Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1750 tot 31/12/1759

Records from the familyhistory from 01/01/1750 till 31/12/1759

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1750 jusqu' à 31/12/1759

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1750 bis 31/12/1759

01-02-1750 Huwelijksvermelding van Christian Herman Kempeneers en Aleydis Brison te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

1750
1 febr previus tribus
bannis
christianus kempeneers
aleydis bryson

testes
carolus heeren
eustachius menten

1750 1 februari na driemaal afgekondigd te zijn (zijn in het huwelijk getreden) Christiaan Kempeneers Aleydis Brison getuigen Carolus Heeren Eustachius Menten

04-04-1750 Doopvermelding van Petrus Kempeneers, zoon van Arnold en Joanne Mees (Meys, Mies) te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

4 aprilis sti jacobi
Arnoldi Kempeneers et
Anna Meijs
petrus - filius - sus
godefridus Haubrechts et
catharina Meijs

4 april in Sint Jacob Arnold Kempeneers en Anne Meijs (is gedoopt) hun zoon Petrus doopgetuigen Godefridus Haubrechts en Catharina Meijs

07-03-1750 Doopvermelding van Joanna Maria Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1750
7 martij B M V
Arnoldi kempeneers et
Anna Maria daenen
joanna maria filia susc
petrus daenen et
elisabetha kempeneers

op 7 maart BMV Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen (is gedoopt) Joanne Maria (hun) dochter getuigen Petrus Daenen en Elisabeth Kempeneers

25-11-1750 Doopvermelding van Franciscus Kempeneers, zoon van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

25 baptisatus est
Franciscus filius legitimus
godefridi kempener et
Leod: maria catharina eckelmans
susceptores
Franciscus vanguijlick et cornelia heeren

de 25e is gedoopt Franciscus wettige zoon van Godefridus Kempener en Marai Catharina Eckelmans getuigen Franciscus Vanguylick en Cornelia Heeren

10-12-1750 Doopvermelding van Franciscus Kempeneers, zoon van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

10 sepultus est gratis
Franciscus kempeneers
atatis duarum septimanarum
Capucinestraet

de 10e is gratis begraven Franciscus Kempeneers die 2 weken oud is geworden Capucinestraat

22-02-1751 Doopvermelding van Joannes Kempeneers, zoon van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

die 22 feb joes Kempeneers in fine registri

op 22 februari Joannes Kempeneers op het einde van het register

25-09-1751 Doopvermelding van Anna Rollée, dochter van Hendrik en Anna Margarita Vanmunster (baptism - baptême - Taufe)

1751

25ta septembris s martini
hendricus rolé et
anna margarita munster
anna fil sus
ioseph blondeel et
anna corthaudt

op 25 september in de parochie Sint Maarten Hendrik Rolé en Anna Margarita Munster (is gedoopt) Anna, hun dochter, getuigen Joseph Blondeel en Anna Corthaudt

15-01-1752 Doopvermelding van Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus Antonius en Elisabeth Vade te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

15 januarii b.m.v.
godefridi kempenaers et
elisabetha vadi
arnoldus
filius sus
arnoldus groeven et
elisabetha kempeneers

15 januari B.M.V. Godefridus Kempeneers en Elisabeth Vade (is gedoopt) Arnold hun zoon , getuigen Arnold Groeven en Elisabeth Kempeneers

24-01-1752 Doopvermelding van Maria Gertrudis Kempeneers, dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

Januarius 1752

24 Baptisata est
maria gertrudis filia legitima
huberti kempeners et
leod: maria catharina echtermans
susceptores
wilhelmus lambreghs et maria gertrudis
kraen

Januari 1852 24e is gedoopt Maria Gertrudis wettige dochter van Hubertus Kempeneers en Maria Catharina Hechtermans getuigen Wilhelm Lambreghs en Maria Gertrudis Kraen

13-02-1752 Huwelijksvermelding van Egidius Schoffeniels en Elisabeth Kempeneers te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

13a febr factis tribus proclamatio
nibus facultate mea solemnis avunt
matrium coram rdo dno petro van
dionant matrimonium aegidius
schoffeniels et elisabethe kempeneers
ambo hujus parochia testibus joe
bollaers et maria agnete schoffeniels

op 13 februari na driemaal afgekondigd te zijn, in mijn plechtige hoedanigheid van oom met de Eerwaarde Heer Petrus van Dionant zijn in het huwelijk getreden Egidius Schoffeniels en Elisabeth Kempeners beide uit onze parochie met als getuigen Joannes Bollaers en Maria Agnete Schoffeniels

05-03-1752 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers, zoon van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

5 martii bmv
arnoldi kempeneers et
anna maria daenen
goddefridus fil susc
goddefridus kempeneers
et maria gertrudis
daenen

5 maart BMV Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen (is gedoopt) Godefridus (hun) zoon, getuigen Godefridus Kempeneers en Maria Gertrudis Daenen

03-10-1752 Doopvermelding van Fredericus Kempeneers, zoon van Godefridus en Aldegonde Vilters te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1752
Die 3 8bris 1752 baptizatus est fredericus filius
godefridi kempeneers et aldegondis filtis conj
susc Waltherus Leemans et anna maria Loosen

1752 op de dag van 3 oktober 1752 is gedoopt Frederic zoon van Godefridus Kempeneers en Aldegonde Filtis gehuwden getuigen Waltherus Leemans en Anna Maria Loosen

29-10-1752 Doopvermelding van Maria Gertrudis Kempeneers, dochter van Godefridus en Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

1752 die 29 8bris baptisata est
Maria Anna Kempeneers filia legit
Reneri et Elisabeth Bukens coniug
quam susceperunt jan billen et
marian bollen

1752 op 29 oktober is gedoopt Maria Anna Kempeneers wettige dochter van Renier en Elisabeth Bukens gehuwden met als getuigen Jan Billen en Marian Bollen

07-02-1753 Doopvermelding van Guilielmus Kempeneers, zoon van Arnold en Joanna Mees te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

7 februarii S iacobi
arnoldi kempeneers
et anna mees
guilhelmus fil sus
godefriedus kempeneers
et maria mees

op 7 februari in Sint-Jacob Arnold Kempeneers en Anna Mees (is gedoopt) hun zoon Willem, getuigen Godefriedus Kempeneers en Maria Mees

21-08-1753 Doopvermelding van Maria Theresia Kempeneers, dochter van Godefridus Antonius en Elisabeth Vade te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

21 augusti b.m.v.
godefridi kempe-
neers
et elisabetha
vaedi
maria theresia
fil. sus
egidii van cuyijt et
maria derees

21 augustus B.M.V. Godefridus Kempeneers en Elisabeth Vade (is gedoopt) Maria Theresia hun dochter, getuigen Egidius Van Cuyijt en Maria Derees

28-04-1754 Doopvermelding van Joanna Maria Kempeneers, dochter van Godefridus en Aldegonde Vilters te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1754
Die 28 aprilis 1754 baptizata est joanna maria
filia godefridi kempeneers et aldegondis viltis conj
susc petrus viltis et barbara bogaerts

1754 Op 28 april 1854 is gedoopt Joanna Maria dochter van Godefridus Kempeneers en Aldegondis Vilters, gehuwden getuigen Petrus Vilters en Barbara Bogaert

29-09-1754 Doopvermelding van Maria Agnes Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

29 7bris b m
arnoldi kempeneers et anna
maria daenen

maria agnes fil susc
joannes daenen et maria
kempeneers

29 september in de O.-L.-V.-kerk (kind van) Arnold Kempeneers en Anna Maria Daene Maria Agnes dochter, getuigen Joannes Daenen en Maria Kempeneers

12-12-1754 Doopvermelding van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

12 decembris baptizata est Maria Catharina filia reneri Kempeneers
et Elisabetha Bukens conjugum quam susceperunt henricus
oebrechts et Maria Anna Herbots

op 12 december is gedoopt Maria Catharina dochter van Renier Kempeneers en Elisabeth Bukens gehuwden met getuigen oebrechts en Maria Anna Herbots

tweede vermelding

Die duodecima mensis decembris baptizata est maria
catharina
filia Reneri Kempeneers et elisabetha
Bûkens
conjugum quam susceperunt henricus
oebrechts et maria anna herbots

op de 12e van de maand december is gedoopt Maria Catharina dochter van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden, met als getuigen Hendrik Oebrechts en Maria Anna Herbots

20-01-1755 Doopvermelding van Anna Maria Vanstralen, dochter van Andreas en Joanna Jammaer te Zepperen (baptism - baptême - Taufe)

1755
20 anni baptisata est Anna
Maria
filia Andrea
Vanstralen et joanna jamaer conj
suscep joannes vanstralen
et Anna Stas

20 januari is gedoopt Anna Maria dochter van Andreas Vanstralen en Joanna Jamaer gehuwden getuigen Joannes Vanstralen en Anna Stas

22-01-1755 Doopvermelding van Marie Ode Kempeneers, dochter van Arnold en Joanna Mees te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1755
22 jan Sti Jacobi
arnoldi kempeneers et
anna mees
maria oda fil susc
egidius schoffeniels et
maria oda kempeneers

op 22 januari in St Jacob (van) Arnold Kempeneers en Anna Mees (is gedoopt) Maria Oda hun dochter getuigen Egidius Schoffeniels en Maria Oda Kempeneers

14-10-1755 Doopvermelding van Anna Maria Juvijns, dochter van Benedict en Anna Maria Goossens te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1755

14 8bris 1755 baptizata est anna maria
filia benedicti juvijns et anna maria goossens
conj susc gerardus baré et anna maria pheyminx

op 14 oktober 1755 is gedoopt Anna Maria dochter van Benedict Juvijns en Anna Maria Goossens gehuwden, getuigen Gerard Baré en Anna Maria Pheyminx

29-05-1756 Doopvermelding van Jacobus Kempeneers, zoon van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

29 maij baptizatus est jacobus filius Reneri kempe
neers
et Elisabetha Bukens conjugum, quem susceperunt
Joannes Brees et maria Elisabetha huijbrechts

29 mei is gedoopt Jacobus zoon van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden met getuigen Joannes Brees en Maria Elisabeth Huijbrechts

20-08-1756 Doopvermelding van Henri Hubert Kempeneers, zoon van Godefridus Antonius en Elisabeth Vade te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

30 augustus B.M.V.
godefridi kempeneers et
elisabetha vade
henricus hubertus
fil susc
henricus hubertus hubaer
et antonia van aert
en rijck

30 augustus B.M.V. Godefridus Kempeneers en Elisabeth Vade (is gedoopt) Hendrik Hubert hun zoon , getuigen Hendrik Hubert Hubaer en Antonia Van Aertenrijck

10-10-1756 Overlijdensvermelding van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Bukens te Dormaal (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

10 octobris obiit Maria Catharina kempeneers filia Reneri
et Elisatha Bûkens conjugum infans 2 circiter annorum
sepulta in caemeterio

op 10 oktober is overleden Maria Catharina Kempeneers dochter van Renier en Elisabeth Buekenns gehuwden , kind van ongeveer 2 jaar, begraven op het kerkhof

02-02-1757 Doopvermelding van Marie Elisabeth Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

2 februari B.M.V.
arnoldi kempeneers et
anna maria daenen
maria elisabetha fil susc
christianus kempeneers
et joanna daenen

2 februari BMV Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen (is gedoopt) Maria Elisabetha (hun) dochter, getuigen Christianus Kempeneers en Joanna Daenen

10-02-1757 Overlijdensvermelding van Arnold Kempeneers echtgenoot van Elisabeth Duers, Maria Gertrudis Trekels en Joanna Mees te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Decima feb: obijt in Dno
circa horam quartam post
meridianam oibus smentis
praemunitus arnoldus
kempiners
conjux anna
mees et sptus est in caem

de 10e februari is in de Heer ontslapen ongeveer rond vier uur in de namiddag voorzien van alle sacramenten Arnold Kempeneers echtgenoot van Anna Mees en begraven op het kerkhof

24-06-1757 Overlijdensvermelding van Aldegonde Vilters echtgenote van Godefridus Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

1757
die 24 junij 1757 obijt aldegondis viltis uxor godefridi
cempeneers oibus r: e: smtis promunita sepulta
est in cemiterio sti nicolaj RIP

1757 op 24 juni 1757 is overleden Aldegonden Viltis echtgenote Godefridus Kempeneers voorzien van de kerkelijke sacramenten en begraven op het kerkhof van Sint Nicolai RIP

26-11-1757 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Maria Daniels te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1757
die 26 9bris contraxerunt vi rubri
sigilla cora me matrimonium
godefridus kempeneers ex parochia
sti petri et maria daniels ex
Bevingen idque cum licentia
pastoris in bevingen testibus
balthazaro mourou et
petro lamberto mievis

1757 op 26 november zijn voor mij in het huwelijk getreden door de kracht van het rode zegel Godefridus Kempeneers uit de parochie Sint Peter en Maria Daniels uit Bevingen met toestemming van de
pastoor van Bevingen getuigen Balthazar Mourou en Petrus Lambert Mievis

28-02-1758 Doopvermelding van Walter Vandenrijn zoon van Corneel en Anna Thomas te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1758

28 febr Sti Martini
Cornely vandenreijn et
anna Thomas
walterus fil susc
joannes petitte et
joanna Thomas

op 28 februari in Sint Maarten Corneel Vandenrijn en Anna Thomas (is gedoopt) Walter hun zoon met als getuigen Joannes Petit en Joanna Thomas

05-03-1758 Doopvermelding van Joanna Maria Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

Die quinta mensis Martii Baptizata est joanna
maria
filia reneri kempeneers et elisabetha
bûkens conjugum quam susceperunt Sebastianus
oebrechts et joanna maria Basteijns

op de 5e dag van maart is gedoopt Joanna Maria doichter van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden met getuigen Sebastianus Oebrechts en Joanna Maria Basteijns

13-11-1758 Doopvermelding van Willem Kempeneers, zoon van Godefroid en Maria Daniels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1758

wilhelmus

13 9bris baptizatus est wilhelmus filius legiti
mus godefridi kempeneers et maria daniels
coniugum susceptores wilhelmus daniels et
christina kempeneers

1758 Willem 13 november is gedoopt Willem wettige zoon van Godefriuds Kempeneers en Maria Daniels gehuwden, getuigen Willem Daniels en Christina Kempeneers

27-11-1758 Overlijdensvermelding van Willem Kempeneers, zoon van Godefroid en Maria Daniels te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

die 27 9bris 1758 obijt wilhelmus filius
godefridi kempeneers

op 27 november 1758 is overleden Willem zoon van Godefridus Kempeneers

17-10-1759 Doopvermelding van Arnold Kempeneers, zoon van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

17 8bris b.m.v.
arnoldi kempeneers et
et anna maria dane
arnoldus fil susc
laurentius strauwen
et margareta kempeneers

17 oktober BMV Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen (is gedoopt) Arnold (hun) zoon, getuigen Laurent Strauwen en Margareta Kempeneers

07-11-1759 Doopvermelding van Elisabeth Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

die septima mensis novembris Baptizata est elisabetha
filia renerii kempeneers et elisabetha bûkens
conjugum quam susceperunt arnoldus toelen et
elisabetha hûbijn

de 7e dag van de maand november is gedoopt Elisabeth dochter van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden met getuigen Arnold Toelen en Elisabeth Huebijn

11-11-1759 Overlijdensvermelding van Elisabeth Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (death - décès - Sterbe)

die 11 novembris obiit Elisabetha filia reneri kempeneers et
Elisabetha Bûkens
conjugum infans 5 dierum sepulta in
caemeterio

op 11 november is overleden Elisabeth dochter van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden , kind van 5 dagen begraven op het kerkhof