Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1760 tot 31/12/1769

Records from the familyhistory from 01/01/1760 till 31/12/1769

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1760 jusqu' à 31/12/1769

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1760 bis 31/12/1769

03-01-1760 Doopvermelding van Martin Kempeneers, zoon van Godefroid en Maria Daniels te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1760
die tertia januarij baptizatus est martinus filius
ligitimus godefridi kempeneers et maria daniels conjugum
susceptores martinus daniels et elisabetha pallen

1760 op de derde januari is gedoopt Martin wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Maria Daniels gehuwden getuigen Martin Daniels en Elisabeth Pallen

10-01-1760 Overlijdensvermelding van Maria Daniels echtgenote van Godefridus Kempeneers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

die 10 janrij obijt maria daniels
uxor godefridi kempeneers oibus
r. e smtis praemunitus sepulta
est in cemiterio R.I.P.

op 10 januari is overleden Maria Daniels echtgenote van Godefridus Kempeneers voorzien van alle Kerkelijke Sacramenten ze is begravan op het kerkhof R.I.P.

18-02-1760 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Anna Bellis te Hoepertingen (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1760
juncti sunt hic in matremonium cum dispensatione in
bannis godefridus kempeners parochia de ordinghen et Anna
Bellis
ex beurs praesentibus icti testibus martino haijen
joanna vaes maria catharina vaes maria catharina
padesterts (?) et a vijs

vandaag zijn door het huwelijk verbonden Godefridus Kempeneers uit de parochie van Ordingen en Anna Bellis uit Beurs, met als getuigen Martin Haijen, Joanna Vaes,
Maria Catharina Vaes , Maria Catharina Padesterts (?) en A Nijs (?)

31-07-1760 Overlijdensvermelding van Martin Kempeneers, zoon van Godefroid en Maria Daniels te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

1760

die 31 julij obijt martinus filius
godefridi kempeneers sepultus
est in cemiterio RIP

op 31 juli is overleden, Martin zoon van Godefridus Kempeneers begraven op het kerkhof

2e vermelding
1760
die trigesima prima obijt martinus filius legitimus
godefridi kempeneers

1760 op de een en dertigste is overleden Martin wettige zoon van Godefridus Kempeneers

10-08-1760 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Elisabeth Degré te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

1760
die decima augusti factis tribus proclamatiobus
contraxerunt coram me matrimonium godefridus
kempeneers
viduus maria daniels et maria elisabetha
de gree
vidua petri neuteleers ambo ex parochia
sti petri et nicolai testibus arnoldo van herck
et joanna maria mievis

1760 op 10 augustus na driemaal afgekondigd te zijn zijn voor mij in het huwelijk getreden Godefridus Kempeneers weduwnaar van Maria Daniels en Maria Elisabetha De Gree weduwe van Petrus Neuteleers beiden uit de parochie Sint Pieter en Sint Nicolai getuigen Arnold Van Herck en Joanna Maria Mievis

12-10-1760 Doopvermelding van Sebastiaan Kempeneers, zoon van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

die duedecima mensis octobris Baptizatus est sub conditione
Sebastianus filius renerii kempeneers et elisabetha
Bûkens
conjugum quam susceperunt adrianus toelen et
maria agnes kempeneers

op 12 oktober is gedoopt onder voorwaarden Sebastiaan, zoon van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden met als getuigen Adrianus Toelen en Maria Agnes Kempeneers

17-01-1762 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers, zoon van Godefridus en Elisabeth Degré te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1762

godefridus
die decima septima janrij 1762 baptizatus
est godefridus filius legitimus godefridi kem-
peneers et elisabetha de gre
sus: petrus
filtis et maria thiri

1762 Godefridus Op de zeventiende januari 1762 is gedoopt Godefridus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Elisabeth De Gré getuigen Petrus Filtis en Maria Thiri

26-02-1762 Overlijdensvermelding van Godefridus Kempeneers, zoon van Godefridus en Elisabeth Degré te Sint-Truiden (Death - décès - Sterbeurkunde)

1762
die vigesima sexta janrij obijt godefridus filius godefridi
kempeneers et elisabetha de gre

1762 de 26e januari is overleden Godefridus zoon van Godefridus Kempeneers en Elisabeth De Gré

2e vermelding

1762
die 26 janrij obijt godefridus filius
godefridi kempeneers sepultus est
in cemiterio RIP

1762 de 26e januari is overleden Godefridus zoon van Godefridus Kempeneers begraven op het kerkhof RIP

20-10-1762 Doopvermelding van Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus en Anna Bellis te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

die vigesima 8bris baptizatus est arnoldus
filius legitimus godefridi kempeneers et
anna bellis
conj susc franciscus erats
et anna maria kempeneers

Op 20 oktober is gedoopt Arnoldus, wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Bellis, gehuwden, doopgetuigen waren Franciscus Erats en Anna Maria Kempeneers

04-01-1763 Overlijdensvermelding van Godefridus Kempeneers echtgenoot van Maria Catharina Hechtermans te Maastricht (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Januarius 1763

4 sepultus est gratis
Godefridus kempener
hoog vrankrijk

Januari 1763 de 4e is gratis begraven Godefridus Kempeneers Hoog vrankrijk *straat in Maastricht waar hij woonde

17-03-1763 Doopvermelding van Maria Gertrudis Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

die decima septima mensis martii baptizata est sub
conditione maria gertrudis filia reneri kempeneers
et elisabetha bûkens conjugum quam susceperunt
joannes toelen et maria getrudis toelen

op de 17e van de maand maart is gedoopt onder voorwaarden Maria Gertrudis dochter van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden met als getuigen Joannes Toelen en Maria Gertrudis Toelen

15-04-1763 Doopvermelding van Anne Marie Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1763
15 aprilis B. Maria V.
arnoldi kempeneers et
annae mariae danen conj.
anna maria filia leg. susc
renerus kempeneers et
catharina strauven

op 15 april B.M.V Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen gehuwden (is gedoopt) Anna Maria wettige dochter, getuigen Renier Kempenneers en Catharina Strauven

24-05-1763 Doopvermelding van Mattheus Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus en Elisabeth Degré te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1763
mattheus arnoldus
die vigesima quarta maij baptizatus est mattheus
arnoldus
filius legitimus godefridi kempeneers
et elisabetha de gre
conj. sus. mattheus arnoldus
van herck et anna bellis

1763 Mattheus Arnoldus de 24 mei is gedoopt Mattheus Arnoldus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Elisabeth De Gré gehuwden getuigen Mattheus Arnoldus Van Herck en Anna Bellis

01-06-1763 Doopvermelding van Mattheus Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus en Elisabeth Degré te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1763
die prima junij obijt mattheus
arnoldus
filius godefridi
kempeneers
sepultus est in
cemiterio R.I.P.

1763 op de eerste juni is overleden Mattheus Arnoldus zoon van Godefridus Kempeneers begraven op het kerkhof RIP

2e vermelding
1763
die prima junij obijt mattheus arnoldus filius
legitimus godefridi kempeneers et elisabetha
de gre
conj.

1763 de eerste juni is overleden Mattheus Arnoldus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Elisabeth De Gré gehuwden

10-07-1763 Huwelijksvermelding van Henri Portaels en Marie Agnes Kempeneers te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung

10 julij praevius tribus bannis
solemnisarunt matrimonium
henricus portaels et maria agnes
kempeneers
, praesentibus antonio
fransico soier, joe kempeneers
maria barbara vanheer, et marga
reta kempeneers

op 10 juli na driemaal afgekondigd te zijn zijn in het huwelijk getreden Hendrik Portaels en Maria Agnes Kempeneers met als getuigen Anton Frans Sohier, Joannes Kempeneers
Maria Barbara Vanheer en Margareta Kempeneers

er is nog een tweede Marie Agnes Kempeneers die de vrouw zou kunnen geweest zijn van Hendrik Portaels, nl de dochter van Godefridus Antonius en Elisabeth Vadé geboren op 19/08/1744. De overlijdensakte van Maria Agnes echtgenote van Hendrik Portaels geeft geen uitsluitsel aangezien de ouders niet vermeld staan. Er is wel een leeftijd vermeld, en die komt het dichtst in de buurt van de geboortedatum van Agnes Kempeneers dochter van Renier en Agnes Schepers. Enkel een huwelijksakte of overlijdensakte van de andere Agnes Kempeneers, kan aantonen of dit juist is maar die hebben we nog niet gevonden.

09-08-1764 Doopvermelding van Mattheus Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus en Elisabeth Degré te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1764
matthias
die nona augusti baptizatus est matthias
filius legitimus godefridi kempeners et maria
elisabetha de gre
conj. sus. matthias bex
et joanna maria kempeners

1764
op 9 augustus is gedoopt Matthias wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Maria Elisabeth Degré gehuwden, getuigen Matthias Bex en Joanna Maria Kempeneers

23-10-1764 Overlijdensvermelding van Elisabeth Vadé echtgenote van Godefridus Antonius Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

23 8bris obijt
Elisabetha Vadi conjux Godefridi Kempeneers
sepulta in caemeterio

23 oktober is overleden Elisabeth Vadi echtgenote van Godefridus Kempeneers ze is begraven op het kerkhof

24-11-1764 Doopvermelding van Anna Theresia Kempeneers, dochter van Godefridus en Anna Maria Van Almen te Maastricht (baptism - baptême - Taufe)

24 Baptisata est
Anna Theresia filia legitima
godefridi kempeneers et
leod Anna maria van almen
susceptores
laurentius kempeneers et anna theresia
vestmans

de 24e is gedoopt Anna Theresia wettige dochter van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Van Almen getuigen Laurentius Kempeneers en Anna Theresia Vestmans

05-06-1765 Doopvermelding van Anna Maria Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

5 junij B.M.V.
arnoldi kempeneers et
anna maria daenen
anna maria filia, susc joes
kempeneers et joanna
daenen

op 5 juni BMV Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen (is gedoopt) Anna Maria (hun) dochter , getuigen Joannes Kempeneers en Joanna Daenen

15-06-1765 Overlijdensvermelding van Anna Bellis echtgenote van Godefridus Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

15 junij obijt
anna bellis conjux godefridi kempe-
neers
sepulta in caemeterio

Op 15 juni is Anna Bellis, echtgenote van Godefridus Kempeneers, overleden. Ze is op het kerkhof begraven.

08-07-1765 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Anna Catharina Wauters te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

8a julie cum dispensatione in orbus
bannis contraxerunt matrium
godefridus kempeneers
parochia b;
m;v; et anna catharina wauters
ex horpmael huyus parochia testi
bus Leonardo hombrouck et agnete
Schaeps

8 juli met dispensatie verleend wordt het huwelijk afgekondigd tussen Godefridus Kempeneers uit de parochie b;m;v; en Anna Catharina Wauters uit Horpmaal van deze parochie getuigen Leonardo Hombrouck en Agnete Schaeps

b;m;v; Beate Maria Virgo, dwz de O.L.V.-kerk van Sint-Truiden

11-07-1765 Doopvermelding van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Renier en Elisabeth Buekens te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

Die undecima mensis julii Baptizata est maria catharina
filia reneri kempeneers et elisabetha bûkens conjugum
quam susceperunt wilhelmus breers et anna michael

op 11 juli is gedoopt Maria Catharina dochter van Renier Kempeneers en Elisabeth Buekens gehuwden met getuigen Willem Breers en Anna Michael

20-04-1766 Huwelijksvermelding van Hendrik Balduwijns en Anna Poncelet te Broekom (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

Die 20ma aprilis 1766 vi rubri sigillis per Rman archidiaconum in tribus bannis dispensantem contraxerunt matrimonium Henricus balduwijns et anna poncelet, testes fuerent christianus poncelet, nicolaus closen et livinus poncelet junior

op 20 april 1766 door de kracht van het rode zegel van de romeinse aartsdiaken (dus van Rome) zijn in het huwelijk getreden Hendrik Balduwijns en Anna Poncelet, getuigen Christianus Poncelet, Nicolaus Closen en Livinus Poncelet junior.

Noot: vi rubris sigillis (door de kracht van het rode zegel) : tegen betaling kon officiële vrijstelling van de huwelijksafkondigingen worden verkregen

09-02-1767 Overlijdensvermelding van Emerentiana Groenendaels, dochter van Donatus en Wilhelmina Ghijsens, echtgenote van Henri Baldewijns te Broekom (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde).

Obijt in Domine Emerentiana groenedaels vda Henrici balduwijns munita omnibus sacramentis hac 9 febr 1767 Requiescat in pace Amen

overleden in de Heer Emerentiana Groenendaels, weduwe van Hendrik Baldewijns voorzien van alle sacramenten vandaag 9 februari 1767 Rust in vrede. Amen.

05-03-1767 Doopvermelding Antonius Franciscus Kempeneers, zoon van Arnold en Anna Maria Daenen (baptism - baptême - Taufe)

5 martij B.M.V.
arnoldi kempeneers et anna
maria daenen

antonius franciscus filius susc
antonius franciscus sohier
et maria heunickx

5 maart BMV Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen (is gedoopt) Antonius Franciscus (hun) zoon, getuigen Antonius Franciscus Sohier en Maria Heunickx

07-03-1767 Doopvermelding Anna Maria Kempeneers dochter van Godefridus en Elisabeth Degré (baptism - baptême - Taufe)

1767
die septima martij baptizata
est anna maria filia legitima
godefridi kempeneers et elisabetha
de gre
coni sus joannes schoveniers
er anna maria cluckers

1767 op 7 maart is gedoopt Anna Maria wettige dochter van Godefridus Kempeneers en Elisabeth Degre gehuwden, getuigen Joannes Schoveniers en Anna Maria Cluckers

22-03-1767 Doopvermelding Hendrik Balduwijns, zoon van Hendrik en Anna Poncelet te Broekom (baptism - baptême - Taufe)

Die 22 martij 1767 baptizatus est henricus filius legitimus Henrici balduwijns et anna poncelet conj: Susceptores fuerent Lambertus balduwijns et joanna degreeff

op 22 maart 1767 is gedoopt Hendrik wettige zoon van Hendrik Balduwijns en Anna Poncelet gehuwd, doopgetuigen waren Lambertus Baldewijns en Joanna Degreeff

20-10-1767 Doopvermelding Renier Kempeneers zoon van Godefridus en Anna Catharina Wauters Sint-Truiden in de O.L.V.-parochie (baptism - baptême - Taufe)

20 8bris B.M.V. godefridi kempeneers et anna catharina wauters Renerus filius, sus joes wauters et anna catharina claes

20 oktober Beate Maria Virgo Renerus, zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Catharina Wauters werd ten doop gehouden door Johannes Wauters en Anna Catharina Claes.

12-05-1769 Doopvermelding Nicolaus Balduwijns, zoon van Hendrik en Anna Poncelet te Broekom (baptism - baptême - Taufe)

Die 22 maij 1769 baptizatus est nicolaus filius legitimus Henrici balduwijns et anna poncelet conj: Susceperunt eum elisius Ludovicus poncelet et elisabetha poncelet

op 12 mei 1769 is gedoopt Nicolaus wettige zoon van Hendrik Balduwijns en Anna Poncelet gehuwd, zij die ten doop hebben gehouden Ludovicus Poncelet en Elisabeth Poncelet

30-05-1769 Overlijdensvermelding van Elisabeth Buekens echtgenote Renier Kempeneers te Dormaal (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde).

die 30 maij obiit maria Elisabetha Bûkens
uxor Reneri Kempeneers atatis 51 annorum se
pulta in caemeterio

op 30 mei is overleden Elisabeth Buekens echtgenote van Renier Kempeneers (ze is) 51 jaar oud geworden en begraven op het kerkhof
2e vermelding

Die trigesima mensis Maij obiit Maria elisabetha
Bûkens
uxor renerii Kempeneers atatis circiter
51 annorum sepulta in caemeterio de dormael

de dertigste van de maand mei is overleden Maria Elisabeth Buekens, echtgenote van Renier Kempeneers, ongeveer 51 jaar oud , ze is begraven op het kerkhof van Dormaal.