400 JAAR FAMILIEGESCHIEDENIS VERREET

"VAN MATHEUS TOT MATTHIAS"

1590-2009

Eindelijk na vele jaren zoeken en bijeen brengen van gegevens, kan ik U het boek met de familiegeschiedenis VERREET voorstellen. De zoektocht ging langs archieven, documentatiecentra en ook vele mensen die me allerlei gegevens hebben aangereikt om mijn boek te stofferen. De oudste voorvader, geboren omstreeks 1590, heeft momenteel vele nakomelingen. Zij wonen verspreid over de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en een klein aantal in het buitenland (voornamelijk Duitsland).
U kan meer informatie krijgen via e-mail.

Home