Akten van de familie
Reynaerts-Janssens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1751 tot 31/12/1799

Records from the familyhistory from 01/01/1751 till 31/12/1799

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1751 à 31/12/1799

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1751 bis 31/12/1799

01-02-1751 doopvermelding Joanna Janssens dochter van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel

1 feb baptizata e Joanna filia
Joannis Janssens et anna maria
van hamme
conj ss anthonis
Janssens et Joanna peeters

(op) 1 februari is gedoopt Joanna dochter van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme gehuwden getuigen zijn Anthonis Janssens en Joanna Peeters

03-08-1753 doopvermelding Elisabeth Catharina Janssens dochter van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel

3 aug baptizata est Elisabeth catha
rina
filia Joes Janssens et anna
maria van hamme
conj ss andreas
Janssens et Elisabetha vandeput

(op) 3 augustus is gedoopt Elisabeth Catharina dochter van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme gehuwden getuigen zijn Andreas Janssens en Elisabetha Vandeput

08-03-1756 doopvermelding Anna Catharina Janssens dochter van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel

3 martii baptizata est anna catharina
filia legitima joannes janssens et anna
maria van hamme

Susceptores
petrus schoovaerts et catharina wouters

(op) 3 maart is gedoopt Anna Catharina wettige dochter van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme getuigen Petrus Schoovaerts en Catharina Wouters

04-06-1758 doopvermelding Johannes Baptist Janssens zoon van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel

4 junii baptizatus est sub conditione quia domi
erat baptizatus joannes baptista filius
legitimus joannes janssens et anna maria
van hamme
Susceptores
joannes peeters et anna houssels nomine
joanna maria van lint

(op) 4 juni omdat hij thuis onder voorwaarden gedoopt is, (her) gedoopt Johannes Baptist wettige zoon van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme getuigen Johannes Peeters en Ann Houssels in naam van Johanna Maria Van Lint

29-08-1759 doopvermelding Pierre Janssens zoon van Joannes en Anna Maria Van Hamme te Nederokkerzeel

29 augusti baptizatus est petrus filius legiti
mus joannes janssens et anna maria van
hamme
Susceptores
petrus boschmans et maria Carolina
scharlier

(op) 29 augustus is gedoopt Petrus wettige zoon van Johannes Janssens en Anna Maria Van Hamme, getuigen Petrus Boschmans en Maria Carolina Scharlier

19-03-1763 Huwelijksvermelding van Petrus Reynaerts en Maria De Hert te Tienen

19 martij
Contraxerunt matrimonium praevia dispensatione
in tribus proclamationibus et tempore clauso petrus
Reijnaerts
et maria de hert coram me J:P:Suetens
plebano loci et testibus Christiano Reijnaerts et
laurentio taverniers

19 maart
Hebben een huwelijk gesloten met voorafgaande vrijstelling van de drie huwelijksafkondigingen in de gesloten tijd (*) Petrus Reijnaerts en Maria De Hert, in mijn aanwezigheid en die van de getuigen Christianus Reijnaerts en Laurentius Taverniers
* de gesloten tijd : de advent of de vasten (in dit geval de vasten)

24-05-1764 Overlijdensvermelding van Sebastianus Reijnaerts echtgenoot van Christina Coeckelbergs te Tienen

24 Obijt Sebastianus Rijnaerts maritus
Christina Coeckelberghs, aeta 63 circ anni sep in caemet

24 is overleden Sebastianus Reijnaerts echtgenoot van Christina Coeckelberghs, ongeveer 63 jaar, begraven op het kerkhof

29-08-1771 Doopvermelding van Servaes Reijnaerts, zoon van Petrus en Maria De Hert

 

22-02-1775 doopvermelding Petronella Servranckx dochter van Joannes Baptista en Petronella Winnepeninx te Nederokkerzeel

2a feb baptizata est petronella sub conditione quia domi erat batizata
filia legitima joannes baptista servranckx ex Nederokkerzeel
et petronella winnepeninx ex bergh
Susceptores
gerardus quisthaut et petronella janssens

Omdat ze thuis onder voorwaarden is gedoopt is (op) 22 februari gedoopt Petronella wettige dochter van Johannes Baptist Servranckx uit Nederokkerzeel en Petronella Winnepeninx uit Bergh. Getuigen Gerardus Quisthaut en Petronella Janssens

16-01-1792 Huwelijksvermelding van Servaes Reynaerts en Anna Catharina Goossens te Tienen

Anno 1792 die 16a janrii praeviis tribus bannis contrax
erunt matrimonium servatius rijnaerts filius
petri et anna catharina goossens filia joannis
coram me petro van caster parocho et plebano
loci et testibus francisco rijnaerts et dominico
de wijnants nostris parochianis

In het jaar 1792 op de 16e dag van januari na driemaal afgekondigd te zijn, zijn in het huwelijk getreden Servaes Rijnaerts zoon van Peter en Anna Catharina Goossens dochter van Joannis, door mij Peter van Caster (dienstdoende) priester en als getuigen Franciscus Rijnaerts en Dominico de Wijnants onze parochianen.

28-04-1792 Doopvermelding van Maria Anna Catharina Reijnaerts dochter van Servaes en Anna Catharina Goossens te Tienen

Anno 1792 die 28 aprilis maria anna catharina
Baptisata est pridie hora ciriter 12 00 noctis
Themis nata filia servatii reijnaerts et
anna catharina goossens
conjugum quium
susceperunt petris reijnaerts et maria
anna catharina minnen vidua engelberti
goossens

In het jaar 1792 op de dag van 28 april Maria Anna Catharina is gedoopt en gisteren omtrent 12 uur ' s nachts geboren dochter van Servaes Reijnaerts en Anna Catharina Goossens echtgenoten die met mij ten doop hielden Petrus Reijnaerts en Maria Anna Catharina Minnen weduwe van Engelbert Goossens

15-08-1797 huwelijksakte Pierre Janssens en Petronilla Servranckx

Op heden den achtentwintigsten dag der maand Thermidor vijfde jaar der fransche
republiek oft 15 augustus 1797 omtrent 8 uren smorgens, de houwelijksche
afkondinge gedaen zijnde volgens de weth heeft petrus janssens oud dertig jaeren
gebortig van Nederockerzeel en inwoonder aldaer omtrent het dorp, pagter van stiel
ende Petronilla Servranckx inwoonster van nederockerzeel in de peperstraete
aldaer, den houwelijkschen staed aengenoemen op de gewoonelijke plaetse, en dezen
acte van houwelijk met hun eijgen hanteeken bekrachtigd ter prezentie van
Joannes Baptist Servranckx, oud zestig jaeren zijnde smit van stiel ende
Egiidus van gorp oud dertig jaeren zijnde pagter van stiel dewelk als
getuijgen benevens mij agent van Nederockerzeel dezen akte van houwelijk
hebben onderteekent dato als voren

Joannes Baptista gouide enn h X dit X is het handteeken van
Egidius van gorp Dit X is handteeken van petrus janssens ver-
claerende niet te konnen schrijven petronella servranckx
G Verheyden agent

Deze gezien ende gesloten door den ondergeteekende
Op 20 Nivose 6 Jaers der Rep
Van Hamme Pret

15-08-1797 huwelijksvermelding Pierre Janssens en Petronilla Servranckx

Die decimo quinto mensis augusti factis tribus proclamationibus
eram consensu quorum interest contraxerunt matrimonium in ecclesia
petrus janssens et petronilla servranckx ambo ex Nederockerzeel
Testes
Joannes Baptista Servranckx et Egidius van Gorp


Op de vijftiende dag van de maand augustus na driemaal te zijn afgekondigd en met toestemming van alle belanghebbenden zijn in de kerk in het huwelijk getreden Petrus Janssens en Petronilla Servranckx beide uit Nederokkerzeel Getuigen Johannes Baptist Servranckx en Egidius van Gorp

06-09-1797 Geboorteakte van Elizabeth Janssens dochter van Pierre en Petronilla Servranckx

Op heden den twintigsten dag der maand Fructidor vijfde jaar der
fransche republiek oft den zesden september 1797 ontrent twee
uren naer de middag is geboren het wettig dogterken van peeter
janssens
en petronilla servranckx beyde gebortig van Nederockerzeel
zijnde pagter van stiel, woonende tegen het veld genaemd den kop en is de
naem aen het kint gegeven Elizabetha ter presentie van de onder-
geteekende getuijgen dato als voren
vader van het kint dit X is het handteeken van peeter janssens
verclaerende niet te konnen schrijven
getuijgen Joannes Baptista servranckx dit X is het handteeken van
Elizabetha Janssens verclaerende niet te konnen schrijven
G Verheyden agent

Deze gezien ende gesloten door den ondergeteekende
Op 20 Nivose 6 Jaers der Rep
Van Hamme Pret