Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1750 tot 31/12/1779

Records from the familyhistory from 01/01/1750 till 31/12/1779

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1750 jusqu' à 31/12/1779

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1750 bis 31/12/1779

13-04-1770 Doopvermelding van Maria Catharina Raskin (Rasquin) dochter van Guillaume en Maria Andilia Foars te Montenaken (baptism - baptême - Taufe).

1770 die 13 aprilis baptisata est
maria catharina filia legitima
guillimi raskin et marie andilia
foaers qui contraxerunt matri
monium in parochia de mon
tenaeken diaecesis leodiensis
susceperunt matheus delbroeck
et maria catharina foaers


1770 op 13 april is gedoopt Maria Catharina wettige dochter van Willem Raskin en Marie Andilia Foaers die gehuwd zijn in de parochie van Montenaken aartsbisdom van Zoutleeuw getuigen Matheus Delbroeck en Maria Catharina Foaers

17-04-1770 Overlijdensvermelding van Anna Maria Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe).

17 aprilis obijt
anna maria proles arnoldi kempeneers et
anna maria daenen sepult in caemet

17 april is overleden Anna Maria, kind, van Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen, ze is begraven op het kerkhof

03-12-1770 Overlijdensvermelding van Maria Catharina Hechtermans echtgenote van Godefridus Kempeneers te Maastricht (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde).

3 sepulta est gratis maria
cath hegtermans
uxor goede
fridi kemp
hoogh vranckerijck straetje

de 3e is gratis begraven Maria Cath. Hegtermans echtgenote Godefridus Kemp hoogh vranckerijck straetje

16-12-1770 Doopvermelding van Joannes Casper Kempeneers zoon van Godefridus en Anna Maria Van Almen te Maastricht (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde).

16de Baptisatus est
Joannes Casparus filius Legitimus
Godefridi kempeneers et
Anna Maria Van Allemen

qui matrimonium contraxerunt in hac parochia
susceptores
Casparus Joannes Ruijters et Maria Helena Lucas

de 16e is gedoopt Joannes Casparus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Van Almen die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Casparus Joannes Ruijters en Maria Helena Lucas

29-09-1771 Huwelijksvermelding van Laurentius Kempeneers en Maria Catharina Frederix (De Vreede) te Maastricht (marriage - mariage - Trauung).

1771 29 7bris

contraxerunt matrimonium Reneris
kempeneers
et maria agnes drossart
sponsus ex hal et sponsa ex meer
coram Reverend Domino de Broeijer
pastore loci testibus guillielmo
kempeneers et deodato hanset

ita declaravit vidua Briamont (?) lib5 art 15
que vidua est soror praefatee sponsee
per et declaravit matricul lib 5 art 15

quod attestamur hac 18 aprilis 1774
G.H.Van Meldert q.q.
J.B.J. Huijbrechts q.q.

op 29 september zijn in het huwelijk getreden Renier Kempeneers en Maria Agnes Drossart de bruidegom komt uit Hal, de bruid uit Meer met eerwaarde vader de Broeijer
plaatselijke pastoor en met getuigen Willem Kempeneers en Deodate Hanset

(en zo) verklaarde de weduwe Briamont boek 5 art 15 de weduwe is de zuster van de bruid (zie) boek 5 art 15 wat vandaag geattesteerd ix 18 april 1774 G.H. Van Meldert q.q.
J.B.J. Huijbrechts q.q.

13-10-1771 Huwelijksvermelding van Laurentius Kempeneers en Maria Catharina Frederix (De Vreede) te Maastricht (marriage - mariage - Trauung).

13 laurentius kempenaars Baptisatus in parochia de maasland in hollandia Ao 1736 22da augusti et Maria Catharina
frederix
in parochia de Schin ad Golam Baptisata Ao 1740 18 jan
praevius obs bannis juncti sunt matrimonii sacramento testibus
praesentibus joe Wilhelmo abels et Matheo frederix, gertrude
simons et anna vissers

13e Laurentius Kempeneers gedoopt in de parochie van Maasland in Holland in het jaar 1736 op 22 augustus en Maria Catharina Frederix in de parochie van Schin op Geul gedoopt in het jaar 1740 op 18 januari vooraf aangekondigd zijn verenigd door het sacrament van het huwelijk getuigen aanwezig waren Jo(ann)es Wilhelm Abels en Matheus Frederix , Gertrude Simons en Anna Vissers

01-01-1772 Huwelijksvermelding van Petrus Lambrechs en Joanna Maria Kempeneers te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung).

1 januarij praevius tribus bannis
contraxerunt matrimonium
petrus lambrechs parochianus S: jacobi
hic baptisatus , et joanna maria
kempeneers
nostra parochiana hic
baptisata, testibus Joe kempeneers
petro kempeneers, ida lambrechs
et maria agnete kempeneers

op 1 januari na driemaal afgekondigd te zijn zijn in het huwelijk getreden Petrus Lambrechs parochiaan van Sint-Jacob daar gedoopt en Joanna Maria Kempeneers onze parochiaan hier gedoopt, met als getuigen Joannes Kempeneers Petrus Kempeneers , Ida Lambrechs en Marie Agnes Kempeneers

31-07-1772 Doopvermelding Joannes Baptiste Kempeneers zoon van Renier en Marie Agnes Drossaert te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

die trigesima prima mensis julii Baptizatus est
Joannes baptista filius renerii kempeneers et
agnetis Drossard
conjugum quem susceperunt
joannes baptista morau et anna catharina uijttebroeck

de 31e van de maand juli is gedoopt Joannes Baptist zoon van Renier Kempeneers en Agnes Drossaert gehuwden met als getuigen Joannes Baptist Morau en Anna Catharina Uijttebroeck

2e doopvemelding

02-08-1772 Doopvermelding Maria Catharina Kempeneers dochter van Laurentius en Maria Catharina Frederix (De Vreede) te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

augustus
2 Maria Cath laurentii kempeneers et Maria Cath frederix suscep
brab godefridus kempeneers et Mar: An: gerraerts juncti sunt in hac parochia
abtini io mensibus

op 2 augustus Maria Catharina (dochter van) Laurentius Kempeneers en Maria Catharina Frederix getuigen Godefridus Kempeneers en Mar(ia) An(na) Gerraerts die in deze parochie gehuwd zijn sinds 10 maanden (of 10 maanden geleden)

29-08-1772 Overlijdensvermelding Joannes Casper Kempeneers zoon van Renier en Anna Maria Van Almen te Maastricht (NL) (death - décès - Sterbe)

29 sepultus est gratis joannes casparus
kempeneers
20 mensium
pompestraetje

de 29e is gratis begraven Joannes Casparus Kempeneers 20 maanden pompestraetje

25-11-1772 Doopvermelding Joanna Catharina Lafosse dochter van Hendrik en Helena Coenen Sint-Truiden in de O.L.V.-parochie (baptism - baptême - Taufe)

1772
die vigesima quinta 9bris baptizata est joanna catharina filia ligitima henrici lafos et helena coenen qui matrimonium contraxerunt in parochia ss: petri et nicolai tridonopolis sus: baldewinus lafos et catharina coenen.

(op de) dag vijfentwintig november is gedoopt Joanna Catharina wettige dochter van Hendrik Lafos en Helena Coenen die in de parochie Sint Pieter en Sint Nicolaas van (Zerckingen) Sint-Truiden gehuwd zijn, hebben haar ter doopvont gehouden Baldewinus Lafos en Catharina Coenen

02-02-1773 Huwelijksvermelding Joannes Kempeneers en Anna Gertrudis Huigens (Huygens) te Sint-Truiden in de Sint-Pieter parochie (marriage - mariage - Trauung)

1773
die secunda feb: previus tribus
proclamationibus coram me
solemnizaverunt matrimonium
joannes kempeneers qui baptiz-
atus est in parochia beata
maria viriginis trudonopoli
et anna gertrudis hijgens
qua baptizata est in
parochia de gorssum diaeciesis
leodiensis: testes cornelius
kempeneers guilielmus filtiens
et maria catharina neutelers

1773 op de 2e februari na vooraf driemaal te zijn afgekondigd zijn voor mij in het huwelijk getreden Joannes Kempeneers die gedoopt is in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sint-Truiden en Anna Gertrudis Hijgens die gedoopt is in de parochie van Gorsem, dekenaat van Zoutleeuw getuigen Corneel Kempeneers , Willem Filtiens en Maria Catharina Neutelers

17-09-1773 Doopvermelding Maria Catharina Kempeneers dochter van Godefridus en Anna Maria Van Almen te Maastricht (NL) (baptism - baptême - Taufe)

17a Baptizata est
Maria Catharina filia legitima
Godefridi Kempeneer et
Brab Anna Maria Van Alme
qui matrimonium contraxerunt in
hac parochia
susceptores
Petrus Lamberichs et Maria Catharina
Frederix

de 17 is gedoopt Maria Catharina wettige dochter van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Van Almen die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Petrus Lamberichs en Maria Catharina Frederix

23-09-1773 Overlijdensvermelding Maria Catharina Kempeneers dochter van Godefridus en Anna Maria Van Almen te Maastricht (NL)(baptism - baptême - Taufe)

23 sepulta est gratis anna
catharina kempeneer

4 dierum pompestraetje

de 23e is gratis begraven Anna Catharina Kempeneers 4 dagen oud pompestraetje. (gezien ze de 17e geboren is en er vermeld wordt dat ze 4 dagen oud was is ze de 21e overleden)

08-01-1774 Doopvermelding Maria Ida Kempeneers dochter van Joannes en Anna Gertrudis Huygens te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1774
die octava januij baptizata
est maria ida filia legitima
joannes kempeneers et anna
gertrudis heijgens
qui matrimo
nium contraxerunt in hac
parochia sus: wilhelmus
heijgens et maria ida wauters

1774
op 8 januari is gedoopt Maria Ida wettige dochter van Joannes Kempeneers en Anna Gertrudis Heijgens die gehuwd zijn in deze parochie getuigen Willem Heijgens en Maria Ida Wauters

12-01-1774 Overlijdensvermelding Maria Ida Kempeneers dochter van Joannes en Anna Gertrudis Huygens te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

1774
die duodecima jannij obiit
maria ida infans godefridi
kempeneers
et anna gertrudis
heijgens
sepulta est in caemiterio
sti nicolai

1774
op twaalf januari is overleden Maria Ida kind van Godefridus Kempeneers en Anna Gertrudis Heijgens begraven op het kerkhof van Sint-Nicolaas

23-02-1775 Doopvermelding Anna Maria Aldegondis Kempeneers dochter van Joannes en Anna Gertrudis Huygens te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1775

vigesima tertia februarij
baptisata est
anna maria aldegundis filia legit.
joannis kempeneers
et anna
gertrudis heijghens
qui matrm
contr. in nostra parochia susc.
cornelius kempeneers et
maria gertrudis bockaers

1775
op 23 februari is gedoopt Anna Maria Aldegondis wettige dochter van Joannes Kempeneers en Anna Getrudis Heijghens die gehuwd zijn in onze parochie, met als getuigen Corneel Kempeneers en
Maria Gertrudis Bockaers

17-02-1775 Huwelijksvermelding Joannes Kempeneers en Marie Barbe Deweer te Sint-Truiden in de Sint-Pieter parochie (death - décès - Sterbeurkunde)

1775
17 feb praevia dispensatione
super tribus bannis contr.
matrimonium
joannes kempeneers et maria
Barbara Deweer, ambo nostri
parochiani, et hic baptisati
testibus francisco deweer
et joanna catharina kempeneers

1775
17 feb na dispensatie vooraf voor de drie afkondigingen zijn in het huwelijk getreden Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer, beide onze parochianen, en hier gedoopt met als getuigen Francis Deweer en Joanna Catharina Kempeneers

08-03-1775 Overlijdensvermelding Anna Gertrudis Huigens (Huygens) echtgenote van Joannes Kempeneers te Sint-Truiden in de Sint-Pieter parochie (death - décès - Sterbeurkunde)

8 martij oibus smtis prom : obiit
anna gertrudis huijghens conjux
joannis kempeneers sepulta
est in com s nicolai

8 maart voorzien van alle sacramenten is overleden Anna Gertrudis Huijghens echtgenote van Joannes Kempeneers ze is begraven op het kerkhof van Sint -Nicolai

02-05-1775 Huwelijksvermelding van Joannes Kempeneers en Catharina Lahon te Sint-Truiden in de Sint-Pieter parochie (marriage - mariage - Trauung)

1775
secunda maiji praevius tribus
bannis coram met contr. matrm
joannes kempeneers viduus anna
gertrudis huijghens baptisatis in
parochia B.M.V. et
maria catharina lahon baptisata in
nostra parochia, et ambo nostri
parochiani testibus josepho
lenaers, petro neuteleers, anna
maria fransen, margareta leemans,
et anna maria lahon
aug. croes, pastor

1775 op 2 mei na driemaal te zijn afgekondigd zijn voor mij in het huwelijk getreden Joannes Kempeneers weduwnaar van Anna Getrudis Huijghens gedoopt in de parochie B.M.V. en Maria Catharina Lahon gedoopt in onze parochie en beide onze parochianen getuigen Joseph Lenaers, Peter Neuteleers, Anna Maria Fransen, Margareta Leemans en Anna Maria Lahon
Aug. Croes, pastoor

09-07-1775 Doopvermelding Anna Maria Joseph Carlens dochter van Joannes Jacobus en Maria Vanrutten te Sint-Truiden parochie Sint Gangulphus (baptism - baptême - Taufe)

9 julij S gangulphi Bapt est

anna maria joseph filia leg jacobi carlens et maria vanrutten qui
mtrm contr in wilre susc hubertus vanrutten et maria joseph
carlens

op 9 juli in de parochie Sint Gangulphus is gedoopt Anna Maria Joseph wettige dochter van Jacobs Carlens en Maria Vanrutten die in Wilderen gehuwd zijn, getuigen Hubert Vanrutten en Maria Joseph Carlens

08-08-1775 Huwelijksvermelding van Arnold Van Mulders en Joanna Catharina Kempeneers te Aalst in de Sint-Martinusparochie (marriage - mariage - Trauung)

Augustus 1775

9 aug 1775 matrimonium contraxerunt
ter praevie proclamati arnoldus van
mulders
ex assche fs aegidii et joanna
catharina Kempeneers
trudonensis
fa godefridi coram R D deblaer
ad hoc à me D Vandevoorde dec past
commisso ac testibus leonardo cambien
et joanne martino cambien

op 9 augustus zijn in het huwelijk getreden na driemaal eerder afgekondigd te zijn Arnold Van Mulders uit Asse zoon van Egidius en Joanna Catharina Kempeneers uit Sint-Truiden dochter van Godefridus voor R D Deblaer in mijn plaats D Vandevoorde decaan pastoor gedaan met als getuigen Leonard Cambien en Joannes Martinus Cambien.

Het huwelijk werd ook ingeschreven in Asse,

8 augusti 1775 datum est
testimonium de factis procla
mationibus etc Arnoldo Van
Mulders
filis aegidii Judoci
ad contrahendum matrimonium
Alosti cum Joanna Catharina
Kempeneers
Trudonensi

op 8 augustus 1775 is een certificaat van proclamatie gemaakt voor Arnold Van Mulders zoon van Egidius Judocus met huwelijkscontract te Aalst met Joanna Catherina Kempeneers uit Sint-Truiden

26-09-1775 Doopvermelding Marie Elisabeth Kempeneers dochter van Laurentius en Maria Catharina Frederix te Maastricht (baptism - baptême - Taufe)

26 Maria Elis laurentii Kempenaers et Mar Cath de vrede hic
brab juncti abtine 4 anni suscep josephus vrede et Maria
Elis lenders

de 26e Maria Elisabeth (dochter van) Laurentius Kempeneers et Maria Catharina De Vrede hier verenigd 4 jaar geleden getuigen Josephus Vrede en Maria Elisabeth Lenders

07-01-1776 Huwelijksvermelding van Gauthier (Walter) Vanbrabant en Marie Agnes Kempeneers te Sint-truiden (marriage - mariage - Trauung)

1776

7 janrij praevia dispensase
super tribus bannis cont
matrimonium
Walterus van Brabant baptisatus
in mervele et maria agnes
kempeneers
hic baptisata ambo
nostri parochiani testibus
guilielme van den bosch,
maria agnete van brabant , et
maria elisabetha kempeneers

7 januari na vooraf dispensatie te hebben gekregen voor de drie afkondigingen zijn in het huwelijk getreden Walter Van Brabant gedoopt in Melverren en Maria Agnes
Kempeneers die hier gedoopt is, beiden onze parochianen, met als getuigen Willem Van den Bosch Marie Agnes Van Brabant, en Maria Elisabeth Kempeneers

28-02-1776 Doopvermelding Willem Kempeneers zoon van Joannes en Catharina Lahon te Sint-Truiden parochie B.M.V.(baptism - baptême - Taufe)

1776

vigesima octava februarij
baptisatus est
wilhelmus filius legitimus joannis
kempeneers
et maria catharina
lahon
qui matrm contr. in nostra
parochia susc. wilhelmus
filtiens et margareta leemans

in de zijkant staat : obiit 2 julij 1776

1776
op 28 februari is gedoopt Willem wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Catharina Lahon die gehuwd zijn in onze parochie met als getuigen Willem Vilters (Filtiens) en Margareta Leeman
in de zijkant staat : overleden 2 juli 1776

17-03-1776 Doopvermelding Marie Elisabeth Kempeneers dochter van Joannes en Maria Barbara Deweer te Sint-Truiden parochie B.M.V.(baptism - baptême - Taufe)

1776
17 martij B.M.V. baptisata est
maria elisabeth filia legitima joannis kempeneers et maria barbara
deweer
qui mtrm contr in hac parochia susc godefridus
kempeneers et maria catharina dumont

17 maart B.M.V. is gedoopt Maria Elisabeth wettige docher van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Dumont

27-03-1776 Overlijdensvermelding Anna Maria Aldegondis Kempeneers dochter van Joannes en Marie Gertrudis Huijgens te Sint-Truiden Parochie Sint-Pieter en Sint-Nicolaas (death - décès - Sterbe)

27 martij obiit
anna maria aldegondis proles joannis
kempeneers
et anna gertrudis huyghens
sep in caem

op 27 maart is overleden Anna Maria Aldegondis kind van Joannes Kempeneers en Anna Getrudis Huygens begraven op het kerkhof

29-03-1776 Overlijdensvermelding Marie Elisabeth Kempeneers dochter van Joannes en Maria Barbara Deweer te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

29 martij obiit
maria elisabetha infans joannis
kempeneers et maria barbara
deweer
sep est in caem

29 maart is overleden Maria Elisabeth kind van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer ze is op het kerkhof begraven

02-07-1776 Overlijdensvermelding Willem Kempeneers zoon van Joannes en Maria Catharina Lahon te Sint-Truiden Parochie Sint-Pieter en Sint-Nicolaas (death - décès - Sterbe)

2 julij obiit
wilhelmus proles jois kempeneers
et maria catharina lahon 2a uxoris
sep in caem

op 2 juli is overleden Willhelm kind van Joannes Kempeneers en Maria Catharina Lahon zijn tweede vrouw op het kerkhof begraven

28-07-1776 Doopvermelding Marie Elisabeth Ramaeckers dochter van André en Anne Margriet Vanleyssen te Sint-Truiden parochie B.M.V.(baptism - baptême - Taufe)

28 julij B.M.V. bapt est
Maria elisabetha filia leg andrea Ramaeckers et anna margareta
van leysem
qui matrm contr in halmael susc wilhelmus heusdens
et catharina van leysem

op 28 juli is gedoopt Maria Elisabeth wettige dochter van Andre Ramaeckers en Anna Margareta Van Leysem die in Halmaal gehuwd zijn getuigen Willem Heusdens en Catharina Van Leysem

07-12-1776 Doopvermelding Petrus Carolus Kempeneers, zoon van Renier en Marie Agnes Drossaert te Dormael parochie Sint Martinus (baptism - baptême - Taufe)

Die 8 xbris Baptizatus est Petrus Carolus filius
reneri Kempeneers trudonensis et agnetis drossar ex
meer sub gutsenhoven conjugumi quem susceperent
petrus carolus moureau et anna catharina moureau

op 8 december is gedoopt Petrus Carolus zoon van Renier Kempeneers uit Sint-Truiden en Agnes Drossart uit Meer onder Goetsenhoven gehuwden met als getuigen Petrus Carolus Moureau en Anna Catharina Moureau

16-12-1776 Doopvermelding Henricus Kempeneers, zoon van Godefridus en Anna Catharina Wauters te Sint-Truiden parochie Sint-Pieter van Nieuwenhuizen (baptism - baptême - Taufe)

Decima sexta xbris baptisatus
est sub conditione
Henricus
filius legit godefridi kempeneers
et anna catharina wauters, qui mtrm
contr. In parochia s. gangulphi susc
arnoldus kempeneers et maria
elisabetha vandersmissen

(op) zestien december is gedoopt onder voorwaarde Henricus, wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Catharina Wauters, die gehuwd zijn in de parochie Sint Gangulfus, doopgetuigen Arnoldus Kempeneers en Maria Elisabetha Vandersmissen

een doop 'onder voorwaarde' betekent dat de dopeling nog niet of niet geldig was gedoopt, zoals het herdopen van bekeerlingen uit het protestantisme of van baby' s die uit nood alvast door de vroedvrouw waren gedoopt

11-01-1777 Doopvermelding Maria Oda Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Catharina Claes te Guvelingen (baptism - baptême - Taufe)

anno 1777 mensis janrij die undecima bapt fuit maria oda filia leg
arnoldi kempeneers et anna cath claes qui contnt matrim in parochia
S jacobi susc joanna Melon et maria oda kempeneers

in het jaar 1777 maand januari op de 11e dag is gedoopt Maria Oda wettige dochter van Arnold Kempeneers en Anna Catharina Claes die gehuwd zijn in de parochie van Sint Jacob, getuigen Joanne Melon en Maria Oda Kempeneers

19-03-1777 Doopvermelding Anna Maria Stassen, dochter van Simon en Anna Maria Jacobs te Neerlanden(baptism - baptême - Taufe)

Die 19a martii Bap est Maria josepha
Filia Simonis Stassens oriundi ex Betecoven
patria Leodiensis et Anna Margaretae
jacobs
Ex Hal sed hic parochianae con
jugum, susceperunt eam Bartholomeus
jacobs et Barbara Herrebots

Op 19 maart is gedoopt Maria Josepha dochter van Simon Stassen, komende uit Betecoven * in het land van Luik, en Anna Margareta Jacobs uit Halle, maar hier parochianen en gehuwd et als getuigen Bartholomeus Jacobs
en Barbara Herrebots
* Bettenhoven (Fr: Bettincourt)

02-05-1777 Doopvermelding Godefridus Leonardus Kempeneers, zoon van Joannes en Maria Barabara Deweer te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

2 maij B.M.V. bapt est
godefridus leonardus filius leg. joannis kempeneers et maria barbara deweer
qui mtrm contr in hac parochia sus Renerus matheus kempeneers
et maria deodata deweer

2 mei B.M.V. is gedoopt Godefridus Leonardus wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Renier Matheus Kempeneers en Maria Deodata Deweer

21-05-1777 Doopvermelding Maria Elisabetha Kempeneers, dochter van Joannes en Maria Maria Catharina Lahon te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

vigesima prima maij baptisata est
maria elisabetha filia legitima joannis
kempeneers
et maria catharina lahon
qui matrm contr. in hac parochia
susc.joannes lahon et maria
elisabetha kempeneers

op 21 mei is gedoopt Maria Elisabeth wettige dochter van Joannes Kempeneers en Maria Catharina Lahon die gehuwd zijn in deze parochie, getuigen Joannes Lahon en Maria
Elisabeth Kempeneers

26-05-1777 Overlijdensvermelding Maria Catharina Lahon echtgenote van Joannes Kempeneers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

26 maij oibus smtis promunita
obiit in puerperio
maria catharina lahon 2a uxor joannis
kempeneers
sep in caemiterio

op 26 mei voorzien van alle kerkelijke sacramenten is in het kraambed overleden Maria Catharina Lahon 2e vrouw van Joannes Kempeneers, ze is op het kerkhof begraven
in puerperio : in het kraambed

27-06-1777 Huwelijksvermelding Joannes Kempeneers en Anna Maria Juveyns te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

27 junij praevia dispensatione super
tribus bannis contr. matrimonium
joannes kempeneers noster parochianus hic
baptisatus viduus maria cath lahon
et
anna maria juveyns nostra parochiana
hic baptisata testibus petro neute-
leers, benedicto juveyns, maria
catharina neuteleers et maria
elisabetha juveyns

op 27 juni vooraleer driemaal afgekondigd te zijn zijn in het huwelijk getreden Joannes Kempeneers onze parochiaan hier gedoopt weduwnaar van Maria Catharina Lahon en Anna Maria Juveijns onze parochiane hier gedoopt getuigen Petrus Neuteleers, Benedict Juveyns, Maria Catharina Neuteleers en Maria Elisabeth Juveyns

08-09-1777 Huwelijksvermelding Petrus Kempeneers en Anna Rollée te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

8 7bris 1777 in vim rubri sigelli
matrimonium contraxerunt
petrus kempeneers parochia sti
jacobi et anna rollée filia hendrici
et margarita vanmunster coram
me joe de Merode pastor et testibus
joe hendrix, anna gertrude basterens
et hendrico vanrutten inde 7 -,-

8 september 1777 door de kracht van het rode zegel zijn in het huwelijk getreden Petrus Kempeneers uit de parochie Sint Jacob en Anna Rollée dochter van Hendrik en Margarita Vanmunster voor mij Joannes de Merode, pastoor en getuigen Joannes Hendrix, Anna Gertrudis Basterens en Hendrik Vanrutten

25-01-1778 Overlijdensvermelding Maria Elisabeth Kempeneers dochter van Joannes en Maria Catharina Lahon te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

1778

25 januarij obiit
maria elisabetha infans jois kempeneers
et maria catharina lahon sep in caem

25 januari is overleden Maria Elisabeth kind van Joannes Kempeneers en Maria Catharina Lahon ze is begraven op het kerkhof

17-03-1778 Doopvermelding Wilhelmus Kempeneers zoon van Corneel Frederik en Maria Ida Wouters te Sint-Truiden (birth - naissance - Taufe)

Decima Septima martij baptisatus est
guilielmus filius legitimus Cornelii
kempeneers
et maria ida wauters
qui mtrm contr in oppido thenensi
susc guilielmus filtiens et
anna maria juveyns

op 17 maart is gedoopt Willem wettige zoon van Corneel Kempeneers en Maria Ida Wouters die gehuwd zijn in de stad Tienen getuigen Willem Vilters (Filtiens) en Anna Maria Juveyns

31-03-1778 Overlijdensvermelding Wilhelmus Kempeneers dochter van Corneel Frederik en Maria Ida Wouters te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

31 martij obiit
guilielmus infans cornelii kempeneers et
maria ida wauters
sep in caem

31 maart is overleden Guilielmus kind van Cornelius Kempeneers en Maria Ida Wauters hij is begraven op het kerkhof

24-05-1778 Doopvermelding Maria Agnes Kempeneers dochter, en Benedictus Kempeneers, zoon van Joannes en Anna Maria Juveyns te Sint-Truiden (birth - naissance - Taufe)

vigesima quarta maij baptisata
sunt sequientes proles gemello
primo genitus
Benedictus filius legitimus joannis
kempeneers
et maria juveijns
qui matrm contr. in hac parochia
susc. Benedictus juveijns et maria
elisabetha juveijns
secundo genita
maria agnes filia legitima eorundem
parentum susc petrus filtiens
et maria agnes vanherck

op 24 mei zijn gedoopt twee nakomelingen, eerst geborene Benedictus, wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Juveijns die in deze parochie gehuwd zijn, doopgetuigen zijn Benedictus Juveijns en Maria Elisabeth Juveijns tweede geborene Maria Agnes wettige dochter van hierboven genoemde ouders, doopgetuigen waren Petrus Filtiens en Maria Agnes Vanherck

05-06-1778 Overlijdensvermelding Maria Agnes Kempeneers dochter van Joannes en Anna Maria Juveyns te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

5 junij obiit
maria agnes proles ex gemellis
joannis kempeneers et maria
juveijns
sep. in com

op 5 juni is overleden kind van de tweeling van Joannes Kempeneers en Maria Juveijns zij is begraven op het kerkhof

05-12-1778 Doopvermelding Marie Barbe Kempeneers dochter van Joannes en Maria Barbara Deweer te Sint-Truiden (birth - naissance - Taufe)

5 Xbris B.M.V. bapt est
maria barbara filia leg. joannis kempeneers et maria barbara deweer qui mtrm
contr in hac parochia susc joannes smets et maria barbara wauters

5 december B.M.V. is gedoopt Maria Barbara wettige dochter van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Joannes Smets en Maria Barbara Wauters

12-02-1779 Overlijdensvermelding Christian Herman Kempeneers echtgenoot van Aleydis Brison te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

12 feb omn sac praem obiit
Christianus Kempeneers conjux aleijdis
breson
sep. est in caem.

12 februari voorzien van alle sacramenten is overleden Christianus Kempeneers echtgenoot van Aleijdis Breson hij is begraven op het kerkhof

20-02-1779 Doopvermelding Joannes Kempeneers zoon van Laurentius en Maria Catharina Frederix te Maastricht (baptism - baptême - Taufe)

20 Joannes filius Laurentii kempeneers
et maria Catharina Vreden, junctorum
Brab in hac par: susc Matthias Vreden,
et anna maria vanaleme

20e Joannes zoon van Laurentius Kempeneers e Maria Catharina Vreden, in deze parochie gehuwd getuigen Matthias Vreden en Anna Maria Van Almen

04-03-1779 Doopvermelding Arnold Kempeneers zoon van Petrus en Anna Rollée te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

4 martij S Martini Bap Est
Arnoldus filius legit petri kempeneers et anna rollée qui
matrim contr in praed par susc henricus rollée et anna
mees

4 maart Sint Martinus is gedoopt Arnoldus wettige zoon van petrus kempeneers en anna rollée die gehuwd zijn in voornoemde parochie getuigen henricus rollée en anna mees

29-12-1779 Doopvermelding Anna Catharina Kempeneers dochter van Joannes en Anna Maria Juveyns te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

vigesima nona Decembris bapt est
anna catharina filia legitima joannis
kempeneers
et maria juveijns qui
matrm contr. in nostra parochia
susc. petrus neuteleers et
anna catharina juveijns

nota in de zijkant : obiit 11 martij 1780

op 29 december is gedoopt Anna Catharina wettige dochter van Joannes Kempeneers en Maria Juveijns die gehuwd zijn in onze parochie, getuigen Petrus Neuteleers en Anna Catharina Juveijns

nota in de zijkant: overleden op 11 maart 1780