Akten van de familie
Reynaerts-Janssens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis tot 31/12/1699

Records from the familyhistory till 31/12/1699

Actes de l' histoire de la famille à 31/12/1699

Dokumente aus der Familiengeschichte bis 31/12/1699

27-11-1694 Huwelijksvermelding van Sulpitius Reijnaerts en Elizabeth Davids te Tienen

27 novemb contraxere matrimonium Sulpitius
rijnarts et elizabetha Davids coram me
plebano et testibus nicolao vervoe et
Servatio hubert

(op) 27 november zijn in het huwelijk getreden Sulpitius Reijnaerts en Elizabetha Davids in
mijn aanwezigheid als priester en met getuigen Nicolas Vervoe en Servaes Hubert

17-08-1696 Doopvermelding van Joannes Franciscus Reijnaerts zoon van Sulpitius en Elizabeth Davidts te Tienen

17 aug Baptisatus est joannes franciscus
filius Sulpitij Reijnaerts et Elizabeta
Davidts conjugum Susceperunt : Rds dus
joes franciscus Landeloos Canonicus hujus
ecclesiae et anna vranx

(op) 17 augustus is gedoopt Joannes Franciscus zoon van Sulpitius Reijnaerts en Elizabetha
Davidts gehuwden. Doopgetuigen eerwaarde heer Johannes Franciscus Landeloos kanunnik
van onze kerk en Anna Vranx