Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1780 tot 31/12/1789

Records from the familyhistory from 01/01/1780 till 31/12/1789

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1780 jusqu' à 31/12/1789

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1780 bis 31/12/1789

11-03-1780 Overlijdensvermelding Anna Catharina Kempeneers dochter van Joannes en Anna Maria Juveyns te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

11 martii obiit
anna catharina infans jois kempeneers
et maria juveijns
sep. in com

op 11 maart is overleden Anna Catharina kind van Joannes Kempeneers en Maria Juveijns zij is begraven op het kerkhof

11-05-1780 Doopvermelding Arnold Kempeneers, zoon van Arnold en Anna Catharina Claes te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

ex guvelingen

anno 1780 mensis maij die undecima bapt fuit arnoldus filius legi arnol
di kempeneers et anna cath claes qui matrm contnt in parochia s. jacobi
susc godefrido kempeneers et anna rollé

in het jaar 1780 in de maan mei de 11e dag is gedoopt arnoldus wettige zoon van
arnoldus kempeneers en anna catharina claes die gehuwd zijn in de parochie St. Jacob
getuigen godefridus kempeneers en anna rollé

23-06-1780 Doopvermelding Anna Maria Derilieu dochter van Ferdinand en Ida Ramakers te Halle-Booienhoven (baptism - baptême - Taufe)

Die 23 junii baptisata est Anna maria
filia legitma ferdinandi derillieu et ida
ramakers
matro iuncti in hac parochia
suscepere eam lambertus derillieu et maria
vreven

op 23 juni is gedoopt Anna Maria wettige dochter van Ferdinand Derillieu en Ida Ramakers die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Lambert Derillieu en Maria Vreven

03-09-1780 Doopvermelding Pierre Kempeneers, zoon van Godefridus en Anna Catharina Wauters te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

in de Sint-Pieterparochie van Nieuwenhuizen

Die tertia septembris Bapt. Est Petrus filius leg. Godefridi kempeneers et anna catharina wauters qui mtrm contr. In parochia B.M.V. susc petrus kempeneers et anna maria Spons

Op de derde dag van september is gedoopt Petrus, wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Catharina Wauters, die gehuwd zijn in de parochia B.M.V. doopgetuigen Petrus Kempeneers en Anna Maria Spons.

07-11-1780 Doopvermelding Joannes Henricus Kempeneers, zoon van Joannes en Maria Barbara Deweer te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

7 9bris B.M.V. sub cond bapt est
joannes henricus fil legit. joannis kempeneers et maria
barbara deweer
qui mtrm contr in hac parochia susc
henricus vadi et maria hubertina pirard

7 november B.M.V.onder voorwaarden is gedoopt Joannes Henricus wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Henricus Vadi en Maria Hubertina Pirard

05-08-1781 Huwelijksvermelding van Walter Vandenrijn en Marie Elisabeth Kempeneers te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

5 aug praevius tribus bannis
cont. mat
Waltherus Van den Reijn parochianus S.
Martini, et
Maria Elisabetha kempeneers, nostra parochiana
testes erant martinus van den reijn
arnoldus jeugmans, et joanna
catharina bellis ambi hic baptisati sunt

op 5 augustus na driemaal afgekondigd te zijn zijn in het het huwelijk getreden Walter Vandenrijn, parochiaan van Sint-Maarten en Maria Elisabeth Kempeneers, onze parochiane met als getuigen Martinus Vandenrijn,
Arnold Jeugmans en Joanna Catharina Bellis allen hier gedoopt

28-10-1781 Overlijdensvermelding van Anna Catharina Wauters, echtgenote Godefridus Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate- acte de décès- Sterbeurkunde)

in de Sint-Pieterparochie van Nieuwenhuizen

1781 1782
28 8bris oibs santis promunita obiit anna catharina wauters conjux godefridi kempeneers sep in com

28 oktober is overleden voorzien van de heilige sacramenten (?) Anna Catharina Wauters echtgenote van Godefridus Kempeneers (zij is) begraven op het kerkhof

11-01-1782 Doopvermelding van Hendrik Kempeneers, zoon van Petrus en Anna Rollée te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

4 martij S Martini Bap Est
Arnoldus filius legit petri kempeneers et anna rollée qui
matrim contr in praed par susc henricus rollée et anna
mees

4 maart Sint Martinus is gedoopt Arnoldus wettige zoon van petrus kempeneers en anna rollée die gehuwd zijn in voornoemde parochie getuigen henricus rollée en anna mees

30-01-1782 Doopvermelding van Joannes Kempeneers, zoon van Joannes en Marie Barbe Deweer te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

30 janrij B.M.V. bapt est
joannes fil leg. joannis kempeneers et Maria Barbara Deweer
qui mat cont in hac parochia susc joannes Schoffeniers et Maria Cath
Simons

30 januari B.M.V. is gedoopt Joannes wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Joannes Schoffeniers en Maria Catharina
Simons

01-02-1782 Overlijdensvermelding van Hendrik Kempeneers, zoon van Petrus en Anna Rollée te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

i febr 1782 obijt petrus puer hendrici
kempeners et anna rolle sepultus
est in caemiterio - 10-

op 1 februari 1782 is overleden Petrus kind van Hendrik Kempeneers en Anna Rollé en begraven op het kerkhof
vermoedelijk zijn de namen van de vader en de zoon gewisseld

02-02-1782 Huwelijksvermelding van Godefridus Kempeneers en Ida Lindebringhs te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

in de Sint-Pieterparochie van Nieuwenhuizen

2a februarij praevius tribus bannis contraxerunt matrimonium godefridus kempeneers viduus anna catharina wauters
et ida lindebringhs vidua joannis sheeren ambo nostri parochiani testis erant winandus cleykens, lambertus ruymen
maria lindebringhs et anna maria lindebringhs Sponsus bapt fuit in par Sponsa bapt fuit in par. Nostra

2 februari (1782) na driemaal te zijn afgekondigd zijn in het huwelijk getreden Godefridus Kempeneers weduwnaar van Anna Catharina Wauters en Ida Lindebringhs weduwe van Joannis s' Heeren beide van onze parochie. Getuigen zijn Winandus Cleykens, Lambertus Ruymen, Maria Lindebringhs en Anna Maria Lindebringhs. De bruidegom werd gedoopt in de parochie. De bruid werd in onze parochie gedoopt.

Godefridus is dus een vierde keer gehuwd, ditmaal met Ida Lindebringhs

02-03-1782 Doopvermelding van Egidius Kempeneers, zoon van Laurentius en Maria Catharina Frederix te Maastricht (baptism - baptême - Taufe)

1782

2 Aegidius filius Laurentii kempeneers et
maria Catharina devrede brave junctorum
in hac par susc aegidius gilissen et beatrice
bongers nomine joanna aerts

1782
2e Egidius zoon van Laurentius Kempeneers en Maria Catharina De Vrede gehuwd in deze parochie getuigen Egidius Gilissen en Beatrice Bongers in naam van Joanna Aerts

18-08-1782 Doopvermelding van Maria Gertrudis Boonen dochter van Stephanus en Anna Catharina Coenen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

die decima octava augusti Baptisata
est
Maria gertrudis filia legitima Stephani
boonen et Anna catharina
coenen qui mtrm contr in hac
parochia susc henricus lafosse
et maria gertrudis Wanten

op 18 augustus is gedoopt Maria Gertrude wettige dochter van Stephaan Boonen en Anna Catharina Coenen die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Hendrik Lafosse en Maria Gertrudis Wanten

12-07-1783 Doopvermelding van Anne Marguérite Kempeneers dochter van Petrus en Anna Rollée (baptism - baptême - Taufe)

12 julij Sti Martini Bapt est
Anna Margarita fil leg Petri Kempeneers et anna
Rollé
qui matrm contnt in eodem par susc franciscus
fransen et ida kempeneers

op 12 juli is gedoopt in de parochie Sint Martinus Anna Margarita wettige dochter van Peter Kempeneers en Anna Rollé die in dezelfde parochie gehuwd zijn getuigen Franciscus Fransen en Ida Kempeneers

29-08-1783 Doopvermelding van Joannes Kempeneers zoon van Joannes en Marie Barbe Deweer te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

29 augti B.M.V. bapt est
joannes fil leg. joannis kempeneers et Maria Barbara
Deweer
qui mtrm contr in hac parochia susc joannes Stienon et maria
elisabetha mattheijs

29 augustus B.M.V. is gedoopt Joannes wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Barbara Deweer die in deze parochie gehuwd zijn getuigen Joannes Stienon en Maria Elisabeth Mattheijs

22-09-1783 Overlijdensvermelding van Maria Catharina Kempeneers dochter van Renier en Elisabeth Buekes te Dormaal (baptism - baptême - Taufe)

die vigesima secunda mensis septembris obiit
maria catharina filia Renerii kempeneers
et elisabetha Bûkens atatis 18 annorum
sepulta in caemeterio de doormael

op 22 september is overleden Maria Catharina dochter van Renier Kempeneeers en Elisabeth Buekens die 18 jaar is geworden ze is begraven op het kerkhof van Dormaal

06-10-1783 Doopvermelding van Joannses Kempeneers zoon van Arnoldus en Anna Catharina Claes (baptism - baptême - Taufe)

ex guvelingen

anno millesima septengentesimo octagesimo tertia sexta 8bris bapt est joan
nes
filius leg arnoldi kempeneers et anna cath claes qui matrm contrat in
Schurhoven susc ioanne melen et maria ida kempeneers

quod testes P Boonen pastor

in het jaar duizend zevenhonderd drieëntachtig op 6 oktober is gedoopt Joannes wettige zoon van Arnold Kempeneers en Anna Catharina Claes die gehuwd zijn in Schurhoven, getuigen ioanne Melen en Maria Ida Kempeneers

05-04-1784 Overlijdensvermelding Arnold Kempeneers echtgenoot van Anna Maria Daenen te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

16 Aprilis praevius tribus
bannis
Arnoldus Kempeneers
et Anna Maria Danen
testes Lambertus huijbens
et Elisabetha danen

16 april na driemaal afgekondigd te zijn (zijn in het huwelijk getreden) Arnold Kempeneers en Anna Maria Daenen met als getuigen Lambert Huijbens en Elisabeth Daenen

16-09-1785 Overlijdensvermelding Arnold Van Mulders echtgenoot van Joanna Catharina Kempeneers te Aalst (death - décès - Sterbe)

18 sepultis est arnoldus van mulders f aegidii
conjux joanna Catharina Kempeneers obiit
16 huj hora 10 mat D Vandevoorde dec past

op 18 is begraven Arnold Van Mulders zoon van Egidius gehuwd met Joanna Catharina Kempeneers gestorven op 16e dezer om 10 uur 's morgen

06-07-1784 Doopvermelding Maria Elisabeth Budo, onwettige dochter van Catharina Budo te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

in de Sint-Jacobparochie van Schurhoven.

6 julij Sti Jacobi Bapt Est. Maria Elisabeth fil illig. Catharina Budo Susc. Michael Winde et anna Budo

Op 6 Juli Sint Jacobus is gedoopt Maria Elisabeth onwettig kind van Catharina Budo, doopgetuigen Michael Winde en Anna Budo

26-11-1785 Overlijdensvermelding Elisabeth Degré echtgenote Godefridus Kempeneers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

26 9bris ombis smtis munita
obiit
Elisabetha degrè rlta petri neuteleers et
nune conjux godefridi kempeneers
nata in broekom et habens utcitet
70 annos . sep in caemt

op 26 november voorzien van alle sacramenten is overleden Elisabeth Degré weduwe Petrus Neuteleers en huidige vrouw van Godefridus Kempeneers geboren in Broekom en de leeftijd van 70 jaar
bereikt hebbende, begraven op het kerkhof

22-03-1786 Doopvermelding van Ernest Kempeneers zoon van Petrus en Anna Rollée (baptism - baptême - Taufe)

22a Martij S. Martinus bapt est
Ernestus fil leg Petri Kempeneers et anna Rollé qui matrm cont in eodem
par susc ernestus van Minsteren et anna Catharina Claesen

op 22 maart is in Sint-Martinus gedoopt Ernest, wettige zoon van Peter Kempeneers en Anna Rollée die in dezelfde parochie gehuwd zijn, getuigen Ernest Van Minsteren en Anna Catharina Claesen

22-08-1786 Overlijdensvermelding Anna Rollée, echtgenote Petrus Kempeneers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

22 aug 1786 obijt anna rollée
uxor petri kempeners omnibus
sacramentis munita sepulta est
in caemiterio inde 6-20-

2 augustus 1786 is overleden Anna Rollée echtgenote Petrus Kempeneers voorzien van alle sacramenten ze is begraven op het kerkhof

31-12-1786 Overlijdensvermelding Aleydis Brison, echtgenote Christiaan Herman Kempeneers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

31 Xbris omn. fact. prom. obiit
alijdis brison vidua christini
kempeneers
sep est in caem.

31 december voorzien van alle sacramenten is overleden Alijdis Brison, weduwe van Christianus Kempeneers ze is begraven op het kerkhof

09-01-1787 Doopvermelding Anna Catharina Jeuris, dochter van Georges en Anna Clossé te Gorsem (baptism - baptême - Taufe)

Anno 1787 mensis januarii die
nona baptisata fuit sub conditione anna cathari
na
filia legitima georgii jeuris
et anna clossé qui matrimonium
contraxerunt in hac parochia
suscipientibus dionisio jeuris et
ioanna catharina clossé

in het jaar 1787 de maand januari op de negende dag is gedoopt onder voorwaarde Anna Catha rina wettige dochter van Georges Jeuris en Anna Clossé die gehuwd zijn in deze parochie getuigen zijn Dionisius Jeuris en Joanna Catharina Clossé

24-04-1787 Doopvermelding Wilhelmus Cox zoon van Willem en Anna Maria Derwael te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

25 aprilis b:m:v: bapt: est
Guilielmus fil legitimus Guilielmi Cox et anna maria derwal qui
matrium contrax: in par s: gangulpi sus: adam swerten-
broux et maria elisabetha moriaes

op 25 april is gedoopt in de kerk B.M.V. Willem wettige zoon van Willem Cox en Anna Maria Derwal die gehuwd zijn in de parochie Sint Gangulphus met als doopgetuigen Adam Swertenbroux en Maria Elisabetha Moriaes

28-07-1787 Doopvermelding Joannes Kempeneers zoon van Joannes en Anna Maria Juveyns te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

die vigesima octova mensis julii
baptisatus est
joannes filius legitimus joannis
kempeneers
et maria juveijns
qui mtrm contr in hac parochia
suscipientibus petro bruyninx
nomine joannis renies
et maria juveijns

op de 28e van de maand juli is gedoopt Joannes wettige zoon van Joannes Kempeneers en Maria Juveyns die gehuwd zijn in deze parochie, getuigen Peter Bruyninx in naam van Joannes Renies
en Maria Juveyns

08-08-1787 Huwelijksvermelding Petrus Kempeneers en Maria Gertrudis Nackom te Sint-Truiden (religious marriage - mariage religieuse - kirchliche Trauung)

8 aug 1787 vi rubri sigilli
matrimonium contraxerunt
petrus kempeneers viduus et anna
gertrudis nackoms
filia josephi
nackoms et
coram me j de Merode pastore et
testibus maria nackoms et petro
Lindekens 4- 5 -

op 8 augustus met de kracht van het rode zegel zijn in het huwelijk getreden Petrus Kempeneers weduwnaar en Anna Gertrudis Nackoms dochter van Joseph Nackoms en voor mij J de Merode pastoor en met getuigen Maria Nackoms en Peter Lindekens

24-01-1788 Overlijdensvermelding van Margaretha Kempeneers dochter van Renier en Agnes Schepers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde))

24 jan omn sacr praem obiit
margarita kempeneers caelebs sep
est in caemiterio

24 januari voorzien van alle sacramenten is overleden Margarita Kempeneers ongehuwd ze is op het kerkhof begraven (nota : niet volledig zeker dat het overlijden op deze Margaretha betrekking heeft maar voorlopig geen andere die in aanmerking komt.)

06-04-1788 Geboorte- en doopvermelding van Anna Catharina Hoebrechts dochter van Petrus en Anna Maria Mathijs te Neerlanden (Birth and baptism - naissance et baptême - Geburtsurkunde und Taufe)

Anno Domini Millesimo Septingentesimo octogesimo
octavo die sexta aprilis hora decima verspertina nata
est Anna Catharina filia legitima Petri hoebrechts
ex magno Gelmen Patria Leodiensi et Anna Maria
mathijs ex hal sed parochianae de neerlanden conjugum
qux baptizata est septima aprilis circa versperam
susceperunt eam henricus hoebrechts et anna Catharina
mathijs nemo comparuit ad subsignandum
ita est qua attesto dat uet supra
Bapte Govaert Pastor Ecclesiae Parochialis
sanctae aldegondis de neerlanden

in het jaar duizend zevenhonderd acht en tachtig op de zesde april om vier uur in de namiddag is geboren Anna Catharina wettige dochter en Petrus Hoebrechts uit Groot-Gelmen uit het land van Luik en Anna Maria Mathijs uit Hal maar parochianen uit Neerlanden gehuwden en die gedoopt is op 7 april tegen de avond getuigen Hendrik Hoebrechts en Anna Catharina Mathijs . Niemand verscheen om te ondertekenen Dit is wat bevestigd moest worden op bovenvermelde datum. Baptist Govaert pastoor in de parochiekerk van Sint Aldegondis te Neerlanden.

04-07-1788 Doopvermelding van Joannes Josephus Kempeneers zoon van Petrus en Maria Gertrudis Nackom (baptism - baptême - Taufe)

4ta julii S. Martinus bapt est
Joannes josephus filius legitimus petri kempeneers et maria gertrudis nackom qui
matrium contrax in eodem par susc arnoldus kempeneers et joanna smolders

op 7 juli is in Sint Martinus gedoopt Joannes Josephus wettige zoon van Petrus Kempeneers en Maria Gertrudis Nackom die in deze parochie gehuwd zijn, getuigen Arnold Kempeneers en Joanna Smolders

17-08-1788 Doopvermelding van Joannes Josephus Kempeneers zoon van Petrus en Maria Gertrudis Nackom (baptism - baptême - Taufe)

13 aug 1788 obijt joes josephus
filius petri kempeners et maria
gertrudis nackom
sepultus est
in caemiterio 10

op 13 augustus 1788 is overleden Joannes Josephus zoon van Petrus Kempeneers en Maria Gertrudis Nackom hij is begraven op het kerkhof

04-11-1789 Doopvermelding van Petrus Siaens zoon van Maria Agnes Siaens (baptism - baptême - Taufe)

4ta 9 bris B.M.V. bapt est
petrus fil legitimus * fillius illegitimus maria agnetis Siaens Sus matthias Scheve
nels et anna maria Schevenels

op 4 november in de O.L.V.-kerk is gedoopt petrus wettige zoon * onwettige zoon van Maria Agnes Siaens getuigen Matthias Schevenels en Anna Maria Schevenels

14-11-1789 Doopvermelding van Maria Gertrudis Kempeneers dochter van Corneel Frederik en Maria Ida Wouters te Sint-truiden (baptism - baptême - Taufe)

14 9bris s martini bapt est
maria gertrudis fil legitima cornelii kempeneers et maria ida wouters qui matrium
contrax thenis susc mathias kempeneers et maria gertrudis nackom

op 14 november in Sint-Martinus is gedoopt Maria Gertrude wetige dochter van Corneel Kempeneers en Maria Ida Wouters die gehuwd zijn in Tienen, met als getuigen Mathias Kempeneers en Maria Gertrude Nackom