staat bij de overledene Catharina is het niet helemaal zeker dat het over dezelfde Catharina gaat)

16-06-1738 Doopvermelding van Emerentiana Baldewijns, dochter van Henri en Emerentiana Groenendaels te Heks (baptism - baptême - Taufe)

1738
hac 16a junij baptisata est Emerentiana filia legitima henrici balduwijns et Emerentiana gronendaels susceperunt joannes
??? supra Houtem et ... beatrix du village .. Leodie

Vandaag op 16 juni is gedoopt Emerentiana Baldewijns, wettige dochter van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendael, doopgetuigen Joannes ..supra. Houtem en ... Beatrix de villages . Leodie

14-12-1738 Doopvermelding van Guillaume Kempeneers, zoon van Arnold en Maria Getrudis Trekels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1738
14 xbris Sti jacobi
Arnoldus Kempeners
et maria gertrudis
trekels
gielielmus filius sus
godefridus kempeneers et
maria boonen

1738

14 december Sint Jacob Arnold Kempeneers en Maria Gertrudis Trekels Gielielmus (is gedoopt) hun zoon getuigen Godefridus Kempeneers en Maria Boonen

05-04-1739 Overlijdensvermelding van Maria Getrudis Trekels echtgenote van Arnold Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

1739 quinta aprilis circa
horam nenaem matitunam
obijt in dno maria gertrudis
van haeren conjux arnoldi
kempineers et sep in cem

1739 op de vijfde dag van de maand april rond negen uur 's morgens is in heer overleden Maria Gertrudis van haeren echtgenote van Arnold Kempeneers en is ze op het kerkhof begraven (opmerking: of dit het juiste overlijdensbericht is van Maria Gertrudis Trekels is niet zeker. Was Arnold nog gehuwd met M.G. Vanhaeren of gaat het over een ander koppel? Tot nu toe hebben we nog niks gevonden dat dat bevestigd.)

08-01-1740 Doopvermelding van Maria Catharina Frederix dochter van Joannes en Cornelia Keufkens (baptism- baptême- Taufe)

1740
8 janrij bapt est maria
catharina filia legit
jois frederixs et corne
lia keufkens iugum
suscep henricus notten
et cornelia notten

1740 op 8 januari is gedoopt Maria Catharina wettige dochter van Jo(ann)es Frederixs en Cornelia Keufkens gehuwden getuigen Henricus Notten en Cornelia Notten

28-10-1740 Huwelijksvermelding van Arnold Kempeneers en Joanne Mees te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1740 vigesima octava
octobris in uim bannorum
coram me godefrido mareelis
descorrtore loci de Schurhoven
contraxerunt smentum
matrimonij arnoldus
kempiners et anna mies
praesentibus testibus godefrido
kempiners et arnoldo
kempiners

1740 28 oktober na afkondiging voor mij Godefridus Mareels plaatselijke ... van Schuurhoven zijn in het huwelijk getreden Arnold Kempeneers en Anna Mies met als getuigen Godefridus Kempiners en Arnold Kempiners

15-11-1740 Doopvermelding van Anna Gertrudis Kempeneers dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Breda (baptism- baptême- Taufe)

15 Bapt: anna getrudis filia godefridi
cempener et maria catharina heghtermans
suscibus Reijnier Kempeneers et anna mar
garita heghtermans

15 gedoopt Anna Getrudis dochter van Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Heghtermans getuigen Renier Kempeneers en Anna Mar garita Hechtermans

02-02-1742 Overlijdensvermelding van Agnes Schepers, echtgenote van Renier Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

2 feb obijt
Agnes Schepers conjux
Reneri Kempeneers
sepulta in caemeterio

op 2 februari is overleden Agnes Schepers gehuwd met Renier Kempeneers ze is begraven op het kerkhof

04-02-1742 Doopvermelding van Anna Maria Baldewijns, dochter van Hendrik en Emerentiana Groenendaels te Heks (baptism - baptême - Taufe)

Ao 1742 die 4 feb: baptizata est anna maria filia legitima henrici balduwijns et Emerentiana grinedaels susceperunt theodorus van haren et catharina jowet nomine anna maria lonen

In het jaar 1742 op 4 februari is gedoopt Anna Maria Baldewijns, wettige dochter van Hendrik Baldewijns en Emerentiana Groenendaels, doopgetuigen Theodorus Van Haren en Catharina Jowet in naam van Anna Maria Lonen

16-03-1743 Doopvermelding van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Arnold en Joanna Mees te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

16 martii B.M.

...

eod die Sti Jacobi
Arnoldi kempeneers et
Anna Meus
Maria Catharina susc
Arnoldus kempeneers et
Maria Meus

op dezelfde dag in parochie Sint Jacob Arnold Kempeneers en Anna Meus (is gedoopt) hun dochter Maria Catharina doopgetuigen Arnold Kempeneers en Maria Meus

12-11-1743 Doopvermelding van Adriana Kempeneers dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Breda (NL) (baptism- baptême- Taufe)

12 Bapt adriana filia legitima govardi kempener
et maria catharina heghtermans suscep gaspare van
hillen er adriana timmermans

de 12e is gedoopt Adriana wettige dochter van Govaart Kempener en Maria Catharina Hechtermans, getuigen waren Gaspar Van Hillen en Adriana Timmermans

14-12-1743 Doopvermelding van Anna Catharina Wauters, dochter van Johannis en Ioanna vanwal te Horpmael (baptism - baptême - Taufe)

Horpmael in de Sint-Lambertusparochie

Ao 1743 die 14 decembris baptizata est anna catharina filia legit fili jois wauters et ioanna van wal legit conjugs susceperunt hermanis wauters et anna catharina smets

In het jaar 1743 op de dag van 14 december is gedoopt, Anna Catharina Wauters wettige dochter van Jo(hann)is Wauters en Ioanna van Wal (?) wettig gehuwden, doopgetuigen (letterlijk hebben ter doopvont gehouden) Herman Wauters en Anna Catharina Smets

16-08-1744 Doopvermelding van Anna Catharina Kempeneers, dochter van Arnold en Joanna Mees te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

16 augusti Sti Jacobi
Arnoldi kempeneers et
Anna meys
Anna Catharina filia sus
petrus meijs et
Anna Catharina
winmolders

op 16 augustus parochie Sint Jacob van Arnold Kempeneers en Anna Meys (is gedoopt) hun dochter Anna Catharina getuigen Petrus Meijs en Anna Catharina Winmolders

05-11-1744 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Aldegondis Vilters te Halmaal (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Anno domini millesimo septigentesimo quadra
gesimo quarto die decima quinta novembris
praevis tribus denuntiationibus
junierunt matrimonium Godefridus
kempeneers parochianus noster et aldegondis
Vilters parochiana Ecclesia B.M.V.
trudonopoli praesentibus Arnoldo
Kempeneers, Anna Catharina Pallen
et Barbara Gos

in het jaar onzes heren duizend zevenhonderd vier en veertig op de vijfde dag van november na driemaal afgekondigd te zijn zijn in het huwelijke verbonden Godefridus Kempeneers onze parochiaan en Aldegondis Vilters parochiaan van de kerk B.M.V. te Sint-Truiden aanwezigen Arnold Kempeneers, Anna Catharina Pallen
en Barbara Gos

tweede huwelijksvermelding te Halmaal

25-04-1745 Overlijdensvermelding van Anna Gertrudis Kempeneers, dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

25 sepulta est gratis
Anna gertrudis kempeneers
quadriennis platea Capucinorum

de 25 is gratis begraven Anna Gertrudis Kempeneers 4 jaar (uit de) Capucijnenstraat

29-10-1747 Overlijdensvermelding van Maria Kempeneers, dochter van Godefridus en Margaretha Vandersteghen, echtgenote van Joannes Vadé te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

29 8bris obijt
maria kempeneers
uxor jois vade
sepulta in caem

op 29 oktober is overleden maria kempeneers echtgenote van Joannes Vade zij is begraven op het kerkhof

10-12-1747 Doopvermelding van Maria Jacoba Kempeneers dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (NL) (baptism- baptême- Taufe)

10 Baptisata est
maria jacoba filia legitima
goddefridi kempeneers et
leod: maria catharina hectermans susceptores
nicolaus vandersmissen et maria jacoba
hendersim

de 10 is gedoopt Maria Jacoba wettige dochter van Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Hechtermans getuigen Nicolaus Vandersmissen en Maria Jacoba Hendersim

15-01-1748 Overlijdensvermelding van Henri Baldewijns, zoon van Lambert en Marie Cornelis, echtgenoot van Emerentiana Groenendaels te Heks (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

Ao 1748 die 15 jan: in Domino obijt Henricus balduwijns munitus omnibus sacramentis R I P Amen

In het jaar 1748 op 15 januari is in de Heer overleden Hendrik Baldewijns, voorzien van alle sacramenten RIP amen